Zorgpremie mogelijk omhoog de komende jaren

  • 16 augustus 2013
  • 4 reacties
  • 1121 Bekeken

Reputatie 1
Dit is de titel van dit artikel op Kassa. Ondanks dat er een miljard bespaard is afgelopen jaar, wordt de zorgpremie de komende jaren waarschijnlijk niet goedkoper. De verzekeraars willen met de winst reserves opbouwen. Dit zegt koepel Zorgverzekeraars Nederland naar aanleiding van het nieuwe akkoord van minister Schippers.

Is het terecht dat zorgverzekeraars op deze manier reserves opbouwen?

4 reacties

Gaat Onderling = FBTO = Achmea = de zorgverzekeraar met miljarden winsten, hier nu een marktonderzoek doen onder communtyleden of wij bereid zijn om (zonder protest) nòg meer zorgpremie mogen betalen.......?

Dit wordt dus nu een sadistisch programma!! en is echt de stomste vraag ooit!
(moest door de redactie verwijderd worden.........)

Wanneer bij voorbeeld Achmea reserves moet opbouwen, kunnen ze ook de uitgebreide Achmea-kunstcollectie laten veilen. Het lijkt wel alsof er een tweedeling in onze maatschappij gaat plaatsvinden tussen die......die steeds meer willen en die, die uitgemolken moeten worden om de heersende klasse met de daarvoor noodzakelijke middelen te bedienen.......lees de reacties op het gelinkte artikel eens.
 

"We leven allemaal onder dezelfde hemel, maar we hebben niet allemaal dezelfde horizon." 

Konrad Adenauer 
Duits politicus (1876-1967)
Zorgverzekeraars stellen de premie vast door meerdere factoren te berekenen (zie de tekst van Geld.nl). Bij de opbouw van reserves, zouden ze De Nederlandse Bank de schuld kunnen geven.........en beweren, dat er helaas geen genomen kan worden op de beslissingen van de Nederlandse Bank. Dàt is politiek!! 
Ik vind het echtererg  vreemd, dat zorgverleners rekeningen mogen inleveren die drie jaar oud zijn. Achmea beweert/beklaagt, dat veel ziekenhuizen hun administratie niet op orde hebben en niet in staat zijn rekeningen binnen een jaar te factureren........hoe weten de zorgverzekeraars dan, dat de premie moet stijgen omdat de kosten voor zorg zijn gestegen, terwijl een groot deel van de rekeningen nog niet eens geschreven is? Tevens worden er gelijktijdig grote sommen aan fraude teruggevorderd, werkt de zorg steeds efficiënter, is er winst bij de inkoop behaald (vooral bij medicamenten), wordt er systematisch uit het basispakket geschrapt en wordt de eigen-bijdrage ook nog verhoogd!.


Hoe is de zorgverzekeringspremie dan opgebouwd?

De premie voor een basiszorgverzekering bestaat uit de volgende onderdelen:

    Nominale premie (door de overheid vastgesteld)
    Bedrijfskosten
    Risico-opslag
    Opbouw reserves
    Opslag voor oninbare premies
    Opslag voor collectiviteitskortingen
    Winstopslag

Elk jaar stelt de overheid een nominale rekenpremie voor zorgverzekeraars vast. Dit is een bedrag dat de zorgverzekeraar minimaal aan premie moet vragen om de uit te keren zorgkosten van haar klanten te kunnen betalen. Voor 2013 is deze nominale rekenpremie door de overheid vastgesteld op 1.154 euro per jaar. Dit komt neer op 96,17 euro dat de verzekeraars minimaal per maand aan premie zouden moeten vragen aan hun klanten.

Bedrijfskosten

Een zorgverzekeraar maakt ook kosten Hierbij kun je denken aan personeelskosten en de huur van kantoorpanden. Ook deze kosten worden verrekend in de premie. Dit onderdeel van de premie verklaart voor een groot deel het verschil in premies. Grote verzekeraars met veel kantoorpanden in het land maken immers meer kosten dan kleine internetverzekeraars.

Risico-opslag

De overheid maakt vooraf een schatting van de verwachte zorgkosten voor het komende jaar. Dit is verwerkt in de hiervoor genoemde nominale premie. Omdat het natuurlijk altijd kan gebeuren dat deze schatting niet volledig juist is, hanteren verzekeraars een risico-opslag. Hiermee kunnen zij financiële tegenvallers opvangen, als er bijvoorbeeld in een jaar meer kosten voor geestelijke gezondheidszorg of medicijnen worden gemaakt dan door de overheid was beraamd.

Opbouw reserves

Door de toezichthouder De Nederlandsche Bank (DNB) worden verzekeraars verplicht een bepaalde hoeveelheid reserves aan te houden. Om deze financiële reserves te kunnen opbouwen verrekenen verzekeraars hiervan een deel in de premie.

Opslag voor oninbare premies

Omdat niet alle verzekerden hun premies, eigen risico en/of eigen bijdragen betalen, moet de zorgverzekeraar dit verlies aan inkomsten compenseren. Dit doet ze door het tekort van het vorige jaar door te berekenen in de zorgpremie van het nieuwe jaar.

Opslag voor collectiviteitskorting

Verzekeraars die zorgverzerkekeringen met collectieve korting aanbieden aan bepaalde groepen, compenseren deze kortingen door hun basispremie te verhogen. De collectieve kortingen die een zorgverzekeraar bieden, worden gefinancierd door de basispremie, die mensen betalen die niet collectief verzekerd zijn bij de verzekeraar, te verhogen.

Winstopslag

De meeste zorgverzekeraars willen natuurlijk ook winst maken. Daarom wordt in de zorgverzekeringspremies een winstopslag berekent. Dus de winst voor de verzekeraars is ZEKER gesteld, waarom dan nog proberen die andere factoren te beïnvloeden?
Inspanningen kosten geld en daardoor de ingecalculeerde winst!


Omdat er zoveel verschillende factoren zijn die de zorgpremies/de winst beïnvloeden, is het ook te verklaren dat er grote?? verschillen bestaan tussen de premies die verzekeraars hanteren. Verzekeraars die weinig personeel hebben of waar je alles via internet kunt regelen maken bijvoorbeeld minder bedrijfskosten. En verzekeraars die geen collectiviteiten aanbieden, hoeven geen opslag te berekenen om deze collectiviteiten te kunnen financieren.

Dit zijn niet de kenmerken van een vrije markt, maar een gereguleerd omslagsysteem en ik noem het de Hollandse ziekte! Dat iedereen wat roept, maar slechts enkelen precies weten waarom de voortgang zo is zoals die nu is en daar zijn de verzekeraars debet aan.

PS. Voor geïnteresseerden kan ik de de Pre-adviezen 2012 aanbevelen van de KVS, de Koninklijke Vereniging voor de Staatshuishoudkunde. Titel "Een economisch gezonde gezondsheidszorg" (246 pagina's).
Tenslotte (mijn drie-reactie-quotum is vol), kunnen de verzekeraars zich dus altijd achter De Nederlandse Bank verschuilen, die op zijn beurt weer de voorschriften moet bewaken die uit Brussel zijn opgelegd. Je moet je dus primair afvragen hoe deze regels worden ontworpen..........

Ik kan en ga dit allemaal niet uitleggen, maar Google eens langs volgende begrippen:

-EIOPA Europese Toezichtsautoriteit voor verzekeraars
-Solvency II
-Qis-studies
-Omnibus II
-Solvancy Capital Requirement
-Besluit prudentiële regels Wft

......om maar eens een paar begrippen te noemen waarmee voor de consumenten alle rookgordijnen zijn opgetrokken en de hierboven oorspronkelijk gestelde vraag alleen door een handjevol regeringsambtenaren, De Nederlandse Bank, de EIOPA en enkele verzekeringsspecialisten (lobyisten) beantwoord kan worden.

Ik denk, dat alleen meer concurrentie op de verzekeraarsmarkt de zorgkosten kunnen helpen drukken, maar wie begint er nu een zorgverzekering om de trend te doorbreken of te keren..........?


De gestelde vraag is dus absurd, omdat we zonder weerbericht en papaplu in de regen moeten blijven staan.......en is niets anders dan de vraag hoelang we nog vrijwillig in de regen willen blijven staan!!


Het is tegen alle Onderling-regels in.......maar ik wil dit toch kwijt..........
de Bijenkorfpanden in Enschede en Arnhem zijn overigens òòk van Achmea

http://www.syntrusachmea.nl/Nieuws_en_media/Persberichten/Syntrus-Achmea--500-miljoen-in-zorgvastgoed-in-2015.aspx
Actually I read it day before yesterday, but I had a few thoughts about it and today I thought of reading it yet again. I ought to say your blog is gracefully done. From the enormous number of remarks on your blogs, I believe I am the one who is having more joyfulness! Keep up the superb work. See to buy essays. Your blog detained my mind attach to it all through which can’t be done by everyone!! Once again thanks a ton for giving out this.

Reageer