Zijn we toe aan een nieuw systeem in de zorgverzekering?

  • 31 juli 2012
  • 53 reacties
  • 22169 Bekeken

Reputatie 1
In het topic "De toekomst in de zorg voor 60-plussers" staat een reactie van Frans den Oudsten over het CVZ. Hierin oppert hij dat het zorg-systeem niet (voldoende) werkt. Dure medicijnen worden niet langer vergoed omdat er goedkopere alternatieven zijn en goedkope medicijnen worden niet vergoed omdat ze betaalbaar zijn. Schiet het CVZ zichzelf hierin voorbij?


Ik ben erg benieuwd wat jullie er van vinden!

53 reacties

Ook wanneer ik, om de medische verzorging van medemensen te kunnen helpen redden, spontaan pacifist zou worden en in de herfst op een partij zou kiezen, die het totale budget van defensie, pakweg  zo'n € 10.000.000.000 jaarlijks aan de zorg zou overdragen............heb ik dan positief aan het totale gezondheidssysteem bijgedragen?

Gaat het werkelijk alleen maar om geld? Of heeft Frans den Oudsten eerder gelijk, als ik hem goed interpreteer, dat deze commerciele maatschappij strukureel eens helemaal op de schop moet. De innerlijke burger-ontevredenheid tot een nieuwe aanpak en daden gaat leiden?
Badge
Even een aanvulling oftewel een kleine correctie op Jelle. Dure medicijnen worden in sommige gevallen niet meer vergoed, althans dat is nu een voorstel van CVZ. Maar dat is niet omdat er goedkopere alternatieven zijn maar omdat de behandelingen in de ogen van onze bestuurders in sommige gevallen gewoon te duur zijn of worden. Wel heb ik daarbij als mijn mening gegeven dat er met het vertrekken van deze behandelingen/medicijnen doorgegaan moet worden totdat er goedkopere alternatieven zijn die even goed werken. Je roept anders een doodvonnis over de betrokken patiënten af. Tot zover even om verwarring te voorkomen.

En de tegenstrijdigheid zit hem in het feit dat het CVZ de ene keer meent dat bepaalde medicijnen niet meer vergoed moeten worden omdat ze te duur zijn en de volgende keer omdat ze zo goedkoop zijn. Daarmee schiet het CVZ zich zelf niet alleen voorbij maar ook nog eens in de eigen voet. Immers, hoe geloofwaardig wil je eigenlijk overkomen bij het publiek?  
 
Badge
In het onderwerp 'de toekomst in de zorg voor 60-plussers' heb ik mijn mening al uitgesproken over oorzaak en gevolg van dit beleid. Hieronder laat ik graag een collega-forumlid aan het woord die het bij weer een ander onderwerp, op een andere manier dan ik dat doe, heel goed verwoord en daarmee naar mijn mening de spijker op de kop slaat.

Dat collega-forumlid is BigSmoke. Hieronder zijn bijlage:

'Ik kan me alleen van de laaste 30 jaar herinneren dat ALLES wat van de collectieve ( lees overheid = wij allemaal) werd overgeheveld naar de commerciele sector, gebeurde onder het mom van

1) het moest goedkoper worden
2) het moest efficienter worden
3) het moest ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners van Nederland.

Gebleken is echter dat in alle sectoren, of nou gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor gehandicapten, scholing, zelfs pensioenen en weduwen en wezenpensioenen, de botte bijl wordt gehanteerd door de zo bejubelde commerciele partijen en dat er alleen maar meer kosten, meer overhead, minder handjes aan het bed of aan het werk, meer bonus- en graaimanagers, zijn gekomen voor de particulieren die dat allemaal toch maar moeten ophoesten.

Ik durf te stellen, dat de colelctieve sector zijn bestaansrecht meer dan bewezen heeft in de afgelopen eeuw en dat de ook daar optredende uitwassen en misstanden in het niet vallen bij de feitelijke misstanden en uitwassen welke we elke dag weer tegenkomen in de commerciele sector.


Immers de collectieve sector heeft geen winstoogmerk, slechts een kostendekkende begroting is voldoende, terwijl de commerciele sector alleen geinteresserd is in het maken van zoveel mogelijk winst voor de ,veelal buitenlandse, aandeelhouders, welke het worst zal zijn of wij hier het nog wel kunnen betalen.
Als directeuren van verzekeraars (Menzis) openlijk in grote landelijke dagbladen durven beweren dat er " uit kosten oogpunt, beter moet worden afgewogen of alle zorg nog wel geboden moet worden" dan wordt het mij koud om het hart.

Een hoog eigen risico, ad € 350,- per persoon, wie wordt daar beter van? Alleen de verzekeraar en anders NIEMAND. De patient kan niet anders, hij moet immers zorg afnemen als dat door ziekte of ongeval zo moet, de chronisch zieken moeten nu eenmaal levenslang medicatie gebruiken, anders gaan ze dood of worden nog veel ernstiger ziek met nog meer kosten.'
Badge
Ook wanneer ik, om de medische verzorging van medemensen te kunnen helpen redden, spontaan pacifist zou worden en in de herfst op een partij zou kiezen, die het totale budget van defensie, pakweg zo'n € 10.000.000.000 jaarlijks aan de zorg zou overdragen............heb ik dan positief aan het totale gezondheidssysteem bijgedragen?

Gaat het werkelijk alleen maar om geld? Of heeft Frans den Oudsten eerder gelijk, als ik hem goed interpreteer, dat deze commerciele maatschappij strukureel eens helemaal op de schop moet. De innerlijke burger-ontevredenheid tot een nieuwe aanpak en daden gaat leiden?


Hans,

Je interpreteert me in zoverre goed dat ik inderdaad vind dat de gehele Zorg struktureel op de schop moet. Of dat met de gehele maatschappij ook moet is een vraag die ik graag open laat hoewel er wel andere (politieke) onderwerpen dan alleen het ZORG-onderwerp zijn waarbij ik denk dat een totale omslag zinnig zou zijn. Maar daar zijn andere forums voor.

Ik ken een verhaal waarbij de overheid op een gegeven moment besloot om een bepaald bedrag ter beschikking te stellen voor een bepaald onderwerp in de Zorg. Zij hadden het idee dat dat geld daarvoor ook aangewend zou worden. Achteraf bleek dat dat geld voor een X-percentage eerst besteed te zijn aan salaris en bonussen van managers. Het restant ging naar dat Zorgonderdeel waarvoor het bedoeld was.  

Overigens, ik heb niets tegen hoge beloningen, bonussen, dure leaseauto's en dure afscheidsfeestjes maar niet van belastinggeld of de zorgpremies en zeker als je niets te kiezen hebt maar je die belastingen en zorgpremies ook nog eens verplicht moet afdragen op straffe van ...... Anders gezegd: als ik verplicht belasting en zorgpremie moet betalen en de voorwaarden dan ook nog door de overheid worden vastgesteld dan vind ik dat ik daaraan eisen mag stellen.  

Ik heb laatst mijn ontslagvergoeding herbelegd bij een commerciële bankspaarinstelling, toevallig tevens een verzekeraar. Uiteraard heb ik daarbij gekeken welke rente hij bood in vergelijking met collega's en ook lijfrenteverzekeraars. Ik meen dat ik nu de beste aanbieding heb. Aanstaande december kijken mijn adviseur en ik daar weer verder naar. Bij het bepalen van met wie ik in zee zou gaan heb ik sec gekeken naar de aanbieding en niet hoeveel bonus de directeur krijgt. Wat mij betreft krijgt hij een miljard aan bonus zolang zijn aanbieding maar goed is en hij zijn verplichtingen nakomt, zonodig geholpen door het depositogarantiefonds.  

De moraal is: hier heb ik een keus. Als zijn bonusbeleid er toe leidt dat ik een slechtere aanbieding krijg, dan krijgt hij van mij 'The Finger' en ga ik naar een ander die minder bonus uitbetaalt en dientengevolge een betere aanbieding heeft. Bij belasting en zorgpremie betalen heb ik die Finger-optie echter niet.
Misschien helpt deze uitleg over solidariteit...........en winstoogmerk

.....de introductie van winstoogmerk betekent een expliciete breuk met de uitgangspunten ui het verleden......

RVZ (PDF of bestellen) Wat dachten we ons erbij toen in 2002?
http://rvz.net/publicaties/bekijk/professie-profijt-en-solidariteit


....solidariteit vanuit de oudheid ontwikkeld.....

Mr. dr.drs. M.A.J.M. Buiijsen (script) 2005
Solidariteit in de zorg op de helling - Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen
Badge
Misschien helpt deze uitleg over solidariteit...........

RVZ (PDF of bestellen)
Professie, profijt en solidariteit | RVZ - Raad voor Volksgezondheid & Zorg


Mr. dr.drs. M.A.J.M. Buiijsen (script)
Solidariteit in de zorg op de helling - Mr dr drs. M.A.J.M. Buijsen


Jeetje, wat een verhaal zeg!!! En dan zeggen sommigen hier dat ik lang van stof ben.

Hoeveel titels de man voor en achter zijn naam heeft interesseert me niet zo. Buijssen gaat nog steeds uit van het huidige systeem dat volgens mij hoognodig op de helling moet. Als hij praat over zorgkosten en sollidariteit dan vraag ik me af met wie hij eigenlijk solidair is. Met de patiënten of met al die anderen die hun goed belegde boterham in de Zorg verdienen. Ik heb het in het andere item al gezegd. Met probeert steeds krampachtiger een onhoudbaar systeem, houdbaar te houden door middel van allerlei ridicule maatregelen. In het onderwerp over de 60-plussers schreef ik al:

'Men probeert een, overigens zelf gecreëerd, organisatorisch probleem met alle geweld budgettair op te lossen en dan krijg je dit. Dan krijg je bijna niet meer op te brengen premies, no-claimsystemen, medicijnknaken, eigen risico's, eigen bijdragen, maximale vergoedingen, drempels, het vrijgeven van tarieven van tandartsen, het niet langer aftrekbaar maken van brillen en contactlenzen, eigen risico's en eigen bijdragen, uithollen van dekkingen en waarschijnlijk vergeet ik dan nog meer dan de helft te noemen.' Einde citaat.

Buijssen voegt daar nu 'zorgsparen en premiedifferentiatie naar leeftijd' aan toe. Volgens mij gewoon meer van hetzelfde oftewel oude wijn in een nieuwe zak. Maar een mooie strik om een schoenendoos met een hondendrol er in maakt het nogt steeds geen aangenaam riekend cadeau.

Conclusie blijft. Het gehele zorgsysteem is onhoudbaar geworden en moet op de helling. Ik heb het al vaker genoemd hier: begin eens met het kijken naar de documentaire 'Sicko' van Michael Moore en mogelijk vallen de schellen u dan van de ogen.
....en uit onderzoek is gebleken....

Het zijn juist de hierboven aangegeven categorie van mensen of instituten, die tegenwoordig steeds weer aan de (niet goed) lopende band worden geciteerd en door derden, de beslissers, worden ge- of misbruikt om er een potje van te maken. Er wordt niet meer holostisch (meer dan alleen de som van de onderdelen) geredeneerd.

De politieke VISIE is er niet meer!  Alleen nog de commercieële! En dat zijn weer de banken en de verzekeraars!
Reputatie 3
Wij hebben nog een interessant artikel gevonden over dit onderwerp.

Dure medicijnen voor zeldzame ziektes uit het basispakket
CVZ wil dure medicijnen voor ziekte van Pompe en ziekte van Fabry uit het basispakket schrappen. Dat schrijft NRC op 29 juli 2012.
Badge
Bedankt Fokelien voor deze waardevolle bijdrage.

In het artikel lees ik de volgende zinsnede:
'De ziekte van Pompe is een zeldzame spierziekte waarvan de symptomen steeds erger worden. De meeste patiënten met de ziekte moeten veertig jaar lang behandeld worden voor een levensverlenging van twee jaar. Dat vindt het CVZ niet acceptabel.' Einde citaat.

Zo het daar staat klinkt het niet onredelijk wat het CVZ wil. Immers, 40 jaar lang miljoenen uitgeven voor een levensverlenging maar van twee jaar lijkt onredelijk. Het bijbehorende filmpje zegt echter iets anders. Bij de ziekte van Fabry leef je zonder medicijnen 10-20 jaar korter en is je leven een stuk onprettiger. En bij de ziekte van Pompe word je sneller invalide en heb je gewoon een slechter leven. En dan word dus de keuze: met medicijnen leef je twee jaar langer en is je leven een stuk prettiger. Zonder medicijnen leef je twee jaar korter en is je leven een hel!! En die twee jaar, ik ben geen medicus maar ik vraag me af of die twee jaar korter leven dan komt door de ziekte op zich of door de stress als gevolg van die ziekte, als die twee jaar overigens al objectief zijn vast te stellen.

Het doet me een beetje denken aan mijn kat. Ik kwam ooit bij de dierenarts met mijn kat die een huidallergie bleek te hebben. De dierenarts schreef Dexa voor, een dierenmedicijn, vergelijkbaar met Prednison. Prednison is een agressief medicijn met soms ernstige bijwerkingen. Volgens de dierenarts zou mijn kat door die medicijn zodoende wel een korter leven hebben. De keer daarop zei hij het echter precies andersom. De huidallergie en de bijbehorende jeuk veroorzaakt veel stress bij een kat. Door de medicijn neemt de stress echter af en daardoor leeft hij in principe langer. Nadien ontdekte ik zelf dat de huidallergie een vlooienallergie bleek te zijn en zolang ik hem maar vlovrij hield had hij ook geen last meer van de huidallergie. Dat is inmiddels iets van 15 jaar geleden en ik heb nooit meer Dexa hoeven te gebruiken. Mijn kat is nu de relaxtheid zelve en is inmiddels 19 jaar oud. Zijn zusje heb ik ook nog en ook die is 19 jaar oud (zelfde nest dus en bij mij thuis 19 jaar geleden geboren).

Je moet toch niet denken aan de consequenties als het CVZ zijn zin krijgt. Het filmpje zei het al: de volgende stap is het schrappen van dure kankerbehandelingen, reuma enz. 'Geef maar prenisson en morfine en laat verder maar rotten'.  

Conclusie: ik heb hier al veelvuldig betoogd dat het huidige zorgsysteem onhoubaar is geworden. Dit is de zoveelste sprong van deze kat in nood en kan dus nu naadloos toegevoegd worden aan het rijtje: niet meer op te brengen premies, no-claimsystemen, medicijnknaken, eigen risico's, eigen bijdragen, maximale vergoedingen, drempels, het vrijgeven van tarieven van tandartsen, het niet langer aftrekbaar maken van brillen en contactlenzen, eigen risico's en eigen bijdragen, uithollen van dekkingen, zorgsparen, premiedifferentiatie naar leeftijd en nu dus: schrappen van dure behandelingen.

Ik word hier niet goed van, alleen moet ik opschieten als ik daarvoor nog medicijnen wil krijgen. Voordat je het weet zijn die geschrapt.   
Badge
Inmiddels kwam ik ook nog een andere interessante publicatie tegen. Zie de onderstaande link. Ik wil enige passages in deze publicatie er uit lichten en er dan mijn licht over laten schijnen.

Argumenten in een ongemakkelijk maar noodzakelijk debat over de prijs van een leven - Gezondheid - TROUW

De passages zet ik hieronder even op een rij. Daaronder mijn commentaar. Ik nodig ook de andere deelnemers uit om desgewenst hun licht er over te laten schijnen.

Citaat 1

Van der Hoeven wijst in Nieuwsuur op een ander gevaar van het marktdenken. 'Het risico is dat mensen die geneesmiddelen ontwikkelen zullen zeggen: Waarom nog al die moeite voor geneesmiddelen voor zeldzame ziekten als ze toch niet worden betaald?' Die hoge prijzen zijn maar tijdelijk. Als geneesmiddelen tien jaar op de markt zijn en het patent verloopt, worden geneesmiddelen veel en veel goedkoper, stelt Van der Hoeven.

Citaat 2

Filosofie- en politicologiestudente Lotte Hajema stelt in Denkers in Debat vragen over de grenzen van onze solidariteit. 'Mensen met een ernstige zeldzame ziekte hebben net zoveel recht op solidariteit vanuit de samenleving als ieder ander. Ze hebben niet gekozen voor deze ziekte. Dat klinkt als een open deur, maar is wel degelijk relevant. Ze hebben dure zorg nodig, en dat is pure pech.

Citaat 3

Het emotionele argument
Publicist en columnist Jan Bennink hanteert op Volkskrant.nl het emotionele argument om bij voorbaat tegen het voorstel van het CvZ te zijn. 'Er dreigen mensen ter dood te worden veroordeeld. De ter dood veroordeelden zijn patiënten met de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry. Hun stofwisselingsziekte is hun enige halsmisdrijf. Het zal je maar gezegd worden 'dat je te duur bent om te leven'', zo vat hij de een breed gedeeld gevoel samen.


Citaat 4

Tot slot Heleen Dupuis. De VVD-senator en hoogleraar medische ethiek in Leiden ruilt in het AD het ene ethische vraagstuk in voor de andere.'We moeten ons afvragen of we de geboorte van nieuwe Pompe- of Fabry-patiënten willen. Het gaat om erfelijke ziektes. De maatschappij moet zich beraden op de vraag of we die zorg op ons willen nemen, in de wetenschap dat die medicijnen een kind niet beter maken, maar hun leven alleen draaglijker. En dat terwijl hun levensgeluk door hun ziekte al minder groot is. Moeten die kinderen geboren worden?'

Mijn visie op Citaat 1:

Ik kan deze visie alleen maar onderschrijven. De waarheid is hard. Farmaceutische bedrijven zijn commerciële bedrijven. Die willen best levensreddende medicijnen ontwikkelen maar alleen als er voor hen ook wat te verdienen valt. Zodra wij met zijn allen prijskaartjes aan mensen gaan hangen kan ik me best voorstellen dat farmaceutische bedrijven zich alleen nog maar gaan toeleggen op pijnstillers, slaapmiddelen en maagzuurremmers. Die worden bij mijn weten overigens ook niet meer zomaar vergoed maar dat even terzijde. De prijs daarvan valt nog op te brengen en als men dan geen winst meer kan maken op unieke maar dure medicijnen dan maar op massaproductie. De laatste zin van het citaat sluit overigens vrij naadloos aan bij de mening die ik al eerder gaf in inzending 15 van het onderwerp onder de link https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/de-toekomst-de-zorg-voor-60-plussers-450/index2.html waarin ik schreef: ‘Als die medicijnen helpen maar erg duur zijn dan vind ik dat ze toch verstrekt moeten worden tot de tijd dat er goedkopere alternatieven voor handen zijn.’ En natuurlijk is het zo dat dure medicijnen vanzelf weer goedkoop worden nadat het patent verstreken is.

Mijn visie op de citaten 2 en 3:

Ik kan dat allen maar Van Harte onderschrijven temeer daar ik me hier al in soortgelijke termen heb uitgelaten. Als dit doorgaat roep je een doodvonnis uit over je medemensen.

Mijn visie op citaat 4:

Een hele interessante mening van Heleen Dupuis vind ik. Stel je een echtpaar voor dat tevoren weet dat ze ziek zijn en/of drager zijn van een gen waardoor de kans groot is dat ze een kind zullen krijgen met zulk een ongeneselijke ziekte die alleen maar enige kwaliteit van leven kan hebben als dat kind zijn leven lang dure medicijnen gebruikt. Je kunt je de vraag stellen of dat echtpaar zich zelf, dat kind en de Gemeenschap een plezier doet door dat kind dan toch te krijgen.

De volgende ethische vraag dient zich dan echter ook al aan. Waar leg je de grens? Leg je de grens bij het voorkomen van een zwangerschap, het onderbreken van een zwangerschap of misschien zelfs nog bij het pas geboren kind. Moeilijke kwesties!!!!!

Tot slot kwam een van de reageerders onder het artikel nog met de volgende reactie:

Lawrence, Miga
Een andere raadsel is waarom NL zoveel moeite heeft met de kosten van gezondheidszorg. NL telt 16 milj inwoners, daarvan betaalt een groot gedeelte zelf zorgverzekering, dus niet de regering. De VK telt 60 miljoen inwoners en die kan met de NHS, gratis gezondheidszorg voor iedereen betalen. In de VK praatte Cameron ook wel over bezuinigingen maar naar de eerbetoon op de OS zal dat stil worden. NL is een rijker land dan de VK. Hoe kan NL zoveel problemen met gezondheidskosten hebben?


Ik kan een glimlach nu niet onderdrukken. Want dat is exact de vraag die ik (en enkele anderen hier) de afgelopen weken in deze onderwerpen hebben getracht te beantwoorden.
Oorzaak en gevolgen lijken mij wel duidelijk. Wat nog steeds niet duidelijk is, is wat de politiek er nu eens eindelijk aan gaat doen, nu al hun andere pap- en nathoudpogingen alsmede hun kat in nood, die steeds raardere sprongen maakt, niet het gewenste resultaat opleveren.
Badge
Ik zal de hieronder staande reactie in twee topics plaatsen omdat deze reactie raakvlakken heeft op beide topics.

Het nieuws over de Zorg volgt elkaar in snel tempo op want net had ik mijn laatste topic geplaatst en zat ik naar het nieuws te kijken, toen dit onderwerp voorbij kwam.

'Europa moet zelf dure medicijnen gaan maken' - AD.nl

Ik moet toch eens een steviger stoel kopen want ik duvel er nu constant af. In het verleden heb ik al eens gepleit om eerst eens naar de documentaire ‘Sicko’ van Michael Moore te gaan kijken en daarna met een delegatie deskundigen en Kamerleden over de grens te gaan kijken hoe men het daar doet. En zowaar, inmiddels kijkt men al over de grens omdat in het buitenland gebleken is dat men 30% op een bepaald onderwerp in de Zorg kan besparen met een bepaalde aanpak.
Maar het gaat al weer verder want inmiddels heeft men het licht gezien. Een zekere Hans Büller van het Erasmus Medisch Centrum overweegt nu zelfs dat Europa zelf maar medicijnen moet gaan maken. Als men dat dan ook nog tegen kostprijs gaat doen gaat dat miljarden schelen. En inderdaad, mits goed aangepakt(!!) kan dit de nodige besparingen gaan opleveren en zullen er in de toekomst mogelijk ook geen doodvonnissen meer worden uitgesproken naar patiënten toe.

Ik ben dus enthousiast!! Of het nieuwe idee gaat werken, daar heb ik geen flauw benul van. Je kunt natuurlijk geen mensen van een plaatselijk uitzendbureau bij elkaar zetten en zeggen dat ze nu maar eens nieuwe medicijnen moeten gaan maken. Daar is ervaring en expertise voor nodig en die bevindt zich thans bij de farmaceutische industrie. En dat nieuwe medicijnen veel geld kosten heeft natuurlijk ook te maken met ontwikkelingskosten inclusief salarissen van mensen die daar mee bezig zijn. En dan moet het nieuwe geneesmiddel nog geaccepteerd worden. Daarna(ast) moet er ook nog een winstmarge zijn want anders ben je als farmaceutisch bedrijf niet langer levensvatbaar.

Mijn enthousiasme vindt echter zijn grondslag in het feit dat men nu daadwerkelijk buiten de box gaat denken en dat is een positieve ontwikkeling, los van de eventuele (deel)uitkomst daarvan in de toekomst. 

Dat wil overigens niet zeggen dat ik nu opeens voor Europa ben en zeker niet met de graaicultuur die er nu heerst. Wel ben ik uiteraard voor een goede Europese samenwerking maar dat kan ook in los verband. Zelfs met maar drie landen kun je zoiets organiseren.

Dit is overigens een eerste stap de goede richting op, dus terug naar een collectief gestuurde zorgsector in plaats van een commercieel gestuurde zorgsector wat het nu nog is. En nou maar hopen dat het kwartje op termijn nog verder doorvalt zodat ik over een tijdje kan zeggen:

Good-bye bonussen, afscheidsfeestjes, crisisbelasting, eigen bijdragen, eigen risico’s, ziektekostenverzekeraars  en doodvonnissen en welkom betaalbare medicijnen, uitgebreide Zorg en gemotiveerde en hard werkende mensen aan het bed met dienovereenkomstige beloningen.   

Maar misschien ben ik te optimistisch nu.
Badge
Wederom een onderwerp wat ik in beide topics over de zorg zal neerzetten.

Gisteravond, 26 augustus 2012 was er het zogenaamde premiersdebat op RTL 4 met Roemer, Samsom, Rutte en Wilders. Vooral toen het over de Zorg ging heb ik even extra opgelet.

Een principiële vraag voor de heren was dat als een patiënt zich in een pre-terminale fase bevindt of je dan nog wel door moet gaan met dure behandelingen. 

Wilders vond dat je altijd zou moeten doorbehandelen zonder voorbehoud. Roemer was het daarmee eens. De discussie daarover moet plaatsvinden tussen patiënt en arts en niet in de Tweede Kamer of zo.

Samson was het daarmee in principe ook eens maar uit zijn gesprekken met artsen had hij de boodschap meegekregen om de discussie daarover te voeren: Discussieer er over, ook op straat, maak er geen taboe van. Rutte vond dat in ons systeem de bijstandsmoeder dezelfde behandeling krijgt als de bankdirecteur en ook dat de discussie moet plaatsvinden tussen patiënt en arts. Samsom vond ook dat de zorg meer een wijkzorg moest worden. 

Wilders noemde Achmea als voorbeeld in een uitspraak over de kosten: Hij memoreerde dat vijf topbestuurders van Achmea tezamen een inkomen hadden van 7 miljoen. Mij werd niet duidelijk of hij het toen alleen over de Zorg alleen had of ook over de rest van het concern. Want Achmea doet natuurlijk nog wel wat meer dan alleen Zorgverzekeringen sluiten. Wilders vond ook dat de verspilling aangepakt moest worden: ‘De helft van de managers kunnen zo weg’.

Samsom vond ook nog dat specialisten in loondienst kunnen werken.

Naschrift Frans:

Met een hoop dingen die werden gezegd kan ik het wel eens zijn. Mogelijk heeft Samsom al eens eerder naar de documentaire Sicko van Michael Moore gekeken. Ik kan me uit die documentaire nog herinneren dat in Engeland alle artsen ook in loondienst waren. Of alle zorgverleners daar ondergebracht zijn in een soort CAO weet ik eerlijk gezegd niet maar dat zou me niet verbazen. Daarmee voorkom je natuurlijk exorbitante beloningen. Bovendien heb je in Engeland ook geen overbodige en geldverslindende ziektekostenverzekeraars.

Met dat doorbehandelen ben ik het ook eens tenzij de patiënt zelf anders aangeeft.

Maar goed, ik herhaal nog maar weer een keer. Het zorgsysteem in zijn huidige vorm staat nu al bijna op klappen en zal dat zeker doen als de huidige babyboomgeneratie straks in de verzorging- en verpleeghuizen verdwijnt. Zover is het nog niet maar dat er wat moet gebeuren staat wel vast. 

Hoe langer we wachten hoe erger het wordt het geen ook al blijkt uit deze kolommen (mensen moeten nadenken over hun eigen zorg vanaf 60 jaar, geen dure behandelingen meer voor zeldzame ziektes enz.).
De zorgverzekering zoals deze nu bestaat werkt al niet sinds hij bestaat.
Naast de enorme eigen risico's die elk jaar hoger worden en gewoon in de zak van de regering verdwijnen (lekkere melkkoe natuurlijk) word er ook steeds minder vergoed.
Ik vind het niet raar dat niet alle medicijnen vanuit de basisverzekering worden vergoed, sommigen kunnen best door de verzekeraars in een aanvullende verzekering worden geplaatst. Dit is ook niks nieuws. Bijvoorbeeld in de eerste jaren werd het medicijn Concerta al niet vergoed vanuit de basisverzekering. Toch is dit voor ADHD patienten vaak een beter medicijn (je hoeft het maar 1 keer per dag in te nemen waardoor de distributie van het medicijn op 1 niveau blijft gedurende de hele dag). Wel werd dit medicijn vergoed vanuit een aantal aanvullende verzekeringen, helemaal geen kwalijke zaak vind ik want deze verzekering kies je zelf en je betaald extra voor deze speciale medicijnen.

Wat betreft de medicijnen voor de ziekte van Pompe ben ik het er dan ook mee eens dat deze best uit de basisverzekering kunnen worden gescrapt en in de aanvullende verzekeringen worden geplaatst. Naast het feit dat de medicijnen enorm duur zijn, werken ze in veel van de gevallen niet of nauwelijks. Mensen kunnen best een extra bijdrage doen voor dit soort speciale medicatie.

Aan de andere kant vind ik het wel belachelijk dat andere medicatie steeds meer verdwijnt uit het basispakket en mensen dus voor steeds meer dingen alsnog voor de kosten opdraaien. Het gaat hierbij meestal om wat goedkopere medicijnen, maar je zou toch juist verwachten dat juist deze medicijnen wel worden vergoed.
Ik vraag me regelmatig af waarom ik uberhaupt nog een zorgverzekering heb. Ik betaal me scheel aan de verzekering zelf en daarnaast moet ik ook nog mijn eigen medicijnen en behandelingen betalen.

Ook het blijven rekken van levens vind ik in sommige gevallen absurt. Mensen hebben vaak een mooi leven gehad en omdat het kan moeten er allerlei dure procedures worden uitgevoerd om ze misschien nog 1 of 2 maanden extra te geven. Wegen de kosten dan op tegen de baten die de omgeving en de rest van Nederland ervan heeft.  Vroeger was het helemaal niet raar als iemand ziek werd op zijn 83e en dan dood ging. Tegenwoordig word zoiemand nog 10 keer gereanimeerd als dat het leven ook maar 1 week kan verlengen. Kom op zeg. Soms is genoeg ook echt genoeg.
Ik zeg niet dat we mensen niet meer mogen helpen als ze een bepaalde leeftijd zijn gepasseerd, maar ik denk wel dat er wat meer naar de kosten/baten kan worden gekeken. Iemand van 75 chemotherapie geven voor kanker is misschien niet het meest slimme om te doen financieel gezien omdat hij/zij toch al aan het einde van het leven zit. Pijn bestrijden is in zo'n geval goedkoper en gezien de leeftijd van de patient in mijn opinie beter.
Badge
In post 13 schreef ik het volgende:

'Naschrift Frans:

Met een hoop dingen die werden gezegd kan ik het wel eens zijn. Mogelijk heeft Samsom al eens eerder naar de documentaire Sicko van Michael Moore gekeken. Ik kan me uit die documentaire nog herinneren dat in Engeland alle artsen ook in loondienst waren. Of alle zorgverleners daar ondergebracht zijn in een soort CAO weet ik eerlijk gezegd niet maar dat zou me niet verbazen. Daarmee voorkom je natuurlijk exorbitante beloningen. Bovendien heb je in Engeland ook geen overbodige en geldverslindende ziektekostenverzekeraars.'
Einde citaat.

In het afgelopen Carrédebat hoorde ik Samsom het volgende zeggen:

'Ik wil naar een systeem waarin specialisten en artsen in loondienst een heel jaar doorwerken, een goed salaris ontvangen voor mooi werk en 24 uur per dag de operatiekamers vol houden en dan krijg je geen wachtlijsten.' Einde citaat.

Ik weet nu al dat ik niet op de PvdA ga stemmen maar hier kan ik het dus grondig mee eens zijn. We moeten toe naar een systeem dat medici en ander pesoneel in loondienst zijn van de overheid en dat iedereen in Nederland met een paspoort of verblijfsvergunning automatisch aanspraak kan maken op medische voorzieningen. Uiteraard moeten er daarnaast nog meer hervormingen plaats vinden want met alleen dat ben je er nog niet. Doel daarbij moet ook zijn om de ziektekostenverzekeraars er tussen uit te knippen omdat het simpelweg rondpompen van premiegeld naar zorgverleners, nadat er het nodige aan de strijkstok is blijven hangen, geen echte toegevoegde waarde heeft.

Schaf daarbij het betalen van premie af en verhoog zonodig de belasting wat. Voordeel daarvan is weer dat ook de zorgtoeslag meteen afgeschaft kan worden zodat ook belastingambtenaren zich weer kunnen richten op hun primaire taak, te weten het behandelen en controleren van belastingaangiftes.
Badge
Er is weer nieuws. Het CVZ overweegt nu om hun restricties alleen nog maar toe te passen op nieuwe gevallen en bestaande gevallen te ontzien, zie:

NOS Nieuws - CVZ: aangepast advies Pompe en Fabry

Hier kan ik kort over zijn. Wat het CVZ wil kan wettelijk en juridisch helemaal niet. Ik kan daar een hele post aan weiden waarom dat niet kan maar dat doe ik nu even niet. Laat men maar weer fijn een paar maanden maatschappelijk gaan discussiëren en we zien de uitkomst te zijner tijd dan wel verschijnen.

Het komt overigens wel vaker voor bij overheden dat zij vinden dat wetten vooral gelden voor anderen dan zij zelf. Bekend voorbeeld is de wet op de privacy. Mooi voorbeeld dáárbij was dat de belastingdienst inkomensgegevens verstrekte aan wooncoöperaties in verband met scheef wonen waarbij ieder weldenkend mens wel aanvoelde dat dat, ook zonder wetten op de privacy, helemaal niet kon. Maar zelfs met de wet op de privacy, laat ik het netjes en zachtjes zeggen, ‘voelde’ de belastingdienst dat als overheidslichaam kennelijk anders.

Dus wat dat betreft is er met het nieuwe voornemen van het CVZ niets nieuws onder de zon.

Even zorgelijk vind ik het volgende artikel waaruit blijkt dat men nu gaat bezien voor welke andere ziekten men ook medische behandelingen kan gaan afschaffen

CVZ: veel meer dure medicijnen onder de loep - Zorg - VK

In post 10 van dit onderwerp schreef ik al het volgende:

‘Je moet toch niet denken aan de consequenties als het CVZ zijn zin krijgt. Het filmpje zei het al: de volgende stap is het schrappen van dure kankerbehandelingen, reuma enz. 'Geef maar prednison en morfine en laat verder maar rotten'.’

En ja hoor, we zijn er!!

Ik erger me hier mateloos aan. Het wordt nu echt tijd dat het gehele systeem op de schop gaat voordat het echt helemaal te laat is. Men probeert nu amechtig om een nagenoeg failliet systeem overeind te houden met steeds meer ridicule maatregelen welk lijstje steeds langer wordt. We hebben nu al maatregelen (of ideeën voor) zoals niet meer op te brengen premies, no-claimsystemen, medicijnknaken, hoge eigen risico's, eigen bijdragen, maximale vergoedingen, drempels, het vrijgeven van tarieven van tandartsen, het niet langer aftrekbaar maken van brillen en contactlenzen, uithollen van dekkingen, zorgsparen, premiedifferentiatie naar leeftijd, eigen bijdrage ligdagen, schrappen van dure behandelingen en nu ook een verzekeraar Menzis die vrolijk meedoet met dit ridicule circus met kortingen en punten voor gezond leven: Menzis beloont gezond leven - Binnenland - Algemeen - Nieuws - bndestem

Adieu solidariteit in de gezondheidszorg!!!!
Badge
Hieronder voeg ik een link die redelijk voor zich spreekt.

NOS Nieuws - 'Winst zorgverzekeraars erg hoog'

Hierin spreekt Chris Oomen er over dat de winst die zorgverzekeraars dit jaar maken,bijna ONMAATSCHAPPELIJK HOOG zal zijn!!!!!!.

Ik begin steeds beter te snappen waarom het CVZ dure behandelingen wilde schrappen alsook waarom de premies steeds hoger worden en er nu en in het verleden sprake is en was van (ideeën voor) no-claimsystemen, medicijnknaken, hoge eigen risico's, eigen bijdragen, maximale vergoedingen, drempels, het vrijgeven van tarieven van tandartsen, het niet langer aftrekbaar maken van brillen en contactlenzen, uithollen van dekkingen, zorgsparen, premiedifferentiatie naar leeftijd, eigen bijdrage ligdagen enz.

Het zal toch niet gebeuren dat de salarissen van directeuren en managers bij zorgverzekeraars onder de Balkenendenorm zakken en ze straks geen bonussen meer krijgen. Nee, dat kan echt niet hoor!!!

Voor diegenen die nog steeds vertrouwen hebben in de politiek, de daarbij horende graaicultuur en zakkenvullerij: mijn zegen heb je maar ik haak af.
Badge
In post 17 van het onderwerp ‘De toekomst in de Zorg voor 60 plussers’, zie
https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/de-toekomst-de-zorg-voor-60-plussers-450/index2.html  schreef ik al het volgende:

‘Vanmorgen zag ik op het nieuws dat bepaalde figuurtjes van politieke partijen bij de Minister gaan protesteren. Aangezien ik in een vorige post al heb aangegeven dat ik mijn geloof in de politiek al lang verloren heb, denk ik nu dat men zo vlak voor 12 september nog even snel wil scoren over de hoofden van deze ter dood veroordeelden. Maar goed, als ik er naast zit en de executies niet door gaan zal ik hier de eerste zijn om het toe te geven. De politieke ervaring leert echter ook dat als het dan links om niet lukt, omdat men ook vindt 'dat men dat niet kan maken' zo vlak voor de verkiezingen, dan komt er straks misschien een andere oplossing die echter even erg dan wel niet erger is dan de gekozen oplossing. Immers, als je straks de basispakketzorgpremie verhoogt naar € 200,- per persoon per maand en tegelijk het eigen risico verhoogt naar € 1.000,- ben je er tenslotte ook! Maar dat doe je dan bij voorkeur pas ná de verkiezingen.’

Dit ging over de doodvonnissen die de politiek wilde betekenen aan mensen die leden aan de ziekte van Fabry of Pompe. Ik geef nu toe dat dit nu gelukkig van de baan is. Of dit het gevolg is van de protesten van politici kan ik niet goed inschatten maar ik ben er blij mee. Maar ik waarschuwde al voor ‘vervangende’ maatregelen die net zo erg zouden kunnen zijn.

Als je nu even op de volgende linken klikt dan zie je wat men nu, althans in theorie nog, al voor ons bedacht heeft.

http://www.sp.nl/zorg/nieuwsberichten/12866/121010-leijten_pvda_lijkt_zorg_volkomen_te_laten_vallen.html

RTL Nieuws - Lek in formatie: duurdere zorg dreigt

Ik zet de voorgenomen maatregelen hieronder even op en rijtje maar alvorens dit te doen moet ik de politiek één ding nageven. Ze zijn zooooooooo heerlijk voorspelbaar en de smoezen zijn weer niet van de lucht.

De maatregelen:

- Het eigen risico ging al van € 220,- naar € 350,-. Dat is dus niet nieuw.
- De premies stijgen niet als althans de voortekenen ons niet bedriegen.
  Maar dan:
- Het verhoogde eigen risico gaat ook voor de huisarts gelden en niet alleen voor medicijnen.
  In het verleden had de overheid daarbij de volgende smoes: zie
Invoering verplicht eigen risico..

‘Het verplicht eigen risico is ingevoerd om mensen meer bewust met hun zorg om te laten gaat. De overheid gaat ervan uit dat iemand door het eigen risico pas zorg gaat gebruiken als dat echt nodig is. In 2012 zijn de eerste 220 euro voor eigen rekening. In 2011 was dat 170 euro.’

De overheid is echter net zo veranderlijk als het weer in Nederland want als de smoes zou deugen dan was één vast eigen risico voldoende. Hierna zal blijken dat deze smoes inmiddels vervangen is door een andere smoes van meer budgettaire aard. 
 
- Ik was eerst enthousiast over Samsom en zijn plannen maar als het klopt wat nu naar buiten is gekomen dan geef ik Renske Leijten van de SP groot gelijk. Zij stelt namelijk dat, naast het onlangs al fors verhoogde eigen risico van € 220,- tot € 350,- er nu ook een extra eigen risico komt van 10% per behandeling met een maximum van 150 euro.

Noot Frans:  hoe zit het met de chronisch zieken die regelmatig meerdere behandelingen nodig hebben?  Geldt dit extra eigen risico per behandeling of per reeks behandelingen?

- De AWBZ wordt afgebroken en de Gemeentes krijgen in de toekomst een zak geld om deze zorg zelf in te richten. Daar heb ik ervaring mee!! Want het zelfde systeem geldt ook al voor de WMO en de bijstandsuitkeringen. Daar zou ik een paar pagina’s over kunnen schrijven maar dan ga ik off-topic. Maar de truc werkt zo: De Gemeentes krijgen een zak geld om een en ander te regelen met de boodschap er bij: ‘wat je overhoudt mag je houden, wat je te kort komt moet je zelf bijpassen’. De truc werkt vervolgens zo dat de Centrale Overheid de Gemeentes (veel) te weinig geld geeft zodat de Gemeentes zich moeten gaan inspannen om toch uit te komen met het budget. En die hebben daar hun eigen trucs weer voor. Bij bijstandsuitkeringen spaart men kosten noch moeite om een deel daarvan weer a.s.a.p naar een betaalde baan toe te schoppen. Een ander deel hevelt men over naar de WA-Jong zodat men de financiële bal weer terug legt bij de overheid. Zo gaat men tegenwoordig met mensen om en ik houd mijn hart nu al vast bij de gedachte welke trucs men nu weer gaat verzinnen om ‘uit te komen’ met het AWBZ-budget. Om nou te bewijzen dat ik geen onzin praat zal ik in de volgende post een deel van een rapport plaatsen dat ik heb om aan te tonen hoe het werkt.

- Straks bepaal je zelf niet meer wie je als behandelend specialist wilt hebben maar de zorgverzekeraar. Niet de beste maar de goedkoopste specialist wordt waarschijnlijk straks jouw behandelend specialist. Om toch nog wat te verdienen zal die goedkope specialist meer omzet moeten gaan draaien en dus waarschijnlijk minder tijd voor jou hebben.

- Als jij straks een verkeerde inschatting maakt en men met de nodige en medische wijsheid achteraf bepaalt dat jij met je spoedeisende hulp beter tot de volgende ochtend had moeten wachten, dan krijg je een boete. Let wel: je moet dus zelf een medische beoordeling maken. Zit je er naast dan krijg je of een boete omdat je ten onrechte met je oom naar een huisartsenpost bent gegaan of je oom stelt je aansprakelijk omdat je nou juist wel met hem naar een huisartsenpost had moeten gaan in plaats van te wachten tot de volgende morgen.

- Vervolgens komt de aap uit de mouw: de in het verleden gehanteerde smoes ‘Het verplicht eigen risico is ingevoerd om mensen meer bewust met hun zorg om te laten’ is vervangen door de echte reden, namelijk de miljoenen die er mee bespaard kunnen worden. Maar ook dat is nog maar een deel van het verhaal want voor het echte verhaal verwijs ik nogmaals naar de volgende link
NOS Nieuws - 'Winst zorgverzekeraars erg hoog'

Om voor mij onbegrijpelijke redenen moeten de winsten van zorgverzekeraars kennelijk nog steeds tot meer ongekende hoogtes worden opgestuwd en dat doel heiligt kennelijk alle middelen en smoezen zoals hier boven besproken. Het ergste is dat dit over onze rug gaat en over de ruggen van de zwaksten uit onze samenleving, te weten de mensen met minimale inkomens en diegenen die nu al in onze verzorging- en verpleeginrichtingen zitten.  

  

   
Badge
Zoals beloofd onderstaand twee citaten uit een rapport die aardig weergeven welke trucendozen allemaal worden gehanteerd als overheidslichamen elkaar de bal toespelen:  

Het ene groepje ambtenaren zit zich te verkneukelen dat hun plannetjes zo goed zijn gelukt terwijl 2 etages hoger een ander plukje ambtenaren inzien dat een bonus er voor hen dit jaar waarschijnlijk niet inzit.

'Een stijgende doorverwijzing vanuit de bijstand naar de Wajong wordt dikwijls genoemd als oorzaak van de
toename van de Wajong-instroom in de jaren 2000 (bijvoorbeeld Suijker, 2007). De invoering van de Wet
werk en bijstand (WWB) in 2004 speelt hierin een cruciale rol. Gemeenten krijgen sindsdien een vast budget
voor hun bijstandsuitkeringen dat grotendeels afhangt van objectieve gemeentekenmerken (zie bijvoorbeeld
Van Es, 2010). Wanneer een gemeente geld overhoudt, mag zij dit naar eigen inzicht besteden aan andere
zaken. Wanneer de gemeente geld tekort komt, moet juist worden bijgepast uit eigen middelen. Gemeenten
hebben door deze systematiek een grote financiële prikkel om het aantal bijstandsuitkeringen zo laag
mogelijk te houden. Dit kan enerzijds door zoveel mogelijk uitkeringsontvangers naar werk te begeleiden,
maar anderzijds ook door ze naar andere, door het Rijk gefinancierde, regelingen te verwijzen. Een voor de
hand liggende regeling is de Wajong. Terwijl Kok et al. (2007) en Van Es (2010) laten zien dat het aantal
bijstandsuitkeringen sinds 2004 fors is gedaald door de invoering van de WWB, laten Roelofs en Van Vuuren
(2011) zien dat in diezelfde periode de substitutie vanuit de bijstand naar de Wajong een hoge vlucht nam
(tabel 1). De sterke toename van de Wajong-instroom lijkt dus sterk samen te hangen met de decentralisering
en budgettering van de bijstand.'

' De instroom in de Wajong bedraagt thans 16 à 17.000 personen per jaar, een ruime verdubbeling ten
opzichte van de eeuwwisseling en een verviervoudiging ten opzichte van de instroom in de AAW, de
voorganger van de Wajong. Dat betekent dat 1 op de 12 jongeren instroomt in de Wajong. De toename van de
Wajong-instroom sinds 2004 hangt nauw samen met de decentralisering van de bijstand naar gemeenten (de
Wet Werk en Bijstand – WWB). Gemeenten hebben een prikkel om zoveel mogelijk te besparen op de bijstand,
omdat zij een eventueel overschot op het budget zelf mogen houden. Uit eerder onderzoek bleek al dat dit
beleid succesvol was, in de zin dat het aantal bijstandsuitkeringen sinds de invoering van de WWB werd
teruggedrongen. Recent onderzoek laat echter zien dat een substantieel deel van de afname in de bijstand is
bijgeschreven in de Wajong-registers. Andere verklaringen voor de recente toename van de Wajong-instroom
lijken minder relevant. Het relatief hoge minimumloon in Nederland en de groei van het speciaal onderwijs
zijn weliswaar structureel van invloed op het gebruik van de Wajong, maar bieden geen verklaring voor de
fors toegenomen Wajong-instroom sinds 2004.'


Dit soort trucs staat ons ook te wachten als straks ook de AWBZ gedecentraliseerd wordt en naar de Gemeentes komt. Hoe dat er uit zal gaan zien kan ik uiteraard niet voorspellen maar één mogelijkheid waar ik nu aan denk is om wachtlijsten voor de verpleeg- en verzorgingshuizen te creëren zodat mensen langer in het ziekenhuis of thuis moeten blijven. Immers, ziekenhuiskosten en mantelzorgkosten drukken niet op het Gemeentebudget.  
Badge
'Good news travels fast' luidt een bekend Engels spreekwoord. Want nauwelijks is de inkt van het hieronder staande citaat uit mijn post van gisteren(!!) spreekwoordelijk droog en het volgende daarmee verband houdende nieuws dient zich al aan. Het citaat uit mijn vorige post luidde:

‘Dit soort trucs staat ons ook te wachten als straks ook de AWBZ gedecentraliseerd wordt en naar de Gemeentes komt. Hoe dat er uit zal gaan zien kan ik uiteraard niet voorspellen maar één mogelijkheid waar ik nu aan denk is om wachtlijsten voor de verpleeg- en verzorgingshuizen te creëren zodat mensen langer in het ziekenhuis of thuis moeten blijven. Immers, ziekenhuiskosten en mantelzorgkosten drukken niet op het Gemeentebudget.’ 

Dus wachtlijsten creëren helpt de Gemeentes om ‘uit te komen’ met hun budgets als de AWBZ straks hun kant uit komt vooropgesteld dat de ‘onder radiostilte’ maar verder ‘geheel toevallig’ toch gelekte plannen door gaan. 

Ik ga de Gemeentes nog nergens van beschuldigen omdat ik daar voor nog geen harde bewijzen heb maar wachtlijsten creëren in de verzorgings- en verpleeghuizen zou je heel goed  kunnen doen op de  volgende manier: zie Student kan terecht in verzorgingstehuis - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]

‘Verzorgingshuizen mogen zelf weten aan wie ze kamers verhuren’, luidt een citaat uit het artikel. Ja, leuk verhaal maar natuurlijk is er geen enkel zich zelf respecterend verzorgingshuis die dat zou willen. Geen enkel weldenkend mens gaat half demente, slecht ter been zijnde en rust zoekende bejaarden bloot stellen aan een zooitje ongeregelde, feestende, zuipende en blowende studenten in het zelfde (rust)huis. 

En toch zegt de Minister dat. Sterker nog, ze geeft dat ook gewoon toe door te zeggen: ‘Dat is het gevolg van de bezuinigingen op de ouderenzorg en de gehandicaptenzorg’.

Maar dat is helemaal niet nodig zou je zeggen, er is immers een wachtlijst voor zorg- en verpleegtehuizen dus die kamers komen best wel vol. Zo ik het zie komen daar de Gemeenten in beeld. Die hebben natuurlijk meer overzicht op de plaatselijke situatie en weten precies wie ze straks kunnen droppen in die omgebouwde kamertjes als straks dat AWBZ budget hun kant uit komt. Immers, extramurale thuiszorg kost minder dan intramurale zorg (vooral als dat ook nog geheel of gedeeltelijk door mantelzorgers wordt gedaan) oftewel Zorg zonder verblijf kost minder dan Zorg met verblijf. Studenten kunnen daarbij helpen en zo kun je ook maar liefst vier vliegen in één klap slaan. Je bespaart op het AWBZ-budget door wachtlijsten te creëren, je ontvangt huur van studenten, je ledigt de woningnood onder studenten en je verhoogt de woningnood onder dementerende, hulpbehoevende maar nog thuis wonende ouderen. Subliem!!!!!!
Het laatste citaat uit het Telegraafartikel is natuurlijk helemaal een lachertje……
‘Het kabinet wil de kosten van wonen en zorg scheiden.

Nee, dat deed men nog niet natuurlijk, dat is waar ook. Wel eens gehoord van de zogenaamde Lage eigen bijdrage en de Hoge eigen bijdrage, excellentie? Ik ken mensen in verpleeg en verzorgingshuizen die meer aan de eigen bijdrage kwijt zijn dan zij ooit kwijt waren toen zij nog zelfstandig woonden.

Ik heb het al vele malen gezegd: Het gehele zorgsysteem in zijn huidige vorm is op sterven na dood. De terminale patiënt schopt nog even wild om zich heen alvorens de ogen voorgoed te sluiten en dan krijg je dit…  Los daarvan heeft de overheid jaren lang te veel geld gespendeerd aan allerlei bijzaken, door sommigen liefkozend ‘linkse hobby’s’ genoemd en thans dienen de gevolgen van dit hobbyisme zich aan.  

In de volgende link zal ik nog wat commentaren onder het Telegraafartikel citeren om ook te kunnen zien hoe anderen daar over denken.
Badge
Onderstaand nog wat leuke commentaren op het Telegraafartikel uit mijn vorige post: 

'Werk aan de winkel voor de 50+ partij.
Lees deze dame eens goed de les waar haalt ze deze onzin toch vandaan en ze is nog demissionair ook.'
 
'en mogen die studenten dan ook hun leven lang betaald over hun studie doen?Komt deze minoister wel van deze planeet.'

'Er staat in Soestdijk nog een heel groot studentenhuis met heel veel kamers, ook van de Staat.Is hier niet iets mee te doen?Bejaardenhuizen hebben we straks hard nodig,ook al denkt de regering van niet.'  ;) 

'Het word steeds gekker hier in Nederland, je kan er ook een moskee of een opvang centrum inplaatsen.Laat die oudjes toch eens met rust.Wat een stelletje mafketels.'

'Heeft zeker geen moeder die op de wachtlijst voor een verzorgingshuis staat.Die mensen moeten 15 jaar wachten tot er een plaats is dan zijn ze meestal dood of dement'

'Ja hoor, compleet met de soort muziek die de jongeren draaien. Gestoord is de staatsecretaris, maar dat wisten we al.
Ik werk in de zorg en weet daardoor wat een stom idee dat is.'

'de regering ligt aardig op koers. mensen worden gezien als machines, na 65 jaar afgeschreven.
zij brengen niets meer op, dus opruimen die troep.'

'staatssecretaris Veldhuijzen van Zanten is niet goed bij haar verstand. Hoe kan iemand met een gezond verstand zoiets uberhaubt opperen. Studeren kan ook bij je ouders thuis en is nog beter voor de student omdat die dan ook in de gaten word gehouden en niet zich elke keer laat vollopen op kosten van de belasting betalers. Ze worden al veel te veel gepampert en lopen alleen maar te zeuren dat ze meer willen. De ouderen hebben vaak behoefte aan zorg en hebben meer recht gezondheidszorg dan studenten op huisvesting en een beurs om te kunnen leren.'

' Geef die Veldhuis van Zanten a.u.b. een kamer op de gesloten afdeling in het verzorgingshuis.'

'Het ene verzorgingshuis wordt in orde gemaakt voor alleen marokkaanse ouderen en in het andere worden studenten gestopt. Waar moeten onze eigen ouderen dan gaan wonen als ze hulpbehoevend worden?'

'Het geeft de studenten wel inzicht hoe de maatschappij werkt. Tenslotte gaan die comazuipenden, brallende, eigenzinnige, klaplopende studenten zeer vaak op (top)posities zitten, waar ze dit gedrag voort kunnen zetten.'

'Dit is zeer zeker een grap denk ik. Want ik meen dat er wachttijden zijn voor ouderen die een kamer willen in een verzorginstehuis, toch???Bovendien, krijgen we straks studentenfeestjes in deze tehuizen???of luide muziek van de studenten??? Het lijkt mij dat dit niet kan kloppen. Ik denk niet dat onze regering zo zou omgaan met onze ouderen...'

'Daar zitten die oudjes op te wachten : luidruchtige studentenfeestjes tot 06:00h. Ze horen het lawaai toch niet en de volgende ochtend zijn ze het alweer vergeten. Misschien even bij de ANWB een route kaartje halen.....' ;)

'Welke gek verzint dit. Het lijkt wel of ze versneld van de vergrijzing afwillen. Die oudjes lekker het leven zuur maken. Eerst een verzorgingshuis afpakken en toekennen aan marokkanen en nu weer studenten huisvesten tussen de ouderen.'

'Fijn het vooruitzicht dat je je oude dag mag beleven, niet te lang uiteraard dat zou te duur zijn, tussen feestvierende studenten.'

'Kunnen de studenten het werk van de overheid niet over nemen, want volgens mij lijd de helft van de overheid aan dementie, er komt geen zinnig woord meer uit en verzinnen ze van alles om interessant te doen, zielige figuren.'

' Het moet niet gekker worden. '

'wat een grof schandaal ,zit je straks als bejaarde tussen de zuipende en rotzooi makende studenten.Heeft er iemand van de regering wel eens een studenten woning gezien?het is er altijd é️é️n grote smerige bende .waar gaan wij in dit land toch naar toe?'

'Wat is dit nu weer voor een idioot plan?????? Er zijn heel veel oudjes op komst ivm de vergrijzing en de wachtlijsten zijn nu al veel te lang en dan heb ik het nog niet over feestvierende studenten in een omgeving waar de mensen hun laatste levensjaren rustig willen / moeten doorbrengen. Wat een halve gare is die mevrouw!!!!!!!'

'Ach oma, dondert u even op!!? Mijn zoon komt gezellig in uw verzorgingshuis wonen, daar kunnen ze nl nog meer geld aan vragen, want die hebben meer te besteden. Als u luier vol zit, kunt u bellen met de ouderenverzorgingslijn (0900-)....dan komt er een medewerker op de fiets een nieuwe luier omdoen bij u!'

'Je moet wel helemaal krankjorem zijn om zoiets te bedenken.Terwijl er steeds meer ouderen zijn die verzorgd moeten worden en die nu al hoogstens 1x per week gedouchd worden.Schamen moeten ze zich in Den Haag om zoiets ook maar te durven zeegen!!!!'

'Geachte mevrouw Veldhuijzen van Zanten,
Ik heb een manier gevonden om beter met onze bejaarden om te gaan en ze de beste laatste levensjaren te geven. Laten we onze bejaarden in de gevangenis zetten en de criminelen in een verpleeghuis! Op deze manier hebben de bejaarden toegang tot douches, hobbyâ??s, en wandelingetjes. Ze krijgen dan ongelimiteerd gratis medicijnen, medische â?? en tandheelkundige behandelingen, rolstoelen enz. Bovendien krijgen ze geld in plaats van te moeten betalen. Ze worden constant via videocameraâ??s in de gaten gehouden'

'Nederlandse politiek is ziek, ernstig ziek, het land is in verre staat van ontbinding op alle fronten.'

'Er zijn overal wachtlijsten in de verzorgingstehuizen, wie is er nou gek? Hebben die mensen echt niks anders te doen dan dit soort dingen te bedenken?????????'

'Waarom laat de regering de ouderen bij hun 65ste verjaardag niet gelijk allemaal afspuiten, dan zijn ze toch gelijk van alle gezeik af, kosten ze geen geld meer en er komt gelijk flinke ruimte, want zo begint het bij mij een beetje over te komen'

'Is misschien toch beter dan er rode vloerkleden en kleurige lampjes te plaatsen, om er een Marokkaans bejaardenhuis van te maken zoals in Gouda gebeurd. Wat is jullie Land toch vindingrijk. Heeft dit soms te maken met jullie VOC-mentaliteit. Jullie toekomstige regering, is nu al helemaal de weg kwijt. Veel succes.'


I rest my case.

Frans 


 
Reputatie 1
Een beetje off-topic, maar voor fans van de reacties op de Telegraaf, op dit twitter-account worden de beste verzameld. Verder ben ik benieuwd wat Hansje en Big Smoke hiervan vinden.
Badge +2
De zorg is in de loop van de tijd van aard en inhoud veranderd.
Het begon met een begeleiden van de patiënt, ondersteund met het gebruik van (relatief) eenvoudige middelen en instrumenten.
Geleidelijk aan werden de middelen en instrumenten (vaak) effectiever maar ook duurder.
De behandeling van patiënten werd steeds duurder. Met name de behandelingen in een ziekenhuis.
Een verlichte geest kwam op het idee de kosten per bed te gaan bereken, waarna hij bedacht dat de kosten omlaag gebracht konden worden door het aantal bedden te verminderen. Daarmee is het sturen van de kosten van de gezondheidszorg op basis van oneigenlijke criteria begonnen. Deze situatie duurt nu nog voort.
Zolang er geen registratie is van diagnose (met onderbouwing), behandeling (met opgeven van het beoogde effect) en resultaat ( ook na langere tijd) is een beoordeling van behandelingen niet goed mogelijk en zal de motivering van wat wel of niet vergoed moet worden op oneigenlijke gronden geschieden.
Voor meerder aandoeningen zal er verschil van mening zijn over het al dan niet voor vergoeding in aanmerking komen, zoals bij. dure medicijnen of dure behandelingen, waarvan het resultaat niet duidelijk is of waarvoor de noodzaak niet door een ieder wordt onderschreven (bijv. IVF).
De verzekeraar zou de af te sluiten polissen flexibeler kunnen maken. Nu kan men kiezen tussen verschillende pakketten. Dieomvatten nog te vaak combinaties die niet met de wensen van de verzekeringnemer overeenkomen.
Wanneer men voor expliciete aspecten kan kiezen om die wel of niet mee te verzekeren is er niet alleen meer sprake van keuzevrijheid maar wordt de discussie over wat wel of niet vergoed moet worden verlegd van overheid of verzekeraar naar  verzekeringnemer. Uiteraard zal daar een basisvergoedingenpakket aan ten grondslag moeten liggen waarin in de niet bediscussieerde zaken zijn opgenomen. Dat moet dan niet zijn op basis van een politieke stellingname, maar bijv. op grond van niet zelf te dragen kosten, bijv. acute opname, transport etc. .Gelukkig blijft er dan nog genoeg om over te steggelen.
Badge
In post 20 van dit onderwerp schreef ik het volgende:

‘Ik ga de Gemeentes nog nergens van beschuldigen omdat ik daar voor nog geen harde bewijzen heb maar wachtlijsten creëren in de verzorgings- en verpleeghuizen zou je heel goed kunnen doen op de volgende manier: zie Student kan terecht in verzorgingstehuis - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]

‘Verzorgingshuizen mogen zelf weten aan wie ze kamers verhuren’, luidt een citaat uit het artikel. Ja, leuk verhaal maar natuurlijk is er geen enkel zich zelf respecterend verzorgingshuis die dat zou willen. Geen enkel weldenkend mens gaat half demente, slecht ter been zijnde en rust zoekende bejaarden bloot stellen aan een zooitje ongeregelde, feestende, zuipende en blowende studenten in het zelfde (rust)huis.’ Einde citaat uit post 20.

Wat dat betreft heb ik kennelijk een vooruitziende blik gehad want het moment is inmiddels daar. Of misschien is mijn blik niet eens vooruitziend maar een logisch gevolg van een overheid die het gehele zorggebeuren compleet uit de klauwen heeft laten lopen en nu niet alleen met de rug tegen de muur staat maar zich bovendien inmiddels gedraagt als een kat in het nauw.


Wat is het namelijk geval? Zie: Rust in seniorencomplexen Fideliostraat en Otellostraat verstoord door jongeren - Alkmaar - dichtbij.nl - Groot-Alkmaar

In Nederland kennen we het fenomeen seniorenwoningen ook wel aanleunwoningen genoemd. In plaats van nu al die leegstaande kantoorpanden te transformeren tot woningen, gaat men nu ook Jongeren huisvesten in Seniorenwoningen. De gevolgen laten zich raden. De senioren spreken er schande van en dat is terecht!!!

En de meest idiote smoezen komen er dan weer aan te pas om deze ontiegelijke domheid als iets heel logisch te laten linken zoals (Citaat):

Bram van Putten van Kennemerwonen zegt dat de gemeente niet aan leeftijdsdiscriminatie wil doen bij de toewijzing van woningen.

Sorry? Lees ik dat nou goed. Hij wil niet aan leeftijdsdiscriminatie doen? En dat wil hij als argument gebruiken om dit soort ridicule toestanden te veroorzaken?

Ik vind dat wij deze Bram van Putten maar eens moeten promoveren en wel tot directeur van de Sociale Verzekeringsraad. Ik heb een buurmeisje en die is net 18 jaar geworden. Ik denk dat als hij directeur is zij wellicht nu al een AOW-uitkering kan aanvragen. Onzin?  Nee, helemaal niet want volgens de laatste inzichten doen wij in Nederland niet aan leeftijdsdiscriminatie…...
JA, zegt fractievoorzitter Zijlstra (VVD) in Buitenhof en legt alles uit.........
geld rondpompen is geen oplossing


De grenzen van de verzorgingstaat
Uitzending: zondag 19 mei, 12:10, Nederland 1
Deze week publiceerde de fractievoorzitter van de VVD Halbe Zijlstra zijn visie op de verzorgingsstaat. Als het aan de VVD fractieleider ligt wordt flink het mes gezet in de verzorgingsstaat. Het rondpompen van geld moet stoppen. De burgers moeten hun eigen boontjes doppen en niet altijd naar de staat kijken. Een liberaal verhaal pur sang. Maar hoe realistisch en hoeveel draagvlak hebben de ideeën van de tweede man van de VVD?
Badge
Ja, ik herken dat verhaal ook uit de Zorg en de AOW. Egerlijk is dat dit soort politici er nooit bijvertelt dat ze ook bereid zijn de consequenties te aanvaarden. Wil je dat ik alles op mijn oude dag uit eigen zak betaal? Prima, geef mij dan even een seintje want dan stop ik nu subiet met het betalen van belasting en premie. Dan ga ik zelf wel sparen of verzeker het risico bij een echte verzekeringmaatschappij.

Maar wel belasting en premies innen en als het moment daar is, niet thuis geven dat kan natuurlijk niet.

Niet AOW-premie heffen en vervolgens roepen dat je de AOW-leeftijd gaat verhogen.
Geen WW-premie heffen en dan gaan roepen dat je de uitkeringsduur gaat verkorten.
Geen torenhoge zorgpremies heffen gepaard gaand met hoge eigen risico's en je vervolgens laten belazeren door ziekenhuizen met hun verschrijvingen en ook nog de Zorg- en Huurtoeslag, Kindgebonden Budgets en Kinderbijslag wegbrengen naar andere landen want dat kan natuurlijk niet.
Geen AWBZ-premie innen en als het moment daar is mensen torenhoge Eigen Bijdrages laten betalen want dat kan natuurlijk niet.

Kies of deel. Allebei kan niet.

En weet je wat geld rondpompen is? De zorgverzekeraars de premies laten innen en die die premies laten doorpompen aan zorgverleners, terwijl er intussen 'Onmaatschappelijk Hoge' winsten aan de strijkstok blijven hangen. 

Need I say more?

Reageer