Werelddekking vakantiegangers uit basispakket

  • 1 augustus 2013
  • 11 reacties
  • 2265 Bekeken

Badge
Minister Edith Schippers stuurt de zoveelste proefballon naar de Tweede Kamer, zij hoopt hiermee 60 miljoen te besparen. Zie: Werelddekking vakantiegangers uit basispakket - OverGeld | Lees het laatste financiële nieuws op OverGeld.nl van De Telegraaf [Zorgverzekering]

Deze proefballon is er weer één uit velen die De Minister en anderen al hebben verzonnen waarvan slechts een gedeelte tot wet wordt verheven. Zonder aanspraak op compleetheid te doen hebben we al proefballonnen en wetsvoorstellen gehad voor:

Bijna niet meer op te brengen premies, no-claimsystemen, medicijnknaken, hoge eigen risico's, eigen bijdragen, maximale vergoedingen, fiscale drempels, het vrijgeven van tarieven van tandartsen, het niet langer aftrekbaar maken van brillen en contactlenzen, uithollen van dekkingen, zorgsparen, premiedifferentiatie naar leeftijd, eigen bijdrage ligdagen, schrappen van dure(!) behandelingen zoals bij de ziekte van Pompe en Fabry, schrappen van goedkope(!) behandelingen zoals slaappillen en zuurremmers, nivelleren is een feest, meer belasting en het zorgpakket uitkleden voor de lage inkomens die zich nu juist weer niet makkelijk kunnen bijverzekeren juist door dat lage inkomen, zie:
https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/kleiner-zorgpakket-voor-lagere-inkomens-562/index4.html


Als deze proefballon wet mocht worden dan denk ik dat met name reisverzekeraars eens goed en ook snel moeten nadenken hoe hier mee om te gaan. Immers, vele mensen hebben nu een basisverzekering zonder aanvullende polissen vanwege de dure kostprijs en de toch fiscale aftrekbaarheid van vele vormen van Zorg die niet onder polis vallen zoals bijvoorbeeld uitgebreide therapie en gebitsbehandelingen.  Als de proefballon wet wordt dan zullen velen wellicht weer gaan denken aan een aanvullende polis indien althans de aanvullende verzekering (de verzekeraars) het door de Minister gecreëerde gat gaat opvullen. Door het gecreëerde gat ligt hier echter ook een kans voor reisverzekeraars. Vele verzekerden geven wellicht de voorkeur voor een reisverzekering die dit ook dekt boven een aanvullende ziektekostenpolis. Dus reisverzekeraars, grijp je kans.

Los van alles, nog steeds worden de echte misstanden in De Zorg onvoldoende bestreden. Bijgaand wat willekeurige linken die ik in de loop der tijd heb verzameld:

https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/fraude-de-zorg-662/

'Winst zorgverzekeraars erg hoog' - NOS Nieuws

Ruim 3 miljoen voor ex-ziekenhuisbestuurders - De Financiële Telegraaf | Financieel nieuws leest u op DFT.nl van De Telegraaf [dft]  

Balkenendenorm vaak overschreden in zorg - AD.nl

Ophef over afkoopsom directeur - DeOndernemer.nl
 
Zorgwelzijn - Ex-directeur stort half miljoen euro terug  


En wij maar betalen …………………..

11 reacties

Reputatie 1
Interessant punt!

Ik kan in ieder geval aangeven hoe het bij FBTO geregeld is op dít moment. Vanuit de basis zorgverzekering vergoeden wij 100% van het nederlandse tarief. Daarnaast kun je de module Buitenland aanzetten op je zorgpolis, of Aanvullende Ziektekosten op je reisverzekering. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Europa en de rest van de wereld.
Badge
Interessant punt!

Ik kan in ieder geval aangeven hoe het bij FBTO geregeld is op dít moment. Vanuit de basis zorgverzekering vergoeden wij 100% van het nederlandse tarief. Daarnaast kun je de module Buitenland aanzetten op je zorgpolis, of Aanvullende Ziektekosten op je reisverzekering. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen Europa en de rest van de wereld.


Jelle,

Ik weet niet of ik je nu goed begrijp maar dat kan ook aan mij liggen omdat ik zowel op reisverzekeringsgebied als Zorggebied geen expert ben.

Als je zegt dat je vanuit de basis Zorgverzekering 100% van het Nederlandse Tarief vergoedt maar je tevens zegt dat je de module Buitenland kunt aan zetten op je Zorgpolis, zeg je dan niet het zelfde? Of maak je nu een onderscheid tussen de Basispolis en de aanvullende Ziektekostenpolis. Bovendien meen ik te weten dat de Ziektekostendekking op een reisverzekering secundair is zodat de echte Ziektekostenpolis altijd voor gaat of jullie gaan verhalen. Omdat de Ziektekostendekking secundair is op een Reisverzekering is de premie daar op aangepast, althans dat neem ik even aan. Maar wat nu als de overheid weer een stukje basale dekking weg haalt, is die aangepaste premie van die secundaire dekking op de reispolis dan nog wel adequaat genoeg om geen verliezen te lijden?  
Anders gezegd, gaan jullie als je niet uitkijkt niet plotseling primair dekking bieden juist omdat de overheid weer een stukje basispolis er uit heeft gesloopt en dus die secundaire polis opeens een primaire polis blijkt te zijn op dit stukje? 
  
Ik begrijp de reactie hierboven niet helemaal. Maar misschien kan ik een verduidelijking geven over die 100%, want dat is namelijk voor de leek moeilijk te begrijpen. 

100% van het Nederlnads tarief betekent: als een blindedarm operatie in Iran bijvoorbeeld €3000 kost, en in NL €1000, dan wordt slechts €1000 vergoed en moet je zelf de overblijvende €2000 uit eigen zak betalen. De module buitenland is dus bedoeld om die €2000 te dekken. 
Badge
Ik begrijp de reactie hierboven niet helemaal. Maar misschien kan ik een verduidelijking geven over die 100%, want dat is namelijk voor de leek moeilijk te begrijpen.

100% van het Nederlnads tarief betekent: als een blindedarm operatie in Iran bijvoorbeeld €3000 kost, en in NL €1000, dan wordt slechts €1000 vergoed en moet je zelf de overblijvende €2000 uit eigen zak betalen. De module buitenland is dus bedoeld om die €2000 te dekken.


Ik neem aan dat je de reactie van Jelle bedoelt Mies of bedoel je mijn reactie?
Ja, sorry, jouw reactie. Ik kan je verhaal niet volgen.
Badge
OK Mies,

Jelle zegt dat zij vanuit de basisverzekering 100% vergoeden van het Nederlandse tarief. Meer vergoeden is ook niet nodig want 100% vergoeden zou voldoende moeten zijn er vanuit gaande dat ze in het Buitenland vergelijkbare tarieven hanteren. En toch zegt Jelle dat je daar bovenop ook nog de module Buitenland kunt aanzetten op je Zorgpolis of de Aanvullende Ziektekosten op je reisverzekering. Dit lijkt dubbel op want je hebt natuurlijk geen behoefte aan een meer dan 100% verzekering tenzij die module Buitenland op je Zorgpolis of de Aanvullende Ziektekosten op je reisverzekering andere zaken vergoeden dan de zaken die al verzekerd zijn op je basispolis of …………. die inderdaad zonodig het verschil bijpassen indien een bepaalde medische handeling in het buitenland duurder is dan het Nederlandse tarief, jouw voorbeeld van die blinde darmoperatie die hier € 1.000,- kost en in Iran € 3.000,-.   

Maar ik ben er niet van overtuigd dat die aanvullende modules op  Reis- of Zorgpolis inderdaad aanvullen tot de plaatselijke gebruikelijke tarieven zoals bij jouw voorbeeld in Iran tenzij Jelle dat kan bevestigen.  Vandaar dat ik het hem vraag.

Daar komt nog bij dat met name de reisverzekering immer secundaire dekking biedt voor medische kosten, althans dat meen ik te weten. De premiestructuur is daar ook op aangepast. De vraag is zodoende dan ook of je de premietarieven daarvoor dan ook niet moet aanpassen omdat je straks misschien ongewild en voordat je het zelf door hebt, primaire dekking biedt daar het De Minister heeft behaagd om weer een stukje dekking uit de basisverzekering te slopen. 
Reputatie 1
Hi Frans en Mies,

Ik zal mezelf inderdaad even wat verduidelijken aan de hand van het voorbeeld van Mies.

FBTO vergoedt vanuit de basis-zorgverzekering 100% van het nederlandse tarief. Dit is dus €1000. Je kunt er voor kiezen om je aanvullend te verzekeren tegen de extra €2000. Hiervoor kun je de module Buitenland op de Zorgpolis aanzetten. Je kunt ook de module Aanvullende ziektekosten op je reispolis aanzetten.

De kwestie die Frans dan aansnijdt is wel een hele goede. Wordt deze aanvullende dekking dan (noodgedwongen) een hoofddekking?
En daarnaast: is een aanvullende module op de reisverzekering dan nog op zijn plek?
Badge
Dank je Jelle, zo begrijp ik het inderdaad beter waaruit ook blijkt dat Mies het bij het rechte eind had in post 4.
Hierbij wil ik FBTO, en alle andere zorgverzekeraars, erop wijzen dat die zogenaamde "100%" onduidelijk is. Ik vermoed dat de meeste verzekerden dit niet begrijpen. 
Ik doe dus het verzoek, om dit voortaan op een andere manier te verwoorden. Plus een voorbeeld te geven. 
Badge +2
Het wordt zo niet eenvoudiger. Gewoon simpel houden meet mogelijk dan een maximum wat vergoed wordt. En dat naar beneden bijstellen als er al bezuinigd moet worden.
The information you share is very useful. It is closely related to my work and has helped me grow. Thank you!
run 3

Reageer