Verzekeraars discrimineren mensen met ADHD

  • 9 september 2013
  • 2 reacties
  • 1776 Bekeken

Reputatie 1
Als je ADHD hebt loop je kans een hogere premie te moeten betalen. Impuls, de vereniging voor volwassenen met ADHD/ADD, heeft dit uitgezocht. Volgens de vereniging zijn er tientallen meldingen binnengekomen van mensen met een gedragsstoornis. Die konden geen uitvaart-, arbeidsongeschiktheids- of autoverzekering krijgen, of daarvoor een veel hogere premie moesten betalen. FBTO heeft geen uitvaart- of arbeidsongeschiktheidsverzekering. Voor de autoverzekering is ADHD of een andere gedragsstoornis geen acceptatienorm.

Vind jij dat gedragsstoornissen van invloed moeten zijn op de premie van een verzekering?

2 reacties

Wat een onzin! ADHD en ADD diagnoses zijn niet eens bij alle mensen met AD(H)Dvastgesteld. Daarbij zijn slaapstoornissen en medicijngebruik dan ook risico's...  Je wordt met een autoverzekering toch ook al 'gestraft' met het verliezen van je schadevrije jaren? Verzekeren is een kwestie van kansberekenen...een vrouw die zwanger is...zij is ook een risoco...er wordt met het berekenen toch rekening gehouden met de hele populatie? Dus daar zitten alle 'profielen' toch in? Het uitsluiten van mensen met bepaalde risicofactoren zoals AD(H)D is een reden om niet voor een verzekeraar te kiezen. Ik zelf heb de meeste deukjes (gelukkig was het niet meer dan dat) aan mijn auto opgelopen toen ik in scheiding lag...moet dat dan ook meegenomen worden?? 

Groet,
Eline
Deze maand wordt het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap geratificeerd. Waarin is opgenomen dat o.a. goederen en diensten toegankelijk moet zijn en dat discriminatie verboden is. Daarnaast bekrachtigd dit verdrag de algemene mensenrechten met de nadruk op het opheffen van belemmeringen die mensen met een beperking tegenkomen. 

De Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (WGBH/CZ) wordt gewijzigd Hoervoor ligt er op dit moment een wetsvoorstel in de tweede kamer. Dit betekent voor verzekeraars dat een psychische stoornis, in dit geval ADHD, geen reden mag zijn om een hogere premie te eisen.  
Naar verwachting zal de wettekst er zo gaan uitzien:
Onderscheid is verboden bij het aanbieden van of verlenen van toegang tot goederen of diensten en bij het sluiten, uitvoeren of beëindigen van overeenkomsten ter zake, alsmede bij het geven van loopbaanoriëntatie en advies of voorlichting over school- of beroepskeuze, indien dit geschiedt:
a. in de uitoefening van een beroep of bedrijf;
b. door de openbare dienst;
c. door instellingen die werkzaam zijn op het gebied van volkshuisvesting, welzijn, gezondheidszorg, cultuur of onderwijs of
d. door natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf, voor zover het aanbod in het openbaar geschiedt.

Als mensen zich door hun verzekeraar gediscrimineerd voelen kunnen zij een verzoek om een oordeel indienen bij het College voor de Rechten van de Mens. Let wel: ADHD is volgens de WGBH/CZ een handicap of chronische ziekte. Hier heeft het College voor de Rechten van de Mens al uitspraak over gedaan in andere zaken. 

Reageer