Schaatsen op onveilig ijs

  • 23 januari 2013
  • 9 reacties
  • 897 Bekeken

Badge +2
  • Team FBTO Klantraad
  • 269 reacties
IJsmeester Jan Oostenbrug van de Vereniging de Friesche Elf Steden vindt dat mensen die van het ijs gered moeten worden, zelf voor de reddingskosten op moeten draaien.

''Ondanks waarschuwingen gaan ze toch het ijs op en leggen zo de levens van brandweer en reddingsbrigades in de waagschaal. Pas als je mensen in hun beurs treft, zullen ze luisteren", aldus Oostenbrug.

''Als je in Oostenrijk buiten de piste gaat ben je ook niet verzekerd. Het wordt tijd dat het bevoegd gezag hierover nadenkt." Bron: Kans op Elfstedentocht voorlopig verkeken | nu.nl/binnenland | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

Heeft de ijsmeester gelijk?

Discussieer mee.

9 reacties

Bij mij staat voorop dat de overheid staat voor de veiligheid van de burger. Een en ander begint uitdrukkelijk bij het waarschuwen van o.a. gevaarlijke situaties op het ijs. Of een ijsmeester een overheidsdienaar is vraag ik mij af. De burgemeester en de politie lijken mij in deze dan ook de aangewezen autoriteiten. Indien de overheid uitdrukkelijk  te kennen geeft dat het ijs onbetrouwbaar is en dit duidelijk (bijv. via borden op het ijs) voor een ieder wordt aangegeven en desondanks personen zich op het ''verboden'' ijs wagen dan lijkt mij het verhalen van de gemaakte kosten op zijn plaats.
Badge +2
Wanneer er gewaarschuwd is om niet te gaan schaatsen en je komt vervolgens in de problemen, dan is er niets mis mee dat je dan zelf de kosten van je redding betaald. En misschien nog wel een bedrag extra. Wanneer er niet gewaarschuwd  is, dan mag je er vanuit gaan dat het veilig genoeg is en dan lijkt het redelijk om de reddingskosten niet te verhalen. Dat waarschuwen zou kunnen middels een algemeen schaatsalarm.
Als er nadrukkelijk voor onveilig ijs is gewaarschuwd dan zelf voor de kosten opdraaien (en misschien zelfs wel een boete omdat je hulpdiensten in gevaar brengt als je moet worden gered).
Als er niet is gewaarschuwd (maar iedereen weet dat schaatsen op ijs risico met zich meebrengt) ligt de aansprakelijkheid voor mij wat genuanceerder. Voorbeeld 1: ik ga mountainbiken op een uitgezet parcours maar door regenval ga ik onderuit, loop rugletsel op en hulpdiensten moeten mij evacueren naar het ziekenhuis. Ben ik dan aansprakelijk voor de kosten? Ik weet dat mountainbiken risico's met zich meebrengt.
Voorbeeld 2: op zondagmiddag wandel ik met mijn dochtertje door het park. Zij heeft een zak met broodkorstjes om de eendjes te voeren. Plots raakt zij te water en gaat kopje onder. Hoewel ik niet kan zwemmen spring ik in het water en slaag erin om haar op de kant te krijgen. Ternauwernood kom ikzelf op het droge. Beiden hebben we vervuild water binnen gekregen en zijn we onderkoeld. De hulpdienst die door wandelaars is gewaarschuwd brengt ons naar het ziekenhuis. Ben ik aansprakelijk voor de kosten? Ik weet dat ik niet kan zwemmen en weet ook dat mijn dochtertje niet kan zwemmen en geen gevaar/risico ziet.
Als je zo stoer bent dat je zelf kunt beoordelen of ijs berijdbaar is, vind ik dat je zelf op de (ijs)blaren moet zitten. Tegenwoordig wil niemand meer verantwoording afleggen voor zijn eigen acties.
Badge +2
Op zich ben ik het met deze ijsmeester eens. Bij een georganiseerde tocht is de route uitgezet en gecontroleerd. Maar bij een tocht op eigen initiatief neemt betrokkene willens en wetens een eigen risico en mogen eventuele opsporings- en reddingskosten van mij op betrokkene worden verhaald.
Badge +2
Als je verregaand onachtzaam bent en daardoor schade veroorzaakt  weigeren in heel veel gevallen de verzekeringen de kosten van de schade uit te betalen. Terecht. Dit soort  cases, zoals de beschadigde keukenkastjes omdat er een waterkoker (of zoiets) onder stond te dampen is daar een voorbeeld van.

In mijn ogen dien je dit soort schades onder dezelfde noemer te schuiven: Eigen schuld, dikke bult. Je veroorzaakt, bijna willens en wetens, schade, dan moet je ook maar voor de kosten opdraven.
Badge +2
Vooropgesteld dat duidelijk  is welke stukken van het ijs niet veilig zijn om op te schaatsen ben ik het daar mee eens. Voor echte ongelukken of onvoorziene omstandigheden moet wél ruimte blijven.
Als er gewaarschuwd is en de schaatser van deze waarschuwing op de hoogte was of zeer redelijkerwijs had moeten zijn dan heeft hij gewoon onverantwoord gehandeld. Het is dan alleen maar aanneemelijk dat degene voor de reddingkosten ook zelf opkomt. Wie zo handeld kan niet verwachten dat de algemeenheid voor zijn 'domheid' ook nog opkomt.
Je moet het wel per gaval bekijken. Als je op vertrouwd ijs in een wak rijdt dan hoef je mijns inziens de reddingkostenh niet te betalen. Wel betalen als je tegen alle adviezen in toch gaat schaatsen. Een beschermde baan net zoals de pistes bij het skien lijkt me een goed idee.

Reageer