Vraag

Prinsjesdag: wat vind jij van de plannen voor 2014?

  • 17 september 2013
  • 12 reacties
  • 1818 Bekeken

Koning Willem-Alexander maakt vandaag de plannen voor 2014 in de troonrede bekend. Ook voor de basisverzekering van de zorgverzekering. Wat vind jij van de plannen? We horen het graag!

12 reacties

@Leah. Ik doe al niet anders dan de verzekeraarstoekomst op dit forum te projecteren, maar heb ook een eerste reactie van de allerhoogste consumentenvertegenwoordiger:

Directeur Combée van de consumentenbond zegt

'Het kabinet zou vaker de kant van consumenten moeten kiezen, in plaats van voorrang te geven aan de belangen van grote banken, verzekeraars en ondernemingen. Zo kan de negatieve trend in het consumentenvertrouwen worden gekeerd'.

En daar zullen o.a. de verzekeraars "het mee moeten doen!"


Mijn commentaar over de zorgverzekering stond al op een andere Topic:

Zorgverzekeringen toekomstig (haast) niet omlaag, de winst blijft zo hoog als vorig jaar, de reserves zijn al veel te hoog......en tóch zullen de premies (later!) omhoog moeten gaan. Een schot voor de boeg door de verzekeraars. Maar óók een gewaagde aankondiging, dat ze (binnenkort) ons gaan uitleggen waar die hoge winsten dan blijven.........DAT IS DUS BELOOFD en zolang kan deze Topic rusten.


Lagere zorgpremie lang niet zeker
DEN HAAG -

Dat de zorgpremie volgend jaar volgens het kabinet omlaag kan, wil niet zeggen dat de trend van almaar duurdere basisverzekeringen doorbroken wordt. „De verzekeraars krijgen steeds meer op hun bordje”, waarschuwt voorzitter André Rouvoet van koepel Zorgverzekeraars Nederland.

Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat de nominale jaarpremie van de basisverzekering volgend jaar 1234 euro wordt, drie euro per maand minder dan nu.

Ook een aantal verzekeraars verwacht dat de trend neerwaarts zal zijn, ook al omdat en rishet eigico volgens verzekeraar ONVZ met tien euro stijgt. Voor 19 november moeten alle verzekeraars bekendmaken wat hun premie voor volgend jaar zal worden.

Daarbij zullen ze ook open zijn over wat ze hebben gedaan met de megawinst van 1,4 miljard euro die ze vorig jaar samen behaalden. Ook dit jaar wordt zo’n winst verwacht.

Dat komt onder meer doordat het aantal bezoeken aan poliklinieken daalde, evenals het aantal opnames en de verblijfsduur in ziekenhuizen. Ook de fysiotherapeut en de apotheek hebben het minder druk. De verzekeraars hebben bovendien enorme reserves.


Toch is dat volgens Rouvoet geen reden voor al te veel optimisme. ,,Wij zullen de komende jaren taken overnemen uit de ggz en de langdurige zorg. Dat kost waarschijnlijk meer geld dan we van het Rijk krijgen. En ondanks die verschuiving zal de AWBZ-premie die de overheid int, niet dalen. Er is namelijk jaarlijks een miljardentekort.” Dat betekent dat de burger meer zal betalen.

Vooral de langdurige zorg is een aderlating voor de begroting: het CPB wijdt dit jaar een aparte paragraaf aan de onverklaarbaar snel stijgende kosten voor onder meer ouderenzorg. Het tekort blijft 4 miljard euro per jaar. De bezuiniging door de decentralisatie is nog onzeker.

Om fraude tegen te gaan, krijgen dertigduizend houders van een persoonsgebonden budget volgend jaar onverwacht huisbezoek. Maar het grote geld verdwijnt juist in de instellingen. Ook daar wordt scherper op fraude gelet, beloofde het ministerie van Volksgezondheid gisteren.

In de geneeskundige zorg hoopt minister Schippers (Volksgezondheid) te bezuinigen door hoofdlijnenakkoorden, maar het CPB is daar kritisch over, omdat de sector niets meer belooft dan netjes haar werk te doen. De rekenmeesters waarschuwen ook dat gehandicapten en chronisch zieken niet meer weten waar ze aan toe zijn met de koopkrachtcijfers, omdat ze straks afhankelijk zijn van gemeenten: hoeveel willen en kunnen die compenseren voor het wegvallen van drie regelingen?

EINDE CITAAT.

NB. Inmiddels is aangekondigd, dat 100 zorgfraude-inspecteurs zullen worden ingezet! Maar ook, dat de gemeentes de zorgtoewijzigingen helemaal niet aan kunnen! (Jorritsma)


Ik had niet verwacht dat de verzekeraars zo dreist zouden zijn. Het is helaas inmiddels nog maar een klein groepje (met dochters), dat de zorg-touwtjes uiteindelijk in handen heeft gekregen.......resultaat van een mislukte marktwerking met het gevolg: een machtige invloed op/in de samenleving. Al eerder heb ik van machtsverschuivingen  gesproken.
NPCF-Insider-reactie op "participeren" in de zorg......Patiëntenorganisaties: betaalbaarheid van zorg onder nog zwaardere druk

17 september 2013

De zorgen van patiënten- en cliëntenorganisaties om de gevolgen van de stapeling van bezuinigingsmaatregelen voor mensen die zorg nodig hebben, zijn na Prinsjesdag verder toegenomen. Naast alle bezuinigingsmaatregelen die al bekend waren, bouwt het kabinet nu ook de zorgtoeslag af. Minder mensen komen in aanmerking voor deze tegemoetkoming. Hierdoor komt de betaalbaarheid van zorg verder onder druk te staan. Dat zeggen patiëntenkoepels NPCF, CG-Raad, Platform VG en Landelijk Platform GGz.


Kwetsbare groepen
Juist kwetsbare groepen zoals mensen met een chronische ziekte, verstandelijke beperking en kwetsbare ouderen, hebben straks minder te besteden, terwijl hun uitgaven aan zorg stijgen. Vandaag werd duidelijk dat deze groepen er honderden euro's meer op achteruit gaan dan de gemiddelde Nederlander. Gemeenten krijgen weliswaar geld om deze groepen te compenseren, maar mogen dit vrij besteden binnen het gehele sociale domein. Bovendien is het budget voor de gemeenten gehalveerd ten opzichte van de landelijke regelingen.


Gestegen kosten
Ten opzichte van vijf jaar geleden zijn door hogere premies, fors hoger eigen risico, meer eigen bijdragen en het afschaffen van tegemoetkomingen de kosten voor de zorg per patiënt drastisch gestegen. Deze regering verlaagt de hoogte van de zorgtoeslag en bovendien hebben minder mensen recht hierop. Het eigen risico gaat met 10 euro omhoog en voor chronisch zieken en gehandicapten verdwijnt de compensatie eigen risico.


Langdurige zorg
In de AWBZ wordt 0,5 miljard bespaard door onder meer hogere eigen betalingen, beperking op het recht van PGB en budgetkorting op zorg. Gemeenten krijgen meer verantwoordelijkheden en het is nog onduidelijk welke zorg zij straks zullen bieden. Dit leidt tot grote onzekerheid voor mensen die aangewezen zijn op langdurige zorg. De pg-organisaties zijn van mening dat een andere inrichting van ons zorgstelsel niet mag leiden tot verschraling of versplintering van de zorg aan mensen.


Positief
Een lichtpunt voor patiënten en cliënten in de begroting is het schrappen van forse ingrepen in het verzekerde pakket en het behoud van de restitutie-polis. De zorg kan en moet beter. Deze verbeteringen bereiken door een gezamenlijke aanpak van de uitgavengroei vinden wij de goede weg. Die aanpak gaat enerzijds over gepaste zorgbieden: niet te veel en niet te weinig en gericht op eigen regie en herstelvermogen. Die aanpak gaat anderzijds over terugdringen van verspilling en het beter betrekken van patiënten bij de controle op de rekening. Ook zien wij mogelijkheden voor verbetering van de zorg door de versterking van de eerstelijnszorg, het verder ontwikkelen van e-health en het gebruik van een persoonlijke gezondheidsdossier en het sturen op resultaat van zorg en kwaliteit van leven.


Haalbaarheid ‘participatiesamenleving’
Gemeenten moeten én grote bezuinigingen én grote verandertrajecten doorvoeren zoals bij de jeugd-ggz en langdurige zorg. Hierdoor neemt de druk op mantelzorgers toe. Patiëntenkoepels hebben grote vraagtekens bij de haalbaarheid van de ‘participatiesamenleving’, zowel voor mensen die ziek zijn als voor mantelzorgers. Uit recent onderzoek blijkt immers dat familieleden niet meer in dezelfde stad wonen (voorbeeld: in Amsterdam slechts in 50% van de gevallen). Bovendien blijkt ook de rechtspositie van mensen die niet kunnen rekenen op zorg van hun naasten slecht geregeld te zijn, zoals recentelijk weergegeven door de Raad voor de Rechtspraak. Dit maakt het lot van kwetsbare groepen zoals kinderen, chronisch of ernstig zieken extra zwaar.
Badge
Hans,

We hadden inderdaad afgesproken dat we dit topic zouden gebruiken om 'los' te gaan over de diverse issues qua Prinsjesdag. Gelukkig heeft Leah dit topic al voor ons geopend. Er komt zo veel op ons af qua politieke ontwikkelingen dat mijn hoofd er een beetje van tolt en ik eigenlijk niet weet waar te beginnen.

Daar komt bij dat ik nu even prioriteit geeft omtrent de laatste (hoop ik) financiële beslommeringen betreffende mijn vader aangezien de aangifte erfbelasting voor 1 oktober bij de belastingdienst binnen moet zijn.

Wat ik inderdaad ook al heb gehoord is dat men nu meent dat er ruimte moet zijn voor € 2,- korting per maand op de ziektekostenpremie maar het is niet de politiek maar de ziektekostenverzekeraars die dat beslissen. Daar tegenover staat dat het eigen risico (en dat is wel aan de politiek) verhoogd wordt naar € 360,-. De oorspronkelijke smoes dat dat eigen risico alleen maar bedoeld was of zou zijn om het publiek bewust te maken van de kosten in de Gezondheidszorg, is natuurlijk al verlaten. Als noch het praatje noch de smoes deugt moet je er niet mee terug komen. Maar ......... vette bek die 2 euro per maand. Wat heet symboolpolitiek.  

Waar ik me de komende tijd ook in ga verdiepen is wat de politiek nu precies wil met die stamrecht BV's. Die van mij ligt nu nog steeds rente te verzamelen bij een lijfrenteverzekeraar onder stamrechtvoorwaarden maar ik heb al zitten denken aan een echte Stamrecht BV voor me zelf. In ieder geval ben ik niet van plan mijn ontslagvergoeding te gaan weggeven omdat de politiek, in tegenstelling tot het VVD-credo 'Niet doorschuiven maar aanpakken', dat nu wenst. Eufemistisch noemt men dat nu 'het naar voren halen' van die ontslagvergoedingen maar de waarheid is dat de VVD hun verkiezingsprogramma beter 'Wie dan leeft, wie dan zorgt' had kunnen noemen.    

Zodra ik weer meer inspiratie krijg meld ik me van zelf wel weer.

 
@Frans. Allereerst sterkte met "de eigen beslommeringen" gewenst.

Omdat Prinsjesdag als "participatie-start-dag" is gekwalificeerd (oorspronkelijk idee van Wim Kok!), in herinnering zal blijven maar de uiteindelijke beslissingen nog steeds totaal onduidelijk zijn, blijft er niets anders over, dan het actuele nieuws te volgen. Ik ben echter niet van plan om iedere "politieke scheet" hier op Onderling te gaan plakken. Ik volg de "moorderators" met de oproep om niet meer dan drie keer te reageren en roep nu ook andere lezers op, om eens wat (inter-)actiever te worden. Ik vrees anders voor het voortbestaan van dit forum. Als Onderling-ambassadeur neem ik tenminste gas terug.

Hoe ondoordacht Dijsselbloem bezig is zie je alleen al aan de stumperige behandeling van de € 100.000-schenkingsregeling.
1-hoeveel schenkingen zal dit überhaupt kunnen opleveren?
2-wie betaalt de bank-boete voor te vroeg aflossen?
3-laat de vriendelijke oproep van Dijsselbloem om het SNS-voorbeeld te volgen zien, dat dit typisch zo'n eenzaam Haag's-besluit moet zijn geweest

Enz., enz........


See you!
Badge
Hans,

Ik heb nu enige inspiratie.

Ik besef soms dat ik niet alle info heb en me dan toch een mening wil vormen. Hoe dan ook, in zijn algemeenheid kan ik wel zeggen dat een verstandig financieel beleid vooral inhoudt dat je op een goede manier met geld om gaat. Dit geldt vooral als je wilt bezuinigen zoals nu.

Dat moet ik doen met mijn financiën en dat moet de overheid doen met zijn financiën. Ik heb mijn financiële zaken op orde en dat verwacht ik ook van de overheid van mijn belastingcenten. Nou weet ik wel dat het financiële huishoudboekje van de overheid iets gecompliceerder is dan mijn huishoudboekje maar bij de overheid zit 1000 jaar universitaire studie en bij mij MAVO IV.  

Met name de overheid staat er natuurlijk om bekend dat het soms wat lichtzinnig met belastinggeld om gaat. Als je gaat googelen vind je de nodige overheidsellende op dit gebied overzichtelijk op 5 pagina’s gerangschikt. Zelfs TV-programmamakers konden daar jarenlang programma’s over maken.

Ik heb er één link van uitgezocht omdat dat al een soort overzichtslink is. Nou weet ik natuurlijk wel dat als je nooit eens wat onderneemt er ook niets mis kan gaan maar de overheid loopt wat dat betreft toch redelijk voorop in de optocht van miskleunen.

Fraude in Nederland: Meer dan 8 miljard per jaar | Over De Balk  

Het Fyra-drama is nog steeds aan de gang en de Zorgfraude is ook een overheidswerk in uitvoering ad 8 miljard per jaar zonder welk drama er helemaal geen zoveelste bezuinigingsronde ad 6 miljard nodig zou zijn.

Het gaat echter door. Thans heeft de Nederlandse overheid voor 4 miljard aan Joint Strike Fighters besteld of is in ieder geval van plan om dat te doen.  Het betreft hier een nieuw en nog niet uitontwikkeld gevechtsvliegtuig waarvan nu al bekend is dat het nog behept is met de nodige mankementen.

Op zich kan ik zulk een aanschaf nog wel begrijpen alleen kun je je afvragen of dit het juiste moment er voor is en wel om twee redenen. We zitten midden in een economische crisis en moeten stringent bezuinigen, bovendien is het een nieuw en dus nog niet uitontwikkeld vliegtuig waarbij je je kunt afvragen of we er wijs aan doen om de aanloopproblemen van dit toestel hier in Nederland op te lossen. Ook sommige nieuw ontwikkelde autotypes hebben soms dergelijke aanloopproblemen maar waar je met een auto nog gewoon stil langs de weg komt te staan wachtend op de Wegenwacht, is dat met een vliegtuig op 6 km hoogte iets moeilijker.

Wat ik echter volstrekt niet begrijp is dat Nederland vergelijkbare plannen al meer in werking heeft gezet en er toen misschien niet op de meest efficiënte manier mee is om gegaan. Ik bedoel dit.           

Het volgende artikel spreekt voor zich. Defensie verkoopt schip voor het af is - Nederland - TROUW

Niet alleen blijkt uit dit artikel dat de in aanbouw zijnde Karel Doorman al weer wordt verkocht voordat het is afgebouwd maar tevens dat de Luchtmacht het met 6 of 7 F16’s minder zal moeten doen. Bovendien dat hier door arbeidsplaatsen komen te vervallen en het mogelijk gedwongen vertrek van 6000 mensen uit de Krijgsmacht die vervolgens voor onbeperkte tijd zullen worden toegevoegd aan de nog steeds groeiende groep werkelozen hetgeen de overheid en de belastingbetaler wederom geld zal kosten door middel van WW-uitkeringen en andere uitkeringen. Wat heet besparing of bezuiniging?

Dan kun je je dus afvragen of er niet verstandiger bezuinigd had kunnen worden. In een basale verzekeringscursus leer je al dat je helemaal niet blij hoeft te zijn als er een huis in vlammen op gaat, ook niet als de daar uit voortvloeiende schade volledig is gedekt door een opstalpolis. Dat is prettig voor de eigenaar in kwestie maar feit blijft toch dat er sprake is van kapitaalvernietiging, een kapitaalvernietiging waar alle verzekerden door middel van hun premie voor opdraaien. Er is bovendien een stukje kapitaal aan de Nederlandse samenleving onttrokken dat nooit meer terug komt.  

Zulk een gedeeltelijke kapitaalvernietiging is nu ook aan de gang met de Karel Doorman. De verkoopprijs van dit nieuwe schip zal de investering niet volledig compenseren waardoor je kunt spreken van weggegooid geld.

Los daarvan begrijp ik niet dat je vervolgens wel investeert in 37 Joint Strikefighters maar daar mee tegelijkertijd niet alleen 6 of 7 F16’s alsmede een Karel Doorman de nek omdraait maar (daarmee) ook het nodige personeel.

Stiekem begrijp ik het misschien wel een beetje. Nederland is in het verleden een bepaalde samenwerking aangegaan, heeft hierin ook geïnvesteerd, en de afspraak was dat Nederland de toestellen dan goedkoper zou kunnen krijgen en bovendienst winst zou maken als niet betrokken landen het ding ook zouden kopen. Bovendien heeft men bedongen dat Nederlandse bedrijven daarbij dan mee zouden mogen doen bij het vervaardigen van onderdelen. De vraag is alleen of de te verwachten benefits (if any) de opofferingen wel volledig zullen compenseren. Anders gezegd: zal de prijs in de toekomst niet te hoog blijken te zijn?

Hoe dan ook, het lijkt er op dat Nederland zijn hand een beetje heeft overspeeld want er zijn nog te veel problemen met het toestel. Bovenden wordt het prijskaartje steeds hoger.

Dit zou op termijn wel eens kunnen uitdraaien op de zoveelste politiek blunder.  De commentaren onder het artikel zijn dan ook niet van de lucht. Is hier weer een Parlementaire Enquete in de maak?

    
@Frans. Om enig overzicht in het onoverzichtlijke te kunnen houden en de boel enigermate beheersbaar te houden, zouden we de Fyra's, straaljagers, betuwelijn, Karel Doorman en de zesbanenbrede autobanen buiten beschouwing kunnen laten en de focus op de verzekeringen/verzekeraars kunnen richten......?

Jouw thema en het thema van Onderling/FBTO.

Mijn Topic over het steeds meer wegstrepen van zorgvergoedingen (Achmea-watch) was een wanhopige poging om meer deelnemers te genereren.....ook daar oorverdovende stilte zoals op de aller....allerlaatste poging "of zorgverzekeraars zoveel winst mogen maken....."

Het is tot nu toe een two-man-show gebleven en ik probeer elders nog een proefballonnetje uit, maar vrees, dat "het verzekeren" niet sexy genoeg is en er liever GTST gekeken wordt.
Badge
Nee Hans, daar ben ik het niet mee eens. Want ik wil ook wel eens wat andere dingen kwijt. Overigens, veel onderwerpen zullen toch wel gerelateerd zijn aan verzekeringen zoals De Zorg en ook de Stamrecht BV. Die van mij loopt nu nog bij een lijfrenteverzekeraar en ik wilde hem deel gaan laten uitmaken van mijn pensioen. Dus dat raakt op alle vlakken het verzekeren. Iets anders is dat ook ik geen zin heb om maar ins blaue herein te blijven roepen want dan haak ook ik hier, althans voor wat betreft dit onderwerp, snel af.    
Dan heb ik er nog ééntje.........over participeren gesproken........nu weten we hoe dàt bedoeld was!!

'Verblijfsvergunning voor rijken is zuur en vorm van klasseburgerschap' - nrc.nl
Badge
Nou, dan hebben wij nu echt een politiek geschilpunt.

Vergeet allereerst niet, ik stem natuurlijk niet voor niets op de PVV.

Maar helaas Hans, ik heb lange tijd anoniem gediscussieerd over vergelijkbare onderwerpen op een politiek forum en de ervaring leert mij dat het niet verstandig is dat open en bloot en onder vermelding van mijn eigen naam ook hier te doen omdat bepaalde lieden daar dan toch weer op hun eigen manier op gaan reageren.

Dus op dit sub-onderwerp haak ik (nu al) af. 
GELD.....is ingeblikt geluk!


Participeren of protesteren? ? Archief ? Columns ? Trosradar.nl


Opmerking: Met de dood bedreigd worden, omdat je op een forum iets uitlegt......dat kan werkelijk gebeuren in dit land. Daarom lever ik nooit iets op eigen naam af, alhoewel je natuurlijk wèl kunt gaan zoeken naar de "echte Hansje". De naieve openheid via social media ligt mij helemaal niet. Zal aan de generatie liggen.
Badge
Toevallig kwam ik dit onderwerp tegen. En inderdaad, het is om te huilen als je hier goed over nadenkt.

En wie mag dit allemaal indirect gaan oplossen? Juist, de Nederlandse belastingbetaler.
Feyenoord weigert Real te financieren - Telesport.nl - Sportnieuws, Voetbal, Wielersport, Tennis, Autosport en Schaatsen [Feyenoord]
Badge
Sorry, ik had het ook in 1 post kunnen zetten maar kwam dit weer later tegen, toevallig ook met betrekking tot Feyenoord.
 
Het artikel onder de link spreekt voor zich.

Feyenoord woest op kabinet - Telesport.nl - Sportnieuws, Voetbal, Wielersport, Tennis, Autosport en Schaatsen [Feyenoord]

Feyenoord houdt van voetbal maar is, en in mijn ogen terecht, niet gecharmeerd van het paniekvoetbal van de overheid.  

Gudde zegt: 'Bedrijven hebben in 2013 te horen gekregen dat de crisisheffing absoluut een eenmalige maatregel zou zijn. Als je het dan toch presteert opnieuw met deze maatregel te komen, ben je als overheid niet betrouwbaar”, betoogde Gudde op de website van Feyenoord.'

.... ben je als overheid niet betrouwbaar zegt hij. En dan vraag ik me af of Gudde misschien net uit een ei is komen kruipen. Want de mededeling dat de overheid niet betouwbaar is, heeft natuurlijk nul en generlei nieuwswaarde meer.   

 

Reageer