polis natura of vrije keuze?

  • 3 december 2014
  • 1 reactie
  • 568 Bekeken

Badge +2
Ik meen me te herinneren dat ik vorig jaar een vrije keuze polis had bij de FBTO, maar ik zag dat ik nu een natura polis heb gekregen.
Als je een vrije keuze (restitutie-) polis wilt, moet je nu meer betalen. Dat deze verandering zonder enige informatie vooraf is doorgevoord vindt ik niet erg fraai.

Nu is het zo dat de FBTO uitlegt dat in de natura polis ruim 90% van de zorgverleners is gecontracteerd en dat je in het geval van een spoedopname bij 100% van de zorgverlenrs terecht kunt zonder bijbetaling.
Voor mij is dat goed genoeg, maar ik ben bezorgd over wat de toekomst ons brengt.
De trend is duidelijk dat natura polissen steeds minder keuze bieden omdat de ingekochte tarieven nooit laag genoeg kunnen zijn.
Dat zou tot gevolg kunnen hebben dat de klant steeds meer beperkt wordt in zijn/haar keuze en dat de zorgverleners allerlei kosten besparende maatregelen moeten nemen om nog "mee te kunnen doen".
Er zullen steeds meer zorgverleners in moeilijkheden komen of verdwijnen terwijl ook de kwaliteit van de zorg verder onder druk wordt gezet.

1 reactie

Beste Roelof,

We hebben al iets langer verschillende zorgverzekeringen. Dit jaar (2014) hebben wij een FBTO Zorgverzekering en een FBTO Ziektekostenverzekering. FBTO biedt met de FBTO Zorgverzekering een restitutiepolis met deels gecontracteerde zorg aan. De premie voor de FBTO Zorgverzekering is € 88,50. De FBTO Ziektekostenverzekering is een restitutiepolis met volledige keuzevrijheid voor de verzekerde. De premie voor deze polis ligt hoger dan die voor de FBTO Zorgverzekering en bedraagt € 103,-

Wat betreft 2015 ligt de Natura polis erg in het verlengde van de FBTO Zorgverzekering en is daarom ons standaard aanbod. Een keurige polis waar je bij heel veel zorgverleners (gecontracteerd) terecht kan; en dat voor een scherpe premie!

Ik vind gedachte over de trend die je ziet wel erg interessant. Je noemt wat nadelen/beperkingen die klanten hierbij ondervinden. Zie je ook voordelen van de trend zoals je die schetst? En heb je zelf ook ideëen om deze trend te beïnvloeden?
Hoe denken andere community leden hierover?

Arjan

Reageer