Nog nooit vertoont.....PATIËNTENSTAKING!

  • 17 oktober 2013
  • 4 reacties
  • 949 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
De marktwerking is al in volle gang op de gezondheidsmarkt.........
maar wat zijn de gevolgen van deze toegestane en gewilde lange lijn van Minister Schippers?


Positief is, dat er "ergens" kosten gespaard zullen gaan worden. Negatief is, dat er "ergens" gesneden moet worden?
De betroffenen, de dure-medicijngebruikers, zeldzame ziektes, onbekende ziektes, kleine weerloze groepen of regionale ziekenhuizen worden door de harde verhandelingen van de zorgverzekeraars misschien de dupe. Volk in opstand? De straat op? Vechten voor een eerlijker gezondheidssysteem? Winstmaken op zorgverleningen? Topsalarissen met of zonder prestatiebonussen (heet variabel loon tegenwoordig)? Zijn er in de toekomst genoeg goed opgeleide verpleegkundigen of krijgen we vrijwillige of slecht betaalde hulpjes zoals het in opspraak geraakte minder professionele tweede-rangs-stadswachtensysteem?

Wat is hierover de mening van de eerder bewuster en opmerkzamer en geïnteresseerde Onderling-community?
Waar blijft de gezondheidslobby voor de patiënten? Wordt dit de Consumentenbond of eerder de Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie (NPCF) als koepelorganisatie van vele patiëntenverenigingen. Politici? We moeten snel gaan kiezen om te redden wat er nu nog te redden is..........

Voorbeeld van de laatsteNPCF- nieuwsbrief

http://ntd42.tripolis.com/public/preview?dWqsNP4GQXHQAPza7JxByUzxZ3gy4J8iJA1NkEHC7dlwzE6L*h9mbr5Asrvpmvx9


Wie kan ons, de zorggebruiker,  toekomstig optimaal vertegenwoordigen!


http://www.dvhn.nl/nieuws/drenthe/article10563433.ece/Oproep-tot-opstand-Drentse-pati%C3%ABnten

4 reacties

Wakker worden........p a r t i c i p a n t e n !
Neem je eigen toekomst zèlf in de hand, voordat een ander het je ontnéémt!

In de bovengestelde vraag, wie ons, zorggebruikers, kan vertegenwoordigen bij het hergroeperen van de belangen die momenteel op het spel staan, werd de Consumentenbond al genoemd en het NPCF (voor velen misschien voor het eerst een begrip?). Een mogelijk lichtpuntje is nog de nieuwe verzekeraar met de Dichtbij-polis, die met een korting van ca. 10% de zorgbelangen van streekziekenhuizen en de patiënten aldaar zal gaan vertegenwoordigen. Vorig jaar kregen ze, geplaagd door de gecompliceerde regelgeving, hun voorhebben niet van de grond. Dit jaar zullen ze het volgens de laatste berichten nog nèt op het nippertje en met vertraging, (er is al een aanvraag op verlate publicatie gedaan) gaan redden. Het bewijst tevens, hoe afgeschot zorgverzekeraars inmiddels voor aspirante nieuwkomer/concurrenten in "de vrije markt " er al zeker van kunnen zijn, dat hier nog weinig nieuwe zorgverzekeraars zullen/kunnen toetreden! Over marktwerking gesproken.......waarbij ik de grote bedrijven nog als potentiële (bedrijfs-)verzekeraars als stip aan de horizon zou kunnen sonderen.

De derde speler die genoemd werd was de politiek, die belangen ook niet bewust éénzijdig kan vertegenwoordigen, maar wél de wettelijke kaders heeft vastgeschreven. Hoe je een politicus voor je "karretje" kunt spannen is echter voor de passieve consument nog een boek met acht zegels. We steunen, als achte zegel, nog blindelings op onze regenten. Maar deze regenten zitten financiëel in het nauw, ze weten het ook niet meer en geven de teugels uit handen.........aan de markt! Dat zijn in dit geval dus de (zorg-)verzekeraars. Ik schreef al eerder, dat we in het met een machtsverschuiving in de maatschappij te doen krijgen.

Ik help u, die niet wil blijven toekijken dat dit allemaal zomaar ongeremd doorgaat, graag vast op weg, hoe we (sámen) toekomstig voor onszelf moeten/kunnen/zullen gaan zorgen.......tenzij het u "een zorg zal zijn"....., maar dan snap ik niet helemaal wat u op een forum als Onderling precies zoekt! Hier zijn eerder activiteiten gevraagd, interactie, zoals de Onderling-moderators het noemen! Niet verder blijven consumeren!
Ageren en participeren. Reageer.......


Uw mening telt! - Tweede Kamer der Staten-Generaal
Een andere vorm van "staken".................is weggaan!
Was u ooit voor een behandeling in het buitenland?

Een vriend van me is voor een hartoperatie vertrokken naar Amerika......
Hij is zélf medisch specialist!!! en heeft nauwkeurig onderzoek verricht.


Minister Schippers (Volksgezondheid) onderzoekt waarom steeds meer patiënten naar het buitenland gaan. Daarbij gaat het niet alleen om kankerbehandelingen, maar ook om bijvoorbeeld staar- en heupoperaties.

Bron: AD
Opstandige markt.........


Ik ben door de (aan mij toegestane) drie reacties heen,

........maak er wat van.........

niet van deze (overbodige?) Topic, maar van uw eigen zorg-(elijke)toekomst!
Reputatie 3
Hansje,

Blijkbaar slaat dit onderwerp niet aan bij de overige forumleden.
Ik sluit het topic. De informatie blijft wel zichtbaar. Het kan dus altijd nog terug gevonden en gelezen worden door een geïnteresseerde in dit onderwerp.

Reageer