Nieuwe Klachtenregeling Zorg in aantocht

  • 3 september 2013
  • 1 reactie
  • 704 Bekeken

Badge
Gelezen in de ConsumentenGeldgids en na enig speurwerk op Internet het volgende gevonden.

Er is een nieuwe Klachtregeling voor de Zorg in aantocht. De Tweede Kamer heeft in juli ingestemd met het wetsvoorstel Wet Kwaliteit, klachten en geschillen Zorg (Wkkgz).

Niet alleen dient elke Zorgverlener zich daar verplicht bij aan te sluiten, de onafhankelijke geschillencommissie kan ook bindende uitspraken doen en claims tot € 25.000,- toewijzen.

De wet ligt nu bij de Eerste Kamer. Kenmerkend is dat als er dingen fout gaan de Klager dat niet meer hoeft aan te tonen maar de Zorgverlener moet aantonen dat de behandeling wel goed ging. De omgekeerde bewijslast dus wat je wel in meer wetten tegen komt.

Mijn eerste indruk is dat dit op zich een goede zaak is. Wel vraag ik me nog af wat voor soort klachten je daar nog meer kunt aanmelden. Als De Minister bijvoorbeeld zou besluiten dat dure medicijnen ter bestrijding van de ziekte van Fabry en Pompe niet meer vergoed worden, dan vraag ik me af of je daar mee wel bij dat Klachten instituut terecht kunt. De indruk die ik tot nu toe heb is dat dit niet het geval is. Ik begrijp dat het vooral gaat om medische fouten waarbij de patiënt bepaalde gevolgen ondervindt. Maar, bij elke medische ingreep ondervind je wel gevolgen maar wil nog niet zeggen dat de arts in kwestie een kunstfout heeft gemaakt.
Hoe dan ook, de bedoeling is dat het Klachteninstituut laagdrempelig wordt.

Dat gezegd hebbende, ik denk dat iemand toch wel redelijk welbespraakt dan wel welbeschreven moet zijn om aldaar een kans te maken en ook enige kennis moet hebben van de materie of zich grondig moet inlezen dan wel iemand moet hebben die dat namens hem kan doen want anders is zo’n Klachteninstituut net zo laag- of hoogdrempelig als een Kantonrechter. Maar misschien is dat ook wel de bedoeling. Je zou het ook zo kunnen vertalen dat het Kantongerecht nu een aparte Kamer heeft voor medische missers.

Wie er in die Kamer plaats gaan nemen is mij niet bekend maar mijn inschatting is dat dit mensen zullen worden die geacht worden bekend te zijn met juridische en medische zaken.
De Doctorandussen en de Meesters dus.

Ook vraag ik mij af hoe het zit met andere wettelijke obstakels zoals de wettelijke rente en de verjaringstermijnen.

Maar goed, komt tijd, komt inzicht.

Als iemand voorbeelden heeft uit eigen ervaring, zet ze hier neer, dan kunnen we ze hier misschien voorbespreken of ………………….. nabespreken.

Voor iemand die zin heeft de gehele ontstaansgeschiedenis uit te pluizen, zie
http://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/32402_wet_kwaliteit_klachten_en

Zie voor kortere omschrijvingen ook:

http://www.rijksoverheid.nl/nieuws/2013/04/15/verbetering-klachtafhandeling-door-zorgaanbieders.html

Tot slot graag jullie aandacht voor het volgende. Ik ben positief over de gedachte achter die nieuwe wet en dan met name omdat artsen er tegen zijn hetgeen blijkt uit de volgende link.
http://knmg.artsennet.nl/Nieuws/Nieuwsarchief/Nieuwsbericht/Nieuwe-wet-kwaliteit-en-klachten-maakt-doelen-niet-waar.htm

Ik denk echter dat artsenorganisaties niet moeten zeuren. Er is in het verleden te veel onder het tapijt geveegd en nu het er naar uit ziet dat artsen zelf eens een keer met de billen bloot moeten is men er op tegen? Ik verwijs met name ook naar mijn onderwerp https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/fraude-de-zorg-662/

Met name het volgende citaat uit de op één na laatste link……………:

‘Zorgaanbieders én aansprakelijkheidsverzekeraars erkennen dat het huidige klachtrecht voor verbetering vatbaar is. Maar de vermenging van de afhandeling van klachten en schadeclaims, zoals de Wkkgz voorstelt, is in niemands belang. De KNMG heeft daarom met anderen een alternatief voor het huidige klachtrecht ontwikkeld. Een voorstel dat gericht is op het bevorderen van kwaliteit en patiënttevredenheid.’

doet mij de wenkbrauwen fronsen. Hoezo is de vermenging van de afhandeling van klachten en schadeclaims in niemands belang? De kantonrechter werkt al jaren zo en dat loopt goed. Bovendien begrijp ik dat het met name om zaken gaat waarbij de kwaliteit en klanttevredenheid nu juist een deuk hebben opgelopen. Ik kan niet meer op de stoel van aansprakelijkheidverzekeraars gaan zitten of mij namens hen uitspreken maar ik heb wel heel lang op die stoel gezeten. Thans hebben we het Kifid maar in het verleden hadden we Raad van Toezicht, het IKB (Inlichtingen en Klachtenbureau) en de commissie samenloop en dat werkte in mijn herinnering uitstekend temeer daar in de Raad van Toezicht leden van de Hoge Raad der Nederlanden zitting hadden die conform de laatste juridische inzichten uitspraak deden.

Uit de laatste alinea blijkt dat men het verschil niet begrijpt tussen het Zorgloket en het Wkkgz hoewel ik toegeef dat er van enige overlap misschien sprake kan zijn. Overlap is echter bij lange na nog geen overkill en de Zorg is te belangrijk om daar niet minutieus op toe te zien.

Zit me nu alleen nog af te vragen. Plaats ik dit onder ‘Zorg en Ongevallen’ of onder ‘Rechten en Aansprakelijkheid’. Ik kies maar voor het eerste tenzij een moderator daar anders over denkt.

1 reactie

Reputatie 1
Hi Frans!

Je keuze voor Zorg en Ongevallen is prima hoor. Ik vraag me af hoe hoog- of laagdrempelig dit nieuwe 'klachtenloket' wordt ingericht. Zoals ze in het engels zeggen: Time will tell!

Reageer