Mogen zorgverzekeraars zóveel WINST maken?

  • 15 april 2013
  • 41 reacties
  • 36259 Bekeken


Toon eerste bericht

41 reacties

Hai DeReizendeStok,

Ik heb je reactie gelezen. Op dit moment kan ik je nog geen antwoord geven. Ik heb meer informatie bij mijn collega's opgevraagd. Zodra we meer weten laat ik of 1 van mijn collega moderators het weten.


.....en terwijl FBTO nog naar een antwoord zoekt voor DeReizendeStok (moet  tenslotte ook hand en voet hebben), kunnen we op een site van een ervaringsdeskundige eens meelezen, wat we allemaal nog niet wisten.....over vitamine B 12-tekort.....ook wanneer het bloedbeeld dit niet aantoont.....of had u wel eens gelezen over M.Addison-Biermer?

Vitamine B12 tekort Addison-Biermer Pernicieuze anemie
@De Reizende Stok
Wij kunnen je geen ander antwoord geven dan al is gedaan. Geneesmiddelen verstrekt buiten het ziekenhuis worden alleen vergoed vanuit de basisdekking als ze zijn opgenomen in het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem. In het GVS wordt de vergoeding van geneesmiddelen geregeld. Een zorgverzekeraar moet geneesmiddelen die in het GVS zijn opgenomen vergoeden.
Dus.........DeReizendeStok, moet je op zoek naar de arts, de homopaat of de neuroloog  die een recept wil uitschrijven! Je hebt een diagnose nodig. Mensen met bij voorbeeld een verkleinde of verwijderde maag krijgen B 12 op recept, er zijn dus wel indicaties.

Ik neem aan, dat je al op een B-12-tekort-forum bent, waar ik nog eens zou navragen bij welke arts de grootste kans ligt. Tevens heb ik heel veel tips gelezen van "gebruikers", die zelf bestellen tot in het buitenland toe. Ook een optie, maar niet helemaal ongevaarlijk zonder medische begeleiding! Succes! en wordt snel weer gezond.......
Maar nu weer terug naar het Topic-thema...............mogen (zorg-)verzekeraars zoveel winst maken?

Het is wat Achmea betreft, duidelijk, dát ze winst maken, er wordt nergens beloofd, dat ze "zonder winstoogmerk" opereren. De coöperatieve gedachte is m.i. ook eerder een edel "smoesje", wanneer je eerst veel winst onderbrengt in de topsalissen of in de gebouwenarchitectuur, project- en visieontwikkelingen en marktonderzoeken, waaronder de investering in de vergelijkingssite Independer.. We kennen allemaal de "torens" van onze verzekeraars............maar wie heeft de nieuwe campus van Centraal Beheer in Apeldoorn ooit gezien? Een moderne laagbouwstad midden in de natuur. Ik heb een inkijkje.........maar....... moest er wel lang naar zoeken op het internet, terwijl normalerwijze een nieuwbouwopening overal de voorpagina zou halen........beetje teveel terughoudendheid, valse schaamte misschien. Bij navraag bleek, dat er (nog) geen bezichtingen voor klanten was georganiseerd. Alles in tegenstelling tot de PR-acties met het oude Herzberger-kantoor.

Met het Maatschappelijk Verantwoorde Ondernemen (MVO) zou je Achmea weer ietwat kunnen tegemoetargumenteren. Ze zoeken waarschijnlijk een verklaarbaar evenwicht tussen macht/invloed, kapitaalbeheer, zaken doen en de toenemende maatschappelijke invloeden. Helaas kunnen u en ik hieraan niet participiëren via een beursgenoteerd Achmea-aandeeltje......NOG NIET! Ik blijf erover dromen. Het zou optisch deze "unter-sich"-organisatie goeddoen de deur meer open te zetten. Straks ben ik bij Achmea verzekerd, lig in een door Achmea ontwikkeld én beheerd ziekenhuis of zorgcomplex, wordt onderweg door een Achmea-hulporganisatie verder geholpen en krijg een baantje met, even uit mijn hoofd,.....40.000 Achmea-collega's! Want er is meer dan Achmea-verzekeringen en vastgoed in Nederland alleen.

Ik zou het ook hier begroeten, zoals ik FBTO erom gevraagd heb, een duidelijk organigram/organogram te kunnen bekijken. Misschien leest er iemand mee, die hierover werkelijk gaat? De Achmea-persafdeling heeft de eerder gestelde vraag naar actuele sponsoractiviteiten van FBTO, net zoals FBTO zélf,...........onbeantwoord gelaten. Over transparant willen zijn.....!

Maar bekijkt u eerst de nieuwe werklocatie van Centraal Beheer........en geef uw zeer gewaardeerde liefst positief commentaar erop. Onderling.nl maakt deelname via dit forum mogelijk, deze lef aan openheid reken ik ze, nog steeds, ook nog zonder Achmea-aandeeltje, erg hoog aan.........

http://www.dearchitect.nl/binaries/content/assets/architect/projecten/2013/interieur/Werken+in+het+groen+-+Achmea+Campus+Apeldoorn/Achmea+Campus+Apeldoorn+ARC+2013.pdf
Badge +2
Het ministerie van VWS stelt jaarlijks de procentuele basispremie vast. Deze premie wordt verrekend met het salaris of de uitkering. Daarnaast bepaalt de zorgverzekeraar de premies voor hun basis- en aanvullende premies.
Op basis van redelijkheid zouden de winsten van de zorgverzekering (1,4 miljard Euro in 2012) gedeeltelijk terug moeten vloeien naar de verzekerden in de vorm van lagere premies (en niet alleen naar de aandeelhouders, interne luxe-uitgaven zoals (te) hoge salarissen/bonussen en infrastructuur).

Net als Hansje, ben ik benieuwd hoe zelfstandig de FBTO eigenlijk (nog) is.
@Roelof43. Betreft jouw opmerking: "Net als Hansje, ben ik benieuwd hoe zelfstandig de FBTO eigenlijk (nog) is."

Het valt niet mee om informatie te verkrijgen, zodat ik een stap verder ga met de vaststelling, dat FBTO een merk van Achmea is. Allerlei verzekeringsgerelateerde diensten zijn weer ondergebracht bij dezelfde organisaties waar ook andere Achmea-dochters mee samenwerken. Er bestaat tenminste een directie, afgeleidt uit een oudere berichtgeving, dat de vorige directie volgens een persbericht vertrokken is naar......(weet ik niet meer).

Het speciale aan FBTO schijnt een enorm grote groep hoogopgeleide marketeers te zijn, die onafgebroken met de aansluiting van de moderne marketing en social media bezig zijn. Onderling is hiervan ook een onderdeel. Maar....het blijven gissingen, want ik ken verder niemand van deze "Friese Boeren". :D

Mogelijkwijze is er een afspraak, dat niemand over interne aangelegenheden mag communiceren.......dan blijft het gissen, tot er een onwaarheid "gegist" wordt en een woordvoerder vanuit zijn/haar ambt moet gaan tegenspreken. Dus de druk van "gissingen" gewoon blijven opvoeren tot er meer de kleur van transparantie doorbreekt.....

Verzekeraars communiceren vreemd of nagenoeg niet.......en alleen wanneer ze er niet meer onderuit komen, zoals het verwarrende verhaal van Delta Lloyd en de seniorencellen in koepelgevangenis in Brede. Inmiddels is er een twitter-spreekuur bij Delta Lloyd ingericht.......dus wanneer je pensioenproblemen hebt met Delta Lloyd, grijp de kans. Ik vind het een betere actie, dan (2000) kofferstickers voor......ja voor wie dan?
Badge +2
Juist omdat de vroegere overheidszorg werd geprivatiseerd (waarvan ik trouwens in principe een voorstander ben) zou dat voor de commerciëele organisaties die die taken van de overheden overnemen, tot een grote mate van transparantie moeten leiden. De overheid had dat als voorwaarde moeten stellen.
Dat de zorgverzekeringen winst maken is OK, maar een gedeelte daarvan zou bij de verzekerden terecht moeten komen.
Zorgaanbieders mogen best winst maken
maar (nog) niet uitkeren en tòch doen ze het nu al.....hoe?
 
Via een uitbestedingsconstructie, lees verder:


http://www.lexence.nl/siteassets/wetsvoorstel%20winstuitkering%20in%20de%20zorg.ddb.pdf
Zorgverzekeringen toekomstig (haast) niet omlaag, de winst blijft zo hoog als vorig jaar, de reserves zijn al veel te hoog......en tóch zullen de premies (later!) omhoog moeten gaan. Een schot voor de boeg door de verzekeraars. Maar óók een gewaagde aankondiging, dat ze (binnenkort) ons gaan uitleggen waar die hoge winsten dan blijven.........DAT IS DUS BELOOFD en zolang kan deze Topic rusten.


Lagere zorgpremie lang niet zeker
DEN HAAG -

Dat de zorgpremie volgend jaar volgens het kabinet omlaag kan, wil niet zeggen dat de trend van almaar duurdere basisverzekeringen doorbroken wordt. „De verzekeraars krijgen steeds meer op hun bordje”, waarschuwt voorzitter André Rouvoet van koepel Zorgverzekeraars Nederland.

Het Centraal Planbureau (CPB) schrijft dat de nominale jaarpremie van de basisverzekering volgend jaar 1234 euro wordt, drie euro per maand minder dan nu.

Ook een aantal verzekeraars verwacht dat de trend neerwaarts zal zijn, ook al omdat en ris
het eigico volgens verzekeraar ONVZ met tien euro stijgt. Voor 19 november moeten alle verzekeraars bekendmaken wat hun premie voor volgend jaar zal worden.

Daarbij zullen ze ook open zijn over wat ze hebben gedaan met de megawinst van 1,4 miljard euro die ze vorig jaar samen behaalden. Ook dit jaar wordt zo’n winst verwacht.

Dat komt onder meer doordat het aantal bezoeken aan poliklinieken daalde, evenals het aantal opnames en de verblijfsduur in ziekenhuizen. Ook de fysiotherapeut en de apotheek hebben het minder druk. De verzekeraars hebben bovendien enorme reserves.


Toch is dat volgens Rouvoet geen reden voor al te veel optimisme. ,,Wij zullen de komende jaren taken overnemen uit de ggz en de langdurige zorg. Dat kost waarschijnlijk meer geld dan we van het Rijk krijgen. En ondanks die verschuiving zal de AWBZ-premie die de overheid int, niet dalen. Er is namelijk jaarlijks een miljardentekort.” Dat betekent dat de burger meer zal betalen.

Vooral de langdurige zorg is een aderlating voor de begroting: het CPB wijdt dit jaar een aparte paragraaf aan de onverklaarbaar snel stijgende kosten voor onder meer ouderenzorg. Het tekort blijft 4 miljard euro per jaar. De bezuiniging door de decentralisatie is nog onzeker.

Om fraude tegen te gaan, krijgen dertigduizend houders van een persoonsgebonden budget volgend jaar onverwacht huisbezoek. Maar het grote geld verdwijnt juist in de instellingen. Ook daar wordt scherper op fraude gelet, beloofde het ministerie van Volksgezondheid gisteren.

In de geneeskundige zorg hoopt minister Schippers (Volksgezondheid) te bezuinigen door hoofdlijnenakkoorden, maar het CPB is daar kritisch over, omdat de sector niets meer belooft dan netjes haar werk te doen. De rekenmeesters waarschuwen ook dat gehandicapten en chronisch zieken niet meer weten waar ze aan toe zijn met de koopkrachtcijfers, omdat ze straks afhankelijk zijn van gemeenten: hoeveel willen en kunnen die compenseren voor het wegvallen van drie regelingen?NB. Inmiddels is aangekondigd, dat 100 zorgfraude-inspecteurs zullen worden ingezet! Maar ook, dat de gemeentes de zorgtoewijzigingen helemaal niet aan kunnen! (Jorritsma)


Ik had niet verwacht dat de verzekeraars zo dreist zouden zijn. Het is helaas inmiddels nog maar een klein groepje (met dochters), dat de zorg-touwtjes uiteindelijk in handen heeft gekregen.......resultaat van een mislukte marktwerking met het gevolg: een machtige invloed op/in de samenleving. Al eerder heb ik van machtsverschuivingen  gesproken.

Heeft u informatie over machtsgedrag........machtsmisbruik.......plaats uw ervaringen hier of in de Achmea-Topic, waar één these bereids geplaatst werd.:

https://forum.onderling.nl/huiskamer-3/achmea-watcher-mijn-tweede-poging-733/
Dus mijn niet eens zo slechte Topic "Mogen zorgverzekeraars zoveel winst maken?" zal nu ook gesloten gaan worden  (er is geen interactie geweest......dus volgen de Onderlingers daaruit, dat er geen interesse voor is.......maar klopt dat wel?)Patiëntenorganisaties zien geen toegevoegde waarde in winstuitkering ziekenhuizen

18 september 2013

Patiënten- en consumentenorganisaties zien geen toegevoegde waarde in het wetsvoorstel waarmee ziekenhuizen de mogelijkheid krijgen om winst uit te keren.

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat de winstuitkering mogelijk maakt.

Het doel van zorg verlenen moet zijn: gezondheid en kwaliteit van leven voor patiënten. En niet winst maken. "Dat wil niet zeggen dat privaat kapitaal en winstuitkeringen nergens in de zorg mogelijk zijn. Maar er moet wel heel kritisch gekeken worden naar de risico's en wat het oplevert" zegt Wilna Wind, algemeen directeur van de NPCF.

Uit onderzoek blijkt dat ziekenhuizen die winst uitkeren, het voor de patiënt niet altijd beter doen en ook niet altijd goedkoper werken. Daar komt bij dat er onlangs met veel partijen afspraken zijn gemaakt over hoe samen te komen tot het verbeteren en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Het risico dat met dit wetsvoorstel weer prikkels ontstaan die tot onnodig veel of onnodig dure zorg leiden, vinden patiëntenorganisaties te groot. Zij vinden het wetsvoorstel van te weinig toegevoegde waarde voor het realiseren van goede zorg.
Indien er tenminste één (mee-)lezer van mening is, dat deze Topic moet blijven .....reageer! en er is wèl interactie......

Onderling-CITAAT:
Zoals we vaker hebben aangegeven is Onderling.nl bedoeld voor interactie rondom verzekeringen. Hierbij dus ook een dringend verzoek om deel te nemen aan de dialoog en zoals afgesproken en niet meer dan 3 reacties achter elkaar te plaatsen. Dit nodigt niet uit tot interactie en hierdoor ontstaan topics zoals deze wat niet de bedoeling is.
Wetsvoorstel en brief..........
over het winst-mogen-maken-in-de-zorgsector

We hadden het kunnen weten, kunnen zien aankomen, maar we kijken toch liever GTST!


NOTA NAAR AANLEIDING VAN VERSLAG | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl
Om het hele jaar door nog eens te kunnen nalezen........
onze nieuwe PARTICIPATIE-maatschappij 2013 tot ?
(participeren=meedoen, meewerken)


Troonrede 2013 | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl


Tot hoor's! Ik heb genoeg geparticipeerd op Onderling!
Reputatie 1
Hi Hansje,

Je vraagt de forumleden post 36 om te reageren omdat je dit topic open wilt houden. Dat begrijp ik natuurlijk erg goed! Nou valt me ook op dat je direct daarna 2 linkjes plaatst met minimale toelichting. Dit leidt niet tot interactie. Wacht rustig de rest af, en onderbouw je links!
Herhaalde oproep mee te doen........
en daarmede deze topic te "redden"Dus mijn niet eens zo slechte Topic "Mogen zorgverzekeraars zoveel winst maken?" zal nu ook gesloten gaan worden  (er is geen interactie geweest......dus volgen de Onderlingers daaruit, dat er geen interesse voor is.......maar klopt dat wel?)Patiëntenorganisaties zien geen toegevoegde waarde in winstuitkering ziekenhuizen

18 september 2013

Patiënten- en consumentenorganisaties zien geen toegevoegde waarde in het wetsvoorstel waarmee ziekenhuizen de mogelijkheid krijgen om winst uit te keren.

Binnenkort behandelt de Tweede Kamer een wetsvoorstel dat de winstuitkering mogelijk maakt.

Het doel van zorg verlenen moet zijn: gezondheid en kwaliteit van leven voor patiënten. En niet winst maken. "Dat wil niet zeggen dat privaat kapitaal en winstuitkeringen nergens in de zorg mogelijk zijn. Maar er moet wel heel kritisch gekeken worden naar de risico's en wat het oplevert" zegt Wilna Wind, algemeen directeur van de NPCF.

Uit onderzoek blijkt dat ziekenhuizen die winst uitkeren, het voor de patiënt niet altijd beter doen en ook niet altijd goedkoper werken. Daar komt bij dat er onlangs met veel partijen afspraken zijn gemaakt over hoe samen te komen tot het verbeteren en betaalbaar houden van de zorg in Nederland. Het risico dat met dit wetsvoorstel weer prikkels ontstaan die tot onnodig veel of onnodig dure zorg leiden, vinden patiëntenorganisaties te groot. Zij vinden het wetsvoorstel van te weinig toegevoegde waarde voor het realiseren van goede zorg.
Indien er tenminste één (mee-)lezer van mening is, dat deze Topic moet blijven .....reageer! en er is wèl interactie......

Onderling-CITAAT:
Zoals we vaker hebben aangegeven is Onderling.nl bedoeld voor interactie rondom verzekeringen. Hierbij dus ook een dringend verzoek om deel te nemen aan de dialoog en zoals afgesproken en niet meer dan 3 reacties achter elkaar te plaatsen. Dit nodigt niet uit tot interactie en hierdoor ontstaan topics zoals deze wat niet de bedoeling is.
Op mijn vraag of er toekomstig meer gepubliceerd kan worden op de vergelijkingssite Independer over het gebruik van (zorg-)winst ten bate van verzekeringsnemers èn het Maatschappelijk Betrokken/Verantwoord Ondernemen, antwoordde de Independerdirecteur Edmond Hilhorst:


"De vraag wat (zorg)verzekeraars zonder winstdoelstelling doen met de winst die ze maken is inderdaad interessant. In de meeste gevallen maken ze inderdaad winst en ik weet dat veel van die verzekeraars ook fondsen en subsidies hebben die gericht zijn op verbeteringen in de zorg. We gaan kijken in hoeverre we dat in beeld kunnen brengen . Praktisch probleem is wel dat we al heel veel informatie tonen rond zorgverzekeringen en we er voor willen waken dat onze bezoekers door de bomen het bos nog kunnen zien.
Overigens is het dan direct de vraag in hoeverre die MVO of goede doelen gelden effectief aangewend worden en of alle consumenten dat relevant vinden. Daar proberen wij met onze Goede Doelen vergelijking overigens ook iets van aan te geven maar dat opent een hele andere complexiteit. De meeste consumenten bepalen graag zelf wat ze met hun geld doen en of en welke goede doelen ze ondersteunen. Wij blijven ons daarom primair richten op prijs-kwaliteit verhouding van de polissen. Ofwel, welke verzekeraar heeft het best passende aanbod tegen de laagste prijs. Als het goed is kan een verzekeraar zonder winstoogmark vaker in de positie komen en betaal je als consument daar dan minder."


Edmond Hilhorst


Opmerking Hansje: Inmiddels is er de verzekeringswijzer opgestart, waarbij MVO tot uitdrukking gebracht is. Bekijk zelf de uitkomsten voor jouw verzekeraar.....maar kijk liever niet bij Achmea...  :- (((((   in combinatie met het actuele bespioneren van zieke medewerkers!

http://www.fnv.nl/nieuwsberichten/eerlijke-bankwijzer-over-verzekeraars-en-duurzaamheid/
  

Beste community-leden houd deze topic in de lucht door uw gewaardeerde reactie te posten of een vraag te stellen. Onderling meent het, dat Topics zonder interactie/debat gesloten moeten worden!! en daarna dus waardevolle verzekeringsgerelateerde informatie hier niet meer voor jullie toegankelijk gemaakt kan worden.
Dus bedankt allemaal voor de NIET-(aan)deelname..........
wanneer deze Topic nu afgesloten wordt.........wat is aangekondigd door de moderators, dan adieu! en auf nimmer Wiedersehn!


Laten we de consumentenbond dan maar de nieuwe zorgpremie voorspellen en doe tenminste mee aan de petitie. Het is in uw belang en het betreft uw zorgpremie.......

"Mogen zorgverzekeraars zoveel winst maken?" NEE dus!Consumentenbond: Verlaag zorgverzekeringspremie met €300
dinsdag 24 september 2013 08:29


consumentenbondPremiejagen

Volgens berekeningen van de Consumentenbond kunnen verzekeraars komend jaar de premie voor zorgverzekeringen met gemiddeld €300 per jaar verlagen. Bij Achmea en CZ kan dit zelfs nog meer zijn. Om verzekeraars op te roepen deze verlaging ook daadwerkelijk door te voeren, start de Consumentenbond een petitie op consumentenbond.nl/premiejagen. Hier is ook uitgebreid te lezen waarom de zorgverzekeringspremie zo veel lager kan.

Uit het onderzoek voor de Gezondgids van oktober blijkt dat sommige zorgverzekeraars een solvabiliteitsmarge van maar liefst 230% hanteren, terwijl 150% vereist is. De solvabiliteit van een onderneming geeft aan in welke de mate de onderneming bij liquidatie kan voldoen aan de financiële verplichtingen. Er blijken grote onderlinge verschillen in de marge die verzekeraars aanhouden. Zo kan VGZ de premie komend jaar met €89 verlagen en CZ zelfs met €487 en  dan blijven ze nog netjes binnen de verplichte solvabiliteitsnorm. Bart Combée, directeur Consumentenbond: 'Consumenten zijn in Nederland wettelijk verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Zorgverzekeraars hebben daarmee de morele plicht om zorgvuldig met de premies om te gaan.'

Winst

Zorgverzekeraars boekten in 2012 een winst van 1,4 miljard en het eigen vermogen steeg naar 9,1 miljard. Voor de berekeningen is de Consumentenbond uitgegaan van een winst over 2013 die ten minste gelijk is aan 2012. Bart Combée: 'Er is dus alle ruimte om de premies fors te laten dalen voor 2014. Het kan niet zo zijn dat consumenten keer op keer te maken krijgen met bezuinigingen en beperkingen van het verzekeringspakket, en tegelijkertijd onnodig veel premie betalen'.


http://www.consumentenbond.nl/campagnes/premiejagen/;jsessionid=C2D4BDA6D8AF7AC243FCBB2B46CD0D0A

Reageer