Mogen zorgverzekeraars zóveel WINST maken?

  • 15 april 2013
  • 41 reacties
  • 36301 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Een winst in het miljardenbereik voor zorgverzekeraars...........

Nee, ik ga niet roepen dat het onmoreel is...........

De enorme winst van 2012 zal voor menigeen onverteerbaar zijn wanneer we tegelijkertijd steeds meer voor de zorg gaan betalen. De enorme winst kan door economen weer gereduceerd uitgelegd worden, omdat er veel ontwikkelingen gedaan moeten worden en winst een innovatiemoter is. De economen kunnen gemakkelijk de hoge winst reduceren/uitleggen, wanneer de geleden verliezen van het jaar 2011 meegerekend worden........de economen, de economen.......!

Een Topic over verzekeraars met/zonder winstoogmerk zou ik hierbij nog eens willen oprakelen. (Ja, Remco, de verzameling van links op verschillende Topics heeft een basisvormende achtergrond voor latere discussies en is daardoor voor jullie een echte  meerwaarde!). Univé is de bekendste verzekeraar zonder winstoogmerk, maar er zijn ook andere verzekeraars, die hiermede echter niet zo aan de weg timmeren.

In de genoemde Topic staat een statement van een FBTO-woordvoerder............

"Wij werken met winstoogmerk, gelet op de noodzakelijke reserves (buffers) en ook om de nodige investeringen te kunnen doen (innovaties mee-financieren zoals e-health concepten) om te zorgen dat onze zorgverzekerden altijd de beste zorg, op de beste plek tegen de beste prijs krijgen. Bij FBTO hebben we aandacht voor álle stakeholders , waarbij de verzekerde centraal staat.

Dit houdt in dat wij voldoende winstreserve moeten opbouwen om voldoende middelen te hebben om aan onze verplichtingen te kunnen voldoen. Binnenkort worden ook de SolvencyII regels verscherpt, die ook wij moeten naleven. "


DISCUSSIE: Is het een optie, om het zorgverzekeringscontract 2014 af te sluiten bij een op het forum sámen uitgezochte en uitvoerig besproken zorgverzekeringsmaatschappij zonder winstoogmerk? M.a.w. kunnen we de nu opkomende winstdiscussie niet zelfredzaam zélf vermijden en duidelijk maken dat de hoge winsten i.v.m.  premiestijgingen niet getolereert worden? Of vindt u de gewilde marktwerking zonder meer in orde? Of moeten de zorgverzekeraars duidelijker uitleggen wat er met de winst gedaan wordt en de gelegenheid geven met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MOV) te kunnen scoren? Ook hierover was en is opnieuw een Topic gestart.......

Omdat er nóg tijd is om zich voor te bereiden (klant én verzekeraar) en de meningen van anderen te ervaren is dít toch echt dé gelegenheid om de meerwaarde van een FORUM zinvol te gebruiken om eind 2013 een gefundeerde beslissing te kunnen nemen over uw (nieuwe) zorgverzekeraar.


https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/zorgverzekeraar-zonder-winstoogmerk-449/

41 reacties

.......een mening......
op goeie vraag.nl

Indertijd waren de ziekenfondsen in principe niet winstbeogende stichtingen.
De politiek heeft echter bedacht dat er aan marktwerking moest worden gedaan en niet alleen bij zorgverzekeringen, maar ook bij nutsbedrijven zoals energie en telefoon.

De redenering was dat door de marktwerking en de concurrentie alles goedkoper zou worden voor de consument. De consument weet echter door de bomen het bos niet meer te vinden en wordt met uitgekookte marketingtechnieken gemanipuleerd.

Als iedereen nu ook veel intelligenter zou zijn en beter opgeleid dan zou iedere Nederlander in theorie zelf kunnen bepalen waar het beste producten voor de beste prijs te koop zouden zijn. De werkelijkheid is heel anders. Vandaar.
Marktwerking maakt niet de consument blij maar de commercie.
Ik wil óók winst op de zorg maken........
een beetje andere instap


Stel ik was mede-aandeelhouder bij Achmea......zoals ik aandeelhouder ben bij de KPN of Ahold......dan profiteer ik van de winst en/of lijd verlies wanneer de zaken niet goed uitpakken. Het kan dus een optie zijn om direct deel te nemen aan het "zakendoen" van een zorgverzekeraar. Maar bij o.a. Achmea kán dit niet......het is een besloten en zéér vermogend clubje......en dát is nu weer jammer, vooral voor de geloofwaardigheid!

Wie zijn dan die geselecteerde aandeelhouders?

Laat het me weten wanneer het u écht interesseert........
Stakeholder zoekt dialoog..............
Hoe gaat het nu verder?? Is dit wérkelijk een FORUM.......


Stakeholderdialoog | MVO Nederland
Hebben zorgverzekeraars interesse aan nieuwe (burger-)initiatieven........

zoals bij voorbeeld de oprichting van TRIKOLON? Dán zouden ze dit project ook kunnen ondersteunen als Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen, of koken ze liever hun eigen soepjes.......?
Wanneer u hierover informatie kunt leveren.........graag!

Over Trikolon | Trikolon
Reputatie 1
Ik vind het een uitstekende vraag Hansje. Ik ben net als jij erg benieuwd hoe de andere forumleden hierop reageren. Maar even afwachten dus!
Ik wil best even (af-)wachten hoe de community reageert Jelle, maar de wereld draait intussen wel door........

Coca-Cola heeft het probleem al begrepen......een leefbaardere/gezondere wereld maken in de toekomst! Niet meer de veroorzaker zijn, maar de oplosser!

Nu de zorgverzekeraars nog met zichtbare investeringen in onze zorgmaatschappij (en dan maar iets minder winst maken)! "Met maatschappelijk winstoogmerk" als slogan!!

NB. Kostenvergoeding voor deze slogan éénmalig € 500,- t.b.v. De Hartstichting


Het is even wennen
Ik moet vaststellen, dat ook dit op de lange termijn toch belangrijke thema, zélfs de in principe aan het verzekeren geïnteresseerden op dit Forum totaal niet aanspreekt.

Mijn conclusie: De alom geroemde tolerantie van de doorsnee Nederlanders lijkt mij eerder een kwestie van principiëel niet-betrokken-willen-worden-mentaliteit te zijn. Snelle en kortstondige voordelen zijn de marketing-instrumenten die tegenwoordig dagelijks succesvol ingezet worden en deze oppervlakkig-zijn-these ook bevestigen. Ook de politiek, een spiegelbeeld van een samenleving,  gaat tevens veel te veel kort door de bocht, er moet voortdurend gerepareerd of zelfs teruggedraaid worden. Principes gelden klaarblijkelijk steeds minder en engagement wordt niet (meer) gevraagd. Ik ben er dus klaar mee, wat deze Topic-activiteit betreft!

Sorry u te hebben lastiggevallen met een toekomstig probleem, waarbij de grootste zorgverzekeraars steeds meer de huisartsen, de apothekers, de ziekenhuizen en de rest van de zorg voorschriften gaan maken waardoor de consument zijn eigen keuzemogelijkheden peu à peu zullen verliezen en op den duur de aansteigende winsten van de verzekeraars moeten gaan betalen. Overigens onder toezicht van een richtingloze (r)overheid. Maar dán is het kwaad al geschied.

U kunt vandaag niet meer de altijd al gebruikte medicijnen krijgen maar iets dergelijks, u kunt morgen niet meer naar het ziekenhuis waar u altijd een voorkeur voor had omdat die geen vergoedingen meer krijgen voor diensten die de verzekeraar bepaalt en overmorgen worden de zorgverzekeringspremies voor steeds meer mensen een maandelijks probleem (maar krijg u wél veel korting als u niet meer zo vaak van de zorg gebruik maakt en meer zelf gaat organiseren).

Succes dus met dát uitgeklede, dure, maar voor anderen winstbrengende systeem!


.....maar u kunt dan toch overstappen!!.... zegt minister Edith Schippers......;-))

http://www.powned.tv/nieuws/binnenland/2013/04/zorgverzekeraars_maken_miljard.html
Aansluiting op het vorige bericht........

U kunt uw zondag opleuken met bij voorbeeld de keukenhof........een pretpark ....
laat ze op Buitenhof maar kletsen....toch?


MAAR: vanaf 2015 staat de overheid niet meer zo makkelijk klaar om u te helpen als u langdurige zorg nodig hebt. Toegang tot een verzorgingshuis wordt moeilijker en we moeten eerst maar een beroep doen op familie, buren en de eigen spaarpot. Na een half jaar wachten en na moeizame onderhandelingen over een zorgakkoord liggen ze nu eindelijk op tafel: de hervormingsplannen voor de langdurige zorg. De AWBZ gaat op de schop, er moet 3,5 miljard worden bezuinigd en hiermee wordt één van de grote bouwstenen van dit kabinet gelegd. In Buitenhof de architect van deze revolutionaire ingrepen in de zorg, staatssecretaris Martin van Rijn (PvdA).

Je ziet de zorg-ellende aankomen, de wetten worden voorbereid en toch........gaan we maar liever onze vrije tijd opleuken!

Maar als het dan 2015 écht gaat gebeuren......dán niet meer zeuren!!
.....en pretparken....zijn er over 10 jaar niet meer.
1 - Dus.......specifieke medicatie, die door de huisarts wordt voorgeschreven, wordt door de apotheker niet verstrekt omdat de verzekeraars dit gaat bepalen
vraag me nog steeds af waar de behaalde winst is gebleven?


Preferentiebeleid
Sinds 2008 is er het preferentiebeleid voor geneesmiddelen. De kern daarvan is dat de verzekeraar niet meer het dure merkmedicijn vergoedt, maar een zogenaamd generiek medicijn. Dat is een medicijn met dezelfde werkzame stof, alleen is dat middel vaak veel goedkoper. Daardoor is de afgelopen vijf jaar een bedrag van €750-900 miljoen bespaard op de kosten van de zorg. Een prima maatregel dus.

Medische noodzaak
Soms vinden artsen het echter beter als hun patiënten toch het duurdere merkmedicijn gebruiken, bijvoorbeeld omdat een patiënt slecht reageert op een generiek medicijn of allergisch is voor de hulpstoffen in een generiek middel. In dat geval zet een arts op het recept het merkmedicijn met de opmerking 'medische noodzaak'.

Verantwoording
De zorgverzekeraars vinden dat artsen vaak te gemakkelijk dure medicijnen voorschrijven met medische noodzaak. Aangezien de verzekeraars op de zorgkosten moeten letten, willen ze dat artsen en apothekers formulieren invullen en vastleggen waarom er medische noodzaak is voor het merkmedicijn. Daarvoor worden verschillende formulieren gebruikt en één daarvan vindt u hier.

Huisartsen vullen geen formulieren in
Bram Stegeman is huisarts en bestuurslid van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). Hij stelt in Kassa dat een recept al een medische verklaring is en dat dat moet voldoende zijn voor een verzekeraar. De Landelijke Huisartsen Vereniging heeft haar leden geadviseerd om te stoppen met het invullen van formulieren voor geneesmiddelen die afwijken van het preferentiebeleid. LHV: "In de relatie tussen arts en patiënt schrijft de huisarts het middel voor wat nodig is. Daarbij doet hij zijn best om niet het duurste middel voor te schrijven. Wij maken altijd de afweging tussen individuele en maatschappelijke belang (lage zorgkosten). Vergoeding is een kwestie tussen patiënt en zorgverzekeraar." Aangezien artsen niet meer meewerken aan het invullen van een formulier is de patiënt de dupe. Piet van der Kerff doet in Kassa zijn verhaal.

Apothekers zien toe op medische noodzaak
De specialist van Rita Kooren vulde wel een formulier in waarom mevrouw niet een generiek middel kan gebruiken. Zij krijgt haar medicijn niet omdat de apotheker vindt dat er geen medische noodzaak is voor het zg. specialité. De apothekers krijgen namelijk ook een rol bij het bepalen van het wel of niet aanwezig zijn van medische noodzaak. Zo heeft Achmea dat duidelijk vermeld in een een Memo Medische Noodzaak. Daarin staat: "De apotheker kan na overleg met de voorschrijver oordelen dat er geen sprake is van medische noodzaak ook al stond dit in eerste instantie op het recept, maar alleen als de apotheker redelijkerwijs twijfelt aan de aantekening 'm.n.' en de voorschrijvend arts niet duidelijk maakt waarom het medisch niet verantwoord is om een generiek middel voor te schrijven.' Zie hier de Memo.

Discussie aan de balie
Kirsten Lubbers is apotheker en is in Kassa aanwezig namens apothekersorganisatie KNMP. Zij legt uit dat verzekeraars in een wurggreep van de zorgverzekeraars zitten. Als zij namelijk teveel dure medicijnen verstrekken dan draaien ze zelf voor de kosten op. Een apotheek heeft er daarom ook belang bij om niet teveel dure merkmedicijnen te verstrekken. Daarom vinden er aan de balie van de apotheek ook lastige discussies plaats. De apotheker moet aan de patiënt uitleggen waarom deze het generieke middel krijgt. Ook Lubbers benadrukt dat als er medische noodzaak is voor een duur merkmedicijn, dat ook aan de patiënt verstrekt moet worden. Zie hier een artikel over de problemen van apothekers met medische noodzaak.

Zorgverzekeraars Nederland
Koepelorganisatie Zorgverzekeraars Nederland (ZN) betreurt dat patiënten de dupe zijn. "Zorgverzekeraars hebben met huisartsen en apothekers afspraken gemaakt om de doelmatigheid bij het verstrekken van medicijnen te bevorderen. Onderdeel daarvan is dat bij medische noodzaak een ander middel kan worden voorgeschreven. Het oordeel daarover is aan de huisarts, in samenspraak met de apotheker. Het enige dat zorgverzekeraars vragen is dat daarover transparante afspraken met duidelijke criteria worden gemaakt." ZN vindt dat artsen en apothekers genoeg ruimte hebben om bij medische noodzaak af te wijken van het preferentiebeleid, terwijl juist de verzekeraars de artsen en apothekers opzadelen met formulieren. Hier vindt u nog een volledige reactie van ZN.

Patiënten de dupe
Hoe moet het verder? Piet van der Kerff en Rita Kooren zijn de dupe van al die onduidelijkheid. Zij moeten zelf voor de kosten van hun medicijnen opdraaien. Zij zijn niet de enigen. We kregen meer emails van mensen die verstrikt raken tussen arts, apotheker en zorgverzekeraar. Er lijkt nog geen zicht op een oplossing. Wij willen dit onderwerp blijven volgen. Mail ons daarom uw ervaringen
2 - Dus......zorgverleners moeten nu kwaliteit bewijzen of gaan dicht........
maar de zorgverzekeraar heeft wél al onze poen/premie als drukmiddel


Bestuurlijk Hoofdlijnenakkoord
3 - De premiestijgingen én de premiekortingsdiscussie......


https://forum.onderling.nl/stel-vraag-2/situatie-afhankelijke-zorgpremie-641/


Fit = korting op je zorgpremie - EditieNL - RTL.NL
EINDE VERHAAL........

Polderen, overleg en praten is nu een gepasseerd station.......
revolutie door de zorg zélf en hun klanten de uitweg?"De medische wereld, tenminste de huisartsen-mediache wereld denkt al vele jaren mee. Maar helaas wordt er heel erg niet geluisterd. We hebben 7 jaar geleden gestaakt om te proberen het idiote stelsel waar we nu inzitten tegen te houden, maar niemand heeft geluisterd. Het is er gewoon doorgedrukt door vrijwel de hele 2e Kamer en de hele 1e Kamer. Alle problemen waar we nu tegenaan lopen zijn voorspeld, inclusief de exorbitante kosten van het stelsel en de fraudegevoeligheid. Maar niemand luisterde.

Meedenken heeft heel weinig zin als dat alles is wat we mogen doen.

Het feit dat de bevolking gegroeid is, maakt voor de zorg niet uit. Meer mensen, meer product, meer verzorgers. De demografische ontwikkeling natuurlijk wel. Maar de kosten hiervan zijn maar een schijntje vergeleken bij de kosten van het totaal incompentente zorgstelsel.

Dit wordt nu al jaren en jaren over het voetlicht gebracht, al meedenkend, maar het is er bij de leken in de politiek en op de ministeries en in de "autoriteiten" maar niet door te krijgen. Niet zo raar, overigens, als je van de belangen uitgaat die zij zelf hebben bij het instant houden van dit systeem hebben. Daar zitten vette baantjes bij, waar je werkelijk niets voor hoeft te kunnen.

Neen, meedenken vanuit de zorg is een gepasseerd station. Revolutie vanuit de zorg is wat er nog over lijkt te blijven."


Bart Bruijn, Huisarts, Streefkerk
De winstoptimering gaat beginnen......
Independer


In Zuid-Oost Drenthe wil Achmea de zorg beter laten aansluiten op de behoefte van de inwoners. “Niet wat het ziekenhuis zelf wil, bepaalt de keuze, maar wat de regio nodig heeft.”, zegt Rompa. En daarom gaat Achmea in gesprek met gemeentes en alle partijen in de zorg. Op die manier wil de zorgverzekeraar tot een toekomstgericht zorgaanbod komen voor de regio.

Ook wil Achmea de inkoopbudgetten uit de eerste- en tweedelijnszorg samenvoegen. Op die manier kan zorg voor een bepaald ziektebeeld worden ingekocht en geld uit de tweede lijn (bijv. ziekenhuis) worden ingezet voor eerstelijnszorg (bijv. huisarts). Daardoor kan de zorg goedkoper worden.
PERSBERICHT

Dus........met de wettelijk voorgeschreven financiële verzekeringsreserves met onze premies kan nog eens een flinke extra winst gemaakt worden........kán!


Menzis (zonder winstoogmerk) doet een maatschappelijk verantwoorde oproep om deze extra winst én in de zorg te investeren én daardoor óók de premies te kunnen verlagen.

Hoe sympathiek kan een verzekeraar toch zijn, een reden om de zorgpremie 2014 in de gaten te houden en het idee te ondersteunen..........door eventueel over te stappen!!

Ik heb Menzis zojuist vergeleken met mijn huidige verzekeraar. Het grote verschil is € 1,72 in de maand en 7 keer i.p.v. 10 keer fysiotheraphie. Met dát kleine verschil zou ik de overstap einde 2013 naar een meedenkende verzekeraar serieus overwegen. U ook?


Landelijk investeringsfonds voor de zorg nodig
VERVOLG......en juist die winst, in de laaste zin, wordt door Menzis bedoeld in het bericht hierboven!


Zes keer meer winst voor zorgverzekeraar VGZ - 'geen lagere premie' :: nrc.nl
EVEN MEEDENKEN.........
......maar dan vraag je je toch wél af, hoe Achmea de premies voor 2013 serieus hebben kunnen berekenen......toch?


Achmea waarschuwt voor chaos bij ziekenhuizen :: nrc.nl
Het NPCF raadt (mondige) patiënten aan, om na een ziekenhuisoponthoud of medische behandeling, van het ziekenhuis of zorgverlener inzicht in de afrekening te vragen (kopie van de rekeing aan de verzekeraars).

Mijn ervaringen zijn, dat het ene ziekenhuis steeds weer op de administratieafdeling/rekeningen niet bereikbaar is. De afrekening van een operatie die nooit had plaatsgevonden bij een tweede ziekenhuis werd daardoor (achteraf) veranderd in een afrekening/onderzoek. Dit ziekenhuis krijgt een boete en een uitgebreid onderzoek aan zijn broek! Er zijn dus naast de Bulgaren óók ziekenhuizen die ons belaseren. Beide heeft met ondoorzichtig drijfzand-regelgeving te maken en gebrek aan controle, waarbij de betrokkene medewerkers wel degelijk op de hoogte waren van de fraude.......!  Waarom melden die deze praktijken niet anoniem  via de fraudetelefoon? Solidariteit met de werkgever is zo nooit bedoeld.

Verzekeraars echter hebben deze fouten en trukjes nu ook ontdekt en gaan miljoenen terugvorderen. Kunnen wij, de verzekeringsplichtigen, nu ook premies gaan terugvorderen bij de verzekeraars, óf gaan die nu nog meer winst maken? Wat leer je nu hiervan? Wantrouwend blijven en zelf op onderzoek uitgaan door een kopie van de rekening te vragen! Snapt u de rekening niet, kloppen de gegevens of het oponthoud niet.....probeer er dan eerst zelf achter te komen en stuur bij onduidelijke antwoorden en gedraai van de zorgverlener de rekening met uw open vragen op naar de NPCF.  Zij zijn begonnen (met u samen) "fouten" in het systeem op te sporen.

Ik ga niet meewerken aan een BANANEN-koninkrijk..........u wèl dan? Van de verzekeraar verwacht ik een openbare zwarte lijst waar het Antonius-ziekenhuis in Nieuwegein als bewezen bedrieger vermeld wordt........of moet ik even Apeldoorn bellen?


FOK.nl / Nieuws / Verzekeraars eisen miljoenen terug van ziekenhuizen / FOK!frontpage
Vervolg bericht 17: "Even meedenken........"

Rekeningen kunnen volgens onderstaand bericht zélfs nog tot vijf jaar na "levering" wettelijk geldig verzonden worden........het mág dus nog erger, dan Achmea berichtte.


CITAAT Zeker.com:

VRAAG: Ik heb vandaag een rekening gekregen van mijn zorgverzekeraar, op 10 Mei, en die rekening is van Maart 2012! Ben ik verplicht om die rekening nu nog te betalen? Het is 1 jaar later dat ik m krijg...niet normaal.

Gevraagd door Natas 3 dagen geleden zorgverzekering


Martijn Tromp

ANTWOORD: Het komt vaak voor dat zorgverzekeraars laat een declaratie ontvangen van een gecontracteerde zorgverlener. Ook al is die declaratie laat, het ontslaat u niet van een betalingsverplichting. Rekeningen die voortkomen uit een zogenaamde verbintenis uit overeenkomst verjaren pas na vijf jaar. U moet uw rekening voor het resterende deel eigen risico dus gewoon betalen

http://www.geldenrecht.nl/artikel/2012-06-28/eigen-risico-alsnog-betalen-1
Zorgpremieverhogingen niet meer actueel........
beter controleren


Zorgfraude moet uitgebannen worden | Consumentenbond
Zorgpremieverhogingen niet meer actueel........
beter controleren


Zorgfraude moet uitgebannen worden | ConsumentenbondKijk........wanneer deze berekening klopt, kan de zorgverzekering 2014 dus bijna zonder eigen-aandeel van € 350,- naar € 50,- teruggezet worden.......goed nieuws? Of gebeurd er nu aansluitend weer niks..........en stijgen eerder de winsten bij verzekeraars?

'Premie is 300 euro te hoog' | Economie - NUjij.nl | Reacties (pagina 3)
Een toekomstige verzekeraar, die een heel andere bril opzet.......?


'Artsen moeten zelf verzekeraar starten'
Als de zorg(verzekeraars dan al zoveel winst (mogen) maken, is het voor de premiebetaler, met verplichte premies!, nodig, dat er meer transparantie in de winstbesteding komt. Deze Topic eindigt met het politieke inzicht:

Verzekeraar moet inzicht geven in winstbesteding - Actueel - Skipr
Zelf ben ik ook in discussie met FBTO. Iets waarbij ik waarschijnlijk toch het afgeschoten haasje zal zijn.  Het zet namelijk weer eens geen zoden aan de dijk.

Hier mijn bevindingen t.a.v. B12 tekort.

Bij mijn huisarts probeer ik hard te maken dat ik een vit. B12 te kort heb, maar dit wordt niet geaccepteerd. Mijn waarde van B12 zou volgens de landelijke norm goed zijn. Ik ben vanuit een wanhoopspoging begonnen met de inname van B12 smelttabletten op advies van een homeopathisch arts (die natuurlijk niet vergoed en erkend wordt door de zorgverzekeraar). Er is na 8 weken inname grote vooruitgang te merken, ik ben er echter nog lang niet.

Hier mijn bevindingen t.a.v. B12 tekort en de dingen waar ik achter kom:

Mijn mening is dat de doelstelling van zorgverzekeraars is zo veel mogelijk winst maken en niet het welzijn van de patiënt.

Hier wat simpele feiten over B12

- B12 tekort kan zorgen voor zeer veel ernstige en chronische klachten. De meest voorkomende symptomen zijn: vermoeidheid, geheugenverlies, concentratieproblemen, verlies van eetlust, het altijd koud hebben, depressiviteit, psychische problemen, allergieën en neurologische klachten.

- voor zeer veel B12 patienten is het een probleem om bij de huisartsen injecties te krijgen of een verklaring te ontvangen dat ze een B12 tekort hebben

- de landelijke waarde voor B12 is gesteld op 150 pmo / l. Diverse wetenschappelijke onderzoeken stellen echter dat de waarde moete zijn 300 pmo / l. Deze onderzoeken worden bewust stelselmatig genegeerd.

Aan FBTO heb ik de vraag gesteld waarom zij B12 smelttabletten niet vergoeden. Ik mag een standaard antwoord (kunnen ze zich goed mee indekken) ontvangen:

Wanneer vergoeden wij middelen
De vergoeding van geneesmiddelen die buiten het ziekenhuis (dat is extramuraal) worden verstrekt, is geregeld in het Geneesmiddelen Vergoedings Systeem (GVS). Geneesmiddelen moeten zijn opgenomen in dit systeem willen wij ze vergoeden.
Vitamines zijn geen geneesmiddelen. De kosten worden dan ook niet door ons vergoed.

Oftewel:
FBTO ziet B12 niet als geneesmiddel. Wel vergoed FBTO zeer graag en zonder problemen de kosten van chemische medicatie, rustgevers etc. etc. Medicatie waar de patient uiteindelijk alleen nog maar zieker van wordt. En waarom wordt chemische medicatie zo graag en welwillend vergoed ? Er wordt geld op verdiend door de farmaceutische industrie.

Feit:
Wist u dat iedere psychiater voor een recept dat hij uitschrijft ook nog eens provisie bovenop zijn of haar salaris ontvangt ?

Vaccinaties:
Kent u de verborgen waarheid achter vaccinaties? Wist u dat de overheid standaard al contracten afsluit voor vaccinaties inkopen voor een aantal jaren? Ook al een enorme miljarden industrie. Ga maar eens googlen op vaccinaties en gevolgen.

Mijn mening is dat de overheid en zorgverzekeraars de burger graag onder de duim willen houden. Er valt namelijk veel te veel te verdienen aan zieke mensen.

Ik ontving uit rechtstreekse bron de volgende inside informatie:

Ik heb een arts gesproken die ook bezig is met orthomoleculaire geneeskunde en neuraaltherapie. Hij vertelde mij dat met de statistieken van de Bvitaminen worden geknoeid. In Nederland zijn de waardes over wat gezond is steeds gedaald! Hierdoor hoeven de zorgverzekeraars niet de Bvitaminen te vergoeden. Het ligt nu 60% onder wat de wereld gezondheid aanraadt.

De naam van deze arts vermeld ik bewust niet. Aangezien er meer dan genoeg specialisten / artsen zijn die wel op de hoogte zijn van deze B12 problematiek. Ze zwijgen bewust omdat ze anders tegengewerkt worden.

Echter, dit verklaart ook meteen waarom huisartsen zo moeilijk doen over het wel of niet toegeven wat betreft een B12 tekort. Het gaat om geld.

Dit zijn mijn bevindingen.

Ik vind het tijd worden dat wij als burgers eens in opstand komen tegen de farmaceutische industrie, de overheid en de zorgverzekeraars. Het belang ligt niet bij ons als patiënt maar bij de portemonnaie.

DeReizendeStok
@DeReizendeStok. Welkom op dit Onderling-forum.

We willen graag debatteren over verzekeringsaangelegenheden, waarbij vaak naar andere instanties verwezen moet worden. Je bent dus momenteel in discussie met FBTO. Hierop kunnen misschien de FBTO-moderators reageren, die met collega's een FBTO-antwoord kunnen uitwerken.
Ik heb inmiddels twee dingen onderzocht. Hoe de GVS tot stand komt. Dit is een overheidsaangelegenheid en dus door verzekeraars niet geheel vrij interpreteerbaar. De documentatie over de totstandkoming van de GVS van de overheid is zo omvangrijk, dat ik meerdere post zou moeten maken, terwijl de inhoud al geschiedenis is en ik houd eerder van vooruitkijken i.p.v. achterom staren. Het systeem is momenteel zo!

Dat er binnenkort een mogelijkheid komt om te onderzoeken met welke verzekeraar je evtl. beter in zee kunt gaan is dan het goede nieuws en ik plak deze vondst hieronder zodat je zelf af en toe kunt checken of de site al in de lucht is gegaan.

Wat is uw aandoening

Overigens mogen momenteel zorgverzekeraars zoveel winst maken als ze maar willen. Burgers kunnen hier de rem op zetten, wanneer zij menen dat dit niet acceptabel is. Je bent de eerste die op deze Topic ingaat, dat is dus ook een vooruitgang! Het zijn allemaal ongelooflijk lange processen met de overheid en de interesses van verzekeraars en de farmacie in het centrum. Patiënten/consumenten laten het nog steeds gebeuren......maar ook jouw menig gaat tellen!

"Alles is in beweging".....ook al is het soms (even) de verkeerde kant op......

http://www.verzekeringsnieuws.nl/external?url=http%3A//www.nu.nl/geldzaken/3559077/verlaging-zorgpremie-nog-onzeker.html&back=http%3A//www.verzekeringsnieuws.nl/artikel/22447-verlaging-zorgpremie-nog-onzeker.html
Reputatie 3
Hai DeReizendeStok,

Ik heb je reactie gelezen. Op dit moment kan ik je nog geen antwoord geven. Ik heb meer informatie bij mijn collega's opgevraagd. Zodra we meer weten laat ik of 1 van mijn collega moderators het weten.

Reageer