Letseldossier zelf beheren

  • 14 september 2012
  • 26 reacties
  • 29343 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
We leven in een goed geïnformeerde maatschappij.....toch?


Al vaker heb ik me afgevraagd, waarom het (letzel-)verzekeringsdossier zover uit het zicht van de betroffen klant wordt gehouden. Vergelijk dit met de situatie in ziekenhuizen, waarbij het patientendossier (inmiddels) aan de patient overhandigd moet worden, wanneer de "klant" hierom vraagt. Kan dit ook in de verzekeringsbranche niet beter?

Is de navolgend aangeboden dienst het begin van een klantvriendelijke oplossing?
Wat vindt de verzekeraar hiervan?

https://www.axellclaims.com/

26 reacties

Een ander kijkje in de dagelijkse Aquarius-letselschade-keuken........


CED European claim experts
Waarom duurt een letselschade-afwikkeling vaak zo lang?

"Definitieve afwikkeling kan pas als het letsel is genesen of verder herstel niet meer mogelijk is" ...(ANWB).

Wachten dus op de medische eindtoestand............!


CED European claim experts
Overigens kom er nu ook een "zorgdoc" aan, waarbij de patient zijn eigen patientendossier beheert...........het dossier is immers van de patient!

Begonnen wordt er met het "medicatie-dossier".

https://www.zorgdoc.nl/home
Het gezondheids-informatie-proces gaat zich geheel veranderen.....!

Een eerste begin.

Pazio
Letselschade en de Commissie Gelijke Behandeling.....

VVP
Badge
Als ex-letselschadecorrespondent juich ik deze ontwikkelingen toe. De reden dat medische gegevens vroeger ver van de patiënt werden gehouden zat hem volgens mij enerzijds in het feit dat artsen zich zelf vroeger interessanter vonden dan ze werkelijk waren maar anderzins ook omdat letselrapporten vaak moeilijk te lezen en interpreteren zijn vanwege de medische termen die daarin staan. Ik bedoel, als je als leek al struikelt over een woord als 'anamnese' dan wil je de rest van een medisch rapport echt niet lezen. Dat brengt dan ook weer het risico van een verkeerde interpretatie met zich mee waardoor je verkeerde discussies krijgt. Een vertrouwensarts voorkomt dat en waarom kan dat niet een onafhankelijk arts zijn die tussen verzekeringmaatschappij en patient in staat?

De juristerij is wat dat betreft al weer een stukje verder. Niet alleen zijn uitspraken van rechters inmiddels openbaar (zie bijvoorbeeld rechtspraak.nl). Ook maken partijen met een conflict of conflicterende belangen vaak al gebruik van een mediator.

Het antwoord op de vraag waarom de letselschadeafwikkeling vaak lang duurt geef je feitelijk zelf al. Er moet een medische eindtoestand zijn alvorens je definitief kunt afwikkelen. Verwar de term 'medische eindtoestand' overigens niet met 'volledige genezing' want dat is niet zo. Een 'gelaedeerde' (ook al zo'n fijn woord) blijft soms met aanzienlijk restletsel achter. Er is dan een medische eindtoestand als verdere verbetering of genezing niet meer te verwachten is.
Vaak volgt er dan nog een specialistisch onderzoek van een andere onafhankelijke specialist (zijnde niet de behandelende specialist) waaruit die eindtoestand valt af te leiden.

Op dit vlak kun je het als verzekeraar overigens vaak niet goed doen. Geef je de genezing voorzichtigheidshalve de tijd dan kun je als verzekeraar het verwijt krijgen dat dat je de zaak trainneert. Doe je het te vroeg dan 'probeer je als verzekeraar je er met een Jantje van Leiden vanaf te maken'.
Letselschade kan één van de ingrijpendste belevenissen voor een betroffene zijn en enorme gevolgen hebben. Ook voor de verzekeraars zijn dit de zware posten in hun portefeuille, waarom ze zo voorzichtig/afwijzend zijn.

In Duitsland wordt momenteel de wetgeving rondom letselschade ten gunste van de mediator aangepast, omdat ook daar bijna iedere zaak een langdurige  juristische zaak dreigde te worden. Mediators zijn daardoor bij voorbeeld bij hun bemiddelingen aan een zwijgplicht gebonden. De rechtsbijstandsverzekeraar D.A.S. lost inmiddels bijna 80% via mediation zonder rechter op, tot tevredenheid van alle partijen.

In Nederland is slechts 4% van de letselslachtoffers tevreden.  83% is ontevreden.

Voor geïnterresseerden/betroffenen is het misschien interessant om het volgende rapport uit een bericht van de Stichting Ombudsman te downlaoden (onderaan).

Download het rapport: "De Gedragscode Behandeling Letselschade: een goed bewaard geheim?"

http://www.deombudsman.nl/verzekeringen-en-schade/nieuws/letselschadeslachtoffer-staat-nog-steeds-niet-centraal
Bewegingen geregistreerd bij de schade-categorie LETSELSCHADE!

Artikel - AMweb
Twaalf jaren gevochten voor een uitkering.....verzekeraars!! verzekeraars!!

Artikel - AMweb
Reputatie 1
Goede vraag Hansje! Ik ben benieuwd wat de mening van Frans hierover is. Is een verzekerde ermee bediend dat hij kan beschikken over zijn of haar letseldossier?
Jelle, ik heb eerder de indruk, dat het slachtoffer met dit systeem zijn letselschadedossier allereerst documenteert, dan de systeemaanbieder de letselschade beoordeelt en de werkelijk betroffene organisaties met een au-jour-dossier kunnen werken, zonder heen en weer gecorrespondeer. De claimende partij past voornamelijk op zijn eigen winkel! en kan het lang laten slepen van zijn dossier, zoals in het voorgaande bericht is gemeld, zélf onder controle houden. Ook wanneer hij/zij de termologie niet helemaal kan volgen, zijn/haar raadsman beslist wél!

Aangesloten zijn: verzekeraars, rechtsbijstand verleners, overheden en bedrijven. En misschien FBTO ook al.....? Deze beroepsgroepen zullen zonder twijfel vertrouwd zijn met vakuitdrukken het het gehele verzekeringsprocedere.
83% ontevreden klanten laten m.i. ieder experiment toe, want slechter kan het niet.

Overigens.......had Frans zijn commentaar al geleverd en..... de meeteller van de reacties en aantal lezers is eruitgevlogen en toont alleen   -     -    !
Badge
Die Jelle toch. Hij heeft het ook razend druk zo vlak voor het weekend.

Mijn mening heb ik inderdaad al gegeven en die is dat ik ontwikkelingen toejuich. Welke ontwikkeling te zijner tijd boven zal komen drijven als zijnde de beste weet ik uiteraard ook niet maar ik sluit niet uit dat verzekeraar en tegenpartij over enige tijd samen gezellig in 'The Cloud' zitten.  

Daar is ook wel weer een gevaar aan verbonden. Niet alleen schadecorrespondenten moeten de ontwikkeling kunnen volgen, tegenpartijen moeten dat natuurlijk ook kunnen. Dus welk systeem je ook bedenkt, hou er rekening mee dat je een tegenparij nog steeds schriftelijk zult moeten kunnen benaderen, indien nodig. Voorbeeld: Internetbankieren is een goed ding gebleken maar als je als bank geen betalingsafschriften meer kunt produceren ben je in mijn optiek verkeerd bezig. Op de vraag van Jelle of de gelaedeerde er mee gediend is dat hij zelf over zijn eigen letseldossier kan beschikken heb ik al met een voorzichtig 'ja' geantwoord mits er een vertrouwensarts tussen zit.      
 
Wat doen, wanneer het misgaat in een ziekenhuis..........
Leidraad van de NPCF

Het artikel direct 

http://www.npcf.nl/?option=com_content&view=article&id=4786&catid=2:nieuws&Itemid=26
Wanneer je een tijdje rondkijkt in de verzekeringswereld, moet je ook ooit het dossier van Hans Walker tegenkomen. Daar kun je echt wat "opsteken". Alle partijen overigens!!

'Er is niemand van mijn leeftijd die denkt: ik ga de verzekering lekker oplichten' - Archief - TROUW

Verzekering Arbeidsongeschiktheid door Ziekte of Letsel. Praktijken bij schade
Beste moderator,

Nog steeds is de mee-teller van deze topic uitgeschakeld. Het aantal reacties en hoe-vaak-bekeken is een duidelijke indicator voor het interesse aan het thema. Wie kan hieraan "sleutelen"? Of zijn de cijfers verloren gegaan?
Badge
Beste moderator,

Nog steeds is de mee-teller van deze topic uitgeschakeld. Het aantal reacties en hoe-vaak-bekeken is een duidelijke indicator voor het interesse aan het thema. Wie kan hieraan "sleutelen"? Of zijn de cijfers verloren gegaan?


Hans,

Klik op je eigen naam, dan rechts op 'alle reacties' in het volgende scherm, zoek daar de gewenste reactie van je zelf op en wat zie je daarnaast staan?

Frans
 
Yes, dat werkt!

Over het algemeen interesseer ik me ook niet voor techniek onder een moterkap, als het maar werkt! Maar ook via Breda kom je van Amsterdam naar Groningen....:).

Bedankt voor de hulp.

(letselschade schijnt niet helemaal zo populair te zijn)


Hans(je).
Badge
Yes, dat werkt!

Over het algemeen interesseer ik me ook niet voor techniek onder een moterkap, als het maar werkt! Maar ook via Breda kom je van Amsterdam naar Groningen....:).

Bedankt voor de hulp.

(letselschade schijnt niet helemaal zo populair te zijn)


Hans(je).


Nee, maar dat komt waarschijnlijk omdat jij er letzelschade van hebt gemaakt.:o
Het is duidelijk een germanisme waardoor mensen niet verletst, maar verletzt zijn. Ik heb het pas later bij het woord letseladvocaat bemerkt, maar toen was al  "zu spät".
Badge
Schade .... oder?
Leuke woordspeling Schade en schade.
Hoi Hansje,

Ik het de titel van je topic aangepast.
Bedankt Leah, je krijgt een "hartje" van me.........

(Het was géén typefout zoals bij jou, ....ik wéét niet beter).
Toch onafhankelijke hulp nodig?


LetMe
Achmea........."voortgang dossier nu primair"


Achmea versnelt doorlooptijd dossier voor slachtoffers met letsel

Reageer