Kwaliteitsmetingen in de zorg.......een indicator

  • 16 november 2013
  • 0 reacties
  • 424 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
“Concentratie van voorzieningen zorgt vaak voor een hogere kwaliteit tegen lagere kosten. Verzekeraars zijn er verantwoordelijk voor dat dit doel bereikt wordt, door selectiever te contracteren op basis van heldere kwaliteitscriteria"

In dit document wordt beschreven hoe de indicator voor de kwaliteit van ziekenhuiszorg tot stand is gekomen en worden de belangrijkste keuzes toegelicht:

http://www.independer.nl/nieuwsbrief/methode-kwaliteitsscore.pdf


OPMERKING: Bij de beschreven bevraging van de huisarts/patiënt heb ik een kanttekening. Omdat het absolute "lievelingsziekenhuis" (ons kent ons......) van mijn overigens zeer gewaardeerde huisarts voor een revalidatieopname een voor mij te lange wachttijd had, heb ik zèlf een ziekenhuis gevonden, waar de wachttijd veel korter was en de aanreistijd ongeveer gelijk. Bij de intake de revalidatie-arts............afwisselend als flex-arts in beide ziekenhuizen te werken!! Kwalitatief is er dus geen verschil!

Hoe zou deze omstandigheid nu in de bij Independer beschreven meetmethode tot uitdrukking worden gebracht? De huisarts had hier geen weet van.......en patiënten beschrijven vaak alleen het hen regionaal bekende ziekenhuis.

VRAAG: Zorgkwaliteit meten.....is dat objectief überhaupt mogelijk resp. zinvol? Zijn reviews niet vaak gepost na een negatieve ervaring en blijven de positieve opmerkingen terug? KASSA beoordeelde onlangs (alleen) de hygiëne op de ziekenhuistoiletten.......is dat dan relevant?

0 reacties

Geen reactie

Reageer