Kosten adviesgesprek apotheek terecht?

  • 21 augustus 2014
  • 12 reacties
  • 9781 Bekeken

Apothekers moeten hun klanten goed informeren over de werking en het gebruik van medicijnen die ze voor het eerst gebruiken "het 1e terhandstellingsgesprek"
Voor deze informatieverstrekking brengt de apotheker kosten in rekening. Deze kosten gaan ten laste van je eigen risico. Uit dit artikel blijkt dat de voorlichting in nogal wat gevallen niet of niet goed wordt uitgevoerd.

Wanneer vind jij dat een apotheker deze kosten mag rekenen? Wat verwacht jij van je apotheker tijdens het 1e terhandstellingsgesprek?

12 reacties

Ik vind de kosten onterecht; het is gewoon deel van hun taak.
Ik vind niet dat een apotheker hier kosten voor mag rekenen. Voorlichting over het gebruik ervan zou vanzelfsprekend moeten zijn. 
Ik zou het enkel reeel vinden dat een apotheker er kosten rekent, als je zelf een voorlichtingsgesprek aanvraagt, of, in het uiterste geval, als ze bijv langer dan 5 minuten bezig zijn met de voorlichting. (En dan dus enkel de voorlichitng, niet het pakken en afrekenen van de medicijnen)

Ik had een tijdje geleden een medicijn opgehaald voor mijn dochtertje, tegen de spruw. Ik was hier al bekend mee, omdat mjin andere dochtertje dit ook al eens had gebruikt. Toen ik het medicijn ophaalde, hebben ze gezegd dat ik het na iedere voeding moest geven, en ik zei vervolgens dat ik dat nog wist omdat ik het dus al eerder had gebruikt. Toen ik later de declaratie op 'mijn fbto' bekijk, zag ik tot mijn stomme verbazing dat ze kosten voor de informatieverstrekking hadden gedeclareerd. En waarvoor? Alleen omdat ze zeiden dat ik het na iedere voeding moest geven? (wat ik dus al wist) En dat terwijl het ook gewoon in de gebruikshandleiding van het medicijn staat! 
Ik vindt niet dat de kosten hiervoor in rekening mogen worden gebracht. als ik naar een drogist ga met een drogisterijerkenning krijg ik ook het advies en dan kost dit niks extra. tevens voor die 3 regels die men mij verteld wordt belachelijk veel geld gevraagd
Reputatie 1
Badge +3
In vind het te gek voor woorden, het zou onderdeel moeten vzijn van de verkoop van de medicijnen. En indien het doorgerekend wordt, moet dit van te voren vermeld worden.
In vind het te gek voor woorden, het zou onderdeel moeten vzijn van de verkoop van de medicijnen. En indien het doorgerekend wordt, moet dit van te voren vermeld worden.

Ik vind dat het onderdeel moet zijn van de kosten van een medicijn en dat de overheadkosten van de apotheker in de kosten van het medicijn moeten zijn opgenomen en niet afzonderlijk moet worden doorberekend. Dit is een van de vele voorbeelden waarbij zogenaamde transperantie van de kosten van een medicijnverstrekking het doel voorbijschieten. Door die aparte doorberekening lijkt het alsof je voor iedere oordruppel een adviesgesprek moet hebben met een medewerker van een apotheek die daar vervolgens 6 euro voor doorberekend. Nier ieder verstrekt medicijn heeft 6 euro aan advies nodig. de vraag blijft alleen wel hoe de apotheker de overhead mag doorberekenen via de prijs van een medicijn, danwel door een aparte opslag voor advieskosten. wellicht moet dat geregeld worden in een soort afkoopsom op basis van de omzet van een apotheek in de voorgaande jaren?
Reputatie 1
Hallo R.S. Groenendal!

Welkom op Onderling. Goed om te zien dat je meedenkt. :)

Je geeft aan dat je een afkoopsom voor het advies wel een idee vindt. En dat op basis van de omzet van een apotheek. Hieraan kun je inderdaad grofweg zien hoe druk zo'n apotheek het heeft. Of hoe groot de apotheek is. Ik ben benieuwd of iedereen dat een goed idee vindt!
Badge +2
Op het Web gelezen:

"Wanneer mag een eerste terhandstelling worden gedeclareerd?
Een eerste terhandstelling mag worden gedeclareerd wanneer:
je van jouw apotheek een nieuw medicijn meekrijgt;
jouw apotheker je advies geeft over de werking en de manier van gebruik van dit nieuwe medicijn;
je een medicijn de afgelopen twaalf maanden niet (meer) hebt gebruikt of wanneer je een andere dosering of een andere werkzame stof voorgeschreven krijgt.
Een eerste terhandstelling zal over het algemeen dus niet gedeclareerd worden bij een herhalingsrecept".

Ik vraag me dan ook af of het terecht is dat iedere keer als ik een herhalingsrecept krijg (al jarenlang hetzelfde) ik een bedrag van 6,31 Euro op mijn nota zie (ten laste van mijn eigen bijdrage).
Het recept komt per internet van de dokter bij de apotheek terecht en dan haal ik het op. Zo lang ik me kan herinneren betreffen de gewisselde woorden alleen het weer en alstublieft en dank-u-wel. Er is mij nog nooit iets uitgelegd, en dat is ook niet nodig.
Ik vind de kosten voor terhandstelling onzinnig; dat zou moeten worden inbegrepen in de bedrijfskosten van de apotheek.
Maar ik denk dat het helemaal verkeerd is om ook bij herhalingsrecepten dat bedrag in rekening te brengen.
Badge +2
Ik vind het niet terecht als een apotheker betaalde informatie verstrekt bij medicijnen die ik kom afhalen. Dit hoort gewoon bij zijn taak. Als het kostentechnisch niet uitkan moet hij op een andere wijze maar zijn verdiencapaciteit optimaliseren, bijvoorbeeld door lagere kosten voor zijn bedrijf(svoering).
Badge +2
Hallo R.S. Groenendal!

Welkom op Onderling. Goed om te zien dat je meedenkt. :)

Je geeft aan dat je een afkoopsom voor het advies wel een idee vindt. En dat op basis van de omzet van een apotheek. Hieraan kun je inderdaad grofweg zien hoe druk zo'n apotheek het heeft. Of hoe groot de apotheek is. Ik ben benieuwd of iedereen dat een goed idee vindt!


Een afkoopsom lijkt me niet transparant en roept vragen op. Gewoon verwerken in kosten bedrijfsvoering.
Badge +2
er mogen helemaal geen kosten berekend worden. Dat gebeurt toch nooit als ik ergens iets koop!!! Dit valt onder klantenservice. Afgelopen week kreeg ik nogmaal de kosten voor een medicijn wat ik al jaren gebruik. Dit gesprek mag nogmaals berekent worden omdat er net iets meer dan een jaar tussen de twee recepten zat. Dit schijnt een landelijke afspraak te zijn.
Badge +2
nog even n.a.v. mijn eerste reactie. Deze case is al van 2 jaar geleden en er is in die tijd helaas niets veranderd.
Badge +2
Er moet door de apotheek worden aangegeven of er advieskosten in rekening worden gebracht. Op basis van wat er feiltelijk gebeurt, kan je ter plaatse daarmee akkoord gaan of bezwaar maken.

Reageer