Hoe ga jij om met stijgende zorgkosten?


Badge +2
Klanten van zorgverzekeraars zijn steeds meer op zoek naar manieren om hun kosten te verlagen. Volgens de KlantenMonitor Zorgverzekeringen passen consumenten in 2012 hun zorgverzekering in 2012 vaker aan dan in 2011. Hierbij gaat het om veranderingen in de aanvullende verzekeringen en het aanvullende eigen risico.

Wolter Kloosterboer, expert verzekeringen bij MarketResponse: "Consumenten willen 'waar voor hun geld' en alleen betalen voor zaken die aansluiten bij de zorgbehoefte die ze zelf hebben". (bron: amweb.nl).

Stijging van het eigen risico
Zoals het er nu naar uitziet gaat volgend jaar het verplichte eigen risico in de zorg omhoog van 220 naar 350 euro. Dit betekent een verhoging voor iedereen van €130. Dat is een stijging van 60%. De verwachting is dat mensen nog bewuster om zullen gaan met zorgkosten.

Praat mee!
Hoe zit dat bij jou? Ben jij ook op zoek naar mogelijkheden om te besparen? En welke rol vind je dat verzekeraars of de overheid hierin moeten spelen? Discussieer mee!

26 reacties

Om te openen: Remco kan het ook niet leuker maken, maar wel gemakkelijker met volgende link

Consument wil meer grip op eigen zorgkosten - MarketResponse (fbto met 7,8)
Goed zo Hansje. Overigens lijkt dit onderwerp (verdacht) veel op een onderwerp dat al eerder op dit forum ter sprake is geweest en dan wel onder de link

https://www.onderling.nl/stelling/vergoedingen-verdwijnen-uit-de-basisverzekering-120

Daarop heb ik geregeerd met de hieronder staande tekst die ik hieronder nogmaals cursief zal kopieren. Ter aanvulling hierop nog het volgende. Ik denk dat ik kan verdedigen dat het huidige systeem totaal is mislukt. De kosten nemen steeds verder toe en de overheid heeft hier geen echte oplossingen voor anders dan om de premies en de eigen risico's elk jaar te verhogen. Bovendien wordt de basisdekking met een voorhamer elk jaar verder gesloopt. Nog even en dan betaal je verplicht(!) de hoofdprijs voor ................ gebakken lucht.

Om oplossingen te verzinnen moet je eerst het probleem benoemen. Dat is niet eenvoudig maar in de kern kan gesteld worden dat het huidige systeem niet werkt en de overheid jaar op jaar probeert het organisatorische probleem te omzeilen door het budgettair op te lossen hetgeen overigens wel een beetje bij de overheid past. Ik kan een A4 volschrijven met een paar vergelijkbare problemen waarbij men ook de kop in het zand steekt. Het afbouwen van de zorgtoeslag zie ik ook als een deel van die budgettaire oplossing.

Met dit systeem zie ik geen oplossingen voor de verzekerden. Wel een paar tussenoplossingen tot dat er in Den Haag een paar goed wakker worden. Je zou de volgende tussenoplossingen kunnen bedenken. Heb je jaarlijks weinig ziektekosten overweeg dan je eigen risico te verhogen, dat scheelt in de premie maar niet in de zorgtoeslag. Overweeg de aanvullende- en tandartspolis op te zeggen. Heb je in enig jaar opeens en onverwachts een paar forse tandartsrekeningen trek die dan af van de belasting (boven de drempel!!).

Verzeker je via een collectiviteit zoals bijvoorbeeld de ANWB of Consumentenbond, dat scheelt in de premie.

Hieronder mijn eerdere inzending:

'Het ligt er een beetje aan hoe je de vraag leest. FBTO moet natuurlijk helemaal niets. Ik vind zelfs dat FBTO en andere ziektekostenverzekeraars niet steeds het wanbeheer van deze overheid moeten oplossen die expres gaten creëren met de hoop dat ziektekostenverzekeraars die dan wel weer zullen repareren. Zo blijft het overheidsfalen natuurlijk lang verborgen. De premies gaan omhoog, het eigen risico gaat omhoog, de dekking neemt af en de fiscale aftrek ook met smoezen waar je af en toe de kriebels van krijgt zoals de smoezen omtrent brillen en contactlenzen. Er komt een moment dat de overheid voor de consequenties van zijn eigen falen moet komen te staan en hoe sneller hoe beter. Je kunt als overheid niet bezig blijven om je eigen organisatorisch falen budgettair op te lossen ten koste van diegenen waar het eigenlijk om gaat.

Faalt de overheid dan? Jazeker!! Kijk alleen maar naar de laatste kerf op de revolver van die overheid. Men wil de tandartstarieven vrij geven om de marktwerking te bevorderen en zo de gehele tandheelkunde goedkoper te maken: Vrije tandartstarieven: wat betekent dit voor u?

Ik kan hier een gloedvol betoog houden dat het effect andersom zal zijn maar dan ga ik off-topic. Maar blijf opletten wat daarover in de toekomst gepubliceerd gaat worden. De tandartsen liggen nu al in een deuk van het lachen.'

Terug naar het onderwerp. Ondanks mijn sympathie voor FBTO en andere ziektekostenverzekeraars zit daar een deel van het probleem. Ziektekostenverzekeraars kosten geld, veel geld zelfs, heel veel geld zelfs terwijl ze in de kern niet veel anders doen dan premies incasseren en dat geld vervolgens doorsturen naar zorgverleners of verzekerden. Het streven daarbij is om anderhalf miljard over te houden aan winst. Kun je nagaan, winst!! En dan heb ik het nog niet eens over de kosten van medewerkers, gebouwen, inventaris en niet te vergeten, de managers en hun bonussen. Dat de ziektekostenpremie ondertussen bijna niet meer op te brengen is en gierend uit de klauwen loopt komt mede daardoor. De oplossing is niet heel simpel maar de zorgverzekeraars uit de zorgcyclus knippen zou al een begin van een oplossing kunnen zijn. Laat mensen vervolgens meer belasting betalen en maak de gezondheidszorg gratis.

Voor diegenen die vinden dat ik nu wartaal praat verwijs ik naar een documentaire die ik ooit gezien heb van een zekere Michael Moore, genaamd 'Sicko' waar deze op overtuigende manier aan toont dat het anders kan: Sicko - Wikipedia en anders moet en kan tot geen andere conclusie komen dat Nederland op ziektekostengebied meer op Amerika lijkt dan we misschien zelf willen toegeven.' Einde citaat.
Er zijn in het verleden cases geweest, die op dezelfde dag van publicatie 20 tot zelfs 30 reacties hadden. Deze keer is het echt oorverdovend stil. Het thema is helemaal duidelijk, dit keer zijn we zelfs allemaal ook "betroffen". Het is de complexiteit waarschijnlijk, die ons afschrikt hieraan te beginnen. Ik heb er ook echt moeite mee, om een plan van aanpak voor mezelf te ontwikkelen. Toch doe ik een poging en begin gewoon hardop te denken:Om me niet direct te kunnen verstrikken in de werkelijkheid, een ondoordringbare jungle, zet ik de betrokken partijen op een rijtje en geef spontaan commentaar.

1 - de gebruikers: het lijkt me een nobel en effectief streven om alles te bedenken, om de gebruikers zo veel mogelijk te reduceren. Preventie dus. Tevens zullen we een medisch-ethische code moeten ontwikkelen en accepteren, dat we geen recht meer kunnen claimen op alle medisch-technische mogelijkheden. M.a.w. zorg is ergens eindig. Dat is al een moeilijk thema.....grenzen stellen!

2 - de aanbieders: zij kunnen met de kosten niet omgaan, zolang er aan de bovengenoemde "zorginperking" niet paal en perk wordt gesteld. Een medisch-ethische commissie zal moeten vastleggen, waar de grenzen liggen. Dat zullen vaak economisch/effectieve grenzen zijn.

3 - de overheid: nemen we de huizenmarkt actueel als voorbeeld.......de insiders losten het (gisteren) in het zwaarste uur zelf op......en de overheid moet ja-knikken, ze heeft geen andere/betere oplossingen en moet het stuur aan de "betrokkenen" overgeven. Dit gaat volgens mij met de zorgmarkt ook gebeuren.

4 - de verzekeraars: met een aanbod van meer dan 900 polisvariaties uit een heel leger van zorgaanbieders (rond de 35 bedrijven), moet het kaf van het koren worden gescheiden. Ook hierover hoeft niemand zich "zorgen" te maken. We hebben het over de marktwerking. Zoals bij de supermarkten zullen de partijen zich op den duur vanzelf moeten vinden, want 35 directies (boven de Balkenende-norm), 35 gebouwen, 35 ......enz . enz., allemaal met dezelfde doelstellingen (nog) zonder beduidend afwijkende meerwaarden, zullen het niet gaan redden. En de gebruiker zal dit ook niet accepteren. € 1.500.000.000,- overhouden na kostenaftrek dus, voor allemaal hetzelfde ( geld rondpompen)......? Nee dus!

*Overigens is mij opgevallen, dat menig zorgverzekeraar adverteert met de bijzin: zonder winstoogmerk!
Daar begrijp ik even niets van.......zijn dit kerkelijke of caritatieve organisaties? (Het is dus niet alleen Unive!)Daarmee heb ik voor mezelf een opstelling gemaakt, waarmee ik de komende dagen kan "werken", met als uitgangspunt, niet wat er allemaal verkeerd is gegaan, maar wat ik zou doen, als ik morgen de zorg opnieuw zou mogen organiseren. Misschien zijn er creatieve FORUM-leden met brainstormende voorstellen?De huidige zorg "zorgwekkend"? Jazeker, maar "ten dode opgeschreven"? Nee......laten we het gaan aanpakken!
Badge +2
Verplicht eigen risico is niets meer dan gelegaliseerde diefstal. Een diefstal die open en bloot gebeurt, je staat erbij en bent niet in staat om er ook maar iets aan te doen! Je zal maar met je partner heel veel zorg nodig hebben. In de eerste of tweede maand van het jaar wordt er dan direct 700 eurotjes van je gezamenlijke rekening afgeschreven. Niemand van de overheid die hier wakker van ligt. En de zorgverzekeraars ook niet. Hoe wij als klanten dan nog verder kunnen besparen? Je hebt (gespecialiseerde) zorg nodig of niet, daar zit maar heel weinig licht tussen. Dan maar niet eten die eerste maand of de huur niet betalen? De zorg wordt op deze manier echt onbetaalbaar.

Het is al veel en veel te duur, maar als de overheid maar blijft doorgaan met de oplopende rekening neer te leggen bij de klanten in plaats van bij de veroorzakers (zorgverleners, zorgverzekeraars en het belachelijk dure spul eromheen) dan gaat het zorglicht vanzelf een keer uit. Volgende jaren nog een paar honderd euro erbij doen en we gaan richting de duizend euro eigen risico. Vooral doen! De markt zal zich er tegen keren en geen premies meer betalen en die effecten zullen ook nu al gaan ontstaan. Maak de klanten duidelijk dat ze zonder aanwijsbare reden veel meer premie moeten betalen en tegelijkertijd er steeds minder voor terug krijgen. Die trend is er al jaren, maar zal niet vol te houden zijn. De overheid kan niet blijven doorgaan met het verder optuigen van een nep-verzekering!

Tegelijkertijd is diezelfde overheid niet in staat om het probleem goed aan te pakken. Hoe vaak zijn er bezuinigingsmaatregelen voorgesteld en ingevoerd bij de gezondheidszorg? Vele, vele keren en tot nu toe zonder resultaat, integendeel! De 'vrije' markt is heel goed in staat om die maatregelen te omzeilen en dat zal ook blijven gebeuren. We worden als klant belazerd, wij mogen de dure managers, specialisten, luxe gebouwen, feestjes, noem maar op, bljiven betalen. Het gaat al lang niet meer om het verlenen van zorg. Dat is bijzaak geworden. Het gaat om het in stand houden van de status quo, het financieren van de luxe van de zorg-maffia.

Ik ben het in grote lijnen eens met de analyses van Hansje en Frans den Oudsten.

Maak de zorg 'gratis' voor de burger en financieer de noodzakelijke kosten uit de algemene middelen. Laat die zorg aangestuurd worden door een overheids(ziekenfonds)dienst. Andere landen doen dat ook en daar is de zorg niet slechter of beter, maar wordt wel geleverd tegen een redelijke kostprijs.

Ik verkies dat boven het in stand houden van de huidige geldverslindende zorgverlening.
Badge +2
Om te openen: Remco kan het ook niet leuker maken, maar wel gemakkelijker met volgende link

Consument wil meer grip op eigen zorgkosten - MarketResponse (fbto met 7,8)Dank je hansje.

Hierbij nog wat andere artikelen vanuit verschillende perspectieven:

'Dun de overdreven riante basiszorg uit' (Volkskrant)

'Aantal Nederlanders dat zorgverzekering aanpast is toegenomen' (Admanager.nl)

'Eigen risico zorg naar € 350,-' (Nu.nl)
De trage start van deze case kan natuurlijk ook aan het mooie BBQ-weer liggen......! Ik ga intussen stug door met het verderontwikkelen van mijn ideeën.1 - de gebruikers: zij zijn de kostendragers en daar is een ook een taak voor de verzekeraars "kostensparen door vermijden". Preventieve informatie naar de klanten over pak weg, sporten, roken, zonnebaden, voedsel........enz. De energiemaatschappijen helpen inmiddels ook actief bij het energiesparen t/m zonnepanelen met korting incl motage. Verzekeraars zouden neutraal kunnen informeren over het foute "gezonde voedsel", dat ons voor veel geld wordt aangeprezen. Bio,light, scharrelei....., maar terwijl we denken preventief iets goeds voor de gezondheid te doen, stoppen vele aanbieders de zakken vol met valse beloftes en foute producten. Kijk eens op www.foodwatch.nl daar staan voorbeelden genoeg en alsmaar nieuwe criminele verhalen. Zo verkoopt een betrouwbaar bedrijf gezondheidskruidenthee, waar geen thee in voorkomt, de kruiden niet biologisch zijn en 90% uit suikers bestaat. Remco heeft inmiddels een bericht gestuurd, waarin o.a. over medicijnen en de praktijken hieromtrent wordt geschreven......ook zo'n klanten-re-informatie-thema, wwrbij de verzekeraar meer invloed kan uitoefenen.

2 - de aanbieders: Zorgaanbieders, ziekenhuizen op de beurs? In Duitsland zijn vele ziekenhuizen uit de vorige eeuw......en dat is nog niet zo lang geleden!......pleite.

Rhön-Klinikum AG is een Aktiengesellschaft en kan aan de beurs gekocht worden. Deze organisatie krijgt het voor elkaar om regionaal goed gedoceerd zorg over het gehele Bundesgebied zeker te stellen en veel plaatselijke ziekenhuizen te integreren. Ze streven naar 10% zorgaandeel en 120 zieknhuizen van hoogste kwaliteit. Een voorbeeld om te bestuderen?3 - de overheid: Zeg alleen maar PTT, openbaar vervoer, energie, huizenmarkt en daar ben ik hier nu even helemaal klaar mee! De staat zelf dereguleren?4- de verzekeraars: Zij zullen uiteindelijk toch "onze maatjes" moeten gaan worden. Persoonlijk leg ik de kwaliteitsleisen zeer hoog. Daarvoor ben ik bereid ook meer te betalen. Momenteel heb ik een geheel uitgeklede "senioren-verzekering" met de polisnaam "jongerenverzekering!" Dat is mijn antwoord op de momentele zorgverzekeringsmisère. Wel vraag ik me af....en dat geef ik hie aan FBTO verder, waarom doen jullie jezelf dit allemaal aan, waarom?

Wat zou u doen, als u FBTO was? Datis jullie vraag...."ik zou er gisteren uitstappen, uit de hele zorgverzekering".
Machtsmisbruik door de verzekeraars?


Was ik gisteren nog in mijn brainstormingsmodel van mening, dat, als het dan niet de overheid kan zijn, de verzekeraars onze zorgpartners zouden moeten kunnen worden,

ben echter ik na het lezen van het volgende bericht..........letterlijk genezen van dit idee.

Partners, moet men blindelings maar kritisch kunnen vertrouwen, maar dat is zoals gezegd, tot het tegendeel aangetoond kan worden, klaarblijkelijk niet mogelijk:

http://sargasso.nl/archief/2012/05/22/zorgverzekeraars-neuzen-in-medische-gegevens-ggz/3 - de overheid moet eerst zichzelf eens de-reguleren en valt uit het schema

4 - de verzekeraars........zullen nooit gelijkwaardige partners kunnen zijn! vallen eveneens uit het schemaBlijven de gebruikers: nadat iedere bovengenoemde groep professioneel op de zorgmarkt een lobby heeft.........pleit ik voor een onafhankelijk particuliere zorgvakbond en zolang wij, patienten, niet voor onszelf kunnen opkomen, is elke discussie over het thema: de rol van de overheid en/of de verzekeraar voor mij een taboe. M.a.w. ik neem aan deze case geen aandeel meer.
Badge +2
Ik ben allang niet meer aanvullend verzekerd. Zet wel de uitgespaarde premie op de bank en hou er ruim van over. Dat kan natuurlijk, misschien, ooit, veranderen. Maar ik denk het niet.
Wat ik niet snap: hulpverleners sturen de rekening rechtstreeks naar de verzekeraar. De patiënt kan niet controleren wat er wordt gedeclareerd. Verzekeraars betalen gewoon uit. Als de kosten te hoog worden gaat de premie gewoon omhoog. Who cares.

Ik kom niet zo vaak bij een dokter maar in het verleden kreeg ik na een serie behandelingen een rekening voor veel teveel eigen bijdrage. Bleek dat alle verzette of afgemelde behandelingen gewoon gedeclareerd waren bij de zorgverzekering ( en uitbetaald). Was natuurlijk niet slim om een verkeerde rekening naar mij te sturen. Ik heb FBTO gebeld maar daar worden ze er niet warm of koud van. "Kunnen we niet allemaal controleren.Het gebeurt op grote schaal dat onterecht gedeclareerd wordt.

Ik stel voor: Laat ter controle alle zorgverleners de rekening via patiënt of belangenbehartiger naar de zorgverzekering sturen. De kosten die dat meebrengt zullen niet opwegen tegen de enorme bedragen na vals declareren. Wat vindt FBTO daarvan
@margreet koster

8 jaar geleden heb ik mijn enkel verstuikt en ben daarmee naar de eerste hulp van het ziekenhuis gegaan. Er zijn foto's gemaakt er is is verband aangebracht. Niet meer en niet minder. Wie schetst mijn verbazing dat ik een rekening kreeg waarbij een injectie in het gewricht werd gedeclareerd, die bijna net zo duur was als de rest van de behandeling. De injectie was meen ik iets van 90-100 euro.

Het ziekenhuis gebeld dat ik die injectie niet heb gehad en een correcte declaratie wilde ontvangen. Er werd excuus aangeboden voor de foute declaratie en na 2 weken kreeg ik de aangepaste declaratie, het duurde zo lang omdat de boekhouding de nieuwe rekening moest verwerken. Dit was de eerste keer dat ik met dergelijke fraude werd geconfronteerd. Het ging slechts om een relatief klein bedrag, maar al die kleine bedragen die op grote schaal gefraudeerd worden, maken dat we met zijn allen teveel betalen voor onze zorgverzekeringen
Eigenlijk had ik me al afgemeld uit deze case. Maar de, naar mijn idee, onderontwikkelde potentie van de zorggebruikers t.o.v. de aanbieders, de overheid en de verzekeraars is m.i. in het volgende document (ter ondersteuning) prima verwoord en een duidelijk antwoord op de gestelde vraag: welke rol spelen alle partijen?

Het is een omvangrijke, vakkundige en voor de toekomst hoopvolle analyse.FBTO....doe hier iets mee!http://www.rvz.net/uploads/docs/Advies_-_de_patient_als_sturende_kracht.pdf
Bovenstaande link komt herhaald met copy/paste niet goed overHet PDF-document bij de RVZ heet: "de patient als sturende kracht" en legt uit, hoe de gewenste verhoudingen tussen de betrokken partijen zouden moeten worden.
Beste mensen,Hoe ga je om met de enorm stijgende eigen risico kosten, een verhoging van 60%......

Wat moet je daar opzeggen als 2 van de 3 gezinsleden chronisch ziek zijn, en als je al enorm veel medische / en andere ziekte regrelateerde kosten hebt.

Elk jaar weer, elke maand weer en elke dag weer meer !!!Inderdaad komt bij ons dan de rekening in de eerste maand binnen vallen van € 700,00 , voor chronisch zieken mensen, die echt helaas veel zorg en hulp nodig hebben is dit echt een complete ramp.

Werken kan ik zelf door mijn ziekte helaas niet, en ook een uitkering heb ik als huisvrouw geen recht op.

Waar haal je al dat geld vandaan, ik kan niet kiezen wel of geen verzekering...

Ik kan ook niet kiezen wel of geen behandeling.....

Het kan niet anders, je voelt je al zo'n probleem, je waardigheid zakt echt zwaar tot onder het nul punt, en dan ben je ook nog eens de opslokker van het inkomen wat er is van een werkeloze man.

Nee dit voelt niet goed en zeer oneerlijk.Zeker voor de chronisch zieke mensen en gehandicapte mensen is er geen keus, zij worden zeer hard gepakt, WAAROM !!!

Niemand kiest voor aandoeningen, dat is al erg genoeg, maar als je dan ook totaal geen geld meer over hebt of zelfs te kort gaat komen omdat je dus letterlijk en figuurlijk wordt uitgekleed door de regering en je verzekering, ja dan zakt de moed je wel in de schoenen, geloof mij maar gerust.Dus om bij de vraag terug te komen hoe ik met de stijgende ziektekosten om ga, onmachtig, we wonen in een democratisch land waar we uiteindelijk toch niets te zeggen hebben.

Eerst is de grens van de aftrekposten al erg hoog gemaakt, en dan steeds minder dekkingen en nu ook meer eigen geld, nee ik weet het echt niet meer.Ik vind ook echt dat voor deze groep mensen een uitzondering gemaakt moet worden, en denk niet dat het een luxe is om dat dan te krijgen, want er zijn nog zoveel kosten die je hebt in deze situatie die anderen niet hebben, dat er echt niets overblijft hoor.

En ook wij willen graag eens wat genieten, wat meestal geld met zich mee brengt.

Maar ja, ik hoop dat we het allemaal, dus ook de "zwakkere" onder ons, minder bedeeld met gezondheid het vol kunnen houden !!!Voor de FBTO zou ik het idee mee willen geven; " geef de mogelijkheid om deze eigenbijdrage te spreiden door het jaar heen" !!!Groetjes Lyma
Dag Lyma,Ja, het zal best niet meevallen.Ik weet natuurlijk niet welke paden je allemaal al wel hebt bewandeld om je zorgkosten te drukken.Want er zijn mogelijkheden om je kosten te verlichten zoals:fiscale aftrek, zorgtoeslag, besparing premie door geen aanvullende verzekeringen meer te sluiten, tegemoetkoming eigen risico zie: Stichting Platform Minima Uden - Compensatie eigen risico zorg Zie ook: CAK - Compensatie eigen risicoHet UWV geeft in bepaalde omstandigheden een tegemoetkoming, zie: Tegemoetkoming arbeidsongeschiktenWe hebben de AWBZ en de WMO voor extra bijdragen, denk aan de PGB's of extra geld voor een traplift, rolstoellift, douchestoel, tillift enz. enz..Je kunt extra geld krijgen als je je woning moet aanpassen door arbeidsongeschiktheid.Wellicht heeft je Gemeente een goedkope ziektekostenverzekering. Ik weet toevallig van het bestaan af van een redelijk complete ziektekostenverzekering, uitgevoerd door de Gemeente waarbij je zelfs geen eigen risico meer hebt. Voorwaarde is dan wel dat je tot de minima hoort en geen vermogen hebt. En als je toevallig wel iets eigen vermogen hebt (meer dan € 5500,-) dan kan het lonen als dat bedrag van je bankrekening 'verdwijnt'.Bij een kind kun je een tegemoetkoming krijgen als het kind gehandicapt is. Weliswaar is 'gehandicapt' misschien niet hetzelfde als 'chronisch ziek' maar dan moet iemand me maar eens het verschil uitleggen. Hier kun je daar meer over lezen: SVB - TOG - Home TOG

Mogelijk komt je kind in aanmerking voor een WAJONG-uitkering.Mogelijk kom je of komen jullie in aanmerking voor een compensatie door het CAK in de vorm van een Wtcg-uitkering: CAK - Algemene tegemoetkoming Wtcg 2011Als je voor wat betreft je inkomen op een onaanvaardbaar minimum zit dan bestaat er de zogenaamde Toeslagenwet: Toeslagenwet - WikipediaEen Gemeente kan soms individuele bijzondere bijstand verlenen, zie: SZW Gemeenteloket.nl : Gemeentelijke takenAls je langere tijd op bijstandsniveau leeft dan kun je in aanmerking komen voor de zogenaamde witgoedregeling via de Gemeente, zie: WitgoedregelingUiteraard heb je zelf ook al aan dingen gedacht zodat ik waarschijnlijk een paar behoorlijk open deuren intrap als ik zeg dat je ook moet denken aan zaken zoals: huurtoeslag, kinderbijslag, kindgebonden budget, kwijtscheldingen van overheids- en gemeentelijke belastingen.Ik wens je sterkte toe.
Licht aan de horizon


Ziekenhuizen verzetten zich tegen plannen verzekeraars :: nrc.nl
Niet alleen licht, maar ook een zonnetje aan de horizon

Zorgpolis 5-10% gunstiger volgend jaar...................!


Medicalfacts Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ) wil volgend jaar een eigen zorgverzekering kunnen bieden ? Medicalfacts
Licht aan de horizon


Ziekenhuizen verzetten zich tegen plannen verzekeraars :: nrc.nl


Ja, ik heb het ook gelezen en bovendien gezien op het nieuws. Let op: dit raakt de kern!! Je moet als ziektekostenverzekeraar toch maar lef hebben om te roepen dat er een aantal ziekenhuizen dicht moeten om kosten te besparen terwijl je als gezamenlijk ziektekostenverzekeraars juist als doel hebt om anderhalf miljard winst te maken na aftrek van de kosten van gebouwen, inventaris, personeel, managers, directeuren en hun bonussen. Als ze eerlijk waren geweest dan hadden ze geroepen dat ze willen dat er een aantal ziekenhuizen dicht gaan zodat zij meer winst kunnen maken, dan wel hun bonussen veilig kunnen stellen. Want laten we eerlijk zijn, de zorg wordt steeds duurder en ziektekostenverzekeraars zien hun winsten (en daarmee de bonussen afkalven). Het gaat in dit land echt de kant van Amerika op waarbij de patiënt niet meer belangrijk is maar men puur gericht is op het maken van winst.

Daarom herhaal ik nog maar eens de oplossing die ik in deze kolommen al een paar keer heb geroepen. Niet de ziekenhuizen moeten dicht, nee de ziektekostenverzekeraars zelf moeten dicht, zij zijn het grootste probleem.

In de verzekeringscursussen leerde je vroeger, dat als er een huis was afgebrand wat goed was verzekerd was, de algemene niet-deskundige van mening was dat het probleem van de verzekerde na de uitbetaling door de verzekeringmaatschappij was opgelost. Je leerde echter ook dat dat maar ten dele waar was. Want er was sprake van kapitaalvernietiging, het huis was vernietigd en aan het verkeer onttrokken. De schade-uitbetaling was een indirekte manier om het risico te spreiden.

Dat leren ze de managers van tegenwoordig echter niet meer. Die zien dat echt niet meer en denken alleen nog maar in getallen, geldbedragen, kosten, winst en FTE's.
Die zien ook*niet meer in dat als er 90 ziekenhuizen in Nederland zijn, waarvan je er 40 sluit, er sprake is van kapitaal- en kennisvernietiging op grote schaal. Die kennis- en kapitaalvernietiging interesseert hen helemaal niet, de kostenbesparing is het enige belangrijke. En dat het gevolg zal zijn dat er dan sprake zal zijn van medische fabrieken, och .......dat is slechts een détail. Dat hun kamer is ingericht naar de laatste mode in bureaustoelen meubilair en kunst is veel belangrijker.

Ik heb geen mening over het nieuwe idee van de ziekenhuizen althans hoe dat zal gaan uitwerken. We gaan het meemaken als het door gaat. Ze krijgen van mij echter wel het voordeel van de twijfel. Alles is beter dan dit. Één advies, probeer er geen winst op te maken. Maak het slechts kostendekkend. Gebuik het als middel om de zorg te verbeteren. Je stelt diegenen om wie het gaat, te weten de specialisten en andere medisch hulpverleners, in staat om hun werk beter te doen en die maken hun winst dan toch wel als medisch vakman. Doe je dat niet dan verleg je het probleem alleen maar en ben je in de toekomst alleen nog maar bezig om je declaraties te verhalen op de niet meer verzekerde verzekerden omdat de premies niet meer op te brengen zijn.
Frans, werkelijk een zonnetje aan de donkere horizon, want de verzekeraarsban wordt hiermede voor het eerst openbaar gebroken en er komt eindelijk meer weerstand in zorgenland.
Niet, dat ik primair erin geloof, dat de SAZ-ziekenhuizen ons goud en mirre gaan schenken, die zoeken natuurlijk nu naar "hun weg" om "hun status quo" van "hun gouden hek" te kunnen voorzien. Maar toch........

De grote verzekeraars zullen momenteel in een spoedzitting samenzitten.......om de hiermede aangerichte schade te berekenen! De kleine verzekeraars zullen zich meer dan alleen achter de oren krabben, en moeten overleggen of ze niet ook een offerte zullen moeten afgeven aan deze Dichtbij-groep.
De zorgconsumenten hebben nu ook de kans/hoop om meer regionale verzorging te krijgen, teminste te behouden. In onze regio is er met openbaar vervoer 1,5 uur nodig, om 's avonds en in de weekenden een arts te zien, of een recept af te halen. Daarna moet je op zoek naar een apotheek, die open is en dan moet je ook nog naar huis zien te komen als er dan nog bussen rijden!
Hoe ze aan 5-10% zorgkostenbesparing komen?........het zal ons eerst "hun zorg" zijn!
Maar ook de door jou aangesproken diversiteit zou gered kunnen worden en de kansen voor ziekenhuispersoneel, verpleegkundigen en doktoren op bredere basis brengen/houden. Voor ons tevens nog een kwaliteitszekerheid.

Al met al, goed nieuws. Deze wending had ik eigenlijk eerder verwacht van de NPCF, de Nederlands Patiënten Consumenten Federatie. Ook zij, zo hebben ze me in een e-maail bevestigd, voelen zich inmiddels in deze door lobby's geregeerde markt zeer ongemakkelijk.

Bij deze nog een oproep aan alle zorgconsumenten, "zorg vooral voor jezelf" en laat je niet* door de momenteel eenzijdige ontwikkelingen in deze markt "verzorgen". Doe vooral mee op een forum als deze.
Hallo Lyma,

Bedankt voor het delen van je verhaal in dit topic. Ik hoop dat je nog wat hebt aan de tips van Frans den Oudsten.

Verder wil ik je veel sterkte toewensen.

Groet,
Jackelien
(T)huisartsen blijven inmiddels liever thuis........nu ook nog € 25,- extra voor een huisartsenpostbezoek!

Huisartsen willen eigen bijdrage HAP

Omdat onze huisartsenpost slecht bereikbaar en ook verder weg is, hebben de burgers uit de gemeente (25.000 inwoners), handtekeningen ingezameld en een verzekeraar incl. regionale ziekenhuispolikliniek bereid gevonden om een post op 5 km afstand in te richten en te financieren. Tenslotte moest de post nog met (huis-)artsen worden bezet....maar... de huisartsen willen hieraan absoluut niet meewerken. Einde initiatief. De spoedeisende hulp van het ziekenhuis stuurt je ook al weg en tevens is ook geen enkele geopende apotheker in zicht.
Nu willen de huisartsenposten de burger ook nog gaan weren/pesten, door een extra bijdrage te laten!! innen, door het incasso-apparaat van de/ onze zorgverzekeraars.

Ik stel cynisch voor, dat de huisartsen 's avonds aan de benzinepomp ook € 25,- toeslag gaan betalen. Is toch ook avond- en weekenddienst! Er zijn toch jonge artsen genoeg, die zo'n, al geheel georganiseerde post willen/kunnen bezetten? Maar ons dekt ons, net zoals de afspraak, van de plaatselijke collega-tandartsen, dat een wissel helaas niet gehonereerd gaat worden "wij nemen geen nieuwe patiënten van collega's aan".

Het zorgsysteem zuigt ons successieve steeds meer uit, straks moeten we ook nog "a.u.b" erbij gaan zeggen?  De gestelde vraag waar en hoe we kunnen besparen is niet meer actueel, want wanneer je ergens denkt te hebben gespaard, zit het meteen alweer in de portemonaie van een ander.
Kijk, of uw reagionale ziekenhuis erbij staat.............laatste link in het artikel!

Ziekenhuizen komen met ‘eigen’ zorgpolis | Zorg | Schade | Findinet
De blijf maar (t)huisartsen zijn verkeerd bezig door kunstmatig zorgknapheid te organiseren!

http://dejongehuisartsen.nl/wp-content/uploads/2012/04/2012-01-23-FD-Wim-Groot-Huisartsen-laten-de-pati%C3%ABnt-aardig-in-de-kou-staan.pdf
Frans ik wil je even heel erg bedanken voor je uitgebreide reaktie, ik ga er zeker mee aan de gang.
Jakeline, ook erg bedankt voor je medeleven, erg lief van je !

Groetjes Lyma
Frans ik wil je even heel erg bedanken voor je uitgebreide reaktie, ik ga er zeker mee aan de gang.
Jakeline, ook erg bedankt voor je medeleven, erg lief van je !

Groetjes Lyma


Graag gedaan Lyma,

Toevallig bedacht ik me gisteren nog wat dingen waarmee ik in gedachen al aan de slag was gegaan. Noem het voortschrijdend inzicht!! In Den Haag kennen we de zogenaamde ooievaarspas waarmee je met korting kunt deelnemen aan allerlei activiteiten zoals sport, uitgaan en cultuur. Zie:  Ooievaarspas

Ik weet niet waar je woont maar wellicht kennen ze in jouw omgeving ook zoiets. Als je me je plaatsnaam op geeft kan ik misschien eens googelen voor je.

Als je mantelzorger bent voor een ziek familielid dan kun je daarmee ook officieel mantelzorger worden. Dan ook heb je recht op een mantelzorgpas waarmee je ook allerlei voordeeltjes geniet, zie: http://www.mantelzorgpas.nl/ 

Wellicht heb je daarmee dan ook recht op het jaarlijkse zogenaamde mantelzorgcompliment ad € 250,- (helaas in 2012 nog maar € 200,-) netto en dus belastingvrij. Dit netto compliment wordt ook niet in mindering gebracht op enige uitkering, zie:  Hoe kan ik een mantelzorgcompliment aanvragen en wat zijn de voorwaarden? | Vraag en antwoord | Rijksoverheid.nl

en SVB - Mantelzorgcompliment - 110920_mantelzorgcompliment 2012

Mijn laatste tip is misschien wel de allerbelangrijkste. Ik heb een informatiemap Overheidsbijdragen thuis waar zo'n beetje alle landelijke en plaatselijke regelingen in staan. Een paar uurtjes in dat boek bladeren en je wordt misschien gillend gek van de wel aanwezige regelingen waar jij echter waarschijnlijk niet van op de hoogte bent. De politiek is net zo veranderlijk als het weer. Daarom wordt dit boekje ook regelmtig ge-update.

Zie:  Informatiemap Overheidsbijdragen van het Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen | GroenLinks Schoonhoven en

Voorlichtingscentrum Overheidsbijdragen

Tot slot. De moderators van deze site willen heel graag weten of deze tips uiteindelijk hebben geleid tot positieve uitkomsten voor jou. Laat je ons nog eens wat weten? 
 
 
 
En om het nu helemaal af te maken: struin ook eens door de volgende pagina's Recht op Geld - Welkom en Besparen Consuminderen Bezuinigen Bespaartips Vrek en klik dan door op de 250 bespaartips.
Lyma,

In gedachten ben ik nog steeds met je bezig en ik stuitte nog op een hele bijzondere pagina.

Klik door naar deze pagina - Bereken uw recht: - Nibud - Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting en maak de berekening aldaar. Aan het eind kun je ook nog doorklikken naar je Gemeente om te zien wat voor regelingen die Gemeente nog voert. Op die pagina kwam ik ook die collectieve ziektekostenverzekering weer tegen waar ik het al eerder over had. In Den Haag heb je dan zelfs geen eigen risico meer en de dekking is goed. Als jouw gezin uit drie leden bestaat en je kunt daarmee 3 X € 350,- besparen (zelf had je het geloof ik over € 700,-) dan is dat de moeite van het zoeken zeker waard.   

Groet,

Frans
 

Reageer