Het zat eraan te komen: gedonder met natura-zorgverzekeringen!!

  • 13 februari 2013
  • 39 reacties
  • 16383 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Het zat eraan te komen, vooral een goedkope zorgverzekering via de vergelijkingssites afsluiten, maar niet gezien, dat het een natura-polis was.....of het verschil tussen natura- en restitutie-polis niet te hebben begrepen.....verzekeren is/blijft een complexe voorgang! waarvoor kennis nodig is!


http://weblog.independer.nl/opinie/aanpassing-zorgcontract-door-verzekeraar-reden-om-tussentijds-te-switchen/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+independer+%28Independer+Weblog%29

39 reacties

Voor de duidelijkheid........
natura, restitutie, combinatie


Verschil natura en restitutiepolis - Nederlandse Zorgautoriteit - NZa.nl
Het kabinet heeft uitgesproken dat er vanaf 2014 alleen nog maar natura basisverzekeringen kunnen worden afgesloten.
.......een bericht uit het verre verleden: 25 november 2008
Consumenten willen eerder...........zorg-keuzevrijheid!


57% vindt keuzevrijheid belangrijker dan premie zorgverzekering - Independer.nl
FBTO niet duidelijk óf Jan heeft het niet begrepen....
verzekeren doet je niet even in 5 minuten


Ik ben al jaren verzekerd bij FBTO, tot op heden zonder klachten en ik verkeerde in de veronderstelling dat ik een restitutie polis had. Niets is minder waar, onder het mom van kostenbesparing eerst een brief gekregen over (verplichte) audicien keuze en vervolgens deze affaire met het Slootervaart ziekenhuis. Mijn vrouw en ik zijn beiden patient bij een kaakchirurg in dit ziekenhuis en gezien de opgebouwde relatie en het vertrouwen willen we dit graag zo houden. De directie van het Slootervaart stelt zich gelukkig zeer patient vriendelijk op , “de patient heeft een medisch probleem en moet zich ook nog niet eens met dit soort financiele kopzorgen bezig ouden”, vandaar dan ook dat zij de rekening overnemen.
Kostenbesparing waar mogelijk OK, maar niet over de rug van de patient.
Ondanks al deze goed gemeende reacties op deze beleidswijziging van Achmea moet ik toch konstateren dat het niet zoveel zoden aan de dijk zet, ook niet de goedbedoelde MENING van Ruud Martens. Ik vind dat het tijd wordt voor echte ertoe doende akties zoals het aanspannen van een rechtszaak in een concreet geval. Of het volgend jaar massaal weglopen als verzekerde bij Achmea en haar zusterbedrijven, als gezamenlijke “klanten” hebben we natuurlijk wel een positie in deze.
Zeer schrijnend is het in dit geval toevallig uit de pers te moeten vernemen dat de ex-voorzitter van de Raad van Bestuur van Achmea, Gerard van Olphen, meende met 1,5 miljoen Euro per jaar naar huis te moeten gaan. Hoe de salariering van de rest van de bestuurders eruit ziet weet ik niet, maar laat zich wel raden.
Kortom er moet wat konkreets gebeuren op juridisch terrein, goedbedoelde meningen en morele opvattingen helpen helaas niet meer.

Jan Bethlehe


Jan.....voor de volgende keer beter informeren:


http://www.leerwiki.nl/Wat_is_het_verschil_tussen_een_natura_en_restitutie_polis


http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/zorgverzekering/vraag-en-antwoord/welke-polissen-biedt-de-zorgverzekering.html
Nieuwsbrief van Independer..........


Petitie: bescherm consument bij zorgcontractering
Beste heer/mevrouw,

U ontvangt deze e-mail omdat u geabonneerd bent op onze nieuwsbrief. Wij vinden dat u moet kunnen vertrouwen op uw zorgverzekering. Op dit moment is het mogelijk dat zorgverzekeraars het contract met het ziekenhuis of zorgverlener gedurende het jaar opzegt. En dat kan nadelige gevolgen hebben voor u. Wij zijn daarom een petitie gestart om dit te voorkomen. We vragen u ons hierin te steunen en deze petitie te ondertekenen.

Contract opgezegd gedurende het jaar
Als uw verzekeraar het contract met uw ziekenhuis of zorgverlener gedurende het jaar opzegt, kan dat heel vervelend zijn voor u als u een natura polis* heeft. Dat kan betekenen dat u een deel van de rekening zelf moet betalen. Dat kan u wel duizenden euro’s kosten, terwijl u erop had gerekend dat u die zorg vergoed kreeg. Of  u moet uitwijken naar een ander ziekenhuis of zorgverlener waar wel een contract mee is afgesloten.

Teken de petitie
Independer.nl wil dat minister Schipper van Volksgezondheid de Zorgverzekeringswet aanpast om u hiertegen te beschermen. Bent u het hier mee eens? Teken dan de petitie. Een uitgebreide toelichting op de petitie vindt u op dezelfde pagina.

Hartelijk dank alvast voor uw steun.

Vriendelijke groet,
Independer.nl

Ruud Martens
Algemeen directeur

* Een natura polis betekent dat u alleen naar ziekenhuizen en zorgverleners kunt gaan waarmee uw verzekeraar een contract heeft.
Deze problemen zijn het gevolg van de steeds grotere macht die zorgverzekeraars krijgen toebedeeld. De zorgverzekeraars spiegelen ons voor dat zij de kwaliteit bewaken van de zorg met contracten. Uiteindelijk lijkt het eerder een middel om winsten te maximaliseren en de aandeelhouders tevreden te houden. Om hier enige invloed op uit te oefenen en keuzevrijheid van zorg te behouden, is het verstandig om te kiezen voor een restitutieverzekering. Vaak blijkt pas hoe belangrijk keuzevrijheid is op het moment dat de patiënt merkt dat deze is beperkt.
D. Postel

18 februari 2013 om 22:26
Dus betaal dan de dokter naar uw keuze maar zelf........
proost


External Site | VerzekeringsNieuws
Dit gaat Achmea helemaal verliezen......wedden?
Arrogantie en hoogmoed voor de val!!


Oorlog tussen Slotervaart en Achmea

Er wordt een ware zorgoorlog tussen het Amsterdamse Slotervaartziekenhuis en zorgverzekeringsconcern Achmea. Onder Achmea vallen labels als Zilveren Kruis, Agis, Avéro, Pro Life, Interpolis en OZF – samen hebben die een hoop klanten in hun boeken. En die verzekerden hebben onlangs van Achmea te horen gekregen dat ze vanaf 1 april niet meer naar het Slotervaart kunnen voor nieuwe behandelingen. Bestaande behandelingen kunnen wel gewoon worden voortgezet, en voor spoedeisende hulp kan iedereen wel gewoon naar dat ziekenhuis.

Een probleem zit in de timing: eind december was het nog niet bekend, dus wie besloot over te stappen naar of te blijven bij een Achmea zorgverzekering wist hier
Marktwerking is marktwerking............
dat zijn de spelregels


'Menzis huldigt het principe 'het geld volgt de patiënt'. Dat zou Achmea ook moeten doen.'


Het gaat in Slotervaard om de kwaliteitszorg voor de patiënt...........niet "goedkoop"!
Tenslotte is er ook nog "de toezichthouder"!

http://www.nza.nl/organisatie/overdenza/?gclid=CKyrjvDgxLUCFVDMtAodexEA-g
Het Slotervaartziekenhuis heeft overigens een publiekswaarderingscijfer van..........zeven!
en uw ziekenhuis?

http://www.gezond24.nl/video/bekijk/achmeaverzekerden-slotervaart-in-de-problemen.htm

http://nl.wikipedia.org/wiki/Slotervaartziekenhuis

1 zorgaanbieder voor "slotervaartziekenhuis" in Nederland - ZorgkaartNederland
De prostitutiepolis.........


[Blog Michael van Balken] Prostitutiepolis
Er zijn ook rechters die voor de patiënten kiezen


Slotervaart versus Achmea
Ongelukkig tijdstip voor Achmea..........want de jaarcijfers komen eraan!
Achmea presenteert de jaarresultaten over 2012 tijdens een persconferentie
in het bestuurscentrum in Zeist op woensdag 27 februari 2013 (11.00h).

https://www.achmea.nl/financieel/financiele-resultaten/Paginas/default.aspx
Getouwtrek tussen Achmea, Meromi Holding, Slotervaart-ziekenhuis,
de patiënten en........de erfgenamen van J. Schram
!
vrije marktwerking kent andere spelregels


Analyse: Terugkeer Erbudak waarschijnlijk, maar dan?
Enerzijds en anderzijds
Moed en jeugdzonden


Aysel Erbudak (Damal, Turkije, 1966) is een Nederlandse zakenvrouw van Turkse afkomst.

Erbudak kwam in 1979 naar Nederland waar haar vader als gastarbeider werkte. Ze volgde de basisschool, Mavo en een opleiding maatschappelijk werk die ze niet afmaakte. Ze trouwde op haar negentiende met een neef, maar verbrak dit huwelijk enkele maanden later. De scheiding zorgde ervoor dat ze jarenlang geen contact met haar familie had.[1] Erbudak richtte verschillende ondernemingen op. Ze opereerde tot 2006 onder de naam Aysel van Waveren, de naam van haar toenmalige vriend en vader van haar twee oudste kinderen, omdat ze het idee had dat haar Turkse achternaam haar zou belemmeren in haar carrière.[2] Sinds 2006 is ze bestuursvoorzitter van het Slotervaartziekenhuis. Op 22 februari 2013 werd ze uit deze functie geschorst door de raad van commissarissen wegens solistisch optreden.
Justitie

In 1996 is Erbudak veroordeeld wegens medeplichtigheid aan uitlokking van een poging tot afpersing. Ook werd ze in 1996 veroordeeld voor het arrangeren van schijnhuwelijken met vrouwen in kwetsbare geestelijke posities. Nadat een van de vrouwen zich had willen terugtrekken, zou Erbudak een schadevergoeding hebben geëist van elfduizend gulden. In 1997 werd ze gearresteerd omdat haar uitzendbureau tussen 1992 en 1994 illegalen had laten werken en ze gefraudeerd had met de afdracht van belastingen en premies. In 2000 werd ze in hoger beroep hiervoor veroordeeld tot vijftien maanden gevangenisstraf. Na een verzoek tot gratie werd de celstraf omgezet in een werkstraf.[3][4]
Bezit

Samen met andere vastgoedondernemers bezit zij de investeringsmaatschappij Meromi Holding BV, waarvan zij directrice is. In oktober 2006 kocht deze het bijna failliete Slotervaartziekenhuis. Erbudak is tevens eigenaar van twee callcenters en een ziekenhuis in Turkije.
Gaat de zorgmarkt voorlopig op slot?

Het is nog niet zo ver
De Tweede Kamer behandelt volgende week een wetsvoorstel dat verzekeraars meer mogelijkheden geeft om verzekerden te dwingen naar een behandelaar te gaan die wel onder contract staan. "In de Eerste Kamer is het enthousiasme niet heel groot, dus het zou kunnen dat zij dwars gaan liggen."


Loek Winter: 'Afschaffen restitutiepolis slecht plan’ - Actueel - Skipr
Gaan negen zorgverzekeraarconcerns straks de dienst uitmaken.........


Restitutiepolis zorgverzekering ten einde? | Wegwijs.nl
"Achmea gaat er wel uitkomen..............."
natuurlijk met een 100.000 patiënten-klant'Slotervaart en Achmea komen eruit'
Badge
In post 43 onder deze link https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/kleiner-zorgpakket-voor-lagere-inkomens-562/index5.html
schreef ik over 'Oorsmeergate' al het volgende:

'Los van de vraag of de overheid hier daadwerkelijk nog iets aan gaat doen of, zoals te doen gebruikelijk, alleen gaat volstaan met het volgend jaar weer 10% op de premie en het eigen risico te gooien, vraag ik me af of wij hier zelf iets aan kunnen gaan doen. Ik begin met wat maatregelen te noemen in willekeurige volgorde en niet strevend naar volledigheid, aan de forumgenoten vragend om mij aan te vullen:

- zulke artsen moeten geschrapt worden uit de registers en niet meer worden toegstaan om hier in Nederland de geneeskunst uit te oefenen.

- Ik vind dat ziektekostenverzekeraars naturapolissen moeten afschaffen en voortaan uitsluitend nog maar moeten gaan werken met declaratiepolissen waarbij uitsluitend de verzekerden kunnen declareren.

- Ziektekostenverzekeraars moeten makkelijk benaderbare fraudecoördinatoren aan de telefoon laten zitten die door verzekerden gebeld kunnen worden en aan wie verzekerden gescande nota's even simpel kunnen voorleggen via e-mail voor nader overleg alvorens de nota's officieel in te zenden.

- Op declaratieformulieren moeten vragen komen te staan zoals: vindt u één of meerdere nota's bovenmatig? Zo ja, gaarne een toelichting.

- artsen waarvan vermoed wordt dat zij sjoemelen dienen met naam en toenaam vermeld te worden in een Centraal Register welk register alleen toegankelijk is voor (medisch onderlegde?) fraudespecialisten. Als één arts van het bovenmatig declareren zijn hobby heeft gemaakt komt deze van zelf boven drijven.

- Van bewezen fraude dient altijd aangifte te worden gedaan waarbij Justitie beslist of men gaat vervolgen of niet?' Einde citaat.

Zo ik er tegen aan kijk moeten er nog steeds afspraken worden gemaakt over de tarieven zoals dat nu ook al gebeurt met tandartsen maar dienen naturapolissen te worden afgeschaft. De ervaring leert dat medici toch niet kunnen omgaan met een te grote declaratievrijheid. Dus inpalmen die hap.

Los daarvan is er in het geheel niets mis mee als verzekerden eerst zelf de rekening toegestuurd krijgen. Zij worden zich daardoor niet alleen meer bewust over de kosten maar kunnen ook zaken als oorsmeergate bijtijds aankaarten. Bovendien, zo'n beetje iedereen kan tegenwoordig scannen en e-mailen zodat je de kosten ook on-line kunt declareren.
We gaan toch niet de klokken terugzetten?

Ik ben bereid om voor vrije zorgkeuze meer te betalen om niet gedwongen te kunnen worden naar een mij onbekende arts of zorgverlener resp. verderafliggend ziekenhuis gestuurt te kunnen worden......


Afschaffing restitutiepolis zet de klok terug - Blogs - Skipr
Marktwerking is hét instrument om de markt optimaal te kunnen laten werken........
zegt de overheid

Dus wanneer er één zorgverzekeraar stoer alleen restitutiepolissen blijft aanbieden, zoals momenteel ONVZ,
wordt het een machtstrijd tussen verzekeraars......en de overheid, die van restututie af wil.

Nou én....stap ik direct over naar de ONVZ.
Badge
Ja maar pas op, marktwerking en concurrentie is al geprobeerd met de tandartstarieven. Dat werkte niet. Ik ben bang dat als je de medische tarieven vrij laat het helemaal een zooitje wordt.
Ja maar pas op, marktwerking en concurrentie is al geprobeerd met de tandartstarieven. Dat werkte niet. Ik ben bang dat als je de medische tarieven vrij laat het helemaal een zooitje wordt.


Mijn escape was: bij marktwerking staat het óók de zorgaanbieder/verzekeraar vrij om een eigen strategie/visie over zorg te ontwikkelen. Zélfs wanneer de overheid een plafond/bodem inricht, kunnen verzekeringsnemers massaal kiezen voor een verzekeraar, die RESTITUTIE op het vaandel schrijft. De uiteindelijke marktwerking komt dan op dreef, doordat de verzekeringsnemers de "slechte" naturapolis-verzekeraar de rug (kunnen) toekeren.........Ook zullen zich tussenoplossingen kunnen gaan ontwikkelen. Eenvoudiger wordt het niet voor de (mondige) consument.....maar hoeveel energie moet je steken in het aanschaffen van een nieuwe auto?  Alleen maar Mazda?  Misschien voor jou, Frans, een optie.......ik heb een andere SUV gekozen......waarbij beide misschien de juiste individuele keuze hebben gemaakt.

Marktwerking, goed gebruikt, is in mijn ogen een kans, óók voor de consumenten. Machtsmisbruik moet democratisch tegengestuurd kunnen worden (Nma).
Slotervaart is momenteel zo'n frictiepunt. Goed teken dat het nu al zolang duurt.


http://www.youtube.com/watch?v=1z6bsJwf0Ys
Marktwerkinggevolg is ook...........
"ik kies voor het buitenland"


NIVEL | Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg
Inmiddels op andere locaties...............
live-berichten

+proberen de erfgenamen van het Slotervaartziekenhuis hun geld te redden

+steekt het volk al de draak met het zorgtheaterstuk:
Surveillance-Fiets (Eindredactie Frontpage) 05-03-2013 @ 11:07

Dat je dan zo goed als dood bent na een ongeluk en dat ze dan even met Achmea bellen. 'Ja, hallo. U spreekt met Henk van de ambulance, ik heb hier Ingrid liggen en die is aangereden. Been gebroken, milt kapot, nek gekneusd, arm uit de kom en behoorlijk wat schaafwonden....

Oke, dan gaan we even in het systeem kijken en wat de huidige stand van zaken is. ai ai ai ai ik zie het al.... De dagwaarde van mevrouw in deze conditie is te laag. Ik stel voor dat jullie gelijk doorrijden naar het crematorium.'

Reageer