Het lidmaatschap bij een belangenvereniging betaald door de verzekeraar

  • 31 oktober 2013
  • 15 reacties
  • 1649 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Jammer, dat nu juist FBTO de lidmaatschapskosten voor de PARKINSON-patiëntenvereniging (nóg) niet vergoed.........

Vindt de community dat dit snel aangepast zou moeten worden? Ikzelf vind van wél!


http://www.parkinson-vereniging.nl/files/1413/6085/6861/20130130-overzicht-vergoeding-lidmaatschap-patientenvereniging-2013-2.pdf

http://www.parkinson-vereniging.nl/de-vereniging-pv/

15 reacties

Badge +1
Jammer, dat nu juist FBTO de lidmaatschapskosten voor de PARKINSON-patiëntenvereniging (nóg) niet vergoed.........

Vindt de community dat dit snel aangepast zou moeten worden? Ikzelf vind van wél!


http://www.parkinson-vereniging.nl/files/1413/6085/6861/20130130-overzicht-vergoeding-lidmaatschap-patientenvereniging-2013-2.pdf

Parkinson Vereniging :: Wie zijn wij?


Waarom moet een lidmaatschap van een belangenvereniging betaald worden door een verzekeraar. Ik vind dat als je het zelf belangrijk vind, je er lid van moet worden. Het is jou keuze om bij een belangenvereniging aangesloten te zijn. FBTO betaald toch ook niethet lidmaatschap van Vereniging Eigenhuis?

Ik heb wel een shetgevoel dat men verzekeraars graag voor alles laat betalen. Wat is de toegevoegde waarde voor de verzekeraar en jou gezondheid om jou lidmaatschap te betalen?  Geen.
@Niels Hielkema.

Vind je 10% korting voor VEH-leden op een FBTO-verzekering dan wél logisch? FBTO geeft die korting! Vind je 10% korting op winterbanden dan sympatieker? FBTO doet ook dat. Waarom betaalt FBTO eigenlijk de APK voor hun auto-verzekerden?
Misschien betalen ze de contributie voor de sportschool ook?

Patiëntenverenigingen als interessenverenigingen kunnen bij voorbeeld voor Parkinsonbetroffenen wetenschappelijk onderzoek laten doen, seminaren geven aan patiënten artsen en zorgverleners, onderhandelen met de overheid of zorgverzekeraars, medicijnengebruik en de effectiviteit laten onderzoeken, op een internet-forum ervaringen uitwisselen, nieuwsbrieven of tijdschriften verzorgen........enz.

Verzekeraars móeten helemaal niks, maar kúnnen minderheden zoals patiëntenverenigingen wél ondersteunen.

Wanneer het niet allemaal tegelijk mogelijk is, dán kies ik eerder voor de Parkinson-patiëntenvereniging en betaal mijn volgende APK dan wel zélf, of samen met een grote beurt, dan kost het helemaal niets!

Dus nogeens de vraag iets strakker, zou FBTO o.a. de Parkinson-patiëntenvereniging moeten ondersteunen door bij voorbeeld de contributie van de patiëntenvereniging te vergoeden of de vereniging te sponsoren?
Dit topic is een vervolg van het topic over de duodopapomp. Omdat de discussie zeker interessant is maar niet meer over het oorspronkelijke onderwerp gaat heb ik deze verplaatst.
Dan stel ik de vraag rechtsom nog eens
en toon aan, dat de verzekeraar uiteindelijk de winnaar is!


Omdat ik al vaker naar het FBTO-beleid over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen had gevraagd, zonder reactie overigens, was dit weer eens een passende gelegenheid om na te vragen..........zou dan FBTO niet tenminste de Parkinson-patiëntenvereniging kunnen gaan steunen met het contacteren van de fabrikant om casettes met minder medicijneninhoud te gaan verkopen en daarmee de immense medicijnenkosten van rond de € 40.000. p.p.p.A terug te brengen, zoals dit het voorstel van Marlies op haar Topic was.

https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/duodopapomp-786/#post12135

Ik ondersteun hiermede het idee van Marlies om hier te proberen kosten te besparen. Door onderzoek. Mij is het duidelijk, dat de ca. 125 nederlandse Parkinsonpatiënten  met een pompje niet het verschil kunnen maken. Maar stel de te behalen winst is slechts 10% van 125 nederlandse patiënten x een factor 20% omdat niet iedere patiënt minimaal-gebruiker is zoals Marlies x € 40.000  dan maakt dat meteen € 10.000,- kostenreducering p.A. voor de gezamelijke nederlandse verzekeraars!! De patiëntenvereniging kan onderzoek laten doen.......met een éénmalige bijdrage van zorgverzekeraars, die hiermede voor de daaropvolgende jaren honderdduizenden Euro's kunnen besparen, want het zal niet bij 125 patiënten blijven.

Sparen doet direct de verzekeraar en indirect de premiebetaler.

Let op........iedere wereldreis begint altijd met de eerste stap......en die heeft Marlies gezet!

Patiëntenverenigingen ondersteunen? Ik denk het wél, maar misschien gedifferenceerd in nader overleg met de sponsor per project, dat via Onderling voorgesteld en uitgekozen zou kunnen worden? FBTO maakt dan juist het verschil!
Badge +1
@Niels Hielkema.
Vind je 10% korting voor VEH-leden op een FBTO-verzekering dan wél logisch? FBTO geeft die korting!


Nee die korting vind ik niet logisch, dat heeft de VEH goed uitonderhandeld voor de leden van de verenigingen. Een korting van een bedrijf moet niet de reden zijn dat je er iets koopt, de kwaliteit van het product, de service, de verantwoording die ze nemen (voor het milieu, jou, de omgeving, het probleem of wat dan ook) , of de zorgen die ze uit je handen nemen dat zijn redenen om klant te worden.

Overigens ben ik lid van de VEH, en ben ik blij dat mij vereniging dat zo goed geregeld heeft voor mij.

De keuze voor de FBTO is niet gemaakt voor de korting, maar op andere redenen, maar maak ik er graag gebruik van.

Maar heel eerlijk heb ik liever dat ze geen korting weggeven aan belangen verenigingen en gewoon een geweldig scherpe premie/goed product neerzetten. Dat doen ze al doordat er geen tussenpersonen zijn van FBTO verzekeringen, ze zijn een "direct writer" en voeren alle contacten direct zelf uit zonder een marge over te moeten maken naar tussenpersonen.


Vind je 10% korting op winterbanden dan sympatieker? FBTO doet ook dat.


Ja die vind ik super sympatiek, de FBTO betaalt namelijk niet die 10% dat doen de aangesloten merken en bedrijven, omdat JIJ een FBTO klant bent geven ZIJ de korting, dus niet de FBTO, maar de bedrijven waar ze afspraken mee hebben. Dit voordeel komt in jou portomonee, omdat ze van de FBTO een betere onderhandelings positie hebben (zie het als Independer met de verzekeringen). Die korting krijg jij als eenling met 4 bandjes niet bij elkaar gesprokkeld.

Lees maar eens, het staat netjes vermeld bij de autoverzekering.


Waarom betaalt FBTO eigenlijk de APK voor hun auto-verzekerden?\


De FBTO betaalt de APK niet, ook hier geld dat jij als klant van FBTO de APK gratis krijgt omdat de FBTO afspraken gemaakt heeft met garages, die willen graag vissen in de FBTO klantenpool en hebben daar een gratis APK voor over. Doe er je voordeel mee, het geld wat je bespaart komt van de aardige mevrouw/meneer aan de balie waar je afrekend en niet van de FBTO uit Leeuwarden.


Misschien betalen ze de contributie voor de sportschool ook?


Helaas doen ze dat niet, maar je krijgt wel 20% korting bij AchmeaHealth. Ook hier weer krijg je de korting van AchmeaHealth en betaald de FBTO niet de andere 20%.

Het nadeel is dat je voor deze voordeeltjes wel "veroordeeld" bent to de "aangesloten" bedrijven. Dat vind ik soms weer een beperking.

Echter vind ik het super als men nog veel meer van deze voordeeltjes voor mij zou verzorgen als FBTO.  Leuk bijvoorbeeld 15% korting op alle Rambo verven bij  een bouwmarkt als je er een opstal verzekering hebt. Maar wederom de korting wordt gegeven door de bedrijven niet de FBTO. Daar verkijk je je op.


Patiëntenverenigingen als interessenverenigingen kunnen bij voorbeeld voor Parkinsonbetroffenen wetenschappelijk onderzoek laten doen, seminaren geven aan patiënten artsen en zorgverleners, onderhandelen met de overheid of zorgverzekeraars, medicijnengebruik en de effectiviteit laten onderzoeken, op een internet-forum ervaringen uitwisselen, nieuwsbrieven of tijdschriften verzorgen........enz.


De Parkinson Patientenvereniging is geen intressevereniging, maar als een belangen vereniging.  Dat geef je zelf al aan in je bericht omdat ze  onderzoek doen, voorlichting geven, onderhandelen met artsen, overheid en zorgverzekeraars. Ik heb het nog even in je bericht onderstreept.

De Parkinsonvereniging heeft 6 FTE's* waar een salaris voor wordt betaald. De vereniging heeft ruim 8300 leden*. 95%** van de markt voor zorgverzekingen zijn in handen van 4 grote koepelconcerns ** Zilveren Kruis/Achmea, CZ, UVIT en Menzis (let wel op, dat kan zijn door dat ze onder andere namen verzekeringen aanbieden).

Asl je als Patientenvereniging onderhandeld met verzekeraars die je contributie vergoeden, dan ben je je onafhankelijkheid kwijt, er is een financiel belangvan de Patientenvereniging onderhandelaars bij de verzekeraars (de vregoeding van het lidmaatschap). Als vereniging kan je niet zo makkelijk meer een vuist maken. want als ze ineens stoppen met vergoeden van het lidmaatschap dan stel je ineens het belang van ruim 8300 leden bloot aan jou mening, en van die inkomsten wordt weer wel het salaris betaald van die 6 FTE.s die aan de onderhandelingstafel zitten.

Niet doen dus, als belangenvereniging moet je opkomen voor je leden, die moeten lid van je zijn, ideeele fondsen (waar ook de Parkinson een grote donatie van krijgt) die moeten de vereniging ondersteunen. Als vereniging moet je dus niet in de hand bijten die je voed. Je inkomsten bronnen moeten niet afhankelijk zijn van de p[artijen wara je eventueel tegen stijd.

De mensne die namens de vereniging onderhandelen werken er, en die zijn direct afhankelijk van de vereniging voor hun inkomen (huur, hypotheek, schoolgeld... je kent het wel). Je moet als onderhandelaar wel heel sterk staan wil je daar niet gevoelig voor zijn. En als aangesloten lid heb je danniets aan je vereniging.


Wanneer het niet allemaal tegelijk mogelijk is, dán kies ik eerder voor de Parkinson-patiëntenvereniging en betaal mijn volgende APK dan wel zélf, of samen met een grote beurt, dan kost het helemaal niets!


Ik heb dus liever dat jij lekker die korting haalt bij de aangesloten bedrijven daar betaald de FBTO niet voor. Het lidmaatschap geld dat komt van de rekening van de FBTO, en dus indirect uit mijn zak, en ik heb er alle belang bij dat wat ik moet betalen aan de FBTO zo laag mogelijk is. 

Gezien het feit dat ik  de onafhankelijkheid van de belangenverenigingen heel belangrijk vind, moeten die niet gesponsord worden direct of indirect door zorgverzekeraars.

Ik vind dat als jij de belangenverening belangrijk vind, dat je dat zelf betalen moet. Een verzekeraar is geen geld machine, je slingert er aan en er komt geld uit. Als het door de verzekeraars vergoed zou worden praten we over een bedrag van 300.000 Euro.

De eerste reactie zal ik er zelf even op geven:

Ja duhh dank je de koekoek, dat is geen groot bedrag, je praat over slechts 18 cent per Nederlander per jaar, Maar er zijn wel een heleboel patienten belangenverenigingen (helaas kon ik niet zo snel achterhalen hoeveel, de vraag blijft daarom nog even onbeantwoord) als je deze vereniging geld geeft waarom die ander niet? Dat geld moet wel opgebracht worden door de verzekerden. Ik heb er geen belang bij, dus wil ik er niet voor betalen.

Verder is het zo dat er vanuit de overheid en diverse fondsen al geld gedoneerd wordt, vaak op basis van ledenaantallen. Als de helft van de leden van de belangenvereniging afhaakt omdat de verzekeraar het lidmaatschap niet meer vergoed, dan is de vereniging ineens wel een groot deel van zijn financiele middelen kwijt (veel meer dan 150.000 Euro)*Dus nogeens de vraag iets strakker, zou FBTO o.a. de Parkinson-patiëntenvereniging moeten ondersteunen door bij voorbeeld de contributie van de patiëntenvereniging te vergoeden of de vereniging te sponsoren?


Nee, dat MOETEN ze niet doen, ze moeten helemaal geen patienten verenigingen sponsoren, de redenen waarom heb ik hierboven weergegeven.

Het lidmaatschap van de Parkinson patienenvereniging bedraagd 35 Euro per jaar, als je het belangrijk vind wat die patienten vereniging voor je doet dan betaal je die zelf. En als je het belangrijk vind wat ze doen, ook al heb je zelf niets te maken met Parkinson dan doneer je aan een vereniging.

* Bron: : jaarveslag 2012 van Parkinsonpatientenvereniging op hun website
** Bron: Vara Kassa (zoek  op: vier grote zorgverzekeraars)
Badge +1
Dan stel ik de vraag rechtsom nog eens
en toon aan, dat de verzekeraar uiteindelijk de winnaar is!


Omdat ik al vaker naar het FBTO-beleid over Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen had gevraagd, zonder reactie overigens, was dit weer eens een passende gelegenheid om na te vragen..........zou dan FBTO niet tenminste de Parkinson-patiëntenvereniging kunnen gaan steunen met het contacteren van de fabrikant om casettes met minder medicijneninhoud te gaan verkopen en daarmee de immense medicijnenkosten van rond de € 40.000. p.p.p.A terug te brengen, zoals dit het voorstel van Marlies op haar Topic was.

https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/duodopapomp-786/#post12135


MVO is wat anders dan overal maar geld naar toe brengen.....

Zie mijn vorige reacties over het steunen van patientenverenigingen. Niet doen!


Ik ondersteun hiermede het idee van Marlies om hier te proberen kosten te besparen. Door onderzoek. Mij is het duidelijk, dat de ca. 125 nederlandse Parkinsonpatiënten  met een pompje niet het verschil kunnen maken. Maar stel de te behalen winst is slechts 10% van 125 nederlandse patiënten x een factor 20% omdat niet iedere patiënt minimaal-gebruiker is zoals Marlies x € 40.000  dan maakt dat meteen € 10.000,- kostenreducering p.A. voor de gezamelijke nederlandse verzekeraars!! De patiëntenvereniging kan onderzoek laten doen.......met een éénmalige bijdrage van zorgverzekeraars, die hiermede voor de daaropvolgende jaren honderdduizenden Euro's kunnen besparen, want het zal niet bij 125 patiënten blijven.


Wat is het belang van de fabrikant om aangepaste dosissen te maken? Het merendeel gebruikt de volledige dosis in uw aanname. Meer winst zit er niet in, er zijn 1000 gebruikers met eengemiddelde kosten van 40.000 Euro per jaar, Wat de totale pot Euro 40.000.000 Euro maakt, je praat over 4.000.000 Euro wat bestaaprd worden kan op 1000 patienten. Voor een kleinder dosis moeten nieuwe sudies gemaakt worden, product ontwikkeld, verzekeren, te distribueren (en de kans op meer afschijvingen omdat je in batches produceert met eenhoudbaarheidsdatum). Om uiteindelijk 4.000.000 te besparen wat misschien 40.000 Euro minder winst op levert?

Dan vervolgens, de verzekeraars moeten het vergoeden. die hebben geen keuze.

Er zijn geen alternatieven, er wordt zo weinig gebruikt het is niet rendabel voor een ander bedrijf om een gelijksoortig iets te maken, dus voor concurrentie hoeft de fabrikant niet bang te zijn.

De patienten die het gebruiken hebben er baat bij, ook al moeten ze half volle cassettes weggooien. Stoppen doen ze niet. Ze gaan zelfs de barricades op als het uit de verzekering gehaald wordt.

Ik zie dus niet in hoe de verzekeraar hier voordeel van heeft. Voor de fabrikant is er geen voor deel, de verzekeraar moet omdat de overheid en patienten dad afdwingen (ondermeer via de patienten verenigingen).

Asl de fabrikant het wel zou doen dan willen ze er meer aan verdoenen, dus wordt het duurder en moet de fabrikant meer betalen. Weg voordeel.  Meer geld weg grotere bonussen.

Ikzie het voordeel niet voor de verzekeraar of fabrikant.

Je berekening kan ik ook niet volgen dat met 10% vande gebruiker een besparingvan 25% gerealiseerd worden kan. Verder mis ik de onderbouwingvan de factor 20 (van wat) en op basis van welke grootte van de dosis komje tot de besparing van 25%?


Sparen doet direct de verzekeraar en indirect de premiebetaler.

Let op........iedere wereldreis begint altijd met de eerste stap......en die heeft Marlies gezet!


Ik zie niet in wie hier bespaard, ikzou graag eerst meer data zien zodat ik je berekening kan reproduceren.


Patiëntenverenigingen ondersteunen? Ik denk het wél, maar misschien gedifferenceerd in nader overleg met de sponsor per project, dat via Onderling voorgesteld en uitgekozen zou kunnen worden? FBTO maakt dan juist het verschil!


PAtienenverenigingen ondersteunen NIET doen, er ontstaat staat een "conflict of intrest".

Als de zorgverzekeraar al iets zou moetend oenis dat meta dnere verzekeraars (koepels) kijken of misschienbinnen Europa een alternatief wat net zo goed werkt maar veel goedkoper is kan worden ontwikkeld. Maar waarschijnlijk zijn daar veel wettelijke bepalingen die dat beperken.

Dit onderzoek hoeft niet gedaan te worden door ene patientenbelangen vereniging,maar puur uit de gedachte dat zorg betaalbaar moet blijven voorzowel verzekeraar als verzekerde.  Een nadeel zoukunnen zijn dat niet iedere verzekeraar er aan mee doet en dat daarmee hetbelang van zijn patienten geschaad kunnen worden (en daarligt dan weer een belangrijke taakt voor de patientenverenigingen)
@Niels Hielkema. Bedankt voor het uitvoerige commentaar. Het is al langer de wens om meer te discussieren op dit forum. Graag wacht ik eerst nog wat meer reacties af.

Jouw tendens is om de verzekeraar zich op het verzekeren te laten concentreren, een goed product te laten maken en zich niet met belangenverenigingen te bemoeien (behalve dan met de eigen belangenvereniging het Verbond van Verzekeraars). Vervolgens beïnvloeden georganiseerde kortingen (en kadootjes misschien) niet de beslissing voor/tegen een verzekeraar als leverancier, maar het voordeel is "mooi meegenomen". Alhoewel de meerderheid van de verzekerden momenteel de keuze heeft om tot op een bepaalde hoogte, de contributie aan zijn/haar belangenvereniging te kunnen laten vergoeden, pleideer je ervoor deze begunstiging eerder af te schaffen. MVO is eveneens niet interessant om dezelfde reden zeg je vervolgens. Het door mij aangenomen voordeel voor de/alle verzekeraars wanneer er een tweede casette met minder gel zou worden aangeboden en het percentage weggooien gereduceerd kan worden heb ik niet duidelijk gepresenteerd. Tenslotte wil ik er nog aan toevoegen, dat om een duidelijk onderzoek onder de gebruikers te kunnen doen, de Parkinsonvereniging optimaal de juiste patiënten onder haar leden zou kunnen bevragen.

Prima, dat er nu een discussie kan worden uitgerold, maar zoals gezegd, wachten we nog even op meer deelnemers.
Badge +1
@Niels Hielkema. Bedankt voor het uitvoerige commentaar. Het is al langer de wens om meer te discussieren op dit forum. Graag wacht ik eerst nog wat meer reacties af.


Graag gedaan, ik ben ook benieuwd naar andere reacties


Jouw tendens is om de verzekeraar zich op het verzekeren te laten concentreren, een goed product te laten maken en zich niet met belangenverenigingen te bemoeien (behalve dan met de eigen belangenvereniging het Verbond van Verzekeraars).


Klopt, iedere brance heeft wel een of meerdere belangeverenigingen, Makelaars (NVM/BVO), autoverkopers (RAI,Bovag), autokopers/gebruikers (ANWB). COnsumenten (Consumentenbond (en anderen))


Vervolgens beïnvloeden georganiseerde kortingen (en kadootjes misschien) niet de beslissing voor/tegen een verzekeraar als leverancier, maar het voordeel is "mooi meegenomen".


Kopt, het is misschien wel een soort van MVO, ik kan een bijdrage leveren aan mijn verzekerde door relevante kortingen te bedingen. Zoals korting op een bril (voor een hoop mensen toch een dagelijk noodzakelijk iets), of voor het herstel/onderhoud vane ne auto (voor de mensne die een autoverzekering afnemen. Zonder dat de verzekerinsgmaatschappij hiervoor kosten betaald.


Alhoewel de meerderheid van de verzekerden momenteel de keuze heeft om tot op een bepaalde hoogte, de contributie aan zijn/haar belangenvereniging te kunnen laten vergoeden, pleideer je ervoor deze begunstiging eerder af te schaffen.


Daar pleit ik zeker voor, je kan natuurlijk zelf besluiten een verzekeraar te nemen die lidmaatschap van een patientenbelangenvereniging het wel vergoed, maar waarschijnlijk heb jij gekozen voor de FBTO voor een of meerdere redenen? Een van de redenen kan de premie zijn. De premie differntiatie is gebaseerd op niet verplichte vergoedingen, vergoed je niet verpliche dingen niet kan een premie lager liggen. Maar je moet dan wel je verwachtingen afstemmen op het geheel, in overzichten staat precies vermeld wat ze wel of niet vergoeden.


MVO is eveneens niet interessant om dezelfde reden zeg je vervolgens.


Nee MVO is wat anders dan overal geld naar toe brengen. Dat is sponsoren.

Het vergoeden van een lidmaatschap van een patientenvereniging doet bij mij niet aan als MVO. Echter duidelijke voorwaarden in leesbare taal wel. Van mijn verzekeraar (FBTO) krijg ik niet heel veel post veel kan online geregeld worden, wat een enorme hoeveelheid papier en energie bespaart. Als je advies wil kan je bellen, de mensen die er zitten adviseren over de producten van FBTO, maar omdat het geen tussenpersonen zijn, zijn ze niet bonus gedreven, waardoor je een ander, en vaak eerlijker advies krijgt. Een ander voorbeeld van MVO is dat men zaken netjes afhandeld en zich bewust is van het probleem van de verzekerde, echter betekend dit niet dat alle smaar gedaan moet worden om een verzekerde te plezieren, als men dit kan doen binnen de kaders van het afgenomen product en voorwaarden waarom niet. Dat men mensen doorverwijst naat een patienten vereniging is zo'n voorbeeld. Dat wil niet zeggen dat de verzekeraar dan het lidmaatschap moet vergoeden. Het is een vorm van je verzekerde niet in de kou laten staan. Dat is veel meer MVO. Het feit dat FBTO dingen terug doet voor de verzekerde en de maatschappij is meer een voorbeeld van MVO.
Het door mij aangenomen voordeel voor de/alle verzekeraars wanneer er een tweede casette met minder gel zou worden aangeboden en het percentage weggooien gereduceerd kan worden heb ik niet duidelijk gepresenteerd.


Klopt, ik kom niet verder dan Euro 800 per jaar per verzekerde. Het voordeel van 10.000 Euro per verzekerde/per jaar kan ik niet boven water krijgen. Het kan zijn dat ik je cijfers verkeerd interpreteer. Maar ik mis gegevens om het daadwerkelijk goed te berekenen.

Er mist de informatie over de alternatieve grootte van de cassete, en ook wat de grootste kostenpost is in het vulproces. Misschien is dat wel niet het product zelf maar gezien de bederfelijkheid het vulproces en de materialen waar de verpakking uit gemaakt is. Hoeveel mensen gebruiken de cassette wel in een dag op? En wat is de alternatieve groote die je dan zou voorstellen? Moet er gespecialiseerde mensen komen helpen bij het verwisselen van de cassettes?  Die moeten dan ook vaker komen.

Aannames:

Een cassette A kost Euro 100,-- per dag de hoeveelheid medicamenten is 2
iedereen heeft dezelfde cassettes.
Het verpakken, steriliseren, opslaan, distribueren is 50% vande cassete prijs (Euro 50)
70% gebruikt de cassette A geheel op
20% gebruikt tussen de 50% en 100% uit de cassette A
10% gebruikt minder dan 50% uit cassete A

Nu gaan we een nieuw type cassette maken type B, we laten de complete ontwikkelkosten, certificeringskosten en dergelijke buiten beschouwing. In cassette B zit 50% van de hoeveelheid medicamenten als in cassette A.

We verkleinden de cassetes naar 50% van de hoeveelheid medicijnen

Omdat we een type pomp hebben moet de vorm en grootte van de cassete gelijkz ijn aan die van cassette A, en is alleen de hoeveelheid medicamenten kleiner.

De verpakkingskosten bedragen nogsteeds 50 Euro
De medicamenten kosten nu slechts 25 Euro in cassette B
De totaalprijs bedraagt 75,00

Echter 90% van de gebruikers heeft niets aan een kleinere cassette, die gebruiken meer dan 50% van de inhoud. Als we alleen cassette B gebruiken dan zien we voor 90% van de gebruikers alleen maar een kosten stijging van 50 Euro per dagen bij 10% van de gebruikers een kosten daling van 25%.
Dat zou een totale kostenstijging zijn van 47,5% p.p.p.j.

Als een cassette gewisseld moet worden door een kundig verpleegkundige die er dan voor langs moet komen betekend hetd at de menen die 2 cassettes per dag gebruiken altijd aanhuis gekluisterd zitten want ja ze hebbennu eenmaal 2 cassettes per dag nodig, ook moet er dus bij die 90% 2x zoveel zorg uren gedeclareerd worden voor het vaker verwisselen van cassette, reinigen van de pomp e.d.

De totale kostenbesparing per patient zou 2,5% zijn(slechts bij 10% heeft een cassette met 50% inhoud zin, en we besparen dan 25% op hun kostens dan praat je opver 1000 Eurp p.p.p.j.

Daar staat tegenover: Dubbele opslag kosten, ombouwen van vulmachine (of 2 de vulmachine), ontwikkelen, certificeren, meer zorg uren declareren, patienten die minder van huis kunnen. Ikw eet echt niet of het zinheeft om het te doen, mijn redenering zegt andersom, juist niet doen.


Tenslotte wil ik er nog aan toevoegen, dat om een duidelijk onderzoek onder de gebruikers te kunnen doen, de Parkinsonvereniging optimaal de juiste patiënten onder haar leden zou kunnen bevragen.


Dat zou zeker kunnen, en misschien wel een goede start zijn.


Prima, dat er nu een discussie kan worden uitgerold, maar zoals gezegd, wachten we nog even op meer deelnemers.


Ik ben benieuwd
Niels Hielkema. Ik haak vooraf even op jouw bovenstaande stelling in:

Als je advies wil kan je bellen, de mensen die er zitten adviseren over de producten van FBTO, maar omdat het geen tussenpersonen zijn, zijn ze niet bonus gedreven, waardoor je een ander, en vaak eerlijker advies krijgt.

Ben je er zeker van, dat de adviezen van de web-care dames en heren gekwalificeerde adviezen zijn in de zin van verbintelijk en deel van het contract? Profesionele adviseurs maken een rapport van hun advies dat ondertekend moet worden. Ik heb geprobeert de adviseurs van Independer als objectief klantinformatiepunt tot een stellingname hierover te provoceren.......Er is een vaak niet helemaal duidelijk verschil tussen "productafhankelijk advies", zoals de verzekeraars dit doen en "samen naar een verbintelijke, maar onafhankelijke oplossing zoeken." Ik weet nog niet in hoeverre de bankierseed in de toekomst ook voor verzekeraars gaat gelden, maar we willen méér vertrouwen opbouwen, en moet het verschil dus duidelijk zijn. Momenteel zijn er adviseurs, die tot de slotsom kunnen komen, dat FBTO (of een andere verzekeraar) de voor jou beste verzekering aanbied. Zij krijgen geen provisie, geen bonus, geen vergoeding, maar zijn juridisch verantwoordelijk voor hun uitspraken en advies.
Verzekeringen worden steeds gelijker.....

.......en het merk, dát doet er dan niet meer toe. Maar juist de Achmea-verzekeringsgroep heeft op talloze verzekeringsmerken zoals ook FBTO gezet. Voor de doorsnee consument maakt echter de vergelijkingssite inmiddels uit waar zijn verzekering afgesloten wordt. Wat maakt het merk dan nog uit? "Als het maar goedkoop is", citeer ik Independer. Om zich überhaupt nog van een concurrerende verzekeringsmaatschappij te kunnen onderscheiden wordt het BIJ-programma steeds belangrijker. Zoals hier op deze Topic het besproken ondersteunen van belangenorganisaties, sponsoring en/of MVO.

De these op deze Topic is, kan dat BIJ-werk allemaal overboord? Maakt dit het verschil niet meer uit? Ja, misschien tegen alle verwachtingen, ben ik er óók een voorstander van dat het gehele repertoire van vergoedingen, kortingen en kadootjes als service naar de klant toe afgeschud gaat worden. We kunnen weer terug naar de kwaliteit van de verzekering en de aangeboden service.
Dát het Achmea-concern eigenlijk een heel andere, een eigen koers vaart, wil ik hier nog eens uitleggen, want Onderling of FBTO verwijzen hier niet naar. Achmea en daarmee dus alle dochtermaatschappijen heeft beloofd, om van de gemaakte netto-winst een half procent in de samenleving te investeren. Dat is hun beleid, hun kadootje! Extra kadootjes is dus een versnipperings-appendix. De MVO-ondersite van Achmea, biedt de mogelijkheid en een formulier aan, om subsidie aan te vragen voor een aangeboden project.

https://www.achmea.nl/over-achmea/sponsoring/sponsoring-aanvragen/Paginas/default.aspx

https://www.achmea.nl/over-achmea/sponsoring/Paginas/default.aspx

Voor Onderling en/of FBTO dus dé gelegenheid, om eens met Marlies te gaan overleggen, of haar voorstel via de patiëntenvereniging Parkinson aan Achmea voor een onderzoek aangereikt zou kunnen worden!

Meer reacties op dit onderwerp verwacht ik niet meer en verwijs naar de nieuwe Topic:

https://forum.onderling.nl/verzekeringen-algemeen-5/loyaliteit-verzekeraars-zoek-790/#post12170
Badge +1
Niels Hielkema. Ik haak vooraf even op jouw bovenstaande stelling in:

Als je advies wil kan je bellen, de mensen die er zitten adviseren over de producten van FBTO, maar omdat het geen tussenpersonen zijn, zijn ze niet bonus gedreven, waardoor je een ander, en vaak eerlijker advies krijgt.

Ben je er zeker van, dat de adviezen van de web-care dames en heren gekwalificeerde adviezen zijn in de zin van verbintelijk en deel van het contract? Profesionele adviseurs maken een rapport van hun advies dat ondertekend moet worden. Ik heb geprobeert de adviseurs van Independer als objectief klantinformatiepunt tot een stellingname hierover te provoceren.......Er is een vaak niet helemaal duidelijk verschil tussen "productafhankelijk advies", zoals de verzekeraars dit doen en "samen naar een verbintelijke, maar onafhankelijke oplossing zoeken." Ik weet nog niet in hoeverre de bankierseed in de toekomst ook voor verzekeraars gaat gelden, maar we willen méér vertrouwen opbouwen, en moet het verschil dus duidelijk zijn. Momenteel zijn er adviseurs, die tot de slotsom kunnen komen, dat FBTO (of een andere verzekeraar) de voor jou beste verzekering aanbied. Zij krijgen geen provisie, geen bonus, geen vergoeding, maar zijn juridisch verantwoordelijk voor hun uitspraken en advies.


Misschien ben ik wat kort door de bocht met mijn reactie over de provisies, tegenwoordig koop je een advies en wordt hij niet mee rbetaald uit een bonus of teruggave van een verzekeraar aan de tussenpersoon. Een deel van je verzekeringen kan je goed zelf afsluiten denk ik. Ben je niet bekend met de materie, ga dan vooral naar een echt onafhankelijk adviseur, endie zit niet op een bank tijdens een verjaardagsbezoek ofzo.

Of ze daadwerkelijk juridisch verantwoordelijk zijn voor hun advies weet ik niet, ze zijn als het goed is niet meer afhankelijk van afsluitprovisies. Helaas vinden mensen het raar dat advies niet meer "gratis" is.
Badge +1
Verzekeringen worden steeds gelijker.....

.......en het merk, dát doet er dan niet meer toe. Maar juist de Achmea-verzekeringsgroep heeft op talloze verzekeringsmerken zoals ook FBTO gezet. Voor de doorsnee consument maakt echter de vergelijkingssite inmiddels uit waar zijn verzekering afgesloten wordt. Wat maakt het merk dan nog uit? "Als het maar goedkoop is", citeer ik Independer. Om zich überhaupt nog van een concurrerende verzekeringsmaatschappij te kunnen onderscheiden wordt het BIJ-programma steeds belangrijker. Zoals hier op deze Topic het besproken ondersteunen van belangenorganisaties, sponsoring en/of MVO.

De these op deze Topic is, kan dat BIJ-werk allemaal overboord? Maakt dit het verschil niet meer uit? Ja, misschien tegen alle verwachtingen, ben ik er óók een voorstander van dat het gehele repertoire van vergoedingen, kortingen en kadootjes als service naar de klant toe afgeschud gaat worden. We kunnen weer terug naar de kwaliteit van de verzekering en de aangeboden service.
Dát het Achmea-concern eigenlijk een heel andere, een eigen koers vaart, wil ik hier nog eens uitleggen, want Onderling of FBTO verwijzen hier niet naar. Achmea en daarmee dus alle dochtermaatschappijen heeft beloofd, om van de gemaakte netto-winst een half procent in de samenleving te investeren. Dat is hun beleid, hun kadootje! Extra kadootjes is dus een versnipperings-appendix. De MVO-ondersite van Achmea, biedt de mogelijkheid en een formulier aan, om subsidie aan te vragen voor een aangeboden project.

https://www.achmea.nl/over-achmea/sponsoring/sponsoring-aanvragen/Paginas/default.aspx

https://www.achmea.nl/over-achmea/sponsoring/Paginas/default.aspx

Voor Onderling en/of FBTO dus dé gelegenheid, om eens met Marlies te gaan overleggen, of haar voorstel via de patiëntenvereniging Parkinson aan Achmea voor een onderzoek aangereikt zou kunnen worden!

Meer reacties op dit onderwerp verwacht ik niet meer en verwijs naar de nieuwe Topic:

https://forum.onderling.nl/verzekeringen-algemeen-5/loyaliteit-verzekeraars-zoek-790/#post12170


Laten ze voor dat geld nu juist dingen doen waar iedereen wat aan heeft en niet alleen de Parkinson patienten vereniging. Ik denk dat ze bij Achmea ook zelf wel een idee hebben wat zinnig onderzoek ik.

Het liefts zi ik namelijk dat mensne het zelf belangrijk vinden en hun portemonee trekken, en niet dat dat gebeurd met de opbrengsten van een verzekeraar, waarvoor iedreen betaald heeft.

Vinden mensne belangrijk dat er onderzoek gedaan wordt, doneer, geld, tijd spullen of wat dan ook. En laat dat niet over aan een verzekeraar.
Hier een voorbeeld van een vraag, of de financiële ondersteuning (van de sportschool) niet door de verzekeraars kan worden georganiseerd.......om de klanten gezonder te houden.......


'Korting op sportschool' - WUZ| Uw eigen nieuws maakt u óók bij De Telegraaf [watuzegt]

Dus de éèn wil van "de flauwekul" af, zoals de contibutie van de patiëntenvereniging (mee-)betalen en de ànder wil de bemoeienissen juist gaan uitbreiden.

FBTO gaat meer op de commerciële lijn en maakt deals met organisaties, waar je als FBTO-klant een korting of een ander voordeel kunt ophalen. FBTO gebruikt het aantal klanten dus als "aanytrekkelijkheidsfactor" naar derde partijen toe, maar laat het zich verder niets kosten. Een tussending.

Zou FBTO meerdere partijen moeten arrangeren voor ons klanten? Wie kan er een voorbeeld van geven?
De sportschool was al een goed voorbeeld........
Badge +1
Dit is een typisch voorbeeld van "anderen" die iets moeten doen. Ik ga niet naar de sportschool want het is te duur, maar wel goed voor me. Dus moet iemand anders betalen, of iemand anders iets doen. Niemand zal zeggen ohh ik vind de sportschool te duur ik ga dagelijks wandelen, fietsen, hardlopen, zwemmen of wat dan ook. Korting op de sportschool is geen motivatie om naar een sportschool tegaan, er zijn dure en goedkope sportscholen. Mensne gaan niet naar de sportschool omdat ze korting krijgen. Mensen die niet agan hebben het "te druk", of het "past niet in de agenda" . En ja je zal vast altijd wel iemand vinden die er wel door gaat, maar de meerderheid (99%) gaat niet ineens wel omdat ze wel korting krijgen. EN het ergste van alle ssi dat ik denk dat de sportscholen er alelen duurder van worden, want ja z ekrijgen toch wel korting dus kunnen we de prijs wel opvoeren.

Sportschool hebben ze gedaan, ik denk dat  het voor FBTO een ondoenlijke zaak is om metiedere sportschool een afspraak te maken, dus zal je uitkomen bij landelijke ketens (zoasl Achmea Health). Ik heb al eens aangegeven wat nadelen zijn van afspraken die gemakatw orden door een grote partij mete en andere partij, dat je de verplichting hebt wil je gebruik maken van het voordeel, dat je bij een of twee partijen moet zijn waar de FBTO afspraken mee gemaakt heeft.

Ze doen het al voor  meer dingen, weet je nog die APK die je aanhaalde, de Winterbanden korting? en de korting op brillen bij de SpecSavers?
@Niels Hielkema. Ik was al tegen lidmaatschapsponsoring.......maar als ik één wens vrij zou hebben......

de vrijwillige brandweer, die méérschade én voor de consument én voor de verzekeraars helpt voorkomen......
zij hebben het moeilijk en doen toch zulk goed werk, voor de eigen huisdeur!!


Ik heb me overigens zojuist van Onderling afgemeld..........misschien zijn er nog betere voorstellen? Tevens wens ik je veel plezier op dit forum.

https://forum.onderling.nl/stel-vraag-2/dien-idee-762/#post12364

Reageer