Fraude in de ZorgToon eerste bericht

35 reacties

@Frans, stop de laatste wens van premieverlaging maar in Gods-gehoorgang.......de premies zullen verder stijgen!

Ondanks de € 1.4-miljarden winst in de zorg, ondanks de € 450.000.000.000 (vierhondertvijftig-miljard) aangelegde investeringen (dat is ons premiegeld) door de verzekeringsmaatschappijen en de winsten die hieruit weer resulteren en ondanks de te verwachten besparingsmaatregelen en fraudebestrijding......verder bloedzuigen dus.

Verzekeraars beginnen hun kapitaal in de toekomst zelfs direckt aan te leggen/te investeren om "de samenleving te helpen" met de infrastructuur. Dus de gemeente kan de riolering niet meer bekostigen, de provincie de wegen niet meer verbeteren, justitie en politie gegrijpen de cybercrimepraktijken niet meer en de ontwikkeling van de zelfopgelegde groene-stroom-quota kost miljarden aan investeringen.........en niemand heeft hiervoor nog de middelen, "onze" verzekeraars gaan wel helpen. In Duitsland worden successieve behinderende wetten veranderd/aangepast, zodat we toekomstig onze tol/mout op de autobaan uiteindelijk aan "onze" geldopzuigende verzekeraars gaan betalen. Vervolgens worden de vaarwegen, de stroomleidingen, databanken, spoorlijnen en vliegvelden "geholpen".

Dáárom moet de zorgpremie dus omhoog? Nee, de zorgpremie gaat omhoog, omdat de staat geen tegengas meer kan geven om maatschappelijke problemen op te lossen. De banken zijn buiten westen, geen partner meer en dat is dè kans voor verzekeraars. Investeren op de lange termijn en nog meer winst en invloed genereren. Maar wat doen ze toch met al die winsten? Dàt.......is een chronisch kapitalistische ziekte. Dus zijn verzekeraars uiteindelijk wolven in schaapskleding? Verziekeraars?

Jij en ik......hebben er toch baat bij........dat de riolering morgen nog werkt (dankzij "onze" verzekeraars). Voorzichtiger heb ik het niet kunnen uitdrukken. Een idiote complottheorie? Ik had er graag een Topic van gemaakt......maar dan moet je tientallen "bewijzen" achterelkaar plaatsen........en dat is sinds kort......ongewenst. Kritiek....ongewenst. Communicatie.....ongewenst! Maar Onderling vraagt toch om de menigen en hopelijk krijgen jullie (Onderlingers) hierdoor geen moeilijkheden. Indien toch, is het hele community-idee geen knip voor de neus waard.
Mijn hoop zet ik op de recherchen en onderzoeken van het in september startende onafhankelijke media "de Correspondent" met onafhankelijke journalisten, geld via sponsoren en niet via advertenties!, die persoonlijk al een naam hebben gemaakt. En jij Frans, zet.......eerder op de PVV en je gezonde mensenverstand? Sàmen voor een betere snuffelloze solidaire betaalbare maatschappij! Ieder op zijn eigen manier........

'Zorgpremie mogelijk omhoog de komende jaren' / Vara Kassa
Badge
Minister Schippers heeft een Zorgdeal gemaakt met partijen want er moet nog eens 1 miljard bespaard worden op De Zorg. Details hierover kunnen jullie vinden onder de volgende link:

Schippers zegt 1 miljard te besparen met nieuwe zorgdeal - BINNENLAND - PAROOL

Citaat daaruit:

‘Inzet is verder dat het voor patiënten duidelijker moet worden welke zorg wel en niet wordt vergoed, en welke tand- of huisarts wel of geen contract heeft met hun zorgverzekeraar. Afgesproken is ook dat de zogeheten restitutiepolis die een verzekerde meer keuzevrijheid biedt, blijft bestaan in het basispakket.’ Einde citaat.

Vooral over dat van die restitutiepolis ben ik natuurlijk heel tevreden zij het dat dat mij nog niet ver genoeg gaat. Afschaffen die naturapolissen en en masse invoeren van de restitutiepolis om daarmee verdere fraude door sommige(!) Zorgverleners die, behalve een stethoscoop ook een vork in hun binnenzak hebben om daarmee te kunnen schrijven, in de kiem te smoren

Minister Schippers heeft in het recente verleden ook om tips gevraagd hoe De Zorg zuiniger zou kunnen. Wij op deze site hebben hier al veelvuldig ideeën voor aangedragen en dus ga ik dan hier en nu niet opnieuw doen. Degenen die mij en ook Hansje hier kennen, kennen ook onze ideeën.

Ik denk echter dat Minister Schippers zelf nog niet toe is aan rigoreuze hervormingen in de Gezondheidszorg en dus blijft het rommelen in de Marge. Vandaar dat er nog niet zo veel is uitgekomen zoals blijkt uit de bijgaande link.

Veel tips goedkopere zorg. Bezuiniging van 1,5 miljard.

De Minister wordt in het bijgaande filmpje

Schippers: patiënten kunnen fraude ook voorkomen - NOS Nieuws

door de Kamer ook verweten dat zij heeft weggekeken en te laat is gestart met de diverse fraudemaatregelen die zij kennelijk nu wel in zet.

Ik kan me die mening van de Kamer wel enigszins voorstellen gezien het artikel waar ik in post 6 al aandacht voor vroeg.  

Schippers: verzekeraars niet gebaat bij opsporen zorgfraude - nrc.nl

Hoe dan ook, Minister Schippers vindt dat zij niet weggekeken heeft maar om de Kamer tevreden te houden zal ze er nu toch wel vol in moeten gaan. En daar geloof ik nu ook wel in. Er is bijna geen grotere motivator te bedenken voor een politicus dan het al of niet gedwongen afscheid nemen van het pluche. De PVV heeft een motie van wantrouwen ingediend maar die gaat het waarschijnlijk niet halen, enerzijds omdat het de PVV is en anderzijds omdat de PVV dat natuurlijk vaker doet en dan verwatert de donderslag bij heldere hemel, die zo’n motie eigenlijk zou moeten veroorzaken, in een miezerig buitje motregen.
  
Onder andere belooft de Minister nu een Groot Fraudeonderzoek, regelmatig updates hiervan naar de 2e Kamer en patiënten die inzage krijgen in ingediende nota’s hetgeen naar mijn mening het beste kan door middel van het op grote schaal invoeren van declaratie- dan wel restitutiepolissen hetgeen ik op Onderling.nl op diverse fora en in diverse posts al meermalen heb betoogd. 

En wie weet kunnen onze premies dan ooit nog eens omlaag. 
Badge
In post 5 hierboven schreef ik (onder andere!!) het volgende, welk citaat overigens al van een andere post van mij af kwam elders op dit forum een half jaar eerder:

‘Los van de vraag of de overheid hier daadwerkelijk nog iets aan gaat doen of, zoals te doen gebruikelijk, alleen gaat volstaan met het volgend jaar weer 10% op de premie en het eigen risico te gooien, vraag ik me af of wij hier zelf iets aan kunnen gaan doen. Ik begin met wat maatregelen te noemen in willekeurige volgorde en niet strevend naar volledigheid, aan de forumgenoten vragend om mij aan te vullen:

- Ik vind dat ziektekostenverzekeraars naturapolissen moeten afschaffen en voortaan uitsluitend nog maar moeten gaan werken met declaratiepolissen waarbij uitsluitend de verzekerden kunnen declareren.

- artsen waarvan vermoed wordt dat zij sjoemelen dienen met naam en toenaam vermeld te worden in een Centraal Register welk register alleen toegankelijk is voor (medisch onderlegde?) fraudespecialisten. Als één arts van het bovenmatig declareren zijn hobby heeft gemaakt komt deze van zelf boven drijven.

- Van bewezen fraude dient altijd aangifte te worden gedaan waarbij Justitie beslist of men gaat vervolgen of niet?’

In een artikel van 11 juli 2013 onder de volgende link Verzekeraars ontdekken voor 6 miljoen euro aan zorgfraude | nu.nl/binnenland | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl staan de volgende citaten:

'De verzekeraars willen dat ziekenhuisnota's begrijpelijker worden voor verzekerden. Patiënten moeten dan scherper opletten of de declaraties die ze voor hun behandeling krijgen wel kloppen. Ook krijgen ze op die manier meer inzicht in de kosten van hun zorg.'

'Ook worden fraudeurs geregistreerd in een waarschuwingsregister voor andere verzekeraars. Ook wordt in bepaalde gevallen strafvervolging ingezet.'

Ik ben niet zo arrogant om nu te gaan roepen dat de mensen, die hier nu daadwerkelijk mee aan het werk gaan, kennelijk goed naar mij geluisterd hebben omdat de overeenkomsten natuurlijk opvallend zijn. Wel, dat als je gaat nadenken over maatregelen je kennelijk tot vergelijkbare conclusies komt.

Want, links om of rechts om verheugt mij dit echt bijzonder!!! De beerput moet open!!!! En of de bedenkers hiervan nu goede lezers zijn of zelf een goed stel hersens hebben vind ik minder interessant. Overigens kunnen patiënten natuurlijk alleen maar scherper opletten als ze die nota's zelf ook kunnen zien hetgeen niet het geval is bij naturapolissen maar wel bij declaratiepolissen. Vandaar ook mijn pleidooi voor uitsluitend nog maar declaratiepolissen.

Overigens vind ik dit nog maar een begin. Los van de fraude moet het gehele systeem op de schop zoals ik in andere topics op Onderling.nl al meerdere malen vurig heb betoogd.

Laat ik echter positief afsluiten: Het begin is er!!!!
Badge
@Frans. Inmiddels wordt er aan "een veiliger klokkenluidershuis" gewerkt zoals bij Knevel&van den Brink was te zien, maar wat vindt je van het volgende bericht?

Klinkt naar nog meer voorwaarden, nog meer regels (om de winst te kunnen verhogen?) en nog minder keus.


Achmea gaat inspecties uitvoeren in ziekenhuizen


Hans,

Ik vind het geweldig wat Achmea doet en goed voorbeeld doet misschien goed volgen. Ik hoop dat ze bij die inspecties ook het declaratiegedrag meenemen en dat ook inspecteren. Laat zo'n arts/specialist maar eens uitleggen, mede aan de hand van de codes en afspraken die daar voor zijn, hoe hij zijn declaratie heeft opgebouwd. Elke dag om 18.00 uur heb je op RTL 7 een programma waarin ze werken met lokauto's. De bedoeling is om dieven in de val te lokken maar ook om een sfeer te creëren waarbij elke te stelen auto 'verdacht' lijkt. Zo ver zijn we nog niet in Nederland maar beveiligingscamera's hebben een vergelijkbaar effect.   
Oftewel, laat zo'n arts/specialist voelen en merken dat zijn declaraties 'geobserveerd' worden en laat hem dat vooral rondbazuinen. Alleen hiermee heb ik al het vermoeden dat er miloenen aan fraude jaarlijks voorkomen kan worden. Of dat voor ons al patiënt/zorgverzekerde ook nut heeft is een hele andere vraag. Als de zorgkosten stijgen, stijgen ook  de premies en eigen risico's. Als de zorgkosten dalen ben ik er nog niet van overtuigd dat men dezelfde rekenmachine hanteert.
  
@Frans. Inmiddels wordt er aan "een veiliger klokkenluidershuis" gewerkt zoals bij Knevel&van den Brink was te zien, maar wat vindt je van het volgende bericht?

Klinkt naar nog meer voorwaarden, nog meer regels (om de winst te kunnen verhogen?) en nog minder keus.


Achmea gaat inspecties uitvoeren in ziekenhuizen
Badge
'Onderzoek naar miljoenenfraude met spiraaltjes' - nrc.nl

Yessss !!!!!!

Het is voorjaar dan wel bijna zomer. De sneeuw op de bergtoppen van de gehele bergketen begint te smelten en onder die sneeuw komt nu een partij bagger tevoorschijn die zijn weerga niet kent. De ene na de andere Zorgfraude komt onder de sneeuw vandaan en langzaam, heel langzaam komt men er achter dat er nog een gehele bergketen onder dat topje van die ijsberg zit.

Het is toch geweldig dat onze bestuurders dit nu ook ontdekken. En oh ja, ze gaan er nu ook wat aan doen. De ziektekostenverzekeraars zijn al begonnen want die hebben natuurlijk een enorm belang. Immers, die onmaatschappelijk hoge winsten moeten natuurlijk ‘koste wat kost’ veilig gesteld worden.

Hoewel, ik weet niet hoe het komt maar ik heb een beetje een onderbuikgevoel dat Minister Schippers er nog steeds niet helemaal aan wil.

Schippers: verzekeraars niet gebaat bij opsporen zorgfraude - nrc.nl

Immers, wat is nou simpeler om de rekening gewoon bij de burger neer te leggen. Nog een procent of 10 er op bij de Zorgpremie en het eigen risico, een procent of 20 op de Hoge Eigen Bijdrage van onze demente ouderen in het verpleeghuis, die dat immers toch niet merken omdat ze dement zijn, nog wat verzorgingshuizen sluiten, openvallende plaatsen opvullen met studenten en we zijn er. En mochten we nog wat overhouden dan verhogen we gewoon de Zorgtoeslag, Huurtoeslag, kinderopvangtoeslag en de Kinderbijslag die we nu ook al naar Polen. Roemenië en Marokko sturen. Enne, oh ja, er moet nog een oplossinkje gevonden worden voor die zes miljard die we nu weer moeten gaan bezuinigen.

Want, jullie hebben het vast gehoord dat Brussel ons heeft opgedragen dat er nog zes miljard bezuinigd moet worden.

Die mensen verdienen daar € 25.000,- netto per maand maar zijn niet in staat om de prijs van een liter benzine of een pakkie shag tussen Nederland en België gelijk te krijgen maar vertellen ons intussen wel dat we zes miljard moeten bezuinigen.

Ik ga binnenkort even naar België om daar mijn shag te halen en als ik daar dan toch ben dan tank ik daar gelijk even.
Badge
VANMORGEN IN HET NIEUWS!!!!!!!

Het onderzoek naar fraude in de Zorg wordt verder uitgebreid omdat er toch wat meer aan de hand blijkt te zijn dan alleen dat topje van die bergketen die ze nu ontdekt hebben.

Zie: Onderzoek zorgfraude uitgebreider | nu.nl/politiek | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

       Kamer eist onderzoek mogelijke fraude zorginstellingen | nu.nl/economie | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

Goh!!! En waarom kijk ik hier nu niet van op? En waarom is dit nieuws dan?

De Zorgautoriteiten hebben dus nu ontdekt dat er onder het topje van deze bergketen misschien nog een heel bergmassief schuil gaat en dat is kennelijk nieuw voor hen.

En ik val van mijn stoel hier.

Op 20 januari 2013 schreef ik in post 43 van dit onderwerp
https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/kleiner-zorgpakket-voor-lagere-inkomens-562/index5.html
al het volgende:

‘Los van de vraag of de overheid hier daadwerkelijk nog iets aan gaat doen of, zoals te doen gebruikelijk, alleen gaat volstaan met het volgend jaar weer 10% op de premie en het eigen risico te gooien, vraag ik me af of wij hier zelf iets aan kunnen gaan doen. Ik begin met wat maatregelen te noemen in willekeurige volgorde en niet strevend naar volledigheid, aan de forumgenoten vragend om mij aan te vullen:

- zulke artsen moeten geschrapt worden uit de registers en niet meer worden toegstaan om hier in Nederland de geneeskunst uit te oefenen.

- Ik vind dat ziektekostenverzekeraars naturapolissen moeten afschaffen en voortaan uitsluitend nog maar moeten gaan werken met declaratiepolissen waarbij uitsluitend de verzekerden kunnen declareren.

- Ziektekostenverzekeraars moeten makkelijk benaderbare fraudecoördinatoren aan de telefoon laten zitten die door verzekerden gebeld kunnen worden en aan wie verzekerden gescande nota's even simpel kunnen voorleggen via e-mail voor nader overleg alvorens de nota's officieel in te zenden.

- Op declaratieformulieren moeten vragen komen te staan zoals: vindt u één of meerdere nota's bovenmatig? Zo ja, gaarne een toelichting.

- artsen waarvan vermoed wordt dat zij sjoemelen dienen met naam en toenaam vermeld te worden in een Centraal Register welk register alleen toegankelijk is voor (medisch onderlegde?) fraudespecialisten. Als één arts van het bovenmatig declareren zijn hobby heeft gemaakt komt deze van zelf boven drijven.

- Van bewezen fraude dient altijd aangifte te worden gedaan waarbij Justitie beslist of men gaat vervolgen of niet?’

                                                           Einde citaat

Voor wat betreft eventuele beweerdelijke fraude met de Zorg Zwaarte Pakketten herinner ik me nog dat mijn vader, nog thuis wonend, oorspronkelijk was ingesteld op ZZP4. Na opname in het Verpleegtehuis kreeg hij meteen ZZP 5. Maar ik kan niet met stelligheid zeggen of er hier nu sprake van fraude is geweest vooral omdat ik mijn vader destijds natuurlijk niet voor niets liet opnemen. Hij ging achteruit.

Hoe dan ook, wij moeten steeds meer betalen aan Zorgpremie, het eigen risico wordt steeds hoger, de gekste proefballonnetjes worden constant verzonnen (zie mijn eerste post), oude, demente en kwetsbare bejaarden moeten steeds hogere eigen bijdragen betalen die inmiddels belachelijke vormen hebben aangenomen en als dank daarvoor krijgen die straks brallende en feestende studenten als buurman.

Student kan terecht in verzorgingstehuis - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]

In de tussentijd worden we compleet opgelicht door managers in de Zorg die, behalve een salaris dat in sommige gevallen de Balkenendenorm te boven gaat, vaak beloond worden met bonussen omdat ze kennelijk zo goed hebben gefraudeerd.

Ik word hier kots- en kotsmisselijk van maar ik durf niet te vragen of er een dokter in de zaal is die wat pilletjes kan voorschrijven tegen misselijkheid want voor dat ik het weet krijg ik een rekening voor een volledig medisch onderzoek.

    
Badge
Ja Hans maar zelfs daarmee moet je onder de huidige omstandigheden voorzichtig omgaan.....

Mavim.nl - 'Klokkenluidersregeling zorg stelt teleur'
Weer terug naar de fraude-realiteit.........
en hoe je er zélf iets tegen kunt ondernemen wanneer je ergens kennis van hebt


Anoniem melden en andere veelgestelde vragen over klokkenluiden
Badge
Mocht iemand nou denken dat ik een heel negatief ingesteld persoon ben gezien de bovenstaande reactie ..... dat is niet zo, integendeel, ik geniet van het leven maar ik ben ook realistisch, ik neem kennis van zaken en ik zie dingen om mij heen gebeuren waar ik absoluut niet positief over kan(!) zijn. 

Desondanks, om even de druk er af te halen wil ik graag het volgende YouTubefilmpje met jullie delen waar ik erg van genoten heb

Space Oddity - YouTube

Reageer