Fraude in de ZorgToon eerste bericht

34 reacties

Badge
In post 5 van dit onderwerp schreef ik het volgende citaat welk citaat overigens al van een ander onderwerp af kwam. Dus mijn originele citaat dateert al ergens van januari 2013:

‘Ziektekostenverzekeraars moeten makkelijk benaderbare fraudecoördinatoren aan de telefoon laten zitten die door verzekerden gebeld kunnen worden en aan wie verzekerden gescande nota's even simpel kunnen voorleggen via e-mail voor nader overleg alvorens de nota's officieel in te zenden.’  Einde citaat:

In post 9 schreef ik vervolgens het volgende:

‘Ik ben niet zo arrogant om nu te gaan roepen dat de mensen, die hier nu daadwerkelijk mee aan het werk gaan, kennelijk goed naar mij geluisterd hebben omdat de overeenkomsten natuurlijk opvallend zijn. Wel, dat als je gaat nadenken over maatregelen je kennelijk tot vergelijkbare conclusies komt.’ Einde citaat.

Ik herhaal die mededeling hier omdat ik bij toeval een paar Internetpagina’s tegen kwam: 

Er is namelijk een nieuwe Internetpagina opgericht en in een artikel daarover staat het volgende citaat:

‘Ik heb een knobbeltje in mijn borst, naar welk ziekenhuis kan ik het beste toe?’ of ‘Klopt mijn factuur wel?’; een greep uit de vragen die binnenstromen via PluhZ.nl.  

Zie: http://www.deweekkrant.nl/artikel/2013/oktober/01/gratis_zorgvraagbaak_voor_hagenaars

De betreffende pagina:  https://pluhz.nl/

Waar je dus ook vragen kunt stellen over de inhoud van je nota en zo ga je fraude weer tegen tezamen  met het afschaffen van naturapolissen en het alleen nog maar hanteren van  declaratiepolissen dan wel restitutiepolissen.

Hulde voor dit initiatief!!!
Badge
Dit keer een bijdrage die niet echt over fraude gaat maar meer over het naar overheidscriminaliteit geurende gedrag van de graaiende overheid zelf in hun zucht naar geld. Mensen gaan zich hier nu (terecht!) tegen weren. En ik weet waar ik over praat want ik heb hetzelfde semi-criminele graaigedrag aan den lijve ondervonden toen mijn vader op sterven lag in een verpleeginrichting. Dus: even voor de goede volgorde. Gedurende je arbeidzame leven mag je je leven lang AWBZ-bijdrage betalen, vervolgens mag je met AOW en pensioen dat echter ook steeds verder wordt uitgekleed. Dan kom je langzamerhand in een medisch circuit terecht waarvoor je ook steeds meer premie, eigen bijdragen en eigen risico gaat betalen. Vervolgens word je opgenomen in een verzorgingshuis en daarna in een verpleegtehuis waar je, als je daar langer dan een half jaar verblijft, tot op het bot toe wordt uitgekleed en mocht er bij je overlijden per ongeluk nog wat over bljven dan hebben we nog altijd de erfbelasting om dat nog even snel af te romen.    

'Vermogende wil meer schenken wegens AWBZ' - OverGeld | Lees het laatste financiële nieuws op OverGeld.nl van De Telegraaf [Vermogen] 

Ouderen lopen deur notaris plat om AWBZ - OverGeld | Lees het laatste financiële nieuws op OverGeld.nl van De Telegraaf [Vermogen]
 
Badge
Het volgende bericht zegt twee dingen, namelijk dat er nog volop wordt gefraudeerd in de Zorg en niet door de eerste de beste alsmede dat als je thans tegen de lamp loopt je flink wordt aangepakt.
Openbaar Ministerie - Gevangenisstraf geëist voor stelselmatige zorgfraude

De PVV is hier inmiddels een actie tegen gestart, zie Fraudeloketzorg

Citaat:

'Er verdwijnen jaarlijks miljarden euro's in de zorg door fraude," aldus Reinette Klever van de PVV. Als we dit terughalen kunnen we bijvoorbeeld de zorgpremie bijna halveren. De minister maakt hier echter onvoldoende werk van, en daarom start de PVV een eigen initiatief."

Via deze website kunnen vermoedens van fraude, fouten, misbruik of oplichting doorgegeven worden (geen medische fouten*). Uw privacy is gewaarborgd en persoonlijke gegevens worden niet openbaar gemaakt. U kunt ook anoniem melden. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om de minister te overtuigen dat ze meer werk moet maken van het aanpakken van fraude. Zij heeft alleen het topje van de ijsberg in beeld, wij willen haar laten zien wat nog onder water zit.'


Het is alsof ik me zelf hoor praten. Heb ik niet al eerder gesuggereerd dat er een loket moest komen om dit soort misstanden te melden en tevens dat de premie daarmee met honderden euro's omlaag zou kunnen. Wel, zie het initiatief van de PVV. Stel dat we fraude zouden kunnen uitbannen alsmede de onmaatschappelijk hoge winsten/reserves/buffers zouden kunnen vervangen door overheidsgaranties dan zou de zorpremie alsmede het eigen risico met 50% omlaag kunnen. Knip vervolgens die geldverslindende zorgverzekeraars er tussen uit, vervang dat door een ander systeem en we kunnen de gehele Zorg bijkant betalen met de opbrengst van de wegenbelasting die toch al niet meer wordt gebruikt om gaten in het wegdek te dichten maar om gaten in begrotingen elders te dichten. 

'Het verstand komt met de jaren' is een uitdrukking die wellicht nog wat negatief over komt maar wellicht wel bij de overheid past.  

Maar laten we het maar positief benaderen. Er is thans sprake van 'voortschrijdend inzicht' maar het gaat mij nog te langzaam.

Schippers: verzekeraars niet gebaat bij opsporen zorgfraude - nrc.nl = inzicht 1.

Schippers: honderd extra inspecteurs tegen zorgfraude - nrc.nl = inzicht 2 oftewel de voortschrijdende vorm daarvan.   

     
Badge
Het volgende bericht kun je terug vinden onder de volgende link: Miljoenen aan toeslagen weg - Alles over uw belastingaangifte en belastingtips op OverGeld.nl [Belastingen]

'De Belastingdienst kan zo'n 273 miljoen euro aan onterecht uitgekeerde toeslagen niet meer innen. In totaal blijkt er bijna 1,3 miljard euro aan te veel betaalde toeslagen uit te staan.' Einde citaat.

Maar wat is er nu echt aan de hand mede met de gegevens in het filmpje? Er staat dus dat de overheid in de vorm van de Belstingdienst zich dus voor meer dan 1 miljard heeft laten belazeren zogenaamd door uit te gaan van het vertrouwen dat men in mensen heeft. Daarbij staat nu al vast dat 273 miljoen niet meer is te innen terwijl je dat voor het restant maar moet afwachten. Daarbij komen nog klauwen vol aan geld aan inningskosten vooral als deze straks tevergeefs blijken te zijn zoals met die 273 miljoen. En let wel, dit is wellicht nog maar het topje van die ijsberg omdat 'de controle van gegevens pas achteraf plaatsvindt.' En wie weet wat er nog allemaal onder de kurk zit.   

Het volgende artikel bevestigt dat ook  
Belastingdienst verliest miljoenen - Video | Bekijk video's over het laatste nieuws op Telegraaf.nl [video_incoming]

Ik denk er hard over om ook maar eens zo'n zwendeltje op touw te gaan zetten. Misdaad loont kennelijk in Nederland met zijn naieve bestuurders. Misschien kan ik met mijn buurman afspreken dat wij elkaars huis gaan huren. Een portie huurtoeslag (dubbel dus) is zo binnen geharkt. Heb ik ook mijn dertiende maand weer terug. En tegen de tijd dat men er (misschien!) achter komt zit ik al op de Bahama's.  

En drie keer raden bij wie de rekening van al die naïviteit nu weer komt te liggen ...............................................................
@Frans. Lichtpuntje! Momenteel worden er 1.600 fraude-snuffelaars opgeleid......

PLUSJE: Werkgelegenheid scheppen. Boetes innen. Angst inboezemen......zoethoudertje naar de kiezers toe.

MINNETJE: Kosten per hoogopgeleide-snuffelaar, zeggen we 12 x 1.600 x € 4.000,- = € 76 miljoen per jaar, plus allemaal een rijksauto en rijksovernachtingen, rijks-buiten-de-deur-maaltijden enz  ........daar moet je eerst heel veel fraude voor gaan vinden of............eerst produceren!
Badge
De Zorgpremie gaat in 2015 weer met € 50,- omhoog. Zorgpremie met 50 euro omhoog in 2015 | Volg het nieuws terwijl het gebeurt

Dat komt volgens het artikel omdat de overdracht van de langdurige zorg (de AWBZ) naar het basispakket van de zorgverzekeringswet gaat.

Fijn!!!! Dit kan namelijk twee voordelen hebben:

1. Als de AWBZ naar het basispakket gaat en de premie daardoor stijgt, kan de 12.15% die we daardoor in box 1 nu nog uit ons inkomen betalen dus verdwijnen.  

2. Een uitstekende manier voor Zorgverzekeraars om hun Onmaatschappelijk Hoge Winsten/Buffers/Reserves voor dit doel te kunnen aanwenden. Immers, daarvoor waren ze bedoeld.  

PS1. Stiekem weet ik natuurlijk wel dat dit zo niet gaat werken. Er gaat natuurlijk helemaal niets omlaag.  
PS2. Zie ook de commentaren onder het artikel.
PS3. Wat dit met het onderwerp 'Fraude in de Zorg' te maken heeft? Nou, wat denk je zelf? O denk je dat alleen burgers en bedrijven zich hier aan schuldig maken? 

 
Badge
In Post 8 schreef ik het volgende:

'Ik vind het geweldig wat Achmea doet en goed voorbeeld doet misschien goed volgen. Ik hoop dat ze bij die inspecties ook het declaratiegedrag meenemen en dat ook inspecteren. Laat zo'n arts/specialist maar eens uitleggen, mede aan de hand van de codes en afspraken die daar voor zijn, hoe hij zijn declaratie heeft opgebouwd. Elke dag om 18.00 uur heb je op RTL 7 een programma waarin ze werken met lokauto's. De bedoeling is om dieven in de val te lokken maar ook om een sfeer te creëren waarbij elke te stelen auto 'verdacht' lijkt. Zo ver zijn we nog niet in Nederland maar beveiligingscamera's hebben een vergelijkbaar effect.  
Oftewel, laat zo'n arts/specialist voelen en merken dat zijn declaraties 'geobserveerd' worden en laat hem dat vooral rondbazuinen. Alleen hiermee heb ik al het vermoeden dat er miloenen aan fraude jaarlijks voorkomen kan worden. Of dat voor ons al patiënt/zorgverzekerde ook nut heeft is een hele andere vraag. Als de zorgkosten stijgen, stijgen ook  de premies en eigen risico's. Als de zorgkosten dalen ben ik er nog niet van overtuigd dat men dezelfde rekenmachine hanteert.'

Einde citaat.

Thans volgt het volgende hoofdstuk.

Tandartsen declareren te veel - gemiddeld 4.000 euro per tandarts - nrc.nl

En het is wederom Achmea die de smaak van het opsporen van fraude kennelijk te pakken heeft. Goed zo ACHMEA, aanpakken die criminelen!!
Badge
Moderators,

Dit is mijn laatste bijdrage over dit onderwerp. Sinds Hansje weg is krijg ik steeds meer de indruk dat ik alleen met me zelf in gesprek ben.

Het is niet het onderwerp denk ik want ik zie dat bij meer onderwerpen. Wat het dan wel is?

Dit is natuurlijk een site voor leken en wellicht ga ik te diep voor die leken maar ook ik ben geen ZORGdeskundige en het is wel een belangrijk onderwerp omdat dit ons natuurlijk allen aan gaat. Desondanks, geen reacies, zelfs geen oppervlakkige.

Dus wat mij betreft sluit ik nu dus dit onderwerp. Ik denk dat die keuze ook aan mij is want het was ook mijn onderwerp.


  
Hi Frans,

Ik heb het topic voor je gesloten. Wij vinden het jammer dat er verder geen reacties vanuit de community zijn gekomen op dit onderwerp.

Reageer