Eigen risico, eigen bijdrage, bij elkaar optellen van eigen bijdrage/risico

  • 23 juli 2015
  • 2 reacties
  • 1104 Bekeken

Het volgende onderwerp wil ik ter discussie stellen.
Zorgverleners kunnen drie jaar na dato nog declaraties indienen.
Wij zijn het niet eens met FBTO zorgverzekering dat drie jaar naar dato ( 2012 ) nog eigen bijdragen/ risico verrekend worden met te ontvangen vergoedingen over dit jaar. ( 2015)
Temeer dat drie jaar geleden die notas al bij FBTO zijn ingediend
En verder vindt ik het onacceptabel dat FBTO de eigen bijdrage bij elkaar opteld van jezelf en je partner.
Omdat men je bij het afsluiten van je zorgverzekering niet verteld heeft dat je beter je eigen polis met eigen relatienummer en bankrekening moet nemen, om dat te voorkomen. En dat is toch van de gekke.
In het systeem tot vorig jaar had je een relatienummer voor de hoofdverzekerde en partner. Kon je ook beide je gegevens inkijken
In het nieuwe systeem gaat dat niet meer omdat ieder een eigen DIGD nodig heeft om declaraties en vergoedingen te kunnen inzien.
Het zit zo ingewikkeld in elkaar dat je van goede huize moet komen om aan de brij van kosten en vergoedingen, eigen risico en bijdrage nog wijs te worden.

2 reacties

Hoi Ingrid!

Je hebt hier een topic gestart om een discussie te starten. Dan neem ik de aftrap :)

Ik heb je situatie bij onze afdeling Delcaraties neergelegd en zij kwamen met de volgende:

De rijksoverheid bepaalt tot wanneer uw nota’s ingediend mogen worden
De rijksoverheid heeft bepaald dat u en uw zorgverlener tot 36 maanden na uw behandeling nota’s in mogen dienen. Wanneer u het niet eens bent met dit beleid kunt u dit het beste bespreekbaar maken bij het Ministerie VWS. Het Ministerie VWS verwerkt het overheidsbeleid van minister Schippers. FBTO en alle andere zorgverzekeraars voeren het beleid van de minister uit.

FBTO kan openstaande rekeningen verrekenen
Wanneer u openstaande posten uit 2012 heeft. Dan mag FBTO deze kosten verrekenen met nieuwe vergoedingen. U heeft drie jaar de tijd gekregen om de nota te betalen. Wij verrekenen vergoedingen nooit met u als u voor uw achterstanden een lopende betalingsregeling met FBTO heeft.

U betaalt eigen risico voor zorg uit uw basisverzekering
In Nederland betaalt iedereen vanaf 18 jaar de eerste zorgkosten zelf. Dit heet eigen risico. De overheid heeft bepaald dat het wettelijk verplicht eigen risico in 2015 € 375,- is. In 2014 was dit € 360,-. In 2013 was dit € 350,-. In 2012 was het wettelijk verplicht eigen risico € 220,-. Naast het verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico. Dit is een bedrag van € 100, 200, 300, 400 of 500,-. Dit bedrag telt u op bij het verplichte eigen risico. Het eigen risico betaalt u per persoon per kalenderjaar. U betaalt nooit meer dan uw verplichte en vrijwillige eigen risico opgeteld. U betaalt geen eigen risico voor de volgende kosten:

- Huisartsenzorg;
- Kraamzorg;
- Verloskundige zorg;
- Verpleging en persoonlijke verzorging;
- Ketenzorg (aanvullende huisartsenzorg);
- Kosten van een donor voor de eerste nacontroles (hiervoor zijn vastgestelde periodes);
- Kosten die worden vergoed uit uw aanvullende modules.

Het eigen risico is persoonsgebonden
Het eigen risico wordt per persoon berekend. Omdat u heeft gekozen voor een gezinspolis ontvangt u één nota voor alle kosten die u met deze polis maakt. Wanneer u en uw partner beiden kosten maken die onder uw eigen risico’s vallen. Dan ontvangt u daar één nota voor. U ontvangt ook de vergoedingen van u en uw partner op één rekeningnummer.

Eigen bijdrage is geen eigen risico
Wanneer kosten niet worden vergoed uit uw basisverzekering heeft u een eigen bijdrage. Soms is een eigen bijdrage een gedeelte van de nota. Soms betaalt u alles zelf. Sommige eigen bijdragen kunt u aanvullend verzekeren. Bij FBTO kunt u bijvoorbeeld de eigen bijdrage van anticonceptiva verzekeren met de module Gezinsplanning.

U moet van de overheid inloggen via DigiD met SMS-controle
Alle zorgverzekeraars moeten uw declaratieoverzicht beter beschermen. Dit is door de rijksoverheid bepaald. Alle zorgverzekeraars gebruiken hiervoor DigiD met een SMS-controle. Wij moeten uw gegevens beter beschermen omdat u nu meer gegevens kunt inzien. U ziet bijvoorbeeld niet alleen meer dat u naar het ziekenhuis bent geweest. Maar ook op welke datum en voor welk specialisme. Deze nieuwe regels gelden voor iedere Nederlander vanaf 16 jaar.

Bekijk uw eigen risico online
Op MijnFBTO bekijkt u uw eigen risico overzicht. Hiervoor logt u in op fbto.nl. Daarna kiest u voor 'eigen risico bekijken' bij uw FBTO Zorgverzekering. U klikt op ‘details’ bij de nota die u wilt bekijken. Wilt u meer details? Dan logt u in met DigiD op uw declaratieoverzicht.
Het huidige overzicht is in mijn ogen ook erg onoverzichtelijk. Je kunt per module een specificatie inzien, maar waar het eerder nog onder te verdelen was in  bijv. fysiotherapie, krijg je nu alles uit de module. Ik zit nu ook met de rekenmachine ernaast om kosten uit de aanvullende module op te tellen. Waar ik vorig jaar regelmatig keek of de bedragen klopten, geloof ik het  nu wel. En geloof me, ik heb echt wel fouten eruit gehaald.

Reageer