De toekomst in de zorg voor 60 plussers!

  • 15 juni 2012
  • 83 reacties
  • 40533 Bekeken


Toon eerste bericht

83 reacties

Badge
Uit de bijgaande twee artikelen, in samenhang met elkaar te lezen, blijkt dat de VVD een wel heel onsamenhangend oordeel heeft over de zorg.

RTL Nieuws - Schippers: Ouderenzorg op de schop

VVD: Mensen moeten zelf thuiszorg betalen - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]

Citaat: ‘De meeste winst is volgens Schippers te behalen door zorg weg te halen uit instellingen. "Zorg moet niet meer in instellingen worden georganiseerd, maar bij mensen thuis en in de buurt."  ‘ Einde citaat.
Klinkt op zich niet onredelijk. Op dit moment heb ik geen idee wat nu het beste is. Uiteraard zijn er mensen die niet meer thuis kunnen wonen en zeker niet alleen maar er is ook zeker een categorie waarbij dat wel kan.
Maar dan volgt het volgende citaat: ‘De meeste mensen moeten in de toekomst zelf hun thuiszorg gaan betalen, vindt VVD-politica Edith Schippers. Als iemand het echt niet redt zonder thuishulp, mag pas bij de overheid worden aangeklopt.’ Einde citaat.

Dit nu lijkt me een flagrante tegenstelling.  Het lijkt er op dat er nu al een soort situatie wordt geschapen waarbij ouderen straks als ratten in de val zitten en geen kant meer op kunnen. 

Verder zegt het artikel: ‘Schippers is minister van Volksgezondheid en maakt zich al langer zorgen over de kosten van de gezondheidszorg, die volgens haar de pan uit rijzen. De thuiszorg niet meer collectief financieren is onontkoombaar om de zorg betaalbaar te houden, stelt ze donderdag in het AD.
Ook moet het systeem op de schop, stelt Schippers. Nu is het zo dat wordt bepaald waar iemand recht op heeft. Aan dat plaatje hangt een budget, dat ook wordt uitgegeven. De VVD-politica stelt dat dit leidt tot het verstrekken van onnodige zorg. Er moet kritischer worden gekeken naar wat iemand nodig heeft, in plaats van naar hoeveel geld er is, stelt ze.’ Einde citaat.

Voorts staat in het ene artikel: SP-Kamerlid Renske Leijten noemt Schippers hypocriet. "Schippers breekt de zorg af met haar afbraakbeleid. Ze wil mensen langer thuis laten wonen, maar de VVD bezuinigt 1,2 miljard op het budget voor de huishoudelijke verzorging. Je kan dus straks bij de VVD wel thuis verpleegd worden, maar in een smerig huis. Dat werkt niet en dat is dubbelhartig." Einde citaat.

Kort samengevat gaat het dus om drie dingen:
- De mensen moeten dus de zorginstellingen uit om thuis verder verpleegd te worden.
- Die thuiszorg moeten ze echter zelf gaan betalen.
- Dat zelfde geldt ook voor de huishoudelijke verzorging, zeg maar stof afnemen,ramen zemen, afwassen, stofzuigen en de was doen. Thuiszorg is AWBZ en huishoudelijke hulp is WMO.
Wat de twee artikelen niet vermelden, is dat het instrument voor de overheid heel simpel is. We hebben het CAK die nu nog regelt dat als je thuis woont, je een lage eigen bijdrage betaalt. Er is maar één handtekening nodig om die lage eigen bijdrage om te zetten in een hoge eigen bijdrage. Ook die ellende heb ik al in een post in één van de artikelen over de Zorg besproken.

Ik heb het al vaker gezegd en ik blijf me zelf maar herhalen. Je bent als senior alleen nog maar goed als je belasting betaalt en wel 60 jaar lang tot en met de sterftebelasting aan toe. Zodra je de overheid echter geld gaat kosten ga je tevens een probleem vormen. Er is niet één(!) politicus geweest die de afgelopen 70 jaar tegen de oorlogs- en babyboomgeneratie heeft gezegd:  Tjongejonge, jullie betalen met zijn allen wel heel erg veel belasting. Wij gaan er voor zorgen dat de generatie die tussen 1920 en 1960 geboren is wat minder belasting gaat betalen. Niet één!!! Maar nu die generatie zo langzamerhand hun eigen, eerst afgedragen(!) belastinggeld gaat aanspreken, en het belastinggeld dus een tegenovergestelde richting uit moet, struikelen ze zo wat over mekaar heen met te roepen dat  ‘het zo niet langer kan’. Logisch ook, en weer herhaal ik mezelf, want men is momenteel meer bezig met het (deels hobbymatig) praktiseren en financieren van met name de kunst- en cultuursubsidies, het allochtonenbeleid, Kunduz, ontwikkelingshulp, Europa, de euro, Griekenland, Spanje enz. Want dat is veel interessanter naar het buitenland toe en dan mag de Minister-President over een tijdje misschien weer een kwartiertje op schoot zitten bij de president van de Verenigde Staten.
Wat ik wel met Minister Schippers eens ben is dat het systeem hoognodig op de schop moet. Daar ben ik ook zo’n beetje mee begonnen in al mijn posts hier. Alleen heb ik daar waarschijnlijk hele andere ideeën over dan Minister Schippers zelf.
Badge
Rectificatie:

In post 6 van dit onderwerp schreef ik het volgende:

'Klap 1: Stel dat de helft op het moment van met pensioen gaan al niet meer werkt. Dat gaat de overheid in één klap een enorm bedrag aan uitkeringen schelen die plotseling ophouden. Dat de overheid er voor kiest om die klap nu uit te stellen met twee jaar, is hun keuze.'

Dat blijkt nu achteraf een te voorzichtige inschatting te zijn geweest van mij. Want het is niet de helft maar 2/3e deel van de mensen tussen 60 en 65 jaar dat momenteel niet meer werkt, geverifieerd door Nieuwsuur, zie Wilders over 60-plussers - Video - Nieuwsuur.nl  

10 jaar terug was dat trouwens nog 84%, dus 16% werkte toen nog maar.

En dat heeft weer allerlei gevolgen voor mijn daaraan gerelateerde berekening. Ik ga die berekening hier uiteraard niet overdoen omdat een ieder natuurlijk begrijpt wat de consequenties zijn voor die berekening. Wel begrijp ik nu stukken beter waarom de overheid, ondanks de economische crisis, steeds krampachtiger pogingen doet om iedereen van die leeftijd, die een WW, WAO,- WIA, IOAW- IOW- of bijstandsuitkering geniet, zo snel mogelijk weer uit dat circuit te brengen. Het zal toch niet gebeuren dat bijvoorbeeld de media er straks achter komt dat een verlaging van de pensioenleeftijd straks goedkoper blijkt te zijn dan een verhoging. Dan vallen al die geweldige plannetjes, waaronder het manipuleren van de eigen bevolking toch mooi in duigen. Die krampachtigheid uit zich bijvoorbeeld ook al in het volgende.

De overheid geeft de Gemeentes een bepaald budget om bijvoorbeeld de bijstandsuitkeringen te betalen met de boodschap er bij: als je geld uit dat budget over houdt mag je het houden voor andere Gemeentelijke bestedingen, kom je tekort dan moet je het ook zelf bijpassen uit dat zelfde Gemeentelijke budget. Men noemt dat een prikkel*. De gevolgen laten zich raden. Het is de Gemeentes er alles aan gelegen om bijstandsgerechtigden zo snel mogelijk weer over de schutting te gooien, hetzij naar betaald werk hetzij naar bijvoorbeeld de WA-jong hetgeen weer een centraal overheidsgebeuren is. Het grappige daarbij is dat bepaalde figuurtjes in de landelijke politiek graag schermen met 'het succes van de WWB' terwijl anderen tegelijkertijd hun bezorgdheid uitspreken over de toename van de WA-jong. Het is dus lood om oud ijzer. Voor ouderen zijn er nog andere consequenties verbonden. Veel senioren zijn mantelzorgers voor hun nog levende ouders en in in beginsel stelt de overheid dat ook op prijs…… zeggen ze. Dat uit zich onder andere in het zogenaamde mantelzorgcompliment (zie: SVB - Mantelzorgcompliment - Home Mantelzorgregeling  ). Stukje tekst daaruit:

'Ook in 2012 kunnen zorgvragers een mantelzorger voordragen voor het mantelzorgcompliment. Meer mensen hebben recht op het mantelzorgcompliment. Daarom heeft het kabinet besloten om het bedrag in 2012 te verlagen naar € 200.' Einde citaat. Dat was overigens € 250,-.

Er is geen gevolg zonder oorzaak. Gemeentes denken te kunnen scoren door bijvoorbeeld jongere bijstandstrekkers in de WA-jong te gooien met als gevolg een negatief gevolg voor de Rijksuitgaven. Dat doet men ook met oudere uitkeringstrekkers die nu juist meer met mantelzorg bezig zijn. Die worden bovenmatig gepusht om weer te gaan werken, kunnen hun ouders vervolgens niet meer de zorg geven die ze nodig hebben zodat die weer vervroegd in een verzorgingshuis of verpleeghuis terecht komen. Kassa weer voor de overheid (maar niet heus!!) die zich vervolgens achter de oren gaan krabbelen en zich vertwijfeld afvragen hoe het toch komt dat de kosten van de Zorg zo toenemen. Dat heeft weer tot gevolg dat niet alleen de eigen bijdragen schribarende hoogtes aannemen maar men op een ander onderdeel van de Zorg gaat trachten te bezuinigen met als gevolg voorstellen om geneesmiddelen voor de ziektes van Pompe en Fabry niet meer te verstrekken, wat nu gelukkig weer onder grote druk van de baan is maar toch ........ Zoals gezegd, geen gevolg zonder oorzaak.

Ik blijf het herhalen, het is de hoogste tijd dat er mensen opstaan die het ridicule van die gehele situatie doorzien en met elkaar constateren dat het zo niet alleen niet langer kan maar ook de overheid er van doordringen dat hun rare trucs en perverse *prikkels simpelweg niet werken en zelfs een tegenovergesteld effect hebben.

Er zijn wat signalen die er op wijzen dat men langzamerhand op dat spoor wordt gezet maar het gaat naar mijn smaak allemaal nog veel te langzaam.    
Badge
In post 4 van dit artikel schreef ik op 10 juli 2012 het volgende:

‘Er is thans overigens een nieuwe ontwikkeling gaande. Wat de drijfveren precies zijn weet ik niet maar demissionair Minister Kamp heeft nu besloten de rekenrente te verhogen, zie: Elsevier.nl - Economie - 'Kamp versoepelt pensioenregels: korting van de baan'    

In het eerste artikel spreekt men over een kunstmatige verhoging van de rekenrente maar ik denk dat het eerder andersom is. De rekenrente werd/wordt kunstmatig laag gehouden. Als de plannen door gaan stijgt de rekenrente naar meer realistische waarden en stijgt daarmee ook de dekkingsgraad. Ter vergelijking: op NOS teletekst lees ik vandaag 5 juli 2012 op pagina 109 dat de huidige rekenrente voor pensioenfondsen 2% is. Over kunstmatig laag gesproken want op mijn betaalrekening (jawel BETAALrekening) krijg ik op dezelfde dag 2.40%. Als je nu(!) je geld bovendien voor vijf jaar vast zet op een spaardeposito krijg je bij een beetje bank al 4.%. En dan ben je nog niet eens aan het beleggen zoals pensioenfondsen wel doen.

Dus waar hebben we het nog over en hoe bedoelt u ‘kunstmatig verhoogd’? En dat gaat allemaal over de rug van de (toekomstige) gepensioneerden, over onze rug dus. Ook bepaalde politieke partijen denken er zo over dus ik voel me niet alleen staan in mijn mening: PVV: huidige rekensystematiek dekkingsgraden deugt niet - RTL Z
Einde citaat. 

Vandaag zal het volgende nieuws naar buiten komen waarbij ik verwijs naar de volgende link

Elsevier.nl - Nederland - 'Kabinet zorgt voor stijging dekkingsgraad pensioenen'

Citaat daaruit: ‘Vandaag presenteert het ministerie van Sociale Zaken samen met De Nederlandsche Bank (DNB) de nieuwe rekenmethode. Het kabinet koppelt de langetermijnrente aan de zogeheten Ultimate Forward Rate (UFR). Hierdoor stijgt de rekenrente van de huidige 2 procent naar maximaal tot iets boven 4 procent. Door de nieuwe rekenmethode stijgen de dekkingsgraden van alle fondsen en hoeft er minder te worden gekort’ Einde citaat.

Ik denk dat ik niets meer hoef te zeggen. Het spreekt allemaal redelijk voor zich.
Reputatie 1
Frans,
Heel erg bedankt voor dit topic! Jammer dat er verder geen inhoudelijk reactie is gekomen van een van de andere forumleden.
Badge
Ik hecht er aan om ook eens citaten van anderen hier te citeren mede om te benadrukken dat ik niet de enige ben die zo over zaken denkt. Als je mijn post 6 +7 in dit onderwerp leest zal snel duidelijk worden hoe ik over bepaalde zaken denk. Op de volgende site kwam ik het volgende citaat tegen:
Senioren werk, vacatures seniorenbanen, pensioen baan inkomen, opleiding ouderen 40+ 55+ 65+ :

'Soms lees je weer iets waar je echt van door het dak gaat : Het tekort in geld dat er is, komt door oneigenlijk gebruik van die AOW inkomsten. Al veel opeenvolgende jaren, 20 tot 40 jaar lang betalen mensen meer voor de AOW, dan nodig is voor de in verhouding kleine groep die AOW uitbetaald krijgt. Met al dat betaalde geld had de regering een hele grote pot met geld kunnen sparen om de AOW-ers uit te betalen. Ook loopt de uitbetaling van de AOW al jaren achter de prijsindex aan.
We schijnen 34 miljard op te brengen aan AOW terwijl er 26 miljard wordt uitgekeerd. Volgens hoogleraar Harry Verbond, gaat op aan arbeidskorting, kinderkorting en andere fiscale kortingen. Daarnaast hebben de komende gepensioneerden veel gespaard en pensioen opgebouwd. Dat levert bij pensionering veel geld op wanneer deze ouderen dit gaan uit geven. De motivatie voor die verschuiving van 65 naar 67 jaar is dus een grote leugen. (Informatie gelezen bij senioren planeet)'
Einde citaat.

Vrij vertaald zegt deze schrijver, die dat overigens weer ergens anders vandaan haalt,: De vergrijzing komt er aan maar deze grote groep mensen hebben tijdens hun arbeidzame leven, dat 40 tot 50 jaar heeft geduurd, eerst miljarden aan belasting en premies opgebracht, waaronder AOW-premie, voor een, toen, relatief kleine groep gepensioneerden volgens een niet door hen maar door de overheid verzonnen systeem genaamd 'het omslagstelsel'. Die zelfde overheid heeft dat geld echter met grote bakken weer over de schutting gegooid in plaats van te reserveren voor later. In plaats van nu als overheid zelf de consequenties te aanvaarden van deze onrechtmatige overheidsdaad komt men nu met de smoes dat er straks te weinig geld door de nog werkenden kan worden opgebracht om straks volgens dat verfoeide omslagstelsel AOW aan de nu relatief grote groep gepensioneerden te betalen en dus moet de pensioenleeftijd opgerekt worden. Als nevenargument voert men nog aan dat mensen tegenwoordig ook langer leven en trekt men de pensioenfondsen ook mee in dat streven.

Aardig verhaal maar je hoeft echt geen wiskundig genie te zijn om die berekening te kunnen maken. Elke actuaris van een levens- en/of pensioenverzekeraar kan je dat zo voorrekenen inclusief het langlevenrisico hetgeen nu gebeurt. Dus ook om die reden had men dat jaren geleden al kunnen voorzien en dat heeft men ook doorzien maar is destijds weggewuifd.

De overheid heeft bovendien even alle geluk van de wereld dat er nu tijdelijk een kredietcrisis heerst waardoor pensioenfondsen ook even tijdelijk door hun dekkingsgraad van 105% zijn gezakt. Maar dat zal binnenkort waarschijnlijk wel weer afgelopen zijn want zelfs ik heb dit jaar al weer winst gemaakt met mijn beleggingen en ik ben niet eens een beleggingsdeskundige.

Maar het kan alsnog. Als men vanaf nu de eigen fouten hersteld door alle belastingen van gepensioneerden bij het al ter beschikking zijnde AOW-geld te voegen dan hoeft niemand na zijn 65e pas met pensioen te gaan. Maar dat doet de overheid niet, men heeft veel te veel geld nodig voor hun andere hobbys. Ik sluit me zodoende aan bij de woorden van de schrijver hierboven: 'De motivatie voor die verschuiving van 65 naar 67 jaar is dus een grote leugen.' En de overheid wenst te volharden in die leugen want dat brengt geld op.
Badge
In post vier van dit onderwerp plaatste ik het volgende citaat:

'Een andere naargeestige truucs die in feite niets met het onderwerp te maken hebben maar indirect toch ook weer wel is dat de overheid de belastingdienst lang heeft laten zwemmen. Juist waar makkelijk en legaal geld op te halen is laat men het volledig liggen en ook dat gaat ten laste van de zorg: http://www.fiscafax.nl/documenten/Gr...tingdienst.pdf ' Einde citaat!

Thans kom ik het volgende daarmee verband houdende bericht tegen: ‘Fiscus kan 3,5 miljard aan fraude niet aanpakken’ :: nrc.nl

Ik ben geen econoom maar het werkingsmechanisme lijkt me hetzelfde. Zo ik het zie is de belastingdienst een soort van klein economietje. Als je die, net zoals de normale economie, te veel afknijpt, kan ze niet opbloeien en optimaal renderen en scheelt dat inkomsten. Daardoor kan ze minder geld genereren waardoor het alleen maar meer geld kost. Zoiets kun je één op één vertalen naar de Nederlandse economie toe. 'Belast' je de samenleving te veel dan kan ook zij niet opbloeien en slinkende economie zal je deel zijn met alle nadelen van dien. Zo simpel is het.     
 
Frans, trek deze economiethese maar eens door..............

- Minder belastingambtenaren halen dus minder belasting op...........
- Helemaal geen belastingdienst meer........ook geen "staatsinkomen", (dus ook geen belasting- en loonverkwisting)
- Zonder staatsinkomen betaalt de gebruiker/veroorzaker alles direct/zelf, zonder BTW natuurlijk

Belast je de samenleving niet, dan kan zij opbloeien........dat noemen ze tegenwoordig "marktwerking"! Marktwerking is in de economie het (snel, minder snel of zelfs helemaal niet) tot stand komen van een evenwichtsprijs voor een goed of voor een dienst, wanneer er een gegeven verhouding bestaat tussen vraag en aanbod.


Ik zal er tijdens de paasdagen eens over nadenken. Dan geven alle Nederlanders samen meer dan € 70.000.000 uit en dat stimuleert de economie weer bestens. Misschien een idee om de paasdagen een maand te verlengen.

Fijne paasdagen gewenst!!

Hans.
Badge
Op zich niet zo'n rot idee. Maar zeg je in feite niet dat we terug moeten naar de basis van de belastingbetaling bestemd voor die doelen waarvoor het bestemd is? Belasting moet natuurlijk wel blijven. Er zijn ook ambtenaren en politici die bepaalde zaken moeten regelen en die moeten ook betaald worden. Dat er verkeerd met belastinggeld wordt om gegaan heb ik al eerder betoogd en je hoeft geen groot licht te zijn om dat te zien. Een voorbeeld (uit velen) is bijvoorbeeld de wegenbelasting. En natuurlijk kun je die als overheid natuurlijk wel omdopen naar motorrijtuigbelasting en naderhand houderschapsbelasting maar dat is een smoes om de relatie met de wegen los te koppelen en het geld voor andere doelen te gebruiken. Feit is dat die belasting bedoeld is voor (weg)onderhoud en niets anders!! En ik vind dat als je mijn wegenbelasting niet gebruikt voor de wegen geef het dan aan me terug. Maar niet alleen gebeurt dat niet, de wegenbelasting is in de loop der tijd alleen maar verhoogd en word steeds minder gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is.

Bewijs? Zie de bijgaande link: Inter Techniek Nieuws | 'Wegen worden slechter door crisis' : Inter Techniek

Kijk alleen maar naar de titel: 'Wegen worden slechter door crisis', een zeer leuke titel die op mijn lachspieren werkt want de titel is natuurlijk wel heel erg goed gekozen. Maar in de rest van het artikel komt 'natuurlijk' de aap volledig uit de mouw. Wegenbelasting wordt tegenwoordig niet meer gebruikt voor de wegen maar om gaten in begrotingen elders te dichten. Een zelfde verhaal kun je houden over parkeergelden, milieubelastingen, vliegtax, verpakkingstax, ecotax, vermogensrendements(wat een lachtertje)heffing, AOW-premie, AWBZ-premie enz. enz. Voor wat betreft die AOW heb ik elders op deze site al aangetoond dat men hierin nu zelfs zo ver gaat dat men de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar brengt. Want met het stijgen van de leeftijd of de crisis heeft het niet zo veel te maken zoals de lezers van deze site inmiddels weten.

Zodoende heb ik op velerlei gebied al veel langer het gevoel dat de overheid constant bezig is om ons te belazeren. Alleen bij gebrek aan intelligentie doet men het zo doorzichtig dat de burgers het langzamerhand ook door krijgen. Als je nou de zaak per sé wil belazeren doe het dan zo dat ik het niet door heb. Gek genoeg komt de overheid er nog steeds mee weg.

Jij weet dat ik een dergelijk verhaal ook kan houden over de Hoge Eigen Bijdrage voor Senioren in een verpleeghuis. Wat ik hier nog nooit vermeld heb is dat ik een dergelijk verhaal ook over me zelf kan houden. Want ik werk al vijf jaar niet meer en heb nu een kleine uitkering op bijstandsniveau. En als je daarin terecht komt dan kom je in een soort slapstick komische film terecht met de (Gemeente) in de hoofdrol, die zijn weerga niet kent. Ik kan inmiddels een boek schrijven maar dat doe ik (nog) niet want de clou van de slapstick zit er nog aan te komen en je weet maar nooit wie er hier meeleest. Overigens wel geinig als je tevoren weet dat de Gemeente je niet kan raken. Maar het is een uitermate droevig verhaal voor die mensen die nu behoren tot de absolute minima.          
  
 
Frans, het spijt me van jouw klaarblijkelijk niet (zo) comfortabele situatie te moeten ervaren. Aan een spoedige oplossing van alle opgesomde perikelen gelooft momenteel ook niemand meer.
Persoonlijk geloof ik ook niet in de classieke politieke oplossingen. We hebben werkelijk grote problemen. Toch zie ik een lichtpunt in een nieuwe tijd, waarin we na deze donkere en nog heel lange tunnel uitkomen, namelijk de ervaring, dat een crisis het begin van een humanere verbetering kan zijn.

In plaats van verderpolderen met allerlei niet competente figuren die geen bodemcontact meer schijnen te hebben, zal "het volk" zich deze keer ook weer zélf uit het moeras moeten trekken.

Voorbeeld. De correspondent, een zojuist nieuwe digitale krant opgericht met het kapitaal van de interactieve lezers, zal onafhankelijk van lobbyisten en groot-adverteerders (ze zijn advertentie-vrij), niet meer het al bekende dagelijkse nieuws brengen, maar met journalisten die, "al binnen zijn" oorzakelijke verdiepingen doen. De leden kunnen samen bepalen waarover en wie en hoe diep er gerechercheerd moet worden. Non-stop-referenda. Classieke kranten en nieuwsberichten hebben geen invloed op maatschappelijke gebeurtenissen, ze berichten hoofdzakelijk over wat er al gebeurd is, soms met commentaar, maar weten niets over wat er gedáán moet worden.
Met veel, mij-eigen optimisme, ben ook lid geworden in de hoop, dat door zulke initiatieven onze maatschappij op de lange termijn, niet helemaal naar de egoïstische verdommenis gaat.

Crowdsourcing heet dat, met dezelfde principes als ik bij Onderling (had) verwacht.
Crowdfunding heet het, wanneer the crowd/het volk het uit eigen zak financiert.

Niet alleen het vertrouwen in de financiële sector, maar inmiddels óók in het gevestigde establisment is helemaal verloren gegaan. "Ze hebben er een potje van gemaakt"!

Meer én het manifest:

https://decorrespondent.nl/#video
***Aanhang bericht 34+35+36

Roep om leiderschap alom........


VVP
***Aanhang bericht 34+35

Roep om leiderschap alom........VVP
Wie kun je werkelijk nog vertrouwen.......de staat sjoemelt!

Een kras voorbeeld, hoe de Deutsche Bundesbank klaarblijkelijk hand in hand met de Deutsche Bundesregierung PR bedrijft en zélfs de media op het verkeerde been zet. Gelukkig zijn er (nog) kritische onderzoeksjournalisten die ook het manipuleren van " het volk" door de eigen staat aan het daglicht kunnen brengen.

Daarom mijn pleidooi voor eerlijke en helemaal onafhankelijke pers hierboven (de correspondent).

Faktencheck zur Bundesbank-Studie: Private Haushalte und ihre Finanzen - SPIEGEL ONLINE
Je kunt natuurlijk ook lid worden van de PVV (niet alleen kiezen op.....),
want Wilders verwoordt het volksgevoel net zoals andere partijen het Haagsche-gevoel "verkopen".
Destructief!!De euro is geen geld, maar kost ons geld!
Uiteindelijk moet je misschien tot de treurige eindconclusie komen
dat (te)veel burgers eerder bezig zijn met hun vakanties te regelen

en de werkelijkheid aan ze voorbij gaat!!

Alhoewel ook de meeste Nederlanders niet eens meer weten waarom we Pasen "vieren" en denkt naar de woonboulevards "te moeten", wens ik je nogmaals sterkte en fijne dagen.

Of ik mijn tuinkabouter moet verzekeren?.......ik kap ermee.

External Site | VerzekeringsNieuws
Overigens...........
moest ik dít van een ander horen!!
De "rare" inloggers hebben gemeten!!


Resultaten

Het onderzoek wijst uit dat de community Onderling een positieve invloed heeft op de reputatie van FBTO. Het gemiddelde rapportcijfer steeg en het zien van Onderling leidde tot een hogere waardering op negen relevante imagokenmerken. Door de inzet van Onderling wordt FBTO gezien als een verzekeraar die mensen uitnodigt voor een gesprek, die de betrokkenheid met de klant benadrukt en die vernieuwend is in haar communicatie. Deelnemers blijken vooral mannen te zijn die vooral reageren vanuit logische redenatie en met argumenten en minder vanuit empathie. Ten slotte bleek er niet echt sprake te zijn van communityvorming: deelnemers reageerden bij de cases vooral op de case zelf en minder op argumenten van anderen. De onderlinge discussie is dus nog beperkt.

Lessen voor de toekomst

De inzet van klantcommunities blijkt een waardevol instrument te kunnen zijn. Betrokken klanten waarderen het als ze input kunnen hebben en zien hun verzekeraar daarmee als meer open, transparant en innovatief. Daadwerkelijke interactie tussen klanten blijkt niet eenvoudig te realiseren. FBTO gebruikt de input uit het onderzoek voor verdere verbetering van de community.
http://sowijs.nl/2013/03/de-reputati...ity-onderling/
Reageer
Overigens...........
moest ik dít van een ander horen!!
De "rare" inloggers hebben gemeten!!


Resultaten

Het onderzoek wijst uit dat de community Onderling een positieve invloed heeft op de reputatie van FBTO. Het gemiddelde rapportcijfer steeg en het zien van Onderling leidde tot een hogere waardering op negen relevante imagokenmerken. Door de inzet van Onderling wordt FBTO gezien als een verzekeraar die mensen uitnodigt voor een gesprek, die de betrokkenheid met de klant benadrukt en die vernieuwend is in haar communicatie. Deelnemers blijken vooral mannen te zijn die vooral reageren vanuit logische redenatie en met argumenten en minder vanuit empathie. Ten slotte bleek er niet echt sprake te zijn van communityvorming: deelnemers reageerden bij de cases vooral op de case zelf en minder op argumenten van anderen. De onderlinge discussie is dus nog beperkt.

Lessen voor de toekomst

De inzet van klantcommunities blijkt een waardevol instrument te kunnen zijn. Betrokken klanten waarderen het als ze input kunnen hebben en zien hun verzekeraar daarmee als meer open, transparant en innovatief. Daadwerkelijke interactie tussen klanten blijkt niet eenvoudig te realiseren. FBTO gebruikt de input uit het onderzoek voor verdere verbetering van de community.
http://sowijs.nl/2013/03/de-reputati...ity-onderling/
Reageer
Tenslotte heb ik gisteren FBTO gevraagd, na de ontvangst van de spaarzame nieuwsbrief waarin iets nieuws over de nieuwe rekeningnummers stond en een voor een nieuwsbrief eerder ongepaste reclame voor de autoverzekering, om in de volgende nieuwsbrief eens flink reclame te maken voor Onderling.nl en het deelnemersaantal daarmee helpen op te krikken. (maar 3 promile klantdeelnemers kan toch niet?)

Méér kan ik voor Onderling.nl ook niet meer doen.

Tot nu toe kwam er géén reactie..............
Badge
Je kunt natuurlijk ook lid worden van de PVV (niet alleen kiezen op.....),
want Wilders verwoordt het volksgevoel net zoals andere partijen het Haagsche-gevoel "verkopen".
Destructief!!De euro is geen geld, maar kost ons geld!


Wilders heeft gelijk. Wilders heeft trouwens in mijn ogen heel vaak gelijk, Nog sterker, hij roept soms al dingen waar andere politici pas minstens een jaar later ook aan toe zijn. De draai van Cohen in Denemarken over de mislukte integratie is één voorbeeld uit velen. Voor de rest was er niets mis met die draai alleen kwam die een paar jaar te laat. Tweede voorbeeld is dat Wilders, jaren geleden al weer, een Drachme heeft aangeboden aan de Griekse ambassade en daar zijn de huidige politici zelfs nu nog niet eens aan toe. Helaas was hij ook de eerste die beveiliging nodig had en ook de eerste die de vrijheid van meningsuiting van ons Nederlanders moest verdedigen in een politiek gestuurd proces tegen die vrije meningsuiting voor een Amsterdamse Rechtbank en zo kan ik nog even door gaan.

In één ding ben ik het niet eens met Wilders. In Nederland garandeert het depositogarantiestelsel wel de eerste € 100.000,- van Spaarders. Beleggers kunnen de klos zijn, obligatiehouders ook en mensen met een achtergesteld deposito ook. Mensen die sparen zijn echter met hun eerste € 100.000,- veilig en beleggers (ik bedoel beleggers die via(!) die bank beleggen in andere zaken dan in die bank zelf, dus die de bank als broker gebruiken) ook omdat dat vermogen is afgezonderd en niet mee wordt getrokken in een failissement.

Een ander onderwerp waarbij ik anders denk dan Wilders is het onderwerp van de hypotheekrente-aftrek. Hij vindt dat die behouden moet blijven. Ik vind dat die langzaam(!) afgebouwd moet worden. De hypotheekrenteaftrek was oorspronkelijk bedoeld om mensen makkelijker een huis te kunnen laten kopen. Dat is op zich ook wel gelukt maar heeft er voornamelijk voor gezorgd dat huizen heel erg in waarde stegen. Voorbeeld: mezelf. Ik heb mijn huis ooit gekocht voor ƒ 79.000,-. Het is nu meer dan € 100.000,- waard. De huizenprijzen stonden de laatste tijd onder druk. Dat had natuurlijk te maken met de crisis maar voornamelijk met de politieke besluiteloosheid over die hypotheek-renteaftrek.
Badge
Ik wil weer eens een update plaatsen van de materie die ik in de afgelopen posts beschreven heb.

In post 4 schreef ik op 10 juli 2012 het volgende:

‘Dat de baby-boomers ooit met pensioen zouden gaan wist we met zijn allen, inclusief de overheid, 40 jaar geleden ook al. Reeds toen had men al een begin kunnen maken met maatregelen. Dit heeft men nagelaten maar men wil nu niet voor de consequenties opdraaien. Integendeel!! In het verleden heeft de overheid bijvoorbeeld het ABP leeg geroofd voor een bedrag van om en nabij de 30 miljard gulden (bron: FiscAlert juni 2012, blz. 5), zie ook Elsevier.nl - Economie - Pensioenfonds ABP: Staat nam in 1996 miljarden uit kas

Een mooie reactie las ik bij dat artikel: ‘Diefstal is strafbaar want de overheid duldt geen concurrentie’.

Sommige bedrijven aapten dit gedrag na door enerzijds grepen in kassen te doen of anderzijds de pensioenfondsen de nodige premies te onthouden:
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/17/gepensioneerden-philips-willen-geld-terug.xmlGepensioneerden

En

‘Hoe dan ook, de overheid komt nu in de problemen, zo ik het zie door eigen schuld. Ik zou dit zelfs merkelijke schuld dan wel opzet willen noemen.’

Einde citaten.

De overheid, althans niet de overheid van nu maar die van destijds, geven dit nu ook gewoon toe. Zie de link http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/51/terugstorten-pensioenpremies-was-fout.xml

Citaat daaruit:

‘Lubbers: terugstorten pensioenpremies was fout. Het is fout geweest om in de jaren 80 en 90 geld vanuit de pensioenfondsen terug te storten naar de werkgevers. Dat erkende oud-premier Ruud Lubbers zondag in televisieprogramma Buitenhof. ’ Einde citaat.

Hij vergeet nog te vermelden dat ook hij degene was van die verdwenen 30 miljard: Ruud Lubbers , de premier van de verdwenen 30 miljard | Geen Nieuws

Tja, berouw komt altijd na de zonde. Ook zegt Lubbers dat het gehele pensioenstelsel hoognodig op de schop moet. Dat ben ik op zich met hem eens alleen heb ik daar waarschijnlijk totaal andere ideeën over dan Lubbers. Met de huidige politiek aan het roer zal dat echter op zeker ook niet gaan lukken. Die zijn meer bezig om het pensioenstelsel om zeep te helpen dan dat ze het op de schop nemen. En gezien hun huidige prestaties met bijvoorbeeld het zorgstelsel (zie elders op deze site) wil ik absoluut niet hebben dat deze overheid het pensioenstelsel gaat omvormen. Sterker nog, ze hadden er helemaal van af moeten blijven. Niet de kredietcrisis maar onze eigen overheid heeft voor deze ellende gezorgd.

Want …… de AOW- en pensioenleeftijd naar 67 jaar brengen is geen omvormen, het is het eigen falen verbloemen. En tot hun eigen, waarschijnlijk grote, geluk hebben ze de kredietcrisis mee omdat de pensioenfondsen nu even door hun hoeven dreigen zakken hetgeen echter ook niet los kan worden gezien van de in het verleden gepleegde struikroverij hetgeen Lubbers hierboven toegeeft. Maar zelfs dan nog zegt Wiegel in de bovenstaande link terecht dat ‘veel problemen zich vanzelf oplossen als de economie over een tijdje weer wat aantrekt. Voorwaarde is dan wel dat maatregelen worden genomen om het vertrouwen van mensen in de economie weer te laten toenemen.’
Gelet op de prestaties van de huidige regering is dat echter tegen dovemansoren gezegd.

Met andere woorden. De pensioenleeftijd verhogen hoeft helemaal niet want dat komt vanzelf wel weer goed. En zo is het ook althans zo kan het zijn. Een pensioenfonds belegt. Ik beleg ook. Een pensioenfonds is een professional. Ik ben een amateurbelegger maar ik geef toe dat ook ik beleg met de hulp van professionals. Ik heb in de afgelopen drie(!) maanden in één portefeuille van mijn inmiddels overleden vader met een neutrale strategie een rendement behaald van 4% en met een andere portefeuille met een meer offensieve strategie (van me zelf) zelfs een rendement van 6%. Dit betekent dat als dit zo door ga ik over een jaar een rendement behaal van 16% en 24%. Als het niet zo door gaat dan neem ik genoegen met de helft 8 en 12%. En als ik dat als niet-professionele particulier kan waarom zou een professioneel pensioenfonds dat dan niet kunnen?

Het antwoord is dat een pensioenfonds dat zeer zeker ook kan maar door de overheid om voor hen logische redenen aan de ketting is gelegd. En die ketting heet rekenrente.

Over die rekenrente zo meteen meer maar eerst wat recente cijfers. Momenteel bedraagt het totale pensioenvermogen meer dan 1 biljoen. Zie http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2013/13/nederlands-pensioenvermogen-meer-dan-1-biljoen-euro.xml Citaat op die site:

‘Het reusachtige bedrag is overigens maar net genoeg om alle verplichtingen op de lange termijn te kunnen betalen. De gemiddelde dekkingsgraad staat momenteel rond de 100%.’ Einde citaat.

Waarschijnlijk heeft dat alles te maken met de kunstmatig laag gehouden rekenrente en wijkt bovendien af van een mededeling van DNB zelf die zegt dat pensioenfondsen thans op 104% staan, zie http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2013/12/dnb_dekkingsgraad-pensioenfondsen-naar-104_in-februari-dowjones1304132.xml

Nu gaan we beleggen. Als die pensioenen nu hetzelfde beleggingsresultaat halen als ik zijn ze over een jaar boven Jan. Ook om die reden lijkt het verhogen van de pensioenleeftijd niet nodig.

In dezelfde post (4) schreef ik over de rekenrente nog het volgende:

‘Er is thans overigens een nieuwe ontwikkeling gaande. Wat de drijfveren precies zijn weet ik niet maar demissionair Minister Kamp heeft nu besloten de rekenrente te verhogen, zie:
http://www.elsevier.nl/Economie/nieuws/2012/7/Kamp-versoepelt-pensioenregels-korting-van-de-baan-ELSEVIER343257W/  

In het artikel spreekt men over een kunstmatige verhoging van de rekenrente maar ik denk dat het eerder andersom is. De rekenrente werd/wordt kunstmatig laag gehouden. Als de plannen door gaan stijgt de rekenrente naar meer realistische waarden en stijgt daarmee ook de dekkingsgraad. Ter vergelijking: op NOS teletekst lees ik vandaag 5 juli 2012 op pagina 109 dat de huidige rekenrente voor pensioenfondsen 2% is. Over kunstmatig laag gesproken want op mijn betaalrekening (jawel BETAALrekening) krijg ik op dezelfde dag 2.40%. Als je nu(!) je geld bovendien voor vijf jaar vast zet op een spaardeposito krijg je bij een beetje bank al 4.%.
En dan ben je nog niet eens aan het beleggen zoals pensioenfondsen wel doen.

Dus waar hebben we het nog over en hoe bedoelt u ‘kunstmatig verhoogd’? En dat gaat allemaal over de rug van de (toekomstige) gepensioneerden, over onze rug dus.
Ook bepaalde politieke partijen denken er zo over dus ik voel me niet alleen staan in mijn mening:
http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/nieuws/2012/03/pvv-noemt-pensioenkortingen-onnodig.xml ‘ Einde citaat.

Zo ik het echter nu en achteraf zie is Minister Kamp niet met omvormen bezig geweest (en is de rekenrente niet naar meer realistische waarden gestegen), maar met een soort verdeel-en-heersstrategie. Koste wat het kost moet kennelijk voorkomen worden dat de overheid gedwongen wordt om de door eigen schuld ontstane tekorten bij de AOW en bij het ABP terug te storten of op andere manieren aangesproken zouden worden voor andere tekorten. Dus liever iets toegeven op de rekenrente dan erkennen dat het eigenlijk voor de pensioenfondsen helemaal niet noodzakelijk is (een enkele uitzondering misschien daargelaten) om de pensioenleeftijd naar 67 jaar te tillen. Immers, je zou toch mooi voor paal staan als je als overheid gezien je eigen wanbeleid wel de AOW leeftijd en het ABP-fonds gedwongen naar 67 jaar moet tillen terwijl de pensioenfondsen tegelijkertijd roepen dat dat eigenlijk voor hen helemaal niet nodig is, althans niet als je gewoon uit gaat van een conservatief beleggingsresultaat. Dat moest ten koste van alles voorkomen worden. Maar 2% was natuurlijk te laag en dus ongeloofwaardig. Want als je enerzijds zegt dat professioneel beleggende pensioenfondsen uit moeten gaan van 2% rekenrente maar je anderzijds en tegelijkertijd niet professioneel sparende particulieren zonder met je ogen te knipperen opzadelt met 4% rendement in box 3, dan moet je natuurlijk wat verzinnen om je eigen geloofwaardigheid maar zeer zeker ook je smoes overeind te houden. En dus verhoog je de rekenrente maar ‘iets’ maar reëel is anders.

Veelzeggend hieromtrent is dan ook dat de professionals van het blad FiscAlert op blz 7 van blad nummer 3 van maart 2013(!!) het volgende melden:

‘Afstempelen onvermijdelijk?

In totaal 5.6 miljoen Nederlanders krijgen per 1 april (2013) te maken met een korting op hun pensioen (‘afstempelen’). Volgens de Nederlandse Bank gebeurt dat bij 68 van de 415 pensioenfondsen. Staatssecretaris Klijnsma (PvdA) vindt dat niet meer dan terecht. Zij stelt dat het ‘krampachtig afwijzen van verandering’ zal leiden tot een pensioenstelsel dat op termijn niet meer houdbaar is’. Dat kan zijn, maar volgens ons wordt er op dit moment vooral krampachtig vast gehouden aan een lage rekenrente. Als die wat omhoog kan—en dat kan, door de verwachte beleggingsresultaten conservatief in de berekeningen mee te nemen—hoeft er minder gekort te worden. Of helemaal niet.’ Einde citaat.

Onnodig te zeggen dat ik me totaal en volledig kan vinden in deze redenering van de dames en heren van FiscAlert die ook naadloos aansluit bij hetgeen ik hier in deze kolommen al maanden geleden ben begonnen te betogen.
Badge
Vervolg 1:

Dit wordt ook bevestigd door een citaat uit het navolgende artikel
Pensioenfondsen moeten hoe dan ook korten - GripOpJeVermogen

Citaat daar uit: ‘Met een vaste rente van 4% zou de dekkingsgraad voldoende stijgen om kortingen te voorkomen. Volgens de drie partijen zijn de rendementen van de fondsen voldoende om die maatregel door te voeren.’ Einde citaat.

Met andere woorden: een rekenrente van 4% is voldoende om het hele sprookje van de overheid over de noodzaak van het afstempelen onderuit te halen. Vreemd genoeg (maar niet echt natuurlijk) wil de overheid daar bij die professioneel beleggende pensioenfondsen niet aan. Men heeft er echter geen enkele moeite mee om precies hetzelfde rendement (4% dus) aan amateurspaarders in box 3 toe te rekenen.

Humoristisch daarbij (althans dat vind ik) is dat de overheid hun eigen geloofwaardigheid in het verleden heeft willen verhogen door die belasting in box 3 vermogensrendementsheffing te noemen in plaats van gewoon vermogensbelasting. Kennelijk heeft men naargeestig gezocht om geld, waarover al inkomstenbelasting was betaald (en waar bij het uitgeven nogmaals BTW en soms accijnzen over moet worden betaald) tussentijds ook nog te blijven belasten. Het zal toch niet gebeuren dat geld zomaar Onbelast jaren lang bij particulieren kan blijven staan. Maar zoals vaker, het praatje was leuk maar de smoes deugt van geen kanten. Zo ik het zie valt de overheid nu in zijn eigen zwaard maar probeert nu amechtig de leugen alsnog geloofwaardig te maken hetgeen helaas is mislukt.    

Citaat uit het zelfde artikel: ‘Voor 1 maart stuurt Klijnsma een brief naar de Kamer met een uitleg over de noodzaak van kortingen ondanks de hoge rendementen.’  Pardon? Dit noemen ze toch een contradictio in terminis, oftewel een innerlijke tegenstrijdigheid? Dus, als de rendementen hoog zijn ga je korten? Wel, als dat ergens toe leidt dan had men dat in het verleden ook wel andersom kunnen doen toen de rendementen laag waren, oftewel de pensioenen verhogen ondanks dat de rendementen tegen vielen. 

Klaarblijkelijk is die brief er al geweest want in het volgende artikel
rekenrente pensioen niet aangepast | NUgeld.nl/pensioen | Nieuws voor ondernemende mensen
zegt Klijnsma (volgens het artikel!!!) zelf ook dat geen enkel pensioenfonds zou hoeven korten als de rekenrente nu op 4 procent zou worden vastgesteld.

Daarmee bevestigt ze een paar dingen:
Korten is dus niet noodzakelijk als de rekenrente op 4% wordt gesteld.
Om te voorkomen dat er NIET gekort zou hoeven te worden houdt ze die rekenrente dus kennelijk lager. Immers, de smoes moet en zal overeind blijven!
Ze zegt dat volgens het artikel ook op een andere manier: ‘Een hogere rente zou betekenen dat fondsen nu niet hoeven te korten op de pensioenen, maar leidt er toe dat voor toekomstige pensioenen minder geld opzij wordt gezet. En daar voelt ze niet voor, heeft Klijnsma de Tweede Kamer laten weten.
Volgens Klijnsma neemt de kwetsbaarheid voor tegenvallers toe bij een aangepaste rekenrente. ''Dat is niet de bedoeling.’ Einde citaat.

Tja, wat moet ik dáár nu weer van zeggen. Volgens mij is dit een goed voorbeeld van wat ze hier in mijn omgeving noemen het ‘gelul van een dronken aardbei’. Het raakt kant noch wal. 

Onder de volgende link is een heel stuk te lezen over hoe het destijds is gegaan:
Zonder greep in pensioenkas was verhoging AOW-leeftijd niet nodig geweest

Citaten daaruit, ietwat door mij aangepast om de leesbaarheid te verbeteren. Het gaat om een interview tussen Ruding en een intervieuwer:

Ruding: ‘Dat klopt. En dat is natuurlijk een groot bedrag. Maar het bleek ook in de jaren 90, dus een aantal jaren na de jaren 80, dat het ABP en de andere pensioenfondsen in een hele gunstige situatie zaten, vooral ook door de mooie rendementen die ze maakten. Dus de zaak was in orde.’ 

Intervieuwer: ‘Het was geld, ingelegd door gepensioneerden, het was uitgesteld loon. Dus of meneer Ruding vindt dat het wel of niet genoeg is wat er in de kas zit, dat is natuurlijk voor meneer Ruding geen reden om zijn hand in die kas te steken. Dat noemen wij dus in gewone mensen termen diefstal. Ook als die diefstal geaccordeerd wordt door de Tweede Kamer en door de regering, is het nog steeds diefstal.’ Einde citaten:

Ik denk dat beide citaten voor zich spreken. Aanvullend wil ik van de site over die verdwenen dertig miljard
Ruud Lubbers , de premier van de verdwenen 30 miljard | Geen Nieuws  
nog even een citaat hier plaatsen. De site zegt: 

‘Fraude om daar maar mee te beginnen, is in dit geval het verduisteren van 30 miljard pensioenpremie en verduisteren valt onder het Wetboek van Strafrecht artikelen 321 – 325, waarbij afhankelijk van de situatie hierop een straf staat van 4 jaar gevangenis. Verduisteren is het je toe-eigenen en voor andere doelen gebruiken van aan je toevertrouwde zaken , in dit geval 30 miljard Euro. Echter, en het zal u niet verbazen heeft niemand Ruud ooit op rijk’s kosten uit logeren zien gaan,( hoewel indirect natuurlijk wel…..) en zijn de toenmalige 2e kamerleden nimmer op hun slecht uitgeoefende controletaak op de vingers getikt, want medeplichtig waren zeker ook zij.’ Einde citaat.

Als ik dergelijke capriolen zou uithalen beland ik dus voor zeker vier jaar in de gevangenis. Maar niet als je een politicus ben. Als een verzekeringmaatschappij zo met aan hen toevertrouwde premiegelden omgaat noemen ze het een woekerpolisaffaire. Als de overheid dat echter doet noemt men het ………. ‘beleid’.

Ik krijg steeds meer het gevoel dat ik in deze samenleving leef in een soort slecht geregisseerd toneelstuk waarbij men continu bezig is om elkaar te belazeren met oneigenlijke argumenten die echter zo doorzichtig zijn dat iedereen er door heen kijkt maar er toch niets van durft te zeggen uit angst voor de consequenties voor ook hen zelf. Adieu, controlerende taak van de Tweede Kamer.  

Ook veelzeggend is dat thans pensioenpremies voor de derde pijler alleen nog maar aftrekbaar zijn van de belasting als deze gericht zijn op een pensioenleeftijd van 67 jaar. Pardon? De derde pijler zijn de lijfrentes en bankspaarproducten. Die mensen kunnen nu juist als geen ander bepalen wanneer ze die lijfrente gaan inzetten. Maar goed, niet aftrekbaar voor de belasting als ze kiezen voor een uitkeringsdatum vóór 67 jaar? Consequent zou dan zijn als je  de uitkeringen dan ook niet zou belasten anders dan nadien in box 3. Maar wedden dat de overheid niet zo consequent is? In Amerika hebben ze daar een uitdrukking voor: Catch-22

Kort en krachtig samengevat: De overheid is in het verleden op een enorme manier in de fout gegaan door enerzijds AOW-fondsen voor andere doeleinden te gebruiken, anderzijds door het ABP leeg te roven en stilzwijgend toe te zien dat ook pensioenfondsen werden uitgehold. Dat brengt in principe bepaalde strafrechtelijke en civiele aansprakelijkheidconsequenties met zich mee maar daar wil de overheid niet aan, vooral niet in deze tijd van kredietcrisis, begrotingstekorten, bezuinigingen en 3% normen. En om dit te onderbouwen en de eigen geloofwaardigheid overeind te houden trekt men nu heel pensioenminnend Nederland in hun vernietigende kielzog mee naar 67 jaar.  

Even voor de duidelijkheid: Het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds is één ding en is in het verleden door de overheid beroofd van 30 miljard gulden. Het AOW-fonds, waarvan de leeftijd nu gedwongen door de overheid wordt verhoogd naar 67 jaar, is in het verleden door de overheid op een andere manier misbruikt en dat staat onder de volgende link met daaruit het volgende citaat: 

Senioren werk, vacatures seniorenbanen, pensioen baan inkomen, opleiding ouderen 40+ 55+ 65+

'Soms lees je weer iets waar je echt van door het dak gaat : Het tekort in geld dat er is, komt door oneigenlijk gebruik van die AOW inkomsten. Al veel opeenvolgende jaren, 20 tot 40 jaar lang betalen mensen meer voor de AOW, dan nodig is voor de in verhouding kleine groep die AOW uitbetaald krijgt. Met al dat betaalde geld had de regering een hele grote pot met geld kunnen sparen om de AOW-ers uit te betalen. Ook loopt de uitbetaling van de AOW al jaren achter de prijsindex aan. We schijnen 34 miljard op te brengen aan AOW terwijl er 26 miljard wordt uitgekeerd. Volgens hoogleraar Harry Verbond, gaat op aan arbeidskorting, kinderkorting en andere fiscale kortingen. Daarnaast hebben de komende gepensioneerden veel gespaard en pensioen opgebouwd. Dat levert bij pensionering veel geld op wanneer deze ouderen dit gaan uit geven. De motivatie voor die verschuiving van 65 naar 67 jaar is dus een grote leugen. (Informatie gelezen bij senioren planeet)'  Einde citaat, welk citaat voor zich spreekt.. 

Uit de volgende sites
Overheid werkt aan ZZP-pensioen - DeOndernemer.nl

Overheid denkt mee bij vormgeving pensioen ZZP-ers | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Kabinet wil zzp’ers aan pensioen helpen :: nrc.nl  

blijkt onder andere dat als je ZZp’er bent en in de bijstand komt je eerst je pensioenvermogen moet aanspreken voordat je aanspraak kunt maken op bijstand. 
Badge
Vervolg 2:

Dus, je hebt gespaard voor je pensioen, door de kredietcrisis kom je in de bijstand waarna het UWV tegen je zegt dat je eerst je pensioengeld maar moet gaan opmaken alvorens je voor daadwerkelijke bijstand in aanmerking komt. Hoe een ZZP ‘er dat moet invullen als hij zijn pensioenpremie net heeft ondergebracht bij een pensioenverzekeraar vermelden de verhalen niet. Moet hij zijn pensioen dan met groot verlies afkopen of zoiets? Of gebeurt het misschien op dezelfde manier als de overheid thans de weerloze, demente bejaarden pakt door, zodra ze in het verpleeghuis verdwijnen, de stenen van het huis waar ze tot voor kort woonden te laten meetellen voor het bepalen van de Hoge Eigen Bijdrage zodat die weerloze, oude en vaak demente bejaarden in sommige gevallen meer Eigen Bijdrage moeten betalen dan hun netto inkomen? Dat zou me niets verbazen. 

Onder de derde link staat het volgende citaat:

‘Geen bijstand als je pensioen gespaard hebt

De werkgroep gaat ook onderzoeken of het pensioen van de zzp’ers buiten de toets van de bijstand kan blijven. Nu bestaat namelijk nog de mogelijkheid dat zzp’ers eerst hun gespaarde pensioen moeten aanbreken voordat ze bijstand kunnen krijgen. Het kabinet denkt dat zzp’ers mede om die reden minder geneigd zijn geld apart te zetten voor hun pensioen.’  Einde citaat.

Ik hou nu al weer mijn hart vast. De overheid gaat weer meedenken en onderzoeken. Ben benieuwd welk gedrocht daar nu weer uit te voorschijn zal komen. En ook hier is de oplossing weer boerensimpel. Alleen een paar stappen overdenken en uitvoeren:

- Hou gespaarde pensioenpremie uit de UWV-toets voor het bepalen van het recht op bijstand. Die premie had daar überhaupt al niet in moeten zitten. Je laat bij 
  ex-werknemers hun in de tweede pijler opgebouwde bedrijfspensioen toch ook niet meetellen bij het bepalen van het recht op een bijstanduitkering? Nou dan? 
- Maak de premie aftrekbaar zo dat nu al niet het geval is.

- Hou verder alles zoals het is. ZZp’ers en andere zelfstandigen zijn bijdehand genoeg om, binnen het bestaande systeem, zelf hun pensioen op te bouwen,
  bijvoorbeeld door middel van banksparen. Dat zij in deze crisistijd vooralsnog andere keuzes maken is toch niet raar? Dat doet u als overheid zelf toch ook?
  Waar is bijvoorbeeld mijn zorgtoeslag voor 2013 gebleven om maar één voorbeeld te noemen?

- U zegt zelf dat ………….. ‘In plaats van geld opzij te zetten voor later, lijkt het sommige ondernemers bijvoorbeeld belangrijker het geld te investeren in het
  bedrijf’. 
  Kunt u zich voorstellen dat juist hun bedrijf tegelijkertijd ook hun pensioenvoorziening is? Hoe meer zij in hun bedrijf investeren hoe meer het te zijner tijd 
  opbrengt bij verkoop.  Wie zegt dat je alleen maar kunt sparen bij een pensioenfonds of bank door middel van premiebetaling? Wel eens gehoord van een
  direct ingaande lijfrente of bankspaarproduct’ na storting van een koopsom??

- Tot slot, faciliteer het fiscaal optimaal. Als de premies zijn afgetrokken belast de uitkeringen dan. Zo niet, dan niet. En als u dan toch bezig bent met
  onderzoeken, laat die mensen dan fijn zelf beslissen op welke leeftijd ze met pensioen gaan..…..
Badge
Onder de link D66 en PvdA: pensioenterugstortingen onverstandig | ThePostOnline kwam ik dit artikel nog tegen.

Zie ook de motie https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/32043/kst-32043-155?resultIndex=5&sorttype=1&sortorder=4

De kern hiervan is dat het kamerlid Pieter Omtzigt een motie heeft ingediend om te onderzoeken en achterhalen hoe dat destijds allemaal gegaan is met dat terugstorten van pensioenpremiegelden aan werkgevers. En natuurlijk heeft hij gelijk om hierom te vragen.

Even het complete verhaal wat er hier aan de hand is. Eind vorige eeuw had de overheid een financieringstekort zoals te doen gebruikelijk bij de overheid. De dekkingsgraad bij de pensioenfondsen was toen superhoog, in sommige gevallen omstreeks 200% (verplicht is 105%). De overheid heeft toen een aantal jaren overwogen om dat enorme overschot weg te belasten ten faveure van de staatskas. Achteraf betreur ik het dat dat niet is gedaan. Hoe dan ook, die pensioenfondsen alsmede werkgevers schrokken zich het apezuur en gewaarschuwd door dat voornemen hebben die toen kennelijk besloten (al dan niet in/na overleg met elkaar) om de pensioenbijdragen van werkgevers aan pensioenfondsen te verminderen dan wel reeds gedane pensioenstortingen terug te storten.

Misschien niet eens zo onbegrijpelijk gelet op het toenmalig tijdsbeeld maar een  pensioenfonds, bank, beleggingsfonds enz. kent nu eenmaal vette en magere jaren. Als de overheid destijds niet gedreigd had met belastingen was er voor die bedrijven dan wel die pensioenfondsen geen noodzaak tot verlagen dan wel terugstorten geweest. Bovendien heeft men toen onvoldoende rekening gehouden met het feit dat die pensioenpot toebehoorde aan huidige en toekomstige pensionado’s als uitgesteld loon en niet aan de overheid of de werkgevers. Ook waren de pensioenfondsen dan nu niet door hun hoeven gezakt door de huidige kredietcrisis waarbij ik persoonlijk nog steeds meen dat dat door de hoeven zakken niet is gekomen door de kredietcrisis hetgeen het artikel bewijst. Een pensioenfonds belasten dan wel van niet voldoende pensioenpremies voorzien is gelegaliseerde diefstal van uitgesteld loon. Ik vind dat de onderste steen boven moet komen maar zo als uit het artikel blijkt vinden bepaalde partijen dat niet nodig. Ik begrijp dat ook wel. Immers, daar hangen natuurlijk weer een hele bundel secundaire agenda’s achter die men liever niet uitspreekt, al helemaal niet uitgezocht wil hebben maar die wel meespelen. Om er toch twee te noemen: Als uit dat onderzoek zou blijken dat de dreiging van het belasten van pensioenfondsen dan wel hen niet voorzien van de afgesproken pensioenpremies dan wel het terugstorten daarvan, niet zou zijn geschied dan was er misschien thans nog wel sprake geweest van de wens om nu de AOW-leeftijd naar 67 jaar te tillen maar het had dan nog ongeloofwaardiger geklonken dan nu. En nu slaat het nog steeds nergens op maar laat staan in de imaginaire situatie dat pensioenfondsen nu nog steeds dik in hun dekkingsgraad zouden hebben gezeten.
En mogelijk zou dan ook uit het onderzoek zijn gebleken dat het redelijk zou zijn om die premies, verhoogd met de wettelijke rente,  alsnog te storten.
En dat kan dit VVD-kabinet de ondernemers natuurlijk niet aandoen.

En dan laat ik het aansprakelijk stellen van de overheid uit onrechtmatige overheidsdaad nu nog maar even onbesproken.

Diezelfde overheid heeft dat met aan hen zelf toevertrouwde AOW-fondsen (aangewend voor andere doeleinden) en het ABP (beroofd van 30 miljard gulden) overigens wel gedaan en de gevolgen laten zich thans raden …..

http://www.volkskrant.nl/vk/nl/2664/Nieuws/article/detail/3304365/2012/08/22/Dramatische-verlaging-pensioen-ambtenaar-dreigt.dhtml

Dekkingsgraad ABP zakt naar 83% - RTL Z

Overigens, zelfs daarmee heeft de overheid het ABP niet voor onoverkomelijke problemen gesteld. Citaat uit de laatste link:

‘Gezond bij 4% vaste rekenrente
RTLZ heeft uitgerekend dat als het ABP weer met de vaste rekenrente van 4% zou mogen rekenen ze nu een dekkingsgraad van minimaal 115% zou hebben en dat het fonds dus ‘gezond’ zou zijn. De pensioenen zouden dan niet omlaag hoeven. Er is dan overigens nog steeds weinig tot geen ruimte voor indexatie, de koopkracht zal dus wel verder dalen.’ Einde citaat. 
Aanvulling van mij: hoe bedoelt u, het is onvermijdelijk dat de AOW- en pensioenleeftijd naar 67 jaar moet?

In het begin van deze post stelde ik dat ik het betreur dat dat pensioenoverschot destijds niet is wegbelast door de overheid. Net als bij het ABP nu (dertig miljard gulden) zou dan veel zuiverder zijn vast te stellen voor welke bedragen de pensioenfondsen door de overheid zouden zijn beroofd. En dus zou het ook simpeler zijn om die bedragen thans terug te vorderen van de overheid aangevuld met de wettelijke rente net zoals het ABP dat naar mijn mening nog steeds kan doen.   .

Nu denk ik dat ook nog steeds te achterhalen is wat het nadeel voor pensioenfondsen is geweest maar inderdaad, het is veel moeilijker om dit concreet te achterhalen.

Als afsluiting nog een leuke link om aan te tonen hoe het er nu echt met de pensioenfondsen bij staat en dientengevolge hoe noodzakelijk het is om te korten op de pensioenen en/of de pensioenleeftijd te verhogen.

Pensioenvermogens stijgen juist naar records - RTL Z

Maar ja, wat moet je als je als overheid voor de keuze staat tussen ‘aanzuiveren van AOW-fondsen en ABP inclusief wettelijke rente en dan de pensioenleeftijd op 65 jaar houden’ of ‘niet aanzuiveren maar gewoon de pensioenleeftijd naar 67 jaar brengen zodat de zelf veroorzaakte tekorten op ‘natuurlijke wijze’ weer aangezuiverd worden’.

Die arme overheid toch want ze hebben nog niet door dat ze zich zelf hiermee in eigen voet schieten omdat ook alle uitkeringen verlengd moeten worden maar daar kom ik over een tijdje nog wel op terug. 

Tot slot een citaat van Roos Vermeij van de PvdA uit het eerste artikel:

“Nu ik het weer lees, schrik ik weer. Ook toen in de jaren ’90 had dit nooit moeten gebeuren.”

    
@Frans. De momentele toestand (vertrouwen/gevoel) van dit land in de actuele peilingen zegt méér dan genoeg.........radicalisatie op z'n Hollands

Elsevier.nl - VVD stijgt drie zetels in peiling, PVV blijft grootste
Badge
Ja, maar wacht even Hans. Dat de VVD drie zetels (van 21 naar 24) stijgt zegt alleen maar dat ze hun verlies nu een klein beetje goed maken. Bij de verkiezingen hadden ze 41 zetels. De werkelijke winnaar is de PVV. Die zitten nu met 15 zetels in de kamer maar zouden nu 27 zetels halen als er verkiezingen zouden worden gehouden, althans volgens de peiling.
@Frans. De ontwikkeling ten gunste van de PVV is nu toch wel duidelijk genoeg? Ik heb geen voorkeur en bij de laatste verkiezingen al geweigerd te stemmen........De leuke baantjes raken op..........het gaat om het overleven/kleurbekennen. (Oranje is geen geloof maar een bank!).
Badge
Ja, dat is wel zo maar de titel suggereerde een beetje dat die zetelwinst van de VVD een beloning is voor goed beleid. De man heeft dit land nu bijna naar de afgrond gebracht, iedereen voelt het al zwaar in de portemonnee en het enige wat de man dan kan zeggen is dat we met zijn allen meer auto's en benzine moeten kopen want, en dat zegt hij er niet bij, dat levert de staat het meeste op. Ook zegt hij er niet bij waarvan. De ontwikkeling ten gunste van de PVV is inderdaad duidelijk genoeg en dat is terecht maar nog niet genoeg. Als Wilders Minister-President zou worden gaat er echt een andere wind waaien in Nederland. Ik denk zelfs dat we dan niet met 67 jaar met pensioen moeten. Maar goed, dit is natuurlijk geen politieke site dus ik zal niet te ver gaan. Dat kan ik overigens wel maar daar heb ik in het verleden al voor op een andere site gezeten.  

Reageer