De toekomst in de zorg voor 60 plussers!

  • 15 juni 2012
  • 83 reacties
  • 40429 Bekeken

Badge
Ja en nu we toch bezig zijn? Ik kwam nog het volgende bericht tegen:*Hulpbehoevende oudere moet meer investeren in zorg - AD.nl

Citaat daar uit: '*Het laatste advies is om mensen rond hun 60e levensjaar een zorgverklaring te laten ondertekenen. Daarin kunnen mensen aangeven hoe ze de verzorging tijdens hun latere leven voor zich zien en hoe ze die willen bekostigen.'

Het moet toch niet gekker worden in dit land. Door overheidswanbeleid is het gehele zorggebeuren volstrekt en helemaal uit de klauwen gelopen. Want dat de vergrijzing er aan kwam wisten we 40 jaar geleden ook al. De baby-boomgeneratie heeft dit land welvarend gemaakt maar nu zij dadelijk gaan rusten na gedane arbeid kunnen ze vervolgens de boom in? Ik ben thans 57 jaar oud (zou je niet zeggen he als je naar mijn foto kijkt? :o) dus ik loop ook al aardig naar de zestig jaar toe. En dus mag ik over drie jaar volgens de wijsneuzen van de RVZ een verklaring tekenen hoe ik mijn eigen zorg wil regelen als*ik straks hulpbehoevend word. Eigenlijk zegt men, wij als overheid hebben hopeloos gefaald door niet jaren geleden al te reserveren maar te werken volgens dat verfoeide omslagsysteem waarmee wij ook de AOW al bijna om zeep hebben geholpen.*En nu mogen wij dat falende overheidsbeleid gaan oplossen als wij straks 80 jaar zijn?

Er is een volgorde in het leven en die zegt eerst het nodige, dan het nuttige, dan het aangename.*Er gaan momenteel miljarden naar Griekenland toe, de ontwikkelingshulp kost ook miljarden, het allochtonenbeleid*kost 7 miljard, in Den Haag worden Polenhotels en caravanparken gebouwd in natuurgebieden en zo kan ik nog wel even door gaan. Maar onze eigen mensen zelf mogen langer doorwerken, later met pensioen, straks komt ook de Bosbelasting en bovendien mogen zij straks hun eigen zorg gaan betalen.***

Kort samengevat: het gaat straks volkomen mis in dit land veroorzaakt door een overheid die keer op keer de juiste prioriteiten niet kan stellen en vervolgens probeert het eigen falen te verdoezelen door dit soort maatregelen.*

Maar ik weet het goed gemaakt, wij mogen het straks zelf uitzoeken volgens de RVZ? Prima.

Ik stel voor dat we met zijn allen rondom ons zestigste levensjaar met zijn allen die*verklaring gaan tekenen en dat daarin komt te staan dat wij onze inkomstenbelasting niet langer aan de staat afdragen*maar aan een nieuw op te richten vereniging en fonds die gaat zorgen voor de zorg op latere leeftijd. Ook onze BTW en accijzen gaan we jaarlijks van de staat terugvorderen en dat wordt eveneen in dit fonds gestort.*De ziektekostenverzekeraars schaffen we af.*Van en met*dit geld gaan we een pot vormen waaruit wij straks onze eigen zorg gaan bekostigen en we gaan dat 'ziekenfonds' noemen, zonder eigen risico. Het wordt een pot naar draagkracht want wie het meeste verdient draagt ook het meeste af maar dat is nu niet anders dan met de inkomstenbelasting.

Uiteraard moeten er ook mensen zijn die het Ziekenfonds besturen maar dat gaan geen managers worden maar senioren met een gezond verstand en*levens- en werkervaring. *Aan bonussen doen we niet. Probleem van de vergrijzing meteen opgelost!!!!**

Van het belastinggeld wat de overheid dan nog steeds krijgt van de jongere generatie, kunnen ze nog steeds hun beleid uitvoeren. Ja, natuurlijk gaan ze dan tekort komen maar dat komen ze toch al jaren dus dat is niets nieuws. Als je als overheid zelf ooit hebt bepaald dat bijstandstrekkers moeten rondkomen van een inkomen waarvan twee honden hun eigen voer nog niet kunnen betalen dan zul je het hier als overheid ongetwijfeld mee eens kunnen zijn. Het is namelijk het verlengde van je eigen beleid.*****
*
We moeten uiteraard nog wel even wat details uitwerken maar in grote lijnen komt het hier op neer.**

83 reacties

Frans,

Mijn complimenten voor je bijdrage. Ik heb van je bovengenoemde reactie een nieuw topic gemaakt. Hiermee willen wij extra aandacht geven aan het onderwerp wat je nu aansnijdt.

Persoonlijk vind ik het van de zotte dat je zelf een zorgverklaring zou moeten ondertekenen wanneer je de 60 jarige leeftijd bereikt. Ik kan niet in een glazen bol bekijken hoe mijn oude dag eruit komt te zien. Het advies is om het collectieve pakket terug te brengen naar alleen vergoeding bij zware problemen en ziektes. Dit betekent dat ik nu mag gaan sparen voor eventueel overige zorgkosten in de toekomst.

Ik ben benieuwd naar de reacties van de forumleden.

Groet,
Leah
Badge
Leah,

Heel leuk dat je hiervan een nieuw topic heb gemaakt. Ook ik ben benieuwd naar de reacties. Ik denk dat ik zelf ook nog een wat uitgebreidere reactie ga voorbereiden want het onderwerp zit me behoorlijk hoog.

Alleen zal dat van mijn kant dan waarschijnlijk een politiek geladen reactie worden want daar hebben we het nu over terwijl we toch op een verzekeringsite zitten met zijn allen. Maar de zorg kan niet om de politiek heen en vice versa dus eigenlijk zie ik daar niet zoveel tegenstijdigs in. Het verzekeringsvak heeft op veel vlakken raakvlakken met de politiek en de wet en dat is of wordt hier dus niet anders, denk bijvoorbeeld aan de WAM, de Zorgverzekeringswetten, het aansprakelijkheisrecht en het verzekeringsrecht. 

Groeten terug,

Frans
Badge
Ik heb beloofd nog op dit onderwerp terug te komen. Dat doe ik bij deze.

Het probleem van de vergrijzing gaat niet alleen over zorg maar ook over pensioenen en dus over (pensioen)verzekeringen. Ik kan er zodoende niet om heen dat dit niet alleen een politiek verhaal wordt maar ook over pensioenen gaat. Ik zal het hieronder echter ook over het Item ZORG hebben. 

Dat de baby-boomers ooit met pensioen zouden gaan wist we met zijn allen, inclusief de overheid, 40 jaar geleden ook al. Reeds toen had men al een begin kunnen maken met maatregelen. Dit heeft men nagelaten maar men wil nu niet voor de consequenties opdraaien. Integendeel!! In het verleden heeft de overheid bijvoorbeeld het ABP leeg geroofd voor een bedrag van om en nabij de 30 miljard gulden (bron: FiscAlert juni 2012, blz. 5), zie ook Elsevier.nl - Economie - Pensioenfonds ABP: Staat nam in 1996 miljarden uit kas

Een mooie reactie las ik bij dat artikel: ‘Diefstal is strafbaar want de overheid duldt geen concurrentie’.

Sommige bedrijven aapten dit gedrag na door enerzijds grepen in kassen te doen of anderzijds de pensioenfondsen de nodige premies te onthouden:
Gepensioneerden Philips willen geld terug - RTL Z

Nou is het met die pensioen fondsen nog niet zo slecht gesteld.  Sterker nog, men bulkt van het geld, zie:
Pensioenfondsen verdienen 45 miljard euro aan lage rente - RTL Z

Pensioenfondsen alweer ruim 50 miljard rijker - RTL Z

In Frankrijk is het thans zo dat men in sommige gevallen met 60 jaar al met pensioen kan en in alle andere gevallen nog steeds op 65 jaar. Zie:
Toch met 60 jaar op pensioen? - Allez-Allier, Onze informatie

Hoe dan ook, de overheid komt nu in de problemen, zo ik het zie door eigen schuld. Ik zou dit zelfs merkelijke schuld dan wel opzet willen noemen. Citaat uit de volgende site: afromen van wao en wwfondsen? 52
‘In plaats van de volksverzekering die het oorspronkelijk was, wordt het ouderdomspensioen nu betaald uit een gemengd belasting- en premiestelsel. Het financieringsprobleem van de AOW is dus niet veroorzaakt door de vergrijzing, maar door afromen van het vermogen, inkomenspolitiek, belastingtechnocratie en bezuinigingsdrang. Op de AOW uitgaven is vervolgens bezuinigd door het nivo van de uitkeringen omlaag te brengen. Dat gebeurde door zo af en toe de ouderdomsuitkering te ontkoppelen van de vooruitgang in de cao lonen. Daarmee is tussen 1980 en 2007 het ouderdomspensioen ruim 15% achteruit gezet op de lonen. Om nog verder op de AOW uitgaven te besparen wordt nu geroepen dat er tot een hogere leeftijd moet worden doorgewerkt. Weer een naargeestige truc: vanaf 2011 zijn de 185.000 AOW-ers met een jongere partner voor 8% gekort. Zo dalen de uitgaven ten koste van de uitkeringsgerechtigden die zich daartegen slecht kunnen verweren.’ Einde citaat.

Een andere naargeestige truucs die in feite niets met het onderwerp te maken hebben maar indirect toch ook weer wel is dat de overheid de belastingdienst lang heeft laten zwemmen. Juist waar makkelijk en legaal geld op te halen is laat men het volledig liggen en ook dat gaat ten laste van de zorg: http://www.fiscafax.nl/documenten/Grotenhuis_Geldgids_Belastingdienst.pdf

En nu, ja nu gaat men er een debat over aan. Als ik de overheid was zou ik er patent op aanvragen want net als met de AOW heeft men zo’n beetje het alleenrecht op het dempen van putten nadát het kalf verzopen is. Het is ook heel tegenstrijdig. Want op andere terreinen waar terughoudendheid van de overheid nou juist gewenst zou zijn, gaat men er vol in. Iedere automobilist heeft wel eens een flut-bekeuring gehad voor flut-overtredingen die eigenlijk geen naam mogen hebben zoals 7 km te hard rijden ‘snachts om half drie enz., zaken die  nauwelijks meer iets hebben te maken met de verkeersveiligheid. Desondanks heeft Minister Donner de bekeuringen nog niet zo lang geleden tot vier keer toe verhoogd:
Wat U Zegt: 90% vindt bekeuring van paar km/u te hard ONZIN        
                        SBG-Delft Forum :: Bekijk onderwerp - Bekeuring voor te snel rijden., hoe kom ik van die onzin af.  
Met betrekking tot dit onderwerp ligt overigens ook de humor soms op straat:
Man veegt kont af met bekeuring - AD.nl
                                                                

Ook op andere gebieden boet de overheid hevig aan geloofwaardigheid in. Men vindt bijvoorbeeld het milieu zo belangrijk. De ervaring leert echter dat dat vooral zo is als het geld oplevert in de vorm van bijvoorbeeld eco-tax, verpakkingstax en vliegtax. En die laatste bleek door een stom toeval nog te werken ook, er werd daadwerkelijk minder gevlogen hetgeen meteen reden was om de vliegtax maar weer af te schaffen. Stel je toch eens voor dat het verlies van inkomstenbelasting van de vliegmaatschappijen het gewin van de vliegtax zou overtreffen, dan waren de rapen gaar. Er zijn meer voorbeelden want zodra het 'milieu' nadelig is voor de overheid, bijvoorbeeld in de vorm van de extra vrijstellingen voor groene beleggingen in box 3, dan wordt dat snel naar beneden bijgesteld.

Terug naar de AOW.
Men verhoogt nu de AOW-leeftijd zodat iedere werknemer in principe maximaal twee jaar langer AOW-premie betaalt en de overheid twee jaar korter aan zijn AOW-verplichtingen hoeft te voldoen bij een gelijkblijvende eindleeftijd. Winst: 4 jaar. De kredietcrisis komt daarbij natuurlijk op een voor de overheid uitermate gunstig moment want anders had je het natuurlijk moeilijker kunnen verkopen om ook de pensioenen van de tweede en derde trap naar 66 of 67 jaar te tillen. De Nederlandse bank (ook een overheidslichaam) heeft daar boven op nog een uitermate slim en uiterst doeltreffend middel voor gevonden. Men heeft de rekenrente wettelijk verplicht dermate verlaagd dat pensioenfondsen er ontzettend veel moeite mee hebben om aan hun dekkingsgraad te voldoen. Even een voorbeeld ter verduidelijking. Stel dat je als pensioenfonds over 20 jaar een bedrag van twee miljard bij elkaar moet hebben gespaard om aan je verplichtingen te voldoen. In het ene geval is de rekenrente 5% en in het andere geval 2%. Je voelt natuurlijk wel dat in het geval van 5% je een lager startbedrag nodig hebt om uiteindelijk aan die twee miljard te komen dan bij 2%. En aangezien dat startbedrag ook bepalend is voor je dekkingsgraad (die minimaal 105% moet zijn) kun je daarmee heel makkelijk verdedigen dat pensioenfondsen niet kunnen voldoen aan hun toekomstige verplichtingen zodat er maatregelen moeten worden genomen. Behalve het niet indexeren  kun je ook denken aan afstempelen maar beter is het dat je als overheid die pensioenfondsen ook verplicht om de pensioenleeftijd te verhogen tot 67 jaar want dan sla je als overheid drie vliegen in één klap. Je maakt je zelf geloofwaardig en verdoezelt je eigen wanbeleid met betrekking tot de AOW. Je verplicht de toekomstige gepensioneerden bovendien om maximum twee jaar langer pensioenpremie te betalen en de verplichtingen daarna duren ook nog eens twee jaar korter bij een gelijkblijvende eindleeftijd. Kassa!!!

Er is thans overigens een nieuwe ontwikkeling gaande. Wat de drijfveren precies zijn weet ik niet maar demissionair Minister Kamp heeft nu besloten de rekenrente te verhogen, zie:
Elsevier.nl - Economie - 'Kamp versoepelt pensioenregels: korting van de baan' en AZL - Minister Kamp zoekt ruimte in rekenrente

In het eerste artikel spreekt men over een kunstmatige verhoging van de rekenrente maar ik denk dat het eerder andersom is. De rekenrente werd/wordt kunstmatig laag gehouden. Als de plannen door gaan stijgt de rekenrente naar meer realistische waarden en stijgt daarmee ook de dekkingsgraad.  Ter vergelijking: op NOS teletekst lees ik vandaag 5 juli 2012 op pagina 109 dat de huidige rekenrente voor pensioenfondsen 2% is. Over kunstmatig laag gesproken want op mijn betaalrekening (jawel BETAALrekening) krijg ik op dezelfde dag 2.40%. Als je nu(!) je geld bovendien voor vijf jaar vast zet op een spaardeposito krijg je bij een beetje bank al 4.%. 5 Jaar | Spaardeposito  
En dan ben je nog niet eens aan het beleggen zoals pensioenfondsen wel doen.

Dus waar hebben we het nog over en hoe bedoelt u ‘kunstmatig verhoogd’? En dat gaat allemaal over de rug van de (toekomstige) gepensioneerden, over onze rug dus.
Ook bepaalde politieke partijen denken er zo over dus ik voel me niet alleen staan in mijn mening:
  PVV: huidige rekensystematiek dekkingsgraden deugt niet - RTL Z  

Citaat uit het artikel: ‘Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt van de SP spreekt donderdag van ,,domme rekenregels, waarvan ouderen niet de dupe mogen worden''. Einde citaat.

Nu de overheid heeft besloten om de pensioenleeftijd te verhogen vanwege de vermeende voordelen die zij daarin zien moeten ook de nadelen niet worden uitgevlakt. Geschat denk ik dat maar 50% van de werkenden, werkend zijn pensioenleeftijd haalt. De rest is voordien al afgehaakt met een VUT-achtige constructie, werkeloosheid of met arbeidsongeschiktheid. Velen genieten een uitkering (WW, WAO,WIA, IAOW, IOW enz.). Als je de eindleeftijd naar boven opschuift zul je ook de uitkeringen moeten verlengen. Tel uit je winst als overheid.
Badge
vervolg:

Maar pas op, de overheid heeft dit uiteraard ook zelf door. Ik heb een tijdje terug al berichten gezien dat ze bepaalde uitkeringen niet alleen verder willen korten (of de duur daarvan herzien) maar ook willen terug brengen naar bijstandsniveau. Voorbeeld: je loopt in de WAO of WIA en je denkt dat die uitkering doorloopt tot dat je met 65 jaar met pensioen gaat. Als de pensioenleeftijd vervolgens wordt verhoogd zou dat normaliter inhouden dat je WAO uitkering met maximaal twee jaar wordt verlengd. Ik sluit echter niet uit dat de overheid in de toekomst (als de verhoogde pensioenleeftijd er eenmaal door is) de eindleeftijd van WAO- of WIA-uitkering niet verlengd maar de mensen laat terugvallen naar de bijstand.  En heb je dan enig vermogen dan krijg je zelfs geen bijstand maar mag je je eigen vermogen opeten. Wil je dat niet? Ook goed, dan kun je nog steeds met 65 jaar met pensioen maar dan wel met een korting op dat pensioen. Niet voor niets is die korting nu al(!) in het gehele verhaal ingebouwd. Ik beschuldig de overheid overigens nog nergens van op dit punt, ik zeg alleen dat ik niet van mijn stoel zal vallen van opperste verbazing als we straks die mededeling krijgen met een mooi verhaal er om heen gelardeerd voor de geloofwaardigheid.


Als ouderen aan de bovenkant afscheid nemen vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd dien dit logischerwijs aan de onderkant opgevuld te worden. De overheid stelt dit nu door het verhogen van de pensioenleeftijd uit en de gevolgen laten zich raden. Reeds nu is de jeugdwerkeloosheid hoog en neemt toe. Zie:
nrc.nl :: Werkloosheid onder schoolverlaters neemt toe    en
PowNed : Afgestudeerden vinden minder snel werk

En dit zal in de toekomst alleen nog maar erger worden. Wederom: tel uit je winst overheid!!!
Gelukkig is de overheid hier al op vooruit gelopen aangezien de uitkeringen voor schoolverlaters al uiterst laag zijn
recht op schoolverlatersuitkering-? - mijn zoon is bijna... Gratis Adviseurs - Online vraag & antwoord

Dan kom ik zo langzamerhand toe aan de zorg. Daar kun je ook een aardige berekening op los laten. Maar allereerst verwijs ik de overheid nogmaals naar de documentaire genaamd ‘Sicko’ van Michael Moore. Ik meen dat alle politici die documentaire eerst moeten gaan zien alvorens verder te praten over zaken waar ze ook verstand van menen te hebben. Een volgende stap kan zijn om er vervolgens een paar deskundigen heen te sturen vanuit de Zorg, een paar fiscalisten, een paar juristen, wat economen en een Kamerdelegatie. Die gaan dan eerst in Amerika kijken om daar vooral te zien hoe het niet moet. Daarna gaan ze naar Frankrijk, Cuba, Engeland en mogelijk nog wat landen om te kijken hoe het ook kan, want daar is de zorg goeddeels gratis, althans voor de burger. Ik zeg niet dat het perfect is maar wat daar kan, kan hier ook. Een zeer leesbaar stuk dat onder andere gaat over de zorg in Cuba vond ik onder de volgende link
Gezondheidszorg kan beter en goedkoper!

En kijk ook eens hoe anderen oordelen over de Nederlandse situatie
Zorgkosten rijsen de pan uit en bij de buren ? | Geen Nieuws  

Hieruit blijkt dat ik niet de enige ben die zijn zorg uit over het onvermogen van de huidige politici.  Hoe dan ook, hopelijk komen ze na onderzoek tot de conclusie dat allereerst de ziektekostenverzekeraars er hier tussen uit geknipt moeten worden want dat kost natuurlijk onnodig bakken vol met geld. Bovendien willen die met zijn allen ook nog anderhalf miljard winst per jaar maken. Los daarvan hebben ze daar en elders in de Zorg managers en die willen natuurlijk ook wat verdienen aan salaris, bonussen en vertrekpremies en dan laat ik de dure afscheidsfeestjes nog maar even onbesproken. Ik heb er een paar opgezocht maar ben uiteraard niet volledig want als je goed oplet zie je regelmatig dit soort berichten voorbij komen:
Balkenendenorm vaak overschreden in zorg - AD.nl

Ophef over afkoopsom directeur - DeOndernemer.nl

Zorg en Welzijn - Platform voor sociale professionals - Ex-directeur stort half miljoen euro terug

En hoe reageert de politiek dan? Die schreeuwt even moord en brand van ‘dat kan echt niet’ en gaat vervolgens over tot de orde van de dag. Tegelijkertijd maakt men een begin met het alvast implementeren van de afbraak in de Zorg in het Lente-akkoord, zie:

http://www.buismanagementadvies.nl/blog/2012/06/zorgzwaartepakketten-1-2-en-3-extramuraal-is-gelijk-aan-afschaffen-verzorgingshuis/

De partijen die in het Lente-akkoord zitten zijn bekend. Ik ga hier geen stem-adviezen geven maar weet waar u op 12 september op stemt.

Dat het ook anders kan bewijst deze directeur:

Medicalfacts Met een bijzonder feest met veel bewoners nam Humanitas afscheid van geëngageerde zorginnovator en directeur Hans Becker ? Medicalfacts
Ik citeer even een stuk uit het artikel omdat dit stuk me uit het hart gegrepen is mede door persoonlijke ervaringen:

‘Volgens Hans Becker zijn er veel te veel managers in de zorg. En managers denken vaak dat het managen moet gebeuren via budgetten. Met culturele sturing bereik je echter meer resultaat. Kijk naar vele managers bij de grote organisaties. Dat zijn soms halve oplichters die zich veel mooier voordoen dan ze zijn. Die worden daarbij ook nog vaak als een soort halfgoden gezien. Of hun gekozen richting de goede is (geweest) interesseert eigenlijk niemand. Een manager is dan ook iemand die kunstjes heeft geleerd, zei Hans al wel eens in het verleden. En dat leverde hem waarschijnlijk ook de kritiek op zijn afscheidsfeest op. Een feest dat vooral voor bewoners was, maar als getergde zorgmanager en journalist kan je er natuurlijk ook verspilling in zien. Jammer want Hans Becker is een van de weinige mensen die verantwoordelijk is  voor echte verandering, zoals bij Humanitas. Daarvoor moet je een ondernemer zijn. Iemand met karaktereigenschappen als doorzettingsvermogen, lef, creativiteit, een empathische visie en het vermogen om anderen te enthousiasmeren.’ Einde citaat.

Dan kan er vervolgens eens gekeken worden naar de WMO die door elke Gemeente apart wordt behandeld en daarom ook onaanvaardbare verschillen laat zien. Het zou niet moeten kunnen bestaan dat je in de ene Gemeente met een bepaalde kwaal een elo-bike krijgt en in de andere Gemeente met dezelfde kwaal niet. Zelf heb ik zo’n dossier in handen en geloof me, daar word je niet vrolijk van. Mijn idee: schaf de WMO af en maak voorzieningen (na verkregen toestemming van een bepaald nog in het leven te roepen centraal overheidslichaam, die dan bijvoorbeeld een zogenaamde WMO-verklaring afgeeft) fiscaal aftrekbaar. Hoe lager het inkomen, hoe lager de drempel waar men over heen moet en hoe hoger de kosten hoe hoger de aftrek van wat nu ook al de ‘verhoging van de specifieke zorgkosten’ heet. Met andere woorden, het instrument is er al, maak het wat slimmer en getrapter en je bent er al. Zet er desnoods een renteloos voorschotbureau naast voor de echte krepeergevallen en je hebt het probleem al nagenoeg ondervangen.
Badge
2e vervolg:

Eerste conclusie: de Zorg in zijn huidige vorm is veel te duur maar kan door organisatorische wijzigingen en een veel stringenter beloningsbeleid veel goedkoper worden. Waarom leg je het beloningsbeleid van managers ook niet vast in een CAO? Als in jaarverslagen van bedrijven tegenwoordig ook vermeld moet worden wat een bestuurder verdient dan kan dat hier toch ook?

Maar goed, nu de berekening: Stel, in het belang van de berekening, dat al die babyboomers in het jaar 2020 in één klap met pensioen gaan en stel dat dat er precies 1 miljoen extra zijn dan nu. Als ik de overheid zo hoor klagen dan lijkt het net alsof die gepensioneerden vanuit hun laatste werkdag rechtstreeks het verpleeghuis in gaan maar zo is het natuurlijk niet. Integendeel!! De overheid slaat op dat moment namelijk een paar behoorlijke klappen die geen daalder waard zijn maar veel meer.

Klap 1: Stel dat de helft op het moment van met pensioen gaan al niet meer werkt. Dat gaat de overheid in één klap een enorm bedrag aan uitkeringen schelen die plotseling ophouden. Dat de overheid er voor kiest om die klap nu uit te stellen met twee jaar, is hun keuze.

Klap 2: Die werknemers gaan aan de onderkant vervangen worden door schoolverlaters. Die schoolverlaters komen niet meer in een uitkeringssituatie terecht maar gaan werken. Ook dit gaat enorme bedragen schelen. Zie ook mijn links hierboven over de werkeloosheid onder schoolverlaters. Die werkeloosheid houdt dan ineens op. Ook hier, kassa voor de overheid.

Klap 3: Die schoolverlaters gaan na ontvangst van hun salaris ook loonbelasting betalen, ze gaan ook consumeren en gaan zodoende BTW en accijnzen betalen.

Klap 4: De pensioenfondsen met hun miljarden gaan plotseling pensioen uitbetalen. Over die pensioenen moet ook opeens inkomstenbelasting betaald gaan worden, de overheid begint binnen te lopen. Ga maar na, als 1 miljoen extra gepensioneerden gemiddeld bruto € 45.000,- per jaar aan AOW en pensioen krijgen en 1/3e deel daarvan gaat in de vorm van belasting naar de overheid dan levert dat de overheid direct 15.000.000.000,- per jaar extra op, oftewel 15 miljard. Over een periode van 20 jaar levert dat de overheid 300 miljard extra op. Zie hier het antwoord op de vraag wie die extra zorg gaat betalen.

Klap 5: Die vitale gepensioneerden houden na hun 65e jaar niet opeens op met consumeren. Sterker nog, die gaan met hun nieuw verkregen inkomsten gewoon door met consumeren en BTW en accijnzen betalen over hun netto pensioen. 20% over € 30.000,- netto is per gepensioneerde € 6.000,- X 1 miljoen gepensioneerden is 6 miljard X 20 jaar is ook nog eens 120 miljard. En dan laat ik de indirecte winstbelasting van de bedrijven waarmee ze zaken doen nog maar even onbesproken. (ik snap nu ook beter waarom de Kunduz-coalitie de BTW kort geleden nog naar 21% wilde tillen, regeren is tenslotte vooruit zien ….toch?)

Klap 7: De Bosbelasting. Ik sluit niet uit dat dat in 2030 ook nog eens een miljard per jaar gaat opleveren, in feite peanuts dus maar goed, symboolpolitiek bedrijven is ook een vak.

Klap 8: Een hoop mensen die nu nog werkeloos zijn kunnen te zijner tijd terecht in de zorg. Dat scheelt werkeloosheidsuitkeringen, Ik heb zelfs al berichten voorbij zien komen dat er in de toekomst een tekort aan arbeidskrachten zal ontstaan. Hoewel ……………. Ik vrees, dat wat nu nog WW heet, tegen het jaar 2020 dermate uitgehold zal zijn dat er hooguit nog sprake zal zijn van een klapje. Zo groot is die klap dan namelijk niet meer. Ik bedoel dat als je nu al vermogenstoetsen gaat invoeren in bijstandsuitkering, huurtoeslag en zorgtoeslag, dan is een vermogenstoets in de WW in de toekomst nog maar een Hamerstuk bij wijze van spreken.
En hoe werkeloosheidsuitkeringen een begrotingstekort kunnen beïnvloeden leert Duitsland ………….. nu al!!!
NOS Teletekst - Duits begrotingstekort nog kleiner

Samengevat: gelijk de pensioenfondsen nu gaat de overheid in de naaste toekomst binnen lopen en ik snap dan ook niet hoe een instantie als de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg met het idee kan komen dat ouderen voortaan nog eens apart hun eigen zorg moeten gaan betalen. Dat gaan die ouderen straks namelijk al doen!!!

Natuurlijk snap ik het stiekem wel. Want de overheid wil die extra inkomsten en besparingen natuurlijk helemaal niet aanwenden voor de zorg van al die extra ouderen en als je de geruchtenmachine nu al in werking stelt, is de acceptatie van de slachting onder ouderen straks veel meer acceptabel. Ik snap dan ook best dat in de ogen van de overheid zaken als Griekenland, de euro, Europa, het helpen van Spaanse banken, kunst en cultuur, joint-strikefighters, Kunduz, het binnen halen van allochtonen en die vervolgens integreren en Nederlands leren praten a € 6000,- per persoon, allemaal veel belangrijker zijn. Want daarmee kun je als klein land de grote jongen uithangen in het buitenland en kun je als premier zo nu en dan zelfs eens op TV komen voor het oog van de wereld samen met de President van de Verenigde Staten. Daarom tel je als Nederlander mee zolang je geld in het laatje brengt om al die mooie doelen te verwezenlijken maar zodra je geld uit dat zelfde laatje gaat onttrekken word je opeens een stuk minder belangrijk.

Maar, als wij dan straks toch met een verklaring moeten komen dan stel ik voor dat wij die verklaring dan met zijn allen invullen en en masse opsturen naar de overheid. Die verklaring kan dan luiden dat al de belastingen uit pensioenuitkeringen en al de BTW en accijnzen van pensioengerechtigden worden besteed aan de zorg van gepensioneerden en klaar is Kees. Tegen die tijd zullen er wel voorbeeldverklaringen verschijnen op het Internet.

Ook nog even een woord over de zorgtoeslag. De overheid heeft in al zijn wijsheid besloten om daar met ingang van 2013 een dubbele vermogenstoets op te zetten. Hoezo vermogenstoets en hoezo dubbel? Voor de laatste vermogenstoets verwijs ik graag naar de volgende link:

Vermogenstoets zorgtoeslag | Zorgtoeslag | Rijksoverheid.nl

Citaat daar uit: ‘De overheid wil dat de zorgtoeslag alleen bij mensen terechtkomt die deze nodig hebben. Het kabinet vindt dat mensen die een vermogen hebben dat boven de vermogensgrens ligt, geen inkomensondersteuning nodig hebben.’ Einde citaat.

Zo overheid, vindt u dat? Dat hebt u dan fijn geregeld. De tranen stromen me over de wangen van zoveel meelevendheid van de overheid met ons. Je zal toch maar de pech hebben dat je als arme sloeber met alleen AOW net de straatprijs hebt gewonnen of een erfenis hebt gehad van € 110.000,-. Weg zorgtoeslag!! En mijn jongere buurman met minder vermogen maar wel een modaal inkomen en een knappe auto voor zijn deur krijgt het wel. Er is echter een simpele oplossing voor dat probleem als je een vermogen hebt van net boven de ton tot anderhalve ton. Koop een dure Duitse auto contant, zet hem voor je deur en weg is je probleem met betrekking tot de zorgtoeslag, je hebt bovendien een mooie auto en je consumeert en dat is volgens zeggen weer goed voor de Nederlandse economie. Dat scheelt je vervolgens ook nog eens 1.2% vermogensrendementsheffing per jaar, je krijgt je zorgtoeslag, je verzamelinkomen wordt lager en zodoende de drempel voor aftrekbare ziektekosten ook. Tevens kom je daarmee in aanmerking voor diverse andere toeslagen of worden deze hoger zoals de kinderopvangtoeslag.

Dan nog die eerste vermogenstoets. 4% van je box 3 vermogen boven het heffingsvrije vermogen werd al toegevoegd aan je verzamelinkomen en dat verzamelinkomen is tevens basis voor je zorgtoeslag. Vandaar die ‘dubbele’ vermogenstoets.

Samenvatting.

Ik vind het grote onzin dat gepensioneerde babyboomers straks hun eigen zorg zouden moeten gaan betalen. Als je zo graag als klein landje de grote jongen wilt uithangen ten opzichte van de landen om ons heen dan vind ik dat prima. Ga rustig je gang met het redden van de Grieken, het binnen halen van allochtonen, het integreren daarvan en ze Nederlands leren praten, de kunst- en cultuursubsidies, redden van Spaanse banken, Kunduz, de Joined Strikefighter, ontwikkelingshulp, Europa, de euro enz. Maar niet ten koste van de babyboomers die dit land na de oorlog opgebouwd hebben en Nederland gemaakt hebben tot wat het nu is. Kun je dat als verantwoordelijk Minister of Staatssecretaris niet, hou dan de eer aan je zelf en ga wat anders doen. Er zijn namelijk andere mensen en politici die dat wel kunnen en daarvoor plaats maken is dan zo gek nog niet.
Badge
3e vervolg:

Tot slot laat ik ook nog even een andere schrijver aan het woord van de site http://www.1meikomitee.net/52.htm die het hierboven beschrevene nog even op een andere manier (en iets harder) verwoord:

‘Het is een leugen dat crisis en vergrijzing de stelselwijzigingen in de volksverzekeringen onvermijdelijk hebben gemaakt. Moedwillig zijn de stelsels in de loop der jaren sluipend afgebroken om de loonkosten voor de werkgevers -dat zijn ondernemingen en overheid- te verlagen. Door de premies voor volksverzekeringen een paar procent te laag vast te stellen, daalden de loonkosten van werkgevers navenant.
Voor ondernemingen betekent dat subsidie op hun winsten, betaald door het personeel. De truc hierbij is dat werkenden dat niet direct merken, omdat het op hun koopkracht geen invloed heeft. Tenminste, zolang ze nog werk hebben. Pas na het werkzame leven merken ze dat ze zijn opgelicht.
Er is de laatste jaren willens en wetens te weinig geld voor apart gezet. Daar is wel voor gewaarschuwd, maar dat werd weggewuifd. Dit wanbeleid wordt verhuld door nu de propaganda te voeren dat de volksverzekeringen onbetaalbaar zijn geworden. Er zou een te groot beroep op gedaan worden. Dat is dus niet waar, het geld is onttrokken voor andere zaken.
Uitgerekend de komende pensionering van babyboomers is absoluut geen onverwacht gegeven. Het is al 60 jaar lang bekend dat het er aan gaat komen. Daarom klopt het niet dat nu de leeftijd waarop je aanspraak kan maken op AOW daarom verhoogd moet worden. Het is een diefstal van de bevolking om èn winsten te subsidieren èn de staatskas te spekken.’ Einde citaat.

Ik sluit me hier graag bij aan.

Frans
Badge
Uiteraard is er aan mijn zijde ook sprake van voortschrijdend inzicht. Ik kom nog even terug waar ik mee begonnen ben en en dat is die mening van de Raad voor de Volksgezondheid en zorg (RVZ) die in al hun oneindige wijsheid menen dat (en ik citeer): 'Het laatste advies is om mensen rond hun 60e levensjaar een zorgverklaring te laten ondertekenen. Daarin kunnen mensen aangeven hoe ze de verzorging tijdens hun latere leven voor zich zien en hoe ze die willen bekostigen'. Einde citaat. Wel, de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg kan gerust zijn want eigenlijk is het al zo ver en ik ben me rot geschrokken.

Wat is namelijk het geval? Afgelopen 29 juni heb ik mij genoodzaakt gezien om mijn 90-jarige vader op te laten nemen in een verpleegtehuis. Thans heeft hij
CIZ-Zorgzwaartepakket 5. Hij is dement en kon niet meer lopen sinds twee maanden. Die laatste twee maanden heb ik hem zelf redelijk intensief verpleegd ( ik was al langer zijn mantelzorger) en ik sluit niet uit dat ik mijn recente rugpijn daar aan te danken heb want ik moest hem uit bed tillen, van bed naar WC, van WC naar douchestoel, van douchestoel naar eettafelstoel en van eettafelstoel naar TV-stoel en tussendoor moest ik hem ook nog aankleden en voorzien van nieuw incontinentiemateriaal. Zijn administratieve- en financiële zaken regelde ik al langer. In dat kader ben ik ook even op zoek gegaan naar zijn eigen bijdrages. Mijn vader heef een verzamelinkomen ad € 20.596,- bruto inclusief vakantiegeld en inlusief de bijtelling van iets vermogen wat hij in box 3 heeft. Dat is dus AOW plus een pensioen plus een weduwnaarspensioen. Nu weet ik niet precies op dit moment wat hij daaraan netto overhoudt maar laat het nou € 1600,- zijn per maand. Hij betaalt iets van
€ 600,- per maand aan huur van zijn woning, hij krijgt geen huurtoeslag maar wel zorgtoeslag. Gas/licht komt daar ook nog bij. Op dit moment woont hij daar natuurlijk niet meer maar ik moet daar nog steeds stroom gebruiken om te wassen, te drogen en te strijken. Ik kan dat huis bovendien niet achter zijn rug weg doen door de huur op te zeggen want het kan nog altijd ten goede keren en dan komt hij terug naar huis.

Hoe dan ook, ik heb de berekening gedaan op de pagina van het CAK en zijn eigen bijdrage gaat per maand € 897,- bedragen, althans na het eerste halve jaar, voor mijn vader in 2013 dus (het eerste halve jaar geldt er een zogenaamde lage eigen bijdrage). Dus eigenlijk moet er in 2013 straks geld bij. Elders op een andere site lees ik dat de bijdrage per maand 8,5% is van het bijdrageplichtig inkomen. Hoeveel is 12 X 8.5% ook al weer?
In de maand juni is hij dus al anderhalve dag opgenomen geweest en ik heb nu al(!) een aparte rekening gehad van € 1,18 voor drankjes in juni. Dus zijn eigen drankbijdrage gaat ook nog eens € 30,- per maand kosten. En het is dat ik er voor gekozen heb om zelf voor hem te wassen en strijken want bij een bezoek aan hem gisteren hoorde ik van een medewerkster dat je ook voor dat wassen extra moet betalen en dat schijnt ook niet weinig te zijn.

Dat brengt mij nu al tot enkele conclusies:

- De raad voor de Volksgezondheid en Zorg kan rustig gaan slapen. Hun vraag hoe de ouderen dat straks allemaal gaan bekostigen is nu al beantwoord.
- Mijn geloof in de Politiek heb ik nu voorgoed verloren.
- Kwijtschelding voor die eigen bijdrage bestaat niet dan wel moet nog uitgevonden worden.
- Het geeft me een heerlijk gevoel dat mijn vader vanaf volgend jaar geheel leeggetrokken wordt en dat alleen om de Grieken vanaf hun zestigste levensjaar met
pensioen te blijven laten gaan, althans zo was het NOS Nieuws - Griekse regering eens over pensioen
- Terwijl mijn vader financieel leeggetrokken gaat worden blijven wij de Grieken ondersteunen zodat ook de kleinkinderen van de Grieken nog steeds van het pensioen
van opa kunnen genieten Grieken ontvangen jaren na overlijden nog pensioen - Buitenland - VK
- Gelooft u nog in een welvarend Nederland. Zo ja, dan gelooft u waarschijnlijk ook nog in sprookjes.
- Ik ben geen gewelddadig man maar zo langzamerhand geloof ik dat een revolutie hier nog de enige oplossing is. Van de politiek hoeven wij niets meer te verwachten.
- Volgens de volgende pagina gaan mensen met vermogen in 2013 nog meer eigen bijdrage betalen. Dat heeft onze overheid bepaald. Dus volgens die site gaat
vanaf 1 januari 2013 4% van het vermogen in belastingbox 3 (sparen en beleggen) bij het bijdrageplichtige inkomen extra worden meegeteld. Maar nu snap ik het
even niet want volgens mij is dat nu ook al zo. Ik kan me bijna niet voorstellen dat de overheid die 4% uit box 3 nu dubbel gaat laten meetellen maar volgens mij staat
het daar wel. Hoe dan ook, vanaf volgend jaar kan er nog 80 miljoen extra naar Griekenland toe voor 'hulp'. Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

Tot slot van deze bijdrage: de belastingdienst spreekt vaak over een verzamelinkomen. Ik heb een site ontdekt waar de verzamelellende van dit onderwerp op staat.
Kleine waarschuwing: Hier wordt je niet vrolijk van, deze overheid heeft inmiddels bloed aan de handen:

http://www.platformggz.nl/lpggz/download/lpggz-reacties-persberichten-rapporten-etc/bijlage-bij-rapport-6-eigen-bijdrage-nekt-ggz-client.pdf
Badge
Ik ga weer verder. Deze keer met een verhaaltje over het CAK. Dit hele item gaat over de zorg en dan met name over de toekomstige zorg en de kosten daarvan. Zo ik het zie is het onderstaande stuk een verlengde daarvan maar als de moderators daar een apart item van willen maken ……… ook goed!

Inmiddels heeft mijn eigen vader post gehad van het CAK. Mijn vader zit dus in een verpleeginrichting. Dit gaat over de eigen bijdrage die hij te zijner tijd zal moeten betalen. Er worden nog geen bedragen genoemd. Dat volgt nog. Het CAK kent een hoge en een lage eigen bijdrage die afhankelijk is van je gezinssituatie en hoe lang je in een instelling verblijft. Iedereen die in een AWBZ-instelling verblijft betaalt bijvoorbeeld het eerste halfjaar de lage eigen bijdrage. De hoogte van die bijdrage wordt vastgesteld aan de hand van je inkomen:

Ik wil hier enkele gedeelten uit het door het CAK bijgesloten boekje citeren:

Citaat  (blz 4 van het boekje):
‘uw verzamelinkomen wordt vastgesteld door de Belastingdienst. Bij uw verzamelinkomen wordt onder andere naar de volgende inkomsten gekeken: inkomsten uit werk en woning, inkomsten uit een uitkering, inkomsten uit aandelen en dividenden, opbrengsten uit beleggingen en opbrengsten uit spaargeld.’ Einde citaat.

Volgens mij is dat dus niet waar. Dat inkomsten uit sparen en beleggen (box 3) per 1 januari 2013 gaan meetellen is nog een wetsvoorstel en dus nog geen wet. En ik moet nog maar zien dat dit een wet gaat worden en dan ook nog in ongewijzigde vorm en dan ook nog per 1 januari 2013. Eerst moeten we nog op 12 september 2012 naar de stembus. 

Uit de volgende links blijkt dat het nog een wetsvoorstel is.

Hogere eigen bijdrage voor mensen met vermogen | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl
Citaat daar uit: ‘De ministerraad heeft ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden.’ Einde citaat. Het is dus nog geen wet.

Mensen met vermogen gaan meer eigen bijdrage betalen | Persbericht | Rijksoverheid.nl
Citaat daaruit: ‘De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstel voor advies aan de Raad van State te zenden. De tekst van het wetsvoorstel en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.’ Einde citaat: wederom, het is dus nog geen wet.
Het is dus op zijn zachts gezegd ‘opmerkelijk’dat het CAK dit nu al in zijn boekjes zet. Uiteraard moet ik afwachten waar ze uiteindelijk mee zullen komen (ik wil eerst bedragen en grondslagen zien) maar voor alsdan overweeg ik nu al om desnoods aangifte te doen van oplichting als er gaat gebeuren wat ik denk dat er kan gaan gebeuren.
Het CAK-boekje zegt vervolgens het volgende op blz. 6 van het boekje:

Heeft u een uitkering, bijvoorbeeld AOW, Wajong of WIA? En betaalt u de hoge eigen bijdrage? Dan vragen wij de uitkeringsinstantie de eigen bijdrage in te houden op uw uitkering. In dat geval krijgt u geen factuur. Is uw eigen bijdrage hoger dan uw uitkering? U krijgt dan een factuur voor het resterende bedrag.’ Einde citaat.

Die laatste twee zinnen van dat laatste citaat moet je eens goed tot je laten doordringen. Als je pech hebt ga je dus meer betalen dan je gehele uitkering. Dat is geen beleid meer van de overheid. Dit zijn maffiose praktijken. Als je zoiets je eigen, al kwetsbare, bevolking aandoet dan is er iets mis met je, er zit dan niet alleen een steekje los bij je, dan ben je K-N-E-T-T-E-R-G-E-K!!!

Dat dit ook daadwerkelijk zo is en tot welke wantoestanden dat aanleiding kan geven blijkt ook uit het volgende citaat, afkomstig van de site van Vara’s Kassa:
Afspeelpagina?/?Vara Kassa
  
Citaat: ‘Dat er vervolgens een maximale eigen bijdrage wordt vastgesteld, terwijl een 18-jarige Wajonger daarvoor een veel te laag inkomen heeft, is volgens de beschermingsbewindvoerder geen incident, maar een systematische fout. “Deze persoon is begin dit jaar achttien geworden en krijgt een Wajong-uitkering van € 477,41”, laat Poortvliet ons zien. “Het CAK heeft een maximale bijdrage opgelegd van € 590 per maand. En omdat het CAK de eigen bijdragen mag inhouden op de uitkering van mensen, blijft er niets over om van te leven. “Deze meneer houdt maandelijks 22 cent over en tot overmaat van ramp stuurt het CAK voor de resterende 112 euro, elke maand een nota van 280 euro per maand aan zak en kleedgeld naar mij toe als bewindvoerder, zonder enige rekening te houden met hun eigen regels. Een onzinnige situatie”, zegt ze geërgerd. Maar hoe vaak ze ook protesteert, pas na een maand of negen, wordt de fout rechtgezet.’ Einde citaat.

Mijn eigen vader zit dus vanaf 29 juni 2012 in zo’n AWBZ-instelling. Bij mijn overweging  om hem daar te laten opnemen speelde de vraag mee of ik zelf nog wel goed bezig was met mijn mantelzorg en of ik hem de zorg niet onthield die hij daar wel kon krijgen, waaronder begrepen de medische zorg. Op dit moment begin ik me echter steeds meer af te vragen wat ik mijn eigen vader eigenlijk heb aangedaan. Wordt hij straks door mijn keuze financieel helemaal leeg getrokken door een overheid wiens voornaamste prioriteit niet meer bij de eigen bevolking ligt maar die meer bezig is met Europa, de euro, allochtonenimport en het in stand houden van Griekenland zodat ze daar al met 60 jaar met pensioen kunnen aangevuld met het pensioen van hun al jaren eerder overleden ouders?  Grieken ontvangen jaren na overlijden nog pensioen - Buitenland - VK

Hoe dan ook, voor wat betreft mijn eigen vader gaat het niet gebeuren dat hij straks helemaal leeg getrokken word. Een lage eigen bijdrage kan ik wel billijken omdat hij natuurlijk ook geld uitspaart omdat hij thuis niet meer eet maar in de instelling. Maar geen € 900,- per maand terwijl hij zijn hele arbeidzame leven al premies heeft moeten betalen juist om die zorg te kunnen ontvangen wanneer dat nodig zou zijn.
Als een klacht bij de Nationale Ombusdman niet helpt omdat die natuurlijk ook gebonden is aan de Nederlandse wetten dan haal ik hem desnoods weer terug en ga ik zelf weer voor hem zorgen hetgeen ik tenslotte ook heb gedaan toen hij nog niet opgenomen was.  
Conclusie: De raad voor de Volksgezondheid en Zorg kan gerust zijn. Hun oproep is gehoord door de politiek die het volledig laat afweten naar de eigen bevolking toe. Zoals ik hier boven al heb aangetoond gaat de overheid omstreeks 2020 financieel binnen lopen. Daar kunnen ze dan fijn de gehele wereld mee redden, Nederland en zijn senioren uitgezonderd.
Hallo Frans,

Treurig allemaal. Zo heeft een ieder tegenwoordig zijn eigen lijdzame dossier. En uit jouw beschrijving moet ik afleiden, dat we de solidariteitsgrenzen al dik hebben overschreden. Zelfs onder de matrassen van ouderen en (chronisch) zieken, die zelf een leven lang gespaard hebben, wordt nog gezocht naar "poen" of kortingspotentiaal.

Zoals het alleen al een hele klus is, om je energierekening te controleren, is het gehele zorgstelsel voor de niet direct betroffenen absoluut een junglegebied met alle gevaren en valkuilen van dien. (Over-)levensgevaarlijk!

Kunnen we ons een zorgconsulent, een persoonlijke gids voor betroffenen en onwetende partijen voorstellen? Zoiets als een belastingadviseur (tegen betaling vanaf een bepaalde inkomensgrens)? Of een consultatiedesk bij.......ja bij wie dan eigenlijk?

Met jouw kennis en directe betroffenheid in de familie lijkt het me een kans om jou gezien de komende verkiezingen, te vragen om (een kort) lijstje met de in jouw ogen hoogstscorende politieke partijen erop, om in de komende regeringsperiode deze, door jou beschreven wantoestanden, mee te kunnen terugzetten in menselijke/humane proporties.

Het lijkt me tenminste één van de mogelijkheden om nog te kunnen ageren..........

Hans(je).
Badge
Bedankt Hans voor je bijdrage,

Die kennis heb ik niet van nature. Wat ik wel van nature heb is, dat ik ga zoeken op Internet tot dat ik de benodigde kennis bij elkaar heb vergaard. Vandaar ook dat je zoveel links van mij aantreft. Tot voor drie weken terug wist ik niets van het CAK. Nu weet ik veel meer dank zij zelfonderzoek.

Hierboven heb ik al aangegeven dat ik niet aan stemadvies doe. Dit is natuurlijk geen politieke site hoewel ik wel ook al heb aangegeven dat verzekeringen, politiek, zorg en andere wet- en regelgeving onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn.

Maar ik hoef er natuurlijk geen geheim van te maken dat ik zelf PVV stem. Een ieder mag over de PVV denken wat hij wil. De zogenaamde 'kopvoddentax' was een blunder maar voor de rest zegt Geert Wilders rake dingen. Over de zorg was hij ook diegene die in de afgelopen regeerperiode er voor wilde zorgen dat er 1200 extra handen aan het bed zouden komen. Helaas is het kabinet voortijdig gestrand.
Ik ben ook lid van zijn nieuwsbrief. Zijn laatste daad (van eergisteren) wil ik je niet onthouden en kun je terugvinden onder de volgende link. Ik geef hem gelijk. Dit gaat allemaal namelijk steeds meer ten koste van ons omdat er steeds meer geld gaat naar andere zaken en er steeds minder over blijft voor ons. Het gehele hierboven beschreven item is een voorbeeld daarvan: Brief van Geert Wilders aan Cecilia Malmström | E.J. Bron
Kijk ook even naar de commentaren van inzenders onder de brief.

Tot slot, ik kwam wéér voorbeelden tegen van hoe de politiek zo langzamerhand wild om zich heen aan het schieten is en daarbij steeds meer slachtoffers maakt in zijn jacht naar besparingen om nog meer over te hebben voor al die andere doelen hetgeen ten koste gaat van de zieke en oudere mensen, ten koste dus van de kwetsbaren in onze samenleving. Kijk ook even naar het filmpje: Klacht eigen bijdrage AWBZ | De Nationale ombudsman | De Nationale ombudsman
En deze link:  Klachten over zorgkantoor geven pgb-mensen zorgen | Ombudsman | De Nationale ombudsman 

  
 

  
 
 
Ik zal er bij de komende verkiezingen wel alerter op zijn. Ik ben geen Geert-fan, maar hij kent wèl de kneepjes van het vak en het is haast niet voor te stellen, dat hij oorspronkelijk uit een VVD-nest komt. Maar de dagelijks belevenissen in onze maatschappij lokken de Geert-oppositie juist uit.

Afgelopen donderdag had ik ook weer zo'n negatieve "overheids-belevenis", waarbij je echt je hoofd over dit land moet schudden. Omdat ik mijn AOW uit het buitenland krijg, zijn er wat belastingen en Volksverzekeringen betreft altijd weer vragen, die natuurlijk niet in de brochures staan. De belastingtelefoon zou mij kunnen adviseren......

Na vijf minuten wachttijd kreeg ik bij de belastingdienst natuurlijk eerst zo'n callcenter aan de lijn. Die laten je eerst je hele verhaal doen........en ja, zoals altijd.......doorverbinden (en dàt al lukt vaak niet). Deze keer luisterde een nieuwe belastingdeskundige? naar de vraag en begon uit de boekjes (script) voor te lezen zonder mijn dossier te openen. Dat ging dus heen en weer, totdat ik vroeg om toch het dossier erbij te nemen. Praat gemakkelijker. Is ook concreter. Het gesprek kon dus nu met het geopende dossier met concrete cijfers worden voortgezet......kon!  Het was dus inderdaad een niet allerdaagse vraag, met het verbazingwekkende resultaat dat...........de hoorn erop gesmeten werd!!!

Ook, wanneer ik die dame het voordeel van de twijfel inruim en dit een niet bedoelde verbreking van de verbinding was, zij wist met wie ze sprak en zou hebben kunnen terugbellen. Maar, dat gebeurde niet. Ik daarentegen, zou het hele verhaal vanaf de 5 minuten wachttijd, het callcenter, een niet competente medewerk(s)ter.......nee.  Frans, op dat moment zou ik echt spontaan de PVV gekozen hebben!

Loopt men in het zorgcircuit ook tegen alle muren aan? Ik heb geen eraring ermee.

In dit land snappen de vaklui al niet meer wat de bedoeling is, de regels en de goede antwoorden zijn......moet je dan voor alles naar de dure consulent of rechter? Of.....laat Geert het maar eens opknappen? De bezem erdoor halen?
Je kunt uiteindelijk maar 1xper vier jaar, met die hele bende afrekenen.

Dit soort cases maken de burger zo klein, zo machteloos. Mijn buurman werkt bij de belastingdienst..........en laat een onderlinge onenigheid over een schutting in de tuin,
door de juristen van de belastingdienst onderzoeken..............GEERT!!!!!!

Hans(je).
Badge
Ja, nou over tuinafscheidingen heb ik geen verstand, wel over belastingen omdat dat toevallig ook een onderwerp is waar ik mij in het verleden (en nog!) noodgedwongen in heb moeten verdiepen voor mijn vader en me zelf. Ik ben ook op diverse bladen geabonneerd waardoor ik ook informatie verzamel (Geldgids, van de Consumentenbond, belastinggids, ook van de Consumentenbond, FiscAlert) en ik heb in 2011 ook een keer de digitale belastinggids van Elsevier gekocht.

Ik ken jouw details helaas niet maar bij het digitaal invullen van het belastingprogramma kun je toch gewoon invullen wat je verdiend hebt en wat je al aan loonbelasting hebt betaald. Volgens mij wijst dat zich van zelf. En als ze vrgen hebben komen ze maar naar jou toe, lijkt me.

Nog even over HET onderwerp hier. Volgens de RVZ moeten we zelf maar gaan nadenken hoe we de zorg op latere leeftijd gaan bekostigen tewijl nu blijkt we dat al doen. Nou zit ik me toch af te vragen waar mijn vader al die jaren zijn AWBZ-premie voor heeft betaald wat nu overigens nog steeds 12,15% van je loon uitmaakt. Als een verzekeringmaatschappij een polis met polisvoorwaarden afgeeft maar zodra er betaald moet gaan worden de polisvoorwaarden wijzigt zodat je de schade alsnog voor eigen rekening moet nemen, dan is dit land te klein. Dat kan dus echt niet. Maar als de overheid hetzelfde doet ................... TJA ............................
Van tuinafscheidingen heb ik zelf genoeg verstand, omdat ik me er voor het zetten van de afscheiding uitvoerig over heb geïnformeerd (vooral met een belastingdienstmierenneuker als buurman!). Maar hij heeft er geen verstand van en laat uitgerekend de juristen van de belastingdienst deze private klus uitzoeken, terwijl ik bij de belastingdienst een "noboddy" blijk te zijn en gewoonste omgangsregels brutaal genegeerd worden.

Het niet serieus genomen worden is momenteel het zand in de maatschappelijke moter. Die moter schijnt nu langzaam voor de doorsnee nederlander totaal te gaan vastlopen. En mijn vraag blijft of je met al jouw vragen (dus de vragen van Frans den Oudsten) tegen een blinde muur blijft aanlopen, of zijn er behulpzame zorgadviseurs, zo ja welke zijn dit dan.

Overigens vind ik dat wat de belastingen betreft, bezwaarschriften afgeven enz. is toch juist de verkeerde niet efficiënte methode.....of misschien de juiste methode uit de zicht van de belastingdienstmedewerkers om op lange termijn niet te kunnen worden vrijgezet/ontslagen, want we hoorden toch al eerder, dat de overheid kleiner moest en zal worden?
Badge
Zojuist op het nieuws.

Het college van Zorgverzekeraars (CVZ) gaat de Minister waarschijnlijk adviseren om bepaalde dure medicijnen uit het basispakket te halen omdat de gezondheidswinst niet opweegt tegen de hoge kosten van de behandeling van die medicijnen. Zie:
NOS Nieuws - Advies: stop met dure medicijnen

Het gaat hier dus over de ziekte van Pompe en de ziekte van Fabry.

Voor een goed begrip eerst even de omschrijving van wat het CVZ eigenlijk is volgens Wikipaedia:

'Het College voor zorgverzekeringen (CVZ) is sinds 1999 een zelfstandig bestuursorgaan. Het is de opvolger van de Ziekenfondsraad.

Het CVZ maakt het mogelijk dat het basispakket van zorgverzekeringen voorziet in de gezondheidszorg die noodzakelijk is, dat het toegankelijk en betaalbaar is. Daarmee waarborgt het dat iedereen die daar recht op heeft van zorg is verzekerd. Het CVZ neemt hierbij een onafhankelijke positie in tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, zorgverzekeraars, zorgaanbieders en patiënten(organisaties).

Het werkterrein is de Zorgverzekeringswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). De taken van het CVZ zijn:

Advies geven aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) over de samenstelling van het basispakket. Ook aan onder andere zorgverzekeraars en verzekerden verduidelijken wat tot het basispakket behoort. Als onderdeel van deze taak geeft het CVZ het Farmacotherapeutisch Kompas uit.
Verdelen van premiegeld onder de zorgverzekeraars (risicoverevening), zodat verzekeraars iedereen kunnen accepteren voor de verzekering, ongeacht zijn of haar gezondheidstoestand
Uitvoeren van voorzieningen en regelingen voor bijzondere groepen, zoals verzekerden in het buitenland, wanbetalers en gemoedsbezwaarden
.'
Einde citaat.

Ik heb het hier verschrikkelijk moeilijk mee en wel hierom:
- Het is gelijk aan een doodvonnis voor diegenen die het hier betreft.
- Als De Minister hiermee instemt vind ik dat ze dat ook maar persoonlijk aan de betrokkenen moet gaan vertellen in een samenkomst. Als je dan toch doodvonnissen
gaat vellen doe het dan in iemands gezicht terwijl je hem/haar in de ogen kijkt in plaats van een handtekening in je werkkamer met de gordijnen dicht.
- Als die medicijnen helpen maar erg duur zijn dan vind ik dat ze toch verstrekt moeten worden tot de tijd dat er goedkopere alternatieven voor handen zijn.
- verzekeraars doen aan herverzekeren, co-assurantie, hebben stroppenpotten en reserves. Dit is nou een uitgekiende mogelijkheid om daar gebruik van te maken.
- In het artikel staat de volgende zin: ' Het college is zich bewust van de gevoeligheid van zijn voorgenomen besluiten. In beide rapporten worden daar opmerkingen over
gemaakt.' Ik kan me daar iets bij voorstellen wetende dat er straks weer een paar directeuren bij zorgverzekeraars met een afscheidsfeestje, een bonus en een
ontslagvergoeding naar huis worden gestuurd. Het ligt dan niet alleen gevoelig. Ik krijg daar acuut vreselijke jeuk van oftewel ik krijg daar de kriebels van.
- En dan laat ik die anderhalve miljard die er jaarlijks aan winst moet worden bijgeboekt nog maar even onbesproken.
- In een vorige inzending zei ik al dat deze regering inmiddels bloed aan de handen heeft. En dat is zeker zo als dit bloedbad doorgaat.
- Dit is mogelijk een grote proefballon. Komt dit ongeschonden door de kamer dan liggen vervolgbesluiten voor de hand. Denk bijvoorbeeld aan het beperken van de
bepaalde operaties in aantallen.
- Als dit soort medicijnen uit het basispakket worden gehaald omdat ze zo duur zijn dan zou je juist blij moeten zijn met goedkope remedies toch? Waarom haal je die dan
toch ook uit het basispakket met smoezen waar een paard de hik van krijgt?
kiesBeter.nl - CVZ: beperk vergoeding rollators en slaapmiddelen
Citaat: 'Vanwege de lage kosten van deze middelen hoeven deze eenvoudige hulpmiddelen niet langer te worden vergoed, zo luidt het advies.' Einde citaat. Dus als ze
duur zijn haal je ze er uit en als ze goedkoop zijn ook. Er zijn mensen die dit beleid noemen. Ik heb hier andere benamingen voor maar we houden het maar netjes hier.
Of hoe vind je dit citaat:
''Dat hoort min of meer bij het dagelijks leven in een bepaalde levensfase' Einde citaat. Nou, als dat je argument is dat kun je de jeugdtandzorg ook wel afschaffen. Ik
voel weer kriebels opkomen.

Ik laat het hierbij. Ik herhaal echter nog maar even wat ik al eerder heb gezegd. Nog een paar jaar en dan betalen we een gigantisch bedrag aan ziektekostenpremie voor .......................... gebakken lucht.
Frans,

Logisch dat je direct in het toetsenbord slaat. Had ik het voorheen nog over een gevoel van niet serieus genomen te worden, hier worden zieke mensen inderdaad gewoon even ter dood veroordeeld. Het bijbehorende commentaar op het nieuws was: "dit is pas het begin", betekent, dat jouw uitdrukking "gebakken lucht" inmiddels vervangen kan worden door "zelfrijzend bakmeel", zover het een voorsorteren van voor de verzekering ongewenste medicijnenuitgaven betreft.. Het kan dus nog veel erger komen! Dit schreeuwt om een ethisch-humane en niet om een politieke of economische oplossing resp. discussie.
Badge
Frans,

Logisch dat je direct in het toetsenbord slaat. Had ik het voorheen nog over een gevoel van niet serieus genomen te worden, hier worden zieke mensen inderdaad gewoon even ter dood veroordeeld. Het bijbehorende commentaar op het nieuws was: "dit is pas het begin", betekent, dat jouw uitdrukking "gebakken lucht" inmiddels vervangen kan worden door "zelfrijzend bakmeel", zover het een voorsorteren van voor de verzekering ongewenste medicijnenuitgaven betreft.. Het kan dus nog veel erger komen! Dit schreeuwt om een ethisch-humane en niet om een politieke of economische oplossing resp. discussie.


Het is voor mij het zoveelste stukje bewijs dat de zaak uit de klauwen aan het lopen is. Steeds maar probeert men een niet langer levensvatbaar systeem met kunst en vliegwerk in de lucht te houden. Men probeert een, overigens zelf gecreëerd, organisatorisch probleem met alle geweld budgettair op te lossen en dan krijg je dit. Dan krijg je bijna niet meer op te brengen premies, no-claimsystemen, medicijnknaken, eigen risico's, eigen bijdragen, maximale vergoedingen, drempels, het vrijgeven van tarieven van tandartsen, het niet langer aftrekbaar maken van brillen en contactlenzen, eigen risico's en eigen bijdragen, uithollen van dekkingen en waarschijnlijk vergeet ik dan nog meer dan de helft te noemen.

Vanmorgen zag ik op het nieuws dat bepaalde figuurtjes van politieke partijen bij de Minister gaan protesteren. Aangezien ik in een vorige post al heb aangegeven dat ik mijn geloof in de politiek al lang verloren heb, denk ik nu dat men zo vlak voor 12 september nog even snel wil scoren over de hoofden van deze ter dood veroordeelden. Maar goed, als ik er naast zit en de executies niet door gaan zal ik hier de eerste zijn om het toe te geven. De politieke ervaring leert echter ook dat als het dan links om niet lukt, omdat men ook vindt 'dat men dat niet kan maken' zo vlak voor de verkiezingen, dan komt er straks misschien een andere oplossing die echter even erg dan wel niet erger is dan de gekozen oplossing. Immers, als je straks de basispakketzorgpremie verhoogt naar € 200,- per persoon per maand en tegelijk het eigen risico verhoogt naar € 1.000,- ben je er tenslotte ook! Maar dat doe je dan bij voorkeur pas ná de verkiezingen.   

Kort samengevat: Men moet naar een nieuw systeem toe. Hierboven heb ik al vermeld hoe dat eventueel kan. In die tussentijd vind ik dat tekorten betaald moeten worden uit de algemene middelen waarvoor wij tenslotte allemaal belasting betalen. Maar dat doet men niet. Men speelt liever de grote jongen in Europa: 'Goed van ons he? Wij weten toch maar mooi ons begrotingstekort onder de 3% te houden'. Het gevolg is dat men hier inmiddels bijna letterlijk over lijken gaat om bijvoorbeeld de Grieken, die ook over lijken gaan en wel over de lijken van hun al lang overleden ouders maar nog steeds hun pensioen innen, zo veel mogelijk in stand te houden. 

Toch maar een paar woorden die nu spontaan in mij opkomen: morbide, luguber en macaber.

 
Reputatie 1
Ik vind dit een erg interessante  kwestie en heb het als een nieuw topic geplaatst!  :o
Badge
Is goed Jelle! Grappig is dat mijn eerste reactie op dit topic ook al van een ander topic was weggeplukt.  
Badge
Hieronder laat ik graag een collega-forumlid aan het woord die het bij weer een ander onderwerp, op een andere manier dan ik dat doe, heel goed verwoord en daarmee naar mijn mening de spijker op de kop slaat.

Dat collega-forumlid is BigSmoke. Hieronder zijn bijlage:

'Ik kan me alleen van de laaste 30 jaar herinneren dat ALLES wat van de collectieve ( lees overheid = wij allemaal) werd overgeheveld naar de commerciele sector, gebeurde onder het mom van

1) het moest goedkoper worden
2) het moest efficienter worden
3) het moest ook in de toekomst betaalbaar en toegankelijk zijn en blijven voor alle inwoners van Nederland.

Gebleken is echter dat in alle sectoren, of nou gezondheidszorg, ouderenzorg, zorg voor gehandicapten, scholing, zelfs pensioenen en weduwen en wezenpensioenen, de botte bijl wordt gehanteerd door de zo bejubelde commerciele partijen en dat er alleen maar meer kosten, meer overhead, minder handjes aan het bed of aan het werk, meer bonus- en graaimanagers, zijn gekomen voor de particulieren die dat allemaal toch maar moeten ophoesten.

Ik durf te stellen, dat de colelctieve sector zijn bestaansrecht meer dan bewezen heeft in de afgelopen eeuw en dat de ook daar optredende uitwassen en misstanden in het niet vallen bij de feitelijke misstanden en uitwassen welke we elke dag weer tegenkomen in de commerciele sector.


Immers de collectieve sector heeft geen winstoogmerk, slechts een kostendekkende begroting is voldoende, terwijl de commerciele sector alleen geinteresserd is in het maken van zoveel mogelijk winst voor de ,veelal buitenlandse, aandeelhouders, welke het worst zal zijn of wij hier het nog wel kunnen betalen.
Als directeuren van verzekeraars (Menzis) openlijk in grote landelijke dagbladen durven beweren dat er " uit kosten oogpunt, beter moet worden afgewogen of alle zorg nog wel geboden moet worden" dan wordt het mij koud om het hart.

Een hoog eigen risico, ad € 350,- per persoon, wie wordt daar beter van? Alleen de verzekeraar en anders NIEMAND. De patient kan niet anders, hij moet immers zorg afnemen als dat door ziekte of ongeval zo moet, de chronisch zieken moeten nu eenmaal levenslang medicatie gebruiken, anders gaan ze dood of worden nog veel ernstiger ziek met nog meer kosten.'
Badge
Zie het onderstaande artikel:

Zorg kan miljarden goedkoper - Zorg - VK

Langzaam dringt het besef door dat het anders kan en moet. Als op deze manier óók bespaard kan worden, zonder dat dat ten nadele gaat van de kwaliteit, heb ik er geen moeite mee.

Wel heb ik daar nog enige opmerkingen bij:

Men wil meer tijd uittrekken voor overleg met patiënten om samen met hen te bepalen of (verder) behandelen nog zinvol is. En dan? Stel, ik kom bij een specialist (oncoloog) met een kankergezwel. Elke strohalm in mijn omgeving zal ik aangrijpen voor mijn kans op genezing. En dan zegt de man doodleuk dat verder behandelen niet zinnig meer is. Ik denk dat ik er op zal staan om toch maar verder te behandelen. Ook al is er maar een klein kansje, dan wil ik dat kansje wel aangrijpen. Zo niet, dan krijgt de specialist in kwestie, na een ferme klacht bij een medisch tuchtcollege, ook nog een aansprakelijkstelling van mij aan zijn broek. Toevallig ben ik daar erg goed in. Als ik dan ook nog een andere specialist in een ander ziekenhuis kan vinden die mij wel wil behandelen, dan heeft de eerste specialist toch echt een probleem. En hoeveel tijd en geld gaat daar dan weer niet in zitten? Met andere woorden, ik denk dat een specialist in een hoop gevallen toch maar wel behandelt. In de eerste plaats levert het wat op, in de tweede plaats is er altijd nog een klein kansje dat ……. en in de derde plaats voorkom je daarmee als medisch specialist een ontiegelijke hoop gezeik.

In de andere punten (complicaties vermijden, opnames vanwege medicatiefouten voorkomen, therapietrouw bevorderen) zie ik meer heil, het verbaast mij trouwens dat daar nog een hoop winst zou zijn te behalen. Dat zou eigenlijk niet nodig moeten zijn...... maar goed.

‘Buitenlands onderzoek toont aan dat op die manier 30 procent op het zorgbudget kan worden bespaard’ zegt men. Ik val bijna van mijn stoel hier want nu blijkt dat men wel degelijk kijkt hoe men het in het buitenland doet. Als men nu ook nog eens verder gaat kijken hoe men de andere Zorgzaken aanpakt in het buitenland, dan komen we misschien ooit ergens.

‘De kosten in de gezondheidszorg (inclusief ouderenzorg zo'n 70 miljard euro) stijgen zo snel, dat een zorgcrisis dreigt van eenzelfde omvang als de huidige financiële crisis, schrijft Klink.’

Ja, leuk verhaal maar dan toch waarschijnlijk alleen in Nederland! Trouwens, die 70 miljard, hoeveel managementkosten, directeurssalarissen en bonussen, zitten daar in?

Die Ab toch. Ik heb hem wel zien rondstappen tijdens zijn onderzoek op het Parnassiaterrein, Monsterseweg Den Haag terwijl ik daar lekker op een terras zat. Graag had ik even een praatje met hem gemaakt maar omstanders zeiden eerst tegen mij dat het zijn tweelingbroer Huub was. Jammer, gemiste kans.

Onthoud overigens even voor nu en in de toekomst: ook volgens dit artikel komt de toename van de kosten NIET door de vergrijzing. Dat kan ook niet want dat duurt nog een jaar of acht. Maar wel leuk om effe te onthouden als we het binnenkort weer over de verhoging van de pensioenleeftijd hebben door die zogenaamde vergrijzing.
Badge
Bij reactie 11 hierboven heb ik al aangegeven dat ik geen politieke stemadviezen ga geven maar dat ik er geen geheim van maak dat ik zelf PVV stem.

Bij Geert Wilders is het zo dat hij bepaalde reacties oproept bij het publiek. Of je kunt zijn bloed wel drinken of je ben een fanatiek aanhanger. Een tussenweg lijkt er niet te zijn. Dit is geen politieke site en dat wil ik graag zo houden. Beschouw dit zodoende even als een inleiding.

Waarom dan die inleiding en wat is het verband met dit forum dan wel de onderwerpen die hier besproken worden? 

Het verband is dat ik ook hier al vaker heb betoogd dat er te veel belastinggeld gaat naar zaken die niet in het belang zijn van de Nederlandse belastingbetaler waardoor er te weinig geld beschikbaar blijft voor ons waarvoor dit belastinggeld eigenlijk bedoeld is.  Er zitten een paar mensen bij bepaalde politieke partijen die hun privéhobby’s zitten uit te voeren van ons belastinggeld zoals de kunst- en cultuursubsidies, het allochtonenbeleid, ontwikkelingshulp, Europa, de euro, Griekenland, Spanje enz. En dat allemaal om de grote jongen uit te hangen naar de ons omliggende buitenlanden toe, zoiets in de geest van: ‘Kijk eens mensen, wij zijn toch maar goed en sociaal bezig, vinden jullie ons ook niet geweldig?’ Onderwijl probeert men amechtig om ons begrotingstekort onder de 3% te houden. En dat heeft weer als gevolg dat het uit de lengte of uit de breedte moet komen ……….

Ik zie een rechtstreeks financieel verband tussen deze hobby’s en de ellende die nu in de Zorg (althans binnen het huidige systeem dat in mijn optiek hoognodig op de helling moet) over ons wordt uitgestort in de vorm van reeds ingevoerde maatregelen (maar ook de hoeveelheid proefballonnetjes) zoals bijna niet meer op te brengen premies, no-claimsystemen, eigen risico's, ontzettend hoge eigen bijdragen met name in de Zorg met verblijf, maximale vergoedingen, drempels, het vrijgeven van tarieven van tandartsen, het niet langer aftrekbaar maken van brillen en contactlenzen, eigen risico's en eigen bijdragen, uithollen van dekkingen, zorgsparen, premiedifferentiatie naar leeftijd en één van de laatste proefballonnetjes: het schrappen van dure behandelingen.

Of je het nu wel of niet eens ben met Geert Wilders en zijn PVV wil ik hier expres in het midden laten. Wel vraag ik even de aandacht voor een initiatief dat, toevallig, wel van hem is uitgegaan.

Daarvoor vraag ik in de eerste plaats de aandacht voor het bijgaande You Tube-filmpje
Europese lonen, ze verdienen niet veel - YouTube

Aan de hand daarvan kun je vervolgens beslissen of je vóór of tegen dit soort wantoestanden wilt stemmen. Vergeet daarbij even dat de petitie door de PVV is uitgebracht. Overweeg alleen of je voor of tegen bent en of je als zodanig ook wilt stemmen ……… of niet. Zie Protest tegen zakkenvullende eurocraten  


Bedenk daarbij ook nog dat het een Belgische(!!) actualiteitenrubriek is geweest die deze wantoestand aan de orde heeft gebracht en dat Geert Wilders hier alleen maar op inhaakt. Bedenk ook, dat als dit allemaal zo door gaat, het punt steeds dichter bij komt dat je straks met een ernstig medisch probleem bij de dokter komt en er doodleuk wordt gezegd: ‘Sorry, wij kunnen u niet helpen want er bestaat weliswaar een behandeling voor uw probleem maar die behandeling is te duur geworden, dus die voeren we niet meer uit. Zie ook het onderwerp hier https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/zijn-toe-nieuw-systeem-de-zorgverzekering-475/   
Badge
Ik zal de hieronder staande reactie in twee topics plaatsen omdat deze reactie raakvlakken heeft op beide topics.

Het nieuws over de Zorg volgt elkaar in snel tempo op want net had ik mijn laatste topic geplaatst en zat ik naar het nieuws te kijken, toen dit onderwerp voorbij kwam.

'Europa moet zelf dure medicijnen gaan maken' - AD.nl

Ik moet toch eens een steviger stoel kopen want ik duvel er nu constant af. In het verleden heb ik al eens gepleit om eerst eens naar de documentaire ‘Sicko’ van Michael Moore te gaan kijken en daarna met een delegatie deskundigen en Kamerleden over de grens te gaan kijken hoe men het daar doet. En zowaar, inmiddels kijkt men al over de grens omdat in het buitenland gebleken is dat men 30% op een bepaald onderwerp in de Zorg kan besparen met een bepaalde aanpak.
Maar het gaat al weer verder want inmiddels heeft men het licht gezien. Een zekere Hans Büller van het Erasmus Medisch Centrum overweegt nu zelfs dat Europa zelf maar medicijnen moet gaan maken. Als men dat dan ook nog tegen kostprijs gaat doen gaat dat miljarden schelen. En inderdaad, mits goed aangepakt(!!) kan dit de nodige besparingen gaan opleveren en zullen er in de toekomst mogelijk ook geen doodvonnissen meer worden uitgesproken naar patiënten toe.

Ik ben dus enthousiast!! Of het nieuwe idee gaat werken, daar heb ik geen flauw benul van. Je kunt natuurlijk geen mensen van een plaatselijk uitzendbureau bij elkaar zetten en zeggen dat ze nu maar eens nieuwe medicijnen moeten gaan maken. Daar is ervaring en expertise voor nodig en die bevindt zich thans bij de farmaceutische industrie. En dat nieuwe medicijnen veel geld kosten heeft natuurlijk ook te maken met ontwikkelingskosten inclusief salarissen van mensen die daar mee bezig zijn. En dan moet het nieuwe geneesmiddel nog geaccepteerd worden. Daarna(ast) moet er ook nog een winstmarge zijn want anders ben je als farmaceutisch bedrijf niet langer levensvatbaar.

Mijn enthousiasme vindt echter zijn grondslag in het feit dat men nu daadwerkelijk buiten de box gaat denken en dat is een positieve ontwikkeling, los van de eventuele (deel)uitkomst daarvan in de toekomst. 

Dat wil overigens niet zeggen dat ik nu opeens voor Europa ben en zeker niet met de graaicultuur die er nu heerst. Wel ben ik uiteraard voor een goede Europese samenwerking maar dat kan ook in los verband. Zelfs met maar drie landen kun je zoiets organiseren.

Dit is overigens een eerste stap de goede richting op, dus terug naar een collectief gestuurde zorgsector in plaats van een commercieel gestuurde zorgsector wat het nu nog is. En nou maar hopen dat het kwartje op termijn nog verder doorvalt zodat ik over een tijdje kan zeggen:

Good-bye bonussen, afscheidsfeestjes, crisisbelasting, eigen bijdragen, eigen risico’s, ziektekostenverzekeraars  en doodvonnissen en welkom betaalbare medicijnen, uitgebreide Zorg en gemotiveerde en hard werkende mensen aan het bed met dienovereenkomstige beloningen.   

Maar misschien ben ik te optimistisch nu.
Badge
In post 6 van dit item had ik het al over de nadelen van het verhogen van de pensioenleeftijd. Immers, hoe langer men werknemers laat doorwerken, hoe langer ook de uitkeringen zouden(!) moeten doorlopen voor diegenen die door werkeloosheid, VUT of arbeidsongeschiktheid voortijdig afhaken. Tevens zou dat slecht zijn voor de jeugdwerkeloosheid en de daaraan verbonden uitkeringen omdat het dan natuurlijk maximaal twee jaar langer duurt voordat de jeugd de vrijgevallen plaatsen van onderen kan opvullen.

Onder de volgende link trof ik een lezenswaardig stukje aan in de Telegraaf. Zie:

SP en PvdA: 'Hoge werkloosheid door beleid Rutte' - Alles over werk en inkomen|OverGeld.nl van de Telegraaf [Arbeid]

Citaat daaruit:
‘SP-leider Emile Roemer had het over „een triest record.” Volgens hem heeft het huidige kabinet het vertrouwen in de economie geschaad. „We moeten niet dom bezuinigen, maar slim investeren.” Volgens Roemer is het ook onzin om de ontslagbescherming af te breken of de AOW-leeftijd te verhogen als de werkloosheid zo oploopt.’ Einde citaat.

Het gaat natuurlijk om de laatste tien woorden waarbij ik me afvraag: Begint men nou daadwerkelijk in te zien dat het verhogen van de pensioenleeftijd ‘natuurlijk’ slecht is voor de werkgelegenheid en daarmee voor de staatskas oftewel begint men nu werkelijk Het Licht te zien of is het slechts verkiezingsretoriek zo vlak voor 12 september?
Wie het weet mag het zeggen.

De andere kant:
Zie: nrc.nl :: Roemer wil eventuele boete voor begrotingstekort niet betalen

Daarin zegt Roemer: ‘Als de Europese Commissie een boete oplegt omdat het Nederlandse begrotingstekort groter is dan drie procent, moet Nederland die niet betalen. “Over my dead body”, Hij noemt de boete ‘belachelijk’.
Roemer ziet kennelijk liever dat de ratingbureaus ons afwaarderen zodat wij ook meer rente moeten gaan betalen voor onze staatsschuld en verdere leningen. Tel uit je winst!!
In één ding heeft hij gelijk: ‘Roemer stelt dat Nederland een van de grootste nettobetalers is.’
Hij heeft het hier over Europa.

Dat klopt(!) en we weten inmiddels allemaal over wiens rug dat gaat.
Badge
We gaan weer verder met dit gebed zonder eind.

In het nieuws is vandaag het volgende artikel verschenen inhoudende dat Minister Schippers van de VVD wil dat mensen de thuiszorg helemaal zelf gaan betalen.

Schippers: thuiszorg voortaan zelf betalen - AD.nl

Citaat daaruit: ‘Op dit moment betalen mensen al een eigen bijdrage voor thuiszorg. Maar dat is voor de VVD niet genoeg. Als het aan hen ligt krijgt in principe niemand het nog, tenzij iemand helemaal geen familie of vrienden heeft om op terug te vallen. Volgens Schippers is dat onontkoombaar wil de zorg betaalbaar blijven. Uit berekeningen blijkt dat een doorsneegezin nu 11.000 euro per jaar aan zorgkosten betaalt.’ Einde citaat.

Gek wordt ik zo langzamerhand van dit soort proefballonnetjes. Wellicht is het een idee dat Minister Schippers na haar diensttijd als Minister overstapt naar het KNMI. Daar kan ze dan de gehele dag met weerballonnetjes spelen en van haar hobby haar werk maken.

Haar uitspraak is ook totaal in tegenspraak met het eigen VVD-verkiezingsprogramma waarin de VVD op blz. 28 zegt: ‘‘Voor mensen die complexe en langdurige zorg helemaal zelf willen organiseren, legt de VVD het Persoonsgebonden Budget vast in de wet.’ Einde citaat. Kennelijk is de houdbaarheidsdatum van dit VVD-verkiezingsprogramma al verstreken voordat de inkt is opgedroogd.

Bij het CDA noemen ze zo iemand een dissident. Vraag me af of dit niet nog een staartje zal hebben voor haar.

Los van dit alles, ik dacht nu juist dat het beleid was van de overheid om mensen zo veel mogelijk zelf thuis op te vangen in plaats van in het verpleegtehuis omdat dit nog veel duurder is. Nou, met dit soort redeneringen jaag je mensen in mijn optiek achter elkaar het verpleeghuis in.


De Telegraaf belicht het toch weer wat anders: VVD: Mensen moeten zelf thuiszorg betalen - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]

Onzinnig vind ik daarin haar mening inhoudende:
‘Schippers vindt het bijvoorbeeld vreemd dat mensen die al jaren zelf een werkster betalen, als ze ouder worden overstappen op thuishulp omdat die collectief wordt betaald.’ Einde citaat.

Nou Minister Schippers, dat vind ik helemaal niet vreemd want er zullen best goede redenen zijn geweest dat die man/vrouw al jaren lang een werkster had. Maar stel nou dat dat puur uit gemakzucht zou zijn geweest dan nog kan ik het billijken omdat de ervaring nu eenmaal leert dat hoe ouder je wordt, hoe harder je in dit land financieel gezien leeg gezogen wordt wordt door diezelfde overheid. En dan vind ik het niet vreemd dat mensen gaan zoeken naar bezuinigingen en redeneren: als ik nou de werkster de deur uit doet dan bespaar ik enerzijds geld en anderzijds krijg ik dan ook nog eens hulp maar dan op kosten van de overheid. In feite doet die man/vrouw dan hetzelfde als de overheid zelf ook doet. Die redeneren namelijk zelf ook dat als je de pensioenleeftijd verhoogt dan betalen mensen twee jaar langer premie terwijl je dan als overheid ook nog eens twee jaar korter aan de pensioenverplichtingen hoef te voldoen bij een gelijkblijvende eindleeftijd. Oftewel: zoek de verschillen in redenatie.

Meer begrip heb ik voor haar scootmobielverhaal inhoudende dat ze meent dat Nederland af moet van het principe dat je een scootmobiel haalt, enkel omdat je er recht op hebt. Ook ik vind dat je een scootmobiel niet moet halen omdat je er recht op hebt maar omdat die medisch noodzakelijk is. Nou ligt dat natuurlijk wel in elkaars verlengde omdat je je recht op een scootmobiel pas verkrijgt nadat dat medisch noodzakelijk is geworden.
Wel vind ik dat de scootmobiel moet blijven. Het maakt mensen mobiel en voorkomt dat zij vereenzamen.

Desondanks, wat mij betreft halen ze die scootmobiel uit de WMO of beter nog, schaf die WMO in zijn geheel af.
In post 5 (laatste alinea) heb ik al een idee voor een oplossing gegeven. Indien medisch noodzakelijk, maak de aanschaf van een scootmobiel dan fiscaal aftrekbaar desnoods tot een maximaal bedrag. De eigen bijdrage zit hem dan in het feit dat je niet de aanschafprijs terug krijgt maar slechts een deel van de inkomstenbelasting tenzij je heel weinig inkomsten hebt waardoor de ‘verhoging van de specifieke zorgkosten’ in werking treedt.

Naschrift: het kan niet anders dan dat hier over is nagedacht. Nog niet zo lang geleden werd (gelukkig!!!) afgeschaft dat mensen eerst hun eigen vermogen moesten opeten alvorens ze een beroep konden doen op de overheid. Nu blijkt dat idee weer door de achterdeur te worden binnen gehaald.

Ik ben bang dat het ook die kans op zal gaan tenzij……….. het weer ten goede keert. De overheid zit nu door de kredietcrisis als een kat in het nauw en gaat nu rare sprongen maken. Ik kan alleen maar hopen dat de kredietcrisis snel afgelopen zal zijn. Dan gaat het geld weer stromen en krijgt de overheid weer meer lucht zodat dit soort rare plannen weer in de onderste bureaulade kunnen verdwijnen. Nog een jaar of acht en dan gaat de babyboomgeneratie met pensioen. Zodra de echte vergrijzing dan een feit is, stroomt de overheid vol en is het probleem achter de rug totdat het omstreeks 2040 opnieuw de kop op zal steken wanneer die babyboomgeneratie in de verzorgings- en verpleeghuizen verdwijnt. De overheid heeft nu dus nog 28 jaar om daar over na te denken. Helaas leert de ervaring (nu!) dat ze dat niet doen maar problemen vooruitschuiven.

Dat laat onverlet dat het gehele zorgsysteem hoognodig op de schop moet zoals ik in vorige posts ook al heb betoogd. Ik zie soms goede ideeën op dit punt voorbij komen.

Tot slot, in het volgende artikel kan ik mij vrij aardig vinden in de mening van de ANBO.

ANBO fel tegen 'proefballon' Schippers - AD.nl
Badge
Wederom een onderwerp wat ik in beide topics over de zorg zal neerzetten.

Gisteravond, 26 augustus 2012 was er het zogenaamde premiersdebat op RTL 4 met Roemer, Samsom, Rutte en Wilders. Vooral toen het over de Zorg ging heb ik even extra opgelet.

Een principiële vraag voor de heren was dat als een patiënt zich in een pre-terminale fase bevindt of je dan nog wel door moet gaan met dure behandelingen. 

Wilders vond dat je altijd zou moeten doorbehandelen zonder voorbehoud. Roemer was het daarmee eens. De discussie daarover moet plaatsvinden tussen patiënt en arts en niet in de Tweede Kamer of zo.

Samson was het daarmee in principe ook eens maar uit zijn gesprekken met artsen had hij de boodschap meegekregen om de discussie daarover te voeren: Discussieer er over, ook op straat, maak er geen taboe van. Rutte vond dat in ons systeem de bijstandsmoeder dezelfde behandeling krijgt als de bankdirecteur en ook dat de discussie moet plaatsvinden tussen patiënt en arts. Samsom vond ook dat de zorg meer een wijkzorg moest worden. 

Wilders noemde Achmea als voorbeeld in een uitspraak over de kosten: Hij memoreerde dat vijf topbestuurders van Achmea tezamen een inkomen hadden van 7 miljoen. Mij werd niet duidelijk of hij het toen alleen over de Zorg alleen had of ook over de rest van het concern. Want Achmea doet natuurlijk nog wel wat meer dan alleen Zorgverzekeringen sluiten. Wilders vond ook dat de verspilling aangepakt moest worden: ‘De helft van de managers kunnen zo weg’.

Samsom vond ook nog dat specialisten in loondienst kunnen werken.

Naschrift Frans:

Met een hoop dingen die werden gezegd kan ik het wel eens zijn. Mogelijk heeft Samsom al eens eerder naar de documentaire Sicko van Michael Moore gekeken. Ik kan me uit die documentaire nog herinneren dat in Engeland alle artsen ook in loondienst waren. Of alle zorgverleners daar ondergebracht zijn in een soort CAO weet ik eerlijk gezegd niet maar dat zou me niet verbazen. Daarmee voorkom je natuurlijk exorbitante beloningen. Bovendien heb je in Engeland ook geen overbodige en geldverslindende ziektekostenverzekeraars.

Met dat doorbehandelen ben ik het ook eens tenzij de patiënt zelf anders aangeeft.

Maar goed, ik herhaal nog maar weer een keer. Het zorgsysteem in zijn huidige vorm staat nu al bijna op klappen en zal dat zeker doen als de huidige babyboomgeneratie straks in de verzorging- en verpleeghuizen verdwijnt. Zover is het nog niet maar dat er wat moet gebeuren staat wel vast. 

Hoe langer we wachten hoe erger het wordt het geen ook al blijkt uit deze kolommen (mensen moeten nadenken over hun eigen zorg vanaf 60 jaar, geen dure behandelingen meer voor zeldzame ziektes enz.).

Reageer