Vraag

Tarieven ozb in veel gemeenten flink omhoog

  • 7 februari 2013
  • 3 reacties
  • 1103 Bekeken

Reputatie 3
Het AD meldt dat veel gemeenten in Nederland hun tarieven voor onroerendezaakbelasting (ozb) dit jaar fors verhogen. Huiseigenaren verwachten dat ze minder belasting gaan betalen als hun huis minder waard is geworden. Maar zo werkt het niet want dan zouden gemeenten allerlei voorzieningen niet meer op peil kunnen houden.

De assurantiebelasting op de schadeverzekeringen is ook flink verhoogd. Per 1 januari 2013 is deze van 9,7% naar 21% gegaan. Naast de verhoging van de ozb in veel gemeenten raakt dit mensen met een kleinere portemonnee over het algemeen meer.

Vind jij dit reëel?

3 reacties

Bestuur van ons nederige landje.....

Reëel nee, realiteit ja!
Het blijft aanmodderen met slecht leiderschap en een vleugellam kabinet......! Maar wie heeft hiervoor democratisch gekozen? Jij en ik (alhoewel ik deze ronde uit gebrek aan kwaliteit niet naar de stembus ben geweest). Maar zo werkt het nu eenmaal. Hoeveel procent van de bevolking is lid van een politieke partij......? ( Antwoord 1,2% zie link-1- ). Dáár kan de realiteit veranderd worden. Misschien staat er ook een geschikte en bekwame  Achmea-directeur beschikbaar als ministerpresident, want het Verbond van Verzekeraars meent, dat de verzekeraars de economie kunnen helpen/redden. Persbericht van gisteren (zie link -2-).

http://nos.nl/artikel/469218-meer-mensen-lid-politieke-partij.html


https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Paginas/Verzekeraars-willen-meer-investeren-in-Nederlandse-economie.aspx
Verzekeraars investeren.........toekomstig
reactie op OZB-tarieven


Duitse verzekeraars hebben 1,3 biljoen Euro aangelegd en kampen met dezelfde problemen als particulieren, dat de zekere beleggingen niet meer zijn wat ze ooit waren (Staatsbonds en rentevaste obligaties.....). Dagelijks hebben ze het probleem hoe de honderden rendite-miljoenen aangelegd moeten worden.
Ook zij hebben nu een oogje laten vallen op van huis uit eerder bankiersterrein, nu banken heel erg voorzichtig moeten opereren. Bij voorbeeld de particuliere huizenbouw, die in Duitsland ook vaak particulier geregiseerd wordt met Bausparverträge en zelf aanpakken. 7% van het kapitaal zou hier een weg kunnen gaan vinden. Een andere visie is het gaan mee-financiëren van de infrastructuur. Wegen, spoorlijnen, waterwegen, gas- en electiciteitsnetwerken. Ook het investeren in duurzame energie staat op het lijstje, want de Duitsers stappen stukje bij beetje uit het energie-atoomenergieprogramma en daar is werk aan de winkel dat gefinanciëerd moet gaan worden. Wind-, zon-, gas,- wegen-projecten worden momenteel bestudeerd door Allianz, Munich Re, Talanx en Generali. Rendite: 6-7%.
Het toekomstige chronische geldtekort kan gedoceerd worden op nationaal-, provinciaal- en stedelijk niveau. Er zijn nog problemen met de huidige wetgeving rond bij voorbeeld subsidies van offshore-windparken of Autobahn-maut, maar de lobbyisten zijn al onderweg.

Waarom dit verhaal? Het is dezelfde richting als aan gedacht in de link in het verhaal hierboven:   position paper ‘Investeren in Nederland’**  Alleen deelname in en richtinggeven aan de zorg!  is in het Nederlandse verhaal verder uitgewerkt!!
Een ontlasting van huizenbezitters via gemeentelijke OZB-belastingen kán mogelijk zijn, maar dan zal er een andere verdeelsleutel geïnstalleerd worden, waardoor de uiteindelijke belastingdruk blijft en niet meer door de gemeentes geïnt gaat worden. We kunnen ons erop gaan voorbereiden, dat verzekeraars toekomstig zichtbaarder in de maatschappij aanwezig zullen zijn. Als investoren. De particuliere belegger zou tevens kunnen participeren......samen optrekken?

** https://www.verzekeraars.nl/actueel/nieuwsberichten/Paginas/Verzekeraars-willen-meer-investeren-in-Nederlandse-economie.aspx
Waardebepaling uitbesteed aan taxatiebedrijf

De waardevaststelling gebeurt onder verantwoordelijkheid van het college van B & W, maar mag worden uitbesteed. Dit gebeurt doordat de gemeenten de waardebepaling uitbesteden aan taxatiebureaus. De waarde van een onroerende zaak wordt bepaald naar de waarde die het pand op 1 januari heeft naar de staat waarin dat pand op die datum verkeert. Op die datum wordt met alle waardebeïnvloedende factoren rekening gehouden.

Doordat de gemeente per uitschrijving een taxatiebedrijf had ingehuurd, werd ik voor het eerst met een professionele taxateur geconfronteerd die te vriendelijk was om geloofwaardig over te komen. Hij bestond erop, om de woning ook van binnen te bekijken.......anders zou hij geen taxatie kunnen doorvoeren!! Uiteindelijk heeft hij de waarde precies tot het maximum verhoogd waarop je (net) geen bezwaar tegen de taxatie kunt maken.

U bent gewaarschuwd!!

Reageer