Vraag

Poll: schade aan woonhuis door vandalisme

  • 30 november 2011
  • 15 reacties
  • 2083 Bekeken

Badge +2
  • Team FBTO Klantraad
  • 269 reacties
De schade experts van FBTO zijn druk bezig met de uitkomsten van de gesloten case Schade aan woonhuis door vandalisme. Voor een goede afronding van de case willen we je opnieuw vragen je mening te geven. Maar dit keer over een andere stelling.

De meerderheid is het oneens
De stelling was: “Het is terecht dat schade door vandalisme alleen wordt gedekt in de woning en als dit gepaard gaat met het binnendringen van de woning”. Een grote meerderheid van de stemmers (110 van de 111) is het oneens met deze stelling. Zij vinden het dus onterecht dat schade door vandalisme alleen vergoed wordt als het binnen in de woning is en de vandalen in de woning zijn geweest.

Maar heb je er meer premie voor over?
Vandalisme in bredere zin, dus zonder dat de vandalen in de woning komen, is bij bijna geen enkele verzekeraar verzekerd. Dat heeft te maken met het feit dat het moedwillig van aard is en doordat er veel woningen tegelijk getroffen kunnen worden. Als FBTO ervoor kiest dit wel te verzekeren, dan zal dit mogelijk leiden tot een hogere premie. Er is weinig bekend over de mogelijke grootte van dit risico. Dat proberen we nog te achterhalen. In de tussentijd willen we alvast bij jou peilen of je voor het meeverzekeren van vandalisme buiten de woning ook meer premie wilt betalen.

Stelling
Als ik vandalisme kan laten meeverzekeren op mijn inboedel- en opstalverzekering, dan heb ik daar een hogere premie voor over.

Je antwoord kun je boven in de poll invullen.

15 reacties

Ik zou niet kiezen voor oplossing in de vorm van een optie bij de verzekering. Daarvoor zijn denk ik teveel specifieke risicogebieden aan te wijzen (steden, bepaalde wijken etc). Dat maakt een premie voor zo'n optie wel aanzienlijk duurder.
Ik zou wel kiezen voor een "vandalisme" polis in aanvulling op mijn verzekering, ik denk dat als iedereen dat doet de premie wel mee zal vallen
De keus is m.i. wat te beperkt. Mijn nuance: Ik zou kiezen voor meeverzekeren maar dan standaard voor iedereen, waardoor de premieverhoging beperkt kan blijven. Wat dan uiteindelijk het bedrag zou worden wil ik graag horen. Nu wil FBTO al een keus voor een bedrag maar ik zou het willen omdraaien: als jullie het willen kost het??. Wat vinden jullie daarvan?
Reputatie 2
Het opzettelijk vernietigen van of schade toebrengen aan een eigendom dat aan een ander of aan de staat behoort kan niet voor rekening van benadeelde worden gehouden. Immers, de schade is zonder zijn goedvinden aangericht. De dader is aansprakelijk. De verzekeringmij dient het slachtoffer schadeloos te stellen en deze kosten op de dader te verhalen.

Het principe van dat een verzekeringsmij de gevolgen van vamdalisme niet verzekerd is ingegeven door fraudeurs, die onder valse voorwendeselen schade hebben toegebracht aan het verzekerde object, maar met de huidige stand van wetenschap, ook in forensich opzicht, kan nagegaan worden of hiervan sprake is of niet.

Bij autoverzekeraars kent men het Waarborgfonds als de schade niet verhaald kan worden op een ander. Een dergelijk fonds zou dan kunnen worden opgericht door de gezamenlijke verzekeringsmaatschappijen, waaruit schade door vandalisme uit betaald kan worden als men niet de daders weet te vinden.

In de regel kan iemand het nog zonder auto stellen, maar niet zonder onderkomen. Als een woning dusdanig vernield is dat deze geheel of gedeeltelijk vernieuwd moet worden, dan zou een Waarborgfonds direct uitkomt bieden voor de benadeelde. Het is niet overdreven te stellen dat een huis dusdanig beschadigd raakt daar iedereen in de krant kan lezen dat er idioten zijn die lawinepijlen of een IED door de brievenbus naar binnen gooien, met alle gevolgen vandien.
niet standaard verzekeren, wel indien gewenst via aanvullende optie.
Niet meeverzekeren, WEL meeverzekeren overstroming en daar hebben de mensen denk ik OOK wel meer premie voor over!!
Vandalisme is iets van alle tijden en zal leiden tot claimgedrag van mensen, Gratfiiti is zeer irritant maar is dat ook vandalisme? Tuinbeelden van brons of koper jatten, is dat vandalisme? Je vijvervissen kapot voeren met pizza's en frites, is dat vandalisme? Vuurwerk afsteken in je gang door de brievenbus, is dat vandalisme? Je oogst in je volkstuintje vernielen en stelen is dat vandalisme?
Wie gaat bepalen wat vandalisme is? Wanneer is iets vandalisme en dan bij invoering van deze dekking dus verzekerd en wanneer (net) niet??
Veel te veel vragen en geen concrete antwoorden, om nog maar te zwijgen van de non-selectie van klanten!! Bij mij gebuert er nooit wat, dus niet verzekeren, en bij een ander is het als thuisweg voor de kroegtijgers elke week raak, dus verzekeren!
Pfffffffffff Alsof schade door vandalisme geen schade is weetjewel. OK, 25 euries per jaar, maar dan ook echt volledig allrisk voor alle schades door vandalisme, geen kleine letters en uitzonderingen e.d.
Badge +2
FBTO zou moeten bekijken of de premie risico-afhankelijk kan worden gemaakt. Woon je in een gebied waar vandalisme meer voorkomt, dan betaal je ook meer premie.
Ik kan me goed vinden in de gedachtegang van PMason. Nu woon ik ergens, waar de kans op vandalisme niet groot is, maar ook hier kan een (dronken) gast langs komen, die iets "leuks" uit haalt. Als ik die gast dan niet te pakken krijg (of de politie) of als hij "onvermogend" is, dan zit ik met de rommel. Dus een waarborgfonds voor dit soort zaken is zeker een goede optie.
Dat een dergelijk fonds en het verzekeren van extra risico wat kost is logisch. Vandaar, dat ik er dan ook wel wat extra voor wil betalen, maar met die €25 is dat risico, mits breed verspreid over verzekerden, toch wel afgedekt.
WEL meeverzekeren overstroming en daar hebben de mensen denk ik OOK wel meer premie voor over!!


Zit zelf niet echt in een risico gebied, maar ik denk dat dit idd ook interessant is. Zeker in een land waarbij water een belangrijke rol speelt.

Ook hiervoor geldt: ben benieuwd wat de premie wordt als het standaard mee verzekerd wordt, en wat de premie wordt als het een eigen polis wordt.

Of zijn de verzm bang voor stijgende waterspiegel? Nu moeten individuele burgers hopen dat de ramp groot genoeg is en de regering met een noodfonds komt.
Ik zou geen premieverhoging willen voorstellen, maar de eventuele meer-schade (indien de verzekeraar dit wel mee wil verzekeren) over de totale verzekeringsportefeuille willen uitsmeren. Zo betalen we met z'n allen voor het risico wat een enkeling overkomt, maar wel bij iedereen kan voorkomen. Vandalisme beperkt zich niet tot specifieke gebieden, maar kan in elk dorp en in elke stad voorkomen. Dit heet solidariteit omdat je niet weet of het jou zal overkomen. Niemand zal bewust kiezen om te gaan wonen in een gebied waar veel meer vandalisme is.

Zo zorgt een schadelast bij een grote letselclaims (van soms meer dan € 1 mln.) niet voor een extreem hoge premie voor die verzekerde die aansprakelijk is. Het zijn incidentele zaken die door de gehele verzekeringsportefeuille worden gedragen.

Iets anders kan bv het overstromingsrisico zijn als je vlak bij een rivier woont die soms overstroomt. Dit valt in mijn ogen onder een bewuste risicoaanvaarding en is vaak geen onzeker voorval. En juist dit laatste is het uitgangspunt voor verzekeren.
Badge
Vandalisme is volgens mij wel verzekerd en verzekerbaar alleen moet je dan even buiten de box van de eigen brandpolisunit denken. Mijn auto staat gewoon op straat maar als deze getroffen wordt door vandalisme is dat gewoon gedekt op mijn casco-polis. Een opstalpolis is in de kern niets anders dan een cascopolis voor je huis.

Het feit dat er veel woningen tegelijkertijd getroffen kunnen worden is waar maar daarmee worden ook tegelijkertijd veel verzekeraars getroffen. Ergo, het risico voor één verzekeraar is niet zo heel groot. In mijn straat staan ook veel auto’s zomaar op straat en als daar ‘s nachts een vandaal met een flinke schroevedraaier langs loopt kunnen er ook veel auto’s tegelijk getroffen worden. Nou en? Daar ben je verzekeraar voor en daarmee bewijs je je bestaansrecht.

Natuurrampen en oorlogshandelingen zijn volgens mij veel grotere cumulatierisico’s dan vandalisme.

Je kunt als verzekeraar natuurlijk ook selecteren op postcode en bepaalde risico’s niet willen verzekeren. De andere kant: je hebt ook kans op anti-selectie van de verzekerden.

Denk overigens ook eens na over het volgende: wat doe je als verzekeraar nu als er een ruit wordt ingegooid? Volgens mij betaal je die onder je glasdekking. Als je een mee te verzekeren vandalismeclausule en – omschrijving verzint dan zou het nog wel eens kunnen gebeuren dat je daarmee een besparing bereikt. Immers, je kunt dan nadien tegen je verzekerde zeggen: ‘u hebt er destijds voor gekozen om vandalisme niet mee te verzekeren. Dat betekent nu ook dat de ingegooide ruit in uw woning niet (meer) is gedekt op de polis.’
De andere kant: met het meeverzekeren van vandalisme, ook voor ruiten, ontvang je dan nu extra premie voor schades die je in het verleden toch ook al verzekerd had. Alleen je dekt nu ook een stukje meer.

Tot slot, we hebben nu de terroristenclausule, hetgeen een uitsluiting is. Hoeveel lichter is de schadelast nu geworden sinds het invoeren daarvan dan wel hoeveel zwaarder was het vroeger. En dan nog, stel dat terroristen een gebouw opblazen? Ja, dan heb je een hoop schade, vooral als het risico door één verzekeraar is gedekt. Maar wat heb je nu, puur verzekeringstechnisch bezien, liever, een terroristische aanslag in een heel beperkt gebied of een natuurramp, overstroming of aardbeving? Ik zou het wel weten.

Ergo: ik zou het gewoon doen!
Badge
Ik zou geen premieverhoging willen voorstellen, maar de eventuele meer-schade (indien de verzekeraar dit wel mee wil verzekeren) over de totale verzekeringsportefeuille willen uitsmeren. Zo betalen we met z'n allen voor het risico wat een enkeling overkomt, maar wel bij iedereen kan voorkomen. Vandalisme beperkt zich niet tot specifieke gebieden, maar kan in elk dorp en in elke stad voorkomen. Dit heet solidariteit omdat je niet weet of het jou zal overkomen. Niemand zal bewust kiezen om te gaan wonen in een gebied waar veel meer vandalisme is. Zo zorgt een schadelast bij een grote letselclaims (van soms meer dan € 1 mln.) niet voor een extreem hoge premie voor die verzekerde die aansprakelijk is. Het zijn incidentele zaken die door de gehele verzekeringsportefeuille worden gedragen. Iets anders kan bv het overstromingsrisico zijn als je vlak bij een rivier woont die soms overstroomt. Dit valt in mijn ogen onder een bewuste risicoaanvaarding en is vaak geen onzeker voorval. En juist dit laatste is het uitgangspunt voor verzekeren.


Beste Gesus,

Je solidariteitsverhaal vind ik zeer zinnig. Iets minder ben ik te spreken over de door jou gebezigde termen risicoaanvaading en/of onzeker voorval.

Risicoaanvaarding is een term die met de invoering van het NBW feitelijk niet meer bestaat. Het was een term uit het aansprakelijkheidsrecht maar is nu vervangen door artikel 6:101 BW. In de verhouding tussen verzekeraar en verzekerde heeft het nooit bestaan. Een verzekeraar beoordeelt een risico vooraf en niet achteraf bij schade tenzij je bewust een onware mededeling hebt gedaan bij het aanvragen van de verzekering. Dan heet het 'verzwijging' en kan het reden zijn de polis op te zeggen. Risicoaanvaarding is op zeker geen legale reden om een inividuele schade op een reeds lopende polis op te zeggen.

Een dergelijk verhaal gaat op voor de term 'onzeker voorval'. Een onzeker voorval is juist iets waartegen je je verzekert. Sterker nog, het is de kern van een verzekeringsoverenkomst. Je verzekert geen zekere voorvallen, althans niet een schadeverzekeraar. Een voorval wordt geacht onzeker te zijn als het op de ingangsdatum van de polis niet zeker is of het voorval gaat plaatsvinden. Een dak dat niet wordt onderhouden gaat vroeg of laat lekken maar is toch een onzeker voorval omdat bij de aanvang van de polis niet vast stond of die gebeurtenis zou gaan plaats vinden. Ik zie trouwens onder de volgende link onzeker voorval (Betekenis/definitie van) dat ook die term in het nieuwe verzekeringsrecht eigenlijk niet eens meer wordt gebruikt. De term wordt juridisch dus ook al niet meer gebruikt maar op een andere site las ik dat het nu al volgt omschreven wordt: 'Verzekeren kan de particulier of ondernemer doen om risico’s waarvan hij niet weet of en wanneer deze zullen plaatsvinden af te dekken. De wet stelt als eis aan een verzekeringsovereenkomst dat het verzekerd voorval enkele onzekere beginselen hanteert. Een van deze beginselen is het tijdstip van de uitkering van de verzekering. Verzekeren is vaak noodzakelijk als de financiële gevolgen van het verzekerd voorval niet uit eigen middelen kunnen worden bekostigd. '

Dus geen 'onzeker voorval' meer maar een 'voorval met enkele onzekere beginselen'. Tja, what's in a name?
Beste Frans,

bedankt voor je kundige bericht, waaruit grote affiniteit met de wet uit blijkt. Je hebt van mij een reputatiepunt gekregen

.

In grote delen van je verhaal kan ik mij wel vinden. De term "onzeker voorval" stamt inderdaad uit het verleden en gold niet alleen voor het feit of het zich zou voordoen, maar ook wanneer het zich zou voordoen. Als je zeker weet dat je kosten maakt (niets persoonlijks, maar dan denk ik bv aan de halfjaarlijkse tandartscontrole) dan zijn deze kosten niet onzeker, maar vallen ze wel onder de verzekering. Dus de verzekeraars dekken soms toch een zeker voorval.

Met risicoaanvaarding bedoel ik overigens niet de verhouding tussen verzekerde en verzekeraar, maar het feit dat een persoon soms bewust een risico neemt om zijn/haar ideaal te verwezenlijken en dat een verzekeraar daar niet voor hoeft op te draaien. En de verzekeraars bepalen vaak achteraf (via no-claim op persoonlijke premiefactoren) of het risico dat zij eerst acceptabel vonden, na een jaar toch een aangepaste risicopremie moeten krijgen.

Boeiende discussie!!
Badge
Beste Frans,

bedankt voor je kundige bericht, waaruit grote affiniteit met de wet uit blijkt. Je hebt van mij een reputatiepunt gekregen

.

In grote delen van je verhaal kan ik mij wel vinden. De term "onzeker voorval" stamt inderdaad uit het verleden en gold niet alleen voor het feit of het zich zou voordoen, maar ook wanneer het zich zou voordoen. Als je zeker weet dat je kosten maakt (niets persoonlijks, maar dan denk ik bv aan de halfjaarlijkse tandartscontrole) dan zijn deze kosten niet onzeker, maar vallen ze wel onder de verzekering. Dus de verzekeraars dekken soms toch een zeker voorval.

Met risicoaanvaarding bedoel ik overigens niet de verhouding tussen verzekerde en verzekeraar, maar het feit dat een persoon soms bewust een risico neemt om zijn/haar ideaal te verwezenlijken en dat een verzekeraar daar niet voor hoeft op te draaien. En de verzekeraars bepalen vaak achteraf (via no-claim op persoonlijke premiefactoren) of het risico dat zij eerst acceptabel vonden, na een jaar toch een aangepaste risicopremie moeten krijgen.

Boeiende discussie!!


Inderdaad Gesus, zeer boeiend. Want ik heb nu ook weer wat van jou geleerd. Ik begrijp nu beter waarom de wetgever het begrip 'onzeker voorval', wat in feite zijn oorsprong vond in artikel 246 Wetboek van Koophandel, heeft los gelaten en vervangen heeft door het begrip wat ik las, te weten 'dat het verzekerde voorval enkele onzekere beginselen hanteert'. Ik begrijp daardoor nu ook beter dat je ook zekere voorvallen kunt verzekeren zoals jouw halfjaarlijkse tandartscontrole of de Griepprik enz.

Ik begrijp nu ook beter wat je bedoelt met riscoaanvaarding. Als je er voor kiest om te gaan wonen op een bepaalde risicovolle locatie, draag dan ook zelf de consequentie van die keuze, dat bedoel je. En toch zeg ik, dat als je als verzekeraar vooraf de gelegenheid hebt gehad om een risico te inspecteren, het risico in te schatten en het dan toch accepteert, je naderhand bij schade niet moet zeuren. Wel behoud je als verzekeraar dan de mogelijkheid om een polis per een vervaldatum op te zeggen. Dat geldt echter weer niet voor omstandigheden die je bij het afsluiten van de polis niet kon inschatten dan wel omstandigheden die zich tijdens de looptijd voordoen, zoals een Duitse Herder die in de looptijd van de polis de hobby ontwikkelt om achter schapen aan te jagen wanneer en waar die ze maar tegen komt. De uitkomst is dan echter wel hetzelfde. Je kunt dan als verzekeraar de polis opzeggen dan wel zwaardere maatregelen nemen zoals het invoeren van een eigen risico of de hond uitsluiten van polisdekking.

Overigens, ik kom niet bij een tandarts

, ik loop bij een implantoloog. Een paar jaar geleden heb ik alles laten trekken en gelijktijdig implantaten laten zetten, zes onder en zes boven. Daar zijn nadien hele mooie protheses op gezet die mooier zijn dan wat ik ooit heb gehad a raison van € 35.000,- all in. Tja, soms moet je wel eens keuzes maken in het leven, ga ik links af of ga ik rechts af oftewel, in mijn geval, kies ik voor een mooie nieuwe BMW en een kunstgebit of kies ik voor een supergebit maar blijf ik nog een paar jaar rond rijden in mijn oude trouwe Mazda. Ik heb voor het laatste gekozen. Nu rijdt mijn implantoloog BMW.

Reageer