Meer brand bij ouderen

  • 7 april 2014
  • 3 reacties
  • 1123 Bekeken

Reputatie 1
Volgens een onderzoek dat het Verbond van Verzekeraars heeft uitgevoerd op verzoek van de NOS, komt brandschade het meest voor onder ouderen. Vooral de leeftijdsgroep 80 tot 85 jaar claimen drie keer zoveel brandschade dan mensen tussen de 50 en 55 jaar. Boven de 85 ligt het aantal claims zelfs vijf keer hoger. Op dit moment is er geen verschil in premie voor een woonpolis bij FBTO.

Zouden ouderen meer premie moeten betalen?

3 reacties

Even differenceren. Ouderen zijn vaak verwart en/of dement in deze hoge leeftijdsgroep.

Komt bij mij de vraag op, of het brandschade betreft door eigen onoplettendheit thuis, óf is er onvoldoende toezicht op bejaarden in verzorgings- en verpleegtehuizen die niet meer weten wat ze doen en kunnen er óók verwijten gemaakt worden naar derden zoals verzorgers (die niet opletten)?

Bij onvoldoende toezicht zullen er eerder preventieve en toezichtmaatregels aangescherpt moeten worden en/of moeten claims ergens anders neergelegd worden dan bij de patiënten! Ik denk aan rookkamers met toezicht en niet meer in bed of elders in tehuisruimtemogen roken..Is gezonder voor meerokers ook!

Premies kunnen best verhoogd moeten worden, maar blijft hier de vraag voor welke verzekering dan?
Overigens had ik best gezien, dat "het onderzoek" over thuiswonende ouderen ging. Er zijn meerdere interpretaties van "het onderzoek" in de media verschenen. Uiteindelijk misbruikt een ieder suggestief de context voor zijn eigen belangen. De oorsprong is onduidelijk, want én het Verbond van Verzekeraars zegt er iets over (en dát is géén onpartijdige club), maar óók de brandweer is momenteel bezig met een eigen preventie-actie en vergroot het bericht dat er ACHT ouderen meer door brand zijn overleden weer voor hún eigen preventie-doelstellingen enorm uit........(er zijn overigens ook veel meer niet-ouderen verbrand dan voorheen!).

Als oudere voel ik me dus onterrecht aangepakt  wanneer ik gevraagd wordt of ik meer premie zou willen/moeten betalen..........op basis van deze wel zeer magere cijfers op basis van één enkel jaar!

Misschien mag ik ook een tegenvraag stellen? Een vraag ten gunste van de verzekerden.......
Het nationale politiekorps heeft aangegevn, dat er minder inbraken zijn geweest dan in de periode ervoor.........

Komt de vraag: kunnen we nu daarom minder inboedelpremie betalen?


M.a.w. we leven allemaal op dezelfde planeet, maar toch hebben we steeds een andere/eigen horizon!
Badge +2
Als iedereen zijn eigen schade met betalen dan kun je de verzekerings maatschappijen wel opheffen.
De ouderen hebben naar ik aan neem hun hele leven lang premie betaald.
met weinig schade. En nu zij door ouderdom tegen hun zin meer schade maken moeten ze ineens meer premie betalen.
Dacht het niet. dit zijn geen sociale gedachten.

ik ben er recentelijk op gewezen dat verzekerden van 45 en ouder bij de FBTO   al meer betelen voor hun ziektekosten verzekering.
ook automobilisten boven de 70 jaar betalen een risico opslag.
Het wordt tijd dat de sociale gedachte achter een verzekeringsmaatschappij weer in ere wordt hersteld.

Reageer