Luchtbed ontploft: schade aan huis en auto's. Wie gaat dat betalen?

  • 25 november 2014
  • 6 reacties
  • 1188 Bekeken

Reputatie 1
Een man in Duitsland sloot zijn luchtbed aan op een elektrische pomp. Daarna ging hij weg, waardoor het luchtbed uiteindelijk ontplofte. De schade is enorm. Het kozijn is uit de gevel geslagen en landde op een parkeerplaats. Een aantal auto's raakte beschadigd. Verder vlogen meubelstukken door de lucht. De kamerdeur werd ontzet en de laminaatvloer kwam omhoog.

Als jij FBTO was, wat zou je vergoeden?

6 reacties

Badge
Jelle,

Al eens eerder heb ik begrepen dat jullie soms expres dingen weg lieten.

Daarom heb ik wat vragen:

Ik neem aan dat je wilt dat wij de zaak vertalen naar de Nederlandse situatie?

Was het huis van de man zelf? Zo ja, een eigen huis of en huurhuis of misschien zelfs een gehuurd vakantiehuisje?

De inboedel is wel van de man zelf?

Zijn al die auto's ook van de man zelf of van derden?

Wil je dat ik als een der eersten mijn licht er over laat schijnen of wil je eerst wat anderen horen?

Over welke verzekeringssoorten praten we? Opstal, inboedel, AVP? 
Reputatie 1
Jelle,

Al eens eerder heb ik begrepen dat jullie soms expres dingen weg lieten.

Daarom heb ik wat vragen:

Ik neem aan dat je wilt dat wij de zaak vertalen naar de Nederlandse situatie?

Was het huis van de man zelf? Zo ja, een eigen huis of en huurhuis of misschien zelfs een gehuurd vakantiehuisje?

De inboedel is wel van de man zelf?

Zijn al die auto's ook van de man zelf of van derden?

Wil je dat ik als een der eersten mijn licht er over laat schijnen of wil je eerst wat anderen horen?

Over welke verzekeringssoorten praten we? Opstal, inboedel, AVP? 


Wat een vragen! Ik zal ze voor je beantwoorden.

-Je mag er inderdaad vanuit gaan dat we dit bekijken alsof het Nederland zou zijn. Ik ben niet voldoende op de hoogte van het Duitse verzekeringsrecht. :p

-Het was een appartement. Je mag uitgaan van een Vereniging van Eigenaren die weliswaar verzekerd zijn maar de man aansprakelijk stellen.

-De inboedel is van de man zelf.

-De auto's zijn van derden.

Natuurlijk ben ik benieuwd naar je mening. 🙂 En we hebben het over inboedel en AVP. Opstal is door de VvE geregeld!
Badge
OK, En als ik A zeg moet ik natuurlijk ook B zeggen.

Er was een tijd in de vorige eeuw dat ik hem helemaal doorhad hoe het zat met appartementenrecht, akte van splitsingen, opzicht, eigen schade en AVP-schade. Die kennis is nu goeddeels vervaagd maar als ik het nodig zou hebben dan heb ik dat nog wel ergens en kan ik me zelf opnieuw inlezen.

Maar gelukkig maak jij het me niet al te moeilijk met je antwoorden.

Allereerst, er is hier sprake geweest van een ontploffing. Dat zeg je ook zelf in je inleiding. Maar zelfs zonder dat was ik ook wel tot die conclusie gekomen. In de bijgaande Wikipaedia-omschrijving Brandverzekering - Wikipedia

staat terecht dat zelfs een oorspronkelijke kale brandverzekering van oudsher al bestond uit de volgende dekkingselementen: Brand, Ontploffing, Blikseminslag. Elders in die omschrijving op Wikipaedia staat wat (brand)verzekeraars verstaan onder een ‘ontploffing’. Ik meen persoonlijk dat ‘onze ontploffing’ ook voldoet aan dat criterium.
Als er nu een echte (brand)deskundige meeleest hier en het daar niet mee eens is, registreer je zelf dan en praat mee of terug.

Je antwoorden doen mij de wenkbrauwen toch wat fronsen. Ik ga het rijtje af:
- De opstal is door de VVE geregeld. Prima, dan is de schade aan de Opstal volledig op de Opstalpolis gedekt.
- De inboedel is van de man zelf. Ook prima want ook dat wordt dan gedekt door zijn inboedelpolis.
- Wat jij vervolgens zegt kan niet. Je kunt niet enerzijds zeggen dat we het hier alleen hebben over de inboedel en de AVP terwijl je dan ook nog zegt dat de inboedel van de man zelf is en anderzijds dat de Opstal door de VVE is geregeld die dan dus ook daarvoor verzekerd zijn maar dan toch de man aansprakelijk stellen. Dat lijkt me innerlijk een beetje tegenstrijdig. Want voor welke schade stellen ze die veroorzaker dan aansprakelijk?
Niet voor de schade aan de opstal. Die is immers door de VVE geregeld mede ten behoeve van de veroorzaker. Ook niet voor de schade aan de inboedel want ze hebben geen inboedelschade, ook niet voor de schade aan de auto’s want die zijn van derden.

En dus, zoals al gezegd, je kunt als VVE geen beroep doen op de opstalpolis en vervolgens ook nog eens de veroorzaker aanspreken. Je zult dus een keuze moeten maken want je kunt niet van twee kanten tegelijkertijd schadevergoeding krijgen. Althans, dat kan wel even en lijkt even leuk maar eenmaal in de gevangenis aanbeland vanwege verzekeringsfraude wordt dat toch opeens een stuk minder leuk. De beste keuze is de opstalpolis want die betaalt op nieuwwaardebasis terwijl de AVP-verzekeraar op dagwaarde betaalt. Sterker nog, de AVP-verzekeraar zal maar een gedeelte betalen want de opstal is voor zijn gedeelte ook nog eens zijn mede-eigendom en een AVP-verzekeraar dekt nu eenmaal geen eigen schade op de AVP-polis. Ik zal het je nog sterker vertellen. Wat de AVP-verzekeraar betaalt verhalen ze rechtstreeks terug bij de Opstalverzekeraar. Dat lijkt de omgekeerde wereld maar dat heet officieel de reflexwerking van de Brandregresregeling oftewel Het Bindend Besluit Regres Brand. Ooit, en ik denk dat ik daarmee de allereerste ben geweest in Nederland, ben ik begonnen om betaalde AVP-schades terug te halen bij de Brandverzekeraar. Nadien heeft de Nederlandse Vereniging van Brandverzekeraars dat opgepikt en heeft er een aparte regeling van gemaakt maar ik was lang geleden de eerste.

Tot slot, de schades aan de auto’s van derden is gewoon gedekt op de AVP en hij is er ook voor aansprakelijk, overigens NIET(!) op grond van artikel 6:173 BW die de aansprakelijkheid voor schade door gebrekkige roerende zaken regelt maar gewoon op onrechtmatige daad op basis van artikel 6:162 BW.
Tja, ik zou de schade aan spullen van derden sowieso vergoeden ( niet de opstal uiteraard omdat al geregeld is) maar het is de vraag of dit een soort nalatigheid is waardoor hij zelf geen recht zou hebben op een  vergoeding. Aangezien het zal gaan om een ongeluk vind ik dat de verzekeraar gewoon uit moet keren. Natuurlijk is het geen slimme actie, maar dit zijn nu juist de onvoorziene omstandigheden waarom je een verzekering afsluit. 
Badge
Tja, ik zou de schade aan spullen van derden sowieso vergoeden ( niet de opstal uiteraard omdat al geregeld is) maar het is de vraag of dit een soort nalatigheid is waardoor hij zelf geen recht zou hebben op een vergoeding. Aangezien het zal gaan om een ongeluk vind ik dat de verzekeraar gewoon uit moet keren. Natuurlijk is het geen slimme actie, maar dit zijn nu juist de onvoorziene omstandigheden waarom je een verzekering afsluit.


Juist Martijn, ik neem even de rol van de moderator over door je van Harte Welkom te heten hier op deze site.

En je hebt helemaal gelijk. Opzettelijk toegebrachte schade hoort natuurlijk niet thuis op welke verzekeringspolis dan ook. Ontiegelijke stupiditeit echter wel.
Vroeger hadden we nog artikel 294 Wetboek van Koophandel waarin zogenaamde 'Merkelijke Schuld' werd uitgesloten. Maar dat Wetboek is inmiddels afgeschaft en vervangen door het Nieuwe Verzekeringsrecht. 

Dan is er het begrip 'Bewuste Roekeloosheid.' Ik zou dat verregaand kunnen uitzoeken en er dan wat over kunnen vertellen. Maar vandaag ben ik gemakzuchtig en dus verwijs ik iedereen die daar wat meer over wil weten naar een al geschreven scriptie over dit onderwerp http://arno.uvt.nl/show.cgi?fid=106144   
Ik denk dat ik de inboedel niet zou vergoeden. Dit is toch zijn eigen schuld? Dat het huis in orde moet zijn lijkt me logisch. Dat kun je niet stuk houden. En de auto's vergoed ik ook.

Reageer