Huis niet verzekerd bij leegstand?

  • 9 mei 2011
  • 6 reacties
  • 3848 Bekeken

Onlangs verscheen er een nieuwsbericht over het feit dat je beperkt verzekerd bent bij leegstand. Heb je bijvoorbeeld een huis te koop staan maar woon je al in een nieuw huis, dan kan het zijn dat je oude woning niet meer verzekerd is tegen schade als gevolg van bijvoorbeeld wateroverlast of vandalisme. Als je twee a drie maanden niet meer in het huis woont dan wordt er een automatische aanpassing van de dekking gedaan.
Nu roept dit een aantal vragen bij me op:
  • Kun je een leegstaand pand niet verzekeren?
  • Hoe zouden verzekeringen hiermee om moeten gaan?
  • Hoe is dit bij FBTO geregeld?
Ik ben benieuwd of iemand hier meer vanaf weet en wat anderen hiervan vinden. Weet jij hoe het zit bij je eigen verzekering?

6 reacties

In de polisvoorwaarden van de FBTO Woonverzekeringen staat op bladzijde 50, artikel 4.3 het volgende "Als de woning langer dan negentig dagen onbewoond is of leegstaat, is de woning vanaf de 91ste dag verzekerd tegen alle verzekerde gebeurtenissen als omschreven in artikel 3 met uitzondering van inbraak en diefstal". FBTO verzekert een leegstand pand volledig, alleen na de 91ste dag is er een kleine beperking. Ik kan me voorstellen dat FBTO hier voor kiest, immers een onbewoond of leegstaand pand trekt sneller het dievengilde aan. Er wordt dan ook vaak aangegeven, net als bij vakanties en te koop staande woningen regelmatig de brievenbus leeg te halen en te zorgen dat het lijkt of het pand bewoond is.
Ook m.b.t glasverzekering lees ik in de polisvoorwaarden:


Pagina 54: H18 Artikel 3 Wanneer kunt u geen beroep doen op deze verzekering?
3.8 Glas tijdens leegstand of onbewoond zijn van het woonhuis langer dan negentig dagen.
------------


Het zal je allemaal maar gebeuren in je TE KOOP staande huis. 😞
@SocialChicky, m.a.w. als je langer dan 91 dagen uit huis bent, wie weet een wereldreis of zo 🙂, moet je oppassen, want in teorie kan dit bij schade een probleem zijn áls je verzekering hier achter komt?.
Badge
@SocialChicky, m.a.w. als je langer dan 91 dagen uit huis bent, wie weet een wereldreis of zo 🙂, moet je oppassen, want in teorie kan dit bij schade een probleem zijn áls je verzekering hier achter komt?.

Als je langer dan 91 dagen van huis bent vanwege die wereldreis of ziekenhuisopname maar het huis dus wel in principe bewoond blijft, neem je uiteraard maatregelen. De planten moeten water blijven krijgen, de brievenbus moet geleegd worden, de post moet doorgenomen worden enz. Ik denk dat als je een dergelijke omstandigheid meldt bij de verzekeraar daar dan best een mouw aan te passen is. Achter elke uitsluiting zit een bedoeling en die bedoeling is waarschijnlijk dat een verzekeraar geen risico wil lopen als een huis aan de elementen wordt overgelaten.
Nu lees ik ook onder de Algemene Voorwaardes H2 5.8:
´FBTO kan de overeenkomst schriftelijk of per em-mail opzeggen met ingang van de datum dat u niet meer in Nederland woont´
Hoe zal FBTO omgaan met b.v. de z.g. pensionados in het buitenland die nog een verzekerde woning in NL aanhouden voor verblijfperiodes in NL?
Badge
Nu lees ik ook onder de Algemene Voorwaardes H2 5.8:
´FBTO kan de overeenkomst schriftelijk of per em-mail opzeggen met ingang van de datum dat u niet meer in Nederland woont´
Hoe zal FBTO omgaan met b.v. de z.g. pensionados in het buitenland die nog een verzekerde woning in NL aanhouden voor verblijfperiodes in NL?


Ik denk dat die pensionado's daar in de meeste gevallen wel een oplossing voor zullen hebben gevonden door hun huis bijvoorbeeld tijdelijk te verhuren of te verkopen en dan bij terugkomst in Nederland tijdelijk een huis terug te huren. Bovendien kan een pensionado dit melden bij FBTO waarbij ik er overtuigd van ben dat er een oplossing voor kan worden gevonden.

Maar los van dit alles. FBTO kan natuurlijk wel van alles in hun polisvoorwaarden zetten maar het is de vraag of dit dan allemaal wel rechtsgeldig is. Als FBTO er bijvoorbeeld in september van enig jaar lucht van krijgt dat een verzekerde twee maanden daarvoor naar het buitenland is vertrokken en zij dan per e-mail de polis per 1 juli (met terugwerkende kracht dus) opzeggen dan denk ik dat zij wel eens hard met artikel 6:236 of 6:237 BW in aanvaring zouden kunnen komen. Met name artikel 6:236 BW lid a alleen al (om te beginnen!!) zegt al dat zulk een beding in de polisvoorwaarden van rechtswege vernietigbaar is. En dan laat ik de rest van die twee artikelen nog maar onbesproken.

Deze twee artikelen noemt men ook wel eens de zwarte lijst of de grijze lijst. Voldoet een polisbepaling aan het gestelde in artikel 6:236 BW dan is die bepaling van rechtswege onredelijk bezwarend terwijl een polisbepaling die voldoet aan atikel 6:237 BW vermoed(!!) wordt onredelijk bezwarend te zijn. Nog anders gezegd: Artikel 6:236 BW is voor de rechter een hamerstuk. Over artikel 6:237 BW zal hij iets langer moeten nadenken.

Reageer