Vraag

Hoe wordt de hoogte van een uitkering van een inboedelverzekering bepaald?

 • 27 april 2011
 • 10 reacties
 • 6015 Bekeken

Dat vraag ik me altijd af.. Je kunt natuurlijk tot een bepaald bedrag verzekerd zijn, maar hoe bepaalt de verzekeraar of je daadwerkelijk recht hebt op dat hele bedrag c.q. welk deel ervan?

10 reacties

Reputatie 3
Hallo Denise,

Bedankt voor het opstarten van dit topic.

Het is op voorhand moeilijk aan te geven welke bedragen wanneer uitgekeerd worden. Dit is geheel afhankelijk van de situatie en gebeurtenis. Het schadebedrag wordt vastgesteld aan de hand van diverse factoren, zoals bijvoorbeeld ouderdom van de inboedel. Eventueel wordt voor een schadebepaling een expert ingeschakeld.
Dank voor dit antwoord. Is het aan te raden een lijst bij te houden van je inboedel? Is dat voor een expert voldoende om mee uit de voeten te kunnen? En wat gebeurt er als mensen dit niet bijgehouden hebben? Moeten ze een dergelijk document op basis van een schatting dan achteraf opstellen?
Hallo Denise,

Het is nooit onverstandig om een lijst van de inboedel bij te houden. Je zou ook een aantal foto´s van de inboedel kunnen maken.
Als er geen lijst bijgehouden is maakt de expert samen met de verzekerde een schatting van het schadebedrag.
Reputatie 1
Badge +1
Zijn er nog zaken die je extra moet verzekeren, ook al blijf je in totaal onder het maximaal verzekerde bedrag, bijvoorbeeld een duur schilderij of een verzameling?
Reputatie 3
Hai Haiko,

Hieronder geef ik je een uitleg hoe het in de FBTO Inboedelverzekering geregeld is.

De FBTO Inboedelverzekering biedt dekking tot maximaal € 150.000,-. Hierin is kostbare inboedel tot een maximum bedrag verzekerd in geval van diefstal of inbraak in permanent bewoonde woonhuizen. Als de woning voldoet aan een door FBTO goedgekeurd beveiligingssysteem of voorzien is van een beveligingscertificaat vervallen de maximum verzekerde bedragen voor kostbare inboedel.

Informatie over de maximum verzekerde bedragen van kostbare inboedel en de door FBTO goedgekeurde beveiligingssystemen/certifcaten vind je terug in de voorwaarden inboedelverzekering op bladzijde 28, artikel 6.5.
Reputatie 1
Badge +1
Hoi Fokelien, dankjewel voor de info! De link naar de voorwaarden werkte overigens niet. Hier staan ze. En de tekst in het artikel is:


Kostbare inboedel kent een maximale uitkering in het geval van diefstal of inbraak en is uitsluitend verzekerd in permanent bewoonde woonhuizen. De maximale vergoedingen per gebeurtenis zijn:

 • sieraden en juwelen € 5.000,-;
 • beeld-, geluids-, computer-, navigatie-, foto- en filmapparatuur, muziekinstrumenten ofinformatiedragers, zoals DVD’s en CD’s, € 15.000,-. In dit bedrag is ook begrepen de originele software voor (besturings)programma’s;
 • kunst, schilderijen, antiek en verzamelingen € 15.000,-. Schade door diefstal of inbraak van munt- en/of postzegelverzamelingen wordt alleen vergoed als bij de diefstal/inbraak gehele albums of stockboeken zijn ontvreemd. Enkele stuks van munten of postzegels worden niet vergoed.
Als het woonhuis voldoet aan een van de onderstaande beveiligingen en deze daadwerkelijk worden gebruikt of in werking zijn, vervallen de bovengenoemde maximum verzekerde bedragen, met uitzondering van het verzekerde bedrag dat op de polis is vermeld (artikel 12.4):

 • beveiligingscertificaat ‘Veilig Wonen’ van de politie;
 • Borgcertificaat Bouwkundige Beveiliging;
 • Borg Opleveringsbewijs Bouwkundige Beveiliging;
 • de FBTO-brochure ‘Beveiligd Wonen’;
 • beveiligingscertificaat Borg Opleveringsbewijs Elektronische Beveiliging;
 • Borgcertificaat Elektronisch Beveiligen.
Dat is dus wel van belang om te weten, want je komt bijvoorbeeld al snel aan het bedrag van 5.000 euro aan sieraden. Weet jij of deze uitsluiting standaard is bij verzekeraars? Na enig spitten zag ik bv dat Centraal Beheer ook een dergelijke uitsluiting heeft.
Reputatie 2
Hé Haiko,

Inderdaad Haiko die standaard uitkering van 5.000 euro aan sieraden is voor sommige mensen niet voldoende. Belangrijk is dus om te weten of je woning kan voldoen aan de beveiligingseisen zodat de standaard bedragen komen te vervallen.

De standaard uitkering voor bijvoorbeeld sieraden kan per maatschappij verschillend zijn.
Badge
Ik reageer even rechtstreeks op de vraag en negeer daarbij even bewust de inzendingen van anderen. Nadat de polisdekking is vastgesteld, oftewel is de schade ontstaan door een gedekt evenement zoals brand, blikseminslag, ontploffing, water onvoorzien gestroomd uit ....... enz. (zie polisvoorwaarden), zal de schade allereerst op reparatiebasis worden vast gesteld. Dus net als bij een autoschade kun je de schade bepalen door middel van een reparatienota, een pro-formanota, een offerte van een reparateur enz. of desnoods een expert die door de maatschappij is ingeschakeld.

Als de schade niet te repareren is zal een inboedelverzekeraar doorgaans tot betaling overgaan op basis van de nieuwwaarde van het beschadigde object. Daar is bij mijn weten één uitzondering op en dat is als de dagwaarde minder dan 40% procent bedraagt dan de nieuwwaarde. Dan wordt de dagwaarde uitgekeerd.

Het kostbaarhedenverhaal is een verhaal apart maar daar hebben Haiko en Fokelien hierboven al uitgebreider antwoord op gegeven. Als je hele kostbare zaken in huis hebt die uitstijgen boven de verzekerde waardes in je inboedelverzekering dan kun je overwegen om daar een apare kostbaarhedenpolis voor te sluiten.
Wat hier als aanvulling mag gelden is de AFSCHRIJVINGSLIJST. Zo'n lijst hanteren de maatschappijen om vast te stellen of een goed nog voor neiuwwaarde wordt meegenomen in de schade danwel op basis van dagwaarde. Het vreemde is echter dat er in ons land geheel verschillende lijsten circuleren en de ene maatschappij of expert er heel andere lijsten op naslaat dan de andere! Dat kan in de uitkering zomaar duizenden Euro's schelen.
Wat veel klanten ook niet weten is dat een goed met een dagwaarde boven de 40% maar onttrokken aan het gebruik waarvoor het bestemd is, OOK op basis van dagwaarde wordt vergoed en niet op basis van nieuwwaarde. BV de extra TV die opgeslagen staat op zolder of de Laptop die al een tijdje ongebruikt in de schuur ligt.
Reparatie, cq schoonmaken van een beschadigd goed is ook weer een heikel punt, als ik een bank heb met rook/roet schade en de bijbehorende fauteuil is onbeschadigd, dan wordt de bank gereinigd, hetgeen een kleurverschil en vaak ook een vormverschil oplevert, (extra plooien, kussen die opbollen ect.) Het bankstel past dan niet meer mooi bij elkaar. Het zelfde geldt voor gordijnen of doorlopende vloerbedekking.........! Is het verder onbeschadigd gebleven goed nu toch onderhevig aan vergoeding omdat een en ander niet meer bij elkaar past? Denk ook eens aan tegels die niet meer te leveren zijn, wordt dan de hele badkamer opnieuw betegeld of alleen die 20 die kapot zijn geslagen om bij een lek te komen??
Dit levert elke keer weer veel discussie op, en dat komt ook omdat de polisvoorwaarden in al deze gevallen GEEN uitsluitsel geven!
Badge
Wat hier als aanvulling mag gelden is de AFSCHRIJVINGSLIJST. Zo'n lijst hanteren de maatschappijen om vast te stellen of een goed nog voor neiuwwaarde wordt meegenomen in de schade danwel op basis van dagwaarde. Het vreemde is echter dat er in ons land geheel verschillende lijsten circuleren en de ene maatschappij of expert er heel andere lijsten op naslaat dan de andere! Dat kan in de uitkering zomaar duizenden Euro's schelen.
Wat veel klanten ook niet weten is dat een goed met een dagwaarde boven de 40% maar onttrokken aan het gebruik waarvoor het bestemd is, OOK op basis van dagwaarde wordt vergoed en niet op basis van nieuwwaarde. BV de extra TV die opgeslagen staat op zolder of de Laptop die al een tijdje ongebruikt in de schuur ligt.
Reparatie, cq schoonmaken van een beschadigd goed is ook weer een heikel punt, als ik een bank heb met rook/roet schade en de bijbehorende fauteuil is onbeschadigd, dan wordt de bank gereinigd, hetgeen een kleurverschil en vaak ook een vormverschil oplevert, (extra plooien, kussen die opbollen ect.) Het bankstel past dan niet meer mooi bij elkaar. Het zelfde geldt voor gordijnen of doorlopende vloerbedekking.........! Is het verder onbeschadigd gebleven goed nu toch onderhevig aan vergoeding omdat een en ander niet meer bij elkaar past? Denk ook eens aan tegels die niet meer te leveren zijn, wordt dan de hele badkamer opnieuw betegeld of alleen die 20 die kapot zijn geslagen om bij een lek te komen??
Dit levert elke keer weer veel discussie op, en dat komt ook omdat de polisvoorwaarden in al deze gevallen GEEN uitsluitsel geven!


Dat vind ik nou eens een uitmuntende aanvulling van Big Smoke. Je hebt gelijk. Die lijsten kan ik me nog wel herinneren. Stonden ook in de AVP-kennisbank bij de verzekeraar waar ik heb gewerkt. Ik heb helaas geen vergelijkbare lijst op Internet kunnen vinden. Wel nog een andere aanvulling Dagwaarde of nieuwwaarde | Financieel: Verzekering

Reageer