Winkelpersoneel raakt gewond bij een overval. Wie is aansprakelijk?

  • 11 september 2012
  • 6 reacties
  • 1446 Bekeken

Elsevier schreef op 3 september 2012 het volgende: “Een verkoopster die twee jaar geleden in Utrecht bij een overval werd neergestoken en een schadeclaim eiste van de winkeleigenaar, is in het gelijk gesteld. Deskundigen verwachten dat met deze uitspraak het aantal claims zal toenemen. “

Ondernemers moeten zorgen voor de veiligheid van personeel

Op het moment van de overval was de vrouw alleen. En ze had geen overvaltraining gevolgd, terwijl ze daar wel om had gevraagd. 'Mijn werkgever vond dat niet zo belangrijk,' aldus de verkoopster. Volgens het Verbond van Verzekeraars betekent de uitspraak dat ondernemers moeten zorgen voor de veiligheid van hun personeel. 'Laat je dat na en gebeurt er iets, dan kun je aansprakelijk worden gesteld.'

Discussieer mee!

Vind jij dat de winkelier hier aansprakelijk is?

6 reacties

Badge
Ach, arme Leah toch!! Start ze een topic, reageert er niemand op. Zonde, want het is een interesante casus. Maar troost je want dat heb ik ook meegmaakt 
(zie: https://forum.onderling.nl/rechten-aansprakelijkheid-20/ouders-aansprakelijk-voor-vernielzuchtige-kinderen-ouder-13-jaar-399/
en dan niet twee weken maar zelfs twee maanden en dat was ook een interessante casus ............ althans dat vond ik zelf 😕  

Maar Leah, even wat vragen. Ik heb altijd gemeend dat jullie hier particuliere verzekeringen en schades bespraken maar dit is toch een AVB-schade of in ieder geval een bedrijfsmatige aansprakelijkheisschade. Geeft niets want daar weet ik ook iets van maar ............. geen vergissing? 

Je hebt het er over dat deskundigen verwachten dat met deze uitspraak het aantal claims zal toenemen. Nou, ik denk daar iets anders over en ik denk dat ik me op aansprakelijkheidsgebied ook een deskundige mag noemen. Die andere deskundigen doen trouwens wel meer uitspraken waar ik mijn vraagtekens bij zet, als ik althans de beide krante-artikelen mag geloven. Maar je spreekt over een uitspraak waarbij de verkoopster in het gelijk is gesteld. Is dat een rechterlijke uitspraak of zijn dat diezelfde deskundigen die iets geroepen hebben? Zo ja, vindplaats?

Wil je dat ik als eerste mijn licht over deze schade laat schijnen of wil je eerst andere forumleden horen?

Groet,

Frans

 
  
Reputatie 1
Hi Frans,

Ik geef hier alvast een antwoord op een aantal van je vragen. Allereerst: het is inderdaad geen particuliere schade, maar wel iets dat actueel is. Daar springen wij graag op in. Ten tweede, we zijn natuurlijk erg benieuwd wat jou (deskundige) mening hierover is! Misschien dat dat de rest van het forum aanspoort om ook te reageren 😉.
Ten laatste, waar Leah gevonden heeft dat de verkoopster gelijk heeft gekregen heb ik (vrij gemakkelijk) terug kunnen vinden. In het artikel staat de volgende quote:
"Een verkoopster die twee jaar geleden in Utrecht bij een overval werd neergestoken en een schadeclaim eiste van de winkeleigenaar, is in het gelijk gesteld. "
Badge
Jelle,

Waar ik vroeg om een vindplaats bedoelde ik natuurlijk een eventuele Rechterlijke Uitspraak. Iemand heeft het slachtoffer gelijk gegeven. Als dat tot gevolg heeft dat zij nu schadeloos wordt geteld dan moet dat dus iemand zijn geweest wiens mening telt, gelijk de mening van een rechter. Ik heb echter geen Rechterlijke Uitspraak kunnen vinden. Wel nog enige andere artikelen waarvan het ene zegt dat de Rechter haar gelijk heeft gegeven
Ik ga starten | 'Winkeliers verantwoordelijk voor veiligheid personeel'

en het andere artikel zegt dat de verzekeraar de aansprakelijkheid op zich heeft genomen
'Winkeliers aansprakelijk bij overval' - MijnBedrijf van De Telegraaf voor ondernemers in het mkb [Mijnbedrijf]

De uitkomst is hetzelfde, de weg er naar toe echter niet. Bij gebrek aan een verwijzing naar een Rechterlijke Uitspraak neem ik dus op dit moment aan dat er een AVB verzekeraar is die de aansprakelijkheid heeft erkend dan wel op zich heeft genomen. Dit wordt ook nog eens bevestigd door een advocatenkantoor die, als de zaak in rechte zou zijn uitgevochten, zonder twijfel verwezen zou hebben naar die rechterlijke uitspraak
Nieuws | Letselschade | Advocaat Kosteloos | Limburg | Advies | Claim | Rechtshulp (zie september)

Bij gebrek aan een, zoals gebruikelijk, uiterst gemotiveerde uitspraak van een rechter zal ik mijn oordeel dus moeten baseren op de summiere gegevens uit de gepubliceerde artikelen en die dus als ‘onweersproken’ moeten aanhouden.

Allereerst, werknemers hebben recht op een veilige werkplek. Uit de gegevens maak ik op dat het pand onvoldoende beveiligd was. Er hingen geen beveiligingscamera’s, er heeft nooit een overvaltraining plaats gevonden terwijl het niet de eerste keer was dat er sprake was van geweld en agressie.

De wet en rechtspraak neigen in deze materie toch wel heel sterk naar aansprakelijkheid van de werkgever. Sterker nog, in veel gevallen wordt al uitgegaan van werkgeversaansprakelijkheid tenzij de werkgever hele sterke argumenten heeft om onder die aansprakelijkheid uit te komen.

De wetgever heeft die werkgeversaansprakelijkheid getracht te stroomlijnen en neergelegd in wat wetsartikelen zoals artikel 6:170 BW, artikel 7:611 BW en artikel 7:658 BW. Alleen de laatste twee artikelen zijn van toepassing op deze casus. In deze wetsartikelen is met zoveel woorden bepaald dat de werkgever moet zorgen voor ‘goede’ arbeidsomstandigheden en dat ‘goede’ kun je heel ruim opvatten. Voorbeeld, als de werkgever de werknemer op pad stuurt met allerlei apparatuur van de werkgever om zijn werk te doen, zoals een (lease)auto, mobiele telefoon, laptop en verzin het verder maar, de werkgever er ook voor moet zorgen dat al die zaken goed verzekerd zijn ….. of niet, maar dat is dan een keuze die je als werkgever maakt en dan moet je nadien bij schade ook niet gaan zeuren naar je werknemer toe.

Daar is ook jurisprudentie over. In augustus 1995 raakte er een bestelbusje van de weg en sloeg over de kop waarbij alle vier inzittenden letselschade opliepen. Van drie inzittenden werd de schade vergoed door de WAM-verzekeraar van het busje. Van de bestuurder echter niet omdat schade van de bestuurder onder de WAM uitgesloten is van polisdekking. Die werkgever had wel gezorgd voor een WAM-verzekering voor het busje maar had kennelijk verzuimd om voor de inzittenden een afdoende ongevallenverzekering (voor inzittenden) te sluiten. Verdedigd kan worden dat de werkgever dat wel had moeten doen en dat hij daardoor ook aansprakelijk is voor de letselschade van de bestuurder, niet omdat hij schuld had aan het ontstaan van het letsel maar wel door een gebrek aan goed werkgeverschap. Zo dacht (uiteindelijk) de Hoge Raad er ook over die de werkgever aansprakelijk achtte voor de (letsel)schade van de bestuurder.
Zie: http://www.contentletsel.nl/download...ari%202001.pdf

Een ander voorbeeld is een uitspraak van de Hoge Raad op 18 maart 2005. Een piloot in vaste dienst van de KLM was met zijn vriendin, tussen twee vluchten in, in een taxi onderweg van het hotel naar een restaurant. Tijdens de rit overkwam hem een verkeersongeval. De Hoge Raad achtte de werkgever ook hier aansprakelijk op basis van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek vanwege een gebrek aan goed werkgeverschap. Ook hier had de werkgever verzuimd adequate verzekeringen te sluiten.

Nog een ander voorbeeld van hoever de aansprakelijkheid van de werkgever kan gaan: Een postbezorger bezorgt post met een bestelauto. Bij het openen van de achterklep waait een envelop de auto uit. In een reflex holt de postbezorger de envelop achterna en wordt aangereden. Grove schuld dan wel bewuste roekeloosheid zou je zeggen. De rechter oordeelde echter anders. De rechter oordeelde dat artikel 7:658 BW op dit voorval van toepassing was met de motivering dat de werkgever bij de inrichting van de bestelauto kennelijk onvoldoende maatregelen heeft genomen om het wegwaaien van enveloppen uit de auto te voorkomen.

Zoals ik hierboven al aanhaalde is er een verschil in bewijslast tussen de gewone aansprakelijkheid (vanuit artikel 6:162 BW bijvoorbeeld) en de aansprakelijkheid vanuit artikel 7:658 BW. Bij artikel 6:162 BW ligt de bewijslast bij degene die de veroorzaker van de schade aanspreekt uit onrechtmatige daad (wie eist bewijst). Bij artikel 7:658 BW is (!) de werkgever aansprakelijk tenzij hij aantoont dat hij al zijn relevante werkgeversverplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Onder die relevante werkgeversverplichtingen zou je in dit geval kunnen verstaan: de onvoldoende beveiliging, de afwezigheid van beveiligingscamera’s en de afwezigheid van een overvaltraining terwijl er wel al vaker sprake was geweest van geweld en agressie.

Samenvattend: gezien de huidige stand van de wet en rechtspraak is er al snel sprake van werkgeversaansprakelijkheid in vergelijkbare gevallen. Daarbij vind ik persoonlijk dat de rechterlijke macht wel heel erg op de hand is van de slachtoffers maar mogelijk is dat ook wel begrijpelijk gezien de machtsverhouding tussen de veelal machtige werkgever en de niet zo machtige werknemer. Hoe dan ook, wie dan ook de beslissing heeft genomen om de werkneemster schadeloos te stellen, gelet op de bijzonderheden van dit voorval geef ik hem of haar gelijk.

In het eerste artikel zegt Ivo Giesen, hoogleraar aansprakelijkheid van de universiteit Utrecht ‘dat de kans groot is dat het aantal schadeclaims gaat toenemen’. Waarschijnlijk heeft deze hoogleraar echter zelf nooit gewerkt bij een aansprakelijkheidsverzekeraar. Ik kan me namelijk niet voorstellen dat aansprakelijkheidverzekeraars hiervan echt wakker zullen liggen. In de eerste plaats past dit schadegeval naadloos tussen de al bestaande jurisprudentie over deze materie, in de tweede plaats bewijzen aansprakelijkheidsverzekeraars hier hun bestaansrecht mee, in de derde plaats krijgen aansprakelijkheidverzekeraars dergelijke claims al jaren en in de vierde plaats doet de rechterlijke macht ook wel eens uitspraken die in het voordeel van aansprakelijkheidverzekeraars zijn dus dat heft elkaar weer op. De reden waarom deze zaak nu opeens als heel spectaculair wordt beschouwd ontgaat me dan ook een beetje. Ik sluit daarom niet uit dat men zelf de pers heeft opgezocht.
Ik ben het er mee eens dat de vrouw gelijk heeft gekregen. De winkelier moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Ookal kan je vrij weinig tegen een overvaller beginnen en of een overvalstraining de messteken kan voorkomen vraag ik mij ook af.
Als de winkelier niet aansprakelijk was gesteld bij wie had deze vrouw dan wel een schadeclaim kunnen indienen? Of was het dan gewoon haar eigen pakkie an. 
Badge
Ik ben het er mee eens dat de vrouw gelijk heeft gekregen. De winkelier moet zorgen voor een veilige werkomgeving. Ookal kan je vrij weinig tegen een overvaller beginnen en of een overvalstraining de messteken kan voorkomen vraag ik mij ook af.
Als de winkelier niet aansprakelijk was gesteld bij wie had deze vrouw dan wel een schadeclaim kunnen indienen? Of was het dan gewoon haar eigen pakkie an.


Ik ben het volledig met je eens. Als de werkgever al niet kan bewijzen dat hij er alles aan heeft gedaan om zulke voorvallen te voorkomen dan wel de gevolgen daarvan te minimalieren, kan het niet anders zijn dan dat hij terecht aansprakelijk wordt gehouden, ook al is de schade in dit geval het gevolg van ‘een van buiten komend onheil’ .
De ziektekostenverzekeraar vergoedt natuurlijk wel haar medische behandelingen maar niet eventuele daaruit voortvloeiende schade zoals smartengeld of arbeidsongeschiktheid. Voorts zou ze zelf een ongevallenverzekering gesloten kunnen hebben. Ook zou de werkgever een ongevallenverzekering gesloten kunnen hebben maar ik vind persoonlijk dat er dan geen polisdekking is op een AVB-polis, althans niet als de aansprakelijkheid alleen voortvloeit uit het verzuim dat hij een dergelijke ongevallenpolis niet heeft afgesloten. Er is dan immers sprake van een vermogensschade sec. en niet van een gedekt  startevenement.  Dat zal hier echter niet spelen.
Er is mij echter een voorval bekend geworden waarbij dat wel speelt. Ik overweeg dat binnenkort  te bespreken in een ander item op deze site. Dan zal ik ook op deze pagina hier naar verwijzen.       

Reageer