Weet jij hoe je verzekerd bent?

  • 5 februari 2014
  • 7 reacties
  • 15437 Bekeken

Reputatie 1
Het zal je maar gebeuren. Je neemt een foto in een museum, en achteruit lopend stoot je een kostbare vaas om. Daarvoor ben je dan verzekerd op je aansprakelijkheidsverzekering. Of dat voldoende is, blijft de vraag.

Weet jij hoeveel je aansprakelijkheidsverzekering dekt?

7 reacties

Badge
Ik weet wel wat mijn aansprakelijkheidspolis dekt. Weet jij het ook Jelle?

Waarom denk jij overigens dat dat eventueel niet voldoende is Jelle? Ben zeer benieuwd.
Reputatie 1
Ik moet eerlijk bekennen dat ik dat niet weet! Daarom vond ik dit ook een leuk topic. Ik kan me situaties voorstellen waarbij je inderdaad niet voldoende verzekerd bent. Zoals het per ongeluk stukmaken van kunst. Ik ben ook benieuwd wat er dan gebeurt!

Kun jij daar meer over vertellen?
Badge
Ja Jelle daar kan ik inderdaad meer over vertellen omdat dat 34 jaar lang mijn vak is geweest.
By the way, de verzekerde som op mijn AVP is 1 miljoen euro. En of een schade nu wel of niet kunst is heeft niets met de polisdekking te maken.

Ik zal proberen het niet te gecompliceerd te maken.

De verzekerde som in een aansprakelijkheidsverzekering heeft een andere functie dan die in bijvoorbeeld een inboedelverzekering. Op een aansprakelijkheidspolis kun je ook nooit onderverzekerd zijn. Wel te laag verzekerd maar dat komt zelden voor en zeker met de verzekerde sommen van tegenwoordig. Bovendien ben je dan alleen te laag verzekerd als je ook daadwerkelijk aansprakelijk bent. Ik heb dat zelf in meer dan 30 jaar maar drie of vier keer meegemaakt.

Als jij aan het verhuizen bent vanuit een flat en je je piano of een zware kast met hijstouwen naar beneden laat zakken langs de gevel omdat dat de makkelijkste manier is om die te verhuizen, en de hijstouwen breken terwijl net de voltallige directie van een grote multinational langs jouw flat loopt, goed voor ettelijke miljoenen aan salaris en bonussen, dan kan het zijn dat je een probleem krijgt met je verzekerde som, ook als je een goede aansprakelijkheidspolis hebt.

In vaktaal noemen ze dat premier risque hetgeen zo veel wil zeggen dat in het geval van volledige polisdekking en aansprakelijkheid de verzekeraar toch uitbetaalt ondanks dat het schadebedrag hoger is dan de verzekerde som. Als bij een inboedelpolis de inboedelschade bij een brand hoger blijkt te zijn dan de verzekerde som dan is er sprake van onderverzekering. Bij een aansprakelijkheidsverzekering is dat niet zo.

Ik ga even naar het concrete schadegeval van die vaas in het Groninger Museum. Stel nou dat dat ding € 10.000,- waard is. Nou dat bedrag is dan volledig gedekt op je AVP vooropgesteld dat de bezoeker daar ook in zijn particuliere hoedanigheid aanwezig was. Dan kijken we even naar de aansprakelijkheid. Want het lijkt voor de hand liggend om de bezoeker voor 100% aansprakelijk te achten vanwege zijn onvoorzichtigheid. Maar ik denk daar toch iets anders over. Als de vaas daadwerkelijk zo kostbaar is dan moet je die niet los neer zetten maar verankeren en/of er een touwhek om heen zetten. De gehele dag lopen er bezoekers rond met fototoestellen, wandelstokken en parapluus. ’s-Avonds komt het schoonmaakpersoneel en loopt daar rond met stofzuigers met stroomdraad daaraan en stofzuigerslangen alsmede bezems en ander schoonmaakmateriaal. Ergo, een ongelukje zit in een klein hoekje. Als je dan als museum toch besluit om die vaas daar toch op die manier zo neer te zetten dan kun je er in feite op wachten terwijl ik als museumleek al veel manieren kan verzinnen om degelijke ongelukken te voorkomen. Met andere woorden, ik acht toch een flinke portie medeschuld aan de zijde van het museum aanwezig. Juridisch gezegd, op basis van artikel 6:101 BW vind ik dat er sprake is van een omstandigheid die aan de benadeelde kan worden toegerekend.

Tot slot, stel, je hebt een schade veroorzaakt van 2 miljoen terwijl de verzekerde som maar 1 miljoen is. Bij 100% aansprakelijkheid betaalt je AVP-verzekeraar 1 miljoen en jij als verzekerde de rest, in theorie dan. Bij 50% aansprakelijkheid vind ik dat de AVP-verzekeraar 100% (oftewel 1 miljoen) moet betalen en jij als verzekerde niks. Om tot die 50% aansprakelijkheid te komen moet er echter eerst een rechtszaak gevoerd worden met dure advocaatkosten. De aanspraak is 2 miljoen. Ik vind dat de proceskosten dan voor 50% betaald moeten worden door de verzekeraar en 50% door de verzekerde die daar dan immers ook belang bij heeft. Dat geldt overigens weer niet als de verzekeraar in haar polisvoorwaarden een bepaling heeft opgenomen dat zij ook de proceskosten boven de verzekerde som vergoedt.
Reputatie 1
Heerlijk, helder, Hei.. uitgelegd!

Wat ik persoonlijk interessant vind is dat er inderdaad een proces aan vooraf moet gaan om de aansprakelijkheid in dit voorbeeld vast te stellen.

Wat ik me dan gelijk afvraag: zijn we dan niet massaal oververzekerd voor de AVP?
Badge
Heerlijk, helder, Hei.. uitgelegd!

Wat ik persoonlijk interessant vind is dat er inderdaad een proces aan vooraf moet gaan om de aansprakelijkheid in dit voorbeeld vast te stellen.

Wat ik me dan gelijk afvraag: zijn we dan niet massaal oververzekerd voor de AVP?


Jelle,

Om met je laatste vraag te beginnen. Nee, dat vind ik niet. De verzekeringsdichtheid van een AVP is geloof ik meer dan 95% en dat vind ik terecht. Ook de verzekerde sommen lijken me in orde temeer als je weet dat je in beginsel voor een oneindig hoog bedrag kunt worden aangesproken. Een verzekerde som is eindig, een aanspraak echter niet.

Je eerste vraag: nee hoor, er hoeft geen proces aan vooraf te gaan. AVP-verzekeraars zijn in beginsel heel goed in staat om uit te leggen waarom ze een verzekerde niet of juist wel aansprakelijk achten. Daarna is het eventueel aan een tegenpartij om daar wel of niet mee akkoord te gaan al dan niet met behulp van zijn rechtsbijstandverzekeraar en al dan niet me behulp van een rechtszaak. 

Het is mijn persoonlijke ervaring dat als je zaken meteen goed uitlegt en als verzekeraar een gemotiveerd standpunt in neemt (wat je in feite ook verplicht bent) dat dat juist discussies en uiteindelijk rechtszaken voorkomt. Omgekeerd geldt dat ook. Als je aan de museumdirectie een kort briefje schrijft dat je je verzekerde niet aansprakelijk acht omdat hij de vaas alleen maar kon omstoten omdat het ding los stond en dan eindigt met ‘Hoogachtend’, juist dan zal discussie je deel zijn. En ik heb ooit zaken voorbij zien komen waarin zo werd gediscussieerd, zelfs in een tijd dat het chatten nog moest worden uitgevonden. Afschuwelijk vond ik dat. En het vreet tijd omdat zo’n dossier maar bleef terug komen. Helaas zagen bazen dat niet altijd. Die vonden dat je pas efficiënt werkte als je zoveel mogelijk zaken op een dag deed. Dat de zelfde zaak daarna nog vele malen weer terug op het bureau van de behandelaar kwam zagen ze niet.

Ergo, van de geheel of gedeeltelijk afgewezen zaken belandt maar een klein gedeelte uiteindelijk bij een Rechtbank welke kans alleen maar afneemt bij een goed gefundeerd standpunt. Immers, ook een tegenpartij moet zijn kans van slagen voor die Rechtbank afwegen alvorens hij een civiele procedure start. Die kans wordt kleiner als hem dan al duidelijk is voorgehouden welke argumenten hij voor die Rechtbank dan allemaal zal moeten ontzenuwen.

In de zaak van de museumvaas zou ik gemotiveerd en meteen op een standpunt van fifty/fifty gaan zitten. Helemaal afwijzen is wellicht niet geheel haalbaar. Helemaal betalen is voor mij onbespreekbaar.    
Dit artikel kwam ik tegen op nu.nl. 
Is het terecht dat de verzekeraar van het schoonmaakbedrijf deze schade moet vergoeden? Of juist niet omdat de schoonmaakster niet gewezen is op het feit dat het om kunst ging?

Heb jij hier misschien ook een mening over Frans? :)
Badge
Dit artikel kwam ik tegen op nu.nl.
Is het terecht dat de verzekeraar van het schoonmaakbedrijf deze schade moet vergoeden? Of juist niet omdat de schoonmaakster niet gewezen is op het feit dat het om kunst ging?

Heb jij hier misschien ook een mening over Frans? :)


Uiteraard heb ik hier ook een mening over Leah.

In de eerste plaats gaat het hier natuurlijk om Italiaans recht. En ik ben een Nederlandse aansprakelijkheidsrechtdeskundige. Dus hoe dat in Italië is geregeld weet ik uiteraard niet.

In de tweede plaats moet je niet altijd op voorhand geloven dat wat een krant schrijft ook waar is. Dat het schoonmaakbedrijf zegt dan zijn (aansprakelijkheids?)verzekering dat gaat vergoeden kan waar zijn maar kan ook een wens zijn die de vader van de gedachte is. Ik heb het zelfde artikel ook elders gevonden waarin die mededeling al wat meer genuanceerd wordt en waarin wordt gezegd: 'Het poetsbedrijf zal de verzekering aanspreken om de schade van de verloren kunstwerken, waarvan de waarde op 10.000 euro geschat wordt, te vergoeden.' En dat klinkt bijna het zelfde maar is dat niet nog los van de vraag of onder 'de verzekering' de aansprakelijkheidsverzekering van het schoonmaakbedrijf wordt bedoeld of een evenemenenverzekering voor de ten toon gespreide kunst.
 Schoonmaakster gooit moderne kunst in vuilnisbak - AD.nl

Ten derde, en dan zeg ik het expres even wat grof, als jij je kunstwerken neer pleurt temidden van andere rommel en vervolgens een schoonmaakbedrijf inhuurt om de rommel op te ruimen kun je er op wachten dat het mis gaat. Kunstwerken moeten afgezonderd worden bewaard of er moet een niet mis te verstane waarschuwing bij worden geplaatst dan wel dient er een toezichthouder rond te lopen. Als ik die zaak op mijn bureau zou krijgen en, na mijn nadere onderzoek, zou blijken dat de directie schromelijk te kort zou zijn geschoten dan hadden ze van mij een keiharde en gemotiveerde afwijsbrief tegemoet kunnen zien voor 100% welk standpunt ik pas zou heroverwegen als men gemotiveerd met goede tegenargumenten komt waardoor ik geheel of gedeelelijk anders tegen de zaak aan zou moeten kijken.    

Dat is mijn mening Leah     

Reageer