voetballende jeugd en schade

  • 11 maart 2015
  • 9 reacties
  • 1490 Bekeken

Reputatie 4
Badge +2
casus: 
Voetballende jeugd klimt op uw dak om een bal terug te halen.
U ziet dit en constateert schade aan uw dak.
U loopt met de dader naar zijn of haar ouders.
Deze ouders weigeren de schade te betalen. 
Uw verzekeraar keert niet uit omdat de dader bekend is en u aldaar verhaal kunt halen.
Discussiepunt 1: Vindt u dat deze schade alsnog door uw eigen verzekeraar moet worden vergoed
Discussiepunt 2: Moet uw verzekeraar actief helpen om deze schade alsnog op de daders te verhalen door bijvoorbeeld de verzekeraar van de tegenpartij aan te spreken of namens u te procederen?

9 reacties

Interessant onderwerp! Je zet er 2 goede discussiepunten neer. Benieuwd hoe de rest van de leden hier op gaan reageren. Frans zal hier ook wel een visie op hebben vanuit zijn expertise. Ik verplaats je topic even naar Rechten en aansprakelijkheid.
Wat mij betreft kunnen verzekeraars veel meer doen om schade te verhalen op veroorzakers. Als dat gepaard gaat met een goede procedure, een gesprek met de jongens en hun ouders in dit geval (dat kan via mediation) wordt het nemen van verantwoordelijkheid voor de gevolgen van eigen gedrag weer normaler.
De opstalverzekering zou schade aan de opstal moeten dekken. In dit geval ben ik van mening dat de verzekeraar de schade moet vergoeden aan de verzekerde.  De verzekeraar zal de schade kunnen gaan verhalen bij de (WA verzekering) van de veroorzaker. 
Badge
Jazeker heb ik hier een mening over. Maar misschien toch een andere mening dan jullie verwachten. Ik denk namelijk dat dit een oneigenlijke discussie is.

Discussiepunt 1 is geen legitieme afwijsgrond. Voor zover ik weet heeft er nog nimmer een uitsluiting in polisvoorwaarden gestaan die luidde:
‘De polis biedt geen dekking voor schade:
- indien deze het gevolg is van handelingen door een aan verzekerde bekende dader’

Zie je het voor je? 12-jarig jongetje wil leuk zijn en doet rotje in brievenbus van een huis. De eigenaar, mijnheer Jansen, is niet thuis omdat hij boodschappen aan het doen is. Er ontstaat brand en de schade als gevolg van die brand wordt nadien door een expert vastgesteld op € 100.000,- nieuwwaarde en € 70.000,- dagwaarde.

‘Geen punt’ denkt mijnheer Jansen, ik ben immers goed verzekerd tegen brandschade want ik heb zowel een opstal- als een inboedelpolis bij dezelfde maatschappij en die betaalt ook nog eens op nieuwwaardebasis. Dat die straks eventueel maar € 70.000,- kunnen verhalen op de dader of diens ouders, daar lig ik niet wakker van. Maar mijnheer Jansen schrikt zich een hoedje als hij even later een brief krijgt van zijn verzekeringmaatschappij met daarin de mededeling dat hij geen € 100.000,- schadevergoeding krijgt omdat dat is uitgesloten op de polis nu de dader bekend is en hij dus maar fijn € 70.000,- moet gaan verhalen op die bekende dader of diens ouders.

Nou zijn jullie mijnheer Jansen. Zouden jullie genoegen nemen met zo’n mededeling?

Terug naar het echte schadegeval. Los van alles denk ik dat er om een hele andere reden geen polisdekking is. Een BRAND(!!!)-polis (ik zou namelijk niet weten over wat voor andere soort verzekering we het hier hebben) dekt doorgaans schade door brand, ontploffing of blikseminslag en als hij wat ruimer is ook nog door storm, of het binnendringen van water of gebarsten waterleidingen. Een losgeslagen lap dakbedekking veroorzaakt door de stalen noppen van de voetbalschoenen onder de voeten van de voetballer is doorgaans geen gedekt evenement. Tot zover discussiepunt 1.

Discussiepunt 2: Hier kan ik kort over zijn. Het antwoord is NEE: Een brandpolis is namelijk geen rechtsbijstandverzekeraar. Ik denk zodoende dat de huiseigenaar tevens zijn rechtsbijstandverzekering moet aanspreken en daarmee zijn schade aan het dak moet verhalen als de dader of diens ouders dwars liggen.

Als die ouders niet dwars zouden liggen dan zouden ze deze schade simpelweg kunnen aanmelden op hun AVP-polis die de schade vervolgens zou betalen. Ik kan namelijk geen afwijzingsgrond verzinnen waarop de AVP-verzekeraar dit rechtmatig zou kunnen afwijzen, ook niet op grond van de zogenaamde opzichtclausule. Het kan wel zo zijn dat de ouders verzuimd hebben om zo’n AVP af te sluiten. Maar links om of rechts om zullen de dader of diens ouders de schade dan toch moeten betalen.

Tot slot nog dit. Als in mijn voorbeeld hierboven de brandverzekeraar van mijnheer Jansen de schade ad € 100.000,- betaald heeft zullen ze de schade niet op de dader gaan verhalen.
Tenzij er sprake zou zijn van opzet maar in mijn voorbeeld is daar geen sprake van.

Enerzijds heeft dat te maken met de zogenaamde brandverhaalsregeling oftewel meer officieel Het Bindend Besluit Regres Brand en anderzijds met artikel 6:197 BW indien de dader ten tijde van het voorval althans nog geen 14 jaar was.

Dat kan ik nader uitleggen maar enerzijds wordt het dan een heel verzekeringstechnisch verhaal en anderzijds zie ik daar gezien de inhoud van de casus nu van af.
Reputatie 4
Badge +2
[QUOTE=Frans den Oudsten;15860]Jazeker heb ik hier een mening over. Maar misschien toch een andere mening dan jullie verwachten. Ik denk namelijk dat dit een oneigenlijke discussie is.

QUOTE Discussiepunt 1 is geen legitieme afwijsgrond.  

Beste Frans, 
Met interesse heb ik jouw standpunt gelezen dat discussiepunt 1 geen legitieme afwijsgrond is. 
Toen ik de verzekeraar belde met de mededeling dat er schade was toegebracht aan mijn dak was toch echt het antwoord van de verzekeraar dat ik deze schade maar op de bekende dader moest verhalen. De verzekering dekte de schade met een bekende dader niet.


QUOTE Discussiepunt 2: Hier kan ik kort over zijn. Het antwoord is NEE: Een brandpolis is namelijk geen rechtsbijstandverzekeraar. 

Je geeft een mooie verhandeling over een brandpolis, alleen zag dit discussiepunt niet op een brandpolis. Het betrof schade toegebracht door voetballende jeugd.
Deze schade valt volgens mij niet onder een brandpolis maar eerder onder een opstalverzekering? Wordt daar het antwoord anders van?

Ik ben benieuwd.
Badge
Beste Jacco,

Discussiepunt 1:

Ik heb lang bij een aansprakelijkheidsverzekeraar gewerkt en in die tijd dit soort onzin regelmatig voorbij zien komen. Als je de brandverzekeraar belde kreeg je te horen dat je bij de veroorzaker moest zijn en als je de aansprakelijkheidsverzekeraar belde dan kreeg je (van mij!!) te horen dat je toch echt bij de brandverzekeraar moest zijn tenzij je als tegenpartij je zelf te kort wilde doen want de aansprakelijkheidsverzekeraar betaalde op dagwaardebasis en de brandverzekeraar (uitzonderingen daargelaten) op nieuwwaardebasis. Uiteraard had ik gelijk. Enerzijds was het namelijk de strekking van de brandregresregeling dat dit soort schades bij de brandverzekeraar bleven, anderzijds betaalde de brandverzekeraar op nieuwwaarde basis. Er waren en zijn echter brandschadecorrespondenten die kennelijk (en nog steeds) moeite hadden en hebben met dit soort standpunten omdat zij uit gingen van de verkeerde redenering dat de schade door een derde was veroorzaakt en waarom zouden dit soort schades dan door hen gedragen moeten worden? En toch is het antwoord niet zo moeilijk. Je eigen directie heeft zich verbonden om te handelen overeenkomstig marktafspraken. Een van die marktafspraken is de brandregresregeling. Hou je daar dan ook aan en ga als schadecorrespondent niet je eigen beleid uitstippelen.

Zo ik het zie kunnen er in jouw geval twee dingen aan de hand zijn.
A) Een eigenwijze schadecorrespondent die het nog steeds niet snapt.
😎 Of jij hebt hem verkeerd begrepen want, zoals ik hiervoor al heb betoogd, de schade is niet gedekt op een brandpolis. Maar dan niet omdat de dader bekend is maar omdat het geen gedekt evenement is op een brandpolis. Misschien heeft de brandschadecorrespondent dat ook zo bedoeld: ‘Ga naar de bekende dader toe want op deze polis is de schade niet gedekt.’

Discussiepunt 2:

Quote van je zelf: ‘Deze schade valt volgens mij niet onder een brandpolis maar eerder onder een opstalverzekering? Wordt daar het antwoord anders van?’

Antwoord: Nee, daar wordt het antwoord niet anders van. Een opstalverzekering is (!!!!!) namelijk een brandverzekering  Opstalverzekering - Wikipedia

Mijn mening en advies: Ga nogmaals naar de ouders toe en leg hen de situatie uit. Werken ze nog steeds niet mee, probeer de gegevens te achter halen van hun verzekeringsadviseur. Werkt dat ook niet, schakel dan je rechtsbijstandsverzekeraar in.

Ik maak één voorbehoud wat maakt dat ik de zaak mogelijk toch niet goed inschat. Ik heb nimmer te maken gehad met een zogenaamde ‘van buiten komende onheilsdekking’. Als je die hebt hoor ik het graag en dan moeten we nog maar eens verder praten. 
Reputatie 4
Badge +2
 Beste Frans,
Je bent nooit te oud om te leren blijkbaar, ik meende dat een opstalverzekering een uitgebreide brandverzekering was. (Je bent tegen meer evenementen vezekerd dan enkel brand?) 
De discussie die ik met punt 1 los wilde maken is de volgende: Wanneer je schade contstateert door diefstal (onbekende dader), dan wordt dit in beginsel vergoed door de opstal/brandverzekering. Maar wanneer je weet wie de schade veroorzaakt (bekende dader), dan, zoals je zelf aangeeft, bestaat er geen dekking. Je moet dan proberen de derde de schade te laten vergoeden. Dat is meestal een onbegonnen zaak omdat, als de derde niet meewerkt, je aangewezen bent op een procedure bij de kantonrechter waarbij de kosten meestal hoger zijn dan de opbrengsten (griffierecht, deurwaarderskosten).

Begrijp ik uit je bewoordingen nu goed dat je voor schades (geen brand of overstroming) veroorzaakt door derden aan het huis een andere verzekering dan een opstalverzekering moet afsluiten? 

Ik ben benieuwd naar je antwoord.
Badge
Best Jacco,

Ik probeer te doorgronden hoe je denkt en probeer te verzinnen hoe ik daar het meest adequate antwoord op kan geven.

Ook de simpelste brandverzekering kan een opstalverzekering zijn alleen het aantal gevaren waartegen je die opstal verzekert is dan beperkt. De opstal is dan het verzekerde object en de gevaren waartegen je dat object verzekert wordt bepaald en beperkt door de polisvoorwaarden.

Wellicht werkt het begrip ‘brandverzekering’ wat verwarrend. Je kunt dat begrip namelijk op twee manieren uitleggen.
Uitleg 1: Een verzekering die je puur verzekert tegen de gevolgen van brand
Uitleg 2: Een verzekering behorende tot de groep verzekeringen die onder de branche ‘brand’ vallen en die behalve tegen brand het object vaak ook tegen andere gevaren beschermen. Uitleg 2 is de uitleg die verzekeraars doorgaans zelf hanteren.

De verzekeringswereld kent verschillende branches, te weten, Leven, Transport, Brand . Auto en Varia. Tot de variaverzekeringen behoren ook de aansprakelijkheidsverzekering en de Rechtsbijstandpolis.

Onder de branche ‘Brand’ vallen verschillende verzekeringen zoals de Opstalverzekering, de Inboedelverzekering, de Kostbaarhedenverzekering, de Inventarisverzekering en de Bedrijfsschadeverzekering. Maar niet elke verzekering die (naast andere gevaren) ook ‘brand’ dekt is ook een brandverzekering. Een auto all-riskverzekering dekt ook brandschade aan het verzekerde voertuig maar is geen brandverzekering. Een CAR-polis (Constructie All Riskverzekering) dekt ook brandschade aan Het Werk (zeg maar datgene wat gebouwd wordt) maar is ook geen brandverzekering.    

Met andere woorden: jouw simpele brandverzekering die alleen brand, ontploffing en blikseminslag dekt is een brandverzekering, jouw super uitgebreide opstalpolis echter ook.  

Jij hanteert hierboven het volgende zinnetje: ‘Maar wanneer je weet wie de schade veroorzaakt (bekende dader), dan, zoals je zelf aangeeft, bestaat er geen dekking.’

Sorry maar dat heb ik nooit gezegd. Als jouw diefstal door een onbekende dader gedekt wordt door jouw opstalpolis (vraag me trouwens af of dat dan geen inboedelpolis moet zijn maar dat terzijde)  dan is dat ook zo als de dader wel bekend is. De polisdekking op een polis is niet afhankelijk van de bekendheid van een dader. En iedere brandschadecorrespondent die iets anders beweert is wat mij betreft toe aan een grondige bijscholing.

Wat ik wel heb gezegd is dat verzekeraars soms ten onrechte ‘verwijzen’ terwijl de schade gewoon gedekt is op hun eigen polis. 

Bovendien lijkt mij verhaal op een dader, en ook dat heb ik aangegeven, geen onbegonnen werk. Het is wel zaak dat je eerst even de nodige stappen onderneemt, dus nogmaals praten met de dader dan wel zijn ouders, dan eventueel diens verzekeringsadviseur en desnoods zet je je rechtsbijstandverzekeraar er op. Dat kost je geen geld maar alleen maar tijd.    

Voorts jouw citaat: ‘Begrijp ik uit je bewoordingen nu goed dat je voor schades (geen brand of overstroming) veroorzaakt door derden aan het huis een andere verzekering dan een opstalverzekering moet afsluiten?’

Nee, dat heb ik niet gezegd. Wat ik wel heb gezegd is dat een opstal- (of inboedel)polis verschillende upgrades dan wel gradaties kent zoals een ‘van buiten komende onheilendekking’ We praten dan echter nog steeds over een brandpolis=opstalpolis=opstalpolis met een heel uitgebreide dekking.  

Tot slot: als het je interesseert, iemand heeft dit ooit en zeer uitgebreid op Wikipaedia gezet  https://nl.wikipedia.org/wiki/Brandverzekering    

If handling your Custom Research Paper Services and it seems difficult considering the intensive nature of studying programs, hire Custom Research Paper Writer and Legitimate Custom Research Paper Company.

Reageer