Veroorzaakte schade door diplomaten. Onschendbaar of niet?

  • 11 oktober 2013
  • 2 reacties
  • 1171 Bekeken

Badge
Graag vraag ik jullie aandacht voor de volgende kwestie welke nu ‘hot’ in het nieuws is en waarvan je een overzicht vindt onder de volgende link.

Minister Timmermans biedt Rusland excuses aan | nu.nl/algemeen | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

Over het gedrag van Borodin en de daaruit volgende politieke consequenties wil ik niet al te veel zeggen behalve dan dit:

Als ik gast ben in een ander land dan behoor ik me ook als zodanig te gedragen ongeacht mijn diplomatieke status en onschendbaarheid. Het gaat niet aan om als gast in een ander land aldaar te gaan hoeren, snoeren en taxitoeren, verdrag van Wenen of niet. En als ik in dat land een bekeuring krijg dan behoor ik die ook netjes te betalen maar kennelijk zijn er diplomaten die er een andere visie op na houden en hun diplomatieke onschendbaarheid misbruiken om er een zooitje van te maken.
Timmermans biedt excuses aan om de zaak zo veel mogelijk te de-escaleren. Niet voor het optreden van de politie die slechts gehandeld hebben vanuit hun professionele verantwoordelijkheid maar wel voor de kennelijke overtreding van het verdrag van Wenen. Het schijnt echter dat Aleksej Poesjkov  dat nog niet helemaal begrijpt omdat dat natuurlijk heel tegenstrijdig lijkt. Maar is dat hele diplomatieke gedoe bij elkaar dat ook niet? Even nadenken Aleksej!!!

Het blad Trouw wijdt er een beschouwend artikel aan
Hoe ver gaat de onschendbaarheid van een diplomaat als Borodin? - Buitenland - TROUW

Citaat daar uit: ‘Incidenten als deze zijn uiterst zeldzaam, nuanceert Brus. Maar dat  het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer niet meer helemaal van deze tijd is, wordt zeker onderkend.’ Einde citaat.

En dat het verdrag van Wenen niet meer van deze tijd is lijkt me een understatement.

Ik wil het echter voornamelijk wel hebben over het feit dat er thans verhalen verschijnen dat slachtoffers van die diplomatieke onschendbaarheid nu hun schade niet dreigen te kunnen verhalen.    

Zie bijvoorbeeld:  Dronken Russin ontspringt dans - Binnenland | Het laatste nieuws uit Nederland leest u op Telegraaf.nl [binnenland]

Citaat daar uit: ‘Internationaal strafrechtadvocaat Geert-Jan Knoops stelt dat alleen op basis van vrijwilligheid het een en ander kan worden afgewikkeld. „Maar als de echtgenote van de diplomaat geen aansprakelijkheid zou erkennen en de claimende partij moet gaan procederen om de schade te verhalen, ontstaat er dus weer een immuniteitsprobleem.”

Ik ben het daar volstrekt niet mee eens. Inmiddels schijnt het inzicht, dat het wel degelijk anders in elkaar steekt, ook elders door te dringen want uit het volgende artikel
Schade vrouw Borodin gedekt - NOS Nieuws
blijkt dat dit toch wel weer mogelijk te zijn.

En zo is het volgens mij ook. Auto’s die op de Nederlandse wegen rijden hebben een verzekeringsplicht, volgens mij op de overheid na dan. Maar zelfs indien die auto’s niet verzekerd zouden zijn dan hebben we daar voor nog altijd het Waarborgfonds Moterverkeer voor.
http://www.wbf.nl/NL/Particulier/Documents/Waarborgfonds%20brochure.pdf

Wel dient natuurlijk aangetoond te worden dat de betrokken bestuurder aansprakelijk is voor de aanrijding want anders is er nog geen verhaal mogelijk.   

En dat is volgen mij dan meteen het einde van het verhaal want de cirkel is dan rond, althans bij een aansprakelijkheidsschade met een motorrijtuig.

Hoe dat zit bij een algemene aansprakelijkheidskwestie (AVP/AVB), daar heb ik me op dit moment nog niet in verdiept. Misschien komt dat nog.

Maar misschien wil ik ook niet meteen alle antwoorden geven. Tijd voor anderen om ook na te denken en mij aan te vullen of in discussie te gaan.

2 reacties

Badge
Moderator: Ik heb getwijfeld tussen plaatsen bij 'Motorijtuigen' en 'Aansprakelijkheid'. Ik heb gekozen voor het laatste maar sta open voor andere inzichten.
Reputatie 3
Moderator: Ik heb getwijfeld tussen plaatsen bij 'Motorijtuigen' en 'Aansprakelijkheid'. Ik heb gekozen voor het laatste maar sta open voor andere inzichten.


Hai Frans,

Mooi onderwerp!

Ik snap je twijfel, maar hij staat hier helemaal goed!

Reageer