Vraag

Sleutel kwijtgeraakt. Kosten vervangen 1100 euro!

  • 8 december 2015
  • 4 reacties
  • 4340 Bekeken

Ik was als zzp-er werkzaam voor een bemiddelaar die zelfstandige ondernemens (vnl. zzp-ers) inhuurt om te werken binnen een thuiszorg organisatie. Deze bemiddelaar heeft mij ingehuurd en ik ben daarna via hen gaan werken binnen een thuiszorg organisatie. De bemiddelaar die mij heeft ingehuurd is een dochteronderneming van de thuiszorg organisatie waaraan ik werd verhuurd. In mijn contract met de bemiddelaar wordt vermeld zij zich niet aansprakelijk stelt voor eventuele schade tijdens mijn werkzaamheden.

Voor mijn werkzaamheden is mij een sleutel gegeven. Dit is een generieke sleutel waarmee men bij mensen binnen kan die thuiszorg nodig hebben. Bij deze mensen hangt een kastje voor de deur waarmee men met deze sleutel binnen kan. Voor deze sleutel heb ik geen verklaring hoeven tekenen en is mij ook niet verteld van eventuele gevolgen bij verlies van deze sleutel. Nu ben ik tijdens of meer waarschijnlijk buiten mijn werkzaamheden deze sleutel verloren. Dit heb ik netjes gemeld bij de manager van de thuiszorg organisatie. Nu bleek in het verleden al eens een collega een sleutel te hebben verloren maar aangezien dit in Roemenie was gebeurd werd dit afgedaan met het maken van een nieuwe (identieke) sleutel. Mijn manager vroeg waar ik de sleutel kwijt was geraakt maar hier kon ik geen sluitend antwoord opgegeven simpelweg omdat ik dit niet wist. Hierop werd mij al vrij snel duidelijk gemaakt dat de kosten wel eens erg hoog konden gaan liggen.

De rede dat de kosten zo hoog zijn is het volgende. Het bleek dat niet alleen mijn sleutel maar alle andere sleutels in omloop vervangen diende te worden. Daarnaast was het nodig om de alle kastjes opnieuw in te stellen (dit stelt in de praktijk weinig voor maar toch). Op basis van dit alles werd mij een rekening gepresenteerd van een dikke 1100 euro. Ik heb deze via de WA-verzekering van mijn onderneming proberen te vergoeden maar deze keert alleen het bedrag uit van de sleutel die ik heb verloren (14 euro). De andere 60 sleutels die vervangen moesten worden mag ik nu zelf betalen.

Mijn vragen:
- Kan een opdrachtgeven obv het verliezen van 1 sleutel van 14 euro mij laten opdraaien voor nog eens 60 andere sleutels?
- Had deze kosten niet vantevoren aangegeven moeten worden en is een sleutelverklaring niet verplicht in dit soort zaken?
- Waarom vergoed de WA-verzekering niet al mijn gemaakte kosten omdat ik voor het gehele bedrag aansprakelijk wordt gesteld?

4 reacties

Badge +1
Hoe vervelend ook wat hier gebeurd is maar alle kosten op de verliezer verhalen slaat natuurlijk nergens op. 
Ik ben van mening dat de thuiszorg zelf schuldig is door zo'n belangrijke sleutel uit handen te geven.
eigen schuld dikke bult.

thuiszorg had zoiets kunnen verwachten
Badge
Beste robbert1973,

Via een privé bericht heb je mij om mijn advies gevraagd. En natuurlijk ben ik bereid om hier even naar te kijken. Maar allereerst, ik geef geen adviezen aangezien ik een particulier ben die in 2008 afscheid heeft genomen van zijn werkgever en sindsdien vakantie hou. Ik geef alleen meningen hier op dit forum het aan de betrokkene zelf overlatend wat hij hier eventueel mee wil doen.

Reeds in het verleden heb ik twee (voor zo ver ik mij dat herinner) vergelijkbare gevallen besproken. Die gevallen kun je terug vinden onder de volgende linken.

https://forum.onderling.nl/rechten-aansprakelijkheid-20/schade-laptop-werkgever-wie-verantwoordelijk-390/

https://forum.onderling.nl/verzekeringen-algemeen-5/diefstal-auto-werkgever-wie-aansprakelijk-332/

Helaas is, omdat ik nu inmiddels al bijna 7 jaar vakantie vier, mijn vakkennis een beetje roestig aan het worden. Ik hou me tegenwoordig bezig met veel leukere dingen dan nadenken over aansprakelijkheden. Toch heb ik even voor je gezocht. Onder de volgende link verwoordt een advocaat heel aardig hoe ik er zelf ook over denk mede vanwege de volgende vraag:

Aansprakelijkheid opdrachtgever voor zzp - Noest Advocatuur

Moet een ZZP’er die voor een ander werkzaamheden verricht ten behoeve van de klanten van die ander nu gezien worden als werknemer in de zin van bijvoorbeeld artikel 6:170 BW of toch meer als een soort van onderaannemer in de zin van (bijvoorbeeld) artikel 6:76 of 6:171 BW. De advocaat geeft hier 2 criteria voor die gaan over veiligheid van de ZZP’er en de aard van de werkzaamheden. Ik ben geneigd om hier als uitkomst uit te herleiden dat je inderdaad voldoet aan beide criteria zodat je juridische staat hier dezelfde is als die van een in loondienst zijnde werknemer. Als ik het hiermee bij het rechte eind heb dan is de thuiszorgorganisatie dus gewoon zelf aansprakelijk omdat je in feite hun werkzaamheden uitvoerde.

Even voor de goede orde, de artikelen 7:611 en 7:658 BW gaan over schades die de werknemer of ZZP’er zelf lijden terwijl de artikelen 6:170, 6:76 en 6:171 BW gaan over schade aan derden waaronder begrepen de eindklant. In dit geval is het nog anders omdat niet een derde, ook niet de ZZP’er, ook niet de eindklant maar de opdrachtgever de schade lijdt. Maar het zou raar zijn als de Hoge Raad nu opeens compleet andere richtlijnen zou opstellen als niet de werknemer maar de opdrachtgever de schade lijdt. Dat is volgens mij ook niet zo.

Anders zou het zijn, en dat bedoelt de Hoge Raad volgens mij ook, als de inlenende werkgever bijvoorbeeld een woningbouwvereniging is. De taak van een woningbouwvereniging is onder andere om de panden te beheren waaronder het er op toezien dat de panden in een goede staat van onderhoud blijven maar die panden onderhoudt hij dus niet zelf. Zijn beroep of bedrijf is dus niet het onderhouden van panden en hij gaat dus niet zelf het dak op om daar dakdekkerwerkzaamheden te gaan verrichten. Daar heeft hij specialisten voor nodig zoals bijvoorbeeld aannemers die van het dakdekken hún beroep hebben gemaakt. Dus als een dakdekker zich als ZZP’er laat inhuren dan ben ik geneigd om aan te nemen dat beide criteria NIET van toepassing zijn.

Er zijn voorts wat kleine dingen waar ik het wel en niet eens ben met de advocaat.
Wel: De twee criteria van de Hoge Raad blinken inderdaad niet uit in duidelijkheid.

Niet: De advocaat zegt heel luchtig dat je als opdrachtgever niet zomaar aansprakelijk bent voor schade aan de ZZP’er en dat aan aansprakelijkheid van de opdrachtgever heel simpel te ontkomen valt als je maar aan je zorgplicht voldoet. Wat hij er niet bij vertelt is dat aan deze ‘disculpatie door middel van zorgplicht’ zware voorwaarden hangen. Ik citeer even een deel van mijn eigen inzending (zie de links hier boven): ‘Bovendien is er een verschil in bewijslast tussen de gewone aansprakelijkheid (vanuit artikel 6:162 BW bijvoorbeeld) en de aansprakelijkheid vanuit artikel 7:658 BW. Bij 6:162 ligt de bewijslast bij degene die de veroorzaker van de schade aanspreekt uit onrechtmatige daad. Bij 7:658 is (!) de werkgever aansprakelijk tenzij hij aantoont dat hij al zijn relevante werkgeversverplichtingen is nagekomen of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer.’ En dat klinkt natuurlijk even wat anders. Uit de rest van mijn verhaal daar en de daarbij vermelde jurisprudentie blijkt verder dat de Rechterlijke macht zware eisen stelt aan die werkgeversverplichtingen.

Dan de schade. Ik ken een aanleunwoning waarbij je je toegang kunt verschaffen door middel van een soort staafje dat je voor een lezer moet houden. Bij mijn werkgever had ik een badge die je ook voor een lezer moest houden als je het pand binnen wilde komen. Dát staafje en dié badge waren in een computerprogramma heel simpel in- en uit te schakelen. Hoe simpel is het dan om een dergelijk systeem ook te installeren? Dat jouw opdrachtgever dat (kennelijk) niet heeft gedaan is natuurlijk een keuze maar dan moet hij de nadelen en consequenties van die keuze nadien niet proberen af te wentelen op de eerste de beste ZZP’er die toevallig een fout maakt door de sleutel kwijt te raken.

Daarom kan ik het me heel goed voorstellen dat je AVB-verzekeraar alleen maar de sleutel heeft vergoed.

Weet je, deze situatie is voor mij best wel herkenbaar. Ik heb dat in mijn actieve tijd ontelbare malen voorbij zien komen. Je hebt schade veroorzaakt en de zaak in handen gegeven van je aansprakelijkheidsverzekeraar. Die betaalt de schade op grond van zijn eigen overwegingen. Dat had hij misschien niet hoeven doen maar ik schat in dat hij rekening heeft gehouden met de verhoudingen mede gelet op het lage schadebedrag van 14 euro plus misschien nog een stukje werkdruk waarbij het simpeler is om 14 euro te betalen en door te gaan naar ‘the next case’ dan om een zware aansprakelijkheidscorrespondentie op te zetten. Dat komt er een opdrachtgever die gezien zijn rol toch een bepaald overwicht dan wel machtspositie heeft omdat hij feitelijk bepaalt of en hoe lang je nog in dienst blijft. En die opdrachtgever gaat zijn positie vervolgens een beetje misbruiken door te zeggen: ‘jouw aansprakelijkheidsverzekeraar betaalt maar 14 euro, leuk, maar ik verlang van jou nu dat jij dan maar de rest betaalt want anders kun je rekenen op consequenties, met jouw aansprakelijkheidsverzekeraar heb ik niets te maken, ik heb alleen met jou te maken’. Een beetje dus als die commercial van dat uitzendbureau een tijdje terug: ‘het waren drie fantastische dagen’. Jij daarentegen kunt zeggen dat jouw AANSPRAKELIJKHEIDSverzekeraar jou vertegenwoordigt in deze AANSPRAKELIJKHEIDSkwestie, dus als ze het niet eens zijn met die 14 euro dan moeten ze zich maar in verbinding stellen met jouw aansprakelijkheidsverzekeraar die om hen moverende redenen al polisdekking en aansprakelijkheid erkend hebben. Dat antwoord gaat jouw opdrachtgever overigens geheid niet leuk vinden en toch zou ik voet bij stuk houden als ik jou was. Je hoeft je immers niet te laten chanteren. En loopt het verkeerd af? Och, er zijn meer werkgevers in de Zorg dan lantarenpalen in een willekeurige stad.

Tot slot, dat jouw opdrachtgever de aansprakelijkheid in zijn voorwaarden uitsluit is juridisch maar beperkt houdbaar. Bovendien heeft hij het mijns inziens dan over schade die jij zelf lijdt en niet die hij(!) zelf lijdt. Als hij bovendien aansprakelijk wordt gesteld door een derde voor door jou veroorzaakte schade dan zal dat exoneratiebeding hem toch echt niet helpen. Ik ga er verder niet te veel over zeggen, ga maar lezen dan weet je genoeg https://nl.wikipedia.org/wiki/Exoneratiebeding

Los daarvan, maar dat zal mogelijk niet elke jurist met me eens zijn, vraag ik me af of de artikelen 6:236 en 6:237 BW hier niet gewoon onverkort van toepassing zijn. Je hebt je weliswaar fiscaal en juridisch gezien de status van ZZP’er aangemeten maar wederom, je verhuurt je niet aan hen om daar het dak te komen bedekken, je verhuurt je aan hen om daar hún werkzaamheden te komen verrichten hetgeen, net als hierboven bij die twee criteria, je in feite de status bezorgt van een particulier die werknemer wil worden. Met name artikel 6:237 BW lid h zou hier dus ook wel eens een rol kunnen spelen. Ik heb me in mijn actieve periode ook altijd een ZZP’er gevoeld terwijl ik me toch voor 40 uur per week en een bepaald honorarium verhuurde aan die verzekeringmaatschappij. Ook daar kreeg ik toen de status van ‘werknemer’ opgeplakt.

Ik hoop dat je wat gehad hebt aan mijn mening. Laat ons nog even weten hoe het af is gelopen.
Beste Frans,

Dankje voor je reactie. Ik zal hem eens rustig doorlezen.
Voorlopig hebben we richting de thuiszorg organisatie aangegeven dat we nog niet tot betaling over gaan tot we zeker weten wie verantwoordelijk is voor deze geleden vervolgschade. Daarnaast hebben we een gesprek gehad bij de rechtswinkel om te kijken wat er mogelijk is. Dit was vorige week hierop is nog reactie terug geweest. Als je het hier benieuwd naar bent dan kan ik dit aan je laten weten. 
Zag in mijn verhaal dat ik vergeten was waarom de verzekering ons verzoek heeft afgewezen (alvast gedeeltelijk).
Dit is obv polisvoorwaarden, ME 03.2.06 Algemene Voorwaarden artikel 2.7. Als ik dit artikel lees kom ik er niet uit.

2.7 Cumulatie
Indien voor een op deze verzekering gedekte schade als
gevolg van een wijziging in de polisvoorwaarden meer dan
één verzekerd bedrag van toepassing is, zullen deze
verzekerde bedragen niet cumuleren maar is het hoogste
bedrag van toepassing.

Daarnaast heb ik een formulier opgevraagd bij de thuiszorg organisatie waarop afgetekend staat dat ik de (vervangende) sleutel heb ingeleverd. Dit heb ik gedaan toen ik uit dienst ben gegaan. Aangaande de verloren sleutel hiervoor is nooit een verklaring getekend.

Nogmaals dankje voor je reactie....
Badge
Weet je Robbert,

Het is jammer dat ik het fysieke dossier niet heb want dan zou het voor mij waarschijnlijk opeens een stuk duidelijker zijn. Niet onvriendelijk bedoeld maar ik voel me nu een beetje als dat ik met een blinddoek op door een doolhof wordt geleid aan de hand van iemand die de weg ook niet weet. 

Ook ik kom namelijk niet uit jouw artikel 2.7. Weet je zeker dat dit heeft gestaan in een brief over de polisdekking van dit schadegeval? Of komt het uit een andere brief die je toevallig tegelijkertijd bereikte maar niet gaat over dit schadegeval of citeer je nu een verkeerd polisartikel? En waar maak je uit op dat dit een afwijzing is van je verzoek? Wat voor verzoek overigens?

Inroeping van dit polisartikel in dit schadegeval slaat namelijk helemaal nergens op. Wat ik er uit op maak is dat dit gaat over verzekerde sommen, dus als je in een vorige polismantel een verzekerde som had van 1 miljoen euro dan wordt het geen 2 miljoen euro als in nieuwe polisvoorwaarden meerdere rubrieken van toepassing mochten zijn en dan ook nog als gevolg van een wijziging van die polisvoorwaarden. 

En wat je nu doet bij die Rechtswinkel is mij ook niet helemaal duidelijk. Je hebt de zaak aangemeld bij je AVB-verzekeraar die om hen moverende redenen polisdekking en aansprakelijkheid erkend hebben en inmiddels een bedrag betaald hebben. Nu komt er kennelijk een vervolgclaim. Nou, dan lijkt me de zaak heel simpel, stuur de vervolgclaim door aan je AVB-verzekeraar met het verzoek ook de vervolgclaim in behandeling te nemen. Ik begrijp dat je er inmiddels niet meer werkt, nou dat is prima want dat geeft de schadecorrespondent de vrijheid om zich helemaal uit te leven.

Wederom niet onvriendelijk bedoeld maar persoonlijk boeit dit schadegeval mij niet zo. In mijn actieve tijd heb ik duizenden vergelijkbare schadegevallen voorbij zien komen. Ik beantwoord hier soms vragen omdat ik mensen graag help met vakkennis die ik ooit zelf heb opgedaan bij een aansprakelijkheidsverzekeraar en dit mogelijk ook interessant is voor forumgenoten. Dus als je het zo benadert dan zijn wij(!) wel benieuwd hoe dit schadegeval eindigt. Uiteraard blijf ik wel bereid om vervolgvragen te beantwoorden. Wat ik overigens niet doe is om te gaan functioneren als een soort veredelde rechtsbijstandverzekeraar. Nogmaals: ik geef hier alleen meningen.

Reageer