Vraag

Schade aan laptop werkgever, wie is verantwoordelijk?

  • 20 februari 2012
  • 4 reacties
  • 3848 Bekeken

Ik heb plots een barst in het scherm van m'n laptop (die van m'n werk). Geen idee hoe, ik vervoer m altijd netjes in de bijgeleverde hoes. Nu wil mijn werkgever dat ik de schade op mijn eigen verzekering verhaal (750 euro). Mag hij dat vragen?

4 reacties

Badge
Hallo Flores,

Ik zie dat je je vraag al een tijdje geleden hier op de site hebt gezet. Helaas heb ik hem niet eerder hier gezien maar werd er attent op gemaakt door één van de moderators.

Het antwoord is ‘nee, dat mag hij niet van je vragen’. Althans, dat is mijn mening!! Natuurlijk is het altijd de rechter die in laatste instantie daarover beslist maar dat wil niet zeggen dat we daar geen mening over mogen hebben of daar een standpunt over mogen innemen.

Nou heb ik daar in het verleden op deze site in een vergelijkbaar geval al eens uitgebreid mijn mening over gegeven. Die mening kun je terugvinden onder de link

https://forum.onderling.nl/verzekeringen-algemeen-5/diefstal-auto-werkgever-wie-aansprakelijk-332/

Omdat ik daar alles al uitgebreid heb besproken, hoeft dat hier niet nog een keer.

Wel zal ik hieronder een korte voorbeeldbrief voor je maken om te versturen naar je werkgever. Dat zou afdoende moeten zijn om hem te wijzen op zijn juridische verplichtingen als werkgever. Overigens dekt je AVP ( de aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) een dergelijke schade niet. Wel misschien je particuliere rechtsbijstandsverzekering. Dat zou je dus nog even na kunnen vragen.

De eerste uitspraak waarnaar ik verwijs in de brief kun je vinden onder de volgende link, je kunt hem daar uitprinten en meesturen.

http://www.contentletsel.nl/downloads/Hoge%20Raad%2012%20januari%202001.pdf

Idem de tweede uitspraak inzake de KLM en wel hier

Rechtspraak.nl - LJN: AR6669

‘Geachte heer, mevrouw,

U heeft mij gevraagd of ik de schade aan de door u aan mij ter beschikking gestelde laptop wil verhalen op mijn eigen verzekering.

Als antwoord op die vraag deel ik u mee dat ik een dergelijke verzekering bij mijn weten niet heb. Los daarvan wil ik dat ook niet en wettelijk gezien hoef ik dat ook niet. Integendeel, ik verzoek ú de schade te verhalen op een eventuele door ú zelf afgesloten verzekering. Indien u die niet heeft dan bent u zelf in gebreke gebleven hetgeen betekent dat u nu niet alleen zelf een probleem heeft maar dat probleem ook niet kunt neerleggen bij een werknemer.

We praten hier namelijk niet over werknemersaansprakelijkheid maar puur over werkgeversaansprakelijkheid. Die aansprakelijkheden zijn verdeeld over diverse wetsartikelen en dan met name de artikelen 6:170, 7:611 en 7:658 BW.

Al deze artikelen komen er op neer dat het de werkgever is die opdraait wanneer een werknemer in zijn dienst schade veroorzaakt of lijdt.

Ik noem u enige voorbeelden:

In 2001 bevestigde de Hoge Raad een eerder gedane uitspraak van de Rechtbank dat de werkgever aansprakelijk is voor een aan een werknemer overkomen ongeval ook al had die werknemer die schade zelf veroorzaakt. Bijgaand zend ik u een kopie van die uitspraak.

Een ander voorbeeld is een uitspraak van de Hoge Raad op 18 maart 2005. Een piloot in vaste dienst van de KLM was met zijn vriendin, tussen twee vluchten in, in een taxi onderweg van het hotel naar een restaurant. Tijdens de rit overkwam hem een verkeersongeval. De Hoge Raad achtte de werkgever ook hier aansprakelijk op basis van artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek vanwege een gebrek aan goed werkgeverschap. Ook hier had de werkgever verzuimd adequate verzekeringen te sluiten. Ook van deze uitspraak sluit ik een kopie bij.

Gezien het bovenstaande kan ik niet aan uw verzoek voldoen maar neem ik aan dat u, als verantwoordelijke en aansprakelijke werkgever, deze schade voor uw rekening zult nemen, al dan niet via een door u zelf afgesloten verzekering.

Met vriendelijke groet,'
I'm sure you're going somewhere with this, but I've known many of people for years, and it wasn't until high school that the feces hit the fans... essay writing service
Whether you’re planning to explore other opportunities, consider the job you really wanted in the first place, or just move up the career ladder, our professional resume writers got your back. If you search professional cover letter writing service, use Resume101.org

Writing a medical school personal statement is a rite of passage for future doctors and physicians. Nursingessaywriting.com offer you personal statement medical school samples. That you well studying in nursing specialty.

Reageer