Met je advocaat naar de buren


Het aantal burenruzies waarbij rechtsbijstandshulp wordt gebruikt is toegenomen. Bij Achmea Rechtsbijstand waren er in 2013 50% meer zaken van burenruzies dan in 2011. De meest voorkomende oorzaken zijn geluidshinder, rookoverlast, beplanting en overhangende takken en spelende kinderen.

Wat zou voor jou een reden zijn om rechtsbijstand in te schakelen bij ruzie met je buren?

1 reactie

Badge +2
Moord en Brand.
Maar beter zou het zijn als er bij verzekeraars en woningbouwverenigingen ervaren mensen zijn die weten hoe ze dit moeten oplossen/voorkomen.
Rechtbijstand betekend een advocaat inschakelen en dat is zo iets als een plaatselijke burgeroorlog onketenen en daar komen alleen maar verliezers uit voort.

Reageer