Vraag

melden schade

  • 26 augustus 2012
  • 4 reacties
  • 1872 Bekeken

Mijn bril is kapot gegaan door een val van mijn schoonmoeder .
Nu zegt de verzekeraar van haar dat ik de schade ook aan mijn verzekeraar moet melden,
dit zou het proces vermelden?
Waarom?

4 reacties

Beste ericdegroot,

Welkom op Onderling!
De schade wordt eerst bij de eigen verzekeraar gemeld om te kijken of er dekking is op de eigen polis. Als dit niet het geval is wordt er verhaald op de verantwoordelijke van de schade. Dit is een onderlinge afspraak tussen verzekeraars.

Groeten Leah
Badge
Hi Leah,

Nu vertel je me iets dat nieuw voor me is. Ik denk dat als een fietser met fiets en al tegen mijn geparkeerd staande en all riskverzekerde auto valt ik dan zelf de keuze heb tussen melden bij mijn eigen verzekeraar of de veroorzaker aanspreken. Ander voorbeeld: ik laat mijn beddegoed altijd wassen bij een stomerij in de buurt. Een paar jaar geleden was er bij hen brand waardoor ook mijn beddegoed verloren was gegaan. De verzekeringsadviseur had toen een soort flyer gemaakt waarin de klanten van de stomerij werden verzocht het eerst bij de eigen inboedelverzekeraar te melden. Ik heb toen de stomerij een brief gestuurd en hen daarin aansprakelijk gesteld. Tevens dat ik er de voorkeur aan gaf om mijn eigen verzekeraar daar buiten te laten. Het gevolg daarvan was dat de AVB-verzekeraar van de stomerij mij zonder problemen schadeloos heeft gesteld. Dus ik kan de vraag van Eric heel goed begrijpen tenzij er iets is wat ik nog niet weet.

Kun je me een vindplaats van die afspraak noemen, een link of zo? Is dat een brancheafspraak of een advies van het verbond van verzekeraars?

Frans
Reputatie 1
Hi Frans!

Ik heb even voor je gegoogled en kwam al snel deze link tegen. Dit betreft natuurlijk wel letselschade. Hier vond ik een voorbeeld van een WA-verzekering.

Ik denk dat de (verzekeringsadviseur van de) stomerij in kwestie dit voorzien had en de flyers gemaakt heeft als bron van informatie. Dat je ervoor gekozen hebt om de verzekeraar direct te benaderen is natuurlijk niet fout geweest en heeft ook prima gewerkt!
Badge
Jelle,

Ik vind je geweldig omdat je als het ware mijn gelijk aantoont. Ik dacht echt een ogenblik dat ik wat gemist had maar dat blijkt dus nu niet zo te zijn. Er zijn(!) geen afspraken tussen verzekeraars.

Bij een letselschade vind ik het logisch dat je eerst terecht komt bij de eigen verzekeraars. Immers, de benadeelde krijgt te maken met ziektekosten, arbeidsongeschiktheid, ziektewet en WIA. Het is dan dus ook logisch dat hij zich allereerst meldt op de eigen voorzieningen. Dat gebeurt bij letsel overigens al automatisch. Elke medische behandelaar zal natuurlijk allereerst vragen naar de ziektekostenpolis en niet naar de AVP van de veroorzaker. Een gelaedeerde die zich ziek meldt bij zijn werkgever belandt automatisch allereerst in de Ziektewet en niet in het medisch dossier van de AVP- of AVB-verzekeraar.

Bij zaakschade ligt het iets anders.

Ik zou graag allereerst een citaat citeren uit jouw tweede link.

'Ik had er eerlijk gezegd nog nooit van gehoord en ben er even ingedoken. Volgens Interpolis is de klant vrij om schade op z’n aansprakelijkheidsverzekering te claimen.

Maar in sommige gevallen is het voor de benadeelde partij financieel aantrekkelijker om de schade door de eigen verzekeraar te laten vergoeden. De aansprakelijkheidsverzekering vergoedt de huidige (dag)waarde van het gesneuvelde voorwerp, terwijl een inboedel of woonhuisverzekering regelmatig de nieuwwaarde betaalt, dus dat je de lamp nieuw kunt kopen. Pas als de gedupeerde geen verzekering heeft, treedt de aansprakelijkheidspolis van de veroorzaker van de schade in werking. In uw geval zijn de gedupeerden dus beter af als ze de schade zelf claimen.'
Einde citaat.

Ik kan het bijna niet beter zeggen als de schrijver in het bovenstaande citaat maar ik doe een poging.

Niet verzekeringmaatschappijen maar uitsluitend de partijen zelf bepalen en beslissen bij welke verzekeringmaatschappij de schade primair aangemeld gaat worden indien die schade althans (ook) gedekt is op een door de benadeelde zelf afgesloten polis. Nou begrijp ik de primaire reacties van schadebehandelaars heel goed want de AVP-verzekeraar zal redeneren dat de benadeelde toch echt beter af is bij (bijvoorbeeld) de eigen inboedelverzekeraar omdat die betaalt op nieuwwaardebasis terwijl hij als AVP-verzekeraar toch echt uit gaat van de dagwaarde, overigens pas nadat hij de schuldvraag heeft opgelost. Wat die AVP-schadecorrespondent er echter vaak niet bij vertelt is dat hij de bui al ziet hangen omdat hij na de schaderegeling nog maar moet zien dat hij het schadebedrag weer terug haalt bij de inboedelverzekeraar ingevolge de reflexwerking van de brandregresregeling welke reflexwerking overigens ooit nog eens door mij persoonlijk is geïntroduceerd en naderhand door de markt is overgenomen. Een hoop werk dus. Beter is het om de benadeelde in het telefoongesprek meteen op het spoor van zijn eigen inboedelverzekeraar te zetten. Het blijft dan bij dat telefoongesprek, het scheelt een hoop werk, de benadeelde is vaak beter af vanwege die nieuwwaarde en je kunt het dossier meteen archiveren als er overigens al een dossier zou zijn aangelegd.

De brandschadecorrespondent ziet de claim liever verdwijnen richting AVP-verzekeraar van de schadeveroorzaker. Immers, als die het kunnen oplossen is hij van de zaak af en het heeft iets onrechtvaardigs in zich dat nu juist hij de zaak in behandeling moet nemen terwijl iemand anders de schade heeft veroorzaakt die nu vrij uit gaat, evenals diens AVP-verzekeraar omdat hij de schade niet kan verhalen gezien de brandregresregeling.

Uiteraard heeft de brand-schadecorrespondent het meest ongelijk. Niet hij maar zijn maatschappij heeft zich verplicht om getrouw te handelen conform de strekking en de bedoeling van de brandregresregeling. Het is niet aan jou als brand-schadecorrespondent om er een afwijkende visie op na te houden binnen je eigen organisatie. Los daarvan, indien de AVP-schadecorrespondent zijn werk goed doet, komt hij de schade (nu op dagwaardebasis) van zelf weer bij jou verhalen als brandschadecorrespondent.

Conclusie: er zijn op dit gebied geen(!) onderlinge afspraken tussen verzekeraars anders dan misschien enkele conclusies en richtlijnen die je kunt trekken uit uitspraken van de verbondscommissie Samenloop.

Nog sterker: er zijn wel(!) afspraken dat de eerst aangesproken verzekeraar in bepaalde situaties schades eerst afhandelt en daarna in het na-circuit bepaalt wie uiteindelijk de schade zal dienen te dragen. Ik heb dit op dit moment niet scherp op mijn netvlies maar ik meen dat dat voornamelijk geldt bij samenloop van aansprakelijkheidspolissen.

Antwoord op de vraag van Topicstarter Eric de Groot: Er is dus geen waarom. De verzekeraar in kwestie kan dit niet opleggen, wel voorstellen. Ik denk dat de gedachte er achter is dat als je schoonmoeder het claimt op haar AVP en jij nadien nog een keer op je brillenpolis, je dan een dubbele uitkering zou kunnen krijgen en er dus sprake zou zijn van frauduleus handelen.

Ik neem het onmiddellijk van je aan als je nu zegt dat dat nooit bij je is opgekomen maar niet iedereen is zo eerlijk en reken maar dat het normbesef snel afneemt in deze barre economische tijden. Of het nu nog zo is weet ik niet maar er zijn jaren geweest dat er meer Ray-ban zonnebrillen op vakantie werden ‘gestolen’ dan er in heel Nederland werden verkocht.

Reageer