Juridische hulp door de rechtsbijstandsverzekering, moet die 24/7 bereikbaar zijn?


  • Anonymous
  • 0 reacties
Op een (ander) verzekeringsforum staat een bericht van een deelnemer, dat hij vanaf vrijdagmiddag j.l. dringend juridische hulp nodig heeft. Hij belt zijn tussenpersoon en laat ook een bericht bij zijn verzekeraar achter..........meldt zich voor de zekerheid ook nog eens op een openbaar forum om te vragen hoe hij zeker kan stellen een acuut nodig juridisch advies vóór maandagmorgen 10 uur van zijn rechtsbijstandsverzekering te kunnen krijgen...........
Ik weet (nog) niet of het hem vanmorgen gelukt is, maar hier stelt zich de vraag of je 24 uur per dag en zeven dagen in de week met zekerheid op een contact met je rechtsbijstandsverzekeraar moet kunnen rekenen. Vaak is de gecontractueerde rechtsbijstandsverzekeraar een tussenstation en moet je op zijn beurt ook weer doorverwijzen..........zoals bij FBTO, die je weer naar de Stichting Achmea doorverwijst.

Mag je verwachten 24/7 meteen advies van een jurist aan de telefoon te kunnen krijgen?

Ik denk daarbij aan onhachelijke situaties bij een onterechte aanhouding in het weekend in een uitgaanscentrum, een acute situatie in het verkeer of 's avonds in een winkel waar een concreet conflict ontstaat.......en je "even je advocaat wilt bellen". Of zou dit eerder als aanvullende luxe tegen extra premie aangeboden moeten worden?

14 reacties

In tegenstelling tot mijn persoonlijke ervaringen in het verleden met de Stichting Achmea, zijn hier intussen maatregelen getroffen dat de hulproep in ieder geval geregistreerd wordt. Dàt is dus verbeterd. Wat Eurocross in het weekend daadwerkelijk acuut voor je kan betekenen blijft hier echter onduidelijk.


U kunt ons (Stichting Achmea) op de volgende manieren bereiken:


Telefoon
Voor nieuwe meldingen en vragen kunt u onze juristen telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 17.30 uur op telefoonnummer 088-4623720 (bekijk het keuzemenu). U hoeft niet langer dan 5 minuten te wachten. Mocht dit door drukte wel het geval zijn? Dan kunt u uw telefoonnummer achterlaten en bellen wij u terug.

Voor urgente gevallen zijn we op dit nummer  24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar. U krijgt dan een medewerker van Eurocross aan de telefoon.
(Eurocross is overigens onderdeel van Achmea!!)

Wie van de community heeft hier in het weekend ervaring mee??

http://www.eurocross.nl/
Reputatie 1
Interessant topic!

Mocht hier veel vraag naar zijn, kunnen we dat altijd doorgeven aan Stichting Achmea Rechtsbijstand.
Interessant topic!

Mocht hier veel vraag naar zijn, kunnen we dat altijd doorgeven aan Stichting Achmea Rechtsbijstand.


@Jelle. Alvorens een aanvullende weekend-verzekering of "stand-by"-rechtsbijstandsverzekering te gaan verlangen, heb ik momenteel eerst nog een correspondentie openstaan met de woordvoerdster van Eurocross, die nog antwoord gaat geven op de vraag wat daar de medewerkers met een dergelijk dringende rechtsbijstandsvraag in het weekend hadden gedaan........a - doorverbinden met een dienstdoende jurist of b - wachten tot het maandagmorgen wordt?

Ikzelf zou graag op ieder moment "mijn juridisch adviseur willen kunnen bellen".

Ik zal jullie informeren over het antwoord......
Beste Onderlingers,

Ook bij deze Topic is het verbod van meer dan drie reacties te mogen plaatsen voor de Topic/initiator onbegrijpelijk. Hier wordt een duidelijk verzekeringsthema uit de praktijk opgepakt, uitgediept en zal uiteindelijk tot een serviceverbetering kunnen leiden of een mogelijke aanvullende verzekering. Ik begrijp de uitvoering van jullie oorspronkelijke idee niet meer....en jullie zijn zelf klaarblijkelijk hier helemaal de weg kwijt.
@Onderlingers. Omdat het antwoord van Eurocross nog niet binnen is en ik deze zaak naar behoren wil afmaken, onderstaand nog de eerste correspondentie met Eurocross, zonder namen, waarmee tevens de constuctieve bedoeling van deze Topic tot uiting wordt gebracht. De woordvoedster heeft inmiddels nog een verdere vraag gesteld .........dus is de aanvraag klaarblijkelijk in behandeling.


.........
Om deze (voor u absoluut theoretische) casus qua urgentie nader te omschrijven: een bij Voogd&Voogd verzekerde vertegenwoordiger krijgt op vrijdagmiddag van zijn bedrijf een ontslag medegedeeld en moet op de navolgende maandagmorgen om tien uur zijn dienstwagen bij het bedrijf afleveren. De verzekerde wil vooraf een advies van een jurist van de rechtsbijstandsverzekering, maar krijgt, veroorzaakt door het ongunstige tijdstip, geen contact en vraagt uiteindelijk op een publiekelijk verzekeringsforum wat te doen?

Niet meer onderdeel zijnde van de door mij gestelde vraag, kan ik nog mededelen, dat ik voor de in paniek verzette mij onbekende persoon, de tussenpersoon over de situatie kon berichten, de contact-website van de verzekeraar heb toegezonden en hem tenslotte veel succes heb gewenst........

Mijn activiteiten in de community van FBTO-Achmea baseren zich o.a op realistische ervaringen in de dagelijkse verzekeringswereld. Cases worden hier afwisselend door FBTO en door communityleden aangeleverd en door de forumleden van commentaar voorzien. Uw antwoord zal het Forum geruststellen of aanleiding kunnen worden voor de verzekeraar Achmea, om het gevolgde procedere te revideren. Ook kan niet uitgesloten worden, dat deze case aanleiding wordt om weekendhulp bij Achmea-rechtsbijstandsverzekeringen als aanvullende verzekering te gaan aanbieden, wanneer hier volgens de community vraag naar is.

U begrijpt.....we zijn hierin allemaal onderdeel van pragmatische productcontrole en/of ontwikkeling en ik hoop, dat u hierin "meespeelt" ten gunste van de kwaliteit van de aangeboden diensten. Ik herinner u eraan, dat ongeacht de afloop van onze correspondentie, het resultaat op het FBTO-forum gepubliceerd zal worden, waarbij de klant centraal staat. Mogelijkerwijze zal vanuit Achmea deze case paralel ook aan u voorgedragen worden, daarop heb ik echter geen invloed.

Met een vriendelijke groet,Hans.....


NB. Inmiddels heb ik op Voogd.com als mogelijke rechtsbijstandsverzekeraars alleen ARAG en DAS gezien, zodat ervan kan worden uitgegaan, dat de betrokkene niet via Voogd&Voogd bij de Stichting Achmea verzekerd was.
Ook hier weer.........

Het oude Achmea-, FBTO- en Onderling.nl-patroon..........op vragen niet reageren!?

Wie zich beweegt loopt altijd een risico?

Klant centraal, betrouwbaar-zijn eerder een marketingtruc?

Lippenbekentenissen zonder inhoud?
Wanneer er tóch nog iets komt, laat ik het nog weten. Anders is hiermee ook deze Topic "gestorven".

De organisatie is niet alleen "zo traag als stroop", de organisatie bepaalt zelf, wanneer de strooppot dichtblijft.
Nog een staartje van Hansje........

Omdat binnen de transparante en klantvriendelijke Achmea-organisatie alle luiken dicht blijven, moest men mij intussen toch genoeg kennen om te weten dat er "staartjes" gaan komen.

Feiten:

1 - Mevr. de W..   woordvoerder van Eurocross/Achmea heeft niet meer de moeite genomen om de (bovenstaande) zaak verder te vervolgen/te communiceren
2 - FBTO/Achmea gaf inmiddels aan "dat er mails verloren zijn gegaan en ze hier op terug zullen komen".....maar pakken de zaak niet meer op! Doorgestuurd....naar....?
3 - Onderling.nl heeft hiermee allemaal niets van doen......."blijft interessant"
4 - De Stichting Achmea........? Juristen zeggen liever nooit niks! Beroepskwaal!

Inmiddels staat er in Geld & Recht volgende tekst en ik zal zeker als meedenkende consument verder naar "oplossingen" blijven zoeken!

Actueel stelde ik aan mijn verzekeraar FBTO de vraag, wat de opmerking 24/7-bereikbaar praktisch betekend. De Stichting Achmea laat de telefoon in de weekenden door Eurocross opnemen, maar ook bij navragen blijft het totaal onduidelijk, of een dringend verzoek om rechtshulp buiten de normale werktijd, ook door een jurist in behandeling wordt genomen of alleen het telefonische verzoek op de eerst volgende werkdag aan de Stichting Achmea wordt doorgegeven. Welke verzekeraar heeft 24/7 daadwerkelijk een jurist in dienst? Ik ben bereid om daarvoor over te stappen!

Hansje

http://www.geldenrecht.nl/artikel/2013-07-08/rechtsbijstandsverzekering-nodig-of-niet?weblogmessage=Je+reactie+is+opgeslagen.+Omdat+reactiemoderatie+is+ingeschakeld%2C+staat+deze+nu+in+de+wachtrij+om+goedgekeurd+te+worden.#message
......ik stelde de hamvraag ook aan de bijna alles wetende Independer......

ANTWOORD: Voor zover bij ons bekend zijn er geen rechtsbijstand verzekeraars waarbij u 24/7, ook tijdens feestdagen, een jurist aan de telefoon krijgt. Bij ARAG bieden ze een soortgelijke dienst aan als bij Avero.

Heeft u nog vragen? Reageer dan op deze mail. Wij helpen u graag verder.

Vriendelijke groet,Met dank aan Independer voor de recherche!
Achmea dus weer aan zet.........


Lijkt mij een gevalletje van innovatie, meerwaarde, productontwikkeling, voorsprong en klantvriendelijkheid.......doen. i.p.v. kortingen geven!
In een verdere correspondentie met Independer wordt gezegd, dat verzekeraars er nog achter moeten komen, dat hier meer aandacht aan besteed moet worden.....

Als jurist zou ik ook niet vooraan staan om weekenddienst te moeten draaien, maar de klant beslist en het blijft een verkoop- en serviceargument wanneer je altijd.....even je jurist kunt raadplegen. Nogmaals innovatieve verzekeraar.......doen, durf!! De weekendmedewerker hoeft toch alleen maar zijn mobieltje aan te laten staan.......want de te verwachten dringende adviezen zullen van principiële aard zijn en uit het hoofd te beantwoorden? In ieder geval kan de prioriteit ingeschat wordenen en komt de klant op dát moment verder.......Klant centraal heet het toch?

Oprapen, dit idee, dat gewoon op straat ligt.

Deze Topic lijkt mij een goed voorbeeld daarvan, hoe een klant, een buitenstaander, behulpzaam kan zijn bij het verderontwikkelen van producten zoals het oorspronkelijk door FBTO-Onderling ook bedoeld was. Onderling doet uiteindelijk zelf ook niet veel meer, dan marktonderzoek. Ik sluit mijn Topic hiermee.

**Het plaatsen van meer dan drie posts door dezelfde persoon........was onvermijdelijk om tot dit resultaat te kunnen komen! Jelle nog bedankt voor de reactie, misschien vragen jullie zelf de communityleden of dit een goed voorstel zou zijn......en vraag vooral de juristen niet, die willen uit gemak geen 24/7-diensten! Wèl zouden de Stichtingen een voorbeeld kunnen nemen aan het systeem van huisartsenposten en een landelijk nummer aanbieden........maar dan moet je over je eigen schaduw kunnen springen en gaan samenwerken......en dàt is momenteel misschien weer net een brug te ver.

Ik zie in ieder geval een grote potentie in dit product, juist ook, omdat actueel de rechtsbijstandssubsidies werden teruggenomen en de maatschappelijke complexiteit daarentegen steeds meer toeneemt (verkeer, werk en internet).
Reputatie 1
Hi Hansje,

Ik heb voor je uitgezocht wat de werkwijze is bij spoed/noodgevallen. Eurocross maakt een afweging of de situatie inderdaad zo dringend is dat er op dát moment een jurist bij nodig is. Als dit het geval is, staat er inderdaad iemand van Stichting Achmea Rechtsbijstand stand-by. Die is 24 uur per dag te bereiken.
Hi Hansje,

Ik heb voor je uitgezocht wat de werkwijze is bij spoed/noodgevallen. Eurocross maakt een afweging of de situatie inderdaad zo dringend is dat er op dát moment een jurist bij nodig is. Als dit het geval is, staat er inderdaad iemand van Stichting Achmea Rechtsbijstand stand-by. Die is 24 uur per dag te bereiken.


Bedankt voor het uitzoeken Jelle, ik waardeer dat zeer! en naar het schijnt is er toch wel iets geregeld.......Eurocross had ik echter gevraagd wat ze in het voorliggende geval gedaan zouden hebben, nadat de betroffen persoon bij zijn verzekeraar in de steek werd gelaten........en die vraag blijft helemaal onbeantwoord. Dàt vragen niet beantwoord worden is intussen voor mij een navolgend probleem geworden. Lees eens terug wat ik allemaal heb ondernomen, om dit antwoord van jou te hebben kunnen lospeuteren. Onbegrijpelijk slechte communicatiestijl. Independer beweert overigens het tegendeel en weet niets van een rondom-de-klok-service, zegt zelfs dat hier te weinig aandacht aan geschonken wordt.

By-the-way: Het is interessant waarom klanten zo reageren, zoals ze reageren. Met volgend voorbeeld wordt aangetoond, dat de één zijn gelduitkering opeist, waar de ander zijn gelijk wil inkopen met een rechtsbijstandsverzekering (gelezen op de Independersite):

Reeds jaren rechtbijstandverzekering bij centraal beheer achmea.
Uit het niets een dagvaarding ivm een niet betaalde nota bij H&M.
Voor ons geheel nieuw, geen zaken gedaan via internet met H&M en geen aanmaningen gehad, geen enkel contact geweest. De eerste gedachte is van gelukkig hebben we een rechtsbijstand komt die na al dit jaren premie betalen toch nog een keer uit. Helaas niets is minder waar, Centraal besluit dat de schade niet te gaan behandelen aangezien het te claimen bedrag in de dagvaarding niet voldoende is (220 euro). Willen 220 euro naar ons overmaken waarmee de zaak voor Achmea af is, moeten dan zelf het bedrag aan deurwaarder voldoen en dus maar schuld bekennen en aanvaarden om als wanbetaler in de boeken te komen. Financieel gezien kan ik het begrijpen maar er is ook nog iets van een goede naam die mijn inziens niet in geld uit te drukken is en waar in deze volledig aan voorbij wordt gegaan. Achmea reageert verbaasd, krijg echter geen antwoord als ik te telefoniste vraag of zij dit zou accepteren. Zelf uiteindelijk maar actie ondernomen en met deurwaarder gaan bellen, gelukkig blijkt et mismatch met iemand anders, probleem opgelost en excuses van deurwaarder. Kan weer rustig slapen. Gemiste kans voor Achmea en deze dus ook gelijk maar opgezegd, als je ze nodig hebt blijken ze geen actie te ondernemen.


Ik zou dit thema nu graag willen afsluiten, heb alles gezien, gezegd en gelezen. De praktijk zal het ons leren hoe en of het werkt, want wie bepaalt nu wat dringend is wanneer het werkt zoals je zegt......Eurocross dus uiteindelijk.....!  Een reden om met gepaste zekerheid over te stappen naar een maatschappij die 24/7-dienst (zonder tussenstation) garandeert, heb ik dus niet gevonden. Dat wel!
De rechtsbijstandsverzekeringen zijn weer eens getest en het valt op, dat er nu een verschil gemaakt wordt tussen prijsvergelijk en servicevergelijk. U kunt ook bij voorbeeld bij de consumentenbond laten vergelijken.

VVP

Een nog nergens verschenen voordeel bij de DAS-rechtsbijstandsverzekering is de aangeboden extra werktijd/bereikbaarheid.
Nu ook 's avonds tot 21.00h en in het weekend van 09.00h tot 17.00h. Klantvriendelijk.........

NB. Ik heb Independer hiervan een kopie gestuurd en hoop, dat ze deze PLUS-service gaan invoegen op hun site. Zónder weekenddienst mag van mij een minpunt zijn...
24/7-service.........

en daarmee is het lobbyen vóór een 24/7-(rechtsbijstands-)verzekeringsservice klaar!
De rest moet de markt doen!

Het Topic kan wat mij betreft nu gesloten worden!
Reputatie 3
Hai Hansje,

In je laatste reactie geef je aan dat het topic wat jou betreft gesloten kan worden. Aangezien er verder geen andere forumleden op hebben gereageerd ga ik je verzoek opvolgen en het topic sluiten.

Reageer