Ieder facebook-evenement een Project X?

  • 13 februari 2013
  • 4 reacties
  • 1227 Bekeken

Reputatie 1
De enorme schade van facebook-feest Project X staat ons nog steeds helder voor ogen. De verzekeringsmaatschappijen zijn nog steeds bezig met de dossiers die hier uit voortkwamen. Nu wil een inwoner uit Leeuwarden, geinspireerd door de youtube-hit Harlem Shake, oproepen tot een enorme samenkomst. Weer via facebook. Giel Beelen trekt al de vergelijking met Project X. Op dit moment staat de teller voor aanwezigen op 550 mensen. Als dit op Project X-achtige wijze uit de hand loopt is de schade enorm. En deze zal weer via aansprakelijkheidsverzekeringen gedeclareerd worden.

Moeten verzekeraars deelname aan zulke evenementen uitsluiten op de aansprakelijkheidsverzekering?

4 reacties

Badge
Hoi Jelle,

Je weet dat deze materie al eerder besproken is en wel onder de link https://forum.onderling.nl/verzekeringen-algemeen-5/project-x-haren-wie-betalen-499/index3.html Maar, ik begrijp het helemaal! We moeten zaken actueel houden en we kunnen niet verwachten dat nieuwere deelnemers al die oude onderwerpen gaan lezen. Hoewel oud?

Hoe dan ook, in dat andere item kwam toen aan bod dat het Verbond van Verzekeraars zou optreden namens gesubrogeerde verzekeraars in de verhaalszaken. Ik ben daar toen diep op in gegaan maar achteraf begrijp ik nog steeds niet goed waarom brandverzekeraars daarbij betrokken zouden zijn omdat ze toch allen vandalismeschade uitsluiten of dat naar mijn mening zouden behoren te doen. Zelfs in een case van jullie zelf hadden jullie als stelling 'Het is terecht dat schade door vandalisme alleen wordt gedekt in de woning en als dit gepaard gaat met het binnendringen van de woning.' Zie https://www.onderling.nl/stelling/schade-aan-woonhuis-door-vandalisme-87

Met andere woorden: vandalismeschade, anders dan vandalismeschade in een woning door het binnen dringen van die woning, is doorgaans niet gedekt op een opstalpolis of inboedelpolis.  

Nou ben ik van origine geen brandman maar een aansprakelijkheidsman dus mogelijk hoef ik ook helemaal niet te begrijpen waarom een Verbond van Verzekeraars zich druk liep te maken over verhaalsschades die eigenlijk al helemaal niet verzekerd hadden behoren te zijn. 

Maar als aansprakelijkheidsventje heb ik wel een mening over jouw hierboven staande stelling.

In die stelling zeg je het volgende: 'Als dit op Project X-achtige wijze uit de hand loopt is de schade enorm. En deze zal weer via aansprakelijkheidsverzekeringen gedeclareerd worden.

Moeten verzekeraars deelname aan zulke evenementen uitsluiten op de aansprakelijkheidsverzekering? ' Einde citaat.  

Mijn korte wedervragen hierop zijn:

- Hoezo gedeclareerd worden via een aansprakelijkheidsverzekering?  

                                                          en

Hoezo 'weer'?

Mijn mening is dat aansprakelijkheidsverzekeraars zulke evenementen helemaal niet dekken. En wat je niet dekt hoef je ook niet meer uit te sluiten. Dus mijn antwoord is nee.  

Ik onderbouw dat maar gelijk even met het volgende citaat van een opzet-uitsluiting in een AVP die ik uit een willekeurige polis heb geplukt.

Citaat: 'Niet gedekt is de aansprakelijkheid van een verzekerde voor schade veroorzaakt door en/of voortvloeiende uit zijn/haar:

a opzettelijk en tegen een persoon of zaak gericht wederrechtelijk handelen of nalaten;

b gedragingen die onder a vallen, gepleegd in groepsverband, ook ingeval niet de verzekerde zelf zodanig heeft gehandeld of nagelaten.

Aan het opzettelijk karakter van het wederrechtelijk handelen of nalaten in de situatie a en/of b doet niet af, dat verzekerde zodanig onder invloed van alcohol of andere stoffen verkeert, dat hij/zij niet in staat is zijn/haar wil te bepalen.'Einde citaat.


   
Reputatie 1
Frans, dank je wel voor je mooie uiteenzetting.

In dit geval heeft de werkelijkheid mijn topic overbodig gemaakt. Hoewel er volgens sommige bronnen "duizenden mensen" op de been waren, liep het goed af. Om de Leeuwarder Courant te citeren: "Een tiental agenten hield een oogje in het zeil. Zij beleefden een genoeglijk half uurtje."

Natuurlijk deel ik ook graag het resultaat met jullie!
Badge
En zo is weer een item tot een goed einde gekomen.
Badge
Naschrift van mij:

Áls(!) het wetsvoorstel van CDA-kamerlid Coskun Çörüz eenmaal wet is geworden dan wordt het AVP-verhaal natuurlijk een heel ander verhaal en zullen AVP-verzekeraars op de polis van de ouders moeten opkomen voor de vandalismeschades toegebracht door de minderjarige kinderen van die ouders.

Voor een uitgebreide bespreking hiervan verwijs ik graag naar de volgende link over dit onderwerp op dit forum.

https://forum.onderling.nl/rechten-aansprakelijkheid-20/ouders-aansprakelijk-voor-vernielzuchtige-kinderen-ouder-13-jaar-399/


 
 

 

Reageer