Vraag

Gewond en schade na aankoop (ondeugdelijke) fiets

  • 24 oktober 2012
  • 15 reacties
  • 1964 Bekeken

Hallo,

Ik weet niet of ik in het juiste topic zit, maar ik heb een vraag.

Een collega van me heeft een fiets bij een kringloopwinkel gekocht. Toen niet getest, maar betaald en meegenomen.
Eenmaal thuis stapt hij op de fiets, rijdt een stukje, remt en gaat gigantisch op z'n plaat, omdat het voorwiel los blijkt te zitten.
Hij heeft dus een ondeugdelijke fiets gekocht.
Naar het ziekenhuis geweest, gezicht stuk, bril stuk, zere schouder (nu, anderhalve week later nog steeds last van) en een paar dagen niet kunnen werken.

Hij heeft de winkel gebeld, maar die eigenaar zegt: sorry, je hebt hem betaald, bent de winkel uitgegaan, dus is het mijn pakkie-an niet meer.
ZIjn eigen verzekering schijnt ook niets te dekken.

Ik ben niet echt thuis in de verzekeringen (vandaar dus ook mijn vraag hier), maar valt er iets voor hem te claimen? Bij ofwel zijn eigen verzekering ofwel die eigenaar van de winkel?

Ik hoor graag jullie mening,

Bedankt alvast.

15 reacties

Reputatie 1
Hallo Truusssie!

Ik heb even nagvraagd hoe FBTO met en dergelijk verhaal om zou gaan.

In het kort komt het hier op neer. FBTO verzekert op de Aansprakelijkheidsverzekering geen persoonlijke schade. De letselschade zou je dus kunnen proberen te claimen op de AVB van de kringloopwinkel. Sowieso zouden we je doorverwjzen naar je rechtsbijstandverzekering voor dit specifieke geval.
Reputatie 1
Heel hartelijk bedankt Frans! Alvast een fijn weekend. 😃
Badge
Hallo Truussssss,

Allereerst, je collega heeft een stel- en bewijsplicht. Wat hij stelt moet hij bewijzen. Als de kringloopwinkel ontkent dat hij met een gebrekkige fiets de winkel uit is gelopen, heeft je collega waarschijnlijk een bewijsprobleem. Komt vast te staan dat hij inderdaad met een ondeugdelijke fiets de winkel uit is gelopen dan vind ik de kringloopwinkel aansprakelijk. Iemand die professioneel in tweedehands spullen handelt heeft in mijn optiek wel degelijk een onderzoeksplicht ten aanzien van de spullen die hij verkoopt. Hij heeft natuurlijk geen langdurige garantieplicht maar wel een zorgvuldigheidsplicht en kan zich er niet met een Jantje van Leiden van af maken onder toevoeging van de woorden: je hebt hem betaald, bent de winkel uitgelopen en dus is het nu jouw pakkie aan als althans vast komt te staan dat het wiel toen al los zat.

Ik vind de verantwoordelijkheid van de winkelier om de fiets technisch na te zien zwaarder wegen dan die van de koper om hetzelfde te doen. Die koper kan namelijk volkomen a-technisch zijn en misschien moet je dan van de koper niet verlangen dat hij de technische staat van de fiets op een goede manier kan inschatten. Weliswaar kan voor de kringloopwinkelier ook gelden dat hij a-technisch is maar als dat zo is dan moet je mijns inziens niet in een kringloopwinkel gaan staan maar wat anders gaan doen.

Samenvattend, als ik op de stoel van een AVP-verzekeraar zou zitten dan zou ik de schade betalen.

Dan nog een woord over de leveringsvoorwaarden. Die leveringsvoorwaarden moeten op een goede manier zijn ingebracht oftewel ter kennisneming zijn gebracht aan de koper. Heb je dat als winkelier nagelaten dan kun je je niet achteraf daarop beroepen ten aanzien van een particulier. Het voert nu even te ver om dat allemaal uitgebreid hier te gaan toelichten en citeren maar voor de liefhebbers: zie artikel 6:231 BW en verder en dan met name artikel 6:234 BW.

Dan die leveringsvoorwaarden zelf. In artikel 4 onder de link van Hansje zie ik dat de gebruiker van die algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid uitsluit of dat althans probeert. Dat kan dus helemaal niet!!! Wat wel kan is het proberen. Maar elke deskundige zal je dan verwijzen naar de artikelen 6:236 en 6:237 BW oftewel de zwarte en de grijze lijst.

In artikel 6:237 BW onder lid f staat de volgende tekst:

Artikel 237
Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding

f. dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;

Het is een wat moeilijk te lezen juridisch tekst maar onder de gebruiker wordt verstaan de gebruiker van algemene voorwaarden, in dit geval de kringloopwinkel dus en onder wederpartij wordt verstaan jouw collega zijnde een natuurlijk persoon en niet een bedrijf. Kort samengevat komt dit artikel er op neer dat zulk een uitsluitingbeding in de Algemene Voorwaarden vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn. Dat wil niet zeggen dat het onder alle omstandigheden onredelijk bezwarend is(!) maar je moet van goede huize komen wil je hier onder aansprakelijkheid uit komen sec op grond van je leveringsvoorwaarden. Het laatste woord heeft dan de Rechter die ook zal uitgaan van die vermoedelijke onredelijkheid om als winkelier onder de aansprakelijkheid uit te komen.

Samenvattend, je zult als eisende partij de aansprakelijkheid van de kringloopwinkelier wel eerst moeten aantonen maar dan zullen zijn leveringsvoorwaarden hem vermoedelijk niet kunnen redden van aansprakelijkheid.

Ik sluit me overigens aan bij Hansje. Als de schade van je collega dusdanig is dat hij die schade wil verhalen meld je dan bij je Rechtsbijstandverzekeraar. De behandeling van dit schadegeval vergt een specifieke deskundigheid op het aansprakelijkheidsterrein. Een rechtsbijstandverzekeraar heeft die deskundigheid in huis.

Ik eindig nu, ik hoop dat je er verder mee kunt. Mocht je nog vragen hebben dan merk ik dat wel.
Badge
Ja, ik weet er nog één:

- Wel de lusten, niet de lasten.

Dat van die voedselbank is overigens wel een goed voorbeeld. Ik kan me er iets bij voorstellen dat als jij kiprollade koopt die al een week over tijd is en je die vervolgens zelf ook nog een week in je koelkast bewaart, dat de voedselbank dan waarschijnlijk weer niet aansprakelijk is als jij buikloop krijgt en ze die aansprakelijkheid in hun leveringsvoorwaarden hebben uitgesloten. Ook als ze hun leveringsvoorwaarden niet op een goede manier hebben ingebracht kan dat zo zijn. Er bestaat ook nog zo iets als de eigen verantwoordelijkheid van een klant en bij schade omstandigheden die voor risco van de benadeelde zijn, oftewel artikel 6:101 BW.    
Badge
Hallo Truussssss,

Allereerst, je collega heeft een stel- en bewijsplicht. Wat hij stelt moet hij bewijzen. Als de kringloopwinkel ontkent dat hij met een gebrekkige fiets de winkel uit is gelopen, heeft je collega waarschijnlijk een bewijsprobleem. Komt vast te staan dat hij inderdaad met een ondeugdelijke fiets de winkel uit is gelopen dan vind ik de kringloopwinkel aansprakelijk. Iemand die professioneel in tweedehands spullen handelt heeft in mijn optiek wel degelijk een onderzoeksplicht ten aanzien van de spullen die hij verkoopt. Hij heeft natuurlijk geen langdurige garantieplicht maar wel een zorgvuldigheidsplicht en kan zich er niet met een Jantje van Leiden van af maken onder toevoeging van de woorden: je hebt hem betaald, bent de winkel uitgelopen en dus is het nu jouw pakkie aan als althans vast komt te staan dat het wiel toen al los zat.

Ik vind de verantwoordelijkheid van de winkelier om de fiets technisch na te zien zwaarder wegen dan die van de koper om hetzelfde te doen. Die koper kan namelijk volkomen a-technisch zijn en misschien moet je dan van de koper niet verlangen dat hij de technische staat van de fiets op een goede manier kan inschatten. Weliswaar kan voor de kringloopwinkelier ook gelden dat hij a-technisch is maar als dat zo is dan moet je mijns inziens niet in een kringloopwinkel gaan staan maar wat anders gaan doen.

Samenvattend, als ik op de stoel van een AVP-verzekeraar zou zitten dan zou ik de schade betalen.

Dan nog een woord over de leveringsvoorwaarden. Die leveringsvoorwaarden moeten op een goede manier zijn ingebracht oftewel ter kennisneming zijn gebracht aan de koper. Heb je dat als winkelier nagelaten dan kun je je niet achteraf daarop beroepen ten aanzien van een particulier. Het voert nu even te ver om dat allemaal uitgebreid hier te gaan toelichten en citeren maar voor de liefhebbers: zie artikel 6:231 BW en verder en dan met name artikel 6:234 BW.

Dan die leveringsvoorwaarden zelf. In artikel 4 onder de link van Hansje zie ik dat de gebruiker van die algemene voorwaarden zijn aansprakelijkheid uitsluit of dat althans probeert. Dat kan dus helemaal niet!!! Wat wel kan is het proberen. Maar elke deskundige zal je dan verwijzen naar de artikelen 6:236 en 6:237 BW oftewel de zwarte en de grijze lijst.

In artikel 6:237 BW onder lid f staat de volgende tekst:

Artikel 237
Bij een overeenkomst tussen een gebruiker en een wederpartij, natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn een in de algemene voorwaarden voorkomend beding

f. dat de gebruiker of een derde geheel of ten dele bevrijdt van een wettelijke verplichting tot schadevergoeding;

Het is een wat moeilijk te lezen juridisch tekst maar onder de gebruiker wordt verstaan de gebruiker van algemene voorwaarden, in dit geval de kringloopwinkel dus en onder wederpartij wordt verstaan jouw collega zijnde een natuurlijk persoon en niet een bedrijf. Kort samengevat komt dit artikel er op neer dat zulk een uitsluitingbeding in de Algemene Voorwaarden vermoed wordt onredelijk bezwarend te zijn. Dat wil niet zeggen dat het onder alle omstandigheden onredelijk bezwarend is(!) maar je moet van goede huize komen wil je hier onder aansprakelijkheid uit komen sec op grond van je leveringsvoorwaarden. Het laatste woord heeft dan de Rechter die ook zal uitgaan van die vermoedelijke onredelijkheid om als winkelier onder de aansprakelijkheid uit te komen.

Samenvattend, je zult als eisende partij de aansprakelijkheid van de kringloopwinkelier wel eerst moeten aantonen maar dan zullen zijn leveringsvoorwaarden hem vermoedelijk niet kunnen redden van aansprakelijkheid.

Ik sluit me overigens aan bij Hansje. Als de schade van je collega dusdanig is dat hij die schade wil verhalen meld je dan bij je Rechtsbijstandverzekeraar. De behandeling van dit schadegeval vergt een specifieke deskundigheid op het aansprakelijkheidsterrein. Een rechtsbijstandverzekeraar heeft die deskundigheid in huis.

Ik eindig nu, ik hoop dat je er verder mee kunt. Mocht je nog vragen hebben dan merk ik dat wel.


De zin 'Samenvattend, als ik op de stoel van een AVP-verzekeraar zou zitten dan zou ik de schade betalen.' .... moet natuurlijk AVB verzekeraar zijn. De schade aan de geleverde zaak, oftewel de fiets, is op de AVB-polis niet gedekt. Eventuele letsel- en zaakschade wel. 
'
Badge
Hallo Truusssie!

Ik heb even nagvraagd hoe FBTO met en dergelijk verhaal om zou gaan.

In het kort komt het hier op neer. FBTO verzekert op de Aansprakelijkheidsverzekering geen persoonlijke schade. De letselschade zou je dus kunnen proberen te claimen op de AVB van de kringloopwinkel. Sowieso zouden we je doorverwjzen naar je rechtsbijstandverzekering voor dit specifieke geval.


Even een aanvulling op Jelle. Een aansprakelijkheidsverzekering dekt wel degelijk persoonlijke schade (=letsel) alleen moet die persoonlijke schade dan wel aan een derde zijn toegebracht. Wat Jelle bedoelt (waarschijnlijk) is dat een AVP geen eigen(!) schade dekt (zaak- óf letselschade). Dus zaak- of letselschade van een verzekerde zelf is dus niet gedekt op een AVP (=aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren) een hele enkele uitzondering daargelaten. De AVB (=aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven) van de kringloopwinkel dekt dit inderdaad wel alleen is het de vraag of ze de aansprakelijkheid zullen erkennen. Bij een aansprakelijkheidsverzekering moet je eerst vaststellen of er polisdekking is. Zo ja, dan pas ga je kijken of er aansprakelijkheid is. Sommige mensen verwarren polisdekking en aansprakelijkheid wel eens hetgeen twee aparte dingen zijn op een aansprakelijkheidsverzekering. Met Jelles verwijzing naar de particuliere rechtsbijstandspolis ben ik het volkomen eens.   
Badge
Waarom gaat er niet een verzekeraar met een goed bedachte verzekering "de boer op" bij alle honderden kringloopwinkels in Nederland? De voorwaarden zijn niet duidelijk of afwezig en welke onverzekerde risico's lopen bij voorbeeld, de vrijwilligers? De allesomvattende "voorkomen is beter dan genezenpolis voor kringloopwinkels en voedselbanken......" enneh...... Truusssie hoe is het nu afgelopen, wij horen dat ook graag.....!


Dat gebeurt al. Bij een intermediairmaatschappij doet de verzekeringsadviseur dat en bij een direct writer doen ze dat zelf. Ik betwijfel of er bij kringloopwinkels vrijwilligers werken. Maar indien wel dan is diens aansprakelijkheid op hun eigen AVP gedekt mits er sprake is van onbetaald vrijwilligerswerk (zie Hoofdstuk 14,  artikel 4 van de FBTO AVP-polisvoorwaarden).  De aansprakelijkheid van de Kringloopwinkel zelf is op een eventueel afgesloten AVB gedekt. 

 
Hallo truusssie, welkom op dit forum, waarop de leden ook de consumentenstatus hebben.

Op Google zal jouw collega onder "Kringloopwinkels en de voorwaarden" meerdere voorwaarden kunnen lezen waaronder de aangeboden ware in het algemeen verkocht word. De ene winkel schrijft echter, dat er geen aansprakelijkheid ontstaat bij de koop, de andere winkel schrijft, dat ze de binnenkomende producten technisch test, repareert en met garantie aanbied. Wanneer de winkel bij de Kamer van Koophandel is ingeschreven is ook de rechtsvorm bekend. Elke stichting heeft de voorwaarden vastgelegd.

Ik zou dus allereerst bij de betreffende winkel naar de voorwaarden kijken, of de kringloopwinkel (nogmaals) naar de verkoopvoorwaarden/aansprakelijkheid/rechtsvorm vragen. Kijk eens op de bon voor de rechtsvorm.

Wanneer het resultaat hier negatief zal blijven, is allereerst de Rechtsbijstandsverzekering of een vraag aan de consumentenbond een hulp. (Rekeningen enz. intussen bewaren!). Die vragen dus allereerst naar de rechtsvorm!! en de voorwaarden. Vakkundige informatie krijg je ook bij "klantvriendelijke verzekeraars"

Wanneer de collega bij voorbeeld in midden-nederland woont zijn de algemene voorwaarden van de kringloopwinkels in midden-nederland:

http://kringloop.nl/algemene_voorwaardenSucces!!!
Hallo truusssie

Inmiddels heb ik een uitgebreide juridische-informatie-site gevonden voor jouw collega, om advies te kunnen krijgen.

Wanneer het een ernstig letsel met volgekosten is........toch maar liever professionele raad gaan zoeken.

Juridisch advies - www.rechtspraak.nl

of zoek op Google onder "letselschade".
Halloo truusssie

Wanneer je ingelogd bent en rechts-onder op reageer klikt, zou je ons eens kunnen laten weten of de tip(s) hebben geholpen. Het zou ook interessant zijn te weten hoe je dit forum gevonden hebt en wat je ervan verwacht had.

Hopelijk gaat het jouw collega inmiddels weer beter.

Hans(je).
Uit de voorwaarden van een kringloopwinkel geplukt:


13.6 De omvang van de aansprakelijkheid van De Wissel is in alle gevallen maximaal gelijk aan het factuurbedrag.

Kringloopbedrijf De Wissel Dokkum - Algemene voorwaarden
Aansprakelijkheid......geen!

Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, of gevolgschade ontstaan ten gevolge van fouten of ondeugdelijkheid van de bij ons gekochte apparaten, toestellen en meubelen.

Verkoopvoorwaarden - Kringloopwinkel "De Kring" Reeuwijk
Een andere invalshoek......

Na-mijmerend over het wèl of nìet aansprakelijk (kunnen/willen) stellen van Kringloopwinkels, waar je in principe net zo kritisch moet zijn als bij het kopen op een rommelmarkt, zou ik er een morele factor aan willen toevoegen, namelijk de vraag over de doelstelling van een kringloopwinkel. Ik noem er een paar:

- het is een sociale instelling waar werkgelegenheid wordt gerealiseerd

- de uitgestalde producten worden aan bepaalde inkomensgroepen gratis meegegeven

- milieu-sparen staat bovenin het vaandel, recycelen vanuit de duurzaamheidsgedachte

- koopjesbazar met gezelligheidsfactor en horeca-aanbiedingen als "sociale-hangplek"

- het is een hobby/tijdverdrijf van (wisselende) vrijwilligers

- met gemeentesubsidie, omdat er minder afval ontstaat/werkgelegenheid wordt gecreeërd

- de winkel werkt voor een gedefinieerd goed doel

- het is een pure commerciële instelling

Met de laatst genoemde Kringloopwinkel zou ik minder moeite hebben om ze aansprakelijk te stellen.

 NB. Dezelfde argumentatie kan ik me bij voedselbanken voorstellen.
Waarom gaat er niet een verzekeraar met een goed bedachte verzekering "de boer op" bij alle honderden kringloopwinkels in Nederland? De voorwaarden zijn niet duidelijk of afwezig en welke onverzekerde risico's lopen bij voorbeeld, de vrijwilligers?

De allesomvattende "voorkomen is beter dan genezenpolis voor kringloopwinkels en voedselbanken......"enneh...... Truusssie hoe is het nu afgelopen, wij horen dat ook graag.....!
Was voor mij een open vraag en is dus voor jou een weet. Bedankt voor de informatie.
In de kringloopwinkels Zeist/Driebergen/Doorn werken zo'n 60 vrijwilligers, die ook risico's lopen. Op de vraag drie weken geleden, hoe en of die überhaupt verzekerd zijn kwam geen antwoord. Over voorwaarden geen enkele zin op de website.


Kringloop Zeist & Driebergen - Vrijwilligers

Reageer