FBTO "medische" module bij andere rechtsbijstandverzekeringen standaard?


  • Anonymous
  • 0 reacties
Toegegeven, ik heb een FBTO-rechtsbijstandsverzekering

Waarom een rechtsbijstandsverzekering?  Nou, mij werd het leven te gecompliceerd en iedere organisatie schrijft direct juridische brieven met juridische verclausuleringen, die er veel op een vreemde taal lijken. Daarbij voel ik me gewoon zekerder en kan ongegeneert terugvallen op iemands verbintelijke raad wanneer nood aan de man is. Wanneer ik deze raad uit eigen zak zou moeten betalen, kost dat ook meteen rond € 100,- per uur. Achteraf gezien heb ik tot nu toe méér betaald dan gekregen........(god-zij-dank), dan blijft nog de innerlijke rust en zekerheid die ik ingekocht heb.

Waarom een FBTO-rechtsbijstandsverzekering?  Tóen had ik helemaal niets met FBTO en Onderling.nl bestond nog niet. FBTO kreeg mijn sympathie, omdat zij als enige de module "medisch" hadden. Nu, wat er in de zorg allemaal kan gebeuren kunnen we op Onderling en dagelijks in de pers lezen. Het leek me "veilig" en ik heb deze module voor een paar Euro meer, áángezet..........

De verzekeringsvoorjaarsschoonmaak. Vorig jaar wilde ik mijn verzekeringen via Independer een grote-beurt geven, maar bij de rechtsbijstandsverzekering werd het moeilijk. Independer hield zich hier helemaal niet mee bezig en bij het antwoord op de gestelde vraag richting de Consumentenbond over het effect van een speciale module "medisch" in rechtsbijstandsverzekeringen kwam niet uit de verf....."maar we zullen proberen hier aandacht aan te besteden bij onze volgende rechtsbijstandstest" Ik heb er niets meer over gehoord.

Actueel kondigt Independer aan, dat ze nu ook rechtsbijstandsverzekeringen kunnen vergelijken, hoi, gelijk op het toetsenbord gesprongen..........máár......., met mijn FBTO-module liep ik vast! Ester Storm de (oorspronkelijke) autorin van het Independer-artikel een berichtje gestuurd en per ommegaande een antwoord van Suzan Samson gekregen.....een door mij, maar ook intern, zeer gewaardeerde en geëngageerde medewerkster, die praktische tips uitwerkt en voor Independer publiceert. M.a.w. ik vertrouw haar.

De aangeboden uitzoekerij wordt nu hopelijk gestart en ik zou u aanbevelen alvorens de medische module "aan te zetten" even bij Independer langs te gaan. Misschien legt FBTO het zélf in deze Topic ook nog eens duidelijker uit, wat er hierdoor beter verzekerd is dan bij alle andere rechtsbijstandsverzekeringen, waarbij "medische klussen" al standaard in de polisvoorwaarden verpakt zouden zijn? TIP voor FBTO: help Susan Samson bij de (onafhankelijke) polisvoorwaarden-recherche, want dat lijkt me een héél lastige klus!

NB. Ook niet alle rechtsbijstandsverzekeringen hebben de wachttijd waarin wél betaald moet worden, maar nog geen gebruik van de verzekering gemaakt mag worden. FBTO is hierover nog aan het nadenken! volgens een Onderling-case.

http://weblog.independer.nl/rechtsbijstandverzekeringen/vergelijken/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+independer+%28Independer+Weblog%29

22 reacties

Misschien kan ik FBTO in samenhang met deze Topic nog eens eraan herinneren, dat  de Onderling-meerderheid de rechtsbijstandsverzekeringswachtijd wilden afschaffen en FBTO hierover nog eens zou nadenken?


CASE: Premie tijdens wachttijd rechtsbijstandverzekering

De community heeft gestemd op de case “Premie betalen tijdens wachttijd rechtsbijstandverzekering”.
De stelling was: FBTO zou geen premie in rekening moeten brengen tijdens de wachttijd.

Een kleine meerderheid (57% van de stemmers) is het eens met de stelling en vindt dat FBTO tijdens de wachttijd geen premie zou moeten rekenen. Sommigen van hen vinden het onlogisch dat je premie betaalt als de verzekeraar geen risico loopt.

Tegenstanders van de stelling vinden de wachttijd voor een dergelijke verzekering begrijpelijk. “Een wachttijd is prima om te voorkomen dat mensen zich snel nog even verzekeren, terwijl er al een kwestie loopt.”

De communityleden zijn zich over het algemeen bewust van het feit dat de afschaffing van premiebetaling tijdens de wachttijd leidt tot een hogere basispremie voor de rechtsbijstandverzekering.
Communityleden komen met oplossingen

De invoering van een (aflopend) eigen risico wordt een aantal keer genoemd. Ook de mogelijkheid van een oplopende vergoeding (een maximering van het uit te keren bedrag) in de eerste periode van de verzekering wordt door communityleden geopperd. Of een korting op de premie tijdens de wachttijdperiode en het afschaffen van de wachttijd in combinatie met een (hoge) instappremie.
Resultaat

Een meerderheid van de communityleden is het eens met de stelling. En vindt dus dat er geen premie tijdens de wachttijd berekend moet worden. Voor ons voldoende reden om de verschillende oplossingen van communityleden eens nader te onderzoeken. Wij zullen jullie op de hoogte houden van de resultaten en mogelijke oplossingen opnieuw ter discussie stellen op Onderling.nl.

https://www.onderling.nl/stelling/premie-betalen-tijdens-wachttijd-rechtsbijstandverzekering-111
Hallo Onderlingers,

1-De "medische" module, zo is mij bij navraag bij een willekeurige verzekeraar verteld,(Nederlanden van Nu van Generali) zit bij ons gewoon in de standaard-verzekering om te kunnen verhalen op derden/leveranciers, waartoe zorgverleners ook behoren.

2-Susan Samson antwoordde al vanmorgen vroeg intussen:

Beste Hans,

Ik ben er ook even ingedoken. De module Medisch bij FBTO geeft dekking voor het volgende: Schadevergoeding jegens aansprakelijke derden als gevolg van medisch handelen en als gevolg van van door derden veroorzaakt letsel bij een ongeval buiten verkeersdeelname.

Dus in het kort, ongevallen die niet in het verkeer plaatsvinden en medische fouten.
Deze dekking zit bij bijna alle verzekeraars gewoon in het basispakket het gaat in die gevallen namelijk gewoon om het verhalen van schade op iemand anders.Nu zijn we allemaal benieuwd, waarom er een extra module "medisch" bestaat bij FBTO. Misschien sturen jullie deze Topic eens door naar FBTO. De FBTO-manager kan er een promotie-verhaal van maken. Het antwoord wordt als reactie onder de blog van Susan Samson van Independer geplaatst.
Reputatie 1
Dag Hans!

Een zeer scherpe kwestie snijd je hier aan. Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Dit betekent niet dat je vraag onbeantwoord blijft. Ik ga het navragen en kom hier nog op terug!
Dag Hans!

Een zeer scherpe kwestie snijd je hier aan. Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Dit betekent niet dat je vraag onbeantwoord blijft. Ik ga het navragen en kom hier nog op terug!


@Jelle. Dat hoop ik toch zeer, want ik heb nu een rare pudding in m'n maag over deze "medische" module en tevens Independer beloofd jullie uitleg hierover door te sturen zodra hij voorligt. Maar eerst wens ik je een prettig weekend.
Tussenbericht of eindconclsie van Independer..........

-Eventuele wachttijdenregelingen te complex om inzichtelijk te kunnen tonen
-Korting zichtbaar, maar......nog niet direct bij het zoekresultaat
-Achmea-dochters niet dezelfde rechtsbijstandsverzekering......wél dezelfde Stichting!
-Eventuele poliskosten aangegeven....... niet meteen op zoekresultaat, maar later pasAuteur: Suzan Samson (manager rechtsbijstand)

Beste Hans,

Bedankt voor het meedenken met onze vergelijkingen. De wachttijden hebben we geprobeerd op te nemen in de zoekresultaten. Hierin is echter te veel variatie om het eenvoudig inzichtelijk te maken en zou waarschijnlijk juist meer onduidelijkheid veroorzaken als we het wel opnemen. Er is immers niet altijd sprake van wachttijd.
De wachttijd geldt niet voor alle situaties (verkeersrechtsbijstand of schadeverhaal heeft vaak geen wachttijd en bij overstappen ook niet).  In ander gevallen is de wachttijd juist weer langer als standaard (bij arbeidsconflicten bijvoorbeeld). Als er wel wachttijd is, is het ook niet bij alle partijen hetzelfde. Bij de één wordt je namelijk toch geholpen als je het niet kon voorzien en bij de ander hoef je de eerste maanden echt niets te verwachten. Kortom, niet simpel inzichtelijk te maken waar we dat graag hadden gedaan. Hopelijk kunnen we dat in de toekomst nog wel inzichtelijk krijgen.

De poliskosten tonen we wel een stap verder in onze vergelijkingen. Wij tonen deze niet in de zoekresultaten omdat we vinden dat mensen de poliskosten niet mee moeten nemen in de keuze voor een aanbieder. De poliskosten zijn immers maar eenmalig en er zitten geen grote verschillen in. De maandelijks kosten en kwaliteit van de producten vinden wij belangrijker.

Het klopt inderdaad dat ongeacht waar je de rechtsbijstand inkoopt dat er andere voorwaarden en rubrieken kunnen zijn, zo ook bij de Achmea-labels. Avero Achmea heeft bijvoorbeeld geen module “Medisch”. Bij hun zit dit ook in de basisdekking.


(Ik had opgemerkt, dat Achmea alle dochters weer bij de Achmea-Stichting onderbrengt!)

Link naar het artikel:
Rechtsbijstandverzekering vergelijken bij Independer.nl vanaf nu mogelijk
Tussendoortje.......

uitleg over de externe kosten bij een rechtsbijstandsverzekering
je moet het maar gezegd krijgen.....


Rechtbijstandverzekering: Wat zijn externe kosten? - Independer.nl
......... wie hindert  "snelle Jelle"  nu aan het beantwoorden van deze eerder gestelde vraag?


Nu zijn we allemaal benieuwd, waarom er een extra module "medisch" bestaat bij FBTO. Misschien sturen jullie deze Topic eens door naar FBTO. De FBTO-manager kan er een promotie-verhaal van maken.
De Nederlanden van Nu (die van zonder flauwekul) geeft volgende verklaring:


https://www.nederlandenvannu.nl/verzekeringen/rechtsbijstandverzekering/begrippen/schade-medische-missers/
Helaas is er na deze ooit door mij gemaakte en mij zeer kwalijk genomen opmerking helemaal niets beter geworden........

Onderling is nog stééds zo traag als dikke stroop!


ik wil deze topic graag kunnen afsluiten, wie iets weet mag het nü zeggen!
Dag Hans!

Een zeer scherpe kwestie snijd je hier aan. Ik moet je het antwoord schuldig blijven. Dit betekent niet dat je vraag onbeantwoord blijft. Ik ga het navragen en kom hier nog op terug!


@Jelle. Dat hoop ik toch zeer, want ik heb nu een rare pudding in m'n maag over deze "medische" module en tevens Independer beloofd jullie uitleg hierover door te sturen zodra hij voorligt. Maar eerst wens ik je een prettig weekend.


@Jelle, ik wens je wéér een prettig weekend. Ik heb je deze week niet op Onderling gezien........Ter informatie: intussen heb ik mijn vraag direct aan FBTO gestuurd en hoop begin volgende week iets te horen. Op twee benen loopt het meestal sneller!
Wanneer u het wachten.........
(nee, niet op Jelle óf FBTO)

maar op rechtsraad überhaupt te lang gaat duren of u bent misschien eerder van het type ik-zoek-het-eerst-zèlf-wel-uit, dan heb ik hier een nuttige wegwijzer voor u:

Rechtwijzer
......een ongekwalificeerd FBTO-antwoord over de module "medisch".....

Inmiddels heeft een onbekende FBTO-er geantwoord, dat óók de woonverzekering?? bij FBTO gunstig is.......

De standaard reclameberichten betreffende de rechtsbijstandsverzekering gaan niet in op de gestelde vraag en zélfs dát mag ik niet openbaar maken (zonder toestemming), want het zou om vertrouwelijke informatie gaan. Het is niet meer dan gekopiëerde zinnen uit een verkoopprospectus.......

Ik heb per ommegaande gevraagd aan deze onbekende om de vraag eens wèrkelijk te lezen en mij tevens toestemming te geven om te publiceren.......

Treurige resultaten.......
......uitleg over de € 25,- module FBTO-medisch
gezien op de website


    
Rechtsbijstand Module Medisch 
 
Je raakt buiten het verkeer gewond. Bijvoorbeeld door een kapotte stoel in het theater. Of een arts maakt een fout. Waar heb je dan recht op? Wij helpen je. Dat doen we met de module Medisch.

Met de module Medisch krijg je juridische bijstand in de volgende gevallen:

    Je raakt gewond buiten het verkeer.
    De arts maakt een fout. Je hebt daardoor letsel.
Dat was het dan, wat mij betreft........

Inmiddels werkt Independer zich uit de naad om veertig rechtsbijstandsverzekeringen vergelijkbaar te maken (en ik heb er zélfs nog meer gezien die hier niet eens verschijnen). Mijn FBTO-verzekering heb ik eens naast Centraalbeheer gelegd en vraag me uiteindelijk af, waarom de voorwaarden niet kunnen worden samengevoegd waardoor deze lijdensweg van vergelijken aan consumenten bespaard kan blijven.
Hier blijf ik bij eerder gemaakte opmerkingen over de ooit totaal egoïstisch en naief uitgedachte verschillende spoorrailsbreedtes, die stoomtreinmaatschappijen vroeger tegen de concurrentie moesten beschermen.......
Over 20 jaar komen de verzekeraars er misschien achter, dat ze zich óók met absurde nevelgordijnen hebben beziggehouden.

Zoals de hypotheekadviseurs zojuist 2% gunstiger aanbieden vanuit Duitsland, zullen alle verzekeraars met dezelfde nevelgordijnenwegblazers te maken gaan krijgen.........dat heet marktwerking en zal straks europees of mondiaal een feit gaan worden.

Zoek-het-zelf-maar-uit is ondanks het voorgelegde monnikkenwerk van Independer nog steeds mijn eindconclusie. Mensen kiezen maar wat uiteindelijk, worden bij nader inzien dan toch weer ontevreden en stappen over, waaraan de vergelijkingssite weer verdient.

En daarmee ben ik na veel geduld en vooral na het tevergeefs wachten op een antwoord van Onderling.nl en FBTO "een gescheiden meedenker". Mijn mening over de branche is na intensief informeren en publicatie op Onderling.nl geen milimeter in een positieve richting gerukt........eerder in tegendeel. Het is nog veel rommeliger dan ik voorheen had verwacht.........

Voor de aanhouders die hun rechtsbijstandsverzekering tóch willen vergelijken:

Rechtsbijstandverzekering? Vergelijk ruim 40 rechtsbijstandverzekeringen - Independer.nl
Reputatie 1
@Jelle, ik wens je wéér een prettig weekend. Ik heb je deze week niet op Onderling gezien........Ter informatie: intussen heb ik mijn vraag direct aan FBTO gestuurd en hoop begin volgende week iets te horen. Op twee benen loopt het meestal sneller!

Dank je wel Hansje!

Ik heb de afgelopen 2 weken genoten van een welverdiende vakantie. Wat natuurlijk niet wil zeggen dat de rest stil is blijven staan! We hebben aan de persoon die hier over de rechtsbijstand gaat gevraagd om een antwoord te formuleren. Tot we dat van hem gekregen hebben, moeten wij helaas ook gewoon wachten.
http://leef.inaandacht.nl/files/2011/08/wachten.jpg
Hier gebeurt nu precies wat het verzekeren zo ondoorzichtig maakt.......

Je vraagt iemand binnen een verzekeringsmaatschappij om een toelichting. Die weet het niet en moet dus verder vragen aan een productmanager, die overigens zélf dit product heeft ontwikkeld, maar óók weer moet doorvragen bij zijn eigen aanbieder. Daar moet óók weer precies uitgezocht worden wat er is afgesproken ....of juist niet!

Inmiddels reageert de klantendienst ook helemaal hulpeloos en tenslotte wordt de communicatie gewoon afgeknepen.

Dus ga je ook maar eens bij de concurrentie  kijken, een dodelijke fout voor beide parteien. Hier zijn op het oog dezelfde commerciële uitingen, maar weer geheel afwijkende voorwaarden.....zoals wél/niet hulp/mediation bij echtscheiding......daarvoor valt een ander, ook interessant voordeel, juist weer weg! Dus moet je persoonlijke situatie getoets worden aan de aangeboden voorwaarden.......bij meer dan 40 polissen......??
Hier lijkt me (nogmaals) duidelijk een klantvriendelijke kans te liggen voor matchen of configureren van voorwaarden.

Inmiddels begint Independer reclame te maken in blogs voor de geïntegreerde rechtsbijstandsverzekering, bij voorbeeld bij de inboedelverzekering/woonverzekering en de autoverzekering.........help.......weer wat anders!

Ik dacht, ik stel een simpele vraag........
maar kom lopend mijn onderzoek steeds meer in een mallemolen en dan kom je uiteindelijk tot de conclusie, dat niemand klaarblijkelijk bereid is om aan dit moeras van voorwaarden een klantvriendelijk einde te maken. Marktwerking ten top, alles is transparant en overzichtelijk. Helaas kom je met drie minuten en een paar kliks alleen maar tot een verzekering, wanneer je bereid bent dit "blindelings" uit te voeren. De ellende komt wanneer later bij een claim blijkt, dat de werkelijkheid contractueel niet met je verwachting overeenkomt. Eindeloos Onderling-cases op voorraad!

Het thema "hoe kunnen we betrouwbaarder en klantvriendelijker worden" is een thema van klaarblijkelijk een geheel andere afdeling, die bij het tot stand komen van producten duidelijk geen ene moer te vertellen heeft.

Water naar de zee dragen is een toepasselijke spreuk.....dweilen met de kraan open óók.

Ik loop risico's met verzekeraarsadvocaten te kunnen worden geconfronteerd, wanneer ik zou beweren, dat hier toch misschien een systeem achter zit, daarom laat ik dit maar open..........en wacht tot ooit iemand deze kraan kan dichtdraaien en begonnen kan worden om dit voorwaardenmoeras droog te gaan leggen.

Met grotere lettertypes en minder verzekeraarstaal schiet niemand werkelijk iets op, wanneer de complexiteit tot afneiging bij consumenten leidt. Doe de test van het KKV eens.......30 minuten heb je nodig om de testvragen op te zoeken in de verzekeringsvoorwaarden........een test voor profi's!......niet voor leesluie klanten zoals ik!

Hoewel ik met een positief/constructieve instelling ben gaan "onderlingen", moet ik afstand nemen van alle cosmetische ingrepen in de op zich al zo verdeelde branche, die op allerlei publiekelijk toegankelijke internetkanalen chaos en onmacht demonstreerd en tegelijkerijd de zwarte Piet in allerlei richtingen blijft uitdelen.

Ik hoop en wens alle verzekerden, dat ze hun verzekering, om meerdere redenen, nooit nodig zullen hebben.
Prognose.......digitale druk,
waarbij voor mij de rechtsbijstandsverzekering al een complexe verzekering is:Verzekeringsmarkt zwicht voor digitale druk - Emerce
Reputatie 3
Hallo Onderlingers, 1-De "medische" module, zo is mij bij navraag bij een willekeurige verzekeraar verteld,(Nederlanden van Nu van Generali) zit bij ons gewoon in de standaard-verzekering om te kunnen verhalen op derden/leveranciers, waartoe zorgverleners ook behoren. 2-Susan Samson antwoordde al vanmorgen vroeg intussen: Beste Hans, Ik ben er ook even ingedoken. De module Medisch bij FBTO geeft dekking voor het volgende: Schadevergoeding jegens aansprakelijke derden als gevolg van medisch handelen en als gevolg van van door derden veroorzaakt letsel bij een ongeval buiten verkeersdeelname. Dus in het kort, ongevallen die niet in het verkeer plaatsvinden en medische fouten. Deze dekking zit bij bijna alle verzekeraars gewoon in het basispakket het gaat in die gevallen namelijk gewoon om het verhalen van schade op iemand anders. Nu zijn we allemaal benieuwd, waarom er een extra module "medisch" bestaat bij FBTO. Misschien sturen jullie deze Topic eens door naar FBTO. De FBTO-manager kan er een promotie-verhaal van maken. Het antwoord wordt als reactie onder de blog van Susan Samson van Independer geplaatst.


Goedemiddag Hansje,

Zoals beloofd een antwoord op je vraag `Waarom bestaat er een extra module Medisch bij FBTO?`.

FBTO heeft geen standaard basisdekking in haar rechtsbijstandverzekering. FBTO wil de klant zoveel mogelijk keuzevrijheid en flexibiliteit bieden. Ook binnen de FBTO Rechtsbijstandverzekering. De FBTO Rechtsbijstandverzekering kan je opsplitsen in diverse thema’s: Verkeer, Inkomen, Consument & Wonen en Medisch.

Op die manier kunnen we de juiste module als tip meegeven aan de klant om bij te sluiten bij het te verzekeren thema zoals de module Verkeer bij de FBTO Autoverzekering. De klant bepaalt voordurend zelf of hij het betreffende onderdeel van de rechtsbijstandsverzekering wil sluiten.
Fokelien.......

Ik blijf bij mijn these, dat de doorsnee consument, waaronder ik behoor, hier nooit meer uitkomt. Verschillende railsbreedtes aanleggen en steeds maar rookgordijnen optrekken met de argumenten van keuzevrijheid voor de consument..........lees de laatste zin van de Independer-directeur nog eens na in de voorlaatste post.......ook hij verdedigt zijn core-business met alle hevigheid.
Ikzelf stop met protesteren tegen allemaal oneigelijke argumenten. Het zou allemaal eenvoudiger gaan worden........

"Zoiets (gezamelijk inkopen) ligt voor verzekeringen niet voor de hand: daarvoor zijn de individuele premies te verschillend."


Verzekeringsmarkt zwicht voor digitale druk - Emerce
Annemarie van Gaalen, het nieuwe PR-boegbeeld voor de verzekeraars geeft tenslotte nog een praktische TIP.........wees asservatief

"Wanneer je er niet uitkomt, ga dan met een thermosfles koffie naar de verzekeraar toe en blijf er zitten tot je een antwoord op al jouw vragen hebt gekregen....!"
Maak echter niet deze fout.......want lenen en advies kost geld:

http://antwoorden.zeker.com/463347/ik-heb-mijn-verzekering-over-laten-sluiten-en-moet-daarvoor-500-euro-betalen-aan-northwestbelachelijk/Ik wens jullie allemaal sterkte!
A propos.........

Krijg ik zojuist van FBTO eindelijk (een niets-zeggend) antwoord op de weken geleden gestelde vraag betreffende de Topic-vraag over de module "medisch" ect.

Sorry er zijn bij ons mails "verdwenen". We zullen u zo snel mogelijk een antwoord sturen........

Ik heb inmiddels al driemaal op verschillende tijdstippen en met van elkaar afwijkende onderwerpen geen antwoorden gekregen. Het klinkt nu ongeloofwaardig.....óf het is technisch een rommeltje.....in ieder geval worden vragen van klanten niet gelezen/beantwoord. Ik heb geen vragen meer en op de knop DELETE gedrukt.

Reageer