Vraag

Aansprakelijkheidsverzekering voor moeder in het verzorgingstehuis opzeggen?


  • Anonymous
  • 0 reacties
Frans, ik vond deze vraag op zeker.com en heb in het gevoel, dat dit een eitje voor jou is. Omdat het antwoord op Zeker.com niet tevredenstellend is, nu de vraag aan jou hierop een verbintelijk antwoord te geven. Hebben verzorgingstehuizen (en welke instellingen soms nog meer), inderdaad collectieve verzekeringen zoals hier bedoeld?......en.....kunnen onze evtl. betroffen community-leden hierdoor de premie "sparen"? M.a.w. wordt hier soms massaal dubbel premie betaald?

Ik vind de strekking van dit soort vraag-en-antwoord met nieuwe informatie interessant, naast het plaatsen van gelopen cases. Vooral praktisch en dit is misschien weer een meerwaarde voor Onderling.nl, die in dit geval i.p.v. klanten kunnen winnen, klanten kunnen verliezen, maar we wilden "eerlijk zijn"!

http://antwoorden.zeker.com/456600/heeft-mijn-moeder-nog-een-aansprakelijks-verzekering-nodig-nu-is-opgenomen-in-een-verzorgingshuis/

29 reacties

Frans, ik vond deze vraag op zeker.com en heb in het gevoel, dat dit een eitje voor jou is. Omdat het antwoord op Zeker.com niet tevredenstellend is, nu de vraag aan jou hierop een verbintelijk antwoord te geven. Hebben verzorgingstehuizen (en welke instellingen soms nog meer), inderdaad collectieve verzekeringen zoals hier bedoeld?......en.....kunnen onze evtl. betroffen community-leden hierdoor de premie "sparen"? M.a.w. wordt hier soms massaal dubbel premie betaald?

Ik vind de strekking van dit soort vraag-en-antwoord met nieuwe informatie interessant, naast het plaatsen van gelopen cases. Vooral praktisch en dit is misschien weer een meerwaarde voor Onderling.nl, die in dit geval i.p.v. klanten kunnen winnen, klanten kunnen verliezen, maar we wilden "eerlijk zijn"!

Heeft mijn moeder nog een aansprakelijks verzekering nodig nu is opgenomen ...- 1- Ik vind hierover nog een vage CVZ-informatie, waaruit blijkt, dat dit in ieder geval niet landelijk en georganiseerd geregeld is..........

Verzekeringen
"Ieder is verantwoordelijk voor het verzekeren van zijn eigen risico’s. De instelling is verantwoordelijk voor de verzekering van de opstal en inventaris voor zover zij daar eigenaar van is. De verzekerde is verantwoordelijk voor de eigen aansprakelijkheidsverzekering, verzekering van de eigen inboedel, zorgverzekering en dergelijke. De meeste instellingen bieden de mogelijkheid om tegen betaling gebruik te maken van een collectieve verzekering."


- 2- ....en plak de website van een geheel toevallig uitgesorteerd verzorgingstehuis erbij.......waarop de verzekeringskwestie wordt aangesproken......

http://www.destilen.nl/ons-aanbod/wonen-in-de-stilen#WA-verzekering


- 3 - Zijn er al lezers, die dubbele betaling hebben kunnen vaststellen?

- 4 - Stel uw vragen..........
Badge
Hans,

Ik zie deze vraag nu pas voor het eerst. Volgens mij staat hij ook in de verkeerde Rubriek en ik vraag me af waarom moderators dat zelf nog niet geconstateerd hebben.

Maar goed, ik heb over het onderwerp wel een mening en die is als volgt:

Allereerst, we onderscheiden op dit gebied in Nederland globaal vier woonvormen.

- Je woont zelfstandig

- Aanleunwoning. Je woont daar in principe zelfstandig. Je buitendeur is vaak binnen het gebouw en je hebt ook Gemeenschappelijke ruimtes voor je sociale contacten. Bewoners leren elkaar ook redelijk kennen want je komt elkaar regelmatig tegen bij Hoofdingang, brievenbus, fietsenstalling, in de lift, in de Gemeenschappelijke wasruimtes (ik bedoel hier de ruimtes waar gemeenschappelijke wasmachines staan) enz. Er worden ook Gemeenschappelijke activiteiten georganiseerd zoals sjoelen, darten, koffie drinken, feestavonden enz.

- Verzorgingshuis. Je woont in principe nog zelfstandig maar ondersteunende (geneeskundige) hulp is nooit ver weg.

- Verpleeghuis. Je hebt je zelfstandigheid goeddeels verloren. Je kunt niet meer voor je zelf zorgen en dat wordt dan ook voor je gedaan.

Ik vind dat iedereen een aansprakelijkheidsverzekering moet hebben ook als het tehuis zelf een aansprakelijkheidsverzekering heeft.

Jouw link zegt: ‘De Stilen heeft voor de bewoners een Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering (W.A.) afgesloten voor mogelijke schade aan derden. Deze verzekering is alleen binnen De Stilen geldig. Het is dus belangrijk dat u zelf ook W.A. verzekerd blijft voor bijvoorbeeld calamiteiten buiten het huis. Deze verzekering moet u zelf afsluiten.’

Met andere woorden. Je bent alleen binnenshuis gedekt. Toevallig weet ik ook dat dergelijke aansprakelijkheidsverzekeringen vaak een secundaire dekking hebben voor de bewoners. Met andere woorden, als een bewoner een primaire AVP heeft dan gaat die ten allen tijde voor. Maar mocht je die als demente bejaarde niet hebben afgesloten of is de premie door je dementheid niet betaald of hebben je familieleden goed bedoeld maar ten onrechte al je verzekeringen beëindigd, dan toch heb je dekking, echter wel  binnen het raam van de polis zoals hier de locatie.

Maar nu ga je op een gegeven moment een dagje met je familie weg, of je gaat met je scootmobiel even naar de supermarkt want je kunt niet meer ver lopen. Op je onvaste benen struikel je, je valt en toevallig val je net tegen een medisch specialist aan met een salaris van een half miljoen die door jou een dwarslaesie oploopt omdat hij totaal niet bedacht was op de aanraking met jou.

Je voelt hem al aankomen….. je hebt dan je aansprakelijkheidsverzekering hard nodig.
‘Ja maar’ roep je dan, ik ben toch niet aansprakelijk? Ik ben wankel ter been maar dat is niet onrechtmatig. Ook in gevallen waarin je ten onrechte aansprakelijk wordt gesteld biedt een AVP dekking. Een aansprakelijkheidsverzekering is er dus niet alleen voor terechte aansprakelijkstellingen maar zeker ook voor onterechte aansprakelijkstellingen.  

Tot slot, hoewel je in mijn voorbeeld dan niet onrechtmatig hebt gehandeld ben je volgens de wet toch aansprakelijk en wel conform artikel 6:165 lid 1 BW welk artikel zegt: ‘De omstandigheid dat een als een doen te beschouwen gedraging van een persoon van veertien jaren of ouder verricht is onder invloed van een geestelijke of lichamelijke tekortkoming, is geen beletsel haar als een onrechtmatige daad aan de dader toe te rekenen’.

Dus Hans, het is inderdaad een eitje voor mij maar als je ooit in die positie komt kies dan toch maar eieren voor je geld en hou die AVP aan. 
@Frans. Bedankt voor de duidelijke uitleg en hoop, dat ook anderen (betroffenen) hiermee hun voordeel kunnen doen.
Eerst had ik aangenomen dat je een shag-import was begonnen en daar druk mee was.......maar ik was me van geen kwaad bewust, toen ik deze Topic hier plaatste. Inmiddels ben ik door Leah gesommeerd om niet meer dan drie keer op mijn eigen Topic te reageren........dus........de "voorwaarden" verbieden me hier ooit nog eens op terug te kunnen komen.

Ik kan het woord "voorwaarden" inmiddels sowieso niet meer uitstaan en op een democratisch ingericht Forum zijn ze helemaal totaal belachelijk......
Badge
Hans, graag gedaan.

Wow, dat is heavy van Leah. Verder onthou ik me van een mening daaromtrent behalve dit: het is een makkelijk te vergeven klein foutje maar volgens mij valt dit item onder 'Rechten en Aansprakelijkheid' en niet onder 'Verzekeringen Algemeen'. 

Ik heb het druk met veel dingen. Één daarvan is dat ik binnenkort inderdaad even naar Begië heen en weer rij om daar shag te gaan halen.  Aanleiding is dat het de overheid in zijn paniek heeft behaagd om de prijs van mijn pakkie shag wederom te verhogen van € 6,80 voor 55 gram tabak naar € 7,20 voor 50 gram tabak. En als ik dan toch in België ben dan tank ik daar gelijk even. Diederik Samsom heeft ons zojuist opgeroepen om geld te laten rollen. Wel Diederik, gaan we doen ....... in België. 

Ik zal je nog wel laten weten hoe het is afgelopen.

 
Reputatie 3
@Hansje,

Het valt ons op dat je vaak meerdere reacties achter elkaar plaatst. Een topic heeft als doel om met elkaar in gesprek te gaan en is niet primair voor het verzamelen van informatie. Zou je niet meer dan 3 keer achter elkaar op hetzelfde topic willen reageren, zodat andere leden er mogelijk ook op kunnen reageren.


Heren,

Zoals jullie hierboven kunnen lezen heeft Leah aangegeven niet meer dan 3x achter elkaar te reageren op hetzelfde/of je eigen topic. Hierdoor wordt de mogelijkheid voor andere communityleden niet gestimuleerd om ook mee te praten of discussiëren.
Reputatie 3
Zoals Frans terecht aangeeft hoort dit topic thuis onder `Rechten en aansprakelijkheid`. Ik heb deze dan ook verplaatst. Bedankt voor je oplettendheid Frans!
De overige forumleden resp. meelezers, die menen niet te mogen/kunnen meediscussiëren mogen mij nu en hier wegstemmen..........
Badge
Oeps,

Beste Hans,

Zoals ik al eerder heb aangegeven heb ik hier 'geen mening' over en die 'geen mening' luidt als volgt: 

Nu ik ook de andere kant heb gehoord en er dus sprake is van hoor en wederhoor geef ik ze wel een beetje gelijk.

Weet je Hans, jij zou over mij onmiddellijk kunnen zeggen dat ik het ook doe. Ook ik ben in items betreffende de Zorg nadrukkelijk aanwezig geweest en ook met meer dan drie keer, zie bijvoorbeeld  
https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/zijn-toe-nieuw-systeem-de-zorgverzekering-475/index2.html

en

https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/de-toekomst-de-zorg-voor-60-plussers-450/

Wat is dan het verschil tussen jou en mij oftewel waarom krijg ik zo'n mededeling niet en jij wel? Ook in die items reageerden mensen soms niet op mij en dan ging ik (na enige tijd) gewoon verder. Volgens mij zou het hem wel eens hier in kunnen zitten. Ik spaar dingen op, zoek dingen uit, componeer dat tot één groot verhaal en reageer dan. Maar veel van die posts van mij zou ik ook kunnen verdelen in misschien wel 10 posts. Het gevolg is dat het rommelig wordt en dat het mensen niet uitnodigt om te reageren. Die denken wellicht, oh dat item is van hem dus daar mag ik niet op reageren. We hebben ook nieuwkomers hier en dat zijn niet allemaal door de wol geverfde guru's die inmiddels weten waar Abraham op deze site de mosterd haalt.

Het gaat ook om doel en middel. Voorbeeld: ik zit (nog) in een uitkeringssituatie. En ik heb ook al een keer een zogenaamde maatregel gehad, dat wil zeggen dat ik een maand geen uitkering heb gekregen. De specifieke reden was dat ik geweigerd heb om aan de Nederlandse 'Arbeitseinsatz' mee te doen. Dan heb je de Gemeente, die proberen uitkeringstrekkers weer zo snel mogelijk aan het werk te krijgen. Mensen aan het werk helpen is echter niet het doel, daar ben ik inmiddels achter. Doel is om mensen uit de uitkering te gooien en het aan het werk helpen is een middel daartoe. Thans heb ik een Ombudsmanklacht in voorbereiding want ze zijn nog niet van mij af maar dat is een verhaal apart.

Wat zeggen de moderators nu, wat bedoelen ze en wat willen ze nu echt? Ik denk dat het doel is te voorkomen dat elk topic vol komt te staan met alleen posts van jou met daartussen misschien een enkele verdwaalde post van een ander die ook even met euvele moed dacht de stoute schoenen aan te kunnen trekken. Het middel is dat ze jou vragen om niet meer dan drie posts achter elkaar te planten.

Moet jij nu op precies dezelfde manier gaan posten als Frans den Oudsten omdat die het kennelijk allemaal zo perfect doet? Nee Hans, want jij bent Hansje met al jouw unieke mogelijheden en talenten en ik ben Frans die het ook op zijn eigen wijze (en ik bedoel eigenwijze) manier doet.

Misschien is het juiste woord 'doceren'. Vorm je een mening over een onderwerp, maak daar een WORD-document van (en daar mogen ook best 'links' in staan), en post die post dan in één post. Ik denk dat als je het zo doet je over een tijdje zult merken dat de moderators helemaal niet zo streng zijn als ze nu over komen. 

Tot slot: ik heb de wijsheid zeker niet in pacht en over mijn manier van posten is wellicht ook wat te zeggen.

Als laatste, je hebt je natuurlijk meer dan eens een beetje laatdunkend uitgelaten over het gehele gebeuren hier en ook ik zeg natuurlijk ook wel eens wat zoals bij mijn eerste post in bijvoorbeeld: https://forum.onderling.nl/rechten-aansprakelijkheid-20/hond-verliest-oog-door-kat-wie-aansprakelijk-667/

Maar ook hier is het toverwoord: doceren en niet constant.

Hans, dit is mijn mening zou Mr. Frank Visser zeggen en hiermee zult u het moeten doen. 🆒


PS. Ik vind dat je soms met hele zinnige aanvullingen komt dus van mij hoef je niet weg!! 

 

   
@ Frans. Bedankt voor de reactie. Natuurlijk heb ik inmiddels meegekregen, dat het verzamelen van informatie door alleen links te plaatsen, niet tot reacties animeerde...........tenminste niet direct op het forum. Daarentegen zie ik, dat bij bepaalde thema's veel lezers "volgen". Het systeem laat niet toe deze gastlezers nader te onderzoeken, deze lezers wensen zich niet te identificeren. Ik heb meerdere aanwijzingen, dat "neergezette" thema's buiten Onderling om toch als zaadjes hebben gewerkt en vervolg deze ontwikkelingen. De wens om tot meer "onderlinge" communicatie te komen is, direct na het uitspreken ervan door Onderling in vervulling gegaan en wij hebben aardig zitten bomen......onderling, want niemand heeft zich ingeschakeld. 1.500 en nog wat  leden is absoluut geen interessante vijver om in gaan te vissen.....maar daar hamer ik al een jaar lang (zonder succes) op.

Later ben ik meer de weg gegaan van onderzoeker. Een recent voorbeeld is de laatste Topic, waarbij het bestaande product Rechtsbijstandsverzekering van FBTO onder het vergrootglas gelegd wordt vanuit de praktijk en de intentie is niets minder dan evtl.praktische verbeteringen aan te brengen. Niets anders doet Onderling.nl voor FBTO.
Uiteindelijk zet ik mijn mogelijkheden in de zin van FBTO in........en wordt nu "opgehangen" als een stoorfactor. Hierdoor wordt tenminste het forumgedeelte Onderling.nl contra-productief, alleen ze weten/snappen het nog niet.

Ik ben inmiddels stemberechtigd-lid van de Verzekering Achmea geworden en ook hierover wilde ik een ervaringstopic inrichten zonder linkjes en zo. Nu laat Onderling.nl vrijwillig achter me en niet alleen omdat het (eindelijk) fietsweer gaat worden, maar omdat  Achmea op zich, is een interessanter object is. Achmea begint inmiddels onze hele maatschappij te "bemoederen" met een razend tempo en zeer grote invloed.

€400-500 miljard beleggingsgeld van de verzekeraars zijn natuurlijk interessant voor onze pleite-regering............en daardoor krijgen verzekeraars niet meer invloed, ze nemen het momenteel gewoon:

"Het gevaar komt misschien van rechts, het gevaar komt misschien vanuit de verzekeraars?"

Nee, ik radicaliseer (nog) niet, maar de PVV-site houd ik al wèl vaker in de gaten..........


Jou wens ik nog veel plezier bij Onderling of elders, bedankt voor de debatten en vooral welgemeende sterkte bij de Ombudsman (de laatste eerlijke redding........?)

Oud-collega Hansje.

https://forum.onderling.nl/stel-vraag-2/juridische-hulp-door-de-rechtsbijstandsverzekering-moet-24-7-bereikbaar-zijn-682/#post10332
Reputatie 1
Dag heren,

Ik zal in deze ook even een korte reactie geven vanuit de moderators. Ik kan jullie vertellen dat Frans de spijker hier precies op de kop slaat. Wij hebben eerder al te kennen gegeven dat het niet wenselijk is dat er topics ontstaan die louter bestaan uit losse links met een zin erboven. Dit nodigt helemaal niet meer uit tot reageren.

Ik kan me wel voorstellen dat je enthousiast wordt als je volgers krijgt, Hans. Maar ik denk dat een platform als twitter daar meer geschikt voor is. En wat Frans hier ook zegt: je hoeft geen tweede Frans den Oudsten te worden.
Badge
Heren,

Ik laat jullie bij deze weten dat ik jullie gelezen heb tot aan hier maar dat ik er verder niet inhoudelijk meer op in ga om een paar redenen:

- Het is verder niet mijn taak om de site te bewaken, die taak is aan de moderators.

- Ik heb mijn zegje gedaan en daar hou ik het bij. Inhoudelijk heb ik er ook niets meer aan toe te voegen.

- Dit item ging over de wenselijkheid tot het hebben van een aansprakelijkheidsverzekering in een verzorgingshuis. Ook hier heb ik mijn zegje gedaan en ik heb geen reacties meer gezien die mij nopen tot verder inhoudelijk reageren.


Groetjes,


Frans den Oudsten
Badge
Zoals Frans terecht aangeeft hoort dit topic thuis onder `Rechten en aansprakelijkheid`. Ik heb deze dan ook verplaatst. Bedankt voor je oplettendheid Frans!

Graag gedaan uiteraard Fokelien maarre ............. Fokelien. Mijns inziens staat het item er nu twee keer in.  
Zoals Frans terecht aangeeft hoort dit topic thuis onder `Rechten en aansprakelijkheid`. Ik heb deze dan ook verplaatst. Bedankt voor je oplettendheid Frans! Graag gedaan uiteraard Fokelien maarre ............. Fokelien. Mijns inziens staat het item er nu twee keer in.


Hi Frans,

Wederom bedankt! Op de plek waar het topic oorspronkelijk stond bleef een verwijzing staan. Hierdoor zag je het topic op twee plaatsen staan. Ik heb de verwijzing verwijderd  🙂
Badge
Hans !!!!

Ik weet niet of je nog meeleest, al dan niet stiekum, maar ik ben inmiddels in België geweest. Als je nog wilt weten hoeveel ik verdiend heb en hoeveel de overheid door eigen toedoen heeft verloren, dan moet je even een sintje geven. 
Hoi Frans. Natuurlijk kijk ik af en toe nog mee........'t is uiteindelijk een beetje je kindje. Onderwijl heb ik overlegd, dat het aannemelijk is, dat de Onderlingers teruggefloten worden en niet kunnen reageren zoals ze het zouden willen, dus blijf ik uit beeld en blog intussen ergens anders.

Hoeveel de staat met haar belastingregels verliest weet ik niet, maar iedere bijkomende belasting werkt intussen contra-productief. Onlangs bleek weer, dat er dure auto's worden geïmporteerd, waarvan de luxe onderdelen separaat worden meegebrachrt, nadat ze in het buitenland eerst gedemonteerd werden..........

Misschien een thema voor een TOPIC?
Badge
Hoi Hans,

Om met jouw laatste zin te beginnen. Breek me de bek niet open over de staat en haar zucht naar geld om daaruit alle linkse hobby’s te bekostigen ten koste van de belastingbetaler en degene aan wie het ten goede zou moeten komen. Je kent het verhaal van mijn vader en de Hoge Eigen Bijdrage en dan heb je al gegeten en gedronken. Maar daar is deze site eigenlijk niet voor en daarom zal ík dat topic hier in ieder geval niet starten. Zelfs met deze reactie loop ik al het risico om off-topic te gaan maar goed, dat mag dan wel één keer want dat doen we anders nooit :D

Ik ben dus naar België geweest vanmorgen. Nou hoop ik dat ik geen stiekeme en voor mij nu nog onbekende snelheidsbekeuring ad € 90,- voor 5 km te hard rijden heb opgelopen want dan vermindert mijn onderstaande voordeel daarmee.

Mijn pakkie zware shag (merk doet er natuurlijk niet toe) was onlangs in Nederland verhoogd van € 6,80 voor een pakkie van 55 gram naar € 7,20 voor een pakkie van 50 gram en dat is voor mij de druppel geweest die mijn emmer heeft doen laten overlopen en dus ben ik naar België getogen. Daar heb ik allereerst 20 sloffen (lees: 200 pakkies) zware shag gekocht voor € 4,70 per pakkie. Vervolgens heb ik 20 doosjes vloei daarbij gekocht voor € 2,50 per doosje a 11 stuks (10 + 1 gratis) terwijl één pakkie vloei in Nederland € 0,30 kost. Lekker bakje koffie gedronken in de sigarenzaak waar ik was (ze hebben daar ook een soort barretje in de sigarenzaak) en daarna ben ik weer huiswaarts getogen maar niet nadat ik eerst even ben gaan tanken waarbij de vriendelijke Belgische dame van de sigarenzaak mij verwees naar het goedkoopste onbemande tankstation in het dorp. Voordat ik vanmorgen weg ging heb ik nog even gekeken wat een liter euro loodvrij hier kost en dat is € 1,73.9 en daarna ben ik naar België vertrokken met nog maar een kwart tank vol. Voordat ik weer uit het dorp vertrok heb ik mijn tank volgegooid met 42 liter euro loodvrij voor een prijs van € 1.48,9 per liter. De eerlijkheid gebiedt mij nog te zeggen dat ik bij mijn tankstation ongeveer 2 cent korting krijg vanwege een bepaald lidmaatschap zodat mijn ‘voordeel’ beperkt is gebleven tot  € 0,23 per liter en ik heb natuurlijk ook benzinekosten gemaakt om op en neer te rijden.

Mijn voordeelrekensom is derhalve als volgt:

€ 500,-     € 2,50 per pakkie shag a 200 stuks.  
€   16,-     € 0,80 per doosje vloei X 20
€      9,66 € 0,23 per liter X 42
----------- 
€ 525,66   Totaal
€   25,66   Af: globaal: heen en weer rijden naar België
              __ 
------------- 
€ 500,-      Totaal voordeel


Uitgaande van een normale prijs (€ 1,- voor een liter benzine en € 2,- voor een pakkie shag) zonder abnormale belastingen heeft dat de Nederlandse Staat ongeveer € 1270,- gekost. En om nou een idee te krijgen wat de benzine in de ons omringende landen kost, zie deze link waaruit blijkt dat de benzine (ook inclusief belastingen) in bijvoorbeeld Lusemburg al 27% minder kost.

UnitedConsumers: Brandstofprijzen in Europa

Ben ik nu trots op me zelf? Nee, in het geheel niet maar zelfs de Belgen die ik sprak daarover hadden het al over ‘het schandalige’ in Nederland (en de mooie toespraken van Geert Wilders:D). Zelfs in Belgie scoort Geert Wilders hoog! Ook ik zou willen dat het anders was hier maar zolang deze overheid de juiste prioriteiten niet kan stellen en nog steeds de juiste volgorde niet hanteert bij het belastinggeld uitgeven (eerst het nodige, dan het nuttige, dan het aangename) laat ik me nu niet langer bestelen als ik dat kan voorkomen. En ik denk dat de overheid niet in de positie is om mij iets te verwijten.

Eerst kleedt deze overheid haar bevolking financieel uit tot op het bot onder de noemer dat zij(!) moeten bezuinigen en vervolgens roept onze kernfysicus en zelfbenoemde econoom Diederik Samsom dat geld moet rollen om de economie weer aan de praat te krijgen.

Vrijmaken stamrecht bv gelden als oplossing voor de crisis ? - Nieuws item - Gouden Handdruk Specialist

‘Het geld dat aanwezig is in de samenleving moet uitgegeven worden’ roept hij waarbij het kennelijk niet doordringt dat, zo er al geld is achtergebleven bij mensen, diezelfde mensen dat achter de hand houden om de volgende bezuinigingsmaatregelen te kunnen overleven.  

Uit het artikel blijkt ook dat hij zijn begerige ogen nu onder andere heeft gericht op de ontslagvergoedingen: ‘Via belastingvoordelen moeten we stamrecht bv houders verleiden het stamrecht kapitaal eerder te consumeren’, aldus Samsom.

Dat een ontslaguitkering eigenlijk een schadevergoeding en compensatie is voor mensen wiens carrière en pensioenopbouw plotseling kort gesloten is gaat waarschijnlijk volledig langs onze zelf benoemde 'econoom' heen.

De andere kant: Doe me eens een voorstel Diederik? Doe me een aanbod wat ik niet kan weerstaan. Als je me aanbiedt om aan jou 10% te betalen van mijn bruto ontslagvergoeding nu(!) op voorwaarde dat 90% netto aan mij vrij valt dan beloof ik je dat ik ernstig ga nadenken. Moet je natuurlijk wel al je charmes in de strijd gooien om me te verleiden en nee, dat is geen seksueel getinte opmerking want ik ben een overtuigde hetero. :D
Als je het goed doet dan loop je de kans dat ik met mijn vrijgevallen netto stamrechtuitkering hetzelfde ga doen als een poosje geleden met mijn vrijgevallen spaarloontegoed. Die staat ook nog steeds op rente.     

Afsluitend, nee, spijt en wroeging heb ik niet. Niet bij deze overheid die hard op weg is om de titel ‘slechtste kabinet ooit’ in de wacht te slepen. Bovendien voldoe ik aan de smeekbede van deze overheid: Geld moet rollen, welnu, dat heb ik gedaan ........ in België.

PS. Zie je Hans, het kan ook in één post. 
Badge
Ik vergat nog wat: De Belgische pakkies shag die ik heb gekocht bevatten ook 50 gram.
@Frans. Schoolvoorbeeld voor alle rokers en belastingontwijkers.


Volgens de theorie van de moderators, gaan hier nu community-leden wèl op reageren........

afwachten en intussen 200 pakkies shag roken.........tenzij je ze gedeeltelijk doorverkoopt 🆒


Lees vooral de reacties in het telegraaf-artikel van gisteren........

http://www.telegraaf.nl/overgeld/belastingen/21708373/___Overheid_en_burger_verstikken_elkaar___.html

Behoorlijk off-topic.
Badge
Het is toch niet te geloven dat er daar in dat Brussel Europarlementariers € 25.000,- per maand netto zitten te verdienen en daarbij niet in staat zijn om de prijs van een liter benzine of een pakje shag in de Benelux gelijk te krijgen.

En de smoezen bij dit alles zijn weer tenen krommend: men wil de economische crisis niet doorschuiven naar de toekomst als erfenis voor onze kinderen, althans dat is de theorie want dat bekt lekker. Ja, leuk verhaal, maar als je nu al van alles laat vrijvallen (zoals de ontslaguitkeringen) dan hebben toekomstige generaties daar economisch gezien in de toekomst natuurlijk weinig aan. En als je nu de pensioenopbouw voor jongeren terug schroeft van 2.25% naar 1.75%, met de enkele bedoeling dat ze nu(!) over die 0.5% extra inkomstenbelasting kunnen heffen, dan doe je die toekomstige generatie daar natuurlijk ook weinig plezier mee als straks blijkt dat die tot 70 jaar moeten door werken om nog een beetje behoorlijk pensioen te kunnen opbouwen of ....
gebruik moeten gaan maken van de derde pijler als de regering daar althans ook niet een stokje voor steekt. Hoe bedoel je, de gevolgen van de crisis niet doorschuiven naar toekomstige generaties?

Ik krijg hier echt de kriebels van bij zo veel onkunde.


  
Badge
@Frans. Schoolvoorbeeld voor alle rokers en belastingontwijkers.


Volgens de theorie van de moderators, gaan hier nu community-leden wèl op reageren........

afwachten en intussen 200 pakkies shag roken.........tenzij je ze gedeeltelijk doorverkoopt 🆒


Lees vooral de reacties in het telegraaf-artikel van gisteren........

'Overheid en burger verstikken elkaar' - Alles over uw belastingaangifte en belastingtips op OverGeld.nl [Belastingen]

Behoorlijk off-topic.


Hans,

Dat is een leuk Telegraaf artikel maar roept bij mij de vraag op: Hoe vaak kun je één proefballon eigenlijk oplaten? Want een dergelijk verhaal hebben we al eerder gezien en gehoord, onder andere in dit item https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/de-toekomst-de-zorg-voor-60-plussers-450/

Daarbij plakte ik al een link van proefballon poging 1: Hulpbehoevende oudere moet meer investeren in zorg - AD.nl en daarbij schreef ik de volgende tekst:

'Het laatste advies is om mensen rond hun 60e levensjaar een zorgverklaring te laten ondertekenen. Daarin kunnen mensen aangeven hoe ze de verzorging tijdens hun latere leven voor zich zien en hoe ze die willen bekostigen.

Het moet toch niet gekker worden in dit land. Door overheidswanbeleid is het gehele zorggebeuren volstrekt en helemaal uit de klauwen gelopen. Want dat de vergrijzing er aan kwam wisten we 40 jaar geleden ook al. De baby-boomgeneratie heeft dit land welvarend gemaakt maar nu zij dadelijk gaan rusten na gedane arbeid kunnen ze vervolgens de boom in? Ik ben thans 58 jaar oud dus ik loop ook al aardig naar de zestig jaar toe. En dus mag ik over drie jaar volgens de wijsneuzen van de RVZ een verklaring tekenen hoe ik mijn eigen zorg wil regelen als ik straks hulpbehoevend word. Eigenlijk zegt men, wij als overheid hebben hopeloos gefaald door niet jaren geleden al te reserveren maar te werken volgens dat verfoeide omslagsysteem waarmee wij ook de AOW al bijna om zeep hebben geholpen. En nu mogen wij dat falende overheidsbeleid gaan oplossen als wij straks 80 jaar zijn?' Einde citaat.

Het artikel in de Telegraaf is dus een aardig artikel maar niet werkbaar. Immers, volgens het artikel kan de samenleving alleen zelfredzaam worden als de overheid haar bemoeizucht staakt en financiële ruimte biedt, onder meer via lagere belastingen. Er worden dus drie zaken genoemd in het artikel als voorwaarden: De overheid moet haar bemoeizucht staken, financiële ruimte bieden en overschakelen naar lagere belastingen en dat zijn exact drie voorwaarden waartoe deze overheid niet in staat is.

Wederom een proefballon dus die snel zal knappen. Want dat krijg je alleen voor elkaar als dergelijk zaken keihard in wetten worden vast gelegd. Immers, als je dat niet doet dan krijg je een overheid die ons zelfredzaam verklaart en zich vervolgens overal uit terug trekt......... tot ze weer geld nodig hebben en dan blijft er van die financiële ruimte en lagere belastingen weinig meer over. Bovendien, hoe is het voorstel anders dan wat de overheid nu al doet? Ze trekken zich al overal uit terug en wij moeten al steeds meer eigen risico's en eigen bijdragen betalen en heb jij al ergens een belastingverlaging gespot?

Op Wikipaedia is meer te lezen over die RMO die 2006 al tenauwernood heeft overleefd als gevolg van de bezuinigingsdrift van de overheid. Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling - Wikipedia

Hadden ze het maar gedaan want als dit het beste is waar die RMO mee kan komen dan hoeft het voor mij niet. Wellicht is dit een poging om zelf te overleven want waarschijnlijk staat er weer een evaluatie van die exerne commissie voor de deur.
@Frans, mijn aanbeveling was niet primair om het Telegraaf-artikel zelf te lezen, maar de reacties op het artikel.....
zó voelt de doorsnee lezer het aan......de regenten en wij!

Dit vind ik overigens ook een goeie blog over betuttelingen:

http://www.artsennet.nl/opinie/artsen-blogs/Michael-van-Balken/Blogbericht-Michael-van-Balken/134029/Machtmea.htm
Badge
@Frans, mijn aanbeveling was niet primair om het Telegraaf-artikel zelf te lezen, maar de reacties op het artikel.....
zó voelt de doorsnee lezer het aan......de regenten en wij!

Dit vind ik overigens ook een goeie blog over betuttelingen:

[Blog Michael van Balken] Machtmea


Ja, en hoeveel van die reacties onder het Telegraafartikel stralen enthousme uit over deze overheid?

By the way, zie ik je zaterdag 21 september in Den Haag?
http://www.tekenverzetaan.nl/demonstratie
.......ik houd niet van mensenmassa's, hier niet en ook niet op het strand!!
Badge
Het is toch niet te geloven dat er daar in dat Brussel Europarlementariers € 25.000,- per maand netto zitten te verdienen en daarbij niet in staat zijn om de prijs van een liter benzine of een pakje shag in de Benelux gelijk te krijgen.

En de smoezen bij dit alles zijn weer tenen krommend: men wil de economische crisis niet doorschuiven naar de toekomst als erfenis voor onze kinderen, althans dat is de theorie want dat bekt lekker. Ja, leuk verhaal, maar als je nu al van alles laat vrijvallen (zoals de ontslaguitkeringen) dan hebben toekomstige generaties daar economisch gezien in de toekomst natuurlijk weinig aan. En als je nu de pensioenopbouw voor jongeren terug schroeft van 2.25% naar 1.75%, met de enkele bedoeling dat ze nu(!) over die 0.5% extra inkomstenbelasting kunnen heffen, dan doe je die toekomstige generatie daar natuurlijk ook weinig plezier mee als straks blijkt dat die tot 70 jaar moeten door werken om nog een beetje behoorlijk pensioen te kunnen opbouwen of ....
gebruik moeten gaan maken van de derde pijler als de regering daar althans ook niet een stokje voor steekt. Hoe bedoel je, de gevolgen van de crisis niet doorschuiven naar toekomstige generaties?

Ik krijg hier echt de kriebels van bij zo veel onkunde.En om nou aan te tonen dat ik geen onzin loop te verkondigen over de salarissen van onze Europarlementariërs en het bijbehorende ambtenarenkorps bijgaand een link en artikel op een Belgische site. Daar staat ook een Belgisch documentaire bij die de moeite van het bekijken waard is en waaruit blijkt dat het netto salaris hoger is dan het brutosalaris. Kun je het je voorstellen? Stel, je werkt bij een verzekeringmaatschappij in Nederland en je verdient een modaal maandsalaris van, pak hem beet, € 2500,- bruto. Netto hou je daar globaal € 1800,- netto aan over. Maar omdat je een man en drie kinderen hebt krijg je nog wat toeslagjes waardoor je opeens € 3200,- netto verdient. Als je dit ziet besef je dat de Nederlandse overheid nog wat huiswerk heeft te doen als het gaat om het kindgebonden budger dan wel de kinderbijslag.  

EU-ambtenaren krijgen opslag van 5.5% in 2013! | TRABVV

Maar misschien moeten de Europese landen er nog maar eens een paar belastingsoorten voor de burger bij verzinnen want de overheidstekorten nemen nu toch wel nijpende vormen aan ......................... door de economische crisis .............  

De vele bijbaantjes en het gevaar daarbij van belangenverstrengeling, zoals ook in het filmpje wordt besproken, laat ik nu nog maar even buiten bespreking.  
Badge
Het is toch niet te geloven dat er daar in dat Brussel Europarlementariers € 25.000,- per maand netto zitten te verdienen en daarbij niet in staat zijn om de prijs van een liter benzine of een pakje shag in de Benelux gelijk te krijgen.

En de smoezen bij dit alles zijn weer tenen krommend: men wil de economische crisis niet doorschuiven naar de toekomst als erfenis voor onze kinderen, althans dat is de theorie want dat bekt lekker. Ja, leuk verhaal, maar als je nu al van alles laat vrijvallen (zoals de ontslaguitkeringen) dan hebben toekomstige generaties daar economisch gezien in de toekomst natuurlijk weinig aan. En als je nu de pensioenopbouw voor jongeren terug schroeft van 2.25% naar 1.75%, met de enkele bedoeling dat ze nu(!) over die 0.5% extra inkomstenbelasting kunnen heffen, dan doe je die toekomstige generatie daar natuurlijk ook weinig plezier mee als straks blijkt dat die tot 70 jaar moeten door werken om nog een beetje behoorlijk pensioen te kunnen opbouwen of ....
gebruik moeten gaan maken van de derde pijler als de regering daar althans ook niet een stokje voor steekt. Hoe bedoel je, de gevolgen van de crisis niet doorschuiven naar toekomstige generaties?

Ik krijg hier echt de kriebels van bij zo veel onkunde.
Hier is er nog een die er de kriebels van krijgt.
Ruding haalt uit naar 'onduidelijke' overheid | nu.nl/binnenland | Het laatste nieuws het eerst op nu.nl

Reageer