Aansprakelijkheid jonge kinderen bij toegebrachte autoschade.

  • 19 augustus 2013
  • 3 reacties
  • 6881 Bekeken

Badge
Afgelopen week sprak ik met een vriend/kennis die een schade had opgelopen aan zijn geparkeerde auto doordat een kind van een jaar of 5 a 6 zijn auto heerlijk aan het bekrassen was geweest. Omdat de materie wat gecompliceerd in elkaar steekt heb ik hem per brief (per mail) mijn mening laten weten hoe dat qua schaderegeling naar mijn mening zit.

Ik dacht daarna dat mijn mede forumgenoten dat misschien ook wel interessant zouden kunnen vinden. En bovendien komt de brief dan ook nog eens verder dan alleen mijn WORD-directory. We zitten hier tenslotte ook om van elkaar te leren. Onderstaand de brief met weglating uiteraard van de naam:

Hoi,

Ik heb je beloofd om nog even terug te komen op de schade aan je auto waarbij een autistisch kind van 5 jaar je auto heeft bekrast.

Ik zal proberen om in twee velletjes A4 een halve aansprakelijkheidsdeskundige van je te maken. Na lezing hiervan kun je nog net geen examen doen als aansprakelijkheidsdeskundige maar het scheelt niet veel meer dan.

Sinds de invoering van het nieuw burgerlijk wetboek in 1992 heeft de wetgever besloten om voor enkel vormen van aansprakelijkheid een zogenaamde risicoaansprakelijkheid in te voeren puur omdat iemand een bepaalde hoedanigheid bezit. Daarvoor was je alleen aansprakelijk als je iets te verwijten viel, na invoering van het nieuwe BW kun je ook schuldloos aansprakelijk worden geacht.

Voorbeelden daarvan zijn:

Je bent als hoofdaannemer aansprakelijk als de door jou ingeschakelde onderaannemer in de uitvoering van de door jou aan hem opgedragen werkzaamheden schade veroorzaakt aan je contractspartner (artikel 6:76 BW) of aan derden (artikel 6:171 BW).

Je bent als bezitter van een gebrekkige roerende zaak aansprakelijk voor schade aan derden veroorzaakt door gebreken aan die roerende zaken (artikel 6:173 BW)

Idem voor onroerende zaken (artikel 6:174 BW)

Je bent als dierenbezitter aansprakelijk voor door dat dier veroorzaakte schade aan derden (artikel 6:179 BW)

Je bent als werkgever aansprakelijk voor door je personeel veroorzaakte schade aan derden (artikel 6:170 BW).

In jouw zaak hebben we te maken met ouders die risicoaansprakelijk zijn voor de door hun kinderen (beneden 14 jaar) veroorzaakte schade aan een derde, in casu jij. En als die ouders dan ook nog een Aansprakelijkheidsverzekering voor Particulieren (AVP) hebben afgesloten dan zijn die verplicht om jou schadeloos te stellen. Die aansprakelijkheid is geregeld in artikel 6:169 BW. Dit artikel luidt als volgt:

o 1.Voor schade aan een derde toegebracht door een als een doen te beschouwen gedraging van een kind dat nog niet de leeftijd van veertien jaren heeft bereikt en aan wie deze gedraging als een onrechtmatige daad zou kunnen worden toegerekend als zijn leeftijd daaraan niet in de weg zou staan, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk.
o 2.Voor schade, aan een derde toegebracht door een fout van een kind dat de leeftijd van veertien jaren al wel maar die van zestien jaren nog niet heeft bereikt, is degene die het ouderlijk gezag of de voogdij over het kind uitoefent, aansprakelijk, tenzij hem niet kan worden verweten dat hij de gedraging van het kind niet heeft belet.
Alleen lid 1 is op jouw geval van toepassing. Lid 2 dus niet maar het is wel leuk om dat te lezen want eigenlijk geeft dat lid 2 aan hoe het vroeger geregeld was voor kinderen van alle leeftijden. Je was als ouder voor je kind aansprakelijk tenzij je je (met een duur woord) kon disculperen. Dus als je kind van 4 jaar op de kleuterschool schade toebracht aan de bril van een andere 4-jarige kleuter was je als ouder toch niet aansprakelijk omdat je simpelweg niet in de gelegenheid was om het kind zijn gedraging te beletten. Op een gegeven moment werd dat maatschappelijk niet meer acceptabel geacht en als gevolg daarvan werd artikel 6:169 BW in elkaar gesleuteld.

Om de schade aan je auto te regelen heb je grofweg twee mogelijkheden.

- Je kunt het melden bij je eigen all-risksverzekeraar

- je kunt het zelf regelen, al dan niet via je rechtsbijstandverzekeraar.

Als je het via je all-risksverzekeraar speelt dan betaalt deze jouw schade (op je eigen risico na). Hij trekt dan echter wel je no-claim (of bonus) in tot het moment dat de gehele schade verhaald is(!).

Jouw verzekeraar heeft voor de door hen aan jou betaalde schade in principe wel verhaalsrecht omdat er een wet is die zegt dat als ze aan een verzekerde betalen ze automatisch voor het door hen aan jou betaalde bedrag verhaalsrecht hebben. Met een duur woord heet dat subrogatie en dat staat in artikel 7:962 BW. Het hebben van verhaalsrecht alleen wil echter nog niet automatisch zeggen dat ze ook kunnen verhalen.

De truuc is namelijk dat regresnemers (jouw all-risksverzekeraar) niet mogen profiteren van sommige van de verruimde risicoaansprakelijkheden zoals die van artikel 6:169 BW. En dat staat weer in artikel 6:197 BW lid 2 http://maxius.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel197

De eindsituatie was in principe en in het verleden dus zo dat noch jij noch je verzekeraar verhaal konden nemen op het kind omdat de wet dat niet toestaat in artikel 6:164 BW http://mijnwetten.nl/burgerlijk-wetboek-boek-6/artikel164 en je verzekeraar ook niet op de ouders kon verhalen omdat de wet dat verbiedt in artikel 6:197 BW, een hele enkele uitzondering daargelaten die hier waarschijnlijk niet speelt. Het gevolg is dan dat jij in principe een deel van je no-claimkorting verloor. Het verlies van die no-claimkorting kun jij op zich wel weer verhalen maar alleen als het je echt geld kost hetgeen niet of bijna niet zo is als je heel hoog op de ladder staat zodat je qua treden wel zakt maar nog steeds (een deel van) je korting behoudt. Je bent dan echter in het gunstigste geval wel een paar treden kwijt hetgeen weer jaren kost om dat op te bouwen met als gevolg dat je die bonus dan niet meer hebt als je toevallig in die paar jaar een tweede casco-schade zou krijgen door misschien een hele andere oorzaak.

Hoe dan ook, die situatie was dermate ondoorzichtelijk en(!) onbevredigend dat verzekeraars de koppen inmiddels bij elkaar hebben gestoken en een regeling hebben afgesproken. Die regeling komt er in principe op neer dat als jij de schade bij je eigen verzekeraar meldt, de AVP verzekeraar van de ouders van het kind maximaal € 700,- van de schade terug betalen aan de verhalende casco-verzekeraar aangevuld met jouw persoonlijke schade zoals een eigen risico en eventueel een huurauto, bijvoorbeeld voor de dag dat je jouw auto laat spuiten. Tegenprestatie van de all-risksverzekeraar is dan dat hij dan jouw no-claim niet intrekt.


De gehele regeling kun je desgewenst hier vinden http://www.svcnet.nl/handboek2/TL_Tools/4-schade/TL-IN-462_Verdeling_cascoschade.htm

Met andere woorden, als het mogelijk is kun je het beste je eigen verzekeraar er buiten laten en de schade rechtstreeks verhalen op de ouders van het jongetje en je zeer zeker niet laten ompraten door diens AVP-verzekeraar. Als je besluit om het wel via je casco-verzekeraar te spelen dan is dit het scenario wat je kunt verwachten.

Groetjes,


Frans

3 reacties

@Frans the blogger.
Mooi verhaal over hoe een paar krasjes op de auto al de ongetrainde hersenen van een verzekeringsnemer kunnen pijnigen want "het verzekeren" is een complexe materie, zoals ik zelf na een jaar rondneuzen in deze branche heb begrepen. Zelfs krasjes maken het bijverzekeren met een rechtsbijstandsverzekering al dwingend noodzakelijk. Met het eroplos-claimen kunnen, zoals het verhaal vertelt, ook onaangename en kostenopdrijvende fouten gemaakt worden. Bedankt voor deze Topic-tips.

Omdat we op Onderling.nl naast "cases-beoordelen-in-twee-regels" (vaak zonder de meningen van de communityleden waar te nemen), ook de pretentie hebben om te informeren, te delen en ervaringen verder te geven, dacht ik bij het lezen van jouw tekst met betrekking tot de genoemde dader, een autistisch kind, aan een bedrijf in het zuiden van ons land, dat aan financiële planning doet. Op hun doorgaans goed gestylde website zag ik een opmerkelijke titel: wij zijn autist-vriendelijk!!!

Misschien is één van de medewerk(st)ers zèlf of in zijn/haar omgeving van het lot autisme betroffen. Maar ik vond het zó uniek, dat ik het spontaan op jouw topic heb geplaatst.......Deze adviseur maakt overigens ook nog een verschil tussen spaaradvies en spaarontzorging voor senioren.......een sympatiek buro met een toch bijzondere klantviendelijke inslag!

Helaas zijn de beide autoren Frans en Andre nog geen algemeen goed, maar het zijn beide wel positieve klanken in een verder rommelige branche-omgeving.

http://www.andrefeijs.nl/autismevriendelijk.html
Badge
Ja Hans. Verzekeren is en blijft een ingewikkelde materie waarbij je door de bomen toch het bos maar steeds in het oog moet houden want anders loop je de kans dat je te ver van de boom valt. Toen ik nog AVP-schades behandelde heb ik deze door mij hier boven behandelde ellende zelf meegemaakt als schadecorrespondent. We betaalden dan ook nooit meer dan 3 jaar no-claimverlies omdat we er toen van uit gingen dat de gemiddelde automobilist eens in de drie jaar wel een schuldschade reed. Ja, maar ik ben geen gemiddelde automobilist antwoordde de individuele tegenpartij dan soms, getuige mijn nu al hoge no-claimkorting. Prima was mijn antwoord toen, dan zal deze terugval ook niet te veel consequenties voor je hebben. Een argument daarbij en zelfs eerder was ook nog dat zijn bonusterugval geen redelijkerwijs te verwachten gevolg van de onrechtmatige daad van onze verzekerde was maar voortvloeide uit afspraken tussen zijn verzekeraar en hem zelf. Gelukkig maakte de toenmalige Raad van Toezicht aan dat argument toen snel een einde. Achteraf schaam ik me wel een beetje maar toen wist ik niet beter. Ik ben dan ook heel gelukkig met deze afspraak tussen Algemene Aansprakelijkheidsverzekeraars  en Auto-cascoverzekeraars.

En inderdaad, het is altijd goed als mensen zich inleven in het lot van mensen die het in het leven qua gezondheid wat minder hebben getroffen. Daar kan onze regering een voorbeeld aan nemen want die snappen het soms en in eerste instantie nog niet zo erg en is er errug veel overtuigingsdrang voor nodig vanuit de bevolking om het kwartje te laten vallen  Medicijnen Pompe en Fabry blijven voorlopig vergoed | Nieuwsbericht | Rijksoverheid.nl

  
Badge

Your article makes me more experienced and impressed, I hope you will have more good posts in the near future to share with readers. build royale  

Reageer