Zou jij je hypotheek vervroegd aflossen?

  • 15 augustus 2013
  • 50 reacties
  • 8244 Bekeken


Toon eerste bericht

50 reacties

Het zal wel aan mij liggen maar ik begrijp dat hele artikel niet. Eerst heeft de man het over nieuw kapitaal dat de verzekeringswereld instroomt. Dan heeft die het over veel geld dat naar de industrie stroomt en het gevolg daarvan zou dan zijn dat de premies laag gehouden kunnen worden.

Mijn vragen zijn: welk of wiens kapitaal stroomt naar de verzekeraars en waarom?

Waar past de Industie in het verhaal? (tenzij hij de verzekeringsindustrie bedoelt) 

Bedoelt hij misschien het verhaal dat pensioenfondsen de goede hypotheken van verzekeraars gaat overnemen? Maar de meestse hypotheken zitten toch bij banken?

Zo ja, waarom zou dit nieuwe kapitaal een risico zijn voor die verzekeraars? Het komt me nu juist voor dat dit kapitaal uiterst welkom is omdat verzekeraars en banken hun buffers moeten versterken. Los daarvan kunnen ze die kapitalen weer in de markt brengen of beleggen alleen dat duurt even.

Het zal wel aan mij liggen maar dit gaat mij echt boven mijn pet.
Chronologisch.....stap voor stap:


1 - De "inkomende kapitaalstromen" bij verzekeraars, zijn het gevolg van de nieuwe afspraken over verhoogde dekkingen. Winst wordt voorlopig geboekt als "reserve" of zoals de burger het noemt er moet (wettelijk verplicht) behoorlijk worden opgepot.

2 - Het opgepotte kapitaal moet ergens rendite gaan opleveren, maar de classieke staatsobligaties, vastgoed en en vastgeld brengen ook de verzekeraars niets meer in het laadje

3 - Beleggingsobjecten worden nu grote projecten (de zorgen van de overheid dus) zoals woningsbouw, infrastructuur, zorg, onderhoud, bancaire diensten, werkgelegenheid, veiligheid enz

4 - De staat heeft geen andere parnters meer en de eigen zakken zijn leeg, maar ze biedt deze investeerders op wens ook nog eens een rendite-GARANTIE

5 - Dat de verzekeringspremies door deze gegarandeerde inkomsten lager zouden kunnen blijven......wordt algemeen aangenomen, maar is eerder utopie en ik heb hierover ook nu juist weer niets waargenomen, dus over premiegaranties naar de consumenten toe.....

6 - Banken zijn momenteel alleen nog te redden wanneer ze van de bubble-hypotheken afkunnen. Brussel heeft ze gewaarschuwd. Rutte zal op Prinsjesdag alle hypotheken in een Nationaal Hypotheken Instituut willen storten, zodat voor de banken de weg vrij is, de staat minder risico loopt (want ook hier moeten ze dan verdere overnames doen en de verzekeraars dan vervolgens de nieuwe hypothekenbeheerders kunnen worden. Ze beheren dan een bad-hypotheken-bank. Met inkomsten op de lange termijn.

7 - Tevens wordt het Nationale Investerings Instituut opgericht, waarin verzekeraars met hun Private Investments kunnen "spelen". Dit was tot voor kort wettelijk niet eens toegestaan, maar de regels worden (wangmatig)  aangepast......ook in Brussel, om een europees monetair totaalfiasco uit de weg te kunnen gaan. De verzekeraarslobby heeft de wissels op tijd omgezet!

Het risico is deze hele nieuwe constructie, waarbij de banken zich terugtrekken en de verzekeraars "bankje gaan spelen" met een staatsgarantie. Verzekeraars zijn goed in verzekeren en juist de overname van een geheel andere bedrijfstak is alsof de groenteboer cosmetische producten en benzine gaat meeverkopen.
Het allergrootste gevaar ligt echter in de afgedwongen (machtsverschuivende!) staatsgaranties, waardoor efficiënt en effectief werken binnen een broodnodige concurrentie met de naam "marktwerking", meteen weer de nek omgedraaid worden.

Gegarandeerd geldverdienen met òns geld, ònze garanties en ònze huidige en toekomstige hypotheken.......het is werkelijk bissar!......en daarom maakt ik me grote zorgen over de toekomst van onze kinderen, onze pensioenen en de gehele traditionele en solidaire kwaliteit in dit landje! "Het zal mij niet een zorg wezen!"

Het is erg spijtig, dat er op het Onderling-forum nu nog steeds geen "vak-afdelingen" ingericht zijn en er in een speciaal "zorgdossier in brede opstelling" met verzekeraars en politiek/economisch geïnteresseerden gesproken kan worden.


http://nl.wikipedia.org/wiki/Private_equity
@Frans. Ik heb een curieus en actueel voorbeeld van een "Private Investment" van de grote verzekeraar Allianz-Duitsland, die inmiddels, net zoals andere investeerders,  helemaal geen trek heeft in de hypotheekbonds van Nederland, omdat er steeds meer hypotheken "onder water staan" oftewel geen trek hebben in "rommel-hypotheken".

De Allianz heeft onlangs de licentie voor het beheer van 36.000 parkeerautomaten in Chicago gekocht voor de duur van 75 jaren!

In Nederland zijn overigens nieuwe parkeergarages erg in trek.......!! Ik tip op electronisch bewaakte fietsenstallingen die geschikt zijn voor de duurdere e-bikes, hèt nieuwste en een interessant product voor criminele bendes.


http://www.vastgoedvergelijker.nl/nieuws/bouwfonds-parking-fund-ii-koopt-parkeergarage-van-bouwinvest
Hans,

Antwoord op jouw post 28.

1. Ik sluit niet uit dat ik het helemaal verkeerd zie. Hoe dan ook, ik heb moeite om je te volgen. Niet de kapitaalbuffers van verzekeraars maar die van banken moeten versterkt worden. Dat is een van de redenen waarom ze ook minder uitlenen als risicokapitaal. Er zijn dus meer redenen maar dit is er één van. Bovendien hebben de banken daar nog een ander foefje op bedacht en dat werkt zo. Eerst veroorzaken ze als banken een wereldwijde kredietcrisis. In plaats van daar voor zelf de verantwoordelijkheid te nemen door bijvoorbeeld de eerste 10 jaar geen bonussen uit te keren laten ze die crisis, waardoor ze zelf bijna omvallen, deels door plaatselijke overheden oplossen en dus indirect door de burgers van het land in welk land de bijna omgevallen bank zich bevindt. De rest laten ze ook oplossen door diezelfde burgers door die als klant gewoon meer hypotheekrente te berekenen. Dit heeft twee voordelen, de bankbuffers groeien en de bonussen kunnen gewoon uitbetaald worden. En als je maar vier grote hypotheekverstrekkers hebt in Nederland dan werkt dat prima. Je noemt dat geen kartel, geen prijsafspraak maar gewoon concurrentie wetende dat als Piet zijn hypotheekrente verhoogd, Klaas er wel achteraan hobbelt mede gevoegd bij het feit dat ING ook niet mag concurreren zolang ze de staatschuld niet in zijn geheel hebben afgelost.

Huiseigenaar draait op voor bankbuffers - OverGeld | Lees het laatste financiële nieuws op OverGeld.nl van De Telegraaf [Huis & Hypotheek]

Ik sluit daarbij niet uit dat er minimale winst wordt uitgekeerd maar geheel binnenshuis  houden kan niet want dat kunnen ze niet verkopen naar de belastingdienst en de aandeelhouders toe.

In mijn woonplaats kon je enige tijd geleden bij elk tankstation je banden gratis op spanning brengen door middel van een bandenpompmeter. Ik beschouwde dat altijd als service. Plotseling als een donderslag bij heldere hemel rekende elk pompstation hier 50 cent voor, voor plusminus 5 minuten perslucht. Maar dat was niet afgesproken hoor , ben je gek dat was ….. eh…. toeval. En geen haan die het woord kartelvorming of verboden prijsafspraak in de mond nam. Ik heb in deze kolommen wel eens geroepen dat ik steeds meer het gevoel krijg dat de ene helft van Nederland constant bezig is om de andere helft te belazeren.

Ziektekostenverzekeraars kunnen die winst wel binnenshuis houden want die hebben geen aandeelhouders, ze maken wel onmaatschappelijk hoge winsten   Winst zorgverzekeraars 'onmaatschappelijk hoog' - Actueel - Skipr  maar geven dat in de meeste gevallen niet terug aan hun verzekerden en willen dat graag als ‘reserve’ binnen boord houden. Ik weet niet of je dat misschien bedoelt. Hoe de belastingdienst daar mee om gaat weet ik niet.

In het volgende artikel staat het volgende citaat: Megawinst verzekeraars: 'Zorgpremie kan met 15 euro omlaag' - Zorg - VK

‘Sinds vorig jaar moeten de verzekeraars van De Nederlandsche Bank een groter deel van hun vermogen aanhouden als reserve: 11 in plaats van 9 procent. Sommige verzekeraars houden echter veel meer geld in kas dan dit wettelijk verplichte deel. Volgens Zorgverzekeraars Nederland, de belangenvereniging van de verzekeraars, gebeurt dit alleen uit voorzichtigheid.’

Volgens mij gaat dit niet alleen over Zorgverzekeraars dus misschien bedoel je dat. Maar zet dat nou de zoden aan de dijk die jij bedoelt? Het is trouwens wel een leuk artikel. Ziektekostenverzekeraars bulken inmiddels van het geld en de VVAA denkt dat dit ten goede gaat komen aan de verzekerden. De branchewinst wordt geschat op 2 miljard euro. Hoeveel kosten zouden er niet bespaard kunnen worden als je die ziektekostenverzekeraars er uit zou knippen zoals ik al vele malen hier heb bepleit. Als je dat al eerder gedaan zou hebben zou je dit jaar helemaal geen derde dinsdag in september meer nodig hebben gehad. Want we praten hier over miljarden alleen al aan ‘winst’. Het bedrag wat dit onnodige gedoe allemaal nog meer kost is door mij niet meer uit te spreken.

2. Klopt. Daarom zijn er ook zo veel beleggingsvormen, ook die nog wel rendement opleveren.
3. Klopt ook. En de overheid regelt dat bij voorkeur zo dat de belastingbetaler er in ieder geval geen winst op maakt. Daar is die belastingbetaler ook niet voor bedoeld. Die mag alleen opdraaien voor rampen (bijvoorbeeld een omvallende bank) maar niet meedelen in de winsten van Zorgverzekeraars of private tunnelbeleggers.  http://www.telegraaf.nl/dft/bedrijven/ing_groep/21823426/__Tunnel_levert_ING_miljoenen_op__.html
4. Als je hier doelt op de garantie die de overheid geeft aan pensioenfondsen als ze hier  de goede (NHG) hypotheken overnemen van de banken zodat die weer wat investerings- dan wel bufferlucht krijgen, dan ben ik het met je eens. 
5. En hier begrijp ik je niet tenzij je het weer hebt over wat al in punt 1 is besproken.
6. Zo ik het zie verdwijnen de goede hypotheken van de banken straks in dat Nationale hypotheken Instituut welk Instituut straks obligaties gaat uitgeven welke voornamelijk gekocht zullen gaan worden door de pensioenfondsen…... als het door gaat. De Staat staat garant. Banken krijgen dan meer lucht en kunnen daarmee hun buffers verstreken en goedkopere financiering naar zich toe trekken omdat hun balansen dan gezonder zijn. Bovendien hebben ze die hoge(re) hypotheekrente dan ook niet meer nodig zodat die ook omlaag kan. Ook kunnen ze die reserves gebruiken door af te schrijven op de zich onder water bevindende hypotheken, oftewel de bubble-hypotheken zoals jij ze noemt. Jouw verhaal van verzekeraars die dan een bad-hypothekenbank gaan beheren begrijp ik niet dan wel ontgaat mij.    
7. Volgens mij is Private Investment nooit verboden geweest. Voor de rest vind ik het een leuk verhaal wat mij nu echter niet zo aanspreekt.

Tot slot. Verzekeraars hebben altijd al belegd. Hetzij om winst te maken, hetzij om de belangen van hun verzekerden zeker te stellen. Ze sloten altijd al lijfrentes en ook hypotheken af. Het is dan ook een financiële instelling met de nadruk op verzekeren.  

Ik denk dat je je terecht zorgen moet maken om je kinderen alleen is het de vraag of dit de oorzaak van die zorg is. Joh Hans, volgend jaar zit er weer een ander kabinet met de PVV en de SP aan het roer en dan wordt alles weer anders. Los daarvan, dit kabinet doet niet alleen slechte dingen, een enkele keer doen ze best wel eens wat goeds alleen laten ze het te weinig zien.
@Frans. Ik stel voor om eerst even Prinsjesdag af te wachten
.........en heb nog een bron over verzekeraarsbuffers "geplakt" (maart 2012).


Corien Wortmann - Hogere kapitaalbuffers voor verzekeraars
@Frans. Ik heb een curieus en actueel voorbeeld van een "Private Investment" van de grote verzekeraar Allianz-Duitsland, die inmiddels, net zoals andere investeerders, helemaal geen trek heeft in de hypotheekbonds van Nederland, omdat er steeds meer hypotheken "onder water staan" oftewel geen trek hebben in "rommel-hypotheken".

De Allianz heeft onlangs de licentie voor het beheer van 36.000 parkeerautomaten in Chicago gekocht voor de duur van 75 jaren!

In Nederland zijn overigens nieuwe parkeergarages erg in trek.......!! Ik tip op electronisch bewaakte fietsenstallingen die geschikt zijn voor de duurdere e-bikes, hèt nieuwste en een interessant product voor criminele bendes.


Bouwfonds Parking Fund II koopt parkeergarage van Bouwinvest - Vastgoedvergelijker.nl


Hans,

Zoals ik hier voor al heb gezegd, er zijn vele soorten beleggingen en het verband dat jij legt dat Allianz net 36.000 parkeerautomaten heeft gekocht in Chicago  'omdat' ze niet geïnteresseerd zijn in de hypotheekbonds van Nederland, ontgaat me een beetje mede omdat, als ik het goed begrepen heb, allen de goede hypotheken (dus die met NHG) hierin zullen worden onder gebracht. Het is mij op dit moment nog niet duidelijk of alleen de pensioenfondsen in die obligaties mogen beleggen of dat die ook open staan voor andere beleggers. Lijkt mij het laatste.

Ik sluit zelfs niet uit dat wij op een gegeven moment zelf door de overheid als burger benaderd zullen worden om toch vooral te participeren in dat hypotheek-obligatiefonds of zelfs dat investeringsfonds. En waarom niet? Het klinkt in ieder geval beter als het verhaal 'ga auto's en huizen kopen'. Als ik benaderd zou worden dan overweeg ik zelfs een participatie, afhankelijk van rendement en voorwaarden.

De andere kant, het klinkt een beetje als Alt-A en Alt-B en was alle ellende hiermee niet begonnen?  
 
@Frans. Ik stel voor om eerst even Prinsjesdag af te wachten
.........en heb nog een bron over verzekeraarsbuffers "geplakt" (maart 2012).


Corien Wortmann - Hogere kapitaalbuffers voor verzekeraars


Natuurlijk, dat hadden we afgesproken. Wederom, het zal wel weer aan mij liggen maar ook dit artikel begrijp ik maar ten dele. Een outsider begrijpt dit misschien minder maar voor een insider is er een verschil tussen een bank, een investeringsbank, een levensverzekeraar, een schadeverzekeraar, een Zorgverzekeraar, een pensioenfonds en een lijfrenteverzekeraar.  

Men begint in het artikel te zeggen: 'Voor elke euro die een verzekeringsmaatschappij in de toekomst moet uitkeren, moet onder de nieuwe regels een geldbedrag op de plank liggen. Dit voorkomt het risico dat zowel de verzekeraar als het financiële stelsel als geheel in de problemen komt als er teveel risico's worden genomen.' Ja, leuk verhaal maar dat geldt dan niet voor schadeverzekeraars want die keren nooit iets toekomstigs uit maar pas als het verzekerde voorval zich voor doet.  Los daarvan is dit verhaal ouder dan de weg naar Kralingen. In de jaren 70 moesten wij voor schades al 'reserves' aanhouden. Daar bovenop hadden we ook nog de IBNR-reserves (Incurred but not reported) en dan vergeet ik er waarschijnlijk nog een paar.

'Ook is er een belangrijke rol weggelegd voor de Europese toezichthouder op pensioenfondsen en verzekeraars (EIOPA).' Wederom, leuk verhaal maar een pensioenfonds is gelieerd aan een bedrijf, niet aan een verzekeraar. Dan zegt men 'Ik ben blij dat er in het akkoord rekening wordt gehouden met de unieke eigenschappen van het Nederlandse zorgstelsel.' Dus nu gaat het opeens om Zorgverzekeraars moet ik daaruit opmaken?

Dan zegt men enerzijds 'Vanaf 2013 moeten verzekeraars hun risico's beter in kaart brengen en meer geld in kas houden om zo beter beschermd te zijn tegen economische tegenslagen.'  Meer geld in kas dus, hou hem vast. Dan zegt men weer ' De kans was groot dat de zorgpremies zouden stijgen omdat zorgverzekaars onnodig heel veel extra geld in kas zouden moeten houden.'. Wat is het nu, moeten verzekeraars nu meer geld in kas houden of moeten we bang zijn dat verzekeraars onnodig heel veel extra geld in kas houden. En wat is het verband dat de zorgpremies (en de eigen risico's) wel of niet stijgen? Mag ik daaruit dan nu dus begrijpen dat als Zorgverzekeraars NIET(!) onnodig veel extra geld in kas houden (als reserve volgens eigen zeggen) de premie binnenkort drastisch omlaag gaat wat volgens sommigen eigenlijk al lang had moeten gebeuren mede als gevolg van de verhevigde jacht op fraude en schrijven met vorken? 

Sorry Hans, misschien moet ik eens helemaal gaan kappen met slaappillen maar ik ben hem volledig kwijt.   
  

  
@Frans. Je hebt helemaal gelijk, dat niet alle verzekeringen gelijke voorwaarden onderworpen zijn. Daarvoor zouden we bij Onderling per titel een discussie moeten openen...........bij voorbeeld (alhoewel we hier op een Topic hypotheken zijn), moet bij de titel "zorg" het bufferthema ook aangesneden worden. Achmea heeft daar 5xzoveel kapitaal opgepot, dan wettelijk noodzakelijk is. In een eerder getoonde berekening zitten deze reserves ingecalculeerd in de jaarlijkse zorgpremie..........

"Hoeveel geld van de zorgpremie mag een zorgverzekeraar apart zetten voor het eigen vermogen? Dat is de wezenlijke vraag die in deze discussie beantwoord moet worden. Hier zal namelijk de uiteindelijke hoogte van de zorgpremie in 2013 van afhangen. Schippers vindt dat de verzekeraars ondertussen genoeg hebben gespaard. Gekeken naar het feit dat bijvoorbeeld Achmea overreserves van ongeveer 5x de wettelijke norm heeft, vindt Schippers het tijd dat de verzekeraars stoppen met het oppotten van de premiegelden. Een halvering van de opslag bovenop de kostprijs acht zij dan ook denkbaar."

Momenteel gaat me dit ook allemaal te ver om per verzekeringsfamilie de geldende reglementeringen op te zoeken en commentaar te gaan leveren. Uit bijgaande link begrijp ik, dat pensioenfondsen onder het begrip  "verzekeraars" vallen. Onderling heeft geen titel voor pensioenfondsen, pensioenverzekeringen en/of hypotheken resp. vastgoed!

Alle verzekeraars beleggen ook in vastgoed, waarvoor De Nederlandse Bank ook hogere reserves eist (ten koste van de winst of de consumentenpremies?)


http://www.nrc.nl/nieuws/2013/07/06/dnb-banken-moeten-meer-buffers-aanhouden/


http://www.trouw.nl/tr/nl/5009/Archief/archief/article/detail/3263036/2012/05/30/Grotere-kapitaalbuffer-fondsen.dhtml
Geïnteresseerde community-lezers kunnen zich hier alvast "inlezen"........Overzicht wettelijke regelingen ESFS - Algemene Rekenkamer
Hans,

Ik zou bijna zeggen, wat let je? Het is een ieder natuurlijk vrij om over elk verzekeringsgerelateerd onderwerp een nieuw item te openen.

Nog even over die reserves. Levens-, lijfrenteverzekeraars en pensioenfondsen moeten natuurlijk enorme reserves aanhouden (en daarmee beleggen) omdat zij daarmee in de toekomst moeten voldoen aan hun pensioenverplichtingen. Volgens mij maakt een pensioenfonds ook nooit winst. Zij zijn namelijk zelf geen bedrijf. Een lijfrenteverzekeraar is dat overigens wel. Voor schade- en zorgverzekeraars geldt dat in mindere mate omdat, zodra een verzekerings- dan wel kalenderjaar voorbij is het risicojaar ook voorbij is en zij meteen kunnen berekenen wat zij daaraan aan winst hebben over gehouden. Wel zijn er natuurlijk schadegevallen die over zulk een jaar heen getild moeten worden en daarom reserveer je. Een reservering geschiedt per schadegeval en vervalt zodra de schade definitief is afgewikkeld. Daarnaast heb je nog de nodige algemene reserves en die zogenaamde IBNR. 

Zo’n reservering komt ten laste van de winst en dus ook ten laste van de te betalen belasting terwijl vrijgevallen reserveringen nu juist weer aan de winst worden toegevoegd. Ik ben geen fiscalist maar zo moet het ongeveer werken.

Het oppotten van die onmaatschappelijk hoge winsten van Ziektekostenverzekeraars begrijp ik niet. Waarom is dat nodig dan? Je krijgt in een jaar premie, daar uit betaal je de ziektekosten en je eigen kosten en zodra het jaar voorbij is weet je dus wat je hebt overgehouden waarna een nieuw verzekeringsjaar begint en je wederom premie int. Ik kan begrip opbrengen voor enige reserve omdat het natuurlijk ook wel eens een keer kan tegenvallen maar dit is inderdaad absurd.  Het is mede absurd omdat om de haverklap Edith Schippers en anderen proefballonnetjes oplaten om bepaalde dekkingen te schrappen uit pakketten. Kun je nagaan. Je hebt dus de ziektekostenverzekeraars die van ellende enerzijds al niet eens meer weten waar ze al die gemaakte winsten nu weer moeten oppotten en anderzijds constant bezig zijn om Schippers voor hun karretje met proefballonnetjes te spannen om zoveel mogelijk dekkingselementen uit het basispakket te sleutelen en dat dan vervolgens opnemen in hun aanvullende polissen waarvan de premie ook steeds stijgt.

Ik heb het hier overigens over de ziektekosten. De Zorg is uiteraard veel uitgebreider maar ook daar gaat de overheid door heen als een olifant door een porseleinkast.   

Maar ik heb het al vele malen geroepen. Dit gehele systeem is zieker dan de mensen waarom het eigenlijk zou behoren te gaan. Die ziektekostenverzekeraars dienen er tussen uit geknipt te worden. Ga als overheid nou eens kijken in de landen om je heen hoe die het hebben geregeld en pas je systeem daar op aan. Je wilt als overheid toch zo graag hervormen? Nou, begin dan eens!!!  
Het oppotten van winsten wordt in navolgend bericht o.a. geweten aan de onzekere (nieuwe regelgeving) met betrekking tot de Wft.....dus weet men niet wat de nieuwe eisen aan kwaliteit aan onkosten met zich gaan meebrengen in 2014 en worden kapitaalbuffers (en daarmede de premie......) dus maar vast verhoogd......graaien in het vooruit via de achterdeur?


External Site | VerzekeringsNieuws


@Frans, we gaan off-topic, maar ik begin nu geen nieuwe Topics meer na de ervaring van het afsluiten van mijn laatste Topic Achmea-Watcher. Het is mij duidelijk gemaakt, dat de cases het middelpunt van Onderling dienen te zijn. Argument: bij ca. honderd lezers nog geen reactie geweest...........eruitgekickt.
Hans,

Ik moet je nageven dat jij toch altijd wel weer met zeer relevante links komt.

De hele wereld zit in een crisis en als gevolg daarvan zijn de reserves van mensen, bedrijven en overheden drastisch gezakt. Maar niet die van ziektekostenverzekeraars. Welnee! Die gebruiken elke smoes en strohalm om hun solvabiliteit op te drijven tot absurde hoogtes ten koste van de verplicht premiebetalende verzekerden die vanwege die verplichtheid geen kant op kunnen met hún solvabiliteitswensen.

Maar goed, we kunnen er nog lang over door gaan. Ik verwacht nu van Ziektekostenverzekeraars dat, zodra die ‘algemene onzekerheden’ voorbij zijn en ze definitief weten waar ze zich aan te houden hebben, ze zich houden aan de dan wettelijke solvabiliteitseisen en ze het overschot terug geven in de vorm van een premiekorting die wat mij betreft zelfs 50% mag zijn. Mijn eigen financiële toekomst is ook ‘algemeen onzeker’ maar als ik mijn eigen solvabiliteitseisen opschroef en aanhou dan beginnen er opeens een zooitje nitwits te roepen dat ik mijn Stamrecht BV te gelde moet maken en dat ik huizen en auto’s moet gaan kopen.

Één zo’n nitwit roept zelfs: ‘dat het onbetamelijk is om een ontslagvergoeding op die manier fiscaal onder te brengen. Mensen doen dat volgens hem immers alleen maar om 'hoge belasting te voorkomen'

Ik begrijp nu ook beter de zinsnede in het bijgaande artikel luidende:
‘Het zal toeval zijn, maar het kabinet Rutte II levert een schat aan materiaal op voor mensen die gek zijn op ironie. Zo kwam dit kabinet met het voorstel om het ontslagrecht te versoepelen op het moment dat de werkloosheid in een jaar tijd met 100.000 mensen was toegenomen. En nu oppert Diederik Samsom om de economie vlot te trekken met behulp van dezelfde ontslagvergoedingen die hij eerder nog wilde maximeren op 75.000 euro.’

'Beseft Samsom wel waar een ontslagvergoeding voor dient?' - opinie - VK

En inderdaad, hoe absurd!!!!!!!!!!!
RUTTE: "De hypotheken en de huizenmarkt zijn geen thema", zei hij voor de verkiezingen, terwijl Brussel Nederland al een flinke tik op de vingers had gegeven door de onvergelijkbaar ongezonde hoge schulden per inwoner, veroorzaakt door de hypothekenconstructie en de uitnodigende maar uiteindelijk gesubsidueerde belastingaftrek. Er is op gewezen, dat daardoor de huizenprijzen t.o.v. andere economieën absurd stegen met het grote risico, dat..........en de rest weten nu uit eigen ervaring. Ben ik blij me nooit een "onder-of-boven-water-hypotheek" te hebben laten aansmeren. Mijn allereerste huis moest ik in Duitsland met 30%-eigen-geld aanbetalen en de hypotheek lag altijd ver onder de Nederlandse norm........We worden telkens weer voor dom verkocht, maar.......het feit, dat de doorsnee Nederlander zich niet met financiële en verzekeringsproducten bezighoudt is ook de kat op het spek binden. 

Dood-vermogen, beklemd-vermogen.......binnenkort nul-vermogen!


Een discussie via Onderling tussen meer dan twee deelnemers houd ik momenteel eerder voor niet-haalbaar.
Wat mij betreft mag de hypotheekrenteaftrek ook (niet plotseling maar geleidelijk) over een periode van 30 jaar afgebouwd worden.

Oorspronkelijk was de hypotheekrenteaftrek bedoeld om mensen makkelijker in staat te stellen om een eigen huis te kopen. Het werd uiteindelijk een middel om met dezelfde hoeveelheid geld een duurder huis te kopen met mede als gevolg dat de vraag steeg en de huizenprijzen daarmee ook.

Relatief gezien is een huis (qua kosten) met renteaftrek nu net zo duur als voorheen een huis zonder renteaftrek. Slachtoffer is de schatkist, althans dat vinden ze voornamelijk zelf. Maar de overheid heeft geen recht van spreken. Als je rente-opbrengsten belast door middel van de vermogensrendementsheffing in box 3 moet je niet zeuren als mensen hetzelfde doen met rente-kosten.
@Frans. Ik had je enkele weken terug een villa in Kleef/Kleve net over de grens laten zien. Bijna tweemaal meer huis voor de halve prijs.......waarop wachten we in Nederland nu eigenlijk precies? Ik denk op visie, leiding en zekerheden, maar toch niet meer op gunstigere hypotheken!

Het CPB pleit ervoor om niet langer het eigen woningbezit zo te promoten met belastingvoordelen. En het zou kunnen helpen als woningbezitters meer inzicht krijgen in de verkoopprijzen van woningen in hun buurt. Dat helpt om verlies te accepteren.

http://www.z24.nl/geld/probleem-huizenmarkt-zit-tussen-de-oren


Oh ja.........we wachten nu op de nieuwe initiatieven (ook van de verzekeraars), die komen dus met Prinsjesdag......en zolang houd ik dus nog maar liever mijn mond dicht!

"Waaraan herken je meteen, dat een politicus liegt?
iedere keer.....wanneer hij z'n mond opendoet!"
Ik denk dat we in Nederland inderdaad zitten te springen om mensen met visie en inzicht die bovendien in deze tijden van bezuinigingen de gulden volgorde in het leven aanhouden 'eerst het nodige, dan het nuttige, dan het aangename' en dus niet op mensen die wel tegen de sociale partners zeggen dat ze een akkoord met ze sluiten tenzij(!) er nog meer bezuinigd moet worden maar kennelijk verzuimd hebben dat laatste toe te voegen toen ze beloofden dat er miljarden naar ontwikkelingshulp zou gaan, miljarden naar Griekenland en miljarden naar op te vangen asielzoekers hier in Nederland. 

En dan krijg je dus de situatie dat ze in de gemeente Den Haag (immers, goed voorbeeld doet volgen) miljoenen willen gaan uitgeven aan een Protserig Prestige Paleis, Polenhotels en de integratie alsnog willen laten slagen waar die elders in Nederland overal is mislukt. Waar ze bovendien gelijktijdig(!!!) vieren dat 150 jaar geleden de slavernij is afgeschaft maar ze tegelijkertijd de dwangarbeid onder uitkeringstrekkers weer invoeren.
ActieComité Dwangarbeid NEE: Haagse straatveger doet het werk nu met behoud van uitkering. In Apeldoorn worden machines weer vervangen door straatvegers.

Zodra jij een politicus tegenkomt met visie, moed en inzicht, laat het mij dan ook even weten want dat is dan een zeldzame rariteit die ik wel eens met eigen ogen wil zien. 

  
Zodra jij een politicus tegenkomt met visie, moed en inzicht, laat het mij dan ook even weten want dat is dan een zeldzame rariteit die ik wel eens met eigen ogen wil zien.


Weet je nu dus ook waar het woord  "rariteiten-kabinet"  vandaan komt........!!


Rijden met de Fyra van Amsterdam naar Maarssen volgens de dienstregeling één trein per week, zonder passagiers. De JSF laten aanleveren bij het luchtvaartmuseum Soesterberg. De goederen vanuit Rotterdam via de Betuwelijn naar Zevenaar brengen en verder per kruiwagen naar het Ruhrgebiet.........Senioren aan het werk helpen waar de jongeren op straat staan......

......vul maar aan......
Inderdaad Hans. Zo langzamerhand ben ik ook zo'n senior (qua leeftijd) die ze nog steeds aan het werk willen helpen. Dat kan maar in tegenstelling tot de jongeren van nu heb ik wel de levenservaring en het inzicht dat ik me zelf dat niet laat overkomen door middel van dwangarbeid. Bij jongeren kan ik me daar ook nog wel iets bij voorstellen omdat die inderdaad weinig of geen werkervaring hebben dan wel niet gewend zijn een baas te hebben. Maar dat onderscheid kunnen Gemeenten al lang niet meer maken en dan krijg je inderdaad de situatie dat wethouders en Gemeentemedewerkers ook bij seniors gaan lopen raaskallen dat het bedoeld is om werkervaring en -ritme op te doen. Ook zo'n smoes: het is bedoeld om je weer te socialiseren. Ja, nou, ik kan de Gemeente verzekeren dat het uitstekend  gaat met mijn sociale contacten en ik hoef niet gesocialiseerd te worden want ik ben geen hond en als ik wel een hond zou zijn dan wil ik de Gemeente Den Haag niet als baasje hebben. Maar ook dat alles is een smoes. De waarheid is dat ze mensen links om of rechts om uit de uitkering willen treiteren. Goedschiks door ze bij een Supermarkt (of zo iets) te laten gaan werken tegen een niet marktconform salaris, te weten hun eigen uitkering hetgeen de Gemeente geld bespaart omdat ze van die Supermarkt een vergoeding krijgen en die Supermarkt geen marktconformsalaris hoeft te betalen en dus ook niet vast zitten aan werkgeversverplichtingen. Kan het illegaler? Kwaadschiks omdat, als je niet meewerkt, je een zogenaamde maatregel krijgt opgelegd waarbij je uitkering voor kortere of langere tijd wordt ingetrokken. Nou, dat gaat mij dus niet over komen, ik bedoel dwangarbeid. Wel een maatregel want die heb ik al gehad. Vandaar dat ik ook al een bezwaarschrift heb ingediend alsmede een klacht tegen zo'n ambtenaartje die probeerde bijdehand te doen aan de telefoon. Ik heb 34 jaar ervaring als schadecorrespondent aansprakelijkheid, heb zo'n beetje elke civiele advocaat in Nederland wel eens tegen me gehad alsmede ontelbare juristen van rechtsbijstandverzekeraars. En dan zou ik me nu opzij laten zetten door een paar ambtenaartjes of wethoudertjes? Gaat niet gebeuren en ik heb al genoeg tegen ze om een Gemeentelijke kabinetscrisis te veroorzaken. Want dat bezwaarschrift en die klacht is nog maar het begin. Believe me, you ain't seen nothing yet.
@Frans. Ik deel jouw optimisme niet helemaal. Het kleine ambtenaartje kan met zijn juristen de zaak uitzitten tot je tenslotte naar Karlsruhe moet om de internationale mensenrechten te gaan verdedigen. Het ambtenaartje ligt er inmiddels ook echt niet wakker van. De juristen doen het zèlfs voor hun brood en Frans,........Frans wordt inmiddels ook een dagje ouder......(alhoewel ik heb gelezen, dat je wèl een stevig stel tanden hebt om je erin vast te bijten).
M.a.w. het kan je behoorlijk de gemoedsrust gaan kosten omdat het je dit keer persoonlijk raakt en of een eventuele rechtsbijstandsjurist hier "zin in heeft" is twijfelachtig wanneer deze zaak als "anglopende strijd" zal worden ingeschat.

Maak er een Topic van en houd ons regelmatig op de hoogte.......ik wens je vooral goede beslissingen!
Natuurlijk Hans. Het kleine ambtenaartje kan in principe alles. Dat kon ik destijds ook in mijn positie wetende dat ik een heel advocatenkantoor achter me had staan als back-up. Maar het verschil is dat ik vaak gelijk had omdat, als ik een afwijzend standpunt in nam ik daar al diepergaand over had nagedacht en ook besproken had. Ik deed niet zo maar iets. Maar de Gemeenten bevinden zich al wat langer op een juridisch hellend vlak en dat weten ze zelf ook. Als jij gaat googelen op de zoekwoorden bijstandsuitkering + dwangarbeid of uitkering + slavernij dan kom je nu al een partij bagger tegen die zijn weerga niet kent allemaal zeggend dat de Nederlandse overheid zich op de rand van het juridisch toelaatbare bevindt. Zelfs de Rechter en de Raad van State hebben zich al afwijzend uitgesproken over vergelijkbare zaken als zijnde juridisch onjuist of op zijn minst aanvechtbaar. En dat ga ik allemaal gebruiken als de tijd daar is.

En ik ben hier verder volledig rustig onder. Voor mij is mijn uitkering een soort van Zorgtoeslag. Raak ik die kwijt, nou jammer dan. Liever niet natuurlijk maar mijn levensstandaard zal het niet aantasten. Over 6 jaar ga ik met pensioen en over 8 jaar met AOW en die tussen liggende periode zing ik met gemak uit, zelfs zonder uitkering en zelfs zonder ontslaguitkering die nu ook nog ergens rente ligt te verzamelen.

Maar is toch leuk? Een beetje sporten met ambtenaren? Ik heb er wel lol in. Gewoon de zaken een beetje opporren. En al die juristjes, och, ik heb met ze gewerkt en ik heb ze tegen me gehad. Het heeft allemaal niet zo veel om het lijf. Geloof me maar, met een beetje gezond verstand kom je vaak verder dan 6 jaar opleiding aan een juridische faculteit. Naast alle tekortkomingen die ik heb, heb ik ook een talent. Ik kan me in korte tijd inlezen en me kennis eigen maken en dan die kennis zonodig ook tegen ze gebruiken. Ik zal je één voorbeeld geven.

Tot nu toe heb ik één maatregel gehad, inhoudende dat ik één maand geen uitkering kreeg terwijl ik inmiddels al drie keer geweigerd heb om aan dwangarbeid te gaan doen. Tegen die maatregel heb ik een bezwaarschrift ingediend. De tijd die ze hebben om daar op te reageren is bijna verstreken, alsmede loopt er nu een klacht waarvan de reactietijd al verstreken is. Dat zal ik te zijner tijd ook tegen ze gebruiken maar daar gaat het nu even niet om.
Voordat zo’n maatregel zijn beslag krijgt word je uitgenodigd voor een zogenaamd hoor- en wederhoorgesprek op een locatie wat ze hier een plein noemen. Dat is al een poppenkast op zich want dan kom je eerst in een hal waar diverse beveiligingsambtenaren ogenschijnlijk uiterst verveeld voor zich uit lopen te kijken. Logisch ook, ze hebben ook niets te doen en zijn daar alleen voor eventualiteiten. Dan komen je gesprekspartners en word je een hok binnen geleid terwijl je gesprekspartners dan weer weg gaan. Die komen dan even later door een andere deur weer naar binnen en midden in dat hok bevindt zich dan een brede plank die als bureau dienst doet. De bedoeling is de uitkeringstrekkers te scheiden van de ambtenaren waar ik me wel iets bij voor kan stellen want daar worden natuurlijk ook wel eens uiterst onaangename mededelingen gedaan naar de ‘cliënt’ toe en niet iedereen reageert daar natuurlijk even gedecideerd op. Maar goed, in die eerste maatregel stond dus dat ze zich onder andere beroepen op artikel 37 IOAW. Daar loopt nu mijn bezwaarschrift tegen. Het ging in mijn geval dus om punt e. hoewel dat punt e. niet echt in de maatregelbrief stond.
Art. 37 Wet IOAW - :: Maxius.nl voorheen Lexius.nl

Bij het tweede hoor- en wederhoorgesprek voorafgaand dus aan het eventueel opleggen van een tweede maatregel confronteerde ik die mensen met dat artikel (waarop ze zich dus zelf beroepen) waarin met zoveel woorden staat (zie de eerste twee regels) dat de belanghebbende voor de zelfstandige voorziening in zijn bestaan aangewezen moet zijn op arbeid in dienstbetrekking. Is dat niet zo dan is de rest van het artikel a t/m f niet van toepassing. Wel, ik ben inmiddels financieel onafhankelijk dus hoezo maatregel opleggen met behulp van artikel 37 IOAW?

Antwoord van mijn gesprekspartner: ‘Tja, ik ben geen juriste dus ik weet niet met zekerheid hoe ik dat moet uitleggen’. Ja hoor, als ik dit artikel voorleg aan mijn buurmeisje van 16 jaar weet zij mij precies uit te leggen wat daar staat en de ambtenaar in kwestie die daar gedeeltelijk zelf over gaat, weet dat dan niet?

Hoe dan ook, die tweede maatregel is daarna uitgebleven en ik geniet nog steeds mijn uitkering.

Kort samengevat: ambtenaren kunnen me wel heel boos maken maar niet bang. En als ze me boos maken dan ben ik zelfs in staat om een dag en een nacht door te gaan om een klacht bij een ombudsman in elkaar te flansen. Dit was overigens nog maar één argument en zo heb ik er inmiddels nog wel een stuk of 10 op de plank liggen en die blijven daar liggen tot het moment daar is.
 "Je hebt talent màn"......

Talent om saaie verhalen boeiend te verwoorden. Vooral interessant voor juristische amateurs zoals ikzelf, alhoewel ik ook zakelijk kwesties heb gewonnen, die vanuit het ontstaan of moreel gezien absoluut niet logisch waren...........de advocaten kregen het voor elkaar. Jammer dan voor de tegenpartij, waarmee ik soms wel innerlijk medeleiden had, omdat de rechter de hele case niet snapte, een beslissing nam en waarschijnlijk dacht............"ga maar in hoger beroep, hier heb ik geen zin in......".

Gelijk krijgen is dus soms zelfs gemakkelijker dan gelijk hebben!

Omdat we hier primair met verzekeringen bezig zijn, had ik de hoop, om tevens een licht op de juristerij bij verzekeringen te kunnen werpen. Helaas is dit dus nog niet het geval geweest. Cases worden niet juridisch uitgelegd.
Maar jouw verhaal gaat me wel boeien.........
"Je hebt talent màn"......

Talent om saaie verhalen boeiend te verwoorden. Vooral interessant voor juristische amateurs zoals ikzelf, alhoewel ik ook zakelijk kwesties heb gewonnen, die vanuit het ontstaan of moreel gezien absoluut niet logisch waren...........de advocaten kregen het voor elkaar. Jammer dan voor de tegenpartij, waarmee ik soms wel innerlijk medeleiden had, omdat de rechter de hele case niet snapte, een beslissing nam en waarschijnlijk dacht............"ga maar in hoger beroep, hier heb ik geen zin in......".

Gelijk krijgen is dus soms zelfs gemakkelijker dan gelijk hebben!

Omdat we hier primair met verzekeringen bezig zijn, had ik de hoop, om tevens een licht op de juristerij bij verzekeringen te kunnen werpen. Helaas is dit dus nog niet het geval geweest. Cases worden niet juridisch uitgelegd.
Maar jouw verhaal gaat me wel boeien.........


Dank je Hans.

Je laatste quote begrijp ik niet helemaal. Waar het te pas kwam heb ik me wel degelijk ook juridisch laten gelden. Denk alleen maar eens aan de diverse casussen betrekkende artikel 6:179 BW (aansprakelijkheid voor dieren) of die zaak van die kennis van mij.

https://forum.onderling.nl/rechten-aansprakelijkheid-20/aansprakelijkheid-jonge-kinderen-toegebrachte-autoschade-713/
"Je hebt talent màn"......

Talent om saaie verhalen boeiend te verwoorden. Vooral interessant voor juristische amateurs zoals ikzelf, alhoewel ik ook zakelijk kwesties heb gewonnen, die vanuit het ontstaan of moreel gezien absoluut niet logisch waren...........de advocaten kregen het voor elkaar. Jammer dan voor de tegenpartij, waarmee ik soms wel innerlijk medeleiden had, omdat de rechter de hele case niet snapte, een beslissing nam en waarschijnlijk dacht............"ga maar in hoger beroep, hier heb ik geen zin in......".

Gelijk krijgen is dus soms zelfs gemakkelijker dan gelijk hebben!

Omdat we hier primair met verzekeringen bezig zijn, had ik de hoop, om tevens een licht op de juristerij bij verzekeringen te kunnen werpen. Helaas is dit dus nog niet het geval geweest. Cases worden niet juridisch uitgelegd.
Maar jouw verhaal gaat me wel boeien.........


Dank je Hans.

Je laatste quote begrijp ik niet helemaal. Waar het te pas kwam heb ik me wel degelijk ook juridisch laten gelden. Denk alleen maar eens aan de diverse casussen betrekkende artikel 6:179 BW (aansprakelijkheid voor dieren) of die zaak van die kennis van mij.

https://forum.onderling.nl/rechten-aansprakelijkheid-20/aansprakelijkheid-jonge-kinderen-toegebrachte-autoschade-713/Communicatieprobleempje, want ik bedoelde een nabetrachtende case-behandeling door de verzekeraarscorrespondent die Onderling de cases doorspeelde. Die geven uiteindelijk geen eindcommentaar en/of uitleg waarom, hoe, wieso en op grond waarvan zijzelf tot een besluit gekomen waren. M.a.w. ik wordt met een case geconfonteerd, ben bereid om erover na te denken, beslis voor of tegen, maar weet niet hoe de verzekeraar al tot zijn gemaakte oordeel was gekomen........achteraf!

Mij zit die kapperszaak nog steeds dwars, daarmee schiet niemand iets op!
OK Hans. Ik begrijp het.
Beklemd vermogen, bestemd vermogen.......onvermogen!
.......en wat is daarbij een "double whammy"?

Nederland wil weer eens het beste jongetje van de klas worden. Terwijl de kapitaalbuffersregels nog nergens in Europa gelden, begint De Nederlandse Bank in een brochure van 2013 al aan te kondigen, dat de uitvoering van deze regels bij verzekeraars nog eerder onsystematisch gehandhaaft worden door de verzekeraars  en er per meteen (herfst 2013) strenger op zal worden toegezien resp. controles worden uitgevoerd. Er is een verdacht van "onnauwkeurigheid" bij de opgave van cijfers............

Invoering in Nederland 2014 (ondanks de "onnauwkeurige cijfers"?) en de rest van Europa 2016-2017? Wie er meer over weet mag het HIER zeggen.

Overigens hebben de media vandaag samen een anonieme klokkenluiderssite ingericht.....

https://publeaks.nl/

http://www.findinet.nl/news/leven/levenmarkt/vrijmaken-verzekeringen-ruineert-businessmodel-van-verzekeraars/

Reageer