Was uw verzekeraar ooit coulant?

  • 3 maart 2013
  • 74 reacties
  • 33658 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Schadeclaims vallen vaak in een grijs gebied 

waarbij tegenwoordig de medewerkers van de verzekeraar een "bepaalde speelruimte" krijgen, om zelf een beslissing te mogen nemen of de schade wél of niet wordt vergoed. Ook hebben de verzekeraars de mogelijkheid om "coulant" met een schadeclaim om te gaan. Waarschijnlijk verhinderen ze daarmede dat de consumenten in het algemeen denken "een Recht" hieruit te kunnen afleiden, wanneer de uitkering via social media rondgetwittert wordt en kunnen iedere verdere aanspraak terugvoeren op de éénmalige coulantie.

Heeft u ooit een vergoeding op basis van coulantie gekregen en welke verzekeringsmaatschappij was dat? Interessant zou zijn hoelang u al verzekerd bent bij deze maatschappij. M.a.w. is er (hopelijk) een verband tussen verzekeringsduur en coulant optreden door de verzekeraar?

**De aanleiding tot deze vraag was een sterretje in de ruit van een pas gekochte nieuwe auto, dat waarschijnlijk al vóór de aflevering ontstaan is, maar te laat werd vastgesteld. Een onderzoek zou waarschijnlijk geen opheldering over de oorzaak hebben gebracht. Een oud sterretje in een nieuwe auto is geen excuus om een claim af te wijzen. Toch probeerde een verzekeraar dit. Grijs gebied en een typisch geval van......je speelruimte kunnen/moeten nemen......zou ik zeggen!

74 reacties

Badge
Your article is really interesting and meaningful, I have read many articles but none of them convinced me, thank you for sharing.
fnaf
Visit the great site convert pdf to jpg mac
Reputatie 1
Mooi voorbeeld Hansje!

Ook leuk dat het uit de praktijk komt. Een klein puntje van kritiek: ik vind het lastig te lezen. Kun je misschien een korte samenvatting geven met de link als bronvermelding?
Hi Hansje,

Leuk topic!
Ik ben ook benieuwd of de community vindt dat een verzekeraar aan coulance uitkeringen moet doen. Of zal een verzekeraar dan de verwachting wekken dat er bij een eventuele volgende schade weer coulance gegeven wordt?
Reputatie 3
VRAAG voor de zekerheid t.b.v. alle Onderling-deelnemers: De privacy van mij, van de community-leden én van de FBTO-medewerkers is toch zekergesteld, want je moet tenslotte bij de aanmelding wél het e-mailadres doorgeven....???


Hai Hansje,

Ik kom even terug op je vraag of jouw privacy en die van alle Onderling-deelnemers gewaarborgd is. 
Het e-mailadres van communityleden wordt alleen gebruikt voor zaken als het activeren van je account en jou als lid van informatie te voorzien over nieuwe cases, resultaten en ander interessant nieuws.
Badge
Hans,

Zoals je weet heb ik ook ooit een half mensenleven bij een verzekeringmaatschappij gewerkt (en daarna nooit meer) waarbij ik me het gros van die tijd bezig heb gehouden met aansprakelijkheidsschades in de particuliere en bedrijfsmatige sfeer.

En inderdaad heb ik gedurende die tijd ook de nodige SP-(sans préjudice)betalingen verricht of zien verrichten waarbij het soms zelfs ging om tienduizenden euro’s.

Die term sans prejudice werd te pas en onpas gebruikt en was bij sommige maatschappijen zelfs op formulieren voorgedrukt, naar mijn mening uit ONzekerheid.

De term sans prejudice heeft vele betekenissen en ik zal er hieronder wat noemen maar in het algemeen zou je inderdaad kunnen zeggen dat het betekent: onverplicht, oftewel we betalen nu wel maar denk niet dat wij verplicht daartoe zijn, of, dat wij nu betalen moge zo zijn maar wij behouden ons het recht voor om dit een volgende keer bij gelijke omstandigheden te weigeren. Ik deed daar vrolijk aan mee want in die tijd wist ik niet anders maar ik kan me niet herinneren ooit een afwijzing te hebben gepleegd waarna de andere partij zich beriep op een SP-betaling van een tijdje daarvoor. En misschien is dat ook logisch want zo er al ooit een identiek schadegeval opdook dat was dat vaak niet bij dezelfde verzekerde. Ook was het een term die een uitgebreide uitleg voorkwam. Het bespaarde dus tijd.

Wel heb ik ooit meegemaakt dat je zelfs met een SP- of coulancebetaling behoorlijk in de fout kon gaan. Een verzekerde meldde ooit een schade aan waarbij hij een sterk betoog voerde dat hij weliswaar aansprakelijk werd gesteld maar zich niet aansprakelijk voelde en ons daarom verzocht om verweer te voeren. De collega twijfelde echter en besloot toen om SP te betalen. Of dat na of zonder een in eerste instantie gepleegde afwijzing geschiedde weet ik niet meer. Zijn op zich terechte redenering daarbij was dat als je je als verzekerde verzekerd hebt tegen aansprakelijkheid dan heb je bij schade twee keuzes: óf je lost het zelf op óf je meldt het bij je WA-verzekeraar aan. Een tussenweg is er niet. Wel heeft elke keuze zijn eigen consequenties:
- Als je het zelf wenst op te lossen ga dan rustig je gang alleen nadien niet bij ons komen uithuilen als je de fout in gaat
  en nadien de nare consequenties (zoals een dagvaarding) zich aandienen. Want dan heb je de belangen van de
  verzekeraar geschaad en dat is uitgesloten.
- of je meldt het bij ons aan als deskundige aansprakelijkheidsverzekeraar maar laat ons dan ook ons werk doen. Het
  kan niet zo zijn dat je een schade bij ons aanmeldt en er tegelijkertijd bij vertelt hoe wij die schade moeten behandelen.

Waar de betreffende collega echter wel mee in de fout was gegaan, was dat hij geen overleg had gepleegd. De verzekerde was furieus en zijn tussenpersoon ook want dat was immers zijn taak. De zaak belandde zelfs op directieniveau en is uiteindelijk ook wel opgelost maar ik bedoel maar.

Coulance of SP-betalingen kunnen de volgende oorzaken hebben:

- je bent als schadecorrespondent niet zeker van je zaak
- de zaak is te onbenullig en het schadebedrag te laag om daar veel energie in te steken, beter
  een geldbedrag betalen en in vijf minuten van de zaak af zijn dan er uren energie in te steken
- de tegenpartij, diens tussenpersoon, de rechtsbijstandverzekeraar of een advocaat slaat je
  met goede tegenargumenten om je oren en je ziet je genoodzaakt om óm te gaan.
- In het verlengde hiervan: je hebt als schadecorrespondent de plank mis geslagen en je moet
  nu de consequenties aanvaarden
- De tussenpersoon of verzekeringsadviseur is een goede relatie en beroept zich daar ook op
- In ernstige gevallen zwaait hij ook met zijn portefeuille
- De tussenpersoon heeft een hulppersoon en die heet inspecteur of accountmanager die,
  hoewel in loondienst bij de maatschappij, zich toch sterk maakt voor de tussenpersoon en
  zijn klant (vaak genoeg meegemaakt en vaak zeer tot mijn ONgenoegen).
- De directie bemoeit zich er mee na een klacht.
- De zaak wordt aangemeld bij een Klachteninstituut en die geeft je ongelijk of bemiddelt een
  oplossing in die betekenis
- een mediator verzint een oplossing

Ik weet niet of ik hiermee volledig ben ‘but you get the picture’

Dan kan er nog van twee andere situaties sprake zijn:

En die ene omschrijf je in post 4. Je bent bereid om (coulancehalve of niet) de verzekerde of tegenpartij tegemoet te komen maar dan wil je ook per sé meteen van de zaak af zijn om verdere discussies en dus tijd te voorkomen. Je biedt aan een deel van de schade (vaak 50%) te betalen. Dit wordt ook wel compromis, overeenkomst of dading genoemd.
Aanvaardt de tegenpartij dat dan is de zaak van de baan. Aanvaardt hij het niet, ook goed maar dan betaal je ook niet en zie je verdere acties van tegenpartij tegemoet.

De laatste omstandigheid die zich kan voordoen is dat er sprake is van een situatie waarbij je vindt dat twee partijen allebei voor een deel aansprakelijk zijn althans dat beiden voor een deel hebben bijgedragen tot het ontstaan van de schade. Dat leg je dan uit in een brief en je betaalt meteen dat deel van de schade waarvan jij vindt dat je verzekerde aansprakelijk is. Dat doe je niet Sp, onverplicht of coulancehalve maar ‘gewoon’ en voor het resterende deel hou je je poot stijf. Voordeel hiervan is dat als de zaak straks voor de rechter komt dit een goede indruk maakt op de rechter die waarschijnlijk dan zal concluderen dat verzekeraar dat deel van wat hij verplicht achtte in ieder geval is nagekomen. Je krijgt dan als het ware de handen van een rechter voor de verandering eens wél op elkaar.

Tot slot, het onderwerp op de site van Mr. Frank Visser van de verzekerde die zijn vriendin en zich zelf in de IJssel gooide, is nog veel simpeler dan daar bij elkaar is gediscussieerd.

Ik kan niet begrijpen hoe een zich zelf respecterende aansprakelijkheidsverzekeraar bij elkaar kan verzinnen ……….. ‘dat er volgens hun geen sprake is van toerekenbaar onrechtmatig handelen maar een ongelukkige samenloop van omstandigheden.’

Als je struikelt over een klinker omdat je niet goed uitkijkt ben je aansprakelijk uit onrechtmatige daad ex artikel 6:162 BW. Ben je zo bezopen dat dat de oorzaak is van je struikelen dan ben je ook aansprakelijk ex artikel 6:165 BW.

En van de ‘hulp’ van die zogenaamde Hepdesks gruwel ik helemaal en daar kan ik kort in zijn: schaf die af en laat die medewerkers zich weer bezig laten houden met hun oorspronkelijke beroep als koffiejuffrouw óf ….. zet daar een echte deskundige neer. Van een argument zoals: ‘Een van de polisvoorwaarden van een Aansprakelijkheidsverzekering Voor Particulieren (AVP) is dat schade toegebracht onder invloed van alcohol of drugs niet wordt vergoed. En daarvoor hoef je niet straal bezopen te zijn.’ …….. krijg ik acuut de hik.

Tot zover mijn bijdrage.
Badge
Hans,

Ik reageer even op alles wat je na mijn reactie geschreven hebt.

We hebben het er al eens eerder over gehad. Dit is een site die FBTO gebruikt om de meningen van het publiek te peilen, geen site waar deskundigen meepraten. Dat ik (waarschijnlijk als één van de weinigen) wel een verzekeringsachtergrond heb moge zo zijn maar doet daaraan niet af.

Dat ik hier meepraat heeft voor mij een paar redenen:
- ik hou voeling met datgene wat eens mijn dagtaak was, bovendien werk dat ik ooit met
  passie deed.
- ik kan andere mensen misschien nog eens de goede richting uit sturen bij problemen
- ik heb er zelf ook lol in.
- ik heb zelf ook meningen buiten mijn oorspronkelijke vak die ik hier kwijt kan en waarmee ik mogelijk in gesprek kan
  komen met anderen over die materie, zoals bijvoorbeeld met jou. Jij hebt het talent om met behulp van Google het
  nodige naar boven te halen. Ik gebuik Google ook maar op een iets andere manier denk ik. En geloof me nou, je wilt
  echt niet hebben dat hier van die helpdesk-achtige figuren gaan meepraten (zoals op de site van Mr. Frank Visser of
  Zeker.com) die net doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben maar verder continue bewijzen dat ze dat niet hebben.

Tja en ach, schadecorrespondenten …….. het zijn af en toe net mensen, niet menselijks is ook hen vreemd.

Bij een intermediairmaatschappij is een tussenpersoon inderdaad belangrijk. En goed beschouwd is het intermediair de klant van de verzekeringmaatschappij en is de verzekerde de klant van het intermediair. Je kunt als verzekeringmaatschappij naar mijn mening niet goed volhouden dat de verzekerde jouw klant is geworden omdat het intermediair er toevallig voor heeft gekozen om die ‘post’ bij jou onder te brengen. En toch werken er bij verzekeringmaatschappijen zogenaamde klantcontactteams. Je hebt natuurlijk wel een relatie met de verzekerde en dat is omdat je een verzekeringscontract met hem hebt afgesloten. Maar goed, alles staat of valt natuurlijk met de betekenis die jij aan het woord ‘klant’ toedicht en een andere mening heeft natuurlijk ook bestaansrecht. Wel denk ik dat de relatie tussen een direct-writer en zijn verzekerde op dat punt zuiverde is als je over het woord ‘klant’ spreekt.
Wel is het zo dat een tussenpersoon vaak een bepaalde invloed kan uitoefenen om wel of niet te betalen of (!) wel of niet af te wijzen want dat kan natuurlijk ook!! Bij een recht-toe-recht-aan-schade is dat uiteraard niet nodig maar bij een twijfelachtige schade kan de relatie van de tussenpersoon met de maatschappij wel de doorslag geven.

Ik geef je groot gelijk dat ‘bespreken’ soms wenselijker is dan een dagvaarding opmaken maar soms voel je aan dat dat geen nut heeft. Als de sfeer al vertroebeld is na bijvoorbeeld telefoongesprekken of een bepaalde toon in correspondentie en/of het belang te groot is om daar al sprekend uit te komen dan rest soms alleen nog maar de gang naar de rechter of om te ‘berusten’ zoals juristen dat zo mooi kunnen zeggen. Bedenk daarbij nog dat ook tegenpartijen of hun vertegenwoordigers vaak geen lieverdjes zijn. Het ligt vaak niet bij de maatschappij in kwestie. Ja, wel op het verjaardagsfeestje maar niet in de werkelijke wereld. En die ‘boerenslimme-claimers’ zoals jij ze noemt, daar ontwikkel je inderdaad op een gegeven moment een gevoel bij. Bij mij was dat op een gegeven moment zelfs zo sterk ontwikkeld dat ik ze kon ruiken bij wijze van spreken.

Op het laatst van mijn glansrijke carrière heb ik inderdaad één of twee keer meegemaakt dat mijn (zakelijke!) advocaat zich bij mij meldde met de mededeling dat een mediator zich bij haar had gemeld. Maar gezien de zwaarte van de zaken is dat er nooit van gekomen. Bovendien ga je niet meer mediatoren als je al in Hoger Beroep zit.

Eerlijk gezegd weet ik niet of mediation een toekomst heeft. Het kan natuurlijk ook een soort modetrend zijn in de vorm van een eendagsvlinder. Hoe zit het tegenwoordig met de scheidingsbemiddelaar of de echtscheidingswinkel? Neem dat al een hoge vlucht? Ik heb dus geen grootse ervaring met mediation. Waarom ik het dan toch noem in mijn rijtje is omdat ik denk dat mediation best wel eens voor een oplossing kan hebben gezorgd alleen niet bij mij.

Waar ik wel een paar keer mee te maken heb gehad is de zogenaamde comparitie van partijen waarbij procederende partijen door de rechter tijdens de zitting letterlijk de gang op werden opgestuurd om een schikking te beproeven. In de gevallen waar ik bij betrokken was leidde dat niet tot een positief resultaat. Ik weet overigens niet of partijen er tegenwoordig ook op los procederen. Procederen is ook duur en vergt heel veel tijd en energie. Ik kan me herinneren dat ik op een gegeven moment een stuk of tien gerechtelijke procedures tegelijkertijd onder me had maar dat was met verschillende advocaten en verschillende Rechtbanken of Gerechtshoven. Dat lijkt veel maar was in feite minder dan 1% van de schades die ik behandelde. Daarvan won ik overigens meer dan 90% maar dat even terzijde.
Badge
Hans

Punt 1

Ook bij een Rechtsbijstandverzekeraar zijn 90% van de zaken standaard. Bij die andere 10% bespaar je 'natuurlijk' geld als je niet naar de rechter hoeft en misschien is dat zelfs ooit een van de hoofdredenen geweest om tot mediation te komen, of de smoes van wat vlotbabbelende mediators die meenden dat daar geld in te verdienen is. Lukt het echter niet dan kost het dubbel op.
Ik betwijfel echter of het ooit goed van de grond zal komen. De andere kant, het plukje mediators dat er is hebben zich kennelijk al goed georganiseerd
NMI-Nederlands Mediation Instituut - Home

Punt 2

Op punt twee reageer ik maar niet (meer). Behalve dit dan. Bij FBTO hebben ze inmiddels een ander slogan bij het bespreken van nieuwe Topics ter plaatsing:
'"leuk Topic, we zijn benieuwd hoe Hansje hierop gaan reageren".

Nee, geintje Hans. Je doet je best.

.....en daar wilde ik het even bij laten. 
Badge
OK, dan reageer ik hier als eerste op:

Het eerste ben ik met je eens. Er zou meer discussies op het forum kunnen komen, ik bedoel onderwerpen waar deelnemers op het scherpst van de snede met elkaar discussieren. Ik zit bijvoorbeeld wel eens te wachten op een deskundige die mij weerwoord geeft op mijn pensioen-standpunten of een afwijkende mening op de diverse zorg-issues of iemand die mij kan uitleggen waarom die Hoge Eigen Bijdrage voor weerloze demente bejaarden in het verpleeghuis wel redelijk is of iemand die mij uitlegt waarom het juist heel goed is wanneer er zuipende en brallende studenten tussen die weerloze demente bejaarden gaan wonen in verpleeghuizen of iemand die vindt dat een zak kunst- en cultuursubsidie voor iedereen die een blokfluit met het goede eind in zijn mond kan steken belangrijker is dan het omlaag brengen van het eigen risico in de medische Zorg of ....... enz.

Maar zie jij ze?  

Maar ik vind niet dat je de verantwoordelijkheid daarvoor bij de moderator moet neerleggen. Er zijn meer discussieforums (geweest), ook over politieke onderwerpen en op sommigen heb ik me niet onbetuigd gelaten. Op de ene site doet de oprichter mee met de discussie en op de andere houdt hij zich er juist expres buiten. Dat is een keuze.  

Tweede punt: we hebben hier de gelegenheid om te discussieren op Het Forum. Je hebt daar zelf eigenhandig diverse onderwerpen aangekaart maar ga je het nu de moderators kwalijk nemen als forumleden daar niet op reageren?

Dan de topics die wel door de moderators worden gestart oftewel de cases. Wel, aan het einde daarvan heb ik altijd een verantwoording gezien wat ze daarmee gingen doen of al hadden gedaan dus ik begrijp je probleem niet helemaal.  

Dit is een site over verzekeringen. Dat trekt een bepaald publiek aan die er meer over willen weten en ook willen zien hoe anderen er over denken maar misschien willen ze minder discussieren. So be it ..... zeg ik ook en vooral tegen me zelf. Er zijn ook ander sites zoals voorheen De Pers, Sargasso, De Dagelijkse Standaard enz. Die gaan niet over verzekeringen maar je kunt er wel lekker discussieren.    
Badge
Wel heb ik laatst een leuke discussie gehad met BigSmoke, zie https://forum.onderling.nl/rechten-aansprakelijkheid-20/kat-richt-schade-op-logeeradres-490/index2.html Alleen weet ik niet zeker of BigSmoke dat ook zo ervaarde.
Badge
TIP: Misschien vindt je hier een "oor" als Blogger? Werd enige weken geleden geïnstalleerd......

(Over de dreigende concurrentie voor Onderling als exclusief en uniek forum heb ik zojuist op de Topic "Wat vindt u van deze site" een voorbeeld gezet).

http://www.npcf.nl/blog/over-deze-blog/


Ja en dan? Dan raak ik wel in gesprek met deskundigen?
Dan voel ik meer voor de volgende site waar ik al actief ben geweest onder de naam Fransdo en waar toen iets ontstond dat wat rook naar het woord discussie.

Verhoging AOW en pensioenleeftijd in het oktoberakkoord. Nationaal Pensioenweblog

 
Badge
Bij deze coulance-case krijg ik een beetje dat "boeren-slim" gevoel.......
maar kan het niet zoals Frans den Oudsten duidelijk ruiken


https://www.klachtenkompas.nl/aegon/geen-schadevergoeding-coulance-voor-goede-huisvader-vanwege-duur-van-relatie


Hans,

Ik kan het natuurlijk ook niet volledig ruiken als ik het complete dossier niet voor me heb.

De klager heeft het over net die ene afwijzingsgrond die in de polis staat maar hij vertelt er niet bij wat dan die ene grond is waaruit ik opmaak dat die ene afwijzingsgrond wel degelijk hout snijdt.  

Voor zover ik het uit het verhaal kan opmaken beweegt Aegon zich ook op het randje. Het gevaar is groot dat je in een secundaire discussie belandt, te weten de discussie wanneer je nu wel of niet coulance verleent terwijl je je in feite bij de primaire discussie moet houden en dat is waarom de schade primair niet is gedekt.

De verzekerde is een slimme man. Hij voelt wel dat de afwijzingsgrond terecht is. Wat hij vervolgens probeert is om Aegon uit de tent te lokken door een discusie te starten over de richtlijnen van wanneer wel of niet coulance, een discussie waar een verzekeringmaatschappij ver van moet blijven. Hij speelt ook op de emotie: '." Hoe kan Aegon bepalen dat bijna 8.000 euro voor een gezin (geen multinational), niet buiten proportioneel is. Wij zijn niet tevreden!' En: 'Wij zijn twee jaar geleden overgestapt van sns (na 18 jaar) naar Aegon omdat dit gunstiger zou zijn... '

Verzekerde is inderdaad 'boerenslim' en ik ben er niet van overtuigd dat hij die coulanceuitkering te zijner tijd toch niet krijgt. De volgende vraag zal van hem waarschijnlijk zijn: 'Aegon, noemt u dan eens drie vergelijkbare gevallen waarin u wel tot coulance bent overgegaan?' En als Aegon daar dan intuint, krijg je de discussie dat zijn geval dan 'dus' vergelijkbaar of zelfs gunstiger is, wederom gevolgd door een klacht waarna de beteffende schadecorrespondent op het matje wordt geroepen en het management van Aegon mogelijk besluit dat nu nog de enige manier om uit de impasse te komen, een SP-betaling is.  

Tot slot: als de verzekerde wordt vertegenwoordigd door een tussenpersoon dan mag je niet rechtstreeks met de verzekerde corresponderen. Dus op dit punt begrijp ik Aegon wel. Dat mag overigens wel als de tussenpersoon daar mee instemt.


  
Badge
Ja, maar dat gaan wij niet doen, althans niet ik.

Hans, even een goedbedoelde waarschuwing van mij, ingegeven uit ervaring. Ik heb meer met dit soort bijltjes gehakt.

Je leest een eenzijdig verhaal. Je kent het verhaal van Aegon niet. Wat de man hoopt is dat hij medestanders vindt en als we nou allemaal hard roepen op die site hoe schandalig het wel is hoe Aegon handelt dan sterk je de man in zijn mening en gaat hij jouw verhaal ge- cq misbruiken in zijn verhaal naar Aegon toe.

Er staat nog een verhaal onderaan de site met zelfs een slotje er bij: 'Deze klacht bevat privé-informatie die de klager alleen met het bedrijf deelt.' Ik bedoel maar.

Los daarvan zou je de naam van Aegon kunnen schaden als je te fel bent.

Ik heb wel partij gekozen, ik kies in dit geval voor Aegon. De man heeft geen reëel verhaal, alleen een frustratie. De afwijzing van Aegon is waarschijnlijk terecht. Ware dat niet zo dan had hij de zijde van Aegon wel weergegeven alsmede waarom die afwijzingsgrond dan niet zou kloppen. Dat doet hij niet.

Voor wat betreft een coulance-uitkering zijn er waarschijnlijk geen richtlijnen omdat een coulance-uitkering in 98% van de gevallen een uitzondering is. Hooguit zijn er wat zaken die je bij je overwegingen laat meewegen zoals de belangrijkheid van deze tussenpersoon voor jou en/of de mening van de accountmanager. Ik kan me uit mijn praktijk echter maar één geval herinneren dat de accountmanager (vroeger inspecteur geheten) nee zei. Dus aan zo'n mening heb je ook niet veel. En als ik Aegon zou zijn dan zou ik 'interne overwegingen' zeker niet delen met buitenstaanders waaronder verzekerden en tussenpersonen.

Maar jij wilde toch graag wat meer discussie hebben? Wel, grijp je kans zou ik zeggen. Het is heel simpel. Reageer en ga daarbij op de stoel van Aegon zitten en zeg dan bijvoorbeeld: 'Ik vind dat u een waardeloos verhaal heeft. U vermeldt niet de reden van afwijzing en waarom Aegon ongelijk zou hebben. Dus de afwijzing is terecht. En dus bent u niet in de positie om van Aegon een coulance-betaling te verlangen. Die keus is alleen aan Aegon. Dus eigenlijk is dit voor u einde verhaal'................................of een soortgelijk verhaal.

Geloof me maar, dan komt hij wel en kunnen wij nog meegenieten. Ik doe dat zelf niet, ik discussieer niet om te discussieren, het moet ergens over gaan en het onderwerp moet me interesseren. En dat doet het niet (meer). Ik heb in het verleden te veel van dit soort blufverhalen aan me voorbij zien trekken om er nu nog geboeid van te raken.
Badge
VRAAG voor de zekerheid t.b.v. alle Onderling-deelnemers: De privacy van mij, van de community-leden én van de FBTO-medewerkers is toch zekergesteld, want je moet tenslotte bij de aanmelding wél het e-mailadres doorgeven....???

Beste mijnheer van Rh.........,

Dat lijkt me wel hoewel ik daar persoonlijk niet zo om geef. Vandaar ook dat ik mijn volle naam hier vermeld. Maar Hans, zelfs als ik zou willen dan weet ik niet hoe ik jouw e-mailadres zou kunnen achterhalen. Toen ik nog discussieerde op De Pers (nu De Ondernemer) moest ik daar ook mijn e-mailadres opgeven maar ook daar werd dat vertrouwelijk gehouden. En al weet een kwaadwillende jouw e-mailadres, wat dan?

Voor wat betreft moderators ten opzichte van Cummunity-members en vice versa is die vertrouwelijkheid iets minder. Ik denk wel dat zij weten hoe ze me kunnen bereiken als het zou moeten en ik ook. Als ik naar FBTO bel en vraag naar de heer R. Kruiper weet ik zeker dat ik hem ook aan de lijn krijg. Maar so what? 
Badge
Voor de zekerheid.........een duidelijke vraag aan het Onderling.nl-management

Nu we via een PR-bericht van Remco weten, dat er óók (gemotiveerde) FBTO-medewerkers op Onderling meelezen, wat niet vanzelfsprekend blijkt te zijn.......kan de vraag ook aan hen doorgespeeld worden om vanuit de FBTO-praktijk over een waar-gebeurd-coulance-verhaal te vertellen. Neutraal.....want u hoeft natuurlijk niet de bron te noemen!!

Óf........is dit juist not-done?? (no-yet-done) Neutráál mag echter alles. Niemand kan schade nemen! Doet u het niet-neutraal, dan lees eerst even de voorwaarden door.......van uw aanstellingscontract, want ik wil het niet geweest zijn!

VRAAG voor de zekerheid t.b.v. alle Onderling-deelnemers: De privacy van mij, van de community-leden én van de FBTO-medewerkers is toch zekergesteld, want je moet tenslotte bij de aanmelding wél het e-mailadres doorgeven....???

Misschien krijgen we na een duidelijk statement eindelijk ook eens meer praktijkverhalen vanuit verzekeringsmaatshappijen los.

Onderling is opgericht om transparantie te creeëren maar het blijft erg éénzijdig!


Hans, sterker nog, ze lezen niet alleen mee maar zijn nog eens actief ook. Letterlijk schrijft Remco in het artikel: 'Sommige werknemers zien direct de toegevoegde waarde en zijn zelfs in hun vrije tijd actief op de community, bij andere medewerkers is het een langer proces om het belang en de toegevoegde waarde te zien in deze manier van klantinteractie.'

En ja, ik zou ook wel willen weten wie dat dan zijn aannemende dat Remco daarmee anderen bedoelt dan de moderators.

En wat is dan hun specialiteit hoewel natuurlijk niet iedere medewerker van een verzekeringmaatschappij een vakidioot is? Een IT'er bijvoorbeeld is natuurlijk ook een deskundige op zijn vakgebied maar hoeft niet noodzakelijkerwijs verstand te hebben van verzekeringen of verzekeringswetten of aansprakelijkheidsrecht of Internationaal Transportrecht. Bovendien vraag ik me dan af hoe vrij ze dan wel kunnen schrijven. Een FBTO-medewerker kan bij de directie op het matje geroepen worden ............... ik niet. 
 
Badge
By the way Hans. Ik kan me dit verhaal nog wel herinneren. Ging over een coulanceclausule in de polisvoorwaarden en daarbij was ik het toen niet helemaal eens toen met FBTO .............  https://www.onderling.nl/case/fototoestel-en-tomtom-gestolen-uit-auto-168
Badge
Ik kan me ooit nog herinneren een AVP-schade behandeld te hebben waarbij een personeelslid een AVP had met personeelskorting en in hun gehuurde huis toen een steunmuur heeft weg gehaald in het kader van een verbouwing. De zaak is toen gaan verzakken met als gevolg grote schade in het gehuurde huis en ook schade bij buren (scheuren, deuren en ramen die niet meer sloten enz.). De schade aan het gehuurde huis zelf was niet gedekt op de AVP vanwege de opzichtclausule. De schade aan de buren wel. De schade bedroeg toen een ton in guldens nog. Ik kan me nog herinneren dat we toen de gehele schade hebben betaald, gedeeltelijk omdat dat moest vanuit de polisvoorwaarden, gedeeltelijk uit coulance. Die beslissing is toen niet door mij genomen maar door de leidinggevende.   
Badge
Sorry Hans, ik praatte een beetje te veel in vaktaal. Maar jouw link vertelt genoeg om het begrip 'opzicht' duidelijk te maken hoewel de opzichtclausule in sommige AVB's er compeet anders uit kan zien dan in een AVP. Even voor de goede orde, een maatschappij kent doorgaans maar één AVP maar wel vele AVB's afhankelijk van de beroepsgroep. En een AVB voor een aannemer ziet er heel anders uit dan een AVB voor een banketbakker. 

De reden(en) dat er destijds besloten is tot coulance waren als volgt (en de volgorde is geheel willekeurig):    

- het was een collega en die had toen een streepje voor ten opzichte van een niet-collega. De directie streek toen ook de hand over het hart

- het was een zielig geval. Als er geen coulance zou zijn gevolgd dan was dit gezin financieel gezien ten onder gegaan.

- De maatschappij waar ik werkte was toen nog rijk en dus konden ze het zich veroorloven.

- Er was meen ik toen een budget voor onverplichte coulancebetalingen.

- er was geen duidelijke scheidslijn te trekken tussen wat nu wel of geen opzicht was oftewel welke schade was nu precies ontstaan aan zaken die men wel of niet onder opzicht had. Voor wat betreft de scheuren in de muren van het eigen gehuurde pand was het wel duidelijk maar de aannemer moest gaan vijzelen en er viel toen moeilijk vast te stellen voor welk percentage hij dit nu deed ten behoeve van de opzichtschade en de niet opzichtschade. En aangezien die aannemer toen toch moest voorrijden en bezig was ...........
Badge
Ja, ik spreek over een voorval van meer dan 20 jaar geleden.
Badge
Hans, jij wilde dus meer discussie.

En ik weet al niet eens meer waar ik het op deze site heb gezegd maar ik heb dus een verzekeringsverleden als aansprakelijkheidsdeskundige. Ik denk dat ik veel discussies kan winnen hier omdat ik vakkennis heb. Dat brengt echter ook een gevaar met zich mee. Als ik zou willen kan ik elk onderwerp kapot discussieren. Maar de bedoeling van Onderling is nu juist om ook leken aan het woord te laten dus ik moet oppassen om me niet te veel te laten gelden als deskundige. En nogmaals, de discussie met BigSmoke vond ik toen leuk maar ik heb ook andere discussies hier gehad die ik niet leuk vond. Als twee deskundigen met elkaar van mening verschillen dan discussieer je ook maar je respecteert elkaar ook, wetende dat beiden in ieder geval weten waar ze over praten hoewel hun mening verschilt. Ik heb je ook gezegd dat, bijvoorbeeld, in dat onderwerp van die bromfietser die die fietser voort trok, je hele rare lekendiscussies kunt krijgen als de gesprekspartners bij benadering niet weten waar ze over praten en op de hoogte zijn van, in dat geval, artikel 185 WVW en uitspraken van de samenloopcommissie.

Hele ergelijke discussies krijg je ook als een leek de deskundigheid van de ander niet (h)erkent en/of denkt dat hij/zij even deskundig is.
Toevallig heb ik me de afgelopen dagen laten verleiden tot zo'n discussie met iemand die niet alleen overtuigd is van haar eigen gelijk maar ook met een éénzijdig toedrachtsverhaal komt en dan krijg je in feite een hele nare discussie. Ik ben ook lid van een site die gaat over buurtberichten, enfin lees maar mee, is misschien nog wel een leuk onderwerp ook.

Wie betaald de rekening van de dierenarts ? - Buurtlink+

Ik hoor je mening dan wel.

Wanneer deze post van mij bij iemand misschien wat opschepperig overkomt omdat ik hier als het ware mijn eigen deskundigheid loop te etaleren....... geloof me, dat is onbedoeld.   


      
Badge
OK Hans, duidelijk!!
Badge
Verder met het coulance-thema.......een tip uit 2007!

Coulance is weliswaar niet af te dwingen maar assurantieadviseurs kennen meestal wel de precedenten......

Coulance zorgverzekeringen | Doorneweerd Advies en Bemiddeling


Leuk en/of opmerkelijk is dat in de link verwezen wordt naar de film 'Sicko' van Michael Moore.
Badge
Hans, jij wilde dus meer discussie.

En ik weet al niet eens meer waar ik het op deze site heb gezegd maar ik heb dus een verzekeringsverleden als aansprakelijkheidsdeskundige. Ik denk dat ik veel discussies kan winnen hier omdat ik vakkennis heb. Dat brengt echter ook een gevaar met zich mee. Als ik zou willen kan ik elk onderwerp kapot discussieren. Maar de bedoeling van Onderling is nu juist om ook leken aan het woord te laten dus ik moet oppassen om me niet te veel te laten gelden als deskundige. En nogmaals, de discussie met BigSmoke vond ik toen leuk maar ik heb ook andere discussies hier gehad die ik niet leuk vond. Als twee deskundigen met elkaar van mening verschillen dan discussieer je ook maar je respecteert elkaar ook, wetende dat beiden in ieder geval weten waar ze over praten hoewel hun mening verschilt. Ik heb je ook gezegd dat, bijvoorbeeld, in dat onderwerp van die bromfietser die die fietser voort trok, je hele rare lekendiscussies kunt krijgen als de gesprekspartners bij benadering niet weten waar ze over praten en op de hoogte zijn van, in dat geval, artikel 185 WVW en uitspraken van de samenloopcommissie.

Hele ergelijke discussies krijg je ook als een leek de deskundigheid van de ander niet (h)erkent en/of denkt dat hij/zij even deskundig is.
Toevallig heb ik me de afgelopen dagen laten verleiden tot zo'n discussie met iemand die niet alleen overtuigd is van haar eigen gelijk maar ook met een éénzijdig toedrachtsverhaal komt en dan krijg je in feite een hele nare discussie. Ik ben ook lid van een site die gaat over buurtberichten, enfin lees maar mee, is misschien nog wel een leuk onderwerp ook.

Wie betaald de rekening van de dierenarts ? - Buurtlink+

Ik hoor je mening dan wel.

Wanneer deze post van mij bij iemand misschien wat opschepperig overkomt omdat ik hier als het ware mijn eigen deskundigheid loop te etaleren....... geloof me, dat is onbedoeld.

Inmiddels is het hele onderwerp van de Buurtlinksite verwijderd. Dat is natuurlijk ook een manier als je als leek je zin niet krijgt
Badge
Terzijde nog een Coulance-voorbeeld bij een tandarts......
en de aansprakelijkheid!


... ... Daarbij vind ik de opstelling van de tandarts heel netjes, ondanks dat hij in de overtuiging verkeerd geen fout te hebben gemaakt wil hij u tegemoet komen....En dat is de essentie van coulance een tegemoetkoming zonder dat er aansprakelijkheid is.....Het enkele feit van tegemoetkoming an sich incorporeert geen erkenning van aansprakelijkheid.
Ik weet dan ook wel zeker dat wanneer u op het aanbod van de tandarts in gaat, u een papiertje moet tekenen waarbij de tandarts expliciet geen aansprakelijkheid erkend.

Het aanbod dat hij u doet is overigens gebaseerd op iets wat hij voor een deel (nl de tandartskosten) in natura opvangt, zijn "echte" kosten zitten in de techniek. Als u een implantaat wilt bij een andere tandarts kan hij geen deel in natura aan u bieden en kan ik me voorstellen dat hij daar niet voor de volledige kosten in mee wil gaan.....Wellicht is hij bereid de techniekkosten voor de brug bij te dragen aan het implantaat? Zou al heel erg netjes zijn....

Niks houdt u echter tegen de tandarts aansprakelijk te stellen en in een procedure proberen uw gelijk aan te tonen., maar gezien de situatie geef ik u niet heel veel kans. Overigens moet u voor zo'n procedure ongeveer een jaar of 4 incalculeren als u te maken krijgt met een aansprakelijkheidsverzekeraar.


Hans, ik weet niet waar je dit verhaal zo plotseling vandaan haalt en/of dit het gevolg is van iets eerders of anders maar even dit.

Het is altijd aan de eisende partij om aansprakelijkheid aan te tonen een hele enkel uitzondering in de wet daargelaten. Coulance of niet, de tandarts zal bij zijn werkzaamheden (de oorspronkelijke of de coulancewerkzaamheden) moeten voldoen aan normen zoals die in zijn branche gebruikelijk zijn. Zijn coulance zit hem dan niet zo zeer in de kwaliteit van zijn werk maar in het feit dat hij daarvoor geen betaling verlangt.  Het tekenen van een papiertje waarmee je akkoord gaat dat de tandarts geen aansprakelijkheid erkent is van nul en gener waarde ........... voor de tandarts. Als je als eisende partij kunt aantonen dat hij wel degelijk een beroepsfout heeft gemaakt zal dat papiertje hem niet redden. Zo'n papiertje heeft evenveel waarde als een bordje in een restaurant waarop staat dat de directie zich niet aansprakelijk stelt voor vermissing/diefstal enz. Op elke universiteit leren aankomende juristen dat zo'n bordje onzin is.

Als mijn jas verdwijnt en ik verwijtbaarheid bij het restaurant kan aantonen zal dat bordje hem toch echt niet redden. Zo'n bordje of getekende verklaring or whatever noemt men overigens een exoneratiebeding. Met de advocaat onder de onderstaande link ben ik van mening dat zo'n beding onfatsoenlijk is, indruist tegen de goede zeden en zelfs onbeschoft is.    

Als zo'n beding in Algemene voorwaarden staat (en niet in het kernbeding) is zo'n beding ook van rechtswege vernietigbaar of wordt geacht onredelijk te zijn. Dit staat dan ook in de zogenaamde zwarte en grijze lijst oftewel artikel 6:236 en 6:237 BW.    

BANNING Advocaten - De rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van exoneratieclausules
Badge
VGZ. Coulance-aanvraag mislukt/afgewezen...
"wij maken geen uitzonderingen"Schadeclaim? Gratis begeleiding bij uw schadeclaim!


Een droevig verhaal Hans maar goed beschouwd is hun hele leven momenteel een puinhoop. Het gezin zit al in de schuldhulpverlening en dus is er wel wat meer aan de hand dan alleen een weigerachtige ziektekostenverzekeraar daargelaten de vraag of, wat zij willen, wel de oplossing voor hun probleem is. 

Heel grof gezegd, je kunt niet je leven veranderen in een puinhoop en vervolgens de ziektekostenverzekeraar de schuld gaan geven. Daar is die ziektekostenverzekeraar ook niet voor. Bovendien heeft VGZ gelijk dat zij dat niet bepalen. De overheid bepaalt het dekkingspakket van de basisverzekering en de ziektekostenverzekeraar voert alleen maar uit.

Het gezin zit al in de schuldhulpverlening en een goede schuldhulpverlener weet natuurlijk waar hij de financiële oplossingen kan vinden voor de diverse problemen. In het onderwerp onder de volgende link
https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/ga-jij-om-stijgende-zorgkosten-407/index2.html
zijn zulke oplossingen ook al ter sprake gekomen (zie bijvoorbeeld post 14 en verder). Alleen je moet de weg weten of iemand moet je die weg vertellen, bijvoorbeeld een schuldhulpverlener.

Tot slot. Ik heb laatst een klein tipje opgelicht aan jou omtrent mijn financiële situatie. Dat ga ik hier niet herhalen en ik treed verder ook niet in details. Maar als ik je nou vertel dat ik niet eens een eigen risico heb op mijn ziektekostenpolis en dus ook niet van € 350,- en dit gezin in de schulhulpverlening dus wel, waar hebben we het dan nog over?   

Reageer