Was uw verzekeraar ooit coulant?

  • 3 maart 2013
  • 74 reacties
  • 33805 Bekeken


Toon eerste bericht

74 reacties

Verder met het coulance-thema.......een tip uit 2007!

Coulance is weliswaar niet af te dwingen maar assurantieadviseurs kennen meestal wel de precedenten......

Coulance zorgverzekeringen | Doorneweerd Advies en Bemiddeling
Coulance-uitkering/gedeeltelijk........Unigarant
verzekeraarsklachten.nl


Afwikkelingsdatum: maart 2012. Soort schade: bootschade, gezonken met kapotte standpijp. Verzekeraar:  Unigarant. Verzekerde: van B…Schade 41 mille. verzekeringsexpert wijst de schade gewoon af maar is nalatig en onzorgvuldig bij expertise. Uiteindelijk wordt onder coulance (dus niet onder dekking van de polis) gedeeltelijk betaald.
Coulance-voorbeeldbrief......
Niet alle zorgverzekeraars vergoeden sessies (integratieve) kindertherapie.


KIK Counseling - Kinder en Jeugd Therapie - coulance-aanvraag
Coulance-voorbeeldbrief.....
Alternatieve geneeskunde


AHS Healing, landelijk erkend geestelijk & natuur-geneeskundig therapeut G.W.Wissink | aarde | op afspraak | ahshealing | Geestelijk genezen | magnetiseren | medium & Soul-consulting | beroepsvereniging | clienten | consult | consultant | dankbaar |
Badge
Verder met het coulance-thema.......een tip uit 2007!

Coulance is weliswaar niet af te dwingen maar assurantieadviseurs kennen meestal wel de precedenten......

Coulance zorgverzekeringen | Doorneweerd Advies en Bemiddeling


Leuk en/of opmerkelijk is dat in de link verwezen wordt naar de film 'Sicko' van Michael Moore.
Coulance-aanvraag-voorbeeld......
RT-Therapie

Voorbeeld Coulance aanvraag ziektekostenverzekering

Niet alle ziektekostenverzekeraars hebben onze behandeling in hun pakket opgenomen. Met de coulance aanvraag heeft u kans de kosten toch geheel of gedeeltelijk vergoed te krijgen.
Neem onderstaande tekst over in de aanvraag voor vergoeding die u aan uw ziektekostenverzekeraar stuurt. Vervang de teksten tussen < en > door de gegevens die voor u van toepassing zijn.


< t.a.v.>
< adres>
< postcode/woonplaats>


betreft: verzoek tot vergoeding behandeling door geregistreerd therapeut VBAG
t.b.v.: < naam cliënt, polisnummer>


< Geachte….>,

Hierbij verzoek ik in aanmerking te komen voor vergoeding van kosten gemaakt voor deze behandeling. Deze staat niet vermeld in uw verzekeringsvoorwaarden.
Omdat andere verzekeraars deze kosten wel vergoeden, hoop ik dat u uit oogpunt van coulance deze kosten niettemin zult vergoeden.

Ik heb mij voor behandeling georiënteerd en gekozen voor Ben Meijer, een door de VBAG en RBNG geregistreerde therapeut.

Het reguliere circuit heeft mij niet de gewenste gezondheidsverbetering kunnen brengen. (Maak specifiek, welke soort hulpverlening heeft niet geholpen en waarom niet?)

Waarom wil ik in aanmerking komen voor vergoeding: deze therapeut en therapievormen hebben bij mij wel goed gewerkt.

Bijgaand zend ik u de betreffende rekeningen. Ik verzoek u mij te laten weten of ik voor vergoeding in aanmerking kom


Met vriendelijke groeten,
TIP: Wanneer verzekeraars vergoedingen afwijzen, omdat ze niet of onduidelijk in de voorwaarden staan, is dit uw therapeut ook bekend. Vaak kan hij/zij een voorbeeldbrief voor u uitdraaien en alvast inschatten hoeveel kans u bij uw verzekeraar heeft met een coulance-aanvraag................

DOEN!!
Wie heeft er overigens ooit succes gehad met een zelfgeschreven coulance-aanvraag?
Terzijde nog een Coulance-voorbeeld bij een tandarts......
en de aansprakelijkheid!


... ... Daarbij vind ik de opstelling van de tandarts heel netjes, ondanks dat hij in de overtuiging verkeerd geen fout te hebben gemaakt wil hij u tegemoet komen....En dat is de essentie van coulance een tegemoetkoming zonder dat er aansprakelijkheid is.....Het enkele feit van tegemoetkoming an sich incorporeert geen erkenning van aansprakelijkheid.
Ik weet dan ook wel zeker dat wanneer u op het aanbod van de tandarts in gaat, u een papiertje moet tekenen waarbij de tandarts expliciet geen aansprakelijkheid erkend.

Het aanbod dat hij u doet is overigens gebaseerd op iets wat hij voor een deel (nl de tandartskosten) in natura opvangt, zijn "echte" kosten zitten in de techniek. Als u een implantaat wilt bij een andere tandarts kan hij geen deel in natura aan u bieden en kan ik me voorstellen dat hij daar niet voor de volledige kosten in mee wil gaan.....Wellicht is hij bereid de techniekkosten voor de brug bij te dragen aan het implantaat? Zou al heel erg netjes zijn....

Niks houdt u echter tegen de tandarts aansprakelijk te stellen en in een procedure proberen uw gelijk aan te tonen., maar gezien de situatie geef ik u niet heel veel kans. Overigens moet u voor zo'n procedure ongeveer een jaar of 4 incalculeren als u te maken krijgt met een aansprakelijkheidsverzekeraar.
Reputatie 3
VRAAG voor de zekerheid t.b.v. alle Onderling-deelnemers: De privacy van mij, van de community-leden én van de FBTO-medewerkers is toch zekergesteld, want je moet tenslotte bij de aanmelding wél het e-mailadres doorgeven....???


Hai Hansje,

Ik kom even terug op je vraag of jouw privacy en die van alle Onderling-deelnemers gewaarborgd is. 
Het e-mailadres van communityleden wordt alleen gebruikt voor zaken als het activeren van je account en jou als lid van informatie te voorzien over nieuwe cases, resultaten en ander interessant nieuws.
VRAAG voor de zekerheid t.b.v. alle Onderling-deelnemers: De privacy van mij, van de community-leden én van de FBTO-medewerkers is toch zekergesteld, want je moet tenslotte bij de aanmelding wél het e-mailadres doorgeven....???


Hai Hansje,

Ik kom even terug op je vraag of jouw privacy en die van alle Onderling-deelnemers gewaarborgd is. 
Het e-mailadres van communityleden wordt alleen gebruikt voor zaken als het activeren van je account en jou als lid van informatie te voorzien over nieuwe cases, resultaten en ander interessant nieuws.


......dus nu kunnen FBTO-ers, die liever anoniem willen blijven, zonder meer óók reageren! Bedankt Fokelien......misschien komen er nu méér coulance-voorbeelden?
Badge
Hans, jij wilde dus meer discussie.

En ik weet al niet eens meer waar ik het op deze site heb gezegd maar ik heb dus een verzekeringsverleden als aansprakelijkheidsdeskundige. Ik denk dat ik veel discussies kan winnen hier omdat ik vakkennis heb. Dat brengt echter ook een gevaar met zich mee. Als ik zou willen kan ik elk onderwerp kapot discussieren. Maar de bedoeling van Onderling is nu juist om ook leken aan het woord te laten dus ik moet oppassen om me niet te veel te laten gelden als deskundige. En nogmaals, de discussie met BigSmoke vond ik toen leuk maar ik heb ook andere discussies hier gehad die ik niet leuk vond. Als twee deskundigen met elkaar van mening verschillen dan discussieer je ook maar je respecteert elkaar ook, wetende dat beiden in ieder geval weten waar ze over praten hoewel hun mening verschilt. Ik heb je ook gezegd dat, bijvoorbeeld, in dat onderwerp van die bromfietser die die fietser voort trok, je hele rare lekendiscussies kunt krijgen als de gesprekspartners bij benadering niet weten waar ze over praten en op de hoogte zijn van, in dat geval, artikel 185 WVW en uitspraken van de samenloopcommissie.

Hele ergelijke discussies krijg je ook als een leek de deskundigheid van de ander niet (h)erkent en/of denkt dat hij/zij even deskundig is.
Toevallig heb ik me de afgelopen dagen laten verleiden tot zo'n discussie met iemand die niet alleen overtuigd is van haar eigen gelijk maar ook met een éénzijdig toedrachtsverhaal komt en dan krijg je in feite een hele nare discussie. Ik ben ook lid van een site die gaat over buurtberichten, enfin lees maar mee, is misschien nog wel een leuk onderwerp ook.

Wie betaald de rekening van de dierenarts ? - Buurtlink+

Ik hoor je mening dan wel.

Wanneer deze post van mij bij iemand misschien wat opschepperig overkomt omdat ik hier als het ware mijn eigen deskundigheid loop te etaleren....... geloof me, dat is onbedoeld.

Inmiddels is het hele onderwerp van de Buurtlinksite verwijderd. Dat is natuurlijk ook een manier als je als leek je zin niet krijgt
Badge
Terzijde nog een Coulance-voorbeeld bij een tandarts......
en de aansprakelijkheid!


... ... Daarbij vind ik de opstelling van de tandarts heel netjes, ondanks dat hij in de overtuiging verkeerd geen fout te hebben gemaakt wil hij u tegemoet komen....En dat is de essentie van coulance een tegemoetkoming zonder dat er aansprakelijkheid is.....Het enkele feit van tegemoetkoming an sich incorporeert geen erkenning van aansprakelijkheid.
Ik weet dan ook wel zeker dat wanneer u op het aanbod van de tandarts in gaat, u een papiertje moet tekenen waarbij de tandarts expliciet geen aansprakelijkheid erkend.

Het aanbod dat hij u doet is overigens gebaseerd op iets wat hij voor een deel (nl de tandartskosten) in natura opvangt, zijn "echte" kosten zitten in de techniek. Als u een implantaat wilt bij een andere tandarts kan hij geen deel in natura aan u bieden en kan ik me voorstellen dat hij daar niet voor de volledige kosten in mee wil gaan.....Wellicht is hij bereid de techniekkosten voor de brug bij te dragen aan het implantaat? Zou al heel erg netjes zijn....

Niks houdt u echter tegen de tandarts aansprakelijk te stellen en in een procedure proberen uw gelijk aan te tonen., maar gezien de situatie geef ik u niet heel veel kans. Overigens moet u voor zo'n procedure ongeveer een jaar of 4 incalculeren als u te maken krijgt met een aansprakelijkheidsverzekeraar.


Hans, ik weet niet waar je dit verhaal zo plotseling vandaan haalt en/of dit het gevolg is van iets eerders of anders maar even dit.

Het is altijd aan de eisende partij om aansprakelijkheid aan te tonen een hele enkel uitzondering in de wet daargelaten. Coulance of niet, de tandarts zal bij zijn werkzaamheden (de oorspronkelijke of de coulancewerkzaamheden) moeten voldoen aan normen zoals die in zijn branche gebruikelijk zijn. Zijn coulance zit hem dan niet zo zeer in de kwaliteit van zijn werk maar in het feit dat hij daarvoor geen betaling verlangt.  Het tekenen van een papiertje waarmee je akkoord gaat dat de tandarts geen aansprakelijkheid erkent is van nul en gener waarde ........... voor de tandarts. Als je als eisende partij kunt aantonen dat hij wel degelijk een beroepsfout heeft gemaakt zal dat papiertje hem niet redden. Zo'n papiertje heeft evenveel waarde als een bordje in een restaurant waarop staat dat de directie zich niet aansprakelijk stelt voor vermissing/diefstal enz. Op elke universiteit leren aankomende juristen dat zo'n bordje onzin is.

Als mijn jas verdwijnt en ik verwijtbaarheid bij het restaurant kan aantonen zal dat bordje hem toch echt niet redden. Zo'n bordje of getekende verklaring or whatever noemt men overigens een exoneratiebeding. Met de advocaat onder de onderstaande link ben ik van mening dat zo'n beding onfatsoenlijk is, indruist tegen de goede zeden en zelfs onbeschoft is.    

Als zo'n beding in Algemene voorwaarden staat (en niet in het kernbeding) is zo'n beding ook van rechtswege vernietigbaar of wordt geacht onredelijk te zijn. Dit staat dan ook in de zogenaamde zwarte en grijze lijst oftewel artikel 6:236 en 6:237 BW.    

BANNING Advocaten - De rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van exoneratieclausules
VGZ. Coulance-aanvraag mislukt/afgewezen...
"wij maken geen uitzonderingen"Schadeclaim? Gratis begeleiding bij uw schadeclaim!
Badge
VGZ. Coulance-aanvraag mislukt/afgewezen...
"wij maken geen uitzonderingen"Schadeclaim? Gratis begeleiding bij uw schadeclaim!


Een droevig verhaal Hans maar goed beschouwd is hun hele leven momenteel een puinhoop. Het gezin zit al in de schuldhulpverlening en dus is er wel wat meer aan de hand dan alleen een weigerachtige ziektekostenverzekeraar daargelaten de vraag of, wat zij willen, wel de oplossing voor hun probleem is. 

Heel grof gezegd, je kunt niet je leven veranderen in een puinhoop en vervolgens de ziektekostenverzekeraar de schuld gaan geven. Daar is die ziektekostenverzekeraar ook niet voor. Bovendien heeft VGZ gelijk dat zij dat niet bepalen. De overheid bepaalt het dekkingspakket van de basisverzekering en de ziektekostenverzekeraar voert alleen maar uit.

Het gezin zit al in de schuldhulpverlening en een goede schuldhulpverlener weet natuurlijk waar hij de financiële oplossingen kan vinden voor de diverse problemen. In het onderwerp onder de volgende link
https://forum.onderling.nl/zorg-ongevallen-6/ga-jij-om-stijgende-zorgkosten-407/index2.html
zijn zulke oplossingen ook al ter sprake gekomen (zie bijvoorbeeld post 14 en verder). Alleen je moet de weg weten of iemand moet je die weg vertellen, bijvoorbeeld een schuldhulpverlener.

Tot slot. Ik heb laatst een klein tipje opgelicht aan jou omtrent mijn financiële situatie. Dat ga ik hier niet herhalen en ik treed verder ook niet in details. Maar als ik je nou vertel dat ik niet eens een eigen risico heb op mijn ziektekostenpolis en dus ook niet van € 350,- en dit gezin in de schulhulpverlening dus wel, waar hebben we het dan nog over?   
@Frans. Het was inderdaad hier de bedoeling om ook eens de grenzen van coulance te laten zien.

Jouw €350,- eigenbijdrageverhaal maakt natuurlijk ook andere lezers nieuwsgierig, maar ik moet toch  aannemen, dat het geen trukje, maar het gevolg is van een persoonlijke situatie.

Ik kan nog wel het volgende opvoeren:

Voor chronisch zieken en gehandicapten geldt, onder bepaalde voorwaarden, een financiële compensatie. U komt hier ook voor in aanmerking als u langdurig in een AWBZ instelling verblijft (langer dan een half jaar). De compensatie wordt in het najaar van 2013 automatisch uitbetaald door het Centraal Administratie Kantoor Bijzondere Zorgkosten (CAK-BZ).

Hebt u geen beschikking ontvangen, maar denkt u toch in aanmerking te komen voor compensatie dan kunt u hiervoor het CAK benaderen. U kunt het CAK op volgende manieren bereiken:

Telefonisch:
U belt met het gratis informatienummer 0800 2108. Dit nummer is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 18.00 uur.

Via www.cak-bz.nl

Of schriftelijk:
CAK
Antwoordnummer 1608
2509 VB DEN HAAG
Badge
@Frans. Het was inderdaad hier de bedoeling om ook eens de grenzen van coulance te laten zien.

Jouw €350,- eigenbeijdrageverhaal maakt natuurlijk ook andere lezers nieuwsgierig, maar ik moet toch aannemen, dat het geen trukje, maar het gevolg is van een persoonlijke situatie
.

Antwoord: Allebei Hans, allebei. En meer ga ik er niet over zeggen!!! Althans niet hier. Als je meer wilt weten stuur je me maar een persoonlijke mail.
@Frans. Bedankt voor het aanbod, maar ik houd mijn activiteiten op dit Forum liever "zakelijk" en heb mijn persoonlijke mailbox in/uit daarom uitgezet.

Over het thema coulance vond ik inmiddels nog volgende opmerking:

Eerder coulance uitkering voor vaste klanten met veel polissen
Er kunnen zich situaties voordoen dat er een schade ontstaat die volgens de strikte toepassing van de polisvoorwaarden niet onder de dekking valt. Verzekeraars verstrekken is bepaalde gevallen een uitkering terwijl er eigenlijk geen dekking bestaat voor de betreffende schade (=coulance uitkering). Verzekeraars zullen eerder een coulance uitkering verstrekken bij een goede klant dan bij een klant die nog maar kort een polis bij de verzekeraar heeft lopen. Hetzelfde geldt voor het aantal verzekeringen. U kunt eerder een coulance uitkering verwachten als u meerdere verzekeringen bij dezelfde verzekeraar hebt ondergebracht.


Opmerking: Toen ik deze Topic over coulancepraktijken van verzekeraars begon, dacht ik hierover enig materiaal en meningen te kunnen verzamelen.......helaas! Geen communityleden en geen verzekeringsmedewerkers.........maar wél 825 keer meegelezen en daar krijg ik dan zo langzaam en uiteindelijk genoeg van.
Voorbeeld van een afgedwongen coulance bij een zorgverlener
KASSA-elfje-hans

elfje9

Ik ben onder behandeling geweest bij de Van Linschoten Kliniek in Hilversum ivm oor en gehoorproblemen. Ik ben nu in 2013 4 maal daar geweest:
De eerste keer is een buisje geplaatst. d
Dit werd met een plaatselijke verdoving gedaan en alles was binnen 20 minuten gebeurd.
Toen dit snel ging ontsteken, kon ik weer terugkomen om het buisje te verwijderen, en kreeg een recept voor een antibiotica kuur mee. Enkele dagen later kreeg ik hevige evenwichtstoornissen waardoor ik weer naar de kliniek ging. Kreeg hier andere medicijnen voor (die niet hielpen) en na een week was ik weer terug, ivm de heftige duizelingen die mij plat op bed hielden.
Uiteindelijk werd ik naar een Duizelingscentrum doorverwezen.
Voor de 4 consulten/behandelingen werd bij Zilveren Kruis Achmea € 1018,05 gedeclareerd.
Omdat ik dit wel erg veel vindt, heb ik geïnformeerd bij Zilveren Kruis. Het antwoord was dat men dit nooit controleert, en dat ik het met de specialist moest opnemen. Ik kreeg alleen een code mee, die stond voor operatie n.a.v. "middenoorontsteking". Ivm privacy (mijn?) waren verdere gegevens niet bekend en deed men er niets mee.
Contact opgenomen met van Linschoten specialisten. Daar vertelde mij men dat ik geen specificatie kon krijgen omdat men de declaratie van alle Zilveren Kruis cliënten als verzamelnota indient en het enige wat men kon zien was de "operatie"(aanbrengen drain) onder narcose. Narcose die ik dus niet heb gehad. Men zou hierop terugkomen na overleg met de specialist, maar 2 weken later heb ik nog niets gehoord.
Ik heb dit nu gemeld bij de NZa, maar verwacht er niet te veel van. Wat helpt wel?
waarschuw redactie

maandag 13 mei 2013, 12:19

Beste elfje9,

Het is niet uit te sluiten, dat je óók slachtoffer van een groot fraudeschandaal geworden bent (zie Telegraaf). Juist nú komt het er op aan om alle fraudeurs te ontmaskeren. Mijn TIP is de onafhankelijke zorg-consumentenbond NPCF.nl om deze klacht te laten bekijken/uitzoeken. Onlangs hebben ze 8.500 leden over hun ervaringen met declaraties laten berichten en kennen intussen de weg en de boesdoeners. Dus leg het de NPCF Nederlandse Patiënten en Consumenten Federatie voor.......je kunt alleen winnen. Ik heb een rekening over een nooit plaatsgevonden operatie ingeruild tegen een normaal medisch onderzoek en het St. Antoniusziekenhuis in Nieuwegein krijgt zowel een boete als ook een administratief onderzoek aan zijn ziekenhuisbroek!
Ik heb altijd een zakelijk antwoord op alle vragen van ze gekregen. Aanbevolen!


http://www.telegraaf.nl/binnenland/21558862/__Onthutsende_fraude_ziekenhuizen__.htmlelfje9

maandag 13 mei 2013, 14:33

Inmiddels is er contact geweest met de kliniek. Al is de arts het niet eens met mijn klacht, uit coulance zal het bedrag gecrediteerd worden en een aanmerkelijk lager bedrag worden gedeclareerd.
Dus controle blijft nodig.
Het grootste gedeelte van de nota is voor de instelling: administratie, computers, personeel e.d. Dit vind je niet op de DBC's enz. terug. Wat de arts als honorarium zelf rekent is alleszins redelijk.maandag 13 mei 2013, 14:52

elfje9 vroeg "wat helpt wel?".........

Je ziet het, controleren helpt, alhoewel de aangeboden coulanceregeling niet kan worden opgevat als het toegeven van een ("bewuste") fout. Ze willen waarschijnlijk geen openbare publiciteit over interne zaken en de actuele berichtgeving zet ze nu óók nog eens extra onder druk! KASSA inclusieve.

Het zou de kliniek echter sieren wanneer ze de klant meteen serieus nemen. Mijn voorstel: zet op de website een "binnen 24h-antwoord-garantie". Alhoewel dit eigenlijk vanzelfsprekend zou moeten zijn.

Persoonlijk heb ik fout na fout uit rekeningen, overigens óók van apothekers kunnen halen en nooit gedacht "maakt niet uit als de verzekering het maar betaalt". Negatieve en positieve ervaringen zet je het beste direct op reviewsites, zodat een informant door jouw bericht een mening vooraf kan vormen over de zorggever
Reputatie 1
Mooi voorbeeld Hansje!

Ook leuk dat het uit de praktijk komt. Een klein puntje van kritiek: ik vind het lastig te lezen. Kun je misschien een korte samenvatting geven met de link als bronvermelding?
@Jelle. elfje9 is de vragensteller, de cursieve teksten heb ikzelf als antwoorden geschreven en het medium is KASSA - Vragen en antwoorden. Waarom ik niet het complete bericht heb geplaatst is om de domheden van sommige reacties uit te filteren, die er voor deze Topic helemaal niet toe doen.

Voorbeeld:

labren schreef op maandag 13 mei 2013, 18:51
waarom zou je dat willen weten , het wordt toch betaalt door je zorgverzekeraar???


Antwoord.....en wíe, beste labren, betaalt dan de zorgverzekeraar.........?
jij en ik en wij....... een beetje erg kort door de bocht gedacht!


Later antwoord....volgens de bijgevoegde berekening scheelt het jou en mij en ons € 300,- verzekeringspremie per jaar........


Het valt echt niet mee, om concrete informatie over coulance van verzekeraars te vinden, maar ik zal ieder interessant bericht contenue blijven plaatsen, zodat uiteindelijk een beeld gaat ontstaan over de mogelijkheden en de onmogelijkheden. Geduld dus!
Op de valreep (tóch) nog een FBTO-coulance-verhaal.........
ikzelf ga echter van boord......om in de scheepstaal te blijven


https://www.onderling.nl/stelling/hond-verliest-oog-door-kat-wie-is-aansprakelijk-236
Badge
Your article is really interesting and meaningful, I have read many articles but none of them convinced me, thank you for sharing.
fnaf
Visit the great site convert pdf to jpg mac

Reageer