Vraag

Waarom vervalst FBTO/Zorg de een Rechterlijke vonnis?

  • 19 november 2014
  • 8 reacties
  • 1334 Bekeken

Sinds 2006 heeft de rechterlijke officier van de rechtbank Gelderland aan gegeven dat ik en mijn man weg  mochten bij FBTO Zorgverzekeringen waar door zij met Vesting Finance te Almere-Stad t.n.v. R. Ooms waar zijde rechterlijke uitspraak hebben doen negeren.
Waar zij met 3 Gerechtsdeurwaarders doen beslag leggen op de Belastingdienst/ Zorg te Heerlen.
Waar de Geschillen Commissie Zorgverzekeringen een klacht hebben ontvangen. Waar zij ons hebben geadviseerd om bij FBTO weg te mogen gaan. Blijkt dat FBTO niet heeft doen activeren.
Waar door telkens brieven waren verstuurd naar FBTO waar zijn de limiet van 6 à 8 weken nooit 1 brief retour deden sturen, Bleek dat FBTO contact met het CVZ te Amsterdam-Diemen hebben opgenomen waar zij mij en mijn man hebben aan gemeld als wan-betalers.Waar CVZ contact heeft opgenomen met het CJIB te Leeeuwarden om te doen incasseren
CVZ heeft beslag gelegd bij het UWV.
Waar door dat de Nationale Ombudsman heeft vermeld dat door 3 instantich betalingen worden binnen gehaald voor FBTO is dit niet correct hoe FBTO/ Zorg niet hun cliënten doen los laten.
Mooier nog heeft FBTO op zijn Oranje investeringsfonds  die op 02-02-2002 het huwelijks cadeau van onze huidige Koningspaar brutaal de schuld verleend, dat Zijne Majesteit de Koning en Hare Majesteit de Koningin als Dievege gesteld van de Oranje Inversterings Fonds
Zelfs Vesting Finance wist aan te geven datde rekening van FBTO wij moesten betalen van de proviader KPN.

8 reacties

Beste Consumentenbondlid,

Wat jammer om te lezen dat je een klacht hebt over FBTO. Dit forum is helaas niet bedoeld om een klacht neer te leggen. Daar zijn andere wegen voor. En als ik je verhaal wat ontcijfer, heb ik een vermoeden dat je klacht al bij ons bekend is. Toch wil ik je volledigheidshalve ons adres meegeven om een klacht in te dienen:

FBTO Klachtenmanagement
Postbus 50
8900 AB Leeuwarden
E-mail: [email]klachtenmanagement@fbto.nl[/email]

Succes!

Hartelijke groet,
Arjan
Arjan,

Dat antwoordt is nog niet verleend.
Waar de klantenman van  FBTO ook niets doet leveren om de oude klantenman mw.C. Visser de Rechter doet negeren is dat FBTO zijn klanten meer en mee  doen plaatsen in het slijk met leugens van de Nieuwe Marktstraat te Leeuwarden van FBTO zelf.
Beste Consumentenbondlid,

Wat jammer om te lezen dat je een klacht hebt over FBTO. Dit forum is helaas niet bedoeld om een klacht neer te leggen. Daar zijn andere wegen voor. En als ik je verhaal wat ontcijfer, heb ik een vermoeden dat je klacht al bij ons bekend is. Toch wil ik je volledigheidshalve ons adres meegeven om een klacht in te dienen:

FBTO Klachtenmanagement
Postbus 50
8900 AB Leeuwarden
E-mail: [email]klachtenmanagement@fbto.nl[/email][email]cht@skgz.nl[/email]

Hartelijke groet,
Arjan
Dat is zinloos wat je daar doet vermelden waar jullie opnieuw De brief zullen negeren wat FBTO zogoed kunnen activeren.
If you want to learn that how to open control panel in windows 10 then you can see from this home page it will be going good when you start to know about the features of this control panel.
If you want to learn how to open the control panel in windows 10 then you can see from this home page .
Seems like it has not been activated.
driving directions
A country which has no active judicial system. So the country cannot run long time. Personal Injury Claim
Badge
The sharing forum I have read, the content is very practical, it gives me a lot of useful information, I like the content of your article very well. I hope you will have many new posts to share with readers.

temple run

Reageer