Voorwaarden in het Fries

  • 4 april 2014
  • 3 reacties
  • 1393 Bekeken

Reputatie 1
Er is een bedrijf dat inmiddels het aangifteprogramma van de Belastingdienst heeft vertaald in het Fries. Dit hebben ze gedaan om de Friese taal te behouden en meer mensen aangifte te laten doen. Polisvoorwaarden zijn doorgaans ook alleen in het Nederlands beschikbaar.

Vind jij dat polisvoorwaarden in meerdere talen vertaald moeten worden? Zo ja, welke?

3 reacties

Badge +2
Nee. friezen zijn nog steeds Nederlanders.
En zijn dus heelgoed instaat de Nederlandse taal te lezen.
als de FBTO straks al haar verzekeringen in het fries, gronings, maastrichts, enz. enz.  moet gaan vertalen dan zijn de kosten niet in bedwang te houden.
Iemand man best trots zijn op haar/zijn regio maar eisen dat de Nederlandse taal wordt vertaald in het fries.
Waarom is België bijna failliet geweest en waarom heeft België de eer de langste kabinetsformatie op haar naam te hebben staan.
waarom komt België niet toe aan regeren.
Wees trots dat je een fries bent maar wees ook verstandig en geniet van het feit dat je ook onderdeel bent van het efficiënte NederlandOverigens zou ik voor de vele niet Nederlandstaligen een uitzondering willen maken en de engelse taal (als enige) willen toestaan.
@Jelle. Je hebt al eens eerder gezegd dat FBTO óók geen engelse taal ter beschikking stelt.

In mijn optiek zal het geen vijf jaren meer duren, alvorens de europese verzekeringsmarkten open moeten. Grensoverschrijdend zakendoen zal dan niet in het fries of nederlands kunnen. Engels lijkt mij als standaard tweede taal aangebracht. Er zijn al voorbeelden van verzekeringsmaatschappijen die er een complete engels website op nahouden. Komt tijd komt raad. Gaat er één schaap over de provinciale dam............en dát is al gebeurd, dus waar hebben we het over?

We zullen het bij Onderling.nl al spoedig over gelijke verzekeringsvoorwaarden moeten hebben. Misschien herinner je je aan de opmerking over de verschillende spoorbreedtes van de stoomtreinmaatschappijen. Daar kun je aan toevoegen, dat er vroeger ook verschillende tijden waren, zélfs binnen nederland......met de munteenheid gebeurde hetzelfde. Verzekeraars kunnen het in europees verband niet meer volhouden allemaal eigen voorwaarden te hebben en de reden hiermee een betere concurrentiepositie te krijgen werkt allang niet meer............(zie de Tpoic over de grijze verzekeringsmuizen). Om dezelfde redenen, het is totaal onwerkbaar buiten het eigen dorp, de provincie, het land, het continent of nog later wereldwijd!!

Dus..........starten we een Topic over de onzin van de minimale voorwaardenverschillen en luiden we met FBTO de eerste nederlandse internationaal georiënteerde verzekeraar in? Of ben ik mijn tijd tever vooruit............


Voorbeelden van een twee- of meertalige verzekeringssites:

friendsurance.de  en  friendsurance.com

http://www.1a.net/versicherung/krankenversicherung/international
Zie ook voorgaande post:  Voor Jelle (om af te kijken......),


CZ denkt niet meer provinciaal met de zorgverzekeringsvoorwaarden in het engels!!

http://www.czdirect.nl/terms-and-conditions-of-cz-insurance.pdf

Tenslotte heb ik Achmea-verzekeringen in het engels gevonden (Australie)
én óók nog in het turks en italiaans, maar daar heet het niet FBTO, óók niet Achmea, maar EUREKO............

(wordt het niet eens tijd om de Achmea-organisatie/familie op Onderling.nl eens beter te belichten t.b.v. een hechtere klantbinding)

Ik ga vandaag op vakantie........op Onderling-vakantie!
en reageer alleen nog in dringende gevallen


https://www.achmea.nl/en/brands/Paginas/default.aspx


http://www.achmea.com.au/


http://www.eureko.ro/


Eureko Sigorta - Eureko Sigorta

Reageer