Verzekeren: Nog steeds een rommelig zooitje.......

  • 7 maart 2014
  • 7 reacties
  • 846 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Eventjes een verzekeringetje afsluiten.......
we kennen de slogans van de vergelijkingssites

Uit frustratie over "het ongeorganiseerde en onbegrijpelijke" in de verzekeringsmarkt, waarbij ik alleen al door het afsluiten van verzekeringen schade heb geleden, werd ik ervaringsdeskundige en ben later, zonder mijn eigen toedoen, "GURU" op Onderling geworden. Mijn instelling was, sámen mankementen aan de kaak stellen en de verzekeraars op hun tekortkomingen wijzen met als doel:.......een betere communicatie helpen opzetten. Inmiddels zijn we jaren verder en ben ik "op vakantie van Onderling", maar dèze onderstaande link wil ik alle medewerkers in de verzekeringsbranche niet onthouden! Lees vooral de commentaren van de verzekeringsadviseurs waarmee veel klanten te maken hebben en trek, indien u een online-do-it-yourself-verzekeringsafnemer bent, uw eigen conclussies. De mijne blijft "een zooitje"! ondanks de nieuwe miskleun-slogan:  "Fijn, dat ik verzekerd ben!!

Sterkte.

http://www.vvponline.nl/nieuws/57086

7 reacties

Badge
Ik wil daar toch even op reageren Hansje en dat is mogelijk jouw bedoeling ook.

Ik heb het artikel twee keer doorgelezen. Ik zeg niet dat alles wat daar in staat onzin is maar het lijkt toch een beetje op ‘een preek houden voor eigen parochie’ van deze adviseur, een adviseur die volgens het naschrift ‘anderen’ inde financiële dienstverlening wil helpen zich te ontwikkelen en aan te passen. Ik noem dat hoog van de toren blazen want als je anderen wilt helpen zich te ontwikkelen moet natuurlijk eerst vast staan dat je zelf weet waar je over praat.

Daarom stel ik allereerst even wat vragen:

- Hoe verhoudt zich de verzekerde som tussen de goedkoopste AVP en de duurste?
- Heeft die goedkoopste AVP ook een adviseur bij wie je terecht kunt met je vragen?
- Is er een eigen risico op één van beide polissen? Zo ja, hoe hoog zijn die? 
- Zijn (huis)dieren meeverzekerd (althans de aansprakelijkheid daarvoor)?
- Hoe is de dekking voor opzicht geregeld?
- Betreft het hier in beide gevallen een gezins-AVP. Immers, hij heeft het hier over zijn
  schoonzusje. Of betreft de goedkoopste misschien een alleenstaande polis?  

Voorts, Koko zegt in het artikel het volgende: ‘Voor slechts 38,20 euro inclusief BTW kan zij haar AVP onderbrengen bij deze voor haar onbekende partij uit haar woonplaats.’

Pardon? Zou het deze adviseur niet bekend zijn dat er nog nooit BTW op een verzekering gezeten heeft maar alleen assurantiebelasting? En deze firma moet anderen helpen zich te ontwikkelen? In de commentaren daaronder herstelt hij zich inderdaad maar niet nadat hij daar eerst op gewezen is.

Als jij twee aparte Mercedes-dealers bezoekt dan is de kans groot dat jij een Mercedes van een bepaald type vindt voor nog geen € 40.000,-. Bij de andere dealer kost die Mercedes echter € 50.000,-. Denk jij dat je dan dat je met die goedkopere Mercedes een goedkopere auto hebt of zal het verschil misschien zitten in de op die auto aanwezige optiepakketten?  
@Frans......ik had het gelezen in hèt vakblad voor financiële dienstverleners.....

met de naam VVP, wat jouw beslist niet onbekend zal zijn en ik was verbaast over de kwaliteit van de inhoud en vooral de toon van de commentatoren.

Op Onderling is het echt wel wat gezelliger........meer onderlinger!!
Badge
@Frans......ik had het gelezen in hèt vakblad voor financiële dienstverleners.....

met de naam VVP, wat jouw beslist niet onbekend zal zijn en ik was verbaast over de kwaliteit van de inhoud en vooral de toon van de commentatoren.

Op Onderling is het echt wel wat gezelliger........meer onderlinger!!


Hier ben ik het helemaal met je eens. In de loop van de tijd heb ik dan ook een hekel gekregen aan termen zoals 'gezaghebbend' want wie bepaalt dat?
Alleen een mening van een rechter is in dit verband gezaghebbend omdat dit de enige instantie is die zijn mening aan anderen kan opleggen. Maar daarom is dit ook de enige instantie waar je in Hoger Beroep kunt waardoor je dus van gezaghebbend naar gezaghebbender tot aan gezaghebbendst kunt gaan, in dit geval de Hoge Raad.

Een vakblad is net Het Internet. Je vindt er een hoop meningen maar meer is het ook niet. Bovendien is 'gezaghebbend' ook geen beschermde titel. Dus vanaf nu zijn al jouw meningen voor mij gezaghebbend:D en ook ontzagwekkend want het zijn er inmiddels ook heel veel.

Dat wil uiteraard niet zeggen dat ik het er in alle gevallen mee eens zal zijn maar dat is ook de achterliggende bedoeling van deze site.

Maar ......... op dit moment ben ik privé bezig met het uitvechten van diverse conflicten waaronder een rechtszaak. Zodoende zijn bepaalde stukken die in mijn voordeel zijn naar de tegenpartij toe ook heel 'gezaghebbend'. 
Over de kwaliteit van medewerkers..........

Niet alleen de gebruikte omgangsvormen binnen de verzekeringsbranche zijn opvallend, óók het kwaliteitsniveau van medewerkers in deze branche!
Eén van de stabiliteitsmaatregels was, dat er diploma's gehaald moesten gaan worden. Het eerste examen toont nu, dat slechts 20% geslaagd is...........

"Fijn dat we verzekerd zijn" is de slogan van het Verbond.

VRAAG: wilt u nog nu nog wel persoonlijk advies (tegen betaling)?
en heeft u nog vertrouwen in de van elkaar afwijkende aanbevelingen op "onafhankelijhke" vergelijkingssites?
...die, bij schadeverzekeringen, overigens nog steeds provisie mogen blijven ontvangen! en zijn die wel "gediplomeerd"?


Mijn conclussie wordt nog versterkt, dat het in deze branche nog steeds een rommelig zooitje is!


Nieuws voor de verzekeringsbranche - AMweb
.........en dan nog dit:  het  D I C T A A T  van Achmea!

Gaan verzekeraars misschien straks óók de verkeersregels naar hun hand zetten (een leuke vraag voor de Achmea-verkeersdeskundige Adriaan Heino op Onderling.......)?


Verzekeraar Achmea zet artsen onder druk - Zorg - VK
..........  en de verzekeraars krijgen volgend jaar niet één vinger, maar al hun vingers in de (zorg-)pap
Vergeet de kleine premieverlaging van 2014 en ga maar vast rechtopzitten voor de volgende vehoging.


VRAAG: Hoeveel zal de premie voor 2015 gaan stijgen denkt u?

Mijn idee, dat we er meer dan € 100,- per maand meer voor moeten gaan betalen, terwijl er steeds meer eigenbetalingen zullen bijkomen............wat is uw verwachting?


Wijkverpleging in basispakket, verzekeraar sluit de contracten - Gezondheid - TROUW
Een vakblad is net Het Internet. Je vindt er een hoop meningen maar meer is het ook niet. Bovendien is 'gezaghebbend' ook geen beschermde titel. Dus vanaf nu zijn al jouw meningen voor mij gezaghebbend:D en ook ontzagwekkend want het zijn er inmiddels ook heel veel.

Reageer