Verzekeraars allemaal grijze muizen........

  • 8 april 2014
  • 3 reacties
  • 766 Bekeken

  • Anonymous
  • 0 reacties
Uit onderzoek blijkt............


Je kunt het inmiddels niet meer horen, want je kunt ieder soort van onderzoek tegenwoordig bestellen of zo lang een item later onderzoeken tot het gewenste resultaat zichtbaar is.

Dit onderzoek echter is nog nooit eerder gedaan:
Wat is maakt verschil tussen de verzekeraars voor de consument? (Multiscope-onderzoek).

Toen ik vanmorgen las, dat vier verzekeraars 80% van de zorgmarkt in handen hebben dacht ik nog........laat maar!
Toen ik zojuist las, dat FBTO nog niet de bekendste verzekeraar in Nederland is...........kreeg ik mededelingsdranghttp://amweb.nl/wp-content/uploads/2014/04/Merkenonderzoek_kl.pdf


Een Onderling- moderator zal wel gaan vragen,  "wat............Hansje is nu je vraag?"


VRAAG: Wat maakt voor u het verschil om bij de nummer NEGEN een verzekering af te (gaan) sluiten?

(Mijn antwoord is niet om te pleasen: NÓG.......Onderling.nl.......na enige aanpassingen).Algemener is mijn visie:

NIET de klantvriendelijkheid maakt het verschil

Óok de klant centraal stellen maakt het muizen-grijs niet anders

....maar de klant als uitgangspunt nemen........dát is absoluut geloofwaardig!!.......

(en dan komen de gouden-ouderen onder ons óók eens beter aan hun trekken!).

3 reacties

Badge +2
He beste Hansje,
Wat is het verschil tussen "De klant centraal stellen " en "de klant als uitgangspunt nemen".
volgens mij is dat het zelfde.
He beste Hansje,
Wat is het verschil tussen "De klant centraal stellen " en "de klant als uitgangspunt nemen".
volgens mij is dat het zelfde.


@ HansT, bedankt voor je reactie en ik leg je het verschil graag uit.

-Bij centraal stellen denk ik eraan, dat de klant het middelpunt met alle mogelijkheden van de verzekeraars is, alle activiteiten zijn op de klant gericht. Onderling zoekt o.a uit wat klanten van de FBTO-voorwaarden vinden, veranderd ze soms en onderzoeken hoe zeoptimaal  informatie willen geven en een schademelding klantvriendelijk kunnen verwerken.

-Neem je de klant echter als startpunt creeër je geheel nieuwe mogelijkheden die buiten het denkpatroon van verzekeraars liggen. Ze zitten te vast in een historisch gegroeide bedrijfsomgeving, denken juristisch en er spoken alleen nog voorwaarden door hun hoofden. De klant wil echter van al die verwarrende voorwaarden af, want telkens wanneer hij claimt, is nét dàt wat hem gebeurd is juist NIET meeverzekerd. Ze houden hier ook angstvallig aan vast omdat ze denken zich van de concurrentie te moeten onderscheiden. De vriendelijkheid bij de klantbehandeling is nogwel  een mogelijkheid om de klant beter te kunnen pleasen.

Inmiddels zijn deverzekeringsvoorwaarden echter zó onoverzichtelijk, dat er vergelijkingssites aan te pas moeten komen om de klant een beetje wegwijs te kunnen maken. Die echter zoeken alleen naar de gunstigste verzekering en leven van de betaalde provisies voor overstappers die ze eerst zelf moeten produceren, maar dan tenminste éénmaal of vaak ook automatisch jaarlijks door de verzekeraars worden betaald. Vergelijkingssites schieten de grond uit! en de verzekeraars kijken toe en betalen.

De mondige klant daarentegen wil vooraf checken of zijn voorstellingen matchen met de aangeboden polis, maar dat gaat niet zonder weer in al de voorwaarden te moeten duiken. Dat isuiteindelijk de klant onvriendelijk centraal stellen!

De klant wordt dus NIET als uitgangspunt genomen, maar de voorwaarden die historisch zo zijn ontstaan en de verkoop is inmiddels overgenomen door de vergelijkers die de klant als pinautomaat gebruiken.
Vroeger dachten de stoomtreinmaatschappijen óók zo, iedere maatschappij had een andere spoorbreedte om de concurrent uit zijn gebied te kunnen weren. Of stel je eens voor, de tijd toen we over iedere grens steeds weer een ander geld moesten ruilen in Europa!........het is allemaal niet meer van deze tijd, al die afwijkende en verwarrende voorwaarden moeten we  inruilen voor standaard verzekeringspolissen en alleen de prijs en de service maakt voor de klant dan het verschil. Achmea maakt met een doelgroepdochtermaatschappijen juist moeilijker,klantonvriendelijker,

Ik wil "verzekeren" eerder zien als een overzichtelijk spaarpotje waarop rente wordt betaald, waaruit ik kan nemen bij een ongelukje. Is de schade echter groter dan mijn spaarpotje, springt de "verzekeraar" met zijn grotere collectieve pot bij. Ik wil geen verzekeraar, die probeert beter te worden van een inleg die ik nooit meer terugzie, geld dat weg is wanneer ik lange tijd niet hoefte te claimen.

Zulke nieuwe modellen met de jklant als uitgangspunt zijn momemteel al in de maak, vooral kleine zelfstandigen (ZZP-ers) organiseren onder elkaar  "het verzekeren" zoals het vroeger bedoeld was opnieuw. Over Anno12, de nieuwe zorgverzekeraar had ik al bericht en de internet verzekeraar Friendsurance.com geeft de verzekerden inmiddels twee jaarna oprichting al 50% van hun potje terug wanneer ze er geen gebruik van hebben gemaakt. Allemaal nieuwe ontwikkelingen dus.

En dàt bedoel ik met de klant als uitgangpunt nemen, terwijl de verzekeraars zichzelf als uitgangspunt nemen!
@hansje en @HansT,

Ook in andere topics lees ik, dat jullie beide de oorspronkelijke onderlinge-solidariteit bij het (zorg-)verzekeren eerder verkiezen boven de individuele keuze van een gespecialiseerde doelgroepverzekering en het daarbij steeds maar aangroeiende aantal aanvullende verzekeringen.
Anno12.nl  wordt al genoemd als voorbeeld om coöperatiever te kunnen zorgverzekeren door mede-eigenaar te worden. Hansje duidt bovenstaand aan, dat verzekeraars zelf niet genoeg out-of-the-box hebben leren denken en bij de alom door de verzekeraars zélf geprezen klantvriendelijkheid of de klant centraal stellen menen aan de voor alle verzekeraars gestelde eisen al genoeg te hebben voldaan. Denken vanuit de optiek van de klant  i.p.v. gegroeid methodisch denken vantuit de verzekeraarsperspectieve met de huidige al bekende instrumenten.

Wat vinden jullie van het volgende idee:  IK KIES, IK BETAAL DUS IK BEPAAL..............(verzekeren én sparen)
Gaat deze cooperatie, die ook een eigen interactief platform aankondigd, in 2015 (of misschien eerder Anno12.nl) het grote verschil maken met de grijze-muis-verzekeraars?

http://www.gezondheidscooperatiefnederland.nl/brochures/GezondheidsVerzekering.pdf

GezondheidsCooperatief Nederland


 **CGN was al eerder actief in 2012, waarbij het mij opviel dat deze organisatie niet met het NPCFcoöpereerde!

Reageer