Schenden verzekeraars de privacy van werknemers?

  • 5 oktober 2013
  • 3 reacties
  • 976 Bekeken

Badge
Allereerst twee links van nieuws dat ik tegen kwam
'Verzekeraars schenden privacy zieke werknemer' - Economie - VK

ZEMBLA - Verzekeraars schenden privacy zieke werknemer


Hieruit blijkt dat met name Achmea en Goudse in een kwaad daglicht worden gesteld als ware het dat zij iets oneervols hebben gedaan.
Het gaat mij hier echter niet om Achmea of Goudse of welke verzekeraar dan ook. Het gaat mij om de materie.

Waar gaat het hier om voor zover ik dat althans kan opmaken uit de bijgande artikelen?

Werkgevers sluiten verzuimverzekeringen bij verzekeraars ten behoeve van zich zelf. Het verzekerde voorwerp is in dit geval de werknemer. Als die werknemer zich ziek meldt wordt er kennelijk een beroep gedaan op zulk een verzekeraar en gelijk elke verzekeraar heeft die verzekeraar dan het recht om die claim te onderzoeken. Niets mis mee, zo gaat dat al jaren. Anders wordt het wanneer het lijdend voorwerp in kwestie niet meewerkt. Dat kan in dit geval de werkgever zijn maar ook de werknemer. Wel, als dat het geval is dan zijn we doorgaans snel klaar want dan houdt simpelweg de polisdekking op. Zo gaat dat ook al jaren. Stel dat ik een cascoverzekeraar ben en ik heb een auto verzekerd. De verzekerde meldt een schade aan dat hij zijn auto om een boom heen heeft gekruld maar weigert daarna alle medewerking om de auto te zien en/of te expertiseren dan wel klaarheid in de zaak te brengen voor wat betreft de toedracht. Met zo'n verzekerde zou ik ook snel klaar zijn. Next case! Maar vervolgens gaat die verzekerde brullen dat hij gechanteerd wordt want als hij niet doet wat die verzekeraar zegt dan neemt die verzekeraar zijn schade niet verder in behandeling en sluit de zaak.

Ondanks dat de gegevens in de artikelen vrij schaars zijn is mijn eerse indruk dat het daar ongeveer over gaat. En natuurlijk zijn er regels en die zal ik voor een deel ook niet kennen maar de regels die ik wel ken zijn, dat het in de letselschaderegeling heel gebruikelijk is om de medische gegeven op te vragen en als je als gelaedeerde niets te verbergen hebt dan werk je gewoon mee. Doe je dat niet, ook goed maar dan betalen we je, in dit geval, niet door. Je bent aangenomen om te werken voor een salaris en als je niet werkt om welke reden dan ook krijg je geen salaris. Hoe simpel wil je het hebben? De uitzondering is dat als je door ziekte niet kunt werken er regelingen zijn die dan het nadeel van het geen salaris ontvangen kunnen compenseren. Maar dat feest gaat uiteraard niet door als je zelf niet meewerkt.

Uit de letselschaderegeling weet ik dat je als verzekeraar eerst een Controlerend Geneesheer inschakelt en dat de Geneeskundig Adviseur pas daarna overige medische gegevens gaat opvragen na machtiging. Als die regels nog steeds gelden dan moeten die door de verzekeraars natuurlijk wel nageleefd worden.

Citaat: 'Vicevoorzitter en bedrijfsarts H. Spanjaard van de NVAB vreest voor ‘Amerikaanse toestanden’ waar verzekeraars mensen kunnen uitsluiten voor een verzekering. Spanjaard is bang dat verzekeraars dat ook in ons land gaan doen. ' Einde citaat.

Och kom, schei toch uit, ga fietsen, tjongejonge, overdrijven is ook een vak zeg!!! Zulke vertrouwelijke informatie komt al jaren niet verder dan het dossier van de behandelaar en nu zou het opeens anders zijn? Een schadecorrespondent heeft ook een geheimhoudingsplicht en nu zou het opeens een oorzaak zijn van mogelijk Amerikaanse toestanden? Schei toch asjeblieft uit!!!

Citaat: 'Het Verbond van Verzekeraars bevestigt dat er binnen de verzekeringsbranche sprake is ‘van diverse tekortkomingen’ en dat ‘de privacyregelgeving niet in de volle breedte wordt toegepast’. Einde citaat.

Okee, toegegeven, het is nooit perfect geweest en als dat ergens wordt geconstateerd dan zul je de regels of de uitvoering daarvan moeten aanscherpen maar dat kan natuurlijk nooit zo ver gaan dat verzekeraars geen gegevens meer kunnen opvragen en alle claims maar voor zoete koek moeten slikken. In één van de reacties staat dat op een gegeven moment een leidinggevende beschikte over de medische gegevens en inderdaad, dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn. Voor het overige: overdrijven is ook een vak. Er zal incidenteel wel eens wat mis gaan maar om daar nu een gehele bedrijfstak aan op te hangen ...........

En die wet op de privacy? Och, in het onderwerp over de rellen in Haren hebben we al gezien dat die wet een gedrocht is al was het alleen maar omdat de overheid zich zelf van die wet uitgezonderd heeft. Ook in dit geval werkt die niet goed.

Als jullie er een mening over hebben dan hoor ik die graag. Als Achmea daar zelf ook een mening over heeft, uiteraard zonder man en paard te noemen, ik zou zeggen, geneer je niet.

3 reacties

Reputatie 3
Hallo Frans,

Ik heb je topic verplaatst naar "Verzekeringen Algemeen".

Interessant onderwerp haal je hier aan.

Ik ben van mening dat in gevallen van ziekteverzuim of schadeafhandeling mijn gegevens opgevraagd mogen worden door degene die deze informatie echt nodig hebben voor het afhandelen van de "claim". Ik ga er dan wel vanuit dat de informatie vertrouwelijk blijft en alleen gebruikt wordt voor de afhandeling van die specifieke "claim". In deze gevallen wil ik niet iedere x toestemming geven dat ik akkoord ga met het opvragen van mijn gegevens. Des te langer duurt de afhandeling. Ik heb het zelf nog niet meegemaakt dat mijn persoonlijke gegevens etc. misbruikt/elders terecht gekomen zijn. Misschien heeft iemand anders dit wel meegemaakt en heeft daardoor nu een andere mening. Ik ben benieuwd.
Badge
Hoi Fokelien,

Ik ben ook benieuwd naar de mening van anderen. Voor de rest ben ik het ook volstrekt met jouw mening eens dat jouw gegevens in handen mogen komen van die schadebehandelaar (en die schadebehandelaar alléén!) die die gegevens nodig heeft voor het uitvoeren van de verzekeringsovereenkomst. Dat is dan ook de kern van mijn betoog.    
Badge
Ik kwam nog iets tegen wat de hierboven besproken materie 'raakt' alleen weet ik niet of we hier over hetzelfde praten.

Een verzekeraar is toch iets anders dan een verzuimbureau. In het eerste geval heeft de werkgever het verzuim kennelijk verzekerd en in het volgende geval is het verzuim uitbesteed aan een verzuimbureau die kennelijk weer wil scoren bij zijn opdrachtgever en dan krijg je de wantoestanden die onder de volgende link worden beschreven.  

Ik sluit overigens niet uit dat het verzekeren van verzuim het gevolg is van de kennelijke wantoestanden eerder want dit is een link uit 2012.

Het valt me ook op dat werknemers (komt dat omdat ze jong zijn en onervaren zijn?) kennelijk ook ONmondig zijn. Ik heb er zelf nooit een geheim van gemaakt wat ik had als ik ziek was maar als ik dat wel zou doen dan krijgt toch echt niemand anders dan mijn eigen huisarts of de bedrijfsarts te horen wat ik zou mankeren.  

Ziekmakende verzuimbureaus

Iemand nog een andere mening over de materie?

Reageer